Wojna domowa na Ukrainie 12.05.2015r.- 82 dzień od nowego rozejmu.


„Armaty zamiast masła!”- cytat z Rudolfa Hessa. Jak widać hasło te dziś jest też bardzo aktualne.

„Władimir Putin usprawiedliwia zbrodnie dokonane w wyniku sowieckiej agresji. To próba zmieniania historii i wypaczania biegu II wojny światowej” – powiedział Piotr Kościński z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Przypomnę, że temat paktu Ribbentrop-Mołotow został poruszony podczas niedzielnego spotkania rosyjskiego prezydenta z kanclerz Niemiec, Angelą Merkel, kiedy to Władymir Putin powiedział, że:

„ZSRR podjął wiele starań, aby przeciwstawić się faszyzmowi w Europie. Wszystkie te próby zakończyły się niepowodzeniem co zmusiło Związek Radziecki do podjęcia kroków mających na celu niedopuszczenie do bezpośredniej konfrontacji z Niemcami, czego wynikiem był pakt Ribbentrop-Mołotow. Sensem tego paktu było zapewnienie bezpieczeństwa ZSRR”

Powyższe słowa sprowokowały Piotra Kościńskiego do wyrażenia swoich obaw o bezpieczeństwo Polski jak i krajów nadbałtyckich:

„Putin nie próbuje uspokajać, że nie ma się czego bać ze strony Rosji”

Zastanawiające jest na jakiej podstawie, ten znany z mediów ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, wysnuł ze słów Putina oceniających pakt Ribbentrop-Mołotow, że są to słowa bardzo niepokojące?

Może uzasadnieniem dla takiej tezy są kolejne słowa eksperta Kościńskiego:

„Stwierdzenie, że pakt Ribbentrop-Mołotow był dobry dla Związku Radzieckiego oznacza, że Putin usprawiedliwia zbrodnie dokonane w wyniku sowieckiej agresji”

Jak to zwykle bywa; teoretycznie wszystko się zgadza, ale nie do końca, bo takie wyrywkowe podejście do zagadnień historycznych, można traktować wyłącznie jako kolejną odsłonę narracji propagandowej ostatnio narzuconej przez część elit politycznych wywodzących się z PRL-owskiej opozycji antysystemowej, której wspólną cechą jest skrajna rusofobia.

Dlatego też pan ekspert koncentruje się na pakcie Ribbentrop-Mołotow pomijając przy tym inne bardzo istotne fakty historyczne, które doprowadziły Polskę do takiej sytuacji jaka miała miejsce po 1 września 1939 roku.

Skierowanie uwagi tylko na jeden element przedwojennej rzeczywistości historycznej ma na celu odwrócenie uwagi od innych, bardzo istotnych zdarzeń, które wywołały w następstwie tego pewien logiczny ciąg  zjawisk prowadzących w ostatecznym rachunku do potwornych zbrodni cechujących cały okres II Wojny Światowej, a które to można było uniknąć gdyby tylko nasi zachodni sojusznicy wywiązali się ze swych zobowiązań podjętych wobec Polski.

Czy tak się stało?

Oczywiście, że nie- i o tym pan Kościński nawet się nie zająknął.

Bo przecież, gdyby nie zdradziecka postawa naszych sojuszników, to do żadnych zbrodni by nie doszło, a więc również tych, które były „dokonane w wyniku sowieckiej agresji”.

Tak więc może wreszcie należałoby zacząć mówić o przyczynach, a nie zawężając optykę do ich skutków, bo bez tego nie będzie właściwego zrozumienia procesów historycznych, a sama historia zamiast uczyć wyciągania z niej właściwych wniosków będzie traktowana jako narzędzie polityczne do realizacji określonych interesów sprzecznych z naszym narodowym dobrem.

Zaś przyczynami było oczywiste nie wywiązanie się z umów jakie nasi zachodni Sojusznicy- czyli Francja i Wielka Brytania- zawarli z rządem II RP.

Tymi umowami były:

1.   Polsko-francuska umowa wojskowa podpisana 19 lutego 1921 roku, na mocy której oba rządy zobowiązały się od udzielenia wzajemnej pomocy wojskowej w przypadku agresji niemieckiej na któryś z krajów, układających się stron.

2.   Polsko-brytyjski układ sojuszniczy podpisany 25 sierpnia 1939 roku, w którym obie porozumiewające się strony zobowiązały się do udzielenia sobie wzajemnej pomocy militarnej w przypadku agresji na jedną ze stron, lub tzw. agresji pośredniej- na terytorium Wolnego Miasta Gdańska, Litwy, Belgii i Holandii i nie zawierania odrębnego pokoju z agresorem.

Ad. 1   http://blogpress.pl/node/11424,

Ad. 2   http://pl.wikipedia.org/wiki/Polsko-brytyjski_uk%C5%82ad_sojuszniczy

Te dwie powyższe umowy międzynarodowe są kluczowe dla zrozumienia polityki jaką prowadziły w okresie poprzedzającej wybuch II Wojny Światowej dwa ówczesne imperia europejskie wobec Polski i w efekcie wymuszając odpowiednią reakcję rosyjskich władz.

I właśnie przewidywanie przez Hitlera skutków tych umów, kiedy to zdawał on sobie sprawę, że Polska wywiąże się ze swoich zobowiązań, natomiast WB i Francja nie zrobi tego, wymusiły na nim dokonanie ataku na stronę mu bezpośrednio zagrażającą, a więc Polskę. Nie dość powyższego, klauzula podpisanego przez Polskę z WB traktatu zobowiązywała nas do nie zawierania odrębnego pokoju z agresorem, czyli zmuszała nas do prowadzenia wojny z hitlerowskimi Niemcami do samego końca, czyli wyczerpania się zdolności obronnych naszych armii lub unicestwienia państwa- co w efekcie stało się jedno, jak i drugie.

Tak więc z tych przyczyn Polska została wybrana jako pierwszy cel ataku niemieckich wojsk i jednocześnie wiadome było, że kraj nasz zmuszony będzie do walki do samego końca, nie mogąc zawrzeć pokoju z dokonującymi agresji Niemcami.

Przewidywanie takich skutków powyższych umów Polski, musiało również wywołać odpowiednią reakcję radzieckich władz, które zdawały sobie sprawę, że agresywna polityka Hitlera kierowana jest przez pewne zagrywki polityczne państw zachodniej Europy, przede wszystkim w kierunku na Wschód. A więc zawarcie paktu Ribbentrop-Mołotow oddalało widmo niemieckiego ataku, przynajmniej na jakiś czas, a z drugiej strony umożliwił stworzenie rozległej strefy buforowej przed zachodnimi granicami Rosji, umożliwiając już tam podjecie skutecznej obrony polegającej na wyczerpaniu sił i środków niemieckich wojsk jeszcze przed dotarciem przez nie do właściwych granic Związku Radzieckiego. Proszę zwrócić uwagę na istotny fakt, że tzw. Zachód nigdy nie potępił zajęcia naszych Kresów Wschodnich przez Związek Radziecki i jednocześnie, nigdy nie brał pod uwagę faktu, że mogłyby one po zakończeniu II WŚ do Polski wrócić. Oczywiście w konsekwencji tego stanu nie potępiono również tych zbrodni ( w tym również Zbrodni Katyńskiej) nad jakimi tak mocno pochyla się pan Kościński, co wynikało z prowadzenia koniunkturalnej polityki przez przywódców świata zachodniego. Dodam, że po podpisaniu paktu Ribbentrop-Mołotow przywódcy państw będących naszymi sojusznikami już następnego dnia mieli wiedzę, na temat jego części tajnej, którą to wiedzą oczywiście nie podzielili się z władzami Polski.

Ciekawe dlaczego?

Po prostu Polska ( jak i kilka innych krajów) tak jak już o tym wcześniej podałem, został wyznaczona do odegrania roli kozła ofiarnego, do czego by mogło nie dojść, gdyby polskie społeczeństwo uświadomiło sobie ten fakt. Przecież mieliśmy jeszcze kilka innych wyjść, a nie tylko bezsensowną honorową klęskę.

Tak więc w dalszej kolei rzeczy- z punktu widzenia interesu Niemiec- pakt ten siłą rzeczy zmuszał Hitlera do konsekwentnego  rozprawienia się przed atakiem na Rosję z zachodnimi sojusznikami Polski, a więc zamiast kontynuować dalszy marsz na Wschód- jak to zaplanowali zachodni stratedzy- zwrócił się on przedtem na Zachód, aby w ten sposób zabezpieczyć sobie tyły.

W efekcie takich posunięć, okazało się, że głównymi wygranymi II Wojny Światowej zostały; Związek Radziecki i jego zaoceaniczny sojusznik, czyli  Stany Zjednoczone.

Taki był skutek paktu Ribbentrop-Mołotow, i że tak się ostatecznie sytuacja rozegrała, możemy zawdzięczać wyłącznie tym, którzy usiłowali kosztem Polski (i kilku jeszcze innych krajów) skierować agresję nazistowskich Niemiec bezpośrednio na Związek Radziecki.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pakt_Ribbentrop-Mo%C5%82otow

Dodam, że dzisiejsza sytuacja na Ukrainie jest kopią tego co się działo przed II Wojną Światową, i oby dla naszego kraju nie skończyła się ona równie tragicznie jak poprzednio.

A teraz- kończąc ten przydługi wywód- przechodzę do relacji z kolejnego dnia wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

Od godziny 20:10 ukraińskie wojsko zaczęło prowadzić ogień w  okolicach donieckiego lotniska. Wcześniej, bo około godziny 18:00 ukraińska artyleria ostrzelała południowe obrzeża Doniecka. W wyniku wczorajszego ostrzału został całkowicie zniszczony jeden dom przy ulicy Jerszowa w dzielnicy Kujbyszewskiej. Obecnie e Doniecku jest spokojnie:

Wczorajszy ostrzał przedmieść Doniecka:

Wczoraj od godziny 20:30 ukraińskie wojsko przy użyciu moździerzy kaliber 82 mm i różnego typu broni maszynowej rozpoczęło ostrzał na pozycje sił powstańczych rozlokowane w rejonie miejscowości Szirokino i samą miejscowość:

W rejonie Ługańska wczoraj ukraińskie wojsko ostrzeliwało pozycje sił powstańczych przy użyciu wszystkich rodzajów broni, w tym również za pomocą haubic kaliber 152 mm. Najcięższy ostrzał miał miejsce w okolicach punktu kontrolnego nr. 29 gdzie ukraińskie czołgi 8 razy ostrzelały linie obronne wojsk powstańczych sił zbrojnych ŁRL rozlokowane na północnych i północno-zachodnich przedmieściach miejscowości Żełobok. Straty wynikłe z tego ostrzału nie są jak na razie znane:

W kierunku Ługańska jedzie duża ukraińska kolumna wojskowa:

Natomiast według codziennego komunikatu jaki przekazało biuro prasowe ukraińskiego dowództwa wojskowego tzw. operacji antyterrorystycznej w dniu wczorajszym w godzinach 18:00-00:00 miało dojść ze strony sił powstańczych miało dojść do licznych naruszeń warunków zawieszenia broni.

I tak z kierunku Doniecka miały być ostrzeliwane przy użyciu moździerzy kaliber 120 mm i haubic 152 mm pozycje ukraińskich wojsk w następujących miejscowościach: Piaski, Wodjanoje, Opytnoje i Awdiejewce. Dodatkowo miał zostać ostrzelany moździerzami i z czołgów teren kopalni „Dubowka” oraz pozycje ukraińskich wojsk w rejonie miejscowości Marinka przez snajperów.

W Mariupolu do ostrzału stanowisk ukraińskich użyto moździerzy kaliber 120 mm i 82 mm, natomiast w rejonie Ługańska powstańcy mieli ostrzeliwać z moździerzy dużego kalibru, granatników i ręcznych wyrzutni rakiet pozycje ukraińskiego wojska w okolicy Stanicy Ługańskiej i miejscowości Sczastie.

Mieszkańcy Melitopola wygwizdali podczas lokalnej oficjalnej uroczystości ukraińskiego żołnierza:

Wczoraj w nocy w Kijowie nieznany sprawca rzucił granat, który eksplodował w pobliżu ogrodzenia posesji domu zastępcy kijowskiej Rady Miasta Aleksandra Federenko. Mimo, że w domu przebywała w tym czasie rodzina Federenki obyło się bez ofiar, odłamki granatu uszkodziły tylko metalowe ogrodzenie posesji:

Ukraińskie MSZ wydało oświadczenie, w którym stwierdzono, że: „przygotowanie i następnie przeprowadzenie w dniu 9 maja w Doniecku i Ługańsku tzw. parad wojskowych jest rażącym naruszeniem punktu 2 podpisanego w Mińsku 12 lutego porozumienia”.

Ciekawe, że ciągle prowadzony ostrzał przez ciężką artylerię, która nie została przez ukraińskie wojsko wycofana na odległość uzgodnioną w porozumieniu mińskim nie stanowi wg. kijowskich władz żadnego naruszenia zawartych tam zobowiązań.

Widocznie niektórym można więcej, jak mniemam, a czego trzymają się rządzący w Kijowie?

Na zakończenie dzisiejszej relacji dodam, że ukraiński prezydent Petro Poroszenko obiecał wczoraj udzielając wywiadu mediom, iż donieckie lotnisko zostanie wyzwolone i wróci do Ukrainy, „bo to jest nasza ziemia”.

Na koniec kilka zdjęć:

Nowa ukraińska „technika”.

W Zaporożu ukraiński żołnierz popełnił samobójstwo rozrywając się granatem.

I jeszcze kilka filmów:

Pozdrawiam.

Reklamy

106 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 12.05.2015r.- 82 dzień od nowego rozejmu.

 1. DNR żąda opublikowania dowodów na wypowiedź kijowa o „Toczce-U” mającej być na wyposażeniu powstańców.
  В ДНР требуют опубликовать доказательств заявлений Киева по «Точке -У»
  http://www.regnum.ru/news/1923540.html
  A także najnowsze informacje z frontu o dzisiejszych 37 naruszeniach rozejmu
  przez banderowców.

  PS. Dzięki za wykład i dyskusję. Lecę tyrać dalej. Dobranoc wszystkim w domowych pieleszach.

  Polubione przez 6 ludzi

 2. Znany nam Pan Dziennikarz na zdjęciu w rezydencji Pana Putina. Dziennikarz będzie ze strony amerykańskiej zadawał pytania stronie rosyjskiej na konferencji w Soczi. Nie ma Pani Psiaki… Ale jest Dziennikarz! 🙂 🙂 🙂
  .https://pp.vk.me/c623129/v623129178/36025/H0v7I0J0DZk.jpg

  Banderowskie ścierwa były nimi od zawsze! .https://pp.vk.me/c627227/v627227905/d0a/THql4xF11uw.jpg

  Putin! Putin! Putin! 🙂 .https://youtu.be/1g_ZB95-Y3k

  Fajne! 🙂 .https://pp.vk.me/c624517/v624517936/2f9ee/ZyFqTTqBP0I.jpg

  TRWA właśnie konferencja prasowa z Soczi! .https://youtu.be/AKoXN81ftJ8

  Polubione przez 5 ludzi

  • Od roku z okładem prezydent, rząd, większość elit politycznych i prawie wszystkie media prześcigają się w promowaniu jednego z totalitarnych rządów i sieją nienawiść na tle narodowościowym, co stanowi ewidentne łamanie prawa i żaden prokurator palcem nie ruszył (w każdym razie nie dodarła do mnie żadna informacja o podjęciu jakiegoś dochodzenia). Zapisanie w konstytucji stwierdzenia, ze Polska jest państwem prawa nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości.

   Polubione przez 7 ludzi

   • „Zapisanie w konstytucji stwierdzenia, ze Polska jest państwem prawa nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości.”- Polska NIE JEST PAŃSTWEM PRAWA TYLKO BEZPRAWIA USANKCJONOWANEGO PRAWEM.

    Pozdrawiam.

    Polubione przez 4 ludzi

 3. Witam z rana! 🙂
  Krakauer do porannej kawy
  Zachód wieszczy wojnę na Ukrainie http://obserwatorpolityczny.pl/?p=32152

  Zapanował niezły popłoch – nie ma mobilizacji http://obserwatorpolityczny.pl/?p=32145

  Sama idea referendum obywatelskiego nie jest zła ale… http://obserwatorpolityczny.pl/?p=32155

  Festiwal poparcia i zohydzania czyli pocałunki śmierci i dobre rady? http://obserwatorpolityczny.pl/?p=32162

  Plus moje wrażenia z konferencji prasowej Ławrow – Kerry… Bardzo interesujące – podkleślanie przyjaźni USA z Rosją przez Kerrego! 🙂 Na pytanie dziennikarza co Kerry sądzi o deklaracji Poroszenki o odbiciu Krymu i Donbasu – Kerry odpowiedział jakoś tak „że musimy wpłynąć na Poroszenkę by robił to co deklarował a najwazniejsze jest przerwanie broni, MIńsk-2 oraz by obie strony zasiadły do negocjacji”

  Polubione przez 4 ludzi

 4. Szarij z rana jak śmietana 🙂

  Коротко об ассоциации в украинском понимании .https://www.youtube.com/watch?v=bEV6WiXnTTE

  Донецк. Бюджетники под дулами. .https://www.youtube.com/watch?v=E8E1XoD5aV4

  Поможем защитнику Отечества .https://www.youtube.com/watch?v=4Q9fuuPoZbc

  Лучшие танки мира .https://www.youtube.com/watch?v=LHnRm4glI8E

  Украинский Facebook? Просите правильно! https://www.youtube.com/watch?v=Btk8Ry10Mq4

  Забрать мобилки у солдат https://www.youtube.com/watch?v=Br5iFN7p1KM

  Обращение к Президенту Украины .https://www.youtube.com/watch?v=ITa39IRvxJA

  Polubione przez 3 ludzi

 5. Politikus z rana:

  Wielkie banki straciły wiarę w obligacje USA. Zmniejsza się dość gwałtownie ilość posiadanych przez te banki amerykańskich obligacji… Mowa o największych bankach w USA ale ta tendencja dotyczy także banków „ze świata”… http://politikus.ru/events/50061-krupnye-banki-poteryali-doverie-k-gosobligaciyam-ssha.html

  Politikus cytuje art. http://vz.ru/world/2015/5/12/744827.html gdzie pisze się o tym że przyjaźń i zbliżenie pomiędzy FR i RPA zatrważa Zachód…

  Banderowcy już otwartym tekstem ŻĄDAJĄ od Europy „członkostwa” 🙂 „ЕС должен прекратить дискуссии о членстве Украины и работать, чтобы это произошло” http://politikus.ru/events/50064-mid-ukrainy-hvatit-diskutirovat-pora-prinimat-nas-v-es.html

  A tymczasem społeczeństwo ma już dość! W centrum KIjowa trwa akcja „Cena życia” – chodzi o to że ludzie masowo popełniają samobójstwa z uwagi na brak środków do życia… http://politikus.ru/events/50066-kievlyane-veshayutsya-iz-za-tarifov-zhkh.html

  Polubione przez 5 ludzi

 6. RIA-Nowosti

  Ukry informują o wzmocnieniu obrony Mariupola jakąś swoją „wunderwaffe” MWD-2 http://ria.ru/world/20150513/1064184724.html Ale nie znalazłem co to jest? „Фортификационные сооружения Мариуполя будут усилены. На юге Донецкой области состоялось первое испытание малой огневой установки МВД-2, которую в большом количестве планируется устанавливать на боевых позициях защитников Мариуполя”, — сообщил в среду пресс-центр спецоперации в Донбассе.
  Силовики утверждают, что огневые установки являются украинской разработкой и якобы не имеют аналогов в мире.

  Obama: „Iran destabilizuje sytuację na Bliskim Wschodzie” http://ria.ru/world/20150513/1064190083.html

  Media piszą że Iran rozpocznie wojnę jeżeli ktoś zaatakuje jego statek z pomoca humanitarną dla Jemenu http://ria.ru/world/20150513/1064167913.html

  USA liczą na podpisanie z FR umów rozbrojeniowych – chodzi o systemy przeciwrakietowe oraz o umowę ABM z której USA wycofały się w roku 2002 http://ria.ru/defense_safety/20150513/1064186581.html

  Dziś u mnie bardzo senny dzień…. Podobno w Korei Północnej rozstrzelano ministra obrony za to że usnał w pracy… http://ria.ru/world/20150513/1064172383.html

  Chyba zmniejszają się zapasy ropy w USA bo ceny zaczynają rosnąć na rynkach http://ria.ru/economy/20150513/1064179784.html

  Dolar z kolei osłabia się w stosunku do euro – bo oczekuje się negatywnych informacji na temat sprzedaży w USA http://ria.ru/economy/20150513/1064187232.html

  Polubione przez 5 ludzi

  • Co do Wunderwaffe to linkuję takie zdjęcie jako odpowiedź na nią.

   Bodajże w marcu lub w kwietniu były u nas pokazane zdjęcia pociągu ze sprzętem z okolic Ługańska,na którym oprócz pojazdów pancernych „majaczyły” na ostatnich wagonach cztery Buratino.Zdjęcie,które umieściłem zrobiono podobno w rejonie Piaski/Awdiejewka ale nie mam pewności,że jest prawdziwe.Chociaż krajobraz i kamuflaż uprawdopodabnia tą wersję. 🙂

   Polubione przez 4 ludzi

   • W kwestii formalnej – tajemnicze ukropskie MWD2 to oczywiście nie jest TOS1 Buratino (a tak wynika z twojej odpowiedzi). Buratino jest natomiast znakomitym „lekarstwem” na wszelkie umocnienia , tak pracowicie wykopywane przez Ukropów (nawet na plażach 🙂 ).

    Polubione przez 6 ludzi

  • „Ukry informują o wzmocnieniu obrony Mariupola jakąś swoją „wunderwaffe” MWD-2”- to nie jest broń tylko przenośne opancerzone stanowiska ogniowe.

   Czyli metalowa trumna, dla będącego w nim żołnierza, która wygląda w ten sposób:

   Pozdrawiam.

   Polubione przez 4 ludzi

 7. Witam z rana.Już na ten temat była dyskusja,o trałach przeciwminowych na noworosyjskich czołgach.Masowe ich wykorzystywanie obecnie,widoczne chociażby na wielu filmach z ćwiczeń to skutek dużych strat w sprzęcie w czasie kampanii zimowej szczególnie w walkach o Diebalcewo.

  Polubione przez 7 ludzi

 8. Amerykańscy politycy robią dobrą minę do złej gry. Impulsem ku temu prawdopodobnie były Parady Zwycięstwa przeprowadzone w Rosji / od Władywostoku do Moskwy / w dniu 9 maja 2015 r. oraz towarzyszący im obywatelski pochód pod nazwą „Nieśmiertelny Pułk”, które jednoznacznie dały Zachodowi, w tym USA silny sygnał , iż z Rosją należy się liczyć .

  Sekretarz stanu USA John Kerry na spotkaniu z prezydentem Rosji Władymirem Putinem i ministrem spraw zagranicznych Rosji Sergiejem Ławrowem ostrzegł prezydenta Ukrainy Petro Poroszenkę przed wznowieniem walk na terytorium Ukrainy.

  http://www.vesti.ru/doc.html?id=2574758

  http://www.vesti.ru/videos/show/vid/644656/cid/58/#/video/http%3A%2F%2Fplayer.rutv.ru%2Fiframe%2Fvideo%2Fid%2F1213654%2Fstart_zoom%2Ftrue%2FshowZoomBtn%2Ffalse%2Fsid%2Fvesti%2FisPlay%2Ftrue%2F%3Facc_video_id%3D644656

  Powyższe słowa sekretarza stanu USA mijają się z rzeczywistością tj. z codziennymi atakami / ostrzałami Donbasu przez ukraińską armię, z udziałem amerykańskich instruktorów w szkoleniu ukraińskiej armii z zorganizowanymi, z udziałem amerykańskich żołnierzy ćwiczeniami w Gruzji, z istnieniem amerykańskich, w tym NATO-skich baz w pobliżu granic z Rosją.

  Polubione przez 8 ludzi

  • Sądzę , że jak płachta na byka podziałała na Amerykanów raczej obecność na paradzie w Moskwie przywódcy Chin. Jego wypowiedzi , podpisane kontrakty i widoczna zażyłość z prezydentem Putinem. Ścisły sojusz Rosji i Chin to „zły sen” , którego bali się jeszcze MacArthur i Eisenhower i który wyraźnie zaczyna się materializować. Może się mylę ale nie słyszałem wcześniej o planach wizyty sekretarza stanu SZA w Rosji , więc taka reakcja może świadczyć tylko o jednym – amerykanie poważnie się przestraszyli…

   Polubione przez 7 ludzi

 9. Rada Najwyższa Ua przeforsowała uchwałę o stanie wojennym (О правовом режиме военного положения)
  Krótko tylko co to znaczy w przypadku wprowadzenia:
  – przymus pracy,
  – zakaz zgromadzeń,
  – cenzura,
  – wywłaszczenia majątku na rzecz służb i wojska,
  – zakazy przemieszczania się ludności,
  – internowanie (czytaj obozy)
  – godziny policyjne ……
  źródł.:http://topwar.ru/74796-verhovnaya-rada-ukrainy-prinyala-zakon-ob-internirovanii-rossiyan.html

  Polubione przez 6 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.