Wojna domowa na Ukrainie 29.04.2015r.- 69 dzień od nowego rozejmu.


Specnaz? Tylko z jakiego kraju?

Ponownie rzecznik prasowy rosyjskiego Ministerstwa Obrony Igor Konaszenkow zmuszony został do zdementowania informacji rozpowszechnianych przez amerykański Departament Stanu na temat rzekomej obecności wojsk rosyjskich na Ukrainie.

Tym razem informację taką przekazał inny pracownik Departamentu Stanu USA Jeff Rathke, na co Igor Konaszenko odpowiedział, że w ten bardzo głupi sposób powiela się informacje przekazane przez jednego pracownika Departamentu Stanu przez kolejnego, co ma wywołać wrażenie, iż jest to rzecz oczywista mimo, że nie podawane są nadal żadne informacje potwierdzające to propagandowe twierdzenie.

W  dniu wczorajszym utrzymywało się nadal bardzo duże napięcie w rejonie Doniecka, Gorłówki, Granitnoje, Szirokina oraz w kierunku na północny-zachód od Ługańska wzdłuż drogi T1303.

Do walk dochodziło w okolicach donieckiego lotniska, a tam w rejonie miejscowości Piaski, Opytnoje i Spartakusa oraz w części Doniecka graniczącego z lotniskiem.

Bardzo ciężki przebieg miały walki w rejonie miejscowości Gorłówka, gdzie ukraińska artyleria z kierunku Dzierżyńska ostrzeliwała jej obrzeża w tym teren kopalni nr 6 i 7, dzielnicę 88 i bloki w dzielnicy „Budowniczych”. Ostrzał ten rozpoczął się późną nocą około 23:30 w dniu wczorajszym i nadal trwał aż do dzisiejszego rana.

W wyniku ostrzału przez ukraińską artylerię celów cywilnych w Gorłówce zniszczone zostały cztery domy prywatne, jeden z pocisków uderzył też w dach letniej kuchni, oraz zniszczone zostały dwa budynki gospodarcze. Uszkodzona została również w 18 miejscach sieć gazowa. Obecnie mieszkańcy Gorłówki są pozbawieni w znacznej części miasta dopływu gazu, wody i energii elektrycznej.

Jednocześnie ukraińskie wojsko przeprowadziło intensywny atak siłami piechoty na stanowiska obronne powstańców na zachód od Gorłówki na linii miejscowości Otstoinij-Bałka Skotowataja:

Walki nadal też trwały na zachodnich rubieżach miejscowości Szirokino, gdzie ukraińskie wojsko atakowały pozycje sił powstańczych przy wsparciu ciężkiej artylerii i broni pancernej:

Ministerstwo Obrony ŁRL przekazało oficjalny komunikat dotyczący wczorajszego przebiegu działań militarnych.

Według tego komunikatu ukraińskie wojsko miało dopuścić się 56 razy naruszenia warunków zawieszenia broni, z tego 6 razy w wyniku ostrzelania przez czołgi, 11 przez opancerzone wozy bojowe, 16 razy z broni moździerzowej, 19 razy ostrzeliwując automatycznymi granatnikami i rakietami przeciwpancernymi, 3 razy za pomocą działek przeciwlotniczych, 2 razy za pomocą armat „Rapier” i 1 raz przy użyciu haubic D-30.

Poza tym ze strony ukraińskiej trwał ostrzał pozycji sił powstańczych za pomocą broni snajperskiej.

Trzykrotnie ukraińskie wojska usiłowały dokonać ataku na pozycje sił powstańczych, które zostały skutecznie odparte. Ataków ze strony powstańczej na pozycje nieprzyjaciela wczoraj nie było.

Wczorajsze straty wojsk ukraińskich, to; 6 żołnierzy rannych, 2 czołgi uszkodzone i zniszczone dwa moździerze.

Po stronie sił powstańczych straty odnotowane w dniu wczorajszym wynoszą: 1 ranny powstaniec i uszkodzone dwa wozy opancerzone.

Nadal siły zbrojne ŁRL kontynuują cykl ćwiczeń szkoleniowych i manewrów swoich wojsk.

Z komunikatu przekazanego przez przedstawiciela Ministerstwa Obrony DRL relacjonującego wczorajszy przebieg walk w rejonie Doniecka wynika, że ukraińskie wojsko dopuściło się 37 razy naruszenia warunków zawieszenia broni, w tym 3 razy w wyniku ostrzału prowadzonego przez ciężką artylerię i 16 razy przez ostrzał moździerzami kaliber 82 mm oraz jeden raz za pomocą czołgu i 7 razy w wyniku ostrzału prowadzonego przy użyciu automatycznych wyrzutni granatów.

Pod ogniem ukraińskiej artylerii znalazły się następujące miejscowości: Gorłówka, Szirokino, Spartak, Nowa Marewka, Nabiereżnoje, Żabiczewo, Sosnowka i Wiesełoje.

Według informacji przekazanej przez to samo źródło wynika, że na terenie zakładów produkcyjnych „WISTEK” zauważono sześć sztuk zestawów wyrzutni rakiet MLRS BM-21 „Grad” i 3 jednostki zestawów wyrzutni rakiet MLRS „Huragan”. W tej samej miejscowości ukryto również 3 sztuki wyrzutni rakiet „Smiercz” i oprócz tego na terenie lotniska w Mariupolu 6 sztuk samobieżnych haubic 152 mm „Akacja”.

„Zwiększenie natężenia ostrzału terenów mieszkalnych w obszarze Republiki i ponowne rozmieszczenie ciężkiej artylerii w rejonie zaplecza frontu potwierdzają nasze podejrzenia dotyczące aktywnego przygotowania się wojsk ukraińskich do wznowienia działań wojennych w Donbasie”– powiedział przedstawiciel Ministerstwa Obrony DRL Edward Barusin.

W związku ze wzrostem napięcia na południowo-wschodniej Ukrainie i coraz częściej mających miejsce poważnych naruszeń porozumień warunków pokojowych rozwiązania konfliktu podpisanego w Mińsku w lutym tego roku zebrali się w Belgradzie przedstawiciele misji obserwatorów OBWE trzech krajów: Serbii, Niemiec i Szwajcarii.

Na spotkaniu tym wezwano, tak szybko jak to jest możliwe, do zorganizowania spotkania grup roboczych do Mińska, w celu znalezienia rozwiązań politycznych dla obecnie pogłębiającego się kryzysu.

„Trójka” przedstawicieli państw członkowskich OBWE z udziałem sekretarza generalnego tej organizacji Lamberto Zannier w Belgradzie:

„Wyraziła poważne, zaniepokojenie w związku z naruszaniem warunków (umowy podpisanej w Mińsku- dopisek mój), przede wszystkim w okolicach donieckiego lotniska i miejscowości Szirokino (…) Uczestnicy spotkania (w Belgradzie- dopisek mój) podkreślili, że wznowienie działań wojennych i gromadzenie broni ciężkiej, co wynika z raportów misji monitorującej (OBWE- dopisek mój), są sprzeczne z warunkami określonymi w umowie z Mińska z 12 lutego. Wzywamy sygnatariuszy porozumienia Mińskiego do poszanowania zawartych zobowiązań”– takie oświadczenie przekazała po spotkaniu w Belgradzie delegacja OBWE.

Według podsumowania wczorajszego dnia przez centrum prasowe ukraińskiego dowództwa wojskowego tzw. operacji antyterrorystycznej, wynika że siły powstańcze rzekomo naruszyły porozumienie o zawieszeniu broni 50 razy.

W rejonie miejscowości:Orłowskoje, Leninskoje, Granitnoje, Arteimowo, Awdiejewka, Opytnoje, Czermalik i Pieski powstańcy mieli za pomocą moździerzy kaliber 120 mm ostrzeliwać pozycje obronne ukraińskich wojsk.

Poza tym miało dojść do chaotycznego ostrzelania w rejonie Czrermalika z różnego rodzaju ciężkiej broni, w tym za pomocą moździerzy kaliber 82 mm i automatycznych wyrzutni granatów, również strefy zamieszkałej, w wyniku czego miał zginąć tam jeden mieszkaniec.

Ponadto w rejonie na wschód od Awdiejewki powstańcy mieli ostrzeliwać pozycje ukraińskich wojsk za pomocą rakiet „Grad”.

W rejonie Ługańska, powstańcy mieli ostrzelać z automatycznych granatników pozycje ukraińskich wojsk na obrzeżach miasta Szczastie, gdzie m.in. miał zostać ostrzelany teren elektrociepłowni, a z broni maszynowej ukraińskie stanowiska rozmieszczone w okolicach miejscowości Krimskoje i Sokolniki. W Sokolnikach miało dojść do ataku piechoty sił powstańczych na stanowiska obronne wojsk ukraińskich, ale atak ten został odparty:

W miejscowości Krasnyj powstańcy przywiązali, w ramach wykonania kary, do znaku drogowego w pobliżu głównej trasy przelotowej przez to miasto, jednego z członków sił powstańczych, który dopuszczał się kradzieży. W ten sposób wolny Donbas pokazuje Europie co należy robić ze złodziejami i drobnymi przestępcami. U nas znając zrozumiałe podejście do sprawy obrońców praw złodziei takie rozwiązanie nie zostałoby przez nich zaakceptowane:

Wczoraj w lasach otaczających elektrownię atomową w Czarnobylu, na południowy-zachód do Czarnobyla, wybuchł dość znacznych rozmiarów pożar. Mimo, że do 20-kilometrowej strefy ochronnej wokół elektrowni, ognisko pożaru znajduje w znacznej odległości i nie zagraża jej bezpośrednio, to pożar może wraz z dymem przenosić do atmosfery część substancji radioaktywnych znajdujących się w roślinach i na powierzchni gleby, które w zależności od kierunku wiatru i ewentualnych opadów deszczu mogą się przenosić na dość znaczne odległości od epicentrum pożaru prowadząc tam do wtórnego skażenia:

Organizacja ukraińskich nacjonalistów „Prawy Sektor” ogłosiła na dzisiejszy dzień rozpoczęcie na terenie całego kraju protest przeciwko działaniom władz administracyjnych, z czego największy protest jest planowany od godziny 12:00 w Kijowie pod budynkiem biura prezydenta państwa Petra Poroszenki. Jak podaje organizacja „Prawy Sektor” w komunikacie na oficjalnej stronie swej stronie w internecie, akcja ta jest odpowiedzią na planowane wkrótce prowokacje jakich mają się dopuścić organa władzy państwowej wobec ochotników i członków tej organizacji:

,,”Prawy Sektor” zawiadamia, że rząd przygotowuje na dużą skalę organizowaną prowokację wobec woluntariuszy. Dlatego też, w celu jej zapobieżenia, wszyscy nasi członkowie stawią się dziś, 29 kwietnia o godzinie 12:00 pod budynkami administracji prezydenta. Wzywamy wszystkich zainteresowanych patriotów-nacjonalistów i sympatyków „Prawego Sektora” do przyłączenia się do naszej akcji”

Ponadto liderzy „Prawego Sektora” wezwali swoich członków, aby nie wykonywać rozkazów dowódców wojskowych z ukraińskich sił zbrojnych.

W rejonie Dniepropietrowska od wczoraj żołnierze ukraińskiej armii z 25 i 95 brygady powietrznodesantowej zablokowali tamtejszą bazę zmilitaryzowanych bojówek organizacji „Prawy Sektor”, celem ich rozbrojenia i rozformowania:

Komitet Matek Żołnierzy Ukrainy opublikował na swojej stronie internetowej wykaz poległych ukraińskich żołnierzy w kotle debalczewskim:

„Ze strony naszych nowych władz zapadła cisza na temat strat jakie poniosły siły zbrojne w masakrze w południowo-wschodniej Ukrainie, mimo to wszelkie informacje na temat losu naszych ojców, mężów i synów są dla nas bardzo ważne. Nikt tak naprawdę nie ma żadnych wątpliwości, że pan Poroszenko i jego współpracownicy ukrywają żniwo śmierci, naruszając tym samym prawa rodzin poległych i narażając na cierpienie te rodziny, które nic nie wiedzą o losie swych bliskich (…) Komitet Matek Żołnierzy Ukrainy przekazał dokumenty żołnierzy zabitych w Debalczewie. Zamieszczamy te dokumenty na naszej stronie przede wszystkim ze względu na troskę o los swoich bliskich (…) Mimo, że nadal los wielu z nich pozostaje nieznany Komitet Matek Żołnierzy Ukrainy dołoży wszelkich starań w celu ustalenia ich pobytu i informowania o tym tak szybko jak to tylko możliwe, pomimo sprzeciwu urzędników i organów ścigania”.

Policja z amerykańskiego stanu Kalifornia, przy wsparciu Departamentu Stanu USA, pomoże Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Ukrainy w szkoleniu funkcjonariuszy ukraińskich sił policyjnych:

„Policjanci z Kalifornii będą przez 4 tygodnie szkolić 30 ukraińskich funkcjonariuszy organów ścigania”– ogłosił w swoim komunikacie amerykański Departament Stanu.

Szkolenie te ma odbyć się w zakresie taktyki służby patrolowej, nauczyć podstaw wiedzy technicznej i ćwiczeń praktycznych dotyczących zatrzymywania samochodów, zakładania kajdanków i obrony przed atakami.

Moskiewski sąd wydał decyzję o przejęciu całego majątku zakładu produkcji słodyczy firmy „Rosjen Lipieck” należącej do ukraińskiego oligarchy pełniącego jednocześnie stanowisko prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki. Przejęcie majątku Poroszenki złożone na wniosek Centralnego Komitetu Śledczego FR, ma zabezpieczyć roszczenia wobec niego rosyjskiego skarbu państwa, na rzecz którego dokonano oszustwa wyłudzenia zwrotu podatków w wysokości 181,5 mln rubli. Areszt na te nieruchomości nałożono jak na razie do dnia 13 września tego roku.

Na koniec  kilka zdjęć:

Pożar lasów w okolicy Czarnobyla.

I filmów:

Pozdrawiam.

Reklamy

94 uwagi do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 29.04.2015r.- 69 dzień od nowego rozejmu.

 1. Witam z rana! 🙂

  Próby Parady w Moskwie! Słyszałem w „ichniej tv” że mają być jeszcze dwie takie!
  .https://youtu.be/Nh1jOYsRCCg
  .https://youtu.be/BYWaemrmDX0

  Informacje dodatkowe o wyrzuconym z terytorium DNR „Komitecie Ratunkowym” składajcym się z Amerykanów. „Komitet” miał za zadanie / teoretyczne/ nieść pomoc psychologiczna osobom po traumatycznych przeżyciach wojennych a gromadził ogromną ilość danych osobowych o mieszkańcach DNR. „Komitet” działał w rejonie styku armii DNR i ukrów. W ich siedzibie znaleziono także sprzęt podsłuchowo-szpiegowski…
  https://vk.com/feed?w=wall-35276355_934036 http://lifenews.ru/news/153230

  Kijów oczekuje radioaktywnych deszczy http://lifenews.ru/news/153231 W innym miejscu czytałem że pożar został tylko lekko stłumiony, trwa nadal i ponoc doszedł na odległość 5 km od miejsca składowania meteriałów radioaktywnych ściaganych z całej Europy.

  Radioaktywny dym juz doszedł do Kijowa http://lifenews.ru/news/153272

  Independent trader: Koniec sankcji UE – Rosja coraz bliższy. http://www.monitor-polski.pl/independent-trader-koniec-sankcji-ue-rosja-coraz-blizszy/

  Dzień bez kolejnej demonstracji wobec Rosji jest dniem straconym! http://obserwatorpolityczny.pl/?p=31808

  Nowoczesne neoliberalne kłamstwo? http://obserwatorpolityczny.pl/?p=31800

  Jeden Nocny Wilk w towarzystwie naszych motocyklistów był w Oświęcimiu-Auschwitz http://nevnov.ru/interests/raznoe-interesy/odinokij-nochnoj-volk-vopreki-koznyam-zapada-vse-zhe-voshel-v-osvencim/

  Polacy za Bugiem i Olzą to nie emigranci http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/isakowicz-zaleski/blogi/news-polacy-za-bugiem-i-olza-to-nie-emigranci,nId,1725727

  Makabryczna prawda o masowym mordzie w Odessie http://www.monitor-polski.pl/makabryczna-prawda-o-masowym-mordzie-w-odessie/

  Przypominam lepsze teksty Pracowni na ten temat – powyższe linkuje jedynie dla zaznaczenia faktu „przebijania się” PO ROKU!!!! tej informacji do tzw. „wolnych mediów”…

  https://pracownia4.wordpress.com/2014/05/04/glos-z-ukrainy/

  https://pracownia4.wordpress.com/2014/05/07/masakra-na-ukrainie-jak-bandyci-mordowali-mieszkancow-odessy-w-domu-zwiazkow-zawodowych/

  Polubione przez 10 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.