Wojna domowa na Ukrainie 8.05.2015r.- 78 dzień od nowego rozejmu.


Jedna z ostatnich strat ukraińskiej „techniki” w boju pod miejscowością Zołotoje.

„Jest to lekcja, którą musimy zapamiętać w XXI wieku, kiedy doszło do agresji na mój kraj. Co dziwne, widzimy, że są wysiłki, żeby ugłaskać agresora. Ukraina w tej chwili w pełni przestrzega ducha paktu zawartego w Mińsku, a jednak widzimy, że agresor w dalszym ciągu nasila swoje działania w Donbasie”– powiedział ukraiński prezydent Petro Poroszenko podczas panelu jaki odbył się w ramach obchodów siedemdziesiątej rocznicy zakończenia II Wojny Światowej.

Poroszenko dodał, że dziś Ukraina po raz pierwszy przyłączy się do europejskiej tradycji obchodów dnia 8 maja jako święta zakończenia II Wojny Światowej, ale jak powiedział:

„Następnego dnia w Moskwie pod pretekstem ogromnego zwycięstwa agresor pokaże swoje siły całemu światu. Niektóre jednostki, które będą na paradzie wojskowej w Moskwie, jeszcze kilka dni wcześniej były w Doniecku (…) Tendencja ignorowania nauki z przeszłości musi być zaprzestana, zanim będzie zbyt późno. UE stoi obecnie wobec najtrudniejszego wyzwania w swojej historii, stoi przed prawdziwym testem jedności, testem solidarności, testem podstawowych wartości europejskich”
Kilkanaście godzin później do tej samej retoryki propagandowej przyłączył się prezydent naszego kraju Bronisław Komorowski, który podczas uroczystości na Westerplatte upamiętniających 70 rocznicę zakończenia II Wojny Światowej powiedział:

„Trwająca ciągle wojna na Ukrainie nie pozwala nam jednak zapomnieć, że w Europie są jeszcze siły, które przywołują wspomnienie najczarniejszych okresów XX-wiecznej historii Europy, które nadal operują logiką stref wpływów, dążą do utrzymania sąsiadów w wasalnej zależności, nie respektują cywilizowanych zasad prawa i stosunków między narodami (…) doświadczenie ostatnich 70 lat, a także lat poprzedzających wrześniowe salwy na Westerplatte niezbicie dowodzi, że na takie praktyki nie może być przyzwolenia, że wobec takich praktyk Europie nie wolno się cofać (…)Te anachroniczne, a zarazem szkodliwe dla trwałego pokoju postawy również i dzisiaj nie zatrzymają dążenia narodów do decydowania o własnym losie; nie zatrzymają ich nowe generacje czołgów ani rakiet, a ci, którzy takie postawy demonstrują, muszą spotkać się z naszym stanowczym sprzeciwem (…) Tym, którzy są ich ofiarami, którzy pragną iść ku światu, gdzie sąsiad nie musi bać się sąsiada, należy się nasza solidarność i nasze wsparcie”

Zapewne dlatego też- w imię „solidarności i naszego wsparcia” dla Ukrainy- mamy godzić się na kolejne zakłamywanie historii, zapomnieć o naszych rodakach zamordowanych na Kresach Wschodnich w czasie i po II Wojnie Światowej przez członków ukraińskich organizacji nacjonalistycznych OUN-UPA przy czynnym współudziale ludności cywilnej?
Dlatego też mamy godzić się na ciągłe zakłamywanie przez wiodące media, polityków oraz zawsze usłużne autorytety do wynajęcia, wydarzeń i tła konfliktu jaki obecnie ma miejsce na Ukrainie?
Mamy też udawać, że nie dostrzegamy wzorem polskiego prezydenta, podczas którego ostatniej oficjalnej wizyty w Kijowie, faktu przyjęcia przez tamtejszy parlament kolejnej ustawy gloryfikującej ukraińskich morderców naszych rodaków żyjących przed wojną na Kresach?
Jak z powyższego widać, nie było przypadkowe, że podczas wizyty na Ukrainie polskiego prezydenta, przyjęte zostały ustawy przez ukraińską Wierchowną Radę gloryfikującej morderców naszych rodaków.
To współgranie narracji propagandowej pomiędzy naszymi oficjelami a ukraińskim prezydentem podczas obecnej wizyty w Polsce dowodzi, że nic nie jest przypadkowe i narracja taka jest popierana przez nasze władze ze wszystkimi płynącymi z niej negatywnymi konsekwencjami.
Jednocześnie trzeba zwrócić uwagę, jeśli już obie strony, tj. polski i ukraiński prezydent, jednomyślnie odwołują się do historii i nauk z niej płynących, to czyż sytuacja jaka ma miejsce na Ukrainie nie przypomina do złudzenia tego co się działo w Niemczech na początku lat 30-tych ubiegłego wieku?
Wtedy też demokratyczni przywódcy świata zachodniego tolerowali i po cichu sprzyjali powstaniu i rozwojowi ruchu nazistowskiego w Niemczech, które w ich planach strategicznych miały zostać skierowane do wojny przeciwko bolszewickiej Rosji, aby następnie wykrwawione we wspólnej walce oba kraje podporządkować swojej polityce.
Te rachuby wtedy okazały się nie warte nawet funta kłaków, przynosząc efekt zgoła odwrotny do zamierzonego, co kosztowało życie dziesiątki milionów istnień ludzkich, za co do dziś rachunek nie został wystawiony, a straty z odpowiednią nawiązką uregulowane.
Czy współczesnym podżegaczom wojennym chodzi o to samo, co zostało zakończone siedemdziesiąt lat temu niesamowitymi ofiarami, okupione śmiercią, zniszczeniem i powojenną traumą tych, którym cudownie udało się przeżyć tą niewidzianą wcześniej w historii tragedię?
Czy tak jak wtedy, sprawcy nieszczęścia setek milionów ludzi, obecnie też będą siedzieć bezpiecznie w Londynie, Nowym Jorku, Waszyngtonie, czy też w Brukseli, a my płacić będziemy tragiczną cenę za ich sprzedajną i lokajską postawę?
To jest moje epitafium, w zbliżającym się dniu 70 rocznicy zakończenia wojny światowej, dla tych ofiar, które do dzisiejszego dnia nie zostały rozliczone, często bezimiennych i zapomnianych, których szczątki zalegają pola i lasy naszej Ojczyzny.
Na zakończenie tego przydługiego wstępu przywołam tu słowa Piotra Konieczki, który powiedział, że:
„Naród, który nie zna swej historii skazany jest na jej powtórne przeżycie”
Czy chcemy więc wszystko przeżyć od początku płacąc jeszcze większą cenę i ponosząc jeszcze większe ofiary?
A teraz przechodzę do relacji z kolejnego dnia wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.
Pomimo nadal trwającego względnego spokoju w Doniecku, szef rządu DRL  Aleksander Zacharczenko wydał polecenie przygotowania w trybie pilnym- w ciągu najbliższych dwóch tygodni- schronów w Doniecku i Gorłówce, w których ma mieć możliwość bezpiecznego ukrycia się ludność cywilna tych miast. Zaniechanie wykonania tego polecenia będzie surowo ukarane- zapowiedział Aleksander Zachrczenko. Oczywiście chodzi tu o liczne schrony z czasów Związku Radzieckiego wybudowane z powodu przewidywanego wówczas wybuchu wojny.

W miejscowości Piaski również było wczoraj względnie spokojnie i dochodziło tam tylko do sporadycznego ostrzału pozycji powstańczych przez ukraińskie wojsko:

W miejscowości Spartakus pozycje obronne zajmuje obecnie batalion sił powstańczych „Somalia” pod dowództwem pułkownika ps. „Giwi”. Miasto te pełni obecnie bardzo dużą rolę strategiczną chroniąc z kierunku północnego dostęp do centrum Doniecka jak i z północnego-wschodu flankując rejon terenu lotniska, dlatego też powstańcy z tego batalionu są przygotowani na odparcie spodziewanego tam ataku ukraińskich wojsk w przypadku rozpoczęcia kolejnej fazy tzw. operacji antyterrorystycznej:

Dodam, że w wyniku nieprzerwanego praktycznie ostrzału prowadzonego przez ukraińską artylerię w miejscowościach Spartakus i Jasinowataja ponad połowa budynków mieszkalnych została zniszczona lub trwale uszkodzonych. W części tych miast od strony kierunku prowadzonego ostrzału nie działają również telefony, nie ma światła, brak jest wody i dostaw gazu, co wynika z tego, że z powodu ciągłego ostrzału nie można przeprowadzić tam prac remontowych. Liczba mieszkańców miejscowości Spartakus, z jej początkowej liczby około 2 tysięcy, zmalała obecnie do 40 osób, którzy mieszkają w piwnicach, bez gazu, prądu, bieżącej wody i ogrzewania.
Wczorajszej nocy ukraińska artyleria prowadziła zmasowany ostrzał północno-zachodnich przedmieść miejscowości Gorłówka, gdzie pociski moździerzowe i z haubic padały głównie w rejonie Nikitówki, Kaliniwki i Golma. Ostrzał ten spowodował uszkodzenie linii wysokiego napięcia pozbawiając w ten sposób kilka dzielnic Gorłówki oraz ostrzeliwanych okolicznych miejscowości dopływu energii elektrycznej, co utrudniło mieszkańcom ewakuację z miejsc poddanych ostrzałowi oraz ukrycie się w schronach. Na szczęście jak do tej pory nie stwierdzono ofiar wśród cywilów.
Ostrzał ten miał na celu odwrócenie uwagi od kierunku ataku ukraińskich wojsk prowadzonego w tym samym czasie z Majorska ku północnym przedmieściom Gorłówki. Atak ten został powstrzymany.

Łącznie w wyniku wczorajszych ataków i ostrzału prowadzonego przez ukraińską artylerię zostało rannych trzech żołnierzy powstańczych sił zbrojnych DRL.

Pomimo ciągle napiętej sytuacji w pobliżu Doniecka nadal trwają tam próby przed defiladą wojskową z okazji 70 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej:

I próba przed defiladą w Ługańsku:

Nadal też ukraińska artyleria ostrzeliwuje intensywnie cele cywilne w miejscowości Sachanka, w rejonie frontu południowego koło Mariupola. Powoli miejscowość zaczyna przypominać krajobraz księżycowy jak to ma miejsce w Piaskach, Szirokino czy też Spartakusie.

Pozycje obronne ukraińskich wojsk na plaży miejskiej „Piesczanka” w Mariupolu:

W rejonie Ługańska dochodziło do walk w okolicach mostu koło Stanicy Ługańskiej, gdzie ukraińskie wojsko ostrzeliwało pozycje sił powstańczych jak i cele cywilne z moździerzy kaliber 82 mm, granatników automatycznych i opancerzonych wozów bojowych. W wyniku tego ostrzału są ranni i zabici, ale ich ilość obecnie nie jest jeszcze znana.

W tej samej części frontu ługańskiego ukraińskie wojsko również przy użyciu automatycznych wyrzutni granatów i moździerzy kaliber 82 mm ostrzeliwały długotrwale ze strony miejscowości Szczastie teren koło wsi Oboznoje. Ta sama miejscowość została ostrzelana przez jakieś 10 minut salwami z moździerzy kaliber 120 mm i przez 5 minut ogniem haubic 122 mm. Z miejscowości Szczastie również przeprowadzono ostrzał z  moździerzy 120 mm okolice Wiesełoj Gory gdzie spadło 10 pocisków.

Trzy dni temu władze DRL rozpoczęły przy użyciu formacji porządkowych operację mającą na celu likwidację grup przestępczych zajmujących się kradzieżami, porywaniami dla okupu i dokonujących gwałtów na ludności cywilnej. W ramach tej akcji do dnia dzisiejszego zatrzymano ponad 200 osób i prowadzi się już 17 spraw karnych.

Jak podał przedstawiciel międzynarodowej organizacji „Fair Aid” Andrej Pruczkich w donieckiej dzielnicy Piotrowskiej nadal w schronach ze swoimi rodzicami żyje ponad 20 dzieci. Sto rodzin jest zmuszonych do życia w schronach z powodu tego, że ich mieszkania i domy uległy całkowitemu zniszczeniu.

Natomiast według komunikatu przekazanego przez biuro prasowe ukraińskiego dowództwa wojsk biorących udział w tzw, operacji antyterrorystycznej w Donbasie w dniu wczorajszym w godzinach pomiędzy 00:00, a 18:00 powstańcy mieli  37 razy naruszyć warunki zawieszenia broni.

Naruszenia te miały polegać na ostrzelaniu z moździerzy pozycji wojsk ukraińskich znajdujących się w pobliżu miejscowości: Piaski, Granitnoje i Opytnoje.

W okolicach Stanicy Ługańskiej i Sokolników powstańcy mieli ostrzeliwać z granatników i ręcznej broni maszynowej ukraińskie linie obronne.

Łączne straty jakie poniosła strona ukraińska w sile żywej w ciągu wczorajszego dnia wynosiły w rejonie Gorłówka-Artiem: dwóch zabitych, 9 rannych i nieznana jeszcze liczba ofiar spowodowana trafieniem przez pocisk artyleryjski w schron ziemny.

Również przez powstańców miały zostać ostrzelane cele cywilne w miejscowościach: Katerinowka, Zołotoje, Rosadki, Swietłodarsk, Łozowego i Ługańskoje. W komunikacie nie podano z jakiej broni powstańcy mieli ostrzeliwać te wymienione wcześniej cele cywilne i jakie straty on spowodował.

Ukraińska Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony przyjęła wczoraj nową strategię bezpieczeństwa do 2000 roku, wg. której głównym priorytetem polityki zagranicznej Ukrainy jest pogłębienie strategicznego partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi jako gwaranta bezpieczeństwa międzynarodowego w przestrzeni euroatlantyckiej.

Ukraiński bank wyemitował monety okolicznościowe na cześć 70 rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem w czasie II Wojny Światowej. Nie podano z jakiego metalu są wykonane te monety:

Na koniec kilka zdjęć:

Batalion „Sparta” przed defiladą z okazji święta Dnia Zwycięstwa w Doniecku.

Tak wygląda obecnie jedno z osiedli domów wielorodzinnych w Piaskach.

I filmów:

Pozdrawiam.

Reklamy

129 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 8.05.2015r.- 78 dzień od nowego rozejmu.

 1. Zapowiedziana jest podpisanie umowy Ue i Ukrainy o wolnym handlu w I kwartale 2016 roku. Artykuł krótki, ale ko0mentarze pod nim ciekawe 🙂 min

  No to znowu strzelą sobie w kolano. Rosjanie będą chronić swój rynek przez wprowadzenie ceł i kto wtedy kupi ukraińskie produkty? Co Ukraina może zaoferować UE?

  Na pewno Niemcy skorzystają, ale najpierw będą musieli zainwestować, bo tam poza tanią siłą roboczą to nie ma nic co można by sprzedać w UE. Obawiam się natomiast, że Polakom pojawi się silna konkurencja i „polskie firmy” zostaną przeniesione na Ukrainę – to będzie ten wymierny rezultat polskiego sukcesu wspierania „demokracji”. Polacy nie są będą konkurencyjni dla Ukraińców – bo ci drudzy będą zdecydowanie tańsi.

  http://www.money.pl/gospodarka/unia-europejska/wiadomosci/artykul/ue-forsuje-umowe-o-wolnym-handlu-z-ukraina-na,181,0,1788341.html

  Polubione przez 7 ludzi

 2. Tu znalazłem smaczek 🙂 15 kwietnia 2015 roku Rada Ministrów Ukrainy rozporządzeniem nr 410 zatwierdziła gazowy bilans na bieżący rok. W 2015 roku zużycie gazu według przewidywań rządy ukraińskiego wyniesie 54,235 miliardów m3, produkcja własna kraju – 19,537 mld m3, import – 25,985 mld m3, z kolei wykorzystanie surowca z podziemnych magazynów gazu oraz gazociągów odpowiednio 8,688 mld m3 oraz 0,025 mld m3.
  Proszę zobaczyć Ukraińcy wyliczyli sobie, że „wypompują praktycznie CAŁY gaz z podziemnych zbiorników ! Nawet nie wiem czy fizycznie istnieje taka możliwość, aby przetransportować gaz buforowy. Ważne jest co innego-do prawidłowego przesyłu gazu z Rosji do krajów UE niezbędny jest bufor. Innymi słowy władze Ukrainy podały wprost rządom krajów europejskich macie zakupić 8,5 mld m3 gazu dla samoistnej. Koszt takiego darowizny wyniesie powyżej 2,5 mld $.
  Ciekawe, czy Polska tez się dołoży?
  http://biznesalert.pl/w-2015-roku-ukraina-zwiekszy-import-gazu/

  Polubione przez 9 ludzi

  • „Ciekawe, czy Polska tez się dołoży?”- już się dokłada to i na to też trochę grosza nie poskąpi. Najwyżej nasi zarządcy podniosą podatki, opłaty za nośniki surowców energetycznych i kolejny raz wiek emerytalny.
   A co im tam szkodzi?- jeśli u’kraina walczy dzielnie i z poświęceniem za naszą wolność.

   Pozdrawiam.

   Polubione przez 9 ludzi

  • „zaprawdę tanie na Ukrainie jest życie ludzkie :/”- jak widać z tego co się od ponad roku dzieje w tym u’kraju, życie dla nich przestało stanowić jakąkolwiek wartość. Chyba, że chodzi wyłącznie o życie własne a nie innych- to taka współczesna wersja nazistowskiej dżungli. A jak wiadome jest; ta ideologia oparta jest na fundamencie wiary, że tylko silni zwyciężają i oni stanowią dla systemu jakąś wartość.

   Pozdrawiam.

   Polubione przez 10 ludzi

 3. Nocne Wilki cd.
  „Ministerstwo spraw zagranicznych i ministerstwo spraw wewnętrznych Niemiec oświadczyły w zeszłym tygodniu, że rajd rosyjskich motocyklistów nie służy poprawie relacji niemiecko-rosyjskich. Resorty zapowiedziały, że władze niemieckie będą uważnie przyglądały się podróży i są gotowe do interwencji w przypadku, gdyby bezpieczeństwo publiczne zostało zagrożone”
  Wietnam socjalistycny również bez problemu udostępnia groby poleglych w wojnie wietnamskiej rajdom weteranów SZj.

  Chłopcy będą wracać po 9 maja do siebie 🙂
  Chyba będzie show…..

  Polubione przez 11 ludzi

 4. W dniu 8 maja 2015 r. w przededniu obchodów Dnia Zwycięstwa w Moskwie doszło do spotkania pomiędzy Prezydentem Rosji Władymirem Putinem i Prezydentem Chin Xi Jinping w trakcie którego wytoczono na wiele lat do przodu strategię dalszej współpracy oraz podpisano wiele kontraktów międzynarodowych na niespotykaną dotąd skalę .

  http://www.vesti.ru/doc.html?id=2564848#/video/http%3A%2F%2Fplayer.rutv.ru%2Fiframe%2Fvideo%2Fid%2F1212390%2Fstart_zoom%2Ftrue%2FshowZoomBtn%2Ffalse%2Fsid%2Fvesti%2FisPlay%2Ftrue%2F%3Facc_video_id%3D644344

  Polubione przez 12 ludzi

  • Moim zdaniem to najważniejsze dzisiejsze wydarzenie na świecie. Nie nagłaśniane w naszym ścieku „obchody” na Westerplatte czy jakiekolwiek inne wydarzenia. To spotkanie przywódców dwóch eurazyjskich gigantów jest wyraźnym znakiem dla amerykańskich imperialistów, że pora zacząć zbierać zabawki ze „światowej piaskownicy”. Wygląda na to , że ziszcza się zły sen MacArthura i Eisenhowera – ścisły sojusz Rosji i Chin. I nie mogę powiedzieć , że martwi mnie to . 🙂

   Polubione przez 11 ludzi

   • Dobrze że mam nc+ to sobie o tym wydarzeniu oglądałem na sat. Właśnie na Rossja 24 idą filmy archiwalne z Azji , jak Chińczycy byli traktowani przez Japończyków.

    Polubione przez 5 ludzi

    • Dla Chin Japończycy byli takim samym historycznym katem jakim dla Polski katem były Niemcy. Pod tym względem Polska – Niemcy i Chiny – Japonia istnieje analogia.

     Polubione przez 7 ludzi

 5. Tekst o memorandium w sprawie pomocy rannym żołnierzom UA. Niby nic wielkiego, ale takie smutne skojarzenie. Dzisiaj już podałem ile warte było życie i zdrowie 4 milicjantów w krainie na U. Tyle tylko, ze dla tysięcy rannych żołnierzy UA los ( i ichni rząd) tez nie jest łaskawy. Śledząc informacje o rannych członkach ATO wyłania się obraz nędzy i obojętności. Kraje UE, USA i inne biorą na warsztat po kilkudziesięciu rannych, zapewniają leki, rehabilitacje, turnusy odpoczynkowe. Choćby np Litwa
  http://www.mil.gov.ua/news/2015/05/08/do-litvi-z-dnipropetrovshhini-na-likuvannya-vidpravleno-5-poranenih-uchasnikiv-ato–/
  Łącznie z moich szacunków już blisko 1000 (tysiąc) żołnierzy UA otrzymało taka pomoc od rządów ,ale tez i stowarzyszeń wspierających Kijów. To jedna strona medalu, druga jest mroczniejsza. W ciągu rocznych zmagań wg powstańców zostało rannych lub zginęło ponad 36 tys. uczestników ATO, wg władz w Kijowie rannych (ciężko) było „tylko” 6,331. z puli rannych blisko co trzeci odniósł obrażenia na tyle poważne, że został inwalida. pamiętacie film z tym żołnierzem bez reki któremu generał USA dał broszkę za 12 zł ? Ojciec 3 dzieci, żywiciel rodziny ,który z dnia na dzień stracił możliwość zarabiania pieniędzy.
  Nazistów mi nie żal, bandytów mi nie zal, kryminalistów mi nie żal, ale pamiętajmy, że tam na wschodzie trwa wojna domowa i tysiące takich, których jedyna wina było to, ze nie spier***li na czas. W czasie wojny kule nie wybierają i giną, zostają ranni także tacy ludzie.
  którzy wiedzą ,że konflikt na wschodzie to tragedia i wojna domowa.

  http://www.mil.gov.ua/news/2015/05/08/u-minoboroni-pidpisali-memorandum-u-sferi-nadannya-medichnoi-dopomogi-poranenim-bijczyam–/

  Polubione przez 8 ludzi

  • … dokladnie zgadza się, pamiętajmy o tym, że nie wszyscy Ukraińcy są pojebani. Winą niektórych było tylko to, że urodzili się w złym czasie i w złym miejscu. Ja też wolałbym urodzić się w innym miejscu niż Polska albo przynajmniej w innym czasie.

   Polubione przez 8 ludzi

 6. http://sptnkne.ws/j3N

  OBWE apeluje o zawieszenie broni w rocznicę wielkiego zwycięstwa.
  Niestety ostrzał przedmieść Gorłówki i Donieckiego Aiportu trwa.

  Ale mam nadzieję, że jutro mieszkańcy Doniecka i Ługańska , a także innych miejscowości w Donbasie ,będą mogli razem z nami wspólnie świętować 70 rocznicę zakończenia II Wojny Światowej, okresu największego barbarzyństwa i ludobójstwa jakie kiedykolwiek widział świat.

  Polubione przez 7 ludzi

 7. Witam w nocy.
  O 18.30 samolot prezydenta Czech wylądował na Wnukowie. Milosz Zeman weźmie udział w uroczystościach Dnia Zwycięstwa obok 30 innych gości.
  Самолет президента Чехии приземлился во Внуково
  http://www.regnum.ru/news/polit/1922804.html
  Jednak dotrzymał słowa, chociaż minister sz i rząd grozili, że nie zapłacą za bilet do Moskwy.
  Panie wybaczą. To jednak chłop z jajami. I głowa państwa.

  Pozdrawiam i dobranoc.

  Polubione przez 9 ludzi

 8. List Otwarty pod nazwą ” Żołnierze za Pokojem ” byłych wysokich oficerów i żołnierzy byłej niemieckiej NRD- oskiej armii ,przemilczany przez światowe oficjalne media .

  Żołnierze za pokojem
  .
  Dowództwo byłych sił zbrojnych NRD ostrzega przed wojną i domaga się kooperacji zamiast konfrontacji z Rosją
  .

  Jako wojskowi, którzy pełnili odpowiedzialne funkcje w NRD zwracamy się do niemieckiej opinii publicznej kierując się troską o utrzymanie pokoju i przetrwanie cywilizacji w Europie.
  .
  W latach zimnej wojny, podczas której przeżyliśmy długi okres militaryzacji i konfrontacji na progu otwartego konfliktu, wykorzystywaliśmy naszą wiedzę i umiejętności dla zachowania pokoju i bezpieczeństwa naszego socjalistycznego państwa NRD. Narodowa Armia Ludowa ani jednego dnia nie brała udziału w działaniach wojennych, a podczas wydarzeń w latach 1989/90 wydatnie przyczyniła się do tego, że nie użyto wówczas broni. Pokój był zawsze najważniejszym celem naszego postępowania. Dlatego też zdecydowanie sprzeciwiamy się wykorzystywaniu czynnika militarnego w polityce. Z własnego doświadczenia wiemy, że palących problemów naszych czasów nie można rozwiązać siłą.
  .
  W tym miejscu należy przypomnieć, że Armia Radziecka podczas II wojny św. główny ciężar rozbicia faszyzmu wzięła na siebie. W sumie 27 milionów obywateli ZSRR oddało życie dla tego historycznego zwycięstwa. Im jak i ich aliantom dziękujemy w 70 rocznicę zwycięstwa.
  .
  Widzimy obecnie, że wojna ponownie nieodłącznie towarzyszy ludzkości. Realizowany przez USA i jego sojuszników Nowy Porządek Świata w ostatnich latach doprowadził do wojen w Jugosławii, Afganistanie, Iraku, Jemenie, Sudanie, Libii i Somalii. Prawie dwa miliony ludzi straciło w tych wojnach życie, a miliony zmuszono do ucieczki.
  .
  Obecnie działania wojenne dotarły do Europy. Jest oczywistością, że strategią USA są wyeliminowanie Rosji jako konkurenta oraz osłabienie UE. W ostatnich latach NATO coraz bardziej zbliżało się do granic Rosji. Chęć wciągnięcia Ukrainy do UE i NATO jest próbą domknięcia kordonu sanitarnego od krajów bałtyckich po Morze Czarne, w celu odizolowania Rosji od reszty Europy. Zgodnie z kalkulacją USA ma to także utrudnić lub uniemożliwić niemiecko-rosyjskie stosunki.
  .
  Aby opinię publiczną przekonać do tych działań prowadzi się bezprzykładną kampanię propagandową, w której zaślepieni politycy i skorumpowani dziennikarze walą w bębny wojenne. W tej gorącej atmosferze państwo niemieckie powinno upominać się o zachowanie pokoju. Tego domaga się zarówno jego geopolityczne położenie jak i jego historia oraz interesy jego mieszkańców. Im jednak przeciwstawia się żądanie prezydenta Niemiec o zwiększenie „militarnej odpowiedzialności” (czytaj – aktywności wojennej- przyp. opolczyk) oraz prowadzona w mediach histeria prowojenna i antyrosyjska.
  .
  Forsowana militaryzacja Europy wschodniej nie jest igraniem z ogniem – jest igraniem z wojną.
  .
  Wiedząc o niszczycielskiej sile nowoczesnych (współczesnych) wojen, w poczuciu odpowiedzialności jako obywatele stwierdzamy z całą wyrazistością: w tym miejscu zaczyna się zbrodnia przeciwko ludzkości.
  .
  Czy już zapomniano o tylu ofiarach II wojny św., o olbrzymich zniszczeniach w całej Europie, o rzekach uchodźców i nieskończonych cierpieniach ludzi? Czy ostatnie wojny prowadzone przez USA i NATO nie spowodowały dość nędzy i ofiar w ludziach?
  .
  Czy nie rozumie się, co oznaczać mogą działania wojenne na gęsto zaludnionym kontynencie europejskim?
  .
  Doszłoby do użycia setek samolotów wojskowych i uzbrojonych dronów, wyposażonych w bomby i rakiety, tysięcy czołgów i wozów pancernych, oraz artylerii. Na morzach Północnym, Bałtyku i Czarnym starłyby się setki okrętów wojennych, a za nimi stałaby jeszcze broń atomowa gotowa do użycia. Granice między linią frontu i zapleczem byłyby zatarte. Miliony matek i dzieci płakałyby za ich mężami, ojcami i braćmi. Ofiary szłyby w miliony. Europa zmieniłaby się w zniszczoną pustynię.
  .
  Czy może tak daleko dojść? Nie i jeszcze raz Nie!
  .
  Dlatego zwracamy się do niemieckiej opinii publicznej:
  Ten scenariusz musimy powstrzymać.
  Nie potrzebujemy retoryki wojennej a polemiki pokojowej.
  Nie potrzebujemy zagranicznych operacji militarnych Bundeswehry ani żadnej armii jewrounijnej.
  Nie potrzebujemy więcej środków na cele militarne, potrzebujemy więcej środków na potrzeby humanitarne i socjalne.
  Nie potrzebujemy wojennej nagonki na Rosję, potrzebujemy więcej wzajemnego zrozumienia dla pokojowego sąsiedztwa i współpracy.
  Nie potrzebujemy militarnej zależności od USA, potrzebujemy naszej własnej odpowiedzialności za pokój. Zamiast wojsk szybkiego reagowania NATO na wschodniej granicy potrzebujemy więcej turystów, wymiany młodzieży i spotkań pokojowych z naszymi wschodnimi sąsiadami.
  Potrzebujemy pokojowych Niemiec w pokojowej Europie.
  .
  Oby nasze dzieci, wnuki i prawnuki taką naszą generację mogły zachować w pamięci.
  .
  Ponieważ dobrze wiemy, co oznacza wojna podnosimy głos przeciwko wojnie a za pokojem.
  .
  Sygnatariusze Listu Otwartego :

  Armeegeneral a.D. Heinz Keßler
  .
  Admiral a.D. Theodor Hoffmann
  .
  Die Generaloberste a.D. Horst Stechbarth; Fritz Streletz; Fritz Peter
  .
  Die Generalleutnante a.D. Klaus Baarß; Ulrich Bethmann; Max Butzlaff; Manfred Gehmert; Manfred Grätz; Wolfgang Kaiser; Gerhard Kunze; Gerhard Link; Wolfgang Neidhardt; Walter Paduch; Werner Rothe; Artur Seefeldt; Horst Skerra; Wolfgang Steger; Horst Sylla; Ehrenfried Ullmann; Alfred Vogel; Manfred Volland; Horst Zander
  .
  Vizeadmiral a.D. Hans Hofmann
  .
  Die Generalmajore a.D. Olivier Anders; Heinz Bilan; Bernhard Beyer; Günter Brodowsky; Kurt Brunner; Heinz Calvelage; Sebald Daum; Willi Dörnbrack; Alfred Dziewulski; Johannes Fritzsche; Egon Gleau; Otto Gereit; Roland Großer; Peter Herrich; Karl-Heinz Hess; Günter Hiemann; Lothar Hübner; Siegmund Jähn; Günter Jahr; Manfred Jonischkies; Günter Kaekow; Johannes Kaden; Helmut Klabunde; Klaus Klenner; Raimund Kokott; Kurt Kronig; Manfred Lange; Bernd Leistner; Hans Leopold; Klaus Listemann; Heinz Lipski; Hans Georg Löffler; Rudi Mädler; Manfred Merkel; Günter Möckel; Dieter Nagler; Johannes Oreschko; Rolf Pitschel; Hans Christian Reiche; Fritz Rothe; Günter Sarge; Dieter Schmidt; Horst Schmieder; Gerhard Schönherr; Gerhard Seifert; Kurt Sommer; Erich Stach; Manfred Thieme; Wolfgang Thonke; Henry Thunemann; Walter Tzschoppe; Günter Voigt; Gerd Weber; Dieter Wendt; Klaus Wiegand; Heinrich Winkler; Heinz-Günther Wittek; Erich Wöllner; Werner Zaroba; Manfred Zeh; Alois Zieris
  .
  Die Konteradmirale a.D. Herbert Bernig; Eberhard Grießbach; Hans Heß; Werner Henniger; Klaus Kahnt; Werner Kotte; Helmut Milzow; Gerhard Müller; Joachim Münch
  .
  Namens einer großen Anzahl von Obersten und Kapitänen zur See a.D. Volker Bednara; Frithjof Banisch; Bernd Biedermann; Karl Dlugosch; Thomas Förster; Günter Gnauck; Günter Leo; Friedemann Munkelt; Werner Murzynowski; Gerhard Matthes; Lothar Matthäus; Friedrich Peters; Helmut Schmidt; Fritz Schneider; Heinz Schubert; Helmar Tietze; Wilfried Wernecke; Rolf Zander; Oberstleutnant a.D. Günter Ganßauge
  .
  Weitere Angehörige der NVA aus den Reihen der Offiziere, Fähnriche, Unteroffiziere und Soldaten bekunden ihre Zustimmung.
  .
  Przetłumaczone przez Andrzeja Szuberta ze strony:

  https://www.jungewelt.de/2015/05-06/023.php

  za źródło : https://opolczykpl.wordpress.com/2015/05/09/apel-bylych-wojskowych-bylej-armii-bylej-ndr/

  PS. Po przeczytaniu tego listu w pełni się z nim identyfikuję i go popieram jako były oficer, komandos , oficer kontrwywiadu wojskowego za LWP.

  Polubione przez 11 ludzi

 9. Dzisiaj w dniu 9 maja 2015 r. obchodzony jest przez Rosjan 70-letni , jubileuszowy Dzień Zwycięstwa . Z tej okazji w miastach całej Rosji odbędą się liczne parady , w tym przeprowadzone zostaną parady morskie . Centralna parada odbędzie się w Moskwie na Placu Czerwonym . Początek o godzinie 10:00 czasu moskiewskiego. W paradzie uczestniczyć będą delegacje z różnych krajów oraz 85 weteranów byłej wojny.

  http://www.vesti.ru/doc.html?id=2565326

  http://www.vesti.ru/doc.html?id=2564007

  http://www.vesti.ru/doc.html?id=2565605

  Dzień Zwycięstwa na Zachodzie obchodzono w dniu 8 maja 2015 r. w Polsce centralne uroczystości odbyły się na Westerplatte

  http://www.vesti.ru/doc.html?id=2565387

  Z okazji Dnia Zwycięstwa oddaje hołd wszystkim, którzy zginęli w walce o pokój i wolność na świecie. Szczególne życzenia kieruje dla Narodu Rosyjskiego, który poniósł w II wojnie światowej największe straty i bez którego udziału w tej wojnie nie byłoby możliwe pokonanie na świecie niemieckiego faszyzmu. Weteranom tej wojny, w tym polskim weteranom życzę , by pamięć o nich i o tym co zrobili dla przyszłych pokoleń była wiecznie żywa, a im samym życzę dużo zdrowia i długich lat życia.

  Polubione przez 11 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.