Wojna domowa na Ukrainie 24.12.2014r- 109 dzień rozejmu.


Parlament w Kijowie zmienił Ustawę o polityce wewnętrznej i zagranicznej oraz Ustawę o podstawach bezpieczeństwa, zezwalając Ukrainie na przynależność do międzynarodowych bloków militarnych, takich jak NATO.

Tym samym ukraiński parlament zdecydowaną większością głosów poparł to co już podczas ubiegłotygodniowej wizyty w Warszawie ogłosił w polskim Sejmie prezydent Poroszenko zapowiadając zrzeczenie się przez Ukrainę statusu kraju pozablokowego, co wywołało wśród polskich parlamentarzystów niemalże euforię.

Dla ścisłości dodam, że za ustawą głosowało 303 deputowanych na ogólną ich liczbę 450 członków Wierchownej Rady.

Jak ukraiński rząd uzasadnił przyjętych wczoraj zmian w ustaw o polityce wewnętrznej i zagranicznej oraz o podstawach bezpieczeństwa, w których to ustawach znajdował się zapis o pozablokowej pozycji Ukrainy?

Otóż jak napisano w wyjaśnieniu:

„Pozablokowy status Ukrainy (…) okazał się nieefektywny w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa państwa przed agresją z zewnątrz (….) Agresja Federacji Rosyjskiej, dokonana przez nią bezprawna aneksja Autonomicznej Republiki Krymu, prowadzona przeciwko naszemu państwu tzw. wojna hybrydowa, ingerencja wojskowa we wschodnich regionach Ukrainy, nieustająca polityczna, gospodarcza i informacyjna presja ze strony Rosji każą nam poszukiwać bardziej efektywnych gwarancji niepodległości, suwerenności, bezpieczeństwa i jedności terytorialnej Ukrainy”

Zgodnie z uchwalonymi zmianami do Ustawy o polityce wewnętrznej i zagranicznej włączono zapis o wzmocnieniu współpracy z NATO „dla osiągnięcia kryteriów niezbędnych dla uzyskania członkostwa w tej organizacji”.

Ponadto w zmienionej w wyniku głosowania ustawie o podstawach bezpieczeństwa Ukrainy znalazły się słowa dotyczące priorytetowych interesów narodowych kraju: „integracji z europejską polityczną, gospodarczą i prawną przestrzenią w celu uzyskania członkostwa w UE i w NATO”.

Ten jeden z niewielu sukcesów rządu Jaceniuka nie oznacza, że Ukraina zostanie przyjęta w poczet państw członkowskich UE i NATO, ale Ukraina jednoznacznie opowiadając się po jednej ze stron konfliktu dodatkowo zaostrza i komplikuje sytuację regionalną, która obecnie i tak już jest bardzo niekorzystna.

Tak więc osiągając pozorny i wyimaginowany sukces polegający na zadekretowaniu swej chęci przynależenia do europejskiej przestrzeni politycznej, gospodarczej i prawnej nie osiągnięto poza tym nic więcej, bo w ten sposób nie rozwiąże się palących problemów wewnętrznych i nie poprawi swojej sytuacji ekonomicznej.

Na ale jak to się rzekło; choćby papierowy sukces już jest jakimś sukcesem i tylko o to tu w tym wszystkim chodzi i nic ponadto.

Bo jeśli nie można pochwalić się od już niemal roku żadnymi przełomowymi zmianami jakie miała spowodować kijowska rewolta, a wręcz przeciwnie wszystko się wali i rozpada a kraj stacza się w otchłań anarchii, to przynajmniej przed świętami można propagandowo rozgrywać przez jakiś czas majakami o świetlanej przyszłości wobec ludzi, którym coraz trudniej w chwili obecnej jest tam żyć.

Zaś o tragicznym losie ludzi może dowodzić coraz gwałtowniej postępujący wzrost napięcia społecznego, czego przykładem są liczne protesty niezadowolenia, w tym wczorajszy przed Wierchowną Radą w Kijowie, gdzie zrewoltowany tłum liczący około 2 tys osób usiłował wtargnąć do ukraińskiego parlamentu:

Tak więc żadne uchwały i ustawy, żadne jałowe deklaracje polityczne i zaklinanie rzeczywistości na nic się zda wobec faktu tragicznej sytuacji tego państwa, które powoli- acz systematycznie- pogrąża się w odmętach kryzysu nie widzianego w Europie od czasów zakończenia II Wojny Światowej.

Niestety ale rzeczywistości się nie uda oszukać, bo jak mówi stare polskie powiedzenie:

„Z pustego nawet Salomon nie naleje”.

Tak więc zamiast koncentrować się na rozwiązywaniu palących problemów wewnętrznych, ukraińskie władze poprzez uparcie prowadzoną politykę eskalacji sytuacji międzynarodowej ślepo brną wraz z jego społeczeństwem w kierunku nieuchronnego samobójczego skoku w przepaść.

Oby tylko nie pociągnęli oni za sobą całego świata w tym locie na dno.

Warto przy tym dodać, że wczorajsze głosowanie nad zmianą ustawy o pozablokowości Ukrainy nastąpiło przeddzień rozmów pokojowych w Mińsku, które mają się rozpocząć dziś o godzinie 15:00 czasu lokalnego.

Jak to wpłynie na możliwość porozumienia się stron w uregulowaniu spornych kwestii mających wpłynąć na deeskalację napięcia wewnętrznego można sobie już chyba wyobrazić.

Tak więc postawa kijowskich władz jednoznacznie dowodzi, że nie szukają one możliwości zawarcia kompromisowego porozumienia w celu rozwiązania kryzysu, a występują z pozycji siły dalej go rozpalając.

W dniu wczorajszym, podobnie jak w ciągu poprzednich dni zadekretowanych przez ukraińskiego prezydenta „dni ciszy” nadal dochodziło do sporadycznych incydentów zbrojnych i słychać było w różnych częściach frontu odgłosy strzałów.

W miejscowości Piaski, która znajduje się w rękach sił rządowych ktoś w nocy umieścił takie coś:

Najbardziej napięta sytuacja nadal utrzymuje się w okolicach północnych i zachodnich przedmieść Doniecka, gdzie praktycznie przez cały dzień prowadzono wymianę ognia, głównie z broni ręcznej. Na lotnisku donieckim doszło wczoraj do bardzo poważnego incydentu, gdy okazało się, ze ukraiński samochód ciężarowy przewożący pomoc humanitarną dla okrążonych tam żołnierzy sił prokijowskich, usiłował również przemycić wśród ładunku żywności i leków broń oraz amunicję:

Na donieckim lotnisku nadal operuje ukraiński snajper ostrzeliwując z ukrycia pozycje wojsk powstańczych:

Wczoraj też w  Doniecku została zlikwidowana ukraińska grupa dywersyjna, która z moździerza ostrzeliwała cele cywilne:

Do incydentów zbrojnych dochodziło również w rejonie miejscowości: Debalczewo, Gorówka, Szczastie oraz w okolicach Stanicy Ługańskiej.

W rejonie Stanicy Ługańskiej, leżącej na północny-wschód od przedmieść Ługańska, ukraińskie wojska skierowały tam dużą liczbę czołgów, które przez powstańczą ciężką artylerię zostały ostrzelane. Nie znane są skutki tego ostrzału:

W odpowiedzi na ciągły ostrzał powstańczych pozycji obronnych w rejonie miejscowości Stachanów, odpowiedzieli oni ogniem artyleryjskim na ukraińskie pozycje rozlokowane w okolicy miejscowości Gorskoje.

W rejonie miasta Wołnowacha, w kierunku na południe od Doniecka, ukraińska artyleria ostrzeliwała prowokacyjnie przedmieścia Dokuczajewska.

Po przedwczorajszym zadekretowaniu przez władze Ługańskiej Republiki Ludowej (ŁRL) tymczasowej Konstytucji (http://lug-info.com/documents/one/12)

wczoraj władze Donieckiej Republiki Ludowej (DRL) zaczęły przygotowania do wprowadzenia do obiegu swojej waluty:

Nadal na terenach opuszczonych przez prokijowskie siły zbrojne powstańcy znajdują porzucone ciała poległych ukraińskich żołnierzy i oficerów. Niedawno odkryto zwłoki oficera ukraińskiej armii w daleko posuniętym rozkładzie:

Na koniec kilka aktualnych reportaży filmowych:

Pozdrawiam Życząc Wszystkim Zdrowych i Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia:

Ps.

Głos rozsądku z Niemiec i jednocześnie takie cuś w „naszych” mediach:

http://fakty.interia.pl/raport-zamieszki-na-ukrainie/aktualnosci/news-niemcy-krytyka-ukrainy-to-zaostrzy-konflikt-z-rosja,nId,1580222#iwa_item=2&iwa_img=0&iwa_hash=37375&iwa_block=facts_news_small

Aż trudno uwierzyć po nieustanym podbijaniu bębenka propagandy wojennej przez „nasze” media.

98 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 24.12.2014r- 109 dzień rozejmu.

 1. W MMinsku rozpoczyna się spotkanie grupy kontaktowej przedstawicieli Kijowa i republik noworosyjskich, a także mediatorów z Rosji i OBWE. Rosję ma reprezentować ambasador na Ukrainie, Michaił Zurabow, a Kijów były prezydent leonid Kuczma. Założono, że głównymi tematami spotkania będą: zawieszenie broni, specjalny status Donbasu, wymiana więźniów i blokada gospodarcza południowo-wschodniej części Ukrainy:
  http://lifenews.ru/news/147625
  Z kolei przywódca Republiki Donieckiej A. Zacharczenko stwierdził, że głownym tematem rozmów będzie sprawa wymiany jeńców;
  http://lifenews.ru/news/147617

  Polubione przez 5 ludzi

 2. Jako, że mieniąc się niczym szlachetny diament zaświeciła na nocnym niebie pierwsza gwiazdka:

  Dając tym samym znak, że:

  „Bóg się rodzi, moc truchleje,
  Pan niebiosów obnażony;
  Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
  Ma granice nieskończony.”

  Tak więc nie ma innego wyjścia jak tylko zasiąść przy wigilijnym stole aby przy śpiewie kolęd wraz z bliskimi święcić radośnie tą uroczystą chwilę:

  Szczęść Boże Wszystkim Ludziom Dobrej Woli!

  AdNovum

  Polubione przez 8 ludzi

   • Na przyszłość… karpik, nawet taki z hodowli i nie trzymany przed sprzedażą przez co najmniej 5 dni na ,,płuczce” lepiej będzie smakował jak się go po uśmierceniu przetrzyma kilka godzin w zamrażarce.

    Polubione przez 5 ludzi

  • Dziękuję za zyczenia swiąteczne, a ja pragnę podzielić się z Panstwem opłatkiem, co prawda tylko wirtualnie,(od czego jest wyobraznia) !

   Opłatek !

   I choć nie wszys­tko jes­teśmy w sta­nie wy­baczyć
   I choć cza­sami tak trud­no spoj­rzeć w twarz
   W wi­gilij­ny wieczór przes­tańmy roz­paczać
   Okażmy so­bie głębię Bożych łask.

   Aniel­ską cier­pli­wością wy­każmy się trochę
   Nadzieją godną dziec­ka ozdóbmy nas
   I choć zim­ny śnieg pa­da za ok­nem
   Nie chciej­my znów uciekać w wir codzien­nych spraw.

   Ta noc, ta noc jest naj­ważniej­sza!
   To dziś możemy od­na­leźć w so­bie blask
   Choin­ka wca­le nie na­jis­totniej­sza
   Os­tatnim, co ob­chodzi nas… jest:

   Sto­sik pre­zentów, opłatek na sto­le
   Dwa­naście pot­raw.
   Zwierzęta ludzkim głosem ga­dające
   i szron na oknach.

   ps. Zyczę rowniez spokojnych Swiąt Ludziom, mieszkancom Donbasu. I żeby przynajmniej w tych dniach nikt nie zginąl od kul banderowcow.

   Jako że konie, to tez sierciuchy:

   Polubione przez 7 ludzi

 3. Wigilia i Święta Bożego Narodzenia są chyba najważniejszymi świętami w Polsce. Obchodzą je wszyscy nie zależnie od wyznania, a także bezwyznaniowcy i ateiści. Są przede wszystkim świętami rodzinnymi i optymistycznie nastrajającymi na przyszłe czasy.

  Życzę wszystkim Państwu jak najpogodniejszych Świąt i jak najpogodniejszych i najszczęśliwszych nadchodzących czasów.

  Dołączam piosenkę (nie kolędę), która jest równie optymistyczna jak wszelkie życzenia w Święta.

  Polubione przez 4 ludzi

 4. Wigilia, a tu takie coś na Onecie. Chyba chcieli nam zrobić prezent gwiazdkowy:

  http://wiadomosci.onet.pl/swiat/amnesty-international-ukrainscy-ochotnicy-blokuja-pomoc-humanitarna-do-donbasu/w85s9r

  I komentarze:

  Sasza Słowianowicz Forumov : No nareszcie napisali tu trochę prawdy – że te tzw. „ukraińskie bataliony” to w rzeczywistości gangi jak w Nowym Yorku, teraz to nareszcie napisali że wychodzi na to że Polska pomaga bandytom i oprawcom – zwykłym zwyrodnialcom. A teraz do stołu Polacy i smacznej wigilii hehehe:)

  ~Darek s : Moje gratulacje dla banderowców mają już nie tylko w rosji wroga ale i „prywatnego”w śród tych których ruszyło sumienie lub rozum że w Donbasie są ich rodacy Zapadeńcy uonowcy i pozostali banderowcy jednak nie czują więzi

  ~jasiu : Biedni ludzie na wschodzie Ukrainy ! Czy naprawde musi Rosja czołgami nauczyć
  tych z majdana co oznacza Pomoc Humanitarna ?

  Polubione przez 8 ludzi

 5. Prawie rok minął aż nasz MSZ zauważył, że na Ukrainie jest wojna i Polacy w Donbasie mają problem.

  http://wiadomosci.onet.pl/kraj/przygotowania-do-ewakuacji-polakow-z-donbasu-msz-wysyla-misje-na-ukraine/jvyqx

  I jak zwykle komentarze:

  ~Ruch Narodowy nasza szansa . : Obowiazkiem Polskiego Panstwa jest wspieranie naszych rodakow tak na wschodzie jak i gdziekolwiek
  indziej sie znajduja a nie pokwiekiwanie zamiast konkretnych dzialan i to juz powinno byc zrobione dawno .
  Ponadto Polski rzad powinien robic wszystko by dogadac sie z ukraincami a nie z ta Kijowska szajka zydoskich
  oligarchow by ukraincy sami dobrowolnie przylaczyli sie do Polski conajmniej w tej naszej czesci az do Dniestru a reszte nich sobie zabiieraja Rosjanie bo to im sie nalezy . Rosjo doluz staran bysmy osiagneli porozumienie i wzajemnie sie nie mordowali a tych drani z Kijowa wylapac do jednego i bedzie miedzy nami pokoj i zgoda . Zycze naszym rodakom ze wschodu ale i na calym swiecie wesolych i szczesliwych Swiat Bozego Narodzenia . zwiń

  ~Aro do ~szlach: podobnie z pomocą kibiców łódzkich i chyba rzeszowskich dla Polaków we Lwowie – pomoc dla Polaków więc nawet obecnej granicy nie przekroczyłam, co innego pomoc „humanitarna” dla wojska i siepaczy ukraińskich wysłana przez nasz rząd
  http://kresy24.pl
  http://wirtualnapolonia.com zwiń

  ~precz z Rosja!! do ~aaaaaannnnnnnnnnn: A co nas to obchodzi. Mięso które mielismy sprzedawać ruskim przerobiliśmy na karmę dla psów! i sprzedajemy właścicielom czworonogów o 1/10 taniej! Jabłka które miały trafić na stoły Rosyjskie przerobimy na Tanie wino! dzięki temu uszczęśliwymi naszych bezrobotnych! Nasz rząd będzie kupował dwa, trzy razy droższy gaz z Kataru I jeszcze będzie go eksportował na Ukrainę 2 razy taniej niż sprzedaje Rosja. A co stać nas. Wiek emerytalny przesuniemy do 80 lat i zwiększymy podatki żeby się tylko rząd wyżywił. Pokażemy Ruskim, jacy jesteśmy twardzi! przecież jak to się mówi Polak Potrafi! Mamy tradycje. Kiedyś nasi politycy popijając winko, herbatkę zajadając sie biszkopcikami w bezpiecznym miejscu, Londynie pokazali Hitlerowi i Stalinowi jacy jesteśmy nieugięci. Walczyli do ostatniego mieszkańca i domu w Warszawie. Tak trzymać rodacy! Nie damy się tej wstrętnej Rosji! Chocby każdy Polak miał stracić pracę! i skończyć na zmywaku w UK! Będziemy walczyć do końca!! Za nasz kochany rząd! Dzieki temu czeka nas wspaniała współpraca z Ukrańcami! ktorym oddamy miasto Przemyśl i kilka jeszcze powiatów! Będziemy więcej szmuglowali fajek i exportowali więcej prostytutek mających HIV! Bezrobotni Ukraincy wezma prace za Polakow którym się nie chce pracowac za 1400zl! zwiń

  Polubione przez 6 ludzi

 6. Do Pana manii: Kiedyś wspomniał Pań, ze w pewien sposób szanuje Pan gen Władimira Rubana. Zaciekawiło mnie to a potem zapomniełem 🙂
  Dzisiaj trafiłem na fragment jego wywiadu i chyba Pana rozumie.
  Jeżeli wróg ma rycerskie zasady, mozna go szanować, choć nie we wszystkim zgadzac – w żaden sposób nie usprawiedliwiam ukrów . Jeżeli źle zinterpretowałem artykuł prosze o wyprostowanie 🙂

  Przepraszam za żródło linku, bo ta fronda to w sumie wredna strona ale wywiad można przeczytać…

  http://www.fronda.pl/blogi/nie-jestesmy-z-tego-swiata/ukraina-tam-sa-ludzie-z-ktorymi-stalismy-na-majdanie,40277.html

  Polubione przez 3 ludzi

 7. Witam,

  Zanim legnę spać – kilka informacji – bedzie do rannej kawy jak znalazł! 🙂

  Rozmowy w Mińsku przebiegały w sposób skomplikowany, o szczegółach brak informacji ponieważ będzie „druga runda” rozmów… http://ria.ru/world/20141224/1040037618.html

  W Charkowie „cos wybuchło” – podobno nic się nikomu nie stało i pewnie rankiem dowiemy się co to było http://ria.ru/world/20141225/1040046722.html

  W związku z odłączeniem Krymu od energii przez kijowian / a dopiero co chwalono się ze dogadano się i wszystko jest okej/ – włącza się do tej sprawy ONZ apelując o polityczne rozwiązanie tego problemu! http://ria.ru/world/20141224/1040030732.html

  Litewskiemu ministrowi od ekonomii czyli ekonomowi pan Poroszenko kazał uruchomic „gilotyne na urzedników”. Czy będę tylko wyrzucać z pracy czy faktycznie gilotynować jeszcze nie wiemy http://ria.ru/world/20141224/1040033355.html

  W przyszłym roku Transnieft przestanie wysyłać „produkty naftowe” z portów Pribałtyki. Pójdzie wszystko poprzez porty Morza Czarnego. No i Litwini z Łotyszami i Estończykami tez się doskakali! http://ria.ru/economy/20141224/1040018983.html

  Według słów analityka – USA zrobią wszystko – by właczyc UPAdlinę do NATO. Oby to „wszystko” nie oznaczało „do oststniego Polaka”… http://ria.ru/world/20141224/1040021224.html

  Infografika na temat ANGARY http://ria.ru/infografika/20141223/1039836253.html

  Katolicy których w Moskie wbrew pozorom jest sporo – dzis świętowali Boże Narodzenie http://ria.ru/religion/20141224/1040036672.html

  DOBRANOC!

  Polubione przez 4 ludzi

 8. Dzien dobry o poranku świątecznym z kawą 🙂 !

  Znalezione nad ranem w necie:
  mega do ~wesoly: Był czas, gdy w sejmie prześcigali się wszyscy w oratorskich popisach na temat tego, że Rzeź Wołyńską trzeba nazwać w uchwale ludobójstwem – a teraz ci sami krzykacze pozują do zdjęć z politycznymi potomkami ludobójców!

  A my co? Mamy tylko bezsilnie wygrażać tym pogrobowcom banderowców?

  Nie! Politycy, których wybraliśmy, są jak pupa od s.ania do tego, aby nasze stanowisko prezentować całemu światu. Bo jest okazja by nas w końcu usłyszano! Wyjątkowo rzadka okazja. Właśnie teraz możemy postawić weto zarówno UE, jak i Radzie Europy, jeśli nie uznają naszych racji w sprawie Wołynia.

  Politycy tańcujący w Kijowie z Tiahnybokami powinni wiedzieć, że nie mają powrotu do polskiego sejmu. A dziennikarze skandujący tam „sława herojam!” nie będą w Polsce czytani. Bo najemnik pióra to nie dziennikarz!

  Juszczenkę nie my wybieraliśmy. Natomiast ci z polskich polityków, propagandzistów i dziennikarzy, którzy go wspierali, ścielili mu kobierce w UE – muszą za to odpowiedzieć. Muszą! Bo czas już skończyć z bezkarnością naszych sprzedajnych politykierów. Najwyższy.

  Polityka to nade wszystko sztuka przewidywania. Jeśli ktoś uzyskał nasz mandat do politycznej reprezentacji, to jego psim obowiązkiem jest reprezentowanie naszej woli, naszych interesów, naszej pamięci historycznej, w końcu – tych właśnie okrutnie pomordowanych na Wołyniu.

  Kto tego nie pojął, kto tego nie czuje – nie jest godzien wypowiadać się w imieniu Polski.

  Polubione przez 3 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.