Usankcjonowane prawem bezprawie


2Zniewolenie Polski dokonało się w wymiarze symbolicznym i realnym. Wymiar symboliczny widoczny jest w postaci Pałacu Kultury i Nauki im. Józefa Stalina- ciernia w sercu zniewolonej Polski. Realnym zaś wymiarem jest kastracja z elit Narodu Polskiego.

APARAT UTRWALANIA SOWIECKIEJ OKUPACJI I DEMORALIZACJI ZACHODNIEJ POLSKI (PRL-u/III RP)

cz. 11

Kuźnia nowych kadr.

Osoby Adama Michnika nie będę opisywał, bo „jaki wielbłąd jest, każdy sam widzi”. Wystarczy przeanalizować losy i poglądy środowiska rodzinnego i towarzyskiego z jakiego  on się wywodzi i z nich wyciągnąć właściwe  wnioski jakie jest prawdziwe praźródło  jego obecnie nie ukrywanych już poglądów na temat: rodziny, Polski, Polaków, patriotyzmu, katolicyzmu, wiary, moralności i komunizmu wraz z jego oceną katów i ich ofiar.

Pomijam więc ten fakt, jako oczywisty i ogólnie znany więc nie podlegający dyskusji.

Natomiast zajmę się opisaniem dalszego ciągu planowych posunięć, tak prawnych jak i personalnych, które miały na celu przeistoczenie się bolszewickich katów Narodu Polskiego w nową kastę rządzącą- trwale uniemożliwiającą do chwili obecnej odbudowanie się suwerenności kraju.

Jak pamiętamy Stefan Michnik (Stefan Rosenbusch) został usunięty w „cień” zajmując 20 listopada 1953 roku stanowisko kierownika Katedry Nauk Wojskowo-Prawniczych Akademii Wojskowo-Politycznej im. Felikasa Dzierżyńskiego w Warszawie. Było to dziewięć miesięcy po śmierci J.Stalina, któremu zawdzieczał on wraz z mu podobnymi  tą uprzywilejowaną  pozycję w Polsce Ludowej. Te dziewięć miesięcy było bardzo istotne, gdyż w tym czasie jeszcze ważyły się losy tego jaka frakcja KPZR po śmierci generalismusa ostatecznie przejmie władzę nad Krajem Rad. Po aresztowaniu Ł. Berii i tuż przed jego egzekucją w dniu 23.12.1953r. wykonanej w podziemiach Łubianki stało się jasne, że frakcja stalinowców zostanie odsunięta od sterów władzy, a niektórzy najbardziej aktywni zbrodniarze stalinowscy jako kozły ofiarne zostaną przykładnie ukarani. Jednocześnie data ukrycia się w „cieniu” Stefana Michnika zbiega się jeszcze z jednym faktem- wydaniem w listopadzie specjalnej dyspozycji przez naczelnego stalinowca polskiego i agenta NKWD w jednej osobie- B. Bieruta swojemu osobistemu zausznikowi- płk. Józefowi Światle wicedyrektorowi Departamentu X („czystości kadr”) MBP. Dyspozycja ta jako ściśle tajna dotyczyła „uciszenia” będącej na emigracji w RFN Wandy Brońskiej. W związku z tą specjalną misją płk. Światlo miał pojechać wraz z dyrektorem Departamentu X  MBP płk. Anatolem Fejginem do Berlina Wschodniego i tam z sekretarzem stanu Ministerstwa Bezpieczeństwa NRD (STASI)- Erichem Mielkie ustalić szczegóły akcji  „uciszenia” W.Brońskiej. Realizując osobiste polecenie Bieruta J.Światło wraz z towarzyszącym mu A.Fejginem znależli się 4.12.1953r. w Berlinie Wschodnim. Następnego dnia (5.12.53r.) w godzinach popołudniowych dokonał J. Światło brawurowej ucieczki pod pretekstem zakupów zgłaszając się do zachodnio berlińskiego przedstawicielstwa Misji Wojskowej Armii Stanów Zjednoczonych. Po drodze spotkał się jeszcze w umówionym miejscu z nie znanym do dziś agentem sowieckich służb, który przekazał mu pełną walizkę jakiś dokumentów i wskazał kierunek do siedziby Misji Wojskowej US Army.

Czynniki amerykańskie aż do września 1954 roku nie upubliczniały  wiedzy jaką im przekazał ten najwyższy rangą dygnitarz służb specjalnych z za „żelaznej kurtyny”, jaki przeszedł na drugą stronę. Przecież wiedza jaką posiadał płk. Józef Światło na temat kulis komunistycznej władzy w Polsce Ludowej- i nie tylko- była porażająca, ale jednocześnie obnażała bezpośrednio mechanizmy stalinowskiego terroru w krajach okupowanych przez bolszewickie wojska. Na co więc czekali amerykanie zwlekając przez te dziewięć miesięcy?

O tym w dalszej części….

Pozdrawiam

Autor wpisu: prawdazwyciezy