Wojna domowa na Ukrainie 18.01.2015r. (134 dzień rozejmu).


Ostrzelany wczoraj przez ukraińską artylerię dziecięcy szpital miejski nr. 21 w Doniecku.

Zaczynają się międzynarodowe gierki wobec 70 rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Auschwitz.

Na rocznicę tą nie zostanie zaproszona głowa państwa, które ten obóz wyzwalało co wiceszef Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego (MKO), Christoph Heubner w wywiadzie udzielonym  niemieckiej gazecie „Der Spiegel” motywuje faktem, że brak zaproszenia dla prezydenta Rosji, Władymira Putina nie jest niczym nadzwyczajnym, gdyż zaproszenia nie otrzymał żaden szef rządu ani głowa państwa, w myśl zasady, że w centrum wydarzeń będą byli więźniowie obozu.

A jaką informację na temat wyzwolenia obozu w Auschwitz 27 stycznia 1945 roku zamieszcza samo Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu:

”  Wyzwolenie

Nadzieja na odzyskanie wolności, jaką żyli pozostawieni przez SS w obozie więźniowie, stała się rzeczywistością 27 stycznia 1945 roku. W dniu tym wkroczyli do Oświęcimia żołnierze Armii Czerwonej. Przed południem żołnierze 60. Armii Pierwszego Frontu Ukraińskiego pojawili się we wschodnim rejonie Oświęcimia, na terenie podobozu Monowitz. Obóz macierzysty Auschwitz I oraz obóz Auschwitz II-Birkenau wyzwolili około godz. 15, przy czym przy pierwszym z nich napotkali opór cofających się oddziałów niemieckich. Więźniowie witali żołnierzy radzieckich jak autentycznych wyzwolicieli, ci zaś przekraczali bramy obozowe w pełni świadomi historycznej doniosłości wypełnionego zadania. Paradoks tkwił wszakże w tym, że żołnierze będący formalnie przedstawicielami totalitaryzmu stalinowskiego przynieśli wolność więźniom totalitaryzmu hitlerowskiego. W walkach o wyzwolenie poległo ponad 230 żołnierzy radzieckich, w tym dowódca 472. pułku piechoty, podpułkownik Semen Lwowicz Biezprozwannyj; 66 spośród nich zginęło w walce w strefie przyobozowej.  W obozie macierzystym, Birkenau i Monowitz doczekało wyzwolenia około 7000 więźniów. Około 500 więźniów żołnierze radzieccy wyzwolili przed 27 stycznia 1945 roku i wkrótce potem w podobozach: Starej Kuźni, Blachowni Śląskiej, Świętochłowicach, Wesołej, Libiążu, Jawiszowicach i w Jaworznie. W obozie macierzystym i w Birkenau żołnierze radzieccy zastali około 600 zwłok więźniów zastrzelonych przez esesmanów w trakcie wycofywania się z KL Auschwitz oraz zmarłych w tym czasie z wycieńczenia. Nie były to jedyne ślady zbrodni, na jakie się tam natknęli. Więźniowie znajdujący się we względnie dobrym stanie fizycznym niezwłocznie opuszczali obóz i wracali w swoje rodzinne strony. Dla większości zorganizowano doraźną pomoc medyczną na terenie wyzwolonego obozu.”

http://70.auschwitz.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=119&lang=pl

Jak możemy dowiedzieć się z powyższej informacji, obóz w Auschwitz- jak i inne obozy zlokalizowane w granicach współczesnej Polski- wyzwalały samodzielnie oddziały rosyjskiej armii.

Więc jak sądzę obowiązkiem organizatorów obecnej okrągłej rocznicy wyzwolenia obozu w Auschwitz- nawet jeśli jak twierdzi wiceprzewodniczący MKO, nie został tam zaproszony żaden szef rządu ani głowa państwa- powinno być zaproszenie prezydenta FR jako najwyższego przedstawiciela kraju, który ten obóz wyzwolił.

Nie dość tego, nawet słowa o niezaproszeniu na uroczystości innych głów państw i szefów rządów na 70 rocznicę wyzwolenia obozu w Auschwitz są nieprawdziwe, bo już dziś wiadome jest (i nie jest to ukrywane), że przyjedzie tam ośmiu prezydentów- w tym i Bronisław Komorowski- dwóch królów z małżonkami oraz ze strony Watykanu kardynał Stanisław Dziwisz.

http://wiadomosci.onet.pl/krakow/28-delegacji-potwierdzilo-udzial-w-obchodach-70-rocznicy-wyzwolenia-auschwitz/ychkl8

Ja rozumiem, że MKO nie zapraszał tych osób, jak i również rosyjskiego prezydenta, ale inni współorganizatorzy tej uroczystości to zrobili.

Jak widzimy nawet przy tak hucznie obchodzonej rocznicy wyzwolenia obozu w Auschwitz prowadzi się różne gierki aby tylko nie zaprosić tam głowy państwa, którego obywatele ten obóz wyzwolili.

Nie dość tego wiceszef MKO powiedział we wspomnianym wyżej wywiadzie, że Putin nie jest „jedyną osobą, która może przemawiać w imieniu wyzwolicieli”, gdyż „w Armii Czerwonej służyli też ukraińscy i białoruscy żołnierze” zapominając na tej liście umieścić jeszcze żołnierzy dziesiątków innych narodowości żyjących w granicach ówczesnego ZSRR, którzy powołani do wojska walczyli w szeregach Armii Czerwonej, w tym również licznie reprezentowani Polacy- choćby z Donbasu.

Nie dość tego jeśli już wiceszef MKO napomknął o udziale ukraińskich obywateli w wyzwalaniu obozu w Auschwitz, to warto mu odświeżyć pamięć przywołując kilka faktów historycznych:

1.   http://teatrnn.pl/leksykon/node/1666/oddzia%C5%82y_wartownicze_dow%C3%B3dcy_policji_i_ss_na_dystrykt_lubelski,

2.   http://pl.wikiquote.org/wiki/Sobibor,

3.   http://pl.wikipedia.org/wiki/Procesy_za%C5%82ogi_Treblinki,

4.   http://www.mietek-pemper.de/wiki/Rozdzia%C5%82_7_-_P%C5%82asz%C3%B3w_staje_si%C4%99_obozem_koncentracyjnym,

5.   http://pl.wikipedia.org/wiki/Treblinka_%28KL%29,

A to dla przypomnienia udziału austriackich obywateli, którzy co prawda nie mieli swojego udziału w wyzwalaniu obozu w Auschwitz, ale brali czynny udział w zbrodniach w nich popełnianych. Co jest o tyle ważne, bo w uroczystościach 70 rocznicy wyzwolenia obozu w Auschwitz brać będzie także udział austriacki prezydent:

http://www.polonika.at/artykuly/historia/76-ii-wojna-w-oczach-austriakow

Dodam jeszcze, że ukraińscy żołnierze nie tylko brali udział- po zmobilizowaniu ich w czasie działań II WŚ w szeregach Armii Czerwonej- w działaniach wojennych po właściwej stronie frontu, ale również czynnie uczestniczyli w walkach jako bardzo aktywni sojusznicy zbrodniczej III rzeszy niemieckiej:

1.   http://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Ukrai%C5%84skie_formacje_kolaboranckie_w_s%C5%82u%C5%BCbie_Niemiec_hitlerowskich,

2.   http://w.kki.com.pl/pioinf/przemysl/dzieje/ss/ss.html,

3.   http://nawolyniu.pl/artykuly/esesmani.htm,

4.   http://www.nawolyniu.pl/artykuly/apel.htm,

5.   http://gazetaobywatelska.info/blog/showEntry/1326,

6.    http://okres-prl.blog.onet.pl/2014/03/08/czy-prezydent-oraz-premier-zapomnieli-ukraina-70-rocznica-powolania-dywizji-ss-galicja-spor-ciagle-trwa/.

To tyle na temat- nie tak przecież odległej- historii, którą pamiętają jeszcze żyjący świadkowie.

A teraz przejdźmy do dnia dzisiejszego i kolejnej relacji z wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

Ukraińska artyleria nadal prowadziła w dniu wczorajszym intensywny ostrzał celów cywilnych w Donbasie, z których najcięższy- jak zresztą już od tygodnia- kierowano na Donieck i Gorłówkę.

Z kierunku miejscowości Nowoswietlówka ukraińska artyleria ostrzeliwała dzielnicę Oktriabską oraz rejony dzielnic mieszkalnych: Piotrowską, Kijowską i Kujbyszewską. Ciągły ogień artyleryjski i z ciężkiej broni maszynowej utrudnia możliwość usuwania skutków ostrzałów z poprzednich dni, co powoduje pogłębianie się trudnej sytuacji bytowej mieszkańców Doniecka.

Został również ostrzelany dziecięcy szpital miejski nr. 21, który obecnie jest wstanie uniemożliwiającym leczenie przebywających tam dzieci:

Kolejny dzień ostrzeliwana była praktycznie cała Gorłówka, gdzie już obecnie jest kilka osób zabitych i rannych, głównie z powodu ostrzelania przystanku komunikacji miejskiej. W okolicach worka  debalczewskiego ukraińska artyleria ostrzeliwuje miejscowości leżące na północno-zachodniej jego części miejscowości:Trawniewoje i Gołmowską oraz na zachód od Debalczewa miejscowości Jenakijewo i Kontratiewka, gdzie został zniszczony dom prywatny, zaś na południu tego worka miejscowość Mius, z której okolic przeprowadzany jest atak wojsk powstańczych w kierunku ukraińskiego punktu kontrolnego zlokalizowanego na drodze M03 łączącej Krasnyj Łucz z Debalczewem.

Nadal też ostrzeliwane są cele cywilne w miejscowościach Dokuczajewsk (na południe od Doniecka), gdzie do ostrzału wykorzystywane są rakiety „Grad” oraz broń pancerna i Bachmutkę w rejonie frontu ługańskiego.

Bardzo ciężkie walki toczyły się w rejonie płyty startowej donieckiego lotniska, którą forsowało silne zgrupowanie ukraińskich dwóch batalionów piechoty wspieranych ogniem zaporowym ciężkiej artylerii oraz kolumną pancerną, w składzie około 10 czołgów i kilkunastu opancerzonych wozów bojowych.

Atak w godzinach popołudniowych został odparty przez powstańcze siły zbrojne, gdzie podczas walk zniszczono jeden ukraiński czołg i 2 lub 3 uszkodzono, zniszczono jeden a uszkodzono dodatkowo kilka opancerzonych wozów bojowych oraz zlikwidowano lub raniono łącznie kilkadziesiąt ukraińskich żołnierzy. Po fiasku ataku ukraińskie oddziały wycofały się na z góry upatrzone pozycje, szykując się tam do kolejnej fazy ataku.

Obecnie od wczesnych godzin rannych ukraińskie wojsko szykuje się do kolejnej próby opanowania terenu lotniska znacznymi siłami wojsk pancernych i piechoty, które zajęły już pozycje wyjściowe w Piaskach i na południe od Awdiejewki. Aktualnie prowadzony jest tam ogień wyprzedzający przez ukraińską artylerię

Ukraińska artyleria od rana prowadzi bardzo intensywny ostrzał artyleryjski terenu lotniska oraz dzielnic mieszkalnych i przemysłowych w Doniecku. Zlokalizowano już w dniu dzisiejszym około 70 miejsc upadków pocisków artyleryjskich:

Również od wczesnych godzin rannych w dniu dzisiejszym rozpoczął się bardzo intensywny ostrzał artyleryjski Gorłowki połączony z próbą ataku znacznymi siłami przez ukraińskie oddziały pancerne wspierane piechotą na zachodnie obrzeża tego miasta.

Kolejny raz nie potwierdziły się informacje cyklicznie powtarzane co jakiś czas przez ukraińskie czynniki z uporem wartym lepszej sprawy, o śmierci dowódcy jednego z batalionów sił powstańczych „Motoroli”, który również kolejny raz osobiście dementuje informacje o swojej śmierci:

Reasumując:

Od od dnia dzisiejszego, mimo że rozejm przez stronę ukraińską formalnie nie został zerwany (zresztą również od samego początku nie był przez nią przestrzegany), można powiedzieć, że rozejmu już nie ma.

Trwają intensywne walki; Donieck i Gorłówka oraz miejscowości leżące w rejonie worka debalczewskiego są obecnie intensywnie ostrzeliwane przez ukraińską artylerią, zaś jej oddziały pancerne i piechota usiłują atakiem forsować Donieck i Gorłowkę.

Dlatego też od dnia dzisiejszego kolejną liczbę dni rozejmu będę zapisywał w tytule relacji w nawiasie.

Na koniec kilka zdjęć:

Lotnisko donieckie po wczorajszych walkach.

I kilka filmów:

Pozdrawiam.

482 uwagi do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 18.01.2015r. (134 dzień rozejmu).

  1. Szefowie Ukraińskiego Banku Narodowego mają poczucie humoru, podali,że ilość rezerw walutowych zwiększy się. Na dole artykułu podano ,że bazuje sie na szacunkach Banku i Thomson Reuters. Nie podano tego,że są to szacunki w których Ukraina DOSTAJe nowe pożyczki. Zresztą proszę kliknąć w link i postudiować tabelkę
    http://n-auditor.com.ua/en/novini-2/item/24572-ukrainian-index-of-rates-on-retail-deposits-as-at-january-17,-2015.html
    I kolejny hicior Valeria Gontariova szefowa NBU stwierdziła,że inflacja w 2015 roku wyniesie 17,2%, gdy w 2014 wyniosła 25% , a Ukraina ma zamiar dodrukować 91 mld hrywien. Odlot kompletny odlot.
    http://n-auditor.com.ua/en/novini-2/item/24569-the-national-bank-of-ukraine-is-forecasting-the-inflation-rate-will-drop-by-17-2-in-2015.html

    Polubione przez 5 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.