Totalitarny system bezprawia III RP na przykładzie refundacji leków przez NFZ


_2To co się ostatnio dzieje w sprawie tzw. reformy dotyczącej ograniczenia kosztów działania „służby zdrowia” jest dowodem bolszewickiego instrumentalnego manipulowania prawem i doraźnie jego naginaniem do zadań propagandowych i politycznych.

Dowodami na to jak działa prawo i jak jest traktowane przez sprawującą władzę obecną ekipę polityczną koalicji PO-PSL oraz instytucje administracji państwowej będącycmi wykonawcami tegoż „prawa” mogą być ostatnio podejmowane decyzje dotyczące sprawy refundacji za leki.

Otóż podstawą prawną stanowiącą o tym na jakich zasadach leki refundowane mogą być wydane pacjentowi przez farmaceutę stanowi Rozporządzenie Ministra Zdrowiaz dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie recept lekarskich.

Jednocześnie Rozporządzenie to wydał MZ w oparciu o Ustawyz dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty artykuł 45(Dz. U. z 2008 r. Nr. 136, poz. 857, z późniejszymi zmianami).

W Rozporządzeniu tym w paragrafie 2.1. w punkcie 3.ustanowiono, że:

Na recepcie nie mogą być zamieszczane informacje nie związane z jej przeznaczeniem

a więc i również nadruk w postaci pieczątki przybitej przez lekarza o treści:

„REFUNDACJA DO DECYZJI NFZ”

gdyż treść taka jest w myśl punktu 3 paragrafu 2.1. w/w wspomnianego Rozporządzenia MZ z dnia 23.12.2011r. unieważniającą ważność recepty. Co więc robią organa wykonawcze podlegające MZ? Robią prostą, ale bezprawną rzecz- dokonują wydając KOMUNIKATunieważnienia przez Prezesa NFZ aktu prawnego wyższego rzędu jakim jest Rozporządzenie MZ do USTAWY.

W rzeczonym komunikacie Przezes NFZ komunikuje w jego punkcie 2 , że(cytuję):

2.Potwierdzam, że za receptę zrealizowaną w sposób określony w pkt.1. Narodowy Fundusz Zdrowiadokona refundacji, gdyż taka realizacja receptyjest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa ( w tymz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 roku z sprawierecept lekarskich).

Proszę teraz porównać punkt 3 paragraf 2.1Rozporządzenia MZ z dnia 23.12.2011r. z Komunikatem Prezesa NFZ z dnia 3 stucznia 2012 roku.

Jednocześnie jak łatwo zauważyć ten bezprawny komunikat działa wstecz gdyż ogłoszony został dznia 3 stycznia 2012 roku, a obowiązywać ma od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Resztę wniosków zostawiam dla rozważenia czytelników

Pozdrawiam..

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=0&dzialnr=2&artnr=4744&b=1

Autor: prawdazwyciezy