Wojna domowa na Ukrainie 25.03.2015r- 36 dzień od nowego rozejmu.


Ukraińskie transzeje pomiędzy Mariupolem a Szirokino.

W związku z ostatnio przyjętą przez Izbę Reprezentantów amerykańskiego Kongresu rezolucji pt. „Apel do prezydenta w sprawie zapewnienia wojskowego wsparcia Ukrainie dla obrony jej suwerenności i integralności terytorialnej”, w której kongresmeni domagają się dostarczenia dla rządowych sił zbrojnych na Ukrainie broni śmiercionośnej:

„Izba Reprezentantów wzywa prezydenta do pełnego i niezwłocznego realizowania pełnomocnictwa udzielonego przez Kongres do dostarczenia Ukrainie systemów śmiercionośnej broni obronnej, w celu podwyższenia zdolności narodu Ukrainy do obrony swojego suwerennego terytorium, wobec niesprowokowanej i ciągłej agresji Federacji Rosyjskiej”

odpowiedziała rzeczniczka prasowa amerykańskiej dyplomacji, która przedstawiła oficjalne stanowisko administracji prezydenckiej w tej sprawie.

A więc rzecznik amerykańskiej dyplomacji Jen Psaki zapewniła, że stanowisko prezydenta Obamy w kwestii prowadzonej przez administrację prezydencką polityki wobec Ukrainy nie zmieniło się, pomimo rezolucji kongresmenów. Oczywiście brana jest pod uwagę opinia członków Izby Reprezentantów amerykańskiego Kongresu i prowadzone są z nimi konsultacje, ale nadal „koncentrujemy się na wspieraniu Ukrainy i przeprowadzeniu dyplomatycznego rozwiązania”– zapewniła Jen Psaki.

Jak widać pomimo natarczywych nacisków ze strony Kongresu administracja amerykańska dystansuje się od nich prowadząc swoją własną politykę wobec Ukrainy. Zapewne też dostarczenie broni na Ukrainie traktowane jest jako ostateczność i nikt na razie poważnie o tym nie myśli, koncentrując się jedynie na kontrolowaniu rozwoju sytuacji w tym kraju.

Można przyjąć, że tak jak wynika ze wcześniej ujawnionego stanowiska administracji amerykańskiej w sprawie obecnej sytuacji na Ukrainie, oczekuje ona na efekty obecnego obowiązującego porozumienia podpisanego 12 lutego br. w Mińsku, i w zależności od przestrzegania jego warunków podejmie decyzję- pomimo nacisków ze strony kongresmenów i innych środowisk opiniotwórczych oraz określonych organizacji lobbystycznych- o dalszym angażowaniu się militarnym w ukraiński konflikt.

Można więc powiedzieć, że stanowisko kongresmenów daje silny atut w ręce amerykańskiego prezydenta jeśliby on podjął decyzję o dostarczeniu broni śmiercionośnej na Ukrainę.

I tak to należy na obecną chwilę rozumieć.

Dodam, że postawa amerykańskiej administracji może również wynikać ze świadomości faktu, że niektórzy wpływowi kongresmeni poddawani są grze operacyjnej przez izraelskie służby wywiadowcze, która służy wzrostowi napięcia i do prowadzenia ataków Kongresu na politykę prowadzoną przez prezydenta Baracka Obamę, co zostało ujawnione przez amerykańską gazetę „Wall Street Journal” w odniesieniu do działań amerykańskiej dyplomacji w trakcie negocjacji rozwiązania problemu irańskiego programu energetyki jądrowej.

W tym przypadku operacja izraelskich służb polegała na mobilizowaniu po przez przekazywanie niektórych poufnych informacji członkom kongresu, w celu sabotowania polityki zawarcia kompromisu przez amerykańską administrację z władzami Iranu.

Możliwe więc, że obecna sytuacja jaką obserwujemy w odniesieniu do stanowiska administracji amerykańskiej wobec otwartego zaangażowania się w konflikt ukraiński, kiedy to naciski Kongresu wymuszają na niej podjęcie decyzji o wysłaniu na Ukrainę broni śmiercionośnej, wynika z ograniczonego zaufania do działań politycznych podejmowanych przez kongresmenów, biorąc pod uwagę to, że mogą one być podejmowane niesuwerennie, a w wyniku jakiś podejrzanych gier operacyjnych obcej służby wywiadowczej.

Tak więc na obecną chwilę mamy taką sytuację, że pomimo nacisku amerykańskiej Izby Reprezentantów oraz innych środowisk lobbystycznych na administrację prezydencką w celu wymuszenia bezpośredniego zaangażowania się Stanów Zjednoczonych w konflikt na Ukrainie, amerykański prezydent odwleka podjęcie decyzji uzasadniając to tym, że należy poczekać do czasu aż wyczerpią się możliwości pokojowego zażegnania konfliktu, jednocześnie w tym samym czasie trwa demonstracja siły wojsk amerykańskich na wschodniej granicy państw członkowskich paktu NATO i prowokowanie Rosji do podejmowania adekwatnych kroków.

Tym sposobem następuje ciągły wzrost napięcia międzynarodowego w relacjach NATO- Rosja w Europie Środkowo-Wschodniej, które to napięcie podgrzewane jest dodatkowo przez bojowe nastawienie rządów niektórych państw flanki wschodniej NATO.

Jak należy sadzić takie ciągłe igranie z ogniem, mające doprowadzić w ostateczności do  trwałego rozmieszczenia wojsk amerykańskich w krajach członkowskich sojuszu NATO graniczących z Rosją, ma przede wszystkim stanowić gwarancję bezpieczeństwa dla układu politycznego w tych krajach przed konsekwencjami spodziewanego wybuchy społecznego wynikającego z prowadzonego przez niego błędnej polityki społecznej i gospodarczej od 1989 roku.

Tak więc obecność wojsk amerykańskich nie jest potrzebna rządom wschodniej flanki NATO, do tego aby je zabezpieczyć przed rosyjską agresją militarną, bo taka nie jest przez Rosję planowana i nic nadal nie wskazuje, aby przejawiała ona jakieś agresywne zamiary wobec nich, tylko w tym celu aby zabezpieczyć trwałość układu politycznego jaki powstał w tych krajach pod auspicjami amerykańskiego hegemona.

Patrząc na obecną sytuację właśnie z tej optyki, dostrzec można bardzo wyraźnie cel jaki przyświeca, tak amerykańskiej administracji, jak i układowi politycznemu państw Europy Środkowo-Wschodniej, który polega na wywołaniu kryzysu w stosunkach międzynarodowych aby pod jego pretekstem, i hipotetycznych zagrożeń jakie on wywołuje, obronić swoje dalsze polityczne istnienie i nie ponieść konsekwencji za rażące błędy wynikające z praktyki rządzenia. I to jest powód główny, dla którego te siły są poświęcić bardzo wiele, w tym pokój światowy oraz korzyści ekonomiczne gospodarek państw jakie były jego skutkiem. I to trzeba sobie w końcu jasno uświadomić.

Kończąc ten przydługi wstęp przechodzę teraz do relacji z kolejnego dnia wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

W dniu wczorajszym ukraińskie wojsko kontynuowało ostrzał z kierunku miejscowości Awdijewki moździerzami kaliber 120 mm i z ręcznej broni maszynowej stanowisk obronnych sił powstańczych w miejscowości Piaski. Następnie w rejonie tym oraz w rejonie obwodnicy doszło do ataku ukraińskiej piechoty na stanowiska obronne sił powstańczych. W wyniku walk zginęło 23 ukraińskich żołnierzy, a kilkudziesięciu zostało rannych. Po stronie powstańców dwie osoby zabite i około 20 rannych:

Podobnie przedstawiała się sytuacja na południowym odcinku linii rozgraniczenia w rejonie zachodnich przedmieść Szirokino, gdzie ukraińskie wojsko w trakcie dokonywanej tam inspekcji przez obserwatorów misji OBWE, ostrzeliwały pociskami 120 mm pozycje wojsk powstańczych. Ogień ukraińskiej artylerii wspomagany był przez lekkie moździerze, granatniki i broń przeciwpancerną:

W rejonie tym jak wynika ze zdjęć zrobionych przez bezzałogowe obiekty latające, ukraińskie wojsko nie wycofało dotychczas zgodnie z mińskim porozumieniem ciężkiej broni i artylerii:

Jak podał w swojej relacji rzecznik ukraińskiego sztabu sił biorących udział w tzw. operacji antyterrorystycznej; w rejonie Artemowska w okolicach miejscowości Majorsk ukraińskie wojsko miało wyprzeć z zajmowanych tam stanowisk obronnych żołnierzy sił powstańczych.

W rejonie ługańskiej linii rozgraniczenia podobno, według tego samego źródła, miał zostać ostrzelany przez powstańców przy pomocy moździerzy i broni ręcznej ukraiński punkt kontrolny w rejonie miejscowości Sokolniki.

Poniżej filmy zrobione przez powstańców dokumentujące sytuację w rejonie punktu kontrolnego nr. 31 znajdującego się koło drogi T1303 na północny-zachód od Ługańska:

W rejonie na północ od nasady byłego kotła debalczewskiego, ukraińskie wojsko wzmocniło swoje siły kierując do miejscowości Nowoługańska kolumnę 10 sztuk opancerzonych wozów bojowych i 10 (lub 4 wg. innych źródeł) czołgów:

Na terenie kontrolowanym przez siły wojsk powstańczych prowadzona jest intensywnie operacja rozminowania terenu oraz usuwania niebezpiecznych dla życia ludzkiego niewybuchów pocisków artyleryjskich:

Istnieje nie potwierdzona jak dotąd informacja, że Polska przekazała pod naciskiem Stanów Zjednoczonych ukraińskim siłom zbrojnym kilkaset czołgów T-72 wraz ich załogami. Jak sądzić można informacja ta zostanie zweryfikowana podczas kolejnej ofensywy ukraińskich wojsk wraz ze zniszczeniem pierwszego czołgu z tej partii.

Koło Kijowa w miejscowości Wasilowskaja miał miejsce wypadek lotniczy z udziałem wojskowego helikoptera MI-24 sił powietrznych ukraińskiej armii. W wyniku katastrofy zginął jeden żołnierz, a kilku zostało rannych, w tym dwie hospitalizowano:

W Odessie z nieznanych powodów członkowie zmilitaryzowanych oddziałów „Prawego Sektora” i „Automajdanu” zaatakowali pracowników firmy budowlanej prowadzących roboty w parku „Junostii”:

Na koniec kilka zdjęć:

Zniszczone, ale niepokonane Nikiszino.

Szirokino. Na ostatnim zdjęciu domniemany „ruski” komandos z sił specnazu:)

I kilka filmów:

Pozdrawiam.

209 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 25.03.2015r- 36 dzień od nowego rozejmu.

  • Pieniądze nie są głównym powodem, bo jeszcze można ich dodrukować tyle ile będzie potrzebne.
   Jak sądzę, wstrzymywanie się przed rozpoczęciem otwartego konfliktu jest wypadkową tarć wewnętrznych amerykańskiego establishmentu branży finansowej, przemysłu wydobywczego i zbrojeniowego.

   Pozdrawiam.

   Polubione przez 5 ludzi

 1. Ukraina: Ihor Kołomojski złożył dymisję z funkcji gubernatora obwodu dniepropietrowskiego
  Ukra­iń­ski oli­gar­cha Ihor Ko­ło­moj­ski zre­zy­gno­wał z kie­ro­wa­nia ob­wo­dem dnie­pro­pie­trow­skim. Po­wo­dem był kon­flikt biz­nes­me­na z wła­dza­mi o kon­tro­lę nad pań­stwo­wy­mi przed­się­bior­stwa­mi..
  http://wiadomosci.onet.pl/swiat/ukraina-ihor-kolomojski-zlozyl-dymisje-z-funkcji-gubernatora-obwodu/8g47br

  Polubione przez 9 ludzi

 2. Witam serdecznie Szefa i Ekipę i dziękując za dzisiejsze „słowo na środę” – do dziś już wklejonych ciekawych informacji („w dniu wczorajszym”) – dokładam kilka najnowszych:
  Na początek kilka zrzutów:
  .http://cs622122.vk.me/v622122554/2d144/da0VHVnjCuI.jpg
  O wojnie oligarchów: Benia uznał Nowrosyjskie Republiki, zagroził że powie prawdę o „ATO”. Niech jeszcze go trochę pocisną to powie prawdę o MH17 – oczywiście jeżeli go wcześniej nie zabiją!

  .http://cs622325.vk.me/v622325957/2a4e2/IjNS2SXPczM.jpg
  Drugie też dobre: „SBU obwinia ludzi Kołomojskiego o bandytyzm. To tak jakby Gestapo obwiniało SS o brak kulturalnego traktowania więźniów”

  .https://www.youtube.com/watch?v=W456y_6XIsE
  Komentarz dziennikarski wczorajszego wystąpienia Pana Zacharczenki i jego ultimatum

  Tymczasem w kilku obwodach Krainy w Likwidacji rozpoczeły się masowe prace ziemne prowadzone przez bezrobotnych, co przypomina czasy Komuny Paryskiej gdzie jak wiemy tez kopano a potem zasypywano wykopane rowy aby nie było bezrobocia http://dnr24.com/main/7435-nachalas-massovaya-verbovka-bezrabotnyh-dlya-rabot-v-zone-tn-ato.html

  Dyrekcja Południowo-Zachodniej Kolei na Krainie zabarykadowała się w budynku – http://www.novorosinform.org/news/id/25670

  W Charkowie zatrzymano aktywistki „Ruchu Kobiet” za „naruszenie terytorialnej jedności Krainy”. Te Damy cały czas protestowały przeciwko wojnie. http://vk.com/feed?w=wall-66621324_549727

  W Kijowie trwa demonstracja żądająca odejścia Jaceniuka http://www.novorosinform.org/news/id/25681

  Polubione przez 9 ludzi

 3. .http://cs622622.vk.me/v622622710/26ae6/kKrZ3Baw-JU.jpg
  Kulikowe Pole. Odessa przed 2.05.2014 . Jak widać „separtayzmu brak” – wisza obok siebie flaga U-Krainy i FR

  Po „odstawce” Beni – bojcy bandy zbrojnej „Dniepr” w sposób niezwykle niecenzuralny zwracają się do swego samozwańczego prezydenta http://rusvesna.su/news/1427273886

  Opołczeniec ze Stanisławowa: „Zakopiemy Jarosza – żywego w grobie” .https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lbleF0zHcig

  Wcześniej linkowałem film o rozminowywaniu cmentarzy. Teraz informacja od władz LNR że juz 4 cmentarze są wolne od min i bezpieczne! http://news-front.info/2015/03/25/sapery-mchs-lnr-razminirovali-4-kladbishha-ministr-po-chs-lnr-sergej-ivanushkin/

  Pan Korban jedna z prawych rąk Beni też juz na bezrobociu! http://vk.com/feed?w=wall-3108310_134587

  .http://cs623621.vk.me/v623621002/2326e/OLVRgs1iNRE.jpg
  Następny przystanek Jewrosojuz!

  Kijów nie przyjmuje do wiadomości że Jewropa odmówiła im bezwizowego wjazdu do cywilizowanych krajów http://anna-news.info/node/31888

  Polubione przez 9 ludzi

 4. Po raz kolejny ręce opadają jak jakiś rodzimy „publicysta” zabierze głos, który ma tyle sensu co odgłosów burka z budy.
  http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/polski-publicysta-kult-upa-jest-ukrainie-potrzebny
  Przydałby się wysłać naszych mediomatołów do psychiatryka bo na gołe oko można zdiagnozować schizofrenie. Biją na larum przy okazji tekstów o Ruchu Narodowych że faszyści, naziści samo zło i tym podobny lewacki bełkot, a przechodzą do prządku dziennego lub gloryfikują morderców swoich rodaków. Takie cuda tylko w batustanie pod „rządami” postsolidarnościowej hołoty. Ciekawe czy też by była taki mądry gdyby Niemcy wrócili do kultu Hitlera ” jako jedengo z elementów budowania postunijnej tożsamości narodowej”

  Polubione przez 13 ludzi

 5. Szanowny Użytkownik prawdazwycieza, ojciec tego bloga napisał: „Istnieje nie potwierdzona jak dotąd informacja, że Polska przekazała pod naciskiem Stanów Zjednoczonych ukraińskim siłom zbrojnym kilkaset czołgów T-72 wraz ich załogami. Jak sądzić można informacja ta zostanie zweryfikowana podczas kolejnej ofensywy ukraińskich wojsk wraz ze zniszczeniem pierwszego czołgu z tej partii.” —– Można wiedzieć skąd czerpie Użytkownik takie informacje? Zastanawiam się też czy nie wystąpiło tu przejęzyczenie. Bo przekazanie nawet kilkuset czołgów to jeszcze nic (po co nam czołgi – wszak Ukraińcy bronią nas przed Ruskimi to im się nalży ;P)… ale jeśli są tam w środku załogi oznacza to, że Polska przystąpiła do wojny domowej toczącej się u wschodniego sąsiada wysyłając tam swoje wojska. Taka decyzja wymaga zachowania odpowiednich procedur! Wdzięczny będę za słowa wyjaśnienia.

  Polubione przez 9 ludzi

  • „Taka decyzja wymaga zachowania odpowiednich procedur” – to akurat żaden argument, bo żyjemy w cywilizacji bezprawia. np. wojna w Iraku została np. wywołana bez odpowiednich procedur. Znacznie logiczniejszy argument, to taki że kilku setek czołgów nie da się ot tak po kryjomu przenieść w dowolne miejsce. Wg. mnie jest to plotka, co z resztą lojalnie podkreślił autor pisząc „niepotwierdzona informacja”. Faktem natomiast jest, że pojawiły się w Polsce głosy, że idealnie byłoby oddać Kijowowi nasze T72 i pochodne, a w zamian dostać/kupić Leopardy, Abramsy itp. Korzyść z tego jest podwójna. Banderowcy mogą nadal zabijać, a Polska traci resztki zdolności produkcyjnych i uzależnia się od dostaw Zachodu niczym jacyś szejkowie.

   Polubione przez 8 ludzi

  • AdNovum zaznaczył na wstępie,że informacja jest nie potwierdzona i oczekujemy jej potwierdzenia.Oczywiście jest to ewidentna fałszywka,która pojawiła sie zapewne na jednej z wielu stron o wojnie na Donbasie,a rzetelność dziennikarska nakazuje ją przytoczyć,podobnie jak wcześniej podobne „newsy” o czołgach z Węger,czy Leopardach z Niemiec.Polska ma wszystkich T-72 kilkaset, wysłanie tam polskich czołgów z załogami to zaangażowanie się NATO w wojnie na Ukrainie,czyli prolog do IIIWŚ.A poza tym przesunięcie kilkuset czołgów z załogami na Ukrainę to kilkadzisiąt pociągów pełnych czołgów,ludzi i setek sztuk innych pojazdów,bo same czołgi nie walcza.Kto miał być przyjemność w wojsku,wie o czym piszę.Taki fakt nie został by niezauważony.

   Polubione przez 10 ludzi

  • Raczej bzdura. Taka liczba sprzętu nie przeszłaby niezauważona. Poza tym szum byłby na całą Europę – na pewno Moskwa by to odpowiednio naświetliła…

   Polubione przez 5 ludzi

   • Potrafię czytać, ze zrozumieniem. Pytałem więc skąd zaczerpnął Szanowny Użytkownik taką informację? Proszę mnie źle nie zrozumieć, nie chcę się czepiać, ale to nie jest jakaś błahostka o tym czy dwóch czy trzech ukraińskich bojców zapiło się na śmierć, bo pomylili horiłkę z paliwem do czołgu, lub kolejne doniesienie o śmierci któregoś z separatystycznych dowódców. Ta informacja jest zbyt ważna (bo jeśli okazałaby się prawdziwa to niesie za sobą olbrzymie następstwa dla naszego kraju jak i nas samych – tu wymienię jednostkowo choćby swoją osobę) by choć nie wspomnieć skąd się o niej Szanowny Użytkownik dowiedział. Rozumiem, że cytując tą informację uznał, że źródło jest wiarygodne, bo gdyby to były rojenia Żyrinowskiego, chyba nie umieściłby Użytkownik takowej wzmianki. Jeśli posiada Szanowny Użytkownik jakieś wtyki w ABW czy wojsku to przecież wystarczy napisać – „źródła nie podam bo mnie i kolegę zabiją na miejscu”, ale w innym przypadku – przy tak doniosłej informacji (niezależnie czy jest prawdziwa czy fałszywa) powinien być link lub choćby wzmianka gdzie można trafić na tą informacje. —— Traktuję informacje podawane przez Szanownego Użytkownika jako prawdziwe, dlatego wiadomość ta wielce mnie zasmuciła… mam jednak nadzieję, że to był tylko „wypadek” przy pracy.

    Pozdrawiam Szanownego Użytkownika.

    Polubione przez 5 ludzi

    • Tą informację podał na konferencji prasowej wiceminister ON DRL Edward Basurin powołując się na źródła wywiadowcze. Z tym, że sprawa nie jest jeszcze definitywnie przesądzona, bo obecnie jest rozpatrywana w trybie ściśle tajnym. Tak więc jeśli decyzja będzie pozytywna to ze źródeł krajowych o tym się nie dowiemy.

     Pozdrawiam.

     Polubione przez 4 ludzi

     • „…. nie mogę być optymistą. :/”- niestety ale rządzą nami od 1989 roku ludzie, dla których dobro Polski kojarzy się wyłącznie z dobrem własnym, a po takich ludziach można spodziewać się wszystkiego najgorszego; vide tajne więzienia CIA- jak wiemy do tej pory nikt nie przyznał się do tego lokajstwa.

      Pozdrawiam.

      Polubione przez 3 ludzi

     • Osobiście podejrzewam,że ta informacja to jakiś „odprysk” wiadomosci o przekazaniu przez Polskę dokumentacji,lub jednego pojazdu PT-91Twardy w celu nawiazania „wspólpracy” z ukraińskimi firmami zbrojeniowymi przy modyfikacji pozostałych na Ukrainie „marnych resztek” T-72.A ponieważ Kijów ma jeszcze na składach około 250-280 sztuk i usilnie szuka sposobu na ich „reaktywację” więc wszelaka pomoc(czytaj pieniądze) mile widziana.A że Polska była jednym z producentów tego modelu,więc możemy im silniki,skrzynie biegów,lufy armat i wiele innych części „sprzedać”(dać gratis).
      Więc i liczba się zgadza i udział Polski w tym „zamieszaniu także.Pozdrawiam. 🙂

      Polubione przez 9 ludzi

 6. Jak podaje służba prasowa Jego Czekoladowatości – dziś Pan Samozwańczy Prezydent Kraju w Likwidacji na „U” pieszczotliwie nazywany „Rzeźnikiem Krainy” – zamierza udać się osobiście na lotnisko w celu powitania samolotu z USA którym przylecą amerykańskie „bojowe automobile”. Czy będą to doniesłe wydarzenie transmitowały TVN, Polsat i inne „polskie” kanały tego jeszcze nie wiadomo! http://vk.com/feed?w=wall263712367_5407

  Polubione przez 5 ludzi

 7. CBS opublikowała mapę USA dla obywateli tego kraju pokazującą miejsca gdzie można próbować się ukryć przed bombami atomowymi Rosjan. http://vegchel.ru/index.php?newsid=5085
  Mapy naszego kraju nie pokazują bo na powojennej mapie Europy w miejscu naszego kraju będzie Zatoka Polska – częśc Morza Bałtyckiego

  Rosyjska prokuratura także zaczęła dobierać się do Beni… Czyżby przyszło pozwolenie z Tel-Avivu? http://dnr24.com/main/7440-sledkom-i-prokuratura-proveryat-nalichie-u-kolomoyskogo-akciy-evraz.html

  Bo wcześniej podobno Benia chciał się sądzić z Rosją? http://www.vedomosti.ru/politics/news/2014/07/13/kolomojskij-nameren-suditsya-s-rossiej-iz-za-investicij-v

  .https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fk5o79o5Xuk
  Ciekawy film! Несостоявшаяся ядерная война в марте 2015

  Polubione przez 7 ludzi

 8. .https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0Tt8DSn12wQ
  .https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Hne-V8TfYf8
  Show must go on!!! Aresztowanie w czasie posiedzenia Rady ministrów…

  Masowe zwolnienia w związku z wejściem w życie nowego prawa dotyczącego emerytur. Przykład z Zaproża gdzie brakuje w związku z tym pracowników naukowych http://vk.com/feed?w=wall-3108310_134639

  Moody’s uznaje że UPAdlina to juz ekonomiczne zwłoki http://dnr24.com/main/7441-moodys-fakticheski-priznalo-ukrainu-bankrotom.html

  Kultura która puka do naszych drzwi – Kabul. Kamienowanie kobiety. Potem ją spalono – czego na szczęście film nie pokazuje.. .https://www.youtube.com/watch?v=mTHRBGFH9Dc

  Polubione przez 6 ludzi

  • Warto zaznaczyć w związku z postem xes23 o Assange’u ale też w nawiązaniu do „wstępniaka” naczelnego, że co do Pana Asange’a należy zachować pewną ostrożność. Już trzy lata temu sporo się pisało o tym, że ten dżentelmen miał kontakty z Mossadem i został wypuszczony do przyszantażowania Jankesów w kwestii Irańskiej. Czyli – poprzecie bombardowania irańskich instalacji atomowych to nie pojawią się żadne nowe przecieki na Wikileaks… Nie było poparcia to co trochę pojawiały się nowe rewelacje ukazujące „pokojową politykę” USA w krzywym zwierciadle.
   Ale coś po drodze nie wyszło i Assange utknął na dobre w ambasadzie Ekwadoru w Londynie.

   Polubione przez 3 ludzi

 9. .https://www.youtube.com/watch?v=dDFDnb1NG1U
  Faszyzm oczami Kijowian

  O ewentualnych kolejnych krokach „sługi narodu i ojca żołnierzy” – czyli Beni K. http://dnr24.com/main/7447-sleduyuschie-shagi-beni-sluga-narodu-otec-soldatam.html

  Graham wrzucił właśnie w net swoje zdjęcia – bohaterami sa Givi i Motorola https://plus.google.com/photos/+GrahamPhillipsFirstChannel/albums/6123828874792558385?banner=pwa

  Europa doszła do wniosku że dadzą sobie radę bez tranzytu gazu przez UPAdlinę http://vegchel.ru/index.php?newsid=5074

  „Ruskie” pisza i o naszym Sejmie gdzie pojawił się projekt ustawy o „nacjonaliźmie na UPAdlinie” http://ria.ru/world/20150325/1054367915.html

  .https://www.youtube.com/watch?v=8JnzYYn7Zjw
  Trochę kabaretu może? 🙂

  Polubione przez 9 ludzi

  • Dzień dobry wszystkim Państwu.
   Odnośnie galerii z Motorolą i Givim, to czyż to nie jest ta sama ławeczka, na której rozpaczali obydwaj po objęciu ich sankcjami unijnymi?

   A teraz na poważnie, wspomniał ktoś wcześniej „lewacki bełkot” a propos nazywania ruchów narodowych czy nacjonalistycznych faszyzmem itp. Otóż ja jestem lewacką kurwą ( jakby mnie z pewnością ochrzcili co niektórzy przedstawiciele nielewactwa ale prawactwa) , ale Panie i Panowie pamiętam mecze piłki nożnej, pamiętam osiedla (blokowiska lat dziewiędziesiatych) gdzie roiło się od łysych patriotów ( popularnie nazywanych „łysymi” „skinolami” „skinhedami”) panowie ci wznosili patriotyczne okrzyki typu Polska dla Polaków, Jude raus, rysowali swastyki na blokach, śpiewali ochoczo na meczach : naszym wzorem jest Rudolf Hess, czy też przesławne Auszwitz -Birkenau śa la la la la itp.
   Ale proszę wstrzymać się od określania lewactwem wszystkiego co nie jest wam , narodowcom po myśli.Bo nie każdy lewak określa narodowca faszystą, czy mógłbym nazwać Dmowskiego faszystą lub nacjonalistą, czy wręcz nazistą? nie, bo byłby to czysty kretynizm. Mógłbym go nazwać patriotą, ale i siebie mógłbym nazwać patriotą i pewnie dla wielu z Was Panowie prawacy również patriotyzm to nie tylko Jude raus, Polska dla Polaków itp.
   Myślę, że oprócz, mnie paru lewaków się tu znajdzie 🙂 . I my lewacy i wy prawacy potrafimy na tym forum jakoś ze sobą współistnieć. Bo mamy wspólny cel.
   Pozdrawiem

   Polubione przez 7 ludzi

 10. Jak działają banki. Stare, ale nie mogłam się powstrzymać.
  .https://www.youtube.com/watch?v=Iw0mocvPpsk

  No i daję jeszcze raz wierszyk, który się spodobał 🙂
  Wczoraj było późno i nie wszyscy go czytali

  O większego trudno zucha,
  Jak był poseł Ciepłaklucha.
  Ja nikogo się nie boję!
  „Wschodni niedźwiedź”… to dostoję!
  Ruscy?… Ja ich całą zgraję
  Pozabijam i pokraję!
  Te ich Grady, te Katiusze
  To podeszwą swą zaduszę.
  To są dla mnie czyste żarty!
  Ruskie wojsko to bękarty.
  Wnet pogonię Bolszewika
  Że już więcej nie przyfika.
  Jak Piłsudski nasz marszałek
  Też przysporzę Polsce chwałę.
  Putin! Cóż jest Putin?! Chojrak duży!
  Naczytałem się podróży!
  I znam takich jegomości,
  Którzy tylko mocni w gębie.
  Jak szabelką mu przybębnię
  To zaskomli niczym psina
  I nie będzie już zaczynał!
  Komu zechcę, to dam radę!
  Biorę szablę, na front jadę
  I nie będę posłem chyba,
  Jak mi zwieje gruba ryba!
  I tak przez rok boży cały
  Chwat nasz trąbi swe pochwały.
  Usnął kiedyś na sejmowej ławie…
  Czy to dzieje się na jawie?!
  Widzi, jak tu jakieś zwierzę
  Do śniadania mu się bierze.
  Jak nie zerwie się na nogi,
  Jak nie wrzaśnie z wielkiej trwogi!
  Pędzi jakby chart ze smyczy…
  – Tygrys, Tygrys! – gromko krzyczy.
  – Tygrys? – inny poseł się zapyta.
  – Ach, lew może!… Miał kopyta
  Straszne! Trzy czy cztery nogi,
  Paszczę taką! Przy tym rogi…
  – Może skrzydła jeszcze miało?
  – I głów kilka, ogniem ziało!
  Idą sprawdzić, orszak wielki
  Patrzą, a tu ptaszek mały
  Dziobie szczaw i mirabelki.

  Polubione przez 8 ludzi

  • Żeby akcje oczyszczającą przeprowadzić jak należy,trzeba zlikwidować wszystkie bataliony ochotnicze, potem zlikwidować tych którzy likwidowali te bataliony, a potem tych ostatnich likwidatorów należy osądzić i pozamykać.
   I tu nie ma żadnej przesady bo tak to wygląda. Teraz to jedna mafia likwiduje konkurencję.

   Polubione przez 9 ludzi

   • Wiesz, do tej pory kasa zza granicy płynęła i ogólnie koryto było tak pełne że wszystkie mafie oligarchiczne mogły sobie dogadzać do syta. Teraz chyba kasa się kończy a przynajmniej jak widać nie dla wszystkich starczy, stąd zamieszanie… Zwykły Darwin!… 🙂

    Polubione przez 7 ludzi

 11. .https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=R-UJCAhpsAY
  Godzinny zapis programu na temat „sankcji”

  „O czym milczy cywilizowany świat”. http://antifashist.com/item/politzaklyuchennye-na-ukraine-o-chem-molchit-civilizovannyj-mir.html#ixzz3VNbDpkPj

  .https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lGYCfuGQt84
  Już raz linkowałem ten film o zatrzymaniu na posiedzeniu kraińskiego rządu. Ciekawe że szło to na żywo w ichniej tv a zatrzymujący używali „RUSKIEGO” języka! Czy takie zatrzymanie jest zgodne z prawem?

  O tym też u Colonela: http://colonelcassad.livejournal.com/2107947.html

  .https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WU86NhRWdX8
  Szirokino wczoraj

  .https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jggsaoYrt5w
  Tego nie pokaże żadna TV! 🙂

  Na koniec mojego dyżuru film-klip o Berkucie .http://rutube.ru/video/ecd57e5c34e084b429082737b4489424/?ref=logo

  Polubione przez 6 ludzi

  • Czy takie zatrzymanie jest zgodne z prawem? – to ich problem ale najprawdopodobniej chodziło o pokazówkę. Musi być kozioł ofiarny, przecież już obszczekuja Jaceniuka w temacie korupcji. A poza tym – im ich mniej tym dla ludzkości lepiej 🙂

   Polubione przez 4 ludzi

  • „Czy takie zatrzymanie jest zgodne z prawem?”- ostatni raz tego typu zatrzymania, o ile mnie pamięć nie myli, miały miejsce w czasach stalinowskich.
   To może być wyraźną wskazówką w jakim kierunku zmierza ten reżym: żydo-faszystowskim.

   Pozdrawiam.

   Polubione przez 6 ludzi

 12. Brytyjski dziennikarz oskarża BBC o antyrosyjską propagandę! http://ukraina.ru/news/20150203/1011981476.html

  Z ostatnich chwil – podobno banderowcy próbują ponownie atakować w kierunku Spartaka http://news-front.info/2015/03/25/ukrainskie-okkupanty-pytayutsya-prorvatsya-v-rajone-naselennogo-punkta-spartak-dnr/

  .https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-lsgafBymQQ
  Film z Odessy. Pan Kwaśniuk: „Spokojnie! Będzie u nas „ruski mir!””

  OBWE bardzo pozytywnie ocenia współpracę z z DNR http://vk.com/feed?w=wall263712367_5421

  Polubione przez 6 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.