Wojna domowa na Ukrainie 23.03.2015r- 35 dzień od nowego rozejmu.


Zachodnie przedmieście Szirokino.

„Potrzebne jest nowe myślenie, nowa długofalowa, transatlantycka strategia postępowania wobec Rosji. Strategia, która jednoczyłaby Zachód w obliczu nowego wyzwania, dotykające kluczowych wartości i kluczowych interesów wspólnoty euroatlantyckiej, strategia, która łączyłaby wysiłki głównych instytucji po obu stronach Oceanu Atlantyckiego zarówno Unii Europejskiej jak i NATO” – powiedział podczas ostatniego spotkania Brussels Forum zorganizowanym przez German Marshall Fund prezydent Bronisław Komorowski.

Dzisiaj jednak widzimy, dzisiaj powtarzamy w zgodzie z polskim doświadczeniem, że fundamenty naszego bezpieczeństwa są poważnie nadwyrężone. Musimy sobie powiedzieć jasno: skończyły się czasy pokojowej dywidendy po zakończeniu zimnej wojny (…) Wydarzenia te skłaniają do gruntownego przemyślenia całej polityki Zachodu wobec Rosji. Zbyt długo łudzono się w świecie zachodnim, że Rosja we własnym interesie przyjmie naszą ofertę włączenia się w sieć różnorakich powiązań ze światem Zachodu i pójdzie drogą modernizacji i demokratyzacji (…) Potrzebna jest strategia, która będzie jednoczyła Zachód w obliczu nowego wyzwania, dotykającego kluczowych wartości i kluczowych interesów wspólnoty euroatlantyckiej. Strategia, która łączyłaby wysiłki głównych instytucji po obu stronach Oceanu Atlantyckiego, zarówno UE jak i NATO (…) Los Ukrainy, jej szansa na głęboką reformę to jest klucz do przyszłości całej Europy Wschodniej, a w moim przekonaniu i do przyszłości całego świata zachodniego” dlatego też jak przekonywał Bronisław Komorowski „Ukraina potrzebuje nowego planu Marshalla”– takie były główne tezy polskiego prezydenta ogłoszone na Brussels Forum.

W panelu którego tematem była „Przyszłość Konfliktu” oprócz polskiego prezydenta wzięli również udział; naczelny dowódca sił NATO w Europie gen. Philip Breedlove, sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, szefowa unijnej dyplomacji Federicka Mogherini, prezydent Estonii Toomas Hendrik Ilves, minister obrony Niemiec Ursula von der Leyen i Zbigniew Brzeziński.

Dodam, że German Marshall Fund jest to amerykański think tank działający na rzecz współpracy transatlantyckiej. Organizacja ta została założona w 1972 r. w 25. rocznicę planu Marshalla, posiada swoją  siedzibę w Waszyngtonie oraz przedstawicielstwa m.in. w Brukseli, Berlinie, Ankarze, Belgradzie, Bukareszcie i Warszawie.

Stworzenie europejskiego planu Marshalla dla Ukrainy nie jest pomysłem autorskim Bronisława Komorowskiego, bo pierwszą propozycję jego powstania ogłosił ponad rok temu, a więc  19 stycznia 2014 roku Janusz Palikot, który zaapelował wówczas o to do prezydenta na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego:

„Stwórzmy europejski plan Marshalla, mówmy wreszcie jednym, silnym głosem w sprawie Ukrainy!”

https://www.facebook.com/TwojRuchpl/posts/680821225303377

(warto pod zalinkowanym wyżej tekstem zapoznać się z komentarzami)

Natomiast czym był Plan Marshalla i w jakich okolicznościach został wprowadzony dowiecie się Państwo pod poniższym linkiem:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Plan_Marshalla

Dodam tylko, że po II Wojnie Światowej plan ten miał rację bytu, nie tylko ze względów geopolitycznych, gdy tworzyły się właśnie wtedy dwa wrogie sobie obozy polityczne, ale przede wszystkim dlatego, bo europejska gospodarka była w wyniku działań wojennych totalnie zniszczona i bez pomocy zewnętrznej jej odbudowa trwałaby o wiele dłużej, narażając rządy państw na ciągłe bunty społeczne i chaos. Drugim czynnikiem jaki nadawał sens temu przedsięwzięciu były bardzo duże nadwyżki finansowe będące owocem koniunktury wojennej amerykańskiej gospodarki oraz potężnie rozkręcone moce produkcyjne amerykańskiego przemysłu głównie ciężkiego, które trzeba było zagospodarować.

Obecnie zaś, nie ma ani odpowiednich mocy produkcyjnych, chyba że wyłącznie w amerykańskiej branży przemysłu zbrojeniowego, ani też odpowiedniej ilości kapitału, którego znaczny zastrzyk mógłby być przekierowany na zapobieżenie bankructwa Ukrainy. No i oczywiście obecnie Ukraina nie jest krajem, któremu należałoby pomagać ze względu na zniszczenia wojenne, bo problemem Ukrainy nie są tym spowodowane tylko brakiem reform dostosowujących jej gospodarkę do zasad wolnego rynku oraz totalne bezprawie i korupcja. A tych przyczyn nie wyleczy się lekarstwem jakim był po wojnie Plan Marshalla.

Tak więc propozycja naszego prezydenta na wprowadzenie dla Ukrainie pomocy gospodarczej i finansowej w postaci „Planu Marshalla” jest zwyczajnie pomyleniem pojęć, brakiem rozeznania obecnych realiów oraz usiłowaniem kolejny raz zabłyśnięcia na międzynarodowym forum publicznym, zaś sam pomysł nie jest niczym innym niż oderwanym od europejskiej rzeczywistości hasłem propagandowym służącym wyłącznie interesom amerykańskiego lobby związanego z przemysłem zbrojeniowym.

To tyle w tym temacie pomysłu Bronisława Komorowskiego na nowy Plan Marshalla dla Ukrainy i teraz przechodzę do relacji z kolejnego dnia wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

Na początku dzisiejszej relacji zamieszczę film dokumentujący zniszczenia donieckiego lotniska będące wynikiem kilkumiesięcznych walk jakie miały miejsce na jego terenie:

A tak to lotnisko wyglądało jeszcze rok temu:

W dniu wczorajszym ukraińska artyleria ostrzelała okolice dworca kolejowego w Doniecku. Poza niewielkimi zniszczeniami budynku dyrekcji dworca, nie odnotowano ofiar wśród ludności cywilnej. Na miejsce tego incydentu udała się ekipa śledcza obserwatorów z misji OBWE.

Poza tym pociski ukraińskiej artylerii padały również w rejonie dzielnicy Oktriabskiej, gdzie m.in. ostrzelano tereny tamtejszej kopalni. Straty są jeszcze nie rozpoznane i nie oszacowane.

Trwają ostre walki w rejonie miejscowości Piaski, która jest ostrzeliwana przez ukraińską artylerię. Ogień artyleryjski wspomaga atak prowadzony od wczoraj przez ukraińskie wojsko na tym kierunku frontu. Poza rejonem Piask ukraińskie wojsko ostrzelało tereny wokół lotniska, w tym znajdujący się tam klasztor.

Według informacji przekazanych przez agencję informacyjną „Reuters” w rejonie toczących się walko koło miejscowości Piaski zostało rannych pięciu ukraińskich żołnierzy z batalionu „OUN” oraz dwóch funkcjonariuszy ukraińskiej straży granicznej.

Dzisiejszej nocy nie odnotowano na terenie Doniecka ostrzału przez ukraińską artylerię.

Późnym wieczorem wczorajszego dnia doszło do walk w rejonie miejscowości Gorłówka, gdzie na terenie kopalni odparto atak ukraińskiego wojska. Po stronie ukraińskiej są zabici i ranni oraz zniszczono jeden pojazd opancerzony.

W rejonie miejscowości Szirokino, na jej zachodnich przedmieściach od wczoraj trwają walki o średniej intensywności.

Nadal trwa przesuwanie w pobliże linii rozgraniczenia ukraińskich oddziałów wojskowych i koncentracja znacznych ich sił na północnym odcinku frontu koło Ługańska, na północ i zachód od Gorłówki oraz z rejonie Mariupola, na południowym odcinku frontu.

Po likwidacji kotła debalczewskiego powstańcy znaleźli pełną dokumentację ukraińskich wojsk, w której znajduje się spis żołnierzy i oficerów odpowiedzialnych za ostrzał artyleryjski tego rejonu:

Powstańcze siły zbrojne przeprowadziły ćwiczenia wojskowe brygady „Kalmius” w rejonie miejscowości Amwrosijewki, gdzie doskonalono technikę koordynacji działań bojowych:

Ukraińskie dowództwo wojskowe przeprowadziło badania porównawcze pomiędzy brytyjskim wozem opancerzonym „Saxon” a ukraińskim wozem opancerzonym „BRDM” i okazało się, że brytyjski sprzęt ulega przewadze ukraińskiemu odpowiednikowi:

W Odessie miały miejsce wczoraj dwa incydenty o podłożu zamachów terrorystycznych.

Pierwszy dotyczył eksplozji ładunku wybuchowego w budynku wielorodzinnym mieszczącym się przy ulicy Warnieńskiej:

Drugi przypadek zamachu na podłożu terrorystycznym miał miejsce wczorajszej nocy przy ulicy Topolewa, gdzie zostały podpalone dwa samochody osobowe. Prawdopodobnie samochody te należały do organizacji „Prawy Sektor” lub „Samopomocy”:

Prokuratura Generalna Ługańskiej Republiki Ludowej wszczęła dochodzenie w sprawie nielegalnego zajmowania samochodów od prawowitych ich właścicieli:

Na koniec kilka zdjęć:

Ostrzelany wczoraj budynek dyrekcji dworca kolejowego w Doniecku.

I filmów:

205 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 23.03.2015r- 35 dzień od nowego rozejmu.

 1. OT

  Ustawa ukróci patologie związane ze zwrotami nieruchomości w Warszawie

  Usta­wa do­ty­czą­ca skut­ków tak zwa­ne­go de­kre­tu Bie­ru­ta ukró­ci pa­to­lo­gie, zwią­za­ne ze zwro­tem nie­ru­cho­mo­ści w War­sza­wie. Tak twier­dzi współ­au­tor pro­jek­tu usta­wy, nie­za­leż­ny se­na­tor Marek Bo­row­ski.
  http://wiadomosci.onet.pl/warszawa/ustawa-ukroci-patologie-zwiazane-ze-zwrotami-nieruchomosci-w-warszawie/r5qjh6

  // podobno ta ustawa to ściema, w rzeczywistości byli (żydowscy) właściciele dostaną więcej niż nieruchomość jest warta (kwestia jaka wycena zostanie przyjęta)

  Polubione przez 3 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.