Wojna domowa na Ukrainie 21.04.2015r- 61 dzień od nowego rozejmu.


Żołnierze powstańczego batalionu sił zbrojnych DRL „Sparta” w dniu wczorajszym na plaży w Szirokino.

Jak można nawet zająknąć się, że Ukraina będzie wyłącznie państwem unitarnym; jak na wschodzie Ukrainy ludzie mają czcić banderowców? Nigdy do tego nie dojdzie” – powiedział wczoraj szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow oceniając przyjętą podczas ostatniej wizyty polskiego prezydenta przez ukraiński parlament ustawy o heroizacji organizacji OUN-UPA i jej członków.

„Przypomnę oświadczenie takich oficjalnych przedstawicieli Kijowa jak Dmytro Jarosz, który publicznie głosi, że wschód Ukrainy zostanie odebrany separatystom i terrorystom. Ci ludzie, którzy chcą żyć tak, jak przywykli na swojej ziemi, są nazywani oficjalnie terrorystami i organizowane jest na nich polowanie, na całej Ukrainie rozklejane są billboardy z instrukcjami, jak ujawniać separatystów, a ci, którzy chcą żyć po swojemu, nie po ukraińsku, podlegają kodeksowi karnemu, który przewiduje za separatyzm karę pozbawienia wolności od siedmiu do dwunastu lat (…) Nieustannie panuje atmosfera odrzucenia samej kultury, samego sposobu życia ludzi na wschodzie Ukrainy. Dotyczy to pakietu ustaw o dekomunizacji i heroizacji faszystowskich kolaborantów”– powiedział rosyjski minister spraw zagranicznych Sergiej Ławrow.

Jak z tego widać przyjęta przez ukraiński parlament, w czasie wizyty polskiego prezydenta w Kijowie, ustawa o uznaniu za „bojowników o wolność i niezależność Ukrainy” m.in. członków  organizacji OUN i UPA, którzy są odpowiedzialni za mordy na Polakach, odbiła się szerokim echem i jednocześnie dowodzi ona, że niemożliwe stanie się obecnie współistnienie w granicach jednego państwa ludzi kwestionujących bohaterstwo członków organizacji OUN-UPA, gdyż za samo to można trafić na wiele lat do więzienia.

Oczywiście problem ten nie dotyczy tylko mniejszości rosyjskojęzycznej żyjącej w obecnych granicach Ukrainy i nabiera szerszego znaczenia, bo dotyczy także wszystkich innych mniejszości narodowych i etnicznych, które przez „bojowników o wolność i niezależność Ukrainy” byli wcześniej w imię tej idei brutalnie mordowani.

Jednocześnie na kanwie tej skandalicznej, i urągającej uznanym powszechnie prawom gwarantującym określone przywileje mniejszościom narodowym, równie istotnym wątkiem jest możliwość obiektywnego wyjaśnienia zbrodni popełnionych przez członków OUN-UPA na ludności polskiej zamieszkującej Kresy Wschodnie i wschodnią część Polski w czasie trwania II WŚ i po jej zakończeniu.  Bo jakże można obiektywnie prowadzić obecnie dialog historyczny z krajem, który zagroził w swej ustawie karami dla tych, którzy będą negowali cel walki członków ukraińskich organizacji OUN-UPA?

Ta ustawa po prostu przekreśla możliwość wyjaśnienia tragicznych wątków wspólnej historii, a bez tego nigdy nie dojdzie do pojednania na uczciwych warunkach i właśnie ta ustawa przyjęta przez ukraiński parlament podczas oficjalnej wizyty polskiego prezydenta, pojednanie takie wykluczyła.

Co najgorsze w tym wszystkim, wizyta polskiego prezydenta w Kijowie- kiedy to ukraiński parlament przyjął tą ustawę- uwiarygodniła ukraińską interpretację historii, w której nie ma miejsca na przyznanie się do popełnionych przez siebie zbrodni na Polakach i innych mniejszościach narodowych.

Czy w takim razie polski prezydent dobrze przysłużył się naszemu interesowi narodowemu?

Nie!- i nie dość tego jego postawa przyczyniła się do powstania pomiędzy naszymi narodami przepaści, której już nie uda się zasypać, bo nie możliwe będzie pojednanie, gdyż na kłamstwie nie da się nawiązać partnerskich stosunków pomiędzy graniczącymi z sobą narodami.

Dlatego też, gdy zawiodły nasze władze honoru Polaków, zmuszeni byli bronić Węgrzy, którzy nie uwikłani w zależność polityczną od światowego hegemona mogą sobie pozwolić na szczerość.

I tak węgierska partia opozycyjna na swojej oficjalnej stronie opublikowała w języku polskim apel do rządów krajów sąsiadujących z Ukrainą o adekwatną reakcję na ujawniający się na poziomie instytucji państowych szowinizm ukraiński:

„Jobbik przeciwko odrodzeniu ludobójczych tradycji na Ukrainie

9 kwietna ukraiński parlament przyjął ustawę, która nadała Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) status formacji walczącej o niepodległość kraju. Jednocześnie podważanie celowości działań UPA będzie od tej pory sprzeczne z prawem i może być karane.

W latach 1943-47 UPA dokonała ludobójstwa na ponad 100 tysiącach bezbronnych polskich cywilów na Wołyniu oraz w Galicji Wschodniej. Głównym celem Ukraińskiej Powstańczej Armii było państwo pozbawione ludności nie-ukraińskiej, zbudowane na terenach, gdzie żyło wiele innych narodów: Węgrzy, Polacy, Rusini, Rosjanie, Rumuni. Kwestia mniejszości narodowych miała być rozwiązana w formie czystek etnicznych.

Jobbik podkreśla stanowczo, że budowa tożsamości narodowej na tego typu tradycjach jest niebezpieczna dla państw sąsiednich oraz dla wszystkich mniejszości narodowych żyjących w państwie ukraińskim. Jeśli władze Ukrainy akceptują metody UPA, to wówczas możliwe jest powtórzenie się podobnej tragedii w przyszłości.

Apelujemy do rządów krajów sąsiadujących z Ukrainą, szczególnie do rządu węgierskiego, o adekwatną reakcję na aprobowany na poziomie państwowym szowinizm ukraiński. Wzywamy, by podjęły one działania zmierzające do ochrony mniejszości narodowych i by domagały się autonomii politycznej, kulturalnej oraz w zakresie szkolnictwa. Jest to niezbędne w przypadku, gdy ukraiński rząd oraz parlament oddają honory i aprobują tradycje oraz osoby, które mają na rękach krew niewinnej ludności.

Wzywamy również ukraiński rząd i władzę ustawodawczą do rozważenia konsekwencji swoich decyzji. Jobbik zadaje także publicznie pytanie, jak rząd w Kijowie zamierza zapewnić respektowanie praw tysięcy Węgrów, Polaków, Rusinów, Rosjan, Rumunów i innych wspólnot narodowych oraz w jaki sposób członkowie tych społeczności mają być równoprawnymi obywatelami Ukrainy, jeśli władze państwa honorują odpowiedzialnych za ludobójstwo szowinistów.

Ruch na rzecz Lepszych Węgier zamierza obserwować każdy kolejny ruch związany z wprowadzaniem wspomnianej ustawy – bez względu na to, której mniejszości narodowej będzie on dotyczył. Będziemy także zwracać uwagę na kolejne działania reżimu w Kijowie oraz będziemy informować węgierską i międzynarodową opinię publiczną o każdej niedogodności dla mniejszości narodowych na Ukrainie.

Márton Gyöngyösi”

http://www.jobbik.com/jobbik_przeciwko_odrodzeniu_ludobojczych_tradycji_na_ukrainie

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jobbik

Na zakończenie tego wątku dodam, że jeśli postępowanie obecnych ukraińskich władz może być zrozumiałe w kontekście tego jaką ideologię one uznają za jedynie słuszną, to wypowiedź czołowego przedstawiciela amerykańskich instytucji rządowych, dyrektora FBI Jamesa Comey o współudziale Polaków i Węgrów w zbrodni holokaustu Żydów podczas II WŚ. jest- w świetle tego, że władze naszego kraju prowadzą skrajnie lokajską politykę wobec Stanów Zjednoczonych- pokazaniem prawdziwego stosunku elit politycznych USA do Polaków.

Tym bardziej jest to haniebne, bo jednocześnie dyrektor FBI nie zająknął się- wymieniając kraje fałszywie przez niego oskarżone o współudział w zbrodni holokaustu- aby ujawnić te, które rzeczywiście współpracowały z władzami nazistowskich Niemiec w eksterminacji ludności pochodzenia żydowskiego.

Tak więc w ciągu ostatniego tygodnia doszło do bardzo poważnych dwóch incydentów w stosunkach naszego kraju z liczącymi się partnerami zagranicznymi, które dobitnie świadczą, że polityka władz polskich prowadzona od 1989 roku całkowicie legła w gruzach. Jedynym jak dotychczas szczęściem jest to, że Polacy jak na razie nie ponieśli takich samych konsekwencji jak po 1 września 1939 roku, ale kto wie jak taka dobra passa będzie jeszcze długo trwała, tym bardziej, że obecnie rządząca opcja bezkrytycznie prozachodnia, nadal konsekwentnie wykonując z poza granic kraju płynące dyspozycje pcha nas w otchłań tragicznej i bezsensownej wojny.

Tak więc my- Polacy coraz bardziej będąc obciążani konsekwencjami takiej polityki, w efekcie zapłacimy- i już płacimy- za jej antypolskie oblicze. Tak więc, my finansujmy zakup broni, pomoc dla Ukrainy, cierpmy biedę i siedźmy cicho, bo taką rolę rozpisał naszym władzom światowy hegemon. Zaś o nasze prawa będą się upominać inne kraje, bo my mamy zakneblowane usta i spętane ręce.

Czy o to nam chodziło gdy w 1989 roku jak ćmy podążaliśmy za mirażem „demokracji”, dzięki której Polska miała być bogata, a my żyć dostatnio?

Jak sądzę, już czas zweryfikować swoją postawę, bo może niedługo być za późno, a wtedy zapłacimy bardzo wysoką cenę za naszą głupotę i umysłową gnuśność.

Na tym kończę ten bardzo dziś długi wstęp i przechodzę do relacji z kolejnego dnia wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

Po trwającym kilkadziesiąt godzin względnym wstrzymaniu się przez stronę ukraińską od podejmowania działań militarnych, ponownie od wczorajszych późnych godzin wieczornych z północnych i północno-wschodnich przedmieść Doniecka zaczął dochodzić odgłos walk i wybuchów pocisków artyleryjskich.

Jak podano w codziennym raporcie Ministerstwa Obrony DRL, ukraińskie wojsko 36 razy naruszyło wczoraj warunki zawieszenia broni, w tym 20 razy ostrzeliwując pozycje wojsk powstańczych z granatników i broni ręcznej, 14 razy prowadząc ogień z moździerzy, 2 razy przy użyciu czołgów.

Ostrzeliwane były następne miejscowości: Szirokino, Spartakus, Żabiczewo, Gorłówka oraz teren donieckiego lotniska i obrzeża donieckiej dzielnicy Oktriabskiej.

Natomiast wg. komunikatu biura prasowego ukraińskiego dowództwa wojskowego tzw. operacji antyterrorystycznej, wojska powstańcze miały się dopuścić 17 razy do złamania warunków zawieszenia broni, w tym trzykrotnie przy użyciu ciężkiej artylerii na terenie miejscowości Piaski, gdzie zginęło dwóch ukraińskich żołnierzy z 93 brygady i z oddziału formacji ochotniczych.

Film dokumentujący wczorajsze walki  w rejonie Spartakusa:

Ukraiński ostrzał artyleryjski prowadzony przedwczoraj w okolicach Ługańska  z kierunku miejscowości Szczastie spowodował, że na prywatne zabudowania w Wesołej Górze spadło kilka pocisków artyleryjskich. W ostrzelanej miejscowości nie znajdują się żadne pozycje sił powstańczych, a więc celem był tylko ostrzał terenów mieszkalnych:

Wczoraj w godzinach przedpołudniowych zauważono, że most na drodze łączącej miejscowości Siewierodonieck z Lisiczańskiem został zaminowany. Na konstrukcji nośnej mostu podwieszono 124 sztuki kostek trotylu o masie jednostkowej 0,4 kg (około 60 kg ładunków wybuchowych), 120 sztuk a 0,2 kg lasek amonitu i 5szt. elektrycznych detonatorów.

Most został rozminowany przez saperów. Nie ustalono sprawców zaminowania mostu:

Dziś w nocy o godzinie 03:40 w Charkowie przy skrzyżowaniu ulicy Kosmonautów z ulicą 23 sierpnia nieznani sprawcy podłożyli ładunek wybuchowy pod samochód terenowy marki „Opel Frontera” należący do oddziałów ochotniczych biorących udział w tzw. operacji antyterrorystycznej w Donbasie. Wybuch nie spowodował żadnych ofiar wśród ludzi i poważniejszych strat materialnych, jedynie w bloku na przeciwko miejsce zamachu zostały wybite szyby. Powód zamachu nie jest dotychczas znany:

Wczoraj we wczesnych godzinach rannych około 06:20 miał miejsce kolejny wypadek komunikacyjny spowodowany przez ukraińskich żołnierzy. Do wypadku doszło na trasie Grodowka-Oczeretino gdzie samochód osobowy marki „VAZ-2106” z powodu nie dostosowania prędkości jazdy do panujących warunków atmosferycznych i drogowych, na prostym odcinku drogi wpadł w poślizg i po zjechaniu z dużą prędkością na pobocze uderzył tam w drzewo. Dwóch ukraińskich żołnierzy w wieku 35 i 32 lat, odniosło bardzo poważne obrażenia, zaś samochód uległ kasacji:

Kradzież broni, amunicji i różnego rodzaju sprzętu wojskowego i odzieży, przybrała już takie rozmiary, że zaczęły o tym informować nawet ukraińskie media:

Wczoraj z udziałem ukraińskiego prezydenta Petro Poroszenki rozpoczęły się wspólne szkolenia wojskowe ukraińsko-amerykańskie. Przed rozpoczęciem szkoleń ukraiński prezydent spożył w stołówce obiad wraz z amerykańskimi żołnierzami:

Jak poinformowano na oficjalnej stronie ukraińskiego pułku gwardii narodowej „Azow” zarejestrowanej na  Facebooku; 19 kwietnia przy udziale obserwatorów misji pokojowej OBWE przekazano stronie ukraińskiej ciało poległego w walkach pod miejscowością Szirokino gruzińskiego ochotnika  Giorgi Dżhanidze ps. „Szatan”, który był instruktorem pułku „Azow”. Zabity w dniu 18 kwietnia Dżhanidze walczył po stronie ukraińskiej od zimy 2014 roku:

Na koniec kilka zdjęć:

Dzisiejszy zamach w Charkowie.

Ukraiński prezydent podczas wczorajszego spotkania z amerykańskimi instruktorami wojskowymi na poligonie w Jaworowie koło Lwowa.

I filmów:

Pozdrawiam.

146 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 21.04.2015r- 61 dzień od nowego rozejmu.

  • Jeszcze zabawniej by było gdyby się okazało, że ma swoje fabryki także w Donieckiej i Ługańskiej Republice, i tam też regularnie i sumiennie płaci podatki.

   Polubione przez 5 ludzi

 1. Ukropska pisarka oświadczyła, że mieszkańcy Ukrainy powinni prywatnie, z własnych środków sfinansować kosztowną dla państwa akcję zmiany nazw „sowieckich” ulic. Pomysłodawczyni jest na utrzymaniu męża – obywatela USA, finansisty.
  http://www.politnavigator.net/pevica-na-soderzhanii-u-muzha-amerikanca-sobiraet-s-nishhayushhikh-ukraincev-dengi-na-pereimenovanie-ulic.html

  Ostatnio moje komentarze, w których zamieszczam więcej niż jeden link ulatują chyba do spamu. Stąd to rozbicie wiadomości z Krainy.

  Polubienie

 2. Ukropska pisarka oświadczyła, że mieszkańcy Ukrainy powinni prywatnie, z własnych środków sfinansować kosztowną dla państwa akcję zmiany nazw „sowieckich” ulic. Pomysłodawczyni jest na utrzymaniu męża – obywatela USA, finansisty.

  Ostatnio moje komentarze, w których zamieszczam więcej niż jeden link ulatują chyba do spamu. Stąd to rozbicie wiadomości z Krainy.
  http://www.politnavigator.net/pevica-na-soderzhanii-u-muzha-amerikanca-sobiraet-s-nishhayushhikh-ukraincev-dengi-na-pereimenovanie-ulic.html

  Polubienie

 3. Zastój w gospodarce Ukrainy nadal trwa- produkcja rok do roku spadła w marcu o ponad 20%
  http://n-auditor.com.ua/en/novini-2/item/27557-industrial-production-slackened-up-to-21-1-in-march.html
  Dopłaty do utrzymania najuboższych gospodarstw domowych (zapłata za media) zwiększyły się w marcu 5 krotnie. Koszt dopłat rośnie lawinowo, powodem jest coraz gorsza sytuacja mieszkańców Ukrainy, spadek wartości hrywny i skokowy wzrost usług i mediów.
  http://n-auditor.com.ua/en/novini-2/item/27562-since-the-year-beginning-subsidies-have-increased-5-times.html
  parlament Ukrainy postanowił, ze pensje naukowców pozostaną na tym samym poziomie.
  http://n-auditor.com.ua/en/novini-2/item/27561-the-verkhovna-rada-leaves-scientists%E2%80%99-pensions-unchanged.html
  W marcu br. 15 banków na Ukrainie otrzymało dofinansowanie na kwotę ponad 4 mld (miliardów) hrywien.
  http://n-auditor.com.ua/en/novini-2/item/27559-a-list-of-banks-the-nbu-gave-loans-to-in-march-2015.html

  Polubione przez 6 ludzi

  • te wszystkie ukraińskie statystyki to ściema – tam tego nikt serio nie liczy. Biorą jakieś procenty i wstawiają po uważaniu władz (coby jakoś wyglądało) Nie ma co ich brać (tylko dlatego, że dane)

   Polubione przez 5 ludzi

   • Niezależny audytor dosyć rygorystycznie sprawdza wszystkie dane przed publikacją. Co prawda głównym źródłem wiedzy są nadal oficjalne dane rządowe, niemniej ta strona publikuje dane ad plus z tego wiemy na pewno ,że na Ukrainie produkcja przemysłowa spadła na pewno o 20% (możliwe ,że dużo więcej)

    Polubione przez 4 ludzi

    • i o to chodzi, że audytor sprawdza jakieś dane! Jakie? RZETELNE ROZLICZENIA OLIGARCHÓW? Czy raczej makulaturę, którą tworzyli od zawsze dla ukrycia się przed fiskusem? Zakładasz że tam coś działa normalnie?
     Żartujesz!

     Polubione przez 4 ludzi

     • ps Ukry z jednej strony twierdzą, że stracili na Donbasie 40% całego przemysłu Ukrainy a produkcja spada o 20? Stachanowcy!
      wniosek:
      wszystkie dane made in ukraine można publikować w dziale kurioza i ciekawostki przyrodnicze

      Polubione przez 6 ludzi

     • „Niezależny audytor” parę razy podawał w wątpliwość oficjalne dane podawane przez biura administracyjne 🙂 . Tak ta gazeta weryfikuje dane z rzeczywistością -obok danych oficjalnych podawał swoje wyliczenia. Tak było np z kursem hrywny do $ etc, brak wpisu „niezależnego” najprawdopodobniej oznacza, że dane oficjalne są mniej więcej zgodne z rzeczywistością 🙂
      Prawda jest, co wypomniał mi Pan ,że dane statystyczne na Ukrainie rzeczywiście często były fałszowane vide zasoby złota-oficjalnie były a nieoficjalnie podawani ,że jest to pomalowany ołów. Obecny spadek produkcji na Ukrainie zgodnie z moimi założeniami wynosi mniej więcej 25%.
      Jednak podawana przez Pana informacja o utracie 40% przemysłu po utracie Donbasu mija się częściowo z prawdą. Obecnie Ukraina pragnie uzyskać odszkodowanie od Rosji „za najazd i wojnę”. Dlatego tez rząd w Kijowie publikuje farmazony typu utraciliśmy na Donbasie tyle i tyle przemysłu 🙂 Proszę pomyśleć Donbas i Ługańsk zajmuje mniej niż 10% powierzchni Ukrainy, z czego nadal duża część znajduje się pod „okupacją” Kijowa w tym portowe miasto Mariupol. To by znaczyło ,ze na Ukrainie 70% całego przemysłu skoncentrowane było na Donbasie-co mija się z prawdą. Dlaczego Kijów podaje takie dane? Powodów jest kilka:
      1) Daje to lepsze argumenty w negocjacjach (a „nóż” widelec coś skapnie od Rosji)
      2) Wyjaśnia zapaść gospodarcza (wszystkiemu winne inne „ruski” no może poza gradobiciem i trzęsieniem ziemi, choć co do gradobicia to nie jesteśmy na 100% pewni). Spadek produkcji przemysłowej nie wynika „tylko” z utraty Donbasu jest wynikiem szeregu niekorzystnych zjawisk. Pierwszym jest brak pieniędzy. W całym kraju na U widać kłopoty finansowe firm, samorządów i kraju. Kolejny powodem związane są głównie nie z brakiem przemysłu-co z brakiem zbytu na towary wytworzone na Ukrainie (rynek rosyjski/wschodni zamknięty na towary z Ukrainy). Kolejnym problemem są koszty surowców energetycznych niezbędnych do produkcji. Wroga polityka rządu w Kijowie odbiła się na zwiększenie cen produktów. W efekcie produkcja stała się nieopłacalna (wysokie koszty surowców, brak zbytu, duże koszty utrzymania przedsiębiorstw). Powstaje spirala długów, która uniemożliwia normalne funkcjonowanie kraju. Sytuacje ratuje „wpakowywanie” w „obronę” i ATO olbrzymich kwot pieniędzy-firmy takie jak „Kraz” otrzymały olbrzymie zamówienia. Firmy budowlane budują linie obrony k. Charkowa, zakłady remontowe pracują pełną parą, ale i tu już widać kłopoty (zastoje finansowe, brak części zamiennych, brak wykwalifikowanej siły roboczej).
      Podsumowując nadal upieram się ,że produkcja na Ukrainie spadła o mniej więcej 25%. Przy czym zaznaczam ,że to nie jest jeszcze minimum ostateczne- w najbliższych miesiącach produkcja może spaść nawet o 50% lub więcej.
      Zgadzam się ,że Ukraina fałszuje dane statystyczne-jednak nawet oni nie mogą dowolnie podawać cyfr z kosmosu ( co najwyżej troszkę podkolorować)-instytucje międzynarodowe, niezależne dzienniki cały czas monitorują informacje przesyłane przez Kijów.
      Pozdrawiam

      Polubione przez 3 ludzi

 4. wklejam wcześniejszego posta kolegi nemo – szkoda go przeoczyć:
  „Holokaust stał się religią totalitarnych reżimów Zachodu. Jeśli szef FBI stawia holokaust w centralnym punkcie historii i mówi, że sam ma traumatyczne myśli związane z holokuastem, to….witamy w żydowskim porządku świata. Warunkiem istnienia goja jako członka elit przestaje być niepodpadananie Żydom. On musi głośno, publicznie deklarować, że ich czci, że moczył się już jako małe dziecko na myśl o potwornościach jakie spotkały Naród Żydowski ze strony obmierzłych gojów.

  Liked by you and 6 other people
  sceptycznynemo , Kwiecień 21, 2015 at 14:48

  Polubione przez 8 ludzi

 5. Witam ponownie 🙂
  Szarij z rana jak śmietana! .https://www.youtube.com/watch?v=bVfS3LZZ3kY Как советник министра дела шьет

  Krakauer poranny: James B. Comey nie jest odosobnionym przypadkiem – kwestia wizerunku Polski http://obserwatorpolityczny.pl/?p=31643

  Obronią nas „Caracale” i „Patrioty” http://obserwatorpolityczny.pl/?p=31662

  Hipokryzja mainstreamu dziennikarskiego w Polsce wylewa się na Michała Witkowskiego http://obserwatorpolityczny.pl/?p=31652

  Pewien Gruzin pojechał na wycieczkę w „strefę ATO”. Wczoraj podobną wycieczkę mieli oficerowie amerykańscy. Czy wycieczka była tylko krajoznawcza czy też łączyłą się z wielką przyjemnością (dla turystów) postrzelania do tubylców – tego agencje nie podają… .https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=l9-T-kwUai4

  Z kolei Minister Braku Energetyki UPAdłej Krainy oznajmił że władze zapłacą górnikom zaległe pensje jeszcze w maju… Ale w innym miejscu czytałem czego nie ma w tym linku, że jednocześnie oznajmił o zamknięciu 11 kopalni upadlińskich. Dlatego nie mamy na razie informacji czy wiadomośc o wypłaceniu zaległości finansowych powstrzyma górników od przyjazdu do Kijowa…http://nahnews.org/211884-demchishin-obvinil-axmetova-v-zaderzhke-vyplaty-zarplaty-shaxteram/?utm_source=VK&utm_medium=nova&utm_campaign=VV

  .https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=q7DN3p5I7Ug Miniester Braku Energetyki informuje o zamykaniu kopalni. Kiedyś linkowałem że UPAdlina przeznaczyła ogromną kasę (?) na zamykanie kopalni ale zalega z kasą dla górników od pół roku…

  Pan Rzeźnik Poroszenka likwiduje swoją fabrykę czekoladek w Mariupolu. http://rueconomics.ru/53828-fabrika-roshen-v-mariupole-samolikvidirovalas/?utm_source=amaidan&utm_medium=vk&utm_campaign=amaidan

  Lustracja lustratorów czyli jak rewolucja swoje dzieci pożera .https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xIoSJN6JeSQ

  Ze świata. Najwyraźniej przedwczorajsza rozmowa telefoniczna Pana Putina z Panem JamimśTamSalamAlejkum, władcą Arabii przyniosła rezultaty bo lotnictwo saudyjskie przestało bombardowac i zabijać obywateli Jemenu. http://ria.ru/world/20150422/1060089558.html

  Plus fajne obrazki:
  .http://cs7066.vk.me/c7008/v7008287/2676a/c6-sq64XKcc.jpg
  „Rosyjskiej armii na u-Krainie nie ma!” Was, chochłow zabija zwykły elektryk, Zacharczenko!

  Stare ale zawsze jare: .http://cs622727.vk.me/v622727926/e47/dIBnZIctKzI.jpg

  .http://cs7066.vk.me/c540103/v540103131/222db/DuA-1o3f7Xc.jpg bez komentarza…

  Bez kropki dla wszystkich jeszcze zaspanych! Pies Separatysty po nocnej zmianie na blok-poście! http://cs625829.vk.me/v625829219/300fd/_X651p7zVE8.jpg

  Polubione przez 5 ludzi

 6. Takie znalezione: http://vk.com/feed?w=wall180913526_5833

  1941 год рассказ военнопленного:

  „Немцы заставили нас копать яму. Когда яма была готова, нас построили. Немецкий офицер сказал: -юде выйти из строя! Евреи вышли. –юде прыгай в яму! Евреи попрыгали –рус бери лопаты и закапывай юде! Мы переглянулись и никто не взялся за лопаты. Немец сказал: -юде вылазь! -рус прыгай в яму! – юде закапывай рус! Евреи похватали лопаты и начали нас закапывать. Когда земля дошла нам до пояса немец остановил евреев и спросил: -ну, что рус, понял, кто такой юде?”

  http://vk.com/feed?w=wall121471350_125897 Tekst o micie na temat „gwałtów i innych przestępstwach krasnoarmiejców” Omówienie książki profesor Miriam Gebhardt

  http://dnr24.com/main/8279-za-massovyy-bespredel-razoruzhen-karatelnyy-batalon-hortica.html Został rozformowany kolejny „batalion” banderowców „Hortica”…

  Korespondent wojenny Andriej Fiłatow opowiada… .https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rZ3RHzmmdYU

  .https://www.youtube.com/watch?v=ADy3IEla5Tc Do wkurzonych Polaków

  I nówka o tym że Jewrosojuz przesłał UPAdlinie transze 250mln € http://ria.ru/world/20150422/1060111343.html

  Boskie! .http://cs622421.vk.me/v622421194/2d3fa/Wey_fjfths4.jpg
  Gieraszczenko napisał że każdy kto zalajkuje Szarija będzie „udokumentowany”…

  A w Sewastopolu w znacjonalizowanej stoczni kiedyś należącej do Poroszenki rozpoczął się remont dwóch statków… http://sevastopol.su/news.php?id=73930

  Plus trochę perwersji z rana….http://cs623226.vk.me/v623226710/2b284/NWlS_d1XLOc.jpg

  PS
  We wredne łapska włoskich dziennikarzy z La Stampy wpadły tajne dokumenty z USA którymi się ci dziennikarze od razu dzielą ze światem. Dokumenty dotyczą nowej strategii USA w stosunku do Rosji http://ria.ru/world/20150421/1060053894.html

  Polubione przez 5 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.