Wojna domowa na Ukrainie 21.04.2015r- 61 dzień od nowego rozejmu.


Żołnierze powstańczego batalionu sił zbrojnych DRL „Sparta” w dniu wczorajszym na plaży w Szirokino.

Jak można nawet zająknąć się, że Ukraina będzie wyłącznie państwem unitarnym; jak na wschodzie Ukrainy ludzie mają czcić banderowców? Nigdy do tego nie dojdzie” – powiedział wczoraj szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow oceniając przyjętą podczas ostatniej wizyty polskiego prezydenta przez ukraiński parlament ustawy o heroizacji organizacji OUN-UPA i jej członków.

„Przypomnę oświadczenie takich oficjalnych przedstawicieli Kijowa jak Dmytro Jarosz, który publicznie głosi, że wschód Ukrainy zostanie odebrany separatystom i terrorystom. Ci ludzie, którzy chcą żyć tak, jak przywykli na swojej ziemi, są nazywani oficjalnie terrorystami i organizowane jest na nich polowanie, na całej Ukrainie rozklejane są billboardy z instrukcjami, jak ujawniać separatystów, a ci, którzy chcą żyć po swojemu, nie po ukraińsku, podlegają kodeksowi karnemu, który przewiduje za separatyzm karę pozbawienia wolności od siedmiu do dwunastu lat (…) Nieustannie panuje atmosfera odrzucenia samej kultury, samego sposobu życia ludzi na wschodzie Ukrainy. Dotyczy to pakietu ustaw o dekomunizacji i heroizacji faszystowskich kolaborantów”– powiedział rosyjski minister spraw zagranicznych Sergiej Ławrow.

Jak z tego widać przyjęta przez ukraiński parlament, w czasie wizyty polskiego prezydenta w Kijowie, ustawa o uznaniu za „bojowników o wolność i niezależność Ukrainy” m.in. członków  organizacji OUN i UPA, którzy są odpowiedzialni za mordy na Polakach, odbiła się szerokim echem i jednocześnie dowodzi ona, że niemożliwe stanie się obecnie współistnienie w granicach jednego państwa ludzi kwestionujących bohaterstwo członków organizacji OUN-UPA, gdyż za samo to można trafić na wiele lat do więzienia.

Oczywiście problem ten nie dotyczy tylko mniejszości rosyjskojęzycznej żyjącej w obecnych granicach Ukrainy i nabiera szerszego znaczenia, bo dotyczy także wszystkich innych mniejszości narodowych i etnicznych, które przez „bojowników o wolność i niezależność Ukrainy” byli wcześniej w imię tej idei brutalnie mordowani.

Jednocześnie na kanwie tej skandalicznej, i urągającej uznanym powszechnie prawom gwarantującym określone przywileje mniejszościom narodowym, równie istotnym wątkiem jest możliwość obiektywnego wyjaśnienia zbrodni popełnionych przez członków OUN-UPA na ludności polskiej zamieszkującej Kresy Wschodnie i wschodnią część Polski w czasie trwania II WŚ i po jej zakończeniu.  Bo jakże można obiektywnie prowadzić obecnie dialog historyczny z krajem, który zagroził w swej ustawie karami dla tych, którzy będą negowali cel walki członków ukraińskich organizacji OUN-UPA?

Ta ustawa po prostu przekreśla możliwość wyjaśnienia tragicznych wątków wspólnej historii, a bez tego nigdy nie dojdzie do pojednania na uczciwych warunkach i właśnie ta ustawa przyjęta przez ukraiński parlament podczas oficjalnej wizyty polskiego prezydenta, pojednanie takie wykluczyła.

Co najgorsze w tym wszystkim, wizyta polskiego prezydenta w Kijowie- kiedy to ukraiński parlament przyjął tą ustawę- uwiarygodniła ukraińską interpretację historii, w której nie ma miejsca na przyznanie się do popełnionych przez siebie zbrodni na Polakach i innych mniejszościach narodowych.

Czy w takim razie polski prezydent dobrze przysłużył się naszemu interesowi narodowemu?

Nie!- i nie dość tego jego postawa przyczyniła się do powstania pomiędzy naszymi narodami przepaści, której już nie uda się zasypać, bo nie możliwe będzie pojednanie, gdyż na kłamstwie nie da się nawiązać partnerskich stosunków pomiędzy graniczącymi z sobą narodami.

Dlatego też, gdy zawiodły nasze władze honoru Polaków, zmuszeni byli bronić Węgrzy, którzy nie uwikłani w zależność polityczną od światowego hegemona mogą sobie pozwolić na szczerość.

I tak węgierska partia opozycyjna na swojej oficjalnej stronie opublikowała w języku polskim apel do rządów krajów sąsiadujących z Ukrainą o adekwatną reakcję na ujawniający się na poziomie instytucji państowych szowinizm ukraiński:

„Jobbik przeciwko odrodzeniu ludobójczych tradycji na Ukrainie

9 kwietna ukraiński parlament przyjął ustawę, która nadała Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) status formacji walczącej o niepodległość kraju. Jednocześnie podważanie celowości działań UPA będzie od tej pory sprzeczne z prawem i może być karane.

W latach 1943-47 UPA dokonała ludobójstwa na ponad 100 tysiącach bezbronnych polskich cywilów na Wołyniu oraz w Galicji Wschodniej. Głównym celem Ukraińskiej Powstańczej Armii było państwo pozbawione ludności nie-ukraińskiej, zbudowane na terenach, gdzie żyło wiele innych narodów: Węgrzy, Polacy, Rusini, Rosjanie, Rumuni. Kwestia mniejszości narodowych miała być rozwiązana w formie czystek etnicznych.

Jobbik podkreśla stanowczo, że budowa tożsamości narodowej na tego typu tradycjach jest niebezpieczna dla państw sąsiednich oraz dla wszystkich mniejszości narodowych żyjących w państwie ukraińskim. Jeśli władze Ukrainy akceptują metody UPA, to wówczas możliwe jest powtórzenie się podobnej tragedii w przyszłości.

Apelujemy do rządów krajów sąsiadujących z Ukrainą, szczególnie do rządu węgierskiego, o adekwatną reakcję na aprobowany na poziomie państwowym szowinizm ukraiński. Wzywamy, by podjęły one działania zmierzające do ochrony mniejszości narodowych i by domagały się autonomii politycznej, kulturalnej oraz w zakresie szkolnictwa. Jest to niezbędne w przypadku, gdy ukraiński rząd oraz parlament oddają honory i aprobują tradycje oraz osoby, które mają na rękach krew niewinnej ludności.

Wzywamy również ukraiński rząd i władzę ustawodawczą do rozważenia konsekwencji swoich decyzji. Jobbik zadaje także publicznie pytanie, jak rząd w Kijowie zamierza zapewnić respektowanie praw tysięcy Węgrów, Polaków, Rusinów, Rosjan, Rumunów i innych wspólnot narodowych oraz w jaki sposób członkowie tych społeczności mają być równoprawnymi obywatelami Ukrainy, jeśli władze państwa honorują odpowiedzialnych za ludobójstwo szowinistów.

Ruch na rzecz Lepszych Węgier zamierza obserwować każdy kolejny ruch związany z wprowadzaniem wspomnianej ustawy – bez względu na to, której mniejszości narodowej będzie on dotyczył. Będziemy także zwracać uwagę na kolejne działania reżimu w Kijowie oraz będziemy informować węgierską i międzynarodową opinię publiczną o każdej niedogodności dla mniejszości narodowych na Ukrainie.

Márton Gyöngyösi”

http://www.jobbik.com/jobbik_przeciwko_odrodzeniu_ludobojczych_tradycji_na_ukrainie

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jobbik

Na zakończenie tego wątku dodam, że jeśli postępowanie obecnych ukraińskich władz może być zrozumiałe w kontekście tego jaką ideologię one uznają za jedynie słuszną, to wypowiedź czołowego przedstawiciela amerykańskich instytucji rządowych, dyrektora FBI Jamesa Comey o współudziale Polaków i Węgrów w zbrodni holokaustu Żydów podczas II WŚ. jest- w świetle tego, że władze naszego kraju prowadzą skrajnie lokajską politykę wobec Stanów Zjednoczonych- pokazaniem prawdziwego stosunku elit politycznych USA do Polaków.

Tym bardziej jest to haniebne, bo jednocześnie dyrektor FBI nie zająknął się- wymieniając kraje fałszywie przez niego oskarżone o współudział w zbrodni holokaustu- aby ujawnić te, które rzeczywiście współpracowały z władzami nazistowskich Niemiec w eksterminacji ludności pochodzenia żydowskiego.

Tak więc w ciągu ostatniego tygodnia doszło do bardzo poważnych dwóch incydentów w stosunkach naszego kraju z liczącymi się partnerami zagranicznymi, które dobitnie świadczą, że polityka władz polskich prowadzona od 1989 roku całkowicie legła w gruzach. Jedynym jak dotychczas szczęściem jest to, że Polacy jak na razie nie ponieśli takich samych konsekwencji jak po 1 września 1939 roku, ale kto wie jak taka dobra passa będzie jeszcze długo trwała, tym bardziej, że obecnie rządząca opcja bezkrytycznie prozachodnia, nadal konsekwentnie wykonując z poza granic kraju płynące dyspozycje pcha nas w otchłań tragicznej i bezsensownej wojny.

Tak więc my- Polacy coraz bardziej będąc obciążani konsekwencjami takiej polityki, w efekcie zapłacimy- i już płacimy- za jej antypolskie oblicze. Tak więc, my finansujmy zakup broni, pomoc dla Ukrainy, cierpmy biedę i siedźmy cicho, bo taką rolę rozpisał naszym władzom światowy hegemon. Zaś o nasze prawa będą się upominać inne kraje, bo my mamy zakneblowane usta i spętane ręce.

Czy o to nam chodziło gdy w 1989 roku jak ćmy podążaliśmy za mirażem „demokracji”, dzięki której Polska miała być bogata, a my żyć dostatnio?

Jak sądzę, już czas zweryfikować swoją postawę, bo może niedługo być za późno, a wtedy zapłacimy bardzo wysoką cenę za naszą głupotę i umysłową gnuśność.

Na tym kończę ten bardzo dziś długi wstęp i przechodzę do relacji z kolejnego dnia wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

Po trwającym kilkadziesiąt godzin względnym wstrzymaniu się przez stronę ukraińską od podejmowania działań militarnych, ponownie od wczorajszych późnych godzin wieczornych z północnych i północno-wschodnich przedmieść Doniecka zaczął dochodzić odgłos walk i wybuchów pocisków artyleryjskich.

Jak podano w codziennym raporcie Ministerstwa Obrony DRL, ukraińskie wojsko 36 razy naruszyło wczoraj warunki zawieszenia broni, w tym 20 razy ostrzeliwując pozycje wojsk powstańczych z granatników i broni ręcznej, 14 razy prowadząc ogień z moździerzy, 2 razy przy użyciu czołgów.

Ostrzeliwane były następne miejscowości: Szirokino, Spartakus, Żabiczewo, Gorłówka oraz teren donieckiego lotniska i obrzeża donieckiej dzielnicy Oktriabskiej.

Natomiast wg. komunikatu biura prasowego ukraińskiego dowództwa wojskowego tzw. operacji antyterrorystycznej, wojska powstańcze miały się dopuścić 17 razy do złamania warunków zawieszenia broni, w tym trzykrotnie przy użyciu ciężkiej artylerii na terenie miejscowości Piaski, gdzie zginęło dwóch ukraińskich żołnierzy z 93 brygady i z oddziału formacji ochotniczych.

Film dokumentujący wczorajsze walki  w rejonie Spartakusa:

Ukraiński ostrzał artyleryjski prowadzony przedwczoraj w okolicach Ługańska  z kierunku miejscowości Szczastie spowodował, że na prywatne zabudowania w Wesołej Górze spadło kilka pocisków artyleryjskich. W ostrzelanej miejscowości nie znajdują się żadne pozycje sił powstańczych, a więc celem był tylko ostrzał terenów mieszkalnych:

Wczoraj w godzinach przedpołudniowych zauważono, że most na drodze łączącej miejscowości Siewierodonieck z Lisiczańskiem został zaminowany. Na konstrukcji nośnej mostu podwieszono 124 sztuki kostek trotylu o masie jednostkowej 0,4 kg (około 60 kg ładunków wybuchowych), 120 sztuk a 0,2 kg lasek amonitu i 5szt. elektrycznych detonatorów.

Most został rozminowany przez saperów. Nie ustalono sprawców zaminowania mostu:

Dziś w nocy o godzinie 03:40 w Charkowie przy skrzyżowaniu ulicy Kosmonautów z ulicą 23 sierpnia nieznani sprawcy podłożyli ładunek wybuchowy pod samochód terenowy marki „Opel Frontera” należący do oddziałów ochotniczych biorących udział w tzw. operacji antyterrorystycznej w Donbasie. Wybuch nie spowodował żadnych ofiar wśród ludzi i poważniejszych strat materialnych, jedynie w bloku na przeciwko miejsce zamachu zostały wybite szyby. Powód zamachu nie jest dotychczas znany:

Wczoraj we wczesnych godzinach rannych około 06:20 miał miejsce kolejny wypadek komunikacyjny spowodowany przez ukraińskich żołnierzy. Do wypadku doszło na trasie Grodowka-Oczeretino gdzie samochód osobowy marki „VAZ-2106” z powodu nie dostosowania prędkości jazdy do panujących warunków atmosferycznych i drogowych, na prostym odcinku drogi wpadł w poślizg i po zjechaniu z dużą prędkością na pobocze uderzył tam w drzewo. Dwóch ukraińskich żołnierzy w wieku 35 i 32 lat, odniosło bardzo poważne obrażenia, zaś samochód uległ kasacji:

Kradzież broni, amunicji i różnego rodzaju sprzętu wojskowego i odzieży, przybrała już takie rozmiary, że zaczęły o tym informować nawet ukraińskie media:

Wczoraj z udziałem ukraińskiego prezydenta Petro Poroszenki rozpoczęły się wspólne szkolenia wojskowe ukraińsko-amerykańskie. Przed rozpoczęciem szkoleń ukraiński prezydent spożył w stołówce obiad wraz z amerykańskimi żołnierzami:

Jak poinformowano na oficjalnej stronie ukraińskiego pułku gwardii narodowej „Azow” zarejestrowanej na  Facebooku; 19 kwietnia przy udziale obserwatorów misji pokojowej OBWE przekazano stronie ukraińskiej ciało poległego w walkach pod miejscowością Szirokino gruzińskiego ochotnika  Giorgi Dżhanidze ps. „Szatan”, który był instruktorem pułku „Azow”. Zabity w dniu 18 kwietnia Dżhanidze walczył po stronie ukraińskiej od zimy 2014 roku:

Na koniec kilka zdjęć:

Dzisiejszy zamach w Charkowie.

Ukraiński prezydent podczas wczorajszego spotkania z amerykańskimi instruktorami wojskowymi na poligonie w Jaworowie koło Lwowa.

I filmów:

Pozdrawiam.

146 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 21.04.2015r- 61 dzień od nowego rozejmu.

 1. Dziękuję za art wstępny…
  Z tego co widać, to Amerykanie wyhodują sobie na Ukrainie takiego brytana, który skoczy do gardła każdemu na kogo wskaże Pan. Ukraina raczej do UE długo nie wejdzie, przy wysokim bezrobociu, niskim kursie hrywny będzie tam do zagospodarowania wielu kandydatów na janczarów. Amerykanie mają szanse wykorzystać pewne cechy Ukraińców i zwasalizować sobie ich zupełnie. Ukraina stanie się najwierniejszym sojusznikiem USA w Europie trzymającym w szachu nie tylko Rosję, ale i UE.

  Polubione przez 9 ludzi

 2. Witam.

  W nawiązaniu do bardzo rzeczowego wstępniaka redaktora naczelnego chciałbym podkreślić parę kwestii.
  Musimy zdać sobie sprawę, że na najwyższych szczeblach władzy nie ma z reguły przypadków. A do najwyższych oficjeli amerykańskich zalicza się niewątpliwie dyrektor FBI James Comey. Nie jest zatem kwestią „nieumyślnego przejęzyczenia” (widać zresztą, że w trakcie tego pamiętnego wystąpienia spoglądał na wcześniej przygotowany tekst) sprawa państw, które raczył był wymienić jako te które wraz z Niemcami eksterminowały Żydów podczas II Wojny Światowej. Wiadomo – Niemców nie można było nie wymienić jeżeli w dalszej kolejności cytowało się inne państwa. A za Niemcami Polska i Węgry… Wymienienie Węgrów można zrozumieć nie z powodu tego czego dokonali w czasie wojny w stosunku do Żydów ale jako wynik ostatnio prowadzonej samodzielnej polityki przez prezydenta Orbana. Przypominam, że nie tak dawno został on określony przez senatora McCaina mianem nazisty.
  A Polska dlaczego się znalazła na tej krótkiej liście?
  Jednocześnie zabrakło na niej miejsca dla Litwinów, Łotyszy, Francuzów, Rumunów, Belgów… No i przede wszystkim Ukraińców…
  Słusznie red.nacz. nawiązał do niedawnego haniebnego wystąpienia gajowego w parlamencie ukraińskim i ustawie przyjętej tego samego dnia przez tenże parlament o „gloryfikacji” m.in. UPA. Każdy może tym samym pluć bezkarnie na Polskę jeżeli czyni to w wyjątkowo podły sposób prezydent.
  Wpisuje się to w doskonale zrozumiałą politykę „rozmiękczania” Polski, niestety z udziałem jej najwyższych władz. Nie oszukujmy się – protesty Schetyn i innych rusofobów wpisują się tylko i wyłącznie w ten scenariusz. Muszą udawać, że coś robią a usłużne media będą o tym trąbić tygodniami… A efekt tego żaden – już potwierdzono, że żadnych przeprosin ze strony Jamesa Comeya nie będzie.

  http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/usa-brak-reakcji-comeya-na-polski-protest-ws-holocaustu,535198.html

  A na pierwszej stronie papierowego wydania „wybiórczej” jest dzisiaj informacja, że przetarg na budowę tzw. szumnie określanej „polskiej tarczy antyrakietowej” wygrają Amerykanie z rakietami Patriot. Co tu komentować – spluną w gębę a mówią, że deszcz pada…

  I jeszcze taka uwaga. Proszę zwrócić uwagę, że najbardziej Polskę obrażają jej „najwięksi” sojusznicy i ich miejscowi wasale np. występując w sejmie złożonym z potomków wołyńskich zbrodniarzy i prosząc ich o przebaczenie. Dla nich, polityków i publicystów Rzeź Wołyńska w ogóle nie miała miejsca a jeżeli nawet coś o niej łaskawie wspomną to jako nic nie znaczące „incydenty”…

  Polubione przez 20 ludzi

  • Najwyraźniej pan dyrektor FBI uznał ówczesną Generalną Gubernię za państwo polskie. Pomyślał sobie tak: terytorium pokrywa się z Polską, skład etniczny w dużej mierze polski, waluta złoty polski, władza tradycyjnie z importu, szkodząca obywatelom i nielubiana przez mieszkańców.
   Mając na uwadze powyższe uznał, że Generalna Gubernia to ewidentnie Polska, forma przejściowa pomiędzy II RP a PRL-em, tak samo jak III Rzesza – między Republiką weimarską a Trizonią, która wyewoluowała w NRF oraz jej siostrą – NRD.
   Skoro zatem władze takiej „Polski” wydawały rozkazy i wykonywały czynności związane z Holocaustem – Pan Dyrektor uznał, że winna jest Polska.
   Ktoś powie na to – ale te decyzje zapadały w Berlinie, Pan Dyrektor odpowie: Berlin, Paryż, Moskwa, Watykan, Waszyngton … co za różnica? Decyzje zawsze przychodzą z zewnątrz.

   Polubione przez 11 ludzi

   • @nsc
    on nie miał pojęcia o istnieniu jakiejś GG – przeceniasz ich „wiedzę” historyczną. Choć swoją drogą GG było oficjalnie takim parapaństwem i z podatków Polaków (niemcy byli zwolnieni) utrzymywano tu wehrmaht i inną swołocz. Wg niemieckiego prawa to nie była okupacja a coś jak Vichy z Frankiem na czele.
    Wymienienie Polski było zemstą za niepowodzenie misji V Nuland w Warszawie (Kopacz nie chce wojować) – teraz zostanie spuszczona ze smyczy organizacja HERT

    Polubione przez 7 ludzi

  • Nic ująć a trochę dodać, że nie jest to lapsus językowy to wiadomo tylko oprócz użytku na poczet bieżącej polityki jest jeszcze aspekt długo falowy. Parę lat temu szef ligi przeciwko zniesławeniu (Anti-Defamation Leagu) groził Polsce poniżaniem na arenie międzynarodowej jeśli nie spełni roszczeń holocaust industry czyli nie wypłaci haraczu. Te działania są prowadzone cały czas i w ten ton wpisuje się wypowiedz szefa FBI. Nasze elyty jakie są takie są więc dawno mogli by tą sprawę załatwić na zasadzie handlu np. my wysyłamy wojsko do Iraku wy łapiecie ADL i im podobnych za pysk żeby cicho siedzieli i zapomnieli o haraczu, analogicznie mogli postąpić przy okazji ukrainy. No cóż rozwiązanie proste ale nie dla naszych „wybrańców narodu” którzy wolą przyjąć dolary w pudełkach po butach niż prowadzić własną politykę dla dobra kraju. ” Za garść dolarów więcej ” dołożą jeszcze swoją cegiełkę w zmiękczaniu i wywoływaniu poczucia wstydu wśród narodu który okupują. Dofinansują jakieś potworki typu „ida” , „pokłosie” czy muzeum obłudy żydowskiej czy jak były śp. prezydent tych prawdziwych jedynych najprawdziwszych Polaków zablokuje ekshumację i badania w Jedwabnym bo po co poznać prawdę i z niej korzystać przeciw obłudnikom.
   Nasze elyty mają jeszcze wiernych kelnerów w postaci dziennikarzy którzy swego czasu serwowali nam wielką wyżerkę w sejmie a zapomnieli wspomnieć a próbie zmiany konstytucji umożliwiającej wydrenowanie kasy na rzecz haraczu.
   http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=7&NrPosiedzenia=83&NrGlosowania=163
   Jak klasyczni złodziej działają w nocy tak samo głosowanie odnośnie prywatyzacji lasów państwowych odbyło się tuż po północy z dnia 17/18.12.2014

   Ciekawa artykuł o amerykańskim neokońskim matrix’ie, który po części widzimy na naszym rodzimym podwórku zza wschodniego „płotu”
   http://nczas.com/publicystyka/prawica-syjonistyczna-dlaczego-republikanie-sa-pro-izraelscy/

   Polubione przez 10 ludzi

  • „….. już potwierdzono, że żadnych przeprosin ze strony Jamesa Comeya nie będzie.”- czyli w ten sposób dano nam jasno do zrozumienia, że nie było to żadne „przejęzyczenie” tylko całkowicie świadomie użyte określenie.

   No i co teraz na to pachołki zaoceanicznego hegemona z naszego kraju mają do powiedzenia w tej sprawie?

   Jeśli sądzą, że im można w mordy kaprawe pluć, bo na to zasługują, to niech im się jednocześnie nie roi w tych zmurszałych mózgownicach, że Narodowi też bezkarnie w twarz można pluć.

   Pozdrawiam.

   Polubione przez 12 ludzi

  • Jak nie przepadam za Maxem Kolonko, tak jego wypowiedź, odnoszącą się do bredzeń innego „rednecka” na temat odpowiedzialności Polaków za Holokaust (tym razem z usmańskiego ścieku medialnego), zapodam z czystym sumieniem:

   Mam nadzieję, że jeszcze dożyję czasów, gdy ktoś z polskich władz wygarnie tym zadufanym w sobie „hamburgerom” wieloletnie finansowanie Hitlera (w tym w czasie wojny), zawrócenie liniowca „St. Louis” z żydowskimi uciekinierami, czy reakcję Roosevelta na raport Karskiego.
   A niechby chociaż to…

   Polubione przez 17 ludzi

  • Oczywiście, że słowa dyrektora FBI nie są dziełem przypadku czy tez nieumyślnego przejęzyczenia. Jest to część kampanii propagandowej, mającej na celu szkalowanie Polski na arenie międzynarodowej w celu przymuszenia jej do wypłaty odszkodowań za rzekome krzywdy wyrządzone przez Polaków Żydom w czasie niemieckiej okupacji Polski. Szerzej pozwoliłem sobie skomentować to tutaj http://wiadomosci.onet.pl/forum/wcale-bym-sie-nie-zdziwil-gdyby-po-podpisaniu-umow,0,1542837,161146184,czytaj.html#mark
   A „nasi” politycy z Komorowskim na czele grają tutaj swoją rolę paląc przysłowiowego głupa nie wiedzącego w czym rzecz i udającego „święte” oburzenie. Niestety dla nich ich poprzednie czyny świadczą o tym, że doskonale zdają sobie sprawę z tego o co chodzi.

   Polubione przez 8 ludzi

  • Wypowiedź dyrektora FBI na pewno nie jest przypadkowa, tym bardziej w obecnej sytuacji. Jest to kolejna karta rzucona do wielkiej gry i wydaje mi się, że chodzi jednak o coś więcej niż materialne roszczenia światowych żydowskich elit wobec Polski, jak sugerują niektórzy z Państwa, którym nie odmawiam oczywiście, racji.
   Zastanawiające jest również to, że władze Polski zareagowały dopiero po proteście ambasadora USA – może było to uzgodnione i zaplanowane, a może zostały zaskoczone i nie śmiały zareagować. Obie ewentualności świadczą dobitnie kolejny raz o tym, że jesteśmy niewolniczym krajem, kompletnie podporządkowanym cudzym interesom.

   Polubione przez 5 ludzi

  • Niestety, polscy obywatele mieli spory udział w holokauście. Należałoby jednak uściślić, że byli to polscy obywatele narodowości ukraińskiej i wielu uniknęło odpowiedzialności dzięki polityce USA i Kanady, w dodatku byli tam zatrudniani w administracji państwowej, również na wysokich stanowiskach.

   Polubione przez 4 ludzi

   • Zgadza się!

    Taki sposób błędnego pojmowania rzeczywistości, wynika z poprawności politycznej, która zakazuje wskazywać na narodowość sprawców i pomocników zbrodni.
    Wtedy właśnie pojawiają się takie kwiatki.

    Tak więc idąc tym tokiem uproszczonego rozumowania jakim posłużył się szef amerykańskiego FBI, można bezkarnie Polaków oskarżać o wszelki zbrodnie popełnione przez niepolskie mniejszości etniczne, żyjące na terenach II RP, w tym do zbrodni popełnianych na mieszkańcach warszawskiej Woli i Ochoty w czasie Powstania Warszawskiego.
    Do tego prowadzi ten relatywizm moralny spowodowany poprawnością polityczną.

    Może szef FBI odpowie na pytanie:

    Kto dokonał eksterminacji prawowitych mieszkańców Północnej Ameryki?

    Może w tym przypadku zrobiły to Leśne Skrzaty, albo….też Polacy?

    Pozdrawiam.

    Polubione przez 3 ludzi

  • Dziękować,dziękować. 🙂
   Rosjanie ciekawie stopniują napięcie przed premierą 9 maja w Moskwie.
   Co jakiś czas jest przeciek do mediów,w którym „coraz więcej widać”.
   Wczorajsze zdjęcia z kolejnej próby przed defiladą pokazują nowe pojazdy w ruchu i w zasadzie z zakrytą tylko wieżą,ale w pełnym obłożeniu pancerzem reaktywnym.Wczoraj także podano oficjalną liczbę wyprodukowanych w Niżnym Tagile pojazdów,po 12 czołgów T-14 i transporterów T-15. 🙂
   2. Продукция ОАО «НПК Уралвагонзавод»
   · танки Т-14 «Армата» (объект 148) – 12 единиц,
   · боевые машины пехоты «Армата» (объект 149) – 12 единиц,
   · бронированной ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-1 (объект 608) – 10 единиц…”

   Polubione przez 12 ludzi

 3. .https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QhUOiVYYXUs
  O filmie „Numer 44” który władze Rosji zdjęły z ekranów…

  Wiesiołoje i Żabuńki znów pod ostrzałem moździerzowym… http://dnr24.com/main/8261-v-dnr-naselennye-punkty-veseloe-i-zhabunki-popali-pod-minometnyy-obstrel.html

  .https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=j0RlDAHHDoA
  Amerykanie tworzą we Lwowie nową „SS Galizien”

  Na razie oficerowie amerykańscy wybrali się na wycieczkę do strefy „ATO” http://warsonline.info/ukraine/ofitseri-vs-ssha-posetili-zonu-boevich-deystviy-v-donbasse.html

  Zaś J. Biden wzywa Rzeźnika Krainy w Likwidacji Spółka z Nieograniczoną Nieodpowiedzialnością do „reform”. Czy Pan Rzeźnik będzie chciał zdjąć mundur i paradować w reformach tego już nie podają! http://vk.com/feed?w=wall-3108310_156023

  .http://cs624622.vk.me/v624622924/2b0bc/6Vtpayz5z0k.jpg Rady jednego z naczalników SBU dla „Ukrofobów”

  .https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Vd-Pn3I6D1g Ukry strzelaja w czasie wywiadu

  A tymczasem w Jemenie w wyniku bombardowań samolotów Saudów zginęło około 50 osób http://warsonline.info/yemen/okolo-50-chelovek-pogibli-ot-saudovskich-bombardirovok-yemena-za-sutki.html

  Skrót informacji z Syrii http://warsonline.info/siriya/siriya-operativnaya-svodka-za-19-20-aprelya-2015-god.html

  Plus w bonusie na powtórne „dzień dobry” „Gender po norwesku” .https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NClF54Fknz8

  A to gender po odessku, gdzie zatrzymano pedofila w mundurze http://zaodessu.info/news/obshhestvo/7909.php
  .http://cs621720.vk.me/v621720710/2151a/SbiWBXsX-jA.jpg

  PS
  Jak już wspominałem mordercę milicjanta wypuszczają do domu http://dnr24.com/main/8260-ubiycu-lvovskogo-milicionera-razorvannogo-na-chasti-loshadmi-otpustyat-domoy.html

  Polubione przez 12 ludzi

 4. Deputowana Obwodu Dniepropietrowskiego Wiktoria Sziłowa zaczęła głosić „teorię” o przekazaniu części ziem Zachodniej Ukrainy Polsce.Obiecały to Polsce USA i Unia Europejska???
  ” Жители Львовской области обсуждают перспективы стать «хлопским быдлом»
  Америка уже «пообещала» Польше, что отдаст часть земель, которые принадлежали полякам до 1939-го года.
  Европейские чиновники обсуждают проект раздела Украины. Об этом в своем Facebook написала депутат Днепропетровского областного совета, лидер движения «Антивойна» Виктория Шилова.
  «Тревожная информация поступает из кулуаров Европарламента и польского Сейма. Похоже, Европа вплотную приступила к дележу „шкуры“ Украины. После прохождения этапа абсолютного хаоса, который породит ввод американских солдат в Украину, наступит этап раздела страны. Подготовка идет полным ходом», — говорится в сообщении Шиловой.
  http://psyont.livejournal.com/5142066.html

  Polubione przez 9 ludzi

   • Podobno USA chcą przekazać Ukrainie Alaskę. Dodatkowo zamierzają wybudować im tunel z autostradą i szybką koleją pod cieśniną Beringa.
    Przed tą transakcją jednakże Ukraina musi wywalczyć sobie lądowy korytarz do zachodniego wylotu tego tunelu.

    Polubione przez 10 ludzi

   • @ prawdazwycieza
    ” …..a dokąd na wschód sięgają granice Zachodniej Ukrainy? ….”
    To pytanie jest niewłaściwie sformułowane bo należy zapytać : A dokąd na ZACHÓD sięgają granice Zachodniej Ukrainy ?.

    Tutaj wersji jest kilka, ale najbardziej rozpowszechnione jest twierdzenie : ” Навіть Краків буде наш !”.
    W taki sposób Amerykanie – po spełnieniu przez Polskę wielu warunków – podejmą z Ukrainą negocjacje ” o przekazaniu części ziem Zachodniej Ukrainy Polsce „. 🙂

    Polubione przez 3 ludzi

  • Gdyby dostać recepturę płynów jakie spożywają w tej krainie, to człowiek zbiłby fortunę na produkcji trunków odmóżdżających. Szybciej nasz największy sojusznik za wody wyda polecenie oddania Przemyśla niż zwrócenia byłych wschodnich ziem przez rezunów.

   Polubione przez 8 ludzi

   • Tu się z Panami jednorazowo zgodzić nie mogę,bo któż w końcu jest „najwierniejszym z wiernych” wasali Amerykanów w Europie? 🙂
    O robieniu „łaski” nie wspominając?
    No chyba,że w temacie powyższej „łaski” coś się zmieniło i ten fakt umknął mojej uwadze. 🙂

    Polubione przez 6 ludzi

   • Ale mogliby (gdybam sobie) zrobić jakiś modelowy euroregion z kawałka Ukrainy. Polska ładowałaby tam dotacje, Ukraińcy by rządzili, a na Ukrainie puściłoby się plotkę, że Polska dybie na ukraińską ziemię. Unia Europejska zadowolona – bo się poszerza, Ukraińcy zadowoleni – bo dostają od Lachów kasę, ale z czystym sumieniem mogą Lachów nienawidzić, Polaczki zadowolone bo w swoim mniemaniu dają prztyczka złowrogiemu Putinowi. Garstka Polaków będzie niezadowolona, ale przecież nikomu nie można dogodzic.

    Polubione przez 8 ludzi

 5. .http://cs623131.vk.me/v623131737/2cea5/UmjCQyI6qX8.jpg
  Pracownik ambasady USA odgania u-kraińskich patriotów którzy chcieli całować buty amerykańskim żołnierzom…

  Kolejne informacje o bankructwie UPAdliny….https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=aSwi1kj2RUk

  .http://cs623821.vk.me/v623821166/2d1d8/xNJ89f6QQSI.jpg
  Eurointegracja!

  Jak „wzrastała” Noworosja .http://cs623727.vk.me/v623727449/2bf94/Inkpe7GP8-E.jpg
  Tak ukry traciły „technikę” – jeszcze jedna tabelka .http://news-front.info/wp-content/uploads/2015/04/11150240_1435008530143400_7444062598121168009_n.jpg

  Dziś Wierchowna będzie rozpatrywac prawo „o przeciwstawieniu sie rosyjskiej agresji” http://nahnews.org/210920-ukraina-sobiraetsya-golosovat-za-zakon-ob-otpore-vooruzhennoj-agressii-rossii/?utm_source=VK&utm_medium=nova&utm_campaign=VV

  A tymczasem w Odessie ma powstać „Rosyjaka Powstańcza Armia” ???? http://info-center.od.ua/ukrnet/25863-v-odesse-budet-gotovit-boycov-rossiyskoy-povstancheskoy-armii-dlya-unichtozheniya-rossii.html

  +18 bez komentarza .https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BZfMmQDX0f4

  Bez komentarza – jedynie zdziwienie że coś takiego dawał kiedyś łżenet http://wiadomosci.onet.pl/swiat/wiec-we-lwowie-odlaczyc-ukrainskie-ziemie-od-polski/fxxep

  Polubione przez 6 ludzi

 6. .https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oVgT9bIJ0Tk
  Pan Łarin – jak zawsze dobry! .https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oVgT9bIJ0Tk

  „Nocne Wilki”, tablet Papieża i odpowiedzialność za holokaust czyli tematy zastępcze http://obserwatorpolityczny.pl/?p=31619

  .https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mtitu_oRC8g FIlm od saperów

  Szarij na dziś:
  .https://www.youtube.com/watch?v=vlGiZ62MCXs О псевдоайдаровцах

  .https://www.youtube.com/watch?v=rILtLDbYG7g В Крыму уничтожают экологию

  .https://www.youtube.com/watch?v=Ch8UYTau97k Пособнику убийств

  Lubański: Cerkiew ukraińska sprzyja rozwojowi diabła! http://kronikanarodowa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2523%3Alubaski-cerkiew-ukraiska-sprzyja-rozwojowi-diaba

  Bez kropki reklama – wkrótce w Krakowie koncert muzyki rosyjskiej! http://cs625717.vk.me/v625717646/2a667/Meg5aGPROvY.jpg

  Polubione przez 6 ludzi

 7. Kolejny przykład zakłamywania a może w tym przypadku bardziej „zapominania” o własnych niechlubnych dokonaniach podczas II Wojny Światowej.

  ” Premier Japonii Shinzo Abe powiedział, że nie będzie już więcej przepraszał za ofiary japońskiej agresji podczas II Wojny Światowej. Stwierdził, że dotychczasowe przeprosiny w zupełności wystarczą ”

  http://rt.com/news/251505-japan-abe-wartime-apologies/

  A tak gwoli przypomnienia. Masakra nankińska w przededniu II WŚ:

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Masakra_nanki%C5%84ska

  —- Jeszcze w nawiązaniu do mojego wcześniejszego postu o „niefortunnej” wypowiedzi dyrektora FBI chciałbym mu podpowiedzieć jeszcze jeden kraj, który wyjątkowo zasłużył na to żeby znaleźć się w przeciwieństwie do Polski na jego krótkiej liście. Często o tym zapominamy ale reżimem, którego brutalność w przeprowadzaniu czystek etnicznych można porównać do Ukraińców z UPA byli ustasze z tzw. Niepodległego Państwa Chorwackiego (NDH).
  Coś im chyba z tego zostało: w nazistowskim batalionie Azov aż się roi od Chorwatów…

  A to krótka historia ustaszy i ich dokonań:

  http://interia360.pl/swiat/artykul/ustasze-balkanscy-krzyzowcy-piusa-xii,52056

  Polubione przez 10 ludzi

  • Chorwacki generał Gotovina dokonał podczas wojny w Jugosławii rzeczy niebywałej.

   Chorwacja, ta „europejska męczennica”, miała za sobą od samego początku wojny (1991) wszelkie media „cywilizowanej” części Europy. W świetle oficjalnego przekazu Chorwaci byli rycerscy i cywilizowani, w przeciwieństwie do Serbów – katów i złodziei, napiętnowanych, morderców, twórców nowoczesnych obozów. Media stały murem po stronie Chorwacji.

   Dziwne to, bo Chorwacja, jeszcze przed lipcem 1991, czyli gdy jeszcze Jugosławia trwała w najlepsze, przemycała, z błogosławieństwem ONZ, broń dla tworzonej separatystycznej armii. Ponoć rządowi w Belgradzie grożono nawet sankcjami za prowadzenie dochodzenia w przedmiocie tego procederu, które jak sądzę kodeks karny jugosłowiański surowo zabraniał. Ale nie, im było wolno.

   Chorwacja przeprowadziła jednostronne referendum, ogłosiła niepodległość, po prawie roku dopiero została uznana przez cywilizowane kraje. Do tego czasu media europejskie były w 100 % po stronie tej zbuntowanej, nielegalnej, separatystycznej republiki.
   Nie uznawano jednocześnie niepodległości Serbskiej Krainy, czyli tej części Chorwacji, gdzie większość stanowili Serbowie, którzy też zrobili swoje referendum. To akurat byli zbrodniarze i złoczyńcy.

   Co zatem takiego musiał zrobić generał Ante Gotovina, że przy takim błogosławieństwie i aplauzie europejskiej publiki dla chorwackiej separatystycznej niepodległości, i wszystkich nawet tych niecnych, poczynań, że faceta uznali za zbrodniarza wojennego i to do tego stopnia, że naszej chorwackiej siostry nie chcieli wpuścić do Unii póki tego „bohatera” nie wyda przed Trybunał w Hadze? Musiał zapewne bardzo się o to starać…

   Polubione przez 11 ludzi

  • Na Węgrzech prześladowania żydów łącznie z deportacją rozpoczęły się po obaleniu Miklosa Horthy’ego i przejęciu władzy przez strzałokrzyżowców. Ale baran z FBI pewnie tego nie doczytał. Tak samo jak nie doczytał, że w każdym kraju gdzie stworzono pozory niepodległego rządu i państwa pod nadzorem Niemiec kończyło się to eksterminacją żydów. Chorwacji, Słowacji mógł na globusie nie zauważyć…ale Francji?

   Polubione przez 11 ludzi

 8. .https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=H7-doS3v47Q Офицер СБУ, «сорвавший операцию в Дебальцеве», бежал в Россию

  http://ria.ru/incidents/20150421/1059911210.html Dla kolorowych rewolucji opracowuje się nowe narkotyki…

  Tak jadł Poroszanka z żołnierzami z USA .https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OYelelE0kLA

  A tak tańcował przed tymi żołnierzami .http://cs624925.vk.me/v624925736/2bf0a/IQVTKBAfQ3s.jpg

  .https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gjsCMU7nC5A Klip…

  Polubione przez 5 ludzi

 9. Dziennikarz złapał w Moskwie fanatyka zbrojnej bandy Azow http://riafan.ru/249663-zhurnalist-poymal-v-moskve-fanata-batalona-azov/

  Info ze Słupska via Laliningrad http://www.polska-kaliningrad.ru/home/10-newsfrompoland/5157-slupsk-referendum-po-povodu-protivoraketnogo-shchita-v-sovete-goroda

  W Odessie syn doniósł na ojca który krytykował władze! I nie był to Pawlik Morozow! http://politikus.ru/events/48460-v-odesse-syn-sdal-v-sbu-kritikovavshego-vlast-otca.html

  Rosjanie zaczynają się obwiac przenikania na ich teren banderowców! http://politikus.ru/v-rossii/48459-patrushev-est-ugroza-proniknoveniya-v-rf-chlenov-ukrainskih-bandformirovaniy.html

  Kończę ten dyżur z doskoku przypadkowego! Pozdrawiam! 🙂

  Polubione przez 7 ludzi

 10. PS
  http://vk.com/feed?w=wall263712367_7294 Jako rzecze Łysenko – wszystko co przywieźli na Upadlinę dzielni wojacy Wuja Sama tam pozostanie! Giwi jest przeszczęśliwy a Motorola otworzył kolejną paczkę fajek jak się dowiedział! http://vk.com/feed?w=wall263712367_7294

  Jak student ze studentem: .https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oQsNZZ7by-o

  W Doniecku też szykują paradę na dzień Zwycięstwa! http://vk.com/feed?w=wall263712367_7297

  .https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Cx_WeEhh-rc Skandal? Daja ukrom w ATO psychotropy… Teraz to dotarło do dziennikarzy…

  Polubione przez 7 ludzi

  • @brusek
   „Skandal? Daja ukrom w ATO psychotropy… „

   Stali bywalcy być może pamiętają, jak się tu „piekliłam”, kiedy wielu z komentatorów pisało, że Ukropy „ćpają”. Pisałam, że na zwykłe (organizowane indywidualnie) ćpanie „ulicznych” narkotyków nie ma żadnych dowodów. Pisałam tak, bo już wtedy – mając pewność, co do zaangażowania SZA w tę awanturę – wiedząc „co nieco” o ścisłych powiązaniach psychiatrii z przemysłem farmaceutycznym, intuicja wiodła mnie raczej w stronę bardziej zorganizowanej formy tego „ćpania”.

   Czy wiecie, mili Państwo, że np, w 2011 Pentagon wydał więcej szmalu na szprycowanie żołnierzy US Army psychotropami i szczepionkami niż na Black Hawki, Herculesy, Patrioty i Abramsy łącznie?

   Natowski przemysł wojenny to nie tylko „strzelające zabawki” i setki tysięcy ton „mięsa armatniego”. To również „leki”, przede wszystkim psychotropowe, bo te pozwalają utrzymać w stanie „zazombienia” ludzi, którzy inaczej nie bardzo chcieliby zabijać innych ludzi, którzy niczego złego im nie zrobili.
   A że przy okazji, jako skutek uboczny zażywania tych „leków” rośnie lawinowo liczba samobójstw? A któż by się tym przejmował? To tylko „colateral damage”.
   Tak to właśnie działa…

   W artykule film dokumentalny o „wojskowej psychiatrii” czyli o „wrogu wewnętrznym” każdego żołnierza.
   http://www.sott.net/article/279540-Documentary-looks-at-military-suicides-The-Hidden-Enemy-explores-psychiatric-meds

   Polubione przez 13 ludzi

   • Nie tylko ćpają ale również piją na potęgę, czego dowodami są liczne filmy, które zresztą były zrobione ich własnymi rękami, dokumentujące np. ostrzał z ciężkich armat czy też rakietowy pod wpływem jakiś środków odurzających w tym alkoholu.
    Natomiast uznając, że ćpanie w ukraińskim wojsku ma już podobne formy jego sformalizowania, jak w amerykańskiej armii, dowodziłoby, że ukraińskie dowództwo wojskowe przyjęło standardy obowiązujące w tejże amerykańskiej armii.
    Może i tak się dzieje, ale ja osobiście wątpię w to, co podyktowane jest prozaicznym brakiem środków finansowych na taką zinstytucjonalizowaną formę zząbienia (co zresztą też podkreśliłaś w swoim komentarzu wskazując na wysokość tych kosztów jakie ponosi armia Stanów Zjednoczonych).

    Natomiast nieformalne tolerowanie przez dowództwo ukraińskich sił zbrojnych zażywania środków psychotropowych i alkoholu przez szeregowych żołnierzy prowadzi do bardzo prozaicznych skutków na polu walki, to jest: niskiego morale biorących udział w walkach żołnierzy, bardzo duża wypadkowość podczas działań wojennych objawiająca się m.in. tym, że około 30% ofiar po stronie ukraińskiej spowodowana jest ostrzałem ze strony swych kolegów oraz plagą wypadków samochodowych i uszkodzeniami sprzętu kołowego w terenie walk.
    Tak więc wtedy gdy ja po raz pierwszy w swojej jednej z relacji podałem dowody na ćpanie przez ukraińskich żołnierzy (relacja dotycząca pozostałości po ukraińskim wojsku w wyzwolonej przez powstańców miejscowości Nowoświetlówka- na południe od Ługańska- w sierpniu ubiegłego roku), to niestety ale Twoje ujęcie tego tematu było zgoła odmienne niż w dzisiejszym komentarzu i pozwoliłaś sobie wtedy nawet na bardzo nieprzyjemne insynuacje w stronę mojej osoby i rzetelności przekazywanych przeze mnie informacji z frontu w Donbasie.

    Tak więc jak naprawdę jest, z Twoją opinią w tym temacie?

    Czy dlatego wtedy zarzuciłaś mi mijanie się z prawdą, bo uważałaś że ukraińscy żołnierze nie zażywają w czasie walk narkotyków i alkoholu, czy też zażywają ale w sposób zorganizowany?

    Pozdrawiam.

    Polubione przez 8 ludzi

    • @AdNovum
     Moja opinia jest w tym temacie niezmienna. Podtrzymuję to, co pisałam miesiące temu dodając to, co napisałam teraz.
     Po pierwsze: bądź uprzejmy zdać sobie sprawę, że wóda jest powszechnie dostępna i TANIA!
     Pod wpływem wódy można radośnie ostrzeliwać zarówno osiedla mieszkaniowe Donbasu, jak i samych siebie, a także powodować wypadki samochodowe. Gdzie tu widzisz problem?

     Narkotyki wymagają kasy i to dużej (w porównaniu do wódy). Każdego dnia. Nie mówiąc już o organizowaniu dostępności na bieżąco. Nie da się tego zrobić na poziomie indywidualnym, w sposób pasujący do twojej tezy.
     Dowiedziono tego już w… Wietnamie. Jeśli wydaje ci się, że żołnierze organizowali wtedy dragi tylko i wyłącznie na własną rękę, to,,, tylko ci się wydaje. Wojskowa psychiatria czerpała już wtedy pełnymi garściami z „osiągnięć” kolegów z III Rzeszy. Doświadczenia w wojskowych laboratoriach medycznych np. z LSD szły pełną parą od końca lat 40-tych. Wtedy też, zaczął intensywnie klarować się nowy „paradygmat naukowy” w psychiatrii. Faszerowanie klientów dragami, które mogły być już zupełnie spokojnie i legalnie podawane jako „leki”.

     Piszesz: kasa. No i co z tego? Przecież Ty nie masz zaufania do oficjalnych zapewnień. Jak więc możesz wierzyć, że nic z tej „pomocy” dla ukraińskiej „demokracji” nie jest lokowane bezpośrednio przez sponsora w psychotropach, co jest następnie przesyłane do ATO, jako „humanitarna pomoc medyczna”?

     Wybacz, nie chce mi się już więcej dyskutować o „niebylicy”.

     Polubione przez 5 ludzi

     • Stosowanie narkotyków to nie tylko wymysł niemców lub yankesów.
      Nie jest tajemnicą, że piloci RAF w czasie Bitwy o Anglię (w tym Polacy) szpikowani byli amfetaminą.
      Co do taniej wódeczki to samogon jest znacznie tańszy. Posiada także moc niespotykaną w legalnie rozprowadzanej gorzałce. Co do smaku to są różne opinie zależne od gustu.
      Jak znam życie to ,,księżycówka” stanowi główny rodzaj dopalacza na UPAdlinie.

      @Magio – wiem, że lektura, którą Ci zaproponuję znacznie odbiega od mądrych książek pisanych przez jeszcze mądrzejszych ludzi i to w językach, które dla mnie stanowią tajemnicę taką jak dla Japończyków język Indian Navacho ale zachęcam do wzięcia na warsztat komiksu stworzonego lata temu przez duecik Joe Haldeman i rysownika Marvano (Mark van Oppen) pod tytułem ,,Wieczna Wojna”, wydanego przez Fantastykę w 1990 r.
      Streszczać nie będę ale warto przejrzeć ( trzy części powiązane ze sobą)
      Temat ładowania w ludzi narkotyków podczas działań wojennych jest tam dość solidnie zaznaczony ponieważ zarówno powieść jaki komiks powstały na podstawie osobistych przeżyć Joe Haldeman’a – uczestnika wojny w Wietnamie.

      Polubione przez 7 ludzi

     • @Gregoson
      Wielkie dzięki. Szukałam tego komiksu w Sieci, ale znalazłam tylko książkę „Wieczna wojna” Joe Haldemana, co – jeśli dobrze Cię zrozumiałam – jest pierwszym tomem trylogii?
      Zdążyłam już przeczytać parę recenzji tej książki, i wiesz co? – kupię ją sobie.
      🙂

      Polubione przez 3 ludzi

     • @Magio
      Komiks jest w trzech zeszytach.
      Książka to całość. Komiks powstał na podstawie ,,The Forever War” z 1974 roku. Haldeman wydał jeszcze w 1972 książkę ,,War Year” (napisał ja raptem w 6 tygodni_
      W komiksie, w pierwszym tomie jest baaardzo ciekawy wywiad z Haldemanem pt. ,, Dlaczego napisałem Wieczną Wojnę” oraz z Marvano: ,,Dlaczego narysowałem ,,Wieczną Wojnę”.
      Absurdy wojny opisywane przez Haldeman’a tkwią w mojej głowie od 25 lat odkąd miałem okazję przeczytać i komiks i wywiady z autorami.

      Polubione przez 4 ludzi

     • @Magia, Gregoson

      Czytałem „Wieczną Wojnę”, zarówno książkę i komiks. Polecam. Wojna jest tam przedstawiona w sposob znacznie dojrzalszy niż jakieś Star Treki i SW. Co prawda jest to „wietnam” w kosmosie a nie – jak powinno być moim zdaniem – sondy von Neumanna, ale wybaczam. 😉

      Polubione przez 5 ludzi

    • narkotyki są drogie tylko, gdy są nielegalne (koszt ryzyka) – nie od dzisiaj amerykańskie agencje odbierają całą produkcję metaamfetaminy z Korei Północnej i wykorzystują ją w różnych celach. Produkcja to grosze, dystrybucja armijna więc koszt bliski zeru – można szpikować ukrów i innych

     Polubione przez 4 ludzi

    • @Prawdazwycieza & @Magia! Pamiętam Waszą dyskusję i wydaje mi się że próbowałem „łagodzić” obyczaje i strony… Jeżeli nie to teraz spróbuję…
     Magio, masz dużo racji w tym co piszesz – ale wtedy i teraz się nie zgadzam z jednym Twoim poglądem. Mianowicie „wtedy” dyskusja poszła „o to” że na Szef napisał o powszechnym alkoholiźmie i narkomanii na froncie. Ty zarzuciłaś brak dowodów. Zdjęcia które wciąż się pojawiały nie były dla Ciebie dowodem… Z całym szacunkiem / wiem że się narażam 🙂 / – nie masz racji…
     Powiedzmy – AdNovum pojechał w tej sprawie zrobić badania terenowe. Pojechał np. z wizytą do „Azowców” -przepraszam za obrzydliwe pomówienie Szefa! – i po powrocie jakby napisał że „tam gdzie byłem palą i ćpają bo to widziałem”. Byłoby okej? A jakby napisał – na podstawie zdjęć, rozmów ze świadkami itd że „na całym froncie ćpaja i piją” – to co? Zarzucono by mu że owszem wierzymy Panu że piją i cpaja tam gdzie Azow ale uwierzylibysmy gdyby Pan był na każdym odcinku frontu. A jakby znalzł jeden odzział ukropskich członków klubu AA. To co?
     Musimy wyciągać wnioski i uogólnienia – cały czas to robimy tutaj na forum. Problem polega na śwaidomości żeby jednostkowych zjawisk za bardzo nie uogólniać…
     Na razie chyba dobrze to wychodzi…
     n.p. Nie twierdzi nikt że wszyscy obywatele U-Krainy to banderowcy i rzeźnicy!

     Polubione przez 2 ludzi

 11. Witam
  Piękny wstępniak dzisiaj, 6 się należy
  „Czy o to nam chodziło gdy w 1989 roku jak ćmy podążaliśmy za mirażem „demokracji”, dzięki której Polska miała być bogata, a my żyć dostatnio?”
  Żebyś się nie zdziwił, że są dzisiaj w naszym kraju ludzie, którzy z całą bezczelnością mówią, że „otake Polske nam chodziło”
  gdzie walka o dobro górnika czy stoczniowca zakończyła się praktycznie likwidacja kodeksu pracy, głodowymi pensjami, powszechnym poniżeniem pracownika i zwolnieniami pod byle pretekstem np; za zapalenie sobie papierosa ukradkiem w kiblu;
  gdzie pomimo niżu demograficznego sa problemy ze znalezieniem miejsca w przedszkolu;
  gdzie w szkołach polikwidowano gabinety lekarskie, stomatologiczne i stołówki, kilkanaście procent dzieci chodzi niedożywionych a 90% ma popsute zęby;
  gdzie po ukończeniu szkoły dziecko ma nie być dobrym Polakiem, z duża wiedzą o świecie i otwartym umysłem tylko (cytuję) ” gotowym produktem dla potencjalnego pracodawcy” i najlepiej w w wieku 20lat posiadać „5 lat doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku”;
  gdzie z rozpaczy i braku perspektyw 3 miliony Polaków wyemigrowało a co najmniej drugie tyle żyje poniżej granicy ubóstwa
  Właśnie otake Polske chodziło mocodawcą tych z 1989. Poza tym nie mam wątpliwości, dobrobyt zwykłego obywatela również na tzw. zachodzie, który tamci stawiali mam wtedy za wzór, sie skończył. Przestał być po prostu potrzebny po osiągnięciu celu jakim był demontaż bloku wschodniego, zagarnięciu dóbr narodowych tych krajów i zniewoleniu populacji. O przepraszam jeszcze sie lekka czkawką odbija (patrz Ukraina) no i została jeszcze Rosja, ale to juz jak widać, będzie robione innymi, bardziej bezwzględnymi metodami.

  Polubione przez 14 ludzi

 12. Za przyznane przez Unię środki klasa Jasia wyjechała na wycieczkę integracyjną na zachodnią Ukrainę. Po powrocie dzieci miały napisać wypracowanie „U przyjaciół. Moje wrażenia z wycieczki”.

  Na następnej lekcji, dzieci miały czytać swoje wypracowania i wypadło na Jasia. Jasio czyta:
  – Gdy przyjechaliśmy pod ich szkołę koledzy z Ukrainy przyszli ubrani w czarne stroje ze swastykami. Przywitali nas okrzykami „Rezać Lachów, rezać” i „smert Lachom” i rzucali w nas kamieniami. Po obiedzie ukraińscy chłopcy złapali mnie i wywieźli do pobliskiego lasu. Tam rozpalili wokół mnie ogień śpiewając „Sława Ukrainie, smert Lachowi”. Udało mi się uwolnić, przeskoczyłem przez ogień i uciekłem, a oni gonili mnie po lesie z widłami i siekierami.”

  Pani rzekła:
  – Siadaj Jasiu, pała. A jak na jutro nie poprawisz błędów, dostaniesz drugą i nie zdasz do następnej klasy.”

  Następnego dnia Jasiu czyta poprawione wypracowanie:
  – Gdy przyjechaliśmy pod ich szkołę koledzy z Ukrainy przyszli ubrani w stroje ludowe. Powitali nas chlebem i solą, śpiewając ludowe piosenki ukraińskie. Po obiedzie wybrałem się z moimi ukraińskimi przyjaciółmi do lasu, gdzie urządziliśmy ognisko i śpiewaliśmy skoczne ukraińskie piosenki. Potem utworzyliśmy korowód i śpiewając biegaliśmy po lesie, bo to taki tradycyjny zwyczaj ukraiński „Polowanie na lisa”.

  Polubione przez 11 ludzi

  • Taki z niego artysta, jak z koziej d… trąba. Może kilka piosenek chwytliwych miał, ale czy były jego autorstwa, tego nie jestem pewna.
   Kiedyś były festiwale piosenki radzieckiej i żołnierskiej, o ile mnie pamięć nie myli. I tam odgrzewano takie estradowe trupy. Choć Maleńczuka to i tak by to przerosło, bo ostatnia jego twórczość to jedna żenada, a disco-polowy Weekend z piosenką „Ona tańczy dla mnie” to bardzo wysokie loty. Szkoda czasu na takich „artystów” jak Maleńczuk.

   Polubione przez 7 ludzi

   • Pan banderowiec Maciej M-czuk paradował przez obiektywami fotoreporterów z lizakiem ozdobionym swastyka w niebiesko-żótych kolorkach, jak z avatara @Bruska (tylko bez przekreślenia czerwoną krechą). To banderowskie ścierwo niegodne uwagi i wstyd mi, że kiedyś bywałęm na jego koncertach i kupowałem jego płyty. Po występie tego śmiecia z banderowskimi barwami zapakowałem jego płyty do koperty razem z psim łajem i odesłałem na adres wydawnictwa, które to wytłoczyło z prośbą o osobiste doręczenie temu śmieciowi.

    Polubione przez 11 ludzi

    • Nie przesadzaj z tym porównaniem do Dody.
     Jakby nie patrzyć to Maleńczuk muzycznie jest niezły. Mówię to obiektywnie.
     Jednak jego ostatnie ,,występy” i probanderowskie piosenki skreślają go z mojej play-listy. Od momentu kiedy ujawnił się jako bandersyn nie mam zamiaru słuchać jego piosenek i chodzić na jego koncerty, tym bardziej, że jeszcze przed wydaniem jego piosenki o ,,Rosjanach, którzy w samolot strzelali” oburzyło mnie to, że w częstochowskiej filharmonii chlał publicznie na estradzie podczas koncertu. Widziałem to na własne oczy.

     Polubione przez 6 ludzi

    • @prawdazwycieza
     Obawiam się że ma również…. jak czarna dziura w kosmosie 😉

     „No i teraz mam problem, bo on ma pięść jak petardę:)))))”

     To jak się teraz ta łapa rozłoży na Nas dwóch to…będzie o połowę mniej bolało :):):)

     Osobiście nigdy mi się nie podobał, ani jako człowiek ani jako artysta. Jak dla mnie „to taki stworzony wentylek bezpieczeństwa” wstawiony jako liderek zespołów dla pseudo-demokratycznej władzy. Niby zbuntowany ,po przejściach…takie tam, stare numery ubecji że niby nawet w Polsce jest możliwe „od pucybuta do celebryty”.

     Polubione przez 4 ludzi

  • Co do tego pierwszego artykułu : za same wypowiedzi tego „Maćka Maleńczuka” winno się izolować. Jego wypowiedzi to, parafrazując Pawła Kowala, „symboliczna agresja od której już tylko o krok do agresji prawdziwej”. Ten facet to personifikacja „Mein Kampf”. Nie wspomnę już o tym gównie, „radiowym hicie wiosny”, który wyprodukował, tej anty-sztuce, która jest wyrazem najgorszej odmiany zaraźliwej nienawiści.

   Polubione przez 5 ludzi

    • I ta piosenka to jest własnie typowy przykład manipulacji mediów nad ludźmi. Puszczana dziesiątki razy dziennie, setki tygodniami i w tysiącach w miesiącu miała spowodować u słuchacza typową nienawiść do Rosjan.
     A z piosenki Kukiza której nikt nie puszczał 5 lat temu ( płyty wydanej przypadkowo niemal zaraz 2 lata po wypadku lotniczym w Smoleńsku), dzisiaj robi się „pranie mózgów” że facet jest ruskim agentem tym bardziej że kandyduje na Prezydenta.

     Zgodzę się że skoczna muzyka łatwiej wpada w ucho ale tylko do tańca po wypiciu wiadra grzańca 🙂 Ale mi się zrymowało 😉

     Polubione przez 3 ludzi

  • Pozer Maleńczuk w ramach artystycznej emerytury powinien pomyśleć o duecie z kabotynem Nergalem. Ten ostatni nieomal się nawrócił po katuszach piekielnych w putinowskim areszcie. Jak bilety nie będą się sprzedawały to zawsze można dokooptować do grupy dziewczyny z Pussy Riot lub Femenu.

   Polubione przez 5 ludzi

 13. Dobra wiadomość- rząd PO ma zamiar podnieść ceny alkoholu. Jeśli projekt ustawy przejdzie najtańsze piwo będzie kosztować 4 zł, wódka 32 zł. Dlaczego pisze, że to dobra wiadomość? LUDA nie obruszyły skoki na kasę (podwyższenie wieku emerytalnego, zabranie środków z OFE), nie obeszły machloje i skandale. Jak „zazombionemu” LUDOWI i nie obudzi z letargu taka decyzja rządu nie oburzy i nie skłoni do działania to nie wiem co 🙂
  http://wgospodarce.pl/informacje/19586-po-podnosi-ceny-alkoholi-bedzie-drozej-i-trudniej-dostac-trunki

  Polubione przez 6 ludzi

  • No to teraz zarabiając 60zł. dziennie na rękę człowiek nie będzie mógł się napić po robocie i będzie bardziej wydajny na następny dzień. Sprytne ! No i oczywiście wzrośnie handel przygraniczny z braćmi z Ukrainy bo u nich flacha za dychu.

   Polubione przez 5 ludzi

  • Nic się nie zmieni, bo od lat duża cześć społeczeństwa, która stała się ofiarą eksperymentów Balcerowicza, żyje w równoległym państwie z własnym rynkiem pracy na czarno i wymiany dóbr, które składają się na tak zwaną szarą strefę: – papierosy i wódka bez akcyzy, zakupu żywności i odzieży bez paragonu na lokalnym targowisku, usługi bez faktury, samochody bez papierów. Jedyny ich kontakt z państwem to odwiedziny listonosza przynoszącego rentę lub emeryturę dla seniorów w rodzinie i ewentualnie konieczność udania się do urzędu raz na jakiś czas lub wizyta u lekarza z dowodem wdzięczności. Ta grupa jako produkt uboczny transformacji przystosowała się do życia na marginesie. Jedyne co jest w stanie obudzić to dzień, w którym listonosz nie przyniesie emerytury dla dziadka lub babci, a wnuczek nie przyśle parę Euro, bo wolność przemieszczania się w ramach EU zostanie ograniczona.

   Polubione przez 12 ludzi

  • Ceny fajek podnieśli wcześniej, bo miało to zwiększyć wpływy do budżetu. Prawdopodobnie stało się inaczej i wpływy spadły. Lud politycznie ciemny, to prawda, ale potrafi sobie poradzić, gdy idzie o sprawy bardziej przyziemne. Handel, skręcanie, itp.
   Z alkoholem będzie podobnie, bo jak ceny wzrosną, to zacznie się nie tylko handelek, ale i produkcja własna. W tej chwili można wyprodukować wszystko, łącznie z dobrym piwem. Zresztą to co robią duże kompanie piwowarskie z piwem nie ma za dużo wspólnego i ja tego nie piję od dawna. Lepsze jest piwo z małych lokalnych browarów.
   Lud na początku trochę pomarudzi, ale ‚nie obudzi się’, na to nie ma co liczyć. Można liczyć na to, że wpływy do budżetu spadną i podniosą ceny na wywóz śmieci, wodę, energię i sprywatyzują przestrzeń powietrzną nad Polską 🙂

   Polubione przez 13 ludzi

   • Cena za energię i gaz ( w sensie paliwa) są uzależnione od notowań giełdowych – mimo podpisanej umowy z Gazpromem i sztywnej ceny bo dodatkowo Polska kupuje gaz na giełdzie. Co innego regulowane przez rząd opłaty za dystrybucję tych paliw. Na to ma wpływ tylko i wyłącznie rządząca banda z rządu. Prosty przykład to obniżenie przez PGNiG ceny za paliwo gazowe (bo i tak ceny zjechały w dół ze względu na dwie następujące po sobie lekkie zimy) ale za to dźwignięcie do góry opłat za dystrybucję gazu, na co nie mają wpływu niezależni sprzedawcy paliwa gazowego.

    Polubione przez 6 ludzi

  • @bladyswit
   „Dlaczego pisze, że to dobra wiadomość? LUDA nie obruszyły skoki na kasę (podwyższenie wieku emerytalnego, zabranie środków z OFE), nie obeszły machloje i skandale. Jak „zazombionemu” LUDOWI i nie obudzi z letargu taka decyzja rządu nie oburzy i nie skłoni do działania to nie wiem co…”
   A kto czyta takie rzeczy ?? Najważniejsze że „Na Wspólnej” w końcu się układa, że szpital w Leśnej Górze wyleczy wszystkich bez wyjątku w ramach NFZ, że Detektywi rozwiązują każdą sprawę w ciągu tygodnia,że Policjanci są zawsze skuteczni i przy tym służebni wobec obywatela i uśmiechnięci, że Wójt kiedy zobaczył kamerę TV natychmiast obiecał, że…
   A to że planuje się prywatyzację ujęć wody pitnej w UE to typowa propaganda Rosyjska i ludzie z którymi próbowałem rozmawiać patrzyli na mnie jak na wariata i pukali się w czoło (a to nie była uliczna ankieta) !
   Przy takim zazombieniu społeczeństwa przejdzie wszystko, nawet podatek od tlenu wyliczany wedle pojemności płuc obywatela ; a że i do takiego pomysłu kiedyś dojdzie mogę się dzisiaj założyć o karafkę samogonu (bez akcyzowego ) oczywiście 😉

   Polubione przez 8 ludzi

 14. Witam krótkim „wejściem” – no, moze nie „smoka” ale takim…
  „Majdaniarze w szoku bo w Kijowie mozna spotkać w sklepach „separatystyczne” cukierki made in Dombas und made in Krym:
  https://vk.com/feed?w=wall-41232698_1013242
  .http://cs7003.vk.me/v7003331/6e36/OtljRUL31AE.jpg
  .https://pp.vk.me/c623123/v623123535/2cfa5/tH10GNZTmfM.jpg

  A teraz niech mi ktoś wyjaśni skąd oni wzięli takie dane:
  https://vk.com/feed?w=wall-41232698_1013261

  Военнопленные СССР

  Этнический состав военнопленных, сдавшихся Советской армии в годы Великой Отечественной (без учета японцев, а те, кто сражался с оружием в руках и был взят в плен).

  Итак, немцы — 2 389 560, венгры — 513 767, румыны — 187 370, австрийцы — 156 682, чехи и словаки — 69 977, поляки — 60 280, итальянцы — 48 957, французы — 23 136, хорваты — 21 822, молдаване — 14 129, евреи — 10 173, голландцы — 4 729, финны — 2 377, бельгийцы — 2 010, люксембуржцы – 1652, датчане – 457, испанцы – 452, цыгане – 383, норвежцы – 101, шведы – 72.

  Это те, кто выжил и попал в плен. А сколько их еще погибло в боях!

  .https://www.youtube.com/watch?v=gs4_kpO8d1o Pan Zacharczenko oświadczył że jak inne części Krainy na U będą chciały przyłączyć się do Noworsji to ani on ani Noworosjanie nie będą mieli nic przeciwko temu!

  Polubione przez 6 ludzi

 15. Podoba mi sie to: .https://pp.vk.me/c624229/v624229808/24a22/dUNljza0Ui8.jpg
  Jeszcze kilka praw uchwalonych przez Wierchowną i na zachodnich granicach U-Krainy mozna będzie postawić kasy jak w gabinetach osobliwości. I wywiesic napis „Durnolend”

  .https://youtu.be/XUiX9fVX4I4 Oddział Motoroli pod Szirokino. Nie ma jak na plazy?

  Banderowcy walczą z opołczeńcami hymnem głośnym.https://youtu.be/wV0-4SBCnLU Liaszko opowiedział że tak ukropy torturują złapanych Postańców

  Ciekawe i warte jakiegoś krótkiego streszczenia – ja nie dam rady http://foto-koshkin.livejournal.com/5215.html

  Amerykańscy, europejscy i ukraińscy uczeni publikują list otwarty do władz Ukrainy ws. ustawy gloryfikującej UPA http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz%2Fuczeni-publikuja-list-otwarty-do-wladz-ukrainy-ws-ustawy-gloryfikujacej-upa

  Stary Noam o największych dwóch terrorystach na planecie Ziemia http://politrussia.com/news/noam-khomskiy-glavnye-477/

  .https://youtu.be/XZoy4tf8Cac Nie wiem czy to było?

  .https://pp.vk.me/c624617/v624617623/2bf1b/ik98W-HlD5Q.jpg
  Za uzywanie ruskiego języka

  O „Projekcie Ukraina” wymyslonym w Austro-Wegrzech https://vk.com/feed?w=wall-41232698_1013224 Tem dalej sa linki i zdjęcia… np. .http://cs625722.vk.me/v625722627/2fd23/e-TKI2RsItQ.jpg
  .http://peremogi.livejournal.com/8650450.html .https://pp.vk.me/c625421/v625421187/2a6e6/PBvdHKp3jSA.jpg

  Polubione przez 5 ludzi

 16. Siedzą jankescy najemnicy na froncie gdzieś koło Awdiejewki, wiosenne słoneczko przygrzewa. Nudzą się od paru dni, bo nie ma żadnej grubszej akcji.
  Armaty dali kotom ukraińskim świeżo wziętym do wojska-niech się uczą. A koty walą gdzie popadnie, głównie po blokowiskach – to i dobrze, może jakiego kacapa trafi, będzie jeden mniej.
  A chłopaki siedzą i gadają o dupie marynie, jak to Jankesi.
  Naraz wpada Murzyn i wali od progu:
  – Jest akcja. Zawijamy się stąd. Na 3 dni.
  – Gdzie? Jaka akcja?
  – Do Polski i pod Lwów.
  – A po jaką cholerę tam? Tam się nic nie dzieje.
  – W Polsce – mówi Murzyn – dostaniemy mundury i legalne papiery. Potem jedziemy pod Lwów. Że niby instruktorzy wojskowi. A potem wracamy tu, w mundurach. Całkowicie legalnie. Za 3 dni jesteśmy z powrotem.

  Polubione przez 7 ludzi

  • Odnośnie pierwszej informacji, to nie spodziewałem się, aż tak drakońskiej kary. Rozumiem pogrożenie paluszkiem lub pozbawienie podwieczorku, ale żeby aż tak.

   Polubione przez 5 ludzi

  • No to się będzie teraz Schetyna tłumaczył co najmniej Bulowi; biorąc pod uwagę jednak uchwalę Wierchownej Rady to może trafić nawet kilka osób do więźnia ;(
   Trzeba przyznać że jednak po 25 latach wolności i demokracji mamy w końcu sprawiedliwy i niezależny werdykt uczelni 🙂
   Zagadka-ile czasu minie zanim Minister SZ wezwie Polskiego ambasadora na dywanik ?

   Polubione przez 3 ludzi

 17. Witam z wieczora na krótką chwilę….

  Takim njusem że: https://vk.com/feed?w=wall-3108310_156726
  today at 8:30 pm
  Войска ЛНР отбили очередную атаку в районе Бахмутки. Украинские каратели потеряли 2 танка, 3 БТР-а и 15 бойцов

  Самой «горячей» точкой Луганщины остаётся Бахмутка. Подобно Широкино, в этой части линии соприкосновения перемирия практически не было. Известный военный эксперт, ополченец с позывным «Сыч» рассказал об очередных боях на Бахмутке:

  „Сегодня на Бахмутке все также неспокойно. За сегодня не менее 40 обстрелов и 2 атаки. Атаки пришлись на районы блокпостов и высоты 175,9! Причем, все атаки силами не более роты и при поддержки 5 БТР. Но и мы отвечали около десяти раз из танков, ББМ и стрелкового (атаки не считаются, тут мы и минометы применили). Ну и потери на нашем направлении – у нас – 5 раненых, 1БТР и 1 БМП повреждены при обстрелах – 1 „Джихад-мобиль” и 1 грузовик уничтожены при атаки ВСУ.

  У ВСУ минус 2 БТР безвозвратно, на удивление, погибших нет, но до 15 раненых + 1 БТР поврежден и повреждены 2 танка. Остальные БТР противника, которые принимали участие в атаке, пустили с пулеметов 3-4 очереди и ушли за позиции противника. Мы подавили 3 пулеметные и одну снайперскую точку противника отработав с 3ех танков. В общем, напряженность остается. Укры явно хотят нанести удар неожиданно для нас. На Пасху мы их ждали – и они не напали, а вот в течение времени до 9го мая, они могут напасть” – отметил «Сыч».

  Krótko mówiąc w rejonie Bachmutki powstrzymano atak ukrów którzy stracili 2 tanki, 3 BTR-y i 15 bojców. Po stronie powstańczej tez straty: 1 BTR plus 1 BMP – ale chyba dadzą się zreperować, 1 „Dżihad-Mobil” i jedna cięzarówka chyba nie dadzą sie naprawić plus 5 rannych…

  Podobno pod Wołnowachę Kijów przerzucił 70 najemników z Academi d.BlackWater http://vegchel.ru/index.php?newsid=6669

  Z kolei bojcy bandy zbrojnej „Dniepr-1” zajęli budynek „ZaporożObłEnergo” http://dnr24.com/main/8272-boycy-batalona-dnepr-18243-zahvatili-zdanie-zaporozheoblenergo.html

  Partyzanci z Mikołajewa .https://youtu.be/aYgb6zMCxLs

  Ciekawostka z Czelabińska – jak mozna uratować życie bandycie….https://youtu.be/WRyUFHbVEZw

  Ciekawostka „gdzieś z unyńskiego powiatu w Matuszce Rosji” .https://youtu.be/UhrcMgw6m90 Поэтому у нас дороги такие?

  Podobno gdzies w Polsce są już pierwsze restauracje „ukraińcom wstęp wzbroniony” https://vk.com/feed?w=wall-3108310_156749

  A tymczasem DNR przestała kupować energię w Rosji i od Kijowian – stali się samowystarczalni! http://eto-donetsk.com/main/499-dnr-obespechivaet-stranu-sobstvennoy-elektroenergiey-i-ne-pokupaet-ee-na-ukraine-ili-v-rf.html

  Bohaterscy mołojcy armii upadlińskiej juz nie mają co rabować więc masowo wysyłaja do domu granaty i inne uzbrojenie! Tym chata bogata co nam przyśle tata! .https://youtu.be/zsZ0wzSYf6Y

  Natomiast w Charcysku odbył się pogrzeb dyrektora Szachtiorskantracit’a oraz jego zoną którzy zostali zabici przez nieznanych sprawców. .https://youtu.be/LU9EB9XqPG0

  Polubione przez 5 ludzi

  • Nie spotkałem się z takimi; natomiast co raz więcej widzę ogłoszeń z propozycją pracy tylko dla Ukraińców, wraz z ofertą załatwienia wszelkich formalności…co jest wbrew prawu UE.
   Dla Państwa którzy o tym nie wiedzą żadne ogłoszenie o pracę nie może w UE dyskryminować np. ze względu na płeć. Przykład- „Zatrudnię sprzedawczynię” stanowi już przejaw dyskryminacji i wiem że niektórzy bezrobotni zaczynają już z tego w Polsce żyć.
   (otrzymując odszkodowania w ramach wyroków Sądowych)
   Nie oceniam takiej postawy , ale…skoro Unia Europejska nakazuje, to czemu nie (skorzystać) ?

   Polubione przez 4 ludzi

 18. Kończę nadawanie – jeszcze paroma linkami:
  .https://www.youtube.com/watch?v=XJDFHipE9-c Motorola dostał podarki rózne…

  Kijowianie szukają dalej winnych klęski w Debalczewie….https://www.youtube.com/watch?v=QMRKngcRoSc

  Świeżynka – Colonel o znajomych z Academy http://colonelcassad.livejournal.com/

  Z cyklu „driewne ukry” – ale nie chodzi że drewniane ale że takie bardzo stare…https://pp.vk.me/c623916/v623916598/10afd/nTzuxKItza0.jpg

  .https://pp.vk.me/c622431/v622431559/311fe/Oc8834ZCO0I.jpg Podobno nie paintszopa?

  .https://pp.vk.me/c624820/v624820166/2adfc/fldnJULW6QA.jpg Huston! mamy problem!

  Wielkanoc w Makiejwece – czyli czym zyje nasza Polonia na DOnbasie http://www.iuve.pl/dowiadujemy-sie/tym-zyje-polonia/article/wielkanoc-w-makijewce/

  I jeszcze jeden film z Wielkanocy – na cmentarz w Krzywym Rogu przyszli banderowcy ale społeczeństwo dało odpór .https://www.youtube.com/watch?v=veGKf5I3sno

  Aha, znalazłem taki spis zabójców z Odessy http://parunaru.blogspot.ru/2014/05/2-2014.html?m=1

  Szarij na dobranoc rozwiązuje kolejną zagadkę .https://www.youtube.com/watch?v=KB2bOji8oSc Загадка. Куда едет колонна техники?

  DOBRANOC!

  Polubione przez 5 ludzi

 19. W Krainie:

  Media rozpowszechniają informacje, że moskiewscy „kuratorzy” przygotowują zdjęcie A. Zacharczenki z zajmowanego stanowiska. Dementi ze strony DRL.
  http://dnr24.su/dnr/3295-vlasti-dnr-oprovergli-vbros-ot-ukrsmi-ob-otstavke-zaharchenko.html

  Deputowany N. Szufricz odkrył, że Poroszenko regularnie płaci podatki agresorowi – czyli Rosji, które zapewniają roczne utrzymanie 82 tys. rosyjskich żołnierzy.
  http://rusvesna.su/news/1429640411

  Pisarka Irena Karpa oświadczyła, że mieszkańcy Ukrainy powinni z własnych środków sfinansować niezwykle kosztowną dla państwa zmianę „sowieckich” nazw ulic. Pomysłodawczyni jest na utrzymaniu męża – obywatela USA, finansisty.
  http://www.politnavigator.net/pevica-na-soderzhanii-u-muzha-amerikanca-sobiraet-s-nishhayushhikh-ukraincev-dengi-na-pereimenovanie-ulic.html

  Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.