Wojna domowa na Ukrainie 13.06.2015r.- 114 dzień od nowego rozejmu.


Skutki ostrzelania dzisiejszej nocy Gorłówki przez ukraińską artylerię.

Według ukraińskiego prezydenta Petra Poroszenki „Rosja zmieniła taktykę wobec Ukrainy. Zamiast otwartej wojny stara się wpływać na wewnętrzne procesy polityczne i społeczne”.

Poroszenko uzasadnił swoją tezę w ten sposób, że powodem zmiany rosyjskiej taktyki ma być to, że nie udało się Rosji wygrać wojny w Zagłębiu Donieckim, więc w związku z tym należy się spodziewać, że będzie ona działać inaczej, co polegać będzie na destabilizacji sytuacji wewnętrznej na Ukrainie.

Destabilizowanie zaś ma polegać na wspieraniu separatyzmu, choć organy ścigania walczą nawet z jego niewielkimi przejawami. Czego dowodem ma być fakt, że w ostatnim miesiącu zatrzymano 47 osób z organizacji o charakterze separatystycznym posługującą się nazwą ”Ludowa Rada Mikołajowa”.

Natomiast w Kijowie odbywają się często opłacane manifestacje, które mają pokazywać niezadowolenie Ukraińców z nowych władz. Są one nagłaśniane przez rosyjskie stacje telewizyjne i strony internetowe związane z separatystami.

W niedzielę na przykład kilka osób postawiło sześć takich samych namiotów na placu Niepodległości twierdząc, że rozpoczynają kolejną rewolucję. Służba Bezpieczeństwa poinformowała, że akcja była finansowana przez samozwańcze republiki, a jej organizator Rustam Taszbajew po dość intensywnym przesłuchaniu przez SB został deportowany.

Natomiast jak twierdzi sam Rustam Taszbajew po aresztowaniu przez ukraińską milicję, został ciężko pobity a następnie wywieziony do lasu i tam pozostawiony na pastwę losu.

Powiedział on również, że podczas jego przesłuchania i bicia obecni byli funkcjonariusze służb amerykańskich, bo on sam ma obywatelstwo USA. Po kilkudniowym pobycie w szpitalu najbliższym lotem udał się do Ameryki, będąc pewnym, że przed śmiercią podczas przesłuchania uchroniło go wyłącznie amerykańskie obywatelstwo.

Tak to wygląda ta prawda przekazywana przez ukraińskiego prezydenta.

Na zakończenie tego wstępu podam jeszcze informacje jakie przekazał wczoraj Główny Urząd Statystyczny.

Otóż okazuje się, że rok do roku polski eksport do Rosji w przeliczeniu na dolary spadł o 44,5%, zaś w tym samym czasie na Ukrainę spadł o 30%.

W wymiernych kwotach oznacza to łączny spadek dochodów tylko z tego tytułu na ponad 1 mld 335 mln dolarów nie licząc przy tym strat jakie odnotowują przy tym np. polskie firmy transportowe i pośrednicy. Dodam, że straty z miesiąca na miesiąc pogłębiają się.

Takie są koszty szaleńczej polityki uprawianej przez polską klasę rządzącą, która najwyraźniej nie wykazuje zainteresowania dobrem kraju mając wyłącznie na uwadze dobro swoje.

http://biznes.pl/magazyny/handel/gus-eksport-na-ukraine-liczony-w-dolarach-spadl-o-30-r-r-do-rosji-o-44-5/gvwkfs

A teraz po tym wstępie przechodzę do relacji z kolejnego dnia wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

Wczoraj nadal trwał ostrzał prowadzony przez ukraińską artylerię północnych i zachodnich obrzeży Doniecka. Najbardziej intensywny ostrzał miał miejsce w dzielnicy Pietrowskiej gdzie poza licznymi stratami w substancji mieszkaniowej- m.in. zostały zniszczone dwa domy prywatne przy ulicy Gorkiego i ulicy Szewczenki- uszkodzone zostały również cztery transformatory powodując odcięcie dopływu energii elektrycznej do 524 domów, w tym do 3 budynków wielorodzinnych i 521 domów prywatnych. W godzinach popołudniowych zostały również ostrzelane przez ukraińską artylerię i  moździerzami z kierunku miejscowości Wodjanoje i Awdiejewki teren dworca kolejowego teren kopalni Oktjabskiej jak i dzielnica Okrtjabrskaja. Poza tym kilka pocisków spadło w rejonie dzielnicy Kijowskiej i w okolicach mostu Putiłowskiego, powodując uszkodzenia nawierzchni dróg szczególnie na ulicy Żmury gdzie również uszkodzone zostały dwa domy. W wyniku tych ostrzałów rannych zostało dwóch cywilów:

Ostrzelane również zostały wschodnie i południowe przedmieścia Awdiejewki a także trwa nadal intensywny ostrzał Gorłówki, która od wczoraj do dzisiejszego poranka znajduje się pod silnym ogniem ukraińskiej artylerii. Od godziny 04:45 rozpoczął się potężny ostrzał przy użyciu czołgów lub dział samobieżnych w rejonie dzielnicy Komsomolec, osiedla Kurganki i Golma oraz teren kopalni „Głubokoj”. Kolejna fala ostrzału nastąpiła około godziny 05:53 w rejonie Zajcewa i Nikitowki. Obecnie trwa ostrzał z użyciem moździerzy Kurganki, Komsomolca i Głubokaja oraz kopalnia nr. 5.

W wyniku tego porannego ostrzału zginęła 11-letnia dziewczynka:

Natomiast wczoraj około godziny 23:00 zostało ostrzelane przez ciężką artylerię osiedle Koczegarka i znajdujące się tam targowisko. W wyniku tego ostrzału zostało zniszczonych kilka domów prywatnych zaś mieszkańcy zmuszeni byli ukrywać się przez całą noc w piwnicach:

Ostrzelane zostały również północne przedmieścia Debalczewa. Według informacji przekazanych przez tamtejszych mieszkańców; ukraińska artyleria koncentruje swój ogień w trójkącie pomiędzy miejscowościami: Debalczewo-Swietłodars-Uglegorsk.

Wczoraj też trwały intensywne walki na terenie donieckiego lotniska, w których udział brał również batalion czołgów „Somalia”:

Nadal trwają- o średniej intensywności przy użyciu broni ręcznej i moździerzy- walki w rejonie miejscowości Marinka, gdzie głównym ich ośrodkiem był rejon internatu i szpitala. W okolicach miejscowości Trudowskaja ukraińska artyleria ostrzeliwała pozycje obronne sił powstańczych. Do walk o podobnym natężeniu dochodziło również w rejonie Spartakusa i Piask.

W okolicach miejscowości Krasnogorowaka w rezultacie nieostrożnego obchodzenia się z materiałami wybuchowymi doszło do eksplozji na stanowisku ogniowym ukraińskiej artylerii. W wyniku tego zostały zniszczone dwa działa samobieżne, skład amunicji i około dwa plutony siły żywej. Niezły rezultat jak na jeden dzień walki.

Poniżej film przedstawiający nową zdobycz powstańców:

W rejonie Ługańska ukraińskie wojsko w ciągu mijającego tygodnia 34 razy naruszyło warunki zawieszenia broni prowadząc trzykrotnie ostrzał czołgami, 9 razy przy użyciu granatników, 4 razy za pomocą różnych rodzajów broni ręcznej i 18 razy za pomocą moździerzy- w tym 4 razy przy użyciu moździerzy 120 mm.

W wyniku tych ostrzałów zginął jeden powstaniec, a kolejny został ranny.

Głównymi celami ostrzału ukraińskiego wojska były następujące miejscowości: Wiesełaja Gora, Sokolniki, Oboznoje, Donieckij, most na rzecze Sewierskij Donieck w rejonie Stanicy Ługańskiej oraz obrzeża Ługańska:

Według informacji przekazanych przez powstańców w rejonie miejscowości Bahmutka, koło punktu kontrolnego nr. 30 walczyć mają po stronie ukraińskiej Polacy:

Cechą charakterystyczną sytuacji ostatniego tygodnia w rejonie Ługańska, jest to, że powstańcy praktycznie zachowywali postawę bierną nie reagując na ukraińskie prowokacje.

Natomiast jak podano w komunikacie biura prasowego ukraińskiego dowództwa wojskowego prowadzącego tzw. operację antyterrorystyczną, dzisiejszej nocy doszło 40 razy do wymiany ognia pomiędzy żołnierzami ukraińskimi a powstańcami.

Do potyczek miało dojść przy użyciu ciężkiej broni, w tym haubic 122 mm, moździerzy różnych kalibrów, granatników i broni strzeleckiej w rejonie miejscowości: Opytnoje, Awdiejewka, Piask i kopalni „Butowki”. Poza tym do walk doszło w rejonie donieckiego lotniska, Marinki, gdzie miały być w użyciu moździerze 120 mm oraz w rejonie Sarognatowki gdzie ostrzał prowadzono za pomocą haubic 122 mm.

Prowadzony był też ostrzał w rejonie Mariupola moździerzami 120 mm oraz w okolicach Granitnoje i w rejonie Ługańska w okolicach miejscowości Zołotyje gdzie ostrzał prowadzono przy użyciu haubic 122 mm oraz rejonie miejscowości Krimskoje, gdzie w użyciu były granatniki, broń przeciwlotnicza i transportery opancerzone.

Reasumując:

Ogólnie rzecz biorąc intensywność walk pod koniec tego tygodnia zaczęła słabnąć- poza terenem donieckiego lotniska, gdzie wczoraj doszło do poważnej bitwy z udziałem broni pancernej- a sytuacja powoli normuje się. Prawdopodobnie impet ataku ukraińskich wojsk wyczerpał się i obecnie co one mogą robić, to prowadzić ogień na pozycje obronne sił powstańczych i ostrzeliwać z artylerii i broni moździerzowej cele cywilne. Z tym, że i w przypadku ostrzału prowadzonego przez ciężką artylerię, nie jest wykluczone, iż zostanie on przerwany w wyniku ataków jakie mogą przeprowadzić w najbliższym czasie powstańcy na ukraińskie stanowiska ogniowe, w celu ich likwidacji.

Jak z powyższego widać ukraińska armia nie ma już sił i środków oraz odpowiednio zmotywowanej siły żywej na prowadzenie dalszej walki, tak więc będzie się ograniczać w najbliższym czasie do prowokowania powstańców, prowadząc wojnę podjazdową, ostrzeliwując cele cywilne, niszcząc infrastrukturę socjalno-bytową miast oraz prowadząc ostrzał na stanowiska obronne sił powstańczych.

Przy braku pomocy z zewnątrz, na co obecnie liczą kijowskie władze, nie ma obecnie szans na przeprowadzenie, jakiegokolwiek zagrażającego suwerenności zbuntowanych republik, skutecznych operacji wojskowych.

Chociaż trzeba wyraźnie stwierdzić, że próby takie będą podejmowane na co dowodem jest ciągłe ściąganie przez ukraińskie dowództwo wojskowe w rejon linii rozgraniczenia sprzętu ciężkiego, zwiększanie tam stanu osobowego oraz dalsze gromadzenie zapasów amunicji, żywności i innego rodzaju sprzętu pomocniczego. Szczególnie ma to miejsce na trzech odcinkach frontu: w rejonie Ługańska, Gorłówki i Doniecka.

Wczoraj, po prawie miesiącu, udało się obserwatorom misji OBWE odzyskać pełną kontrolę nad własnym punktem obserwacyjnym koło miejscowości Szirokino. Przypomnę, że w dniu 14 maja br. punkt ten został zajęty w nocy przez ukraińskich żołnierzy z pułku „Azow” w celu prowadzenia z niego ostrzału pozycji obronnych sił powstańczych rozmieszczonych w rejonie Szirokina.

W Centrum Sytuacji Kryzysowych DRL w dniu wczorajszym 13 osób uzyskało certyfikat specjalności saperskiej, co w tej chwili jest palącą potrzebą ze względu na bardzo duże ilości zalegających niewybuchów i min w rejonie donieckiej republiki.

Podczas prowadzenie sianokosów w okolicach miejscowości Swierdlowsk kosiarka zawadziła o krawędź ukrytej tam miny, w wyniku czego jedna osoba zginęła a dwie kolejne zostały ranne odłamkami.

Na terenie lotniska w Kramatorsku- będącego pod kontrolą ukraińskich sił zbrojnych- zauważono wczoraj obecność tam mobilnych krematoriów, co jest dowodem na to, że nadal ukraińskie dowództwo wojskowe ukrywa prawdziwą ilość ofiar wśród swoich żołnierzy, podając w informacjach, że zaginęli, zaś naprawdę ich zwłoki zostały spalone:

Dzisiejszej nocy w Rostowie nad Donem miał miejsce incydent, który polegał na obrzuceniu jajkami z zawartością farby elewacji budynku, w którym się mieści ukraiński Konsulat Generalny. Wcześniej, bo 11 czerwca doszło do podobnego incydentu w Charkowie, tylko że tam został obrzucony jajkami z farbą konsulat FR, gdzie poza innymi zniszczeniami zostało uszkodzone godło FR. Prawdopodobnie dzisiejszy incydent jest odpowiedzią na zniszczenie budynku rosyjskiego konsulatu w Charkowie:

Z okazji wczorajszego Dnia Rosji życzenia złożył Graham Phillips- brytyjski obywatel pełniący funkcję korespondenta wojennego po stronie powstańców:

Na koniec kilka zdjęć:

Incydent jaki miał miejsce dzisiejszej nocy w Rostowie nad Donem gdzie nieznani sprawcy zniszczyli elewację ukraińskiego konsulatu .

I jeszcze kilka aktualnych filmów:

Pozdrawiam.

82 uwagi do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 13.06.2015r.- 114 dzień od nowego rozejmu.

    • A ja nie pozdrawiam pozdrawiającym pozdrowieniem, no chyba, że jesteś mania przepraszania , to wtedy pozdrawiam pozdrawiająco pozdrawiającym pozdrowieniem.

     Polubione przez 1 osoba

   • Dziękuję za dzisiejszą relację.
    Wydaje mi się, że warto również dodać do danych spadkowych naszego eksportu do Rosji w wysokości 44,5% podanych przez @Adnovum, że obrót towarowy na linii USA-FRosyjska ma się całkiem dobrze a na „niektórych odcinkach” wykazuje nawet tendencję wzrostową…
    Tak tylko, celem wypracowania sobie wlasnego stanowiska 🙂

    Polubione przez 6 ludzi

 1. Witam i z podziękowaniem za wykład /super! 🙂 / i linków multum / obejrzę wieczorem te których nie widziałem wcześniej bo zaraz znikam/ – dodam bez podpierania się stosownym linkiem / jakieś problemy z kompem trwałe! 😦 / że „nowa polityka Poroszenki” w stosunku do Donbasu ma polegać na blokadzie informacyjnej. Wczoraj przed północą czytałem że Wierchowna ma wydać z siebie stosowne prawo – cenzurujące informacje o ATO. Prawdopodobnie „Orwell” pełny – czyli oficjalnie nie będzie żadnego „ATO”, walk, ginących ludzi itd. A tak sobie myślę że jakby takie „prawo” przyklepano to jest panaceum na wszystko! Można zamykać ludzi pod byle pretekstem – bo ktoś poszedł do urzędu o zasiłek pogrzebowy, poszedł do lekarza z raną postrzałową itd. Jak nie ma oficjalnie „ATO” to sugerowanie że takie coś jest stanowi zagrożenie dla UPAdliny! Ciekawe czy same Ukry to wymyśliły – jezeli to prawda!

  Jeszcze kilka linków zanim zniknę na kilka godzin…

  .https://youtu.be/AIjy0byVMZc Nowa forma działań odstraszających! 🙂 Na koniec ćwiczeń rosyjsko-egipskich do flotylli podpłynął okręt amerykański. Ale jak Rosjanie zaczęli nadawać przez głośniki hymn Rosji to tak szybko uciekał jakby to była święcona woda! Hymn święcony?

  jeżeli chodzi o Egipt, to…
  Если бы американским и российским аналитикам в 2012 году сказали, что через три года после египетского Майдана глава Египта прилетит на парад 9 мая в Москве и будет искать у Кремля внешнеполитической защиты, аналитики и эксперты покрутили бы пальцем у виска. А зря. Русские всегда возвращаются. И не только за деньгами.
  .https://www.youtube.com/watch?v=S2NgO_DENKY

  Taka grafika pokazująca kto jest kim na UPAdlinie. My to wiemy ale warto powtórzyć! .https://pp.vk.me/c622824/v622824575/18aaf/l44zLN-L8d8.jpg

  .https://pp.vk.me/c621123/v621123575/d858/PMcpmccIrz0.jpg Propozycja wspólnej walki…

  .https://pp.vk.me/c621124/v621124575/edea/a-hQRABgjuY.jpg
  Zawód „dzieciobójca”

  .https://pp.vk.me/c624424/v624424575/18f33/TPAxSG49aXk.jpg
  Wisi i się kiwa a na „P” się nazywa (mój copyrajt!)

  Jak przy wisielcach to jeszcze jeden: .https://pp.vk.me/c622921/v622921575/2913d/yWfIVzkis58.jpg

  Informacja o wielkim zwycięstwie w Kijowie gdzie spod ziemi trysnęło… ale nie ropa! http://gwinplane.livejournal.com/2517758.html
  .https://youtu.be/XPvadP2hoJc

  .https://pp.vk.me/c623222/v623222515/30b3d/R4oNgS0Q96A.jpg
  Zdjęcie przedstawia wczorajszą wspaniałą i zwycięską fontannę GÓWNA w Kijowie! Wysokość gównianej fontanny wynosiła w porywach 25-30 metrów. Na szczęście hieroje batalionu Nawóz piersią zatkali dziurę a teraz proszą Kijowian o wydłubanie im tego gówna z szarawarów i wrzucenie do kanalizacji centralnej bo strasznie śmierdzi a nawet cuchnie!
  Próby chodzenia w gównianych szarawarach zakończyły się porażką – nic nie chce się wywietrzyć – choć da się chodzić bo szarawary szerokie!

  Należy podkreślić że Minister Kultury zorganizował Sztab Do Walki Ze Skutkami Gównotrysku i oświadczył że to wina Putina!

  PS
  Ćwiczenia NATO (Saber Strike) .https://youtu.be/acPSMiEWQn8

  Dla miłośników lotnictwa: ВИДЕО. В сети набирает популярность ролик, на котором запечатлен тренировочный взлет Boeing 787 Dreamliner: http://ria.ru/videoclub/20150612/1069671325.html

  PS2
  Syria .https://youtu.be/zRLl951m_9M

  Irak .https://youtu.be/As09JiyiOf4

  Polubione przez 12 ludzi

 2. OT ciekawostka,
  wg szacunków CIA w 2014 roku Rosja miała większy PKB w przeliczeniu na mieszkańca niż Polska i 3 razy większy niż Ukraina:
  Rosja 24 800 USD
  Polska 24 400 USD
  Ukraina 8 200 USD

  Oczywiście to, że na Krymie w referendum 90% ludności chciało przyłączenia do Rosji jest wg naszych propagandystów czymś irracjonalnym, taaa …

  Inne międzynarodowe (ale prozachodnie) organizacje przedstawiają podobny obraz PKB.

  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_%28PPP%29_per_capita

  Rodzi się zatem pytanie: skoro nawet zachodnie organizacje przyznają, że Rosja jest nawet w przeliczeniu na jednego mieszkańca bogatsza od Polski, to dlaczego polskojęzyczne reżim-media upierają się, że Rosja to trzeci świat ? Czy oni uważają, że wszyscy Polacy to pozbawieni dostępu do internetu idioci ? Przeważnie to jest właśnie tak, że ci którzy wszystkich uważają za idiotów robią tak bo sami są idiotami.

  Polubione przez 14 ludzi

  • Przypomnę sytuację jaka miała miejsce parę miesięcy temu. Przed rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau pewien polski polityk „chlapnął”, że to Ukraińcy wyzwolili obóz. Jako dowód w/w polityk przytoczył dane wg których najwięcej żołnierzy 60 Armii 1 Frontu Ukraińskiego było pochodzenia Ukraińskiego (!)
   Czy ktoś sprawdził te dane ? Ja to zrobiłem 🙂 najwięcej SZEREGOWYCH w 60 Armii było narodowości ukraińskiej, tuż za nimi byli Rosjanie. Jednak każda armia składa się nie tylko z szeregowców lecz również z podoficerów i oficerów. Gros wojskowych z tejże armii mające wyższy stopień było Rosjanami. Po dodaniu szeregowych+podoficerów i oficerów każdej z narodowości wyszło…., że większość ŻOŁNIERZY 60 Armii było…Rosjanami.
   Nawet grupa polskiej propagandy niechcący to przyznała, poniżej cytat ze źródła
   http://wiadomosci.onet.pl/swiat/schetyna-jednak-mial-racje-oto-co-wynika-z-sowieckich-dokumentow/ee28s7
   „Z dokumentu przygotowanego dla ministerstwa obrony ZSRR wynika, że według stanu na 1 stycznia 1945 roku w korpusie szeregowców 60. armii 1. frontu ukraińskiego największą grupą narodowościową stanowili Ukraińcy. Na tym szczeblu było ich 51 proc. Rosjanie stanowili przy tym 40 proc. składu”
   Nie mogę teraz znaleźć odpowiedniego zdjęcia dokumentów radzieckich niemniej w czołówce artykułu poniżej znajduje się lista narodowości szeregowych i podoficerów 60 Armii- 35 915 Ukraińców vs 34 900 Rosjan. Tyle tylko, że Rosjan pełniących funkcje oficerskie było znacznie więcej niż Ukraińców (nie mam tu „twardego” dowodu więc muszą państwo uwierzyć na słowo :/ ) Tym samym większość ŻOŁNIERZY 60 Armii stanowili …Rosjanie.
   http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/galeria/481472,1,ukraincy-wyzwalali-auschwitz-dane-rosjyjskiego-ministerstwa.html
   Niestety większość ludzi przyjęła informację polityka jako prawdę objawioną, jako pewnik. Ludzie są wygodni i nie chce im się weryfikować informacji. Łatwiej jest się „wyłączyć” i poddać głównemu nurtowi. Swoje zrobiła też propaganda, która tak przekręcała tak długo wmawiała, że informacje podane przez polityka są prawdziwe, że …ludzie uwierzyli.
   Wbijanie bzdetów i kłamstw zaczyna się już w szkole. Jakiekolwiek próby polemiki z nauczycielami są traktowane jako…próba podważenia autorytetu nauczyciela i karana. Mamy podręczniki w których to podaje się ,że Leonidas w bitwie pod Termopilami dowodził 300 Grekami ( w rzeczywistości kontyngent grecki wynosił od 5-6 TYSIĘCY wojowników, ale mówi się tylko o tych 300 Spartanach 🙂 ), lekcja biologii temat pingwiny – książka twierdzi, że „pingwiny zamieszkuje Antarktydę”.. tymczasem te poniekąd sympatyczne ptaki mają swoje leże również w Ameryce Płd, Afryce i Australii.
   Dodać jeszcze można ogłupiające filmy rodem z Hollywood np „Bękarty wojny”, czy też „Opór” i ma Pan odpowiedź. Większość Ludzi jest leniwa lub głupia ( nasi politycy mają chyba obie te cechy :/ ) i albo im sie nie chce dotrzeć do prawdy, albo nie potrafią o niej usłyszeć 🙂
   Rozpisałem się , ale „Ślepota” (na problemy dręczące nasz kraj i jej przyczyny) Polaków drażni moja skromną osobę.
   Pozdrawiam Jan

   Polubione przez 15 ludzi

   • Pozwolę sobie kontynuować myśl przedmówcy: NAWET jeżeli Ukraińców było by więcej to to nie zmienia faktu, że to NIE SAMI UKRAIŃCY wyzwalali Auschwitz tylko Ukraińcy Z ROSJANAMI. To jedna rzecz. A druga rzecz – kiedy wyzwalane było Auschwitz nie było Ukraińców i Rosjan w TAKIM ROZUMIENIU w jakim chciałby tego Schetyn, tylko był jeden Naród Radziecki i jedna Armia Czerwona. Wyciąganie w takich okolicznościach (kryzys Ukraiński – prozachodnia rewolta) informacji kogo w 60 Armii było więcej i twierdzenie, że to „Ukraińcy wyzwolili Polaków”, to próba manipulacji najgorszą biedotą intelektualną, Schetyn & company powinien się zdecydować, czy w ’45 roku Polska została w końcu WYZWOLONA czy może jednak zniewolona – bo tak oni twierdzą w zależności od potrzeb sytuacji politycznej – i czy to nie było przypadkiem tak że po ’45 roku to Ukraińcy nas znowu zniewolili.

    Polubione przez 9 ludzi

    • P.S. wg mnie kończy się już historyczny czas, kiedy to siłę państw i społeczeństw można było budować na kłamstwie i manipulacji tępym motłochem, każde kłamstwo prędzej czy później wyjdzie na jaw i to z ogromną szkodą dla kłamiącego.

     Polubione przez 6 ludzi

    • Manipulacja historią to żałosny przejaw zbarbaryzowania klas rządzących. Ci występując w niesłusznej sprawie nawet gdyby najpierw byli światłymi, wykształconymi ludźmi, muszą skręcić prawdę tak, ażeby wyretuszować już znaną prawdę, ciągle przy tym zmuszeni są rezygnować z logiki, rzetelności i przez to staczają się na coraz niższe sfery intelektualne. Odzwierciedleniem tego są ich dążenia do wyniszczenia podstawowych sektorów publicznych, jak oświata, służba zdrowia, ażeby mieć do czynienia z nieuświadomymi, zagrożonymi w podstawowych dziedzinach ludźmi, przez co ich pozycja wydaje im się bezpieczniejsza.

     Polubione przez 7 ludzi

    • Śmiem twierdzić, że cała dyskusja jest trochę bezcelowa a to głównie z powodu słabości intelektualnej Schetyny. Stosując jego wątpliwą „logikę” można by winą za stalinizm obarczyć wyłącznie Gruzinów bo Stalin był Gruzinem a winą za nazizm Austriaków bo Hitler był Austriakiem

     Polubione przez 6 ludzi

     • „Stosując jego wątpliwą „logikę” można by winą za stalinizm obarczyć wyłącznie Gruzinów bo Stalin był Gruzinem…”- można też w tym przypadku winą obarczyć naród wyprany, bo to on te stalinowskie represje i system wcielał w życie.

      Pozdrawiam.

      Polubione przez 7 ludzi

     • A winą za Katyń naród wyprany – jak niżej Szef był łaskawie tę nazwę podpowiedzieć!

      A tak a propos to niedawno prowadziłem dyskusję z zazombionym i bezczelnym, pewnym siebie, młodym człowiekiem!

      W trakcie coraz bardziej zacietrzewionej z jego strony dysputy – oczywiście padło słowo sakramentalne „Katyń” – bo jak wiadomo jest to słowo-wytrych które oni ozywają by zakończyć dyskusję bo liczą że na „Katyń” nie ma argumentów.
      No więc jak padło magiczne słowo to ja dalej spokojnie i z usmiechem nieschodzącym z ust zapytałem -a co Ty do tego (Krym, „zielone ludziki”, „wtargnięcie na UPAdlinę”, „Donbas” itd) – wszystkiego dokładasz „Katyń”. On trochę stracił pewnośc siebie i mówi „no bo Ruskie…” Widząc że teraz uśmiech pełen zaczyna gościć na mej twarzy zawiesił głos a ja pytam: „Ruskie? A co „Ruskie” mają do Katynia?”. On mówi „nie wiesz”. I tu go miałem! Mówię – wiem! A to chyba Ty nie wiesz kto strzelał polskim oficerom w potylicę! Może mi przypomnisz ich znaną narodowość? On zzieleniał, nic nie powiedział – więc go dobiłem – poucz się kto PERSONALNIE i jakiej NARODOWOŚCI mordował POLAKÓW w Katyniu, na Wołyniu. Kto obywateli kraju o tymczasowej nazwie Kraina na U morduje, ile tam w gronie Powstańców jest tamtejszych Polaków – i wtedy możemy podyskutować!

      Polubione przez 12 ludzi

   • Zasadniczo się zgadzam ale, jako kinoman, „czepne się” filmów. „Bękarty wojny” to czarna komedia tylko udająca film wojenny. Natomiast problemem są „dzieła” takie jak „Opór” który też udaje film wojenny w rzeczywistości będąc filmem propagandowym. Komedie od dramatu większość ludzi odróżnia – z odróżnianiem propagandy od prawdy jest już gorzej.

    Polubione przez 5 ludzi

 3. Tadam! Wróciłem!
  Zanim przyjdzie jakaś burza i zrobi problem interentowy – a przy tym upale burza pewna – parę znalezionych nowinek…

  To mi sie poprostu spodobało! Ot, co! .https://pp.vk.me/c624926/v624926916/316be/2XUT-JxmnVA.jpg

  A tak poważnie – słuchałem po drodze radiowych dzienników – i według tych „dziennikarzy” – „separatyści” wyciągnęli co mają z ciężkiej i zabronionej broni i walą do biednych żołnierzy pokojowej armii Krainy. Oczywiście – jest pełno ofiar wśród cywilów a nawet zginęło kilkunastu bohaterów Krainy którzy własnymi piersiami zasłaniają kobiety i dzieci Donbasu przed terrorystami. Odlot dawno nie słyszany. DO tego znów rozgorzał mocno pożar pod Kijowem, podano też że zginęlo 5 osób oraz że ewakuowano okolicznych mieszkańców. Natomiast zabrakło stałego zaklęcia że to „wina Putina” i z tego powodu czuję duży niedosyt informacyjno-poznawczy!!!

  O pożarze który jest gaszony metodą „wypalania” i palenia kolejnych zbiorników! Сегодня пожар на нефтебазе в Киевской области снова возобновился. Заведено уже несколько уголовных дел, среди версий причин пожара рассматриваются халатность работников, поджог и диверсия: http://ria.ru/world/20150613/1069787657.html

  Abiturienci Ługańskiego Kozackiego Korpusu Kadetów mogą się ubiegać o miejsce w trzech wyższych wojskowych uczelniach w Rosji… Generalnie wojna wojna ale miłe że dziewczyny i chłopaki uczą się zdają itd… http://www.novorosinform.org/news/id/30476
  .http://storage.novorosinform.org/cache/7/0/(1)_kadety.jpg/w644h387.jpg

  Było o szkolnictwie teraz o gospodarce link. http://www.novorosinform.org/news/id/30472
  W linku film stary ale jary .https://youtu.be/iJzFCE22zyw Generalnie skracając do kilku zdań. Mówi się o chyba spółdzielnię „CZerwonnyj Prapor” (tak nie krasnyj ale Czerwonnyj) – należącą do holdingu „Awangarda”. Wszystko to dzieło nieodżałowanego Mozgowego który zaproponował pracownikom stworzenie spółdzielni – jako pierwszej narodowej w Noworosji. Szkoda że Mozgowoj nie dożył tej chwili gdy ludzie wzięli sprawy w swoje ręce!

  Było szkolnictwo, gospodarka – teraz polityka.
  Setki parszywosektorowców napadło i zajęło siedzibę komunistów w Odessie i wywiesiło upadlińską flagę! Twierdzą że „ochraniaja” siedzibę partii komunistów. http://www.novorosinform.org/news/id/30473

  http://www.novorosinform.org/news/id/30465 Wczoraj pokazany przez Szefa ogromny płomień nad uszkodzonym gazociągiem – to wynik sabotażu banderowskich ścierw. W linku jest to udowodnione.

  Trwa walka na ambasady. Tera z w odwecie na pomalowanie ambasady banderowców w Rostowie, co było odwetem na malunki ( i nie tylko) w Charkowie – we Lwowie banderowskie ścierwa zdjęli tablicę z budynku konsulatu… http://www.novorosinform.org/news/id/30458

  Dla tych co im mało piłki kopanej albo nie zadowoli ich wynik dzisiejszego meczu – mozna pojechac na Donbas gdzie odbędzie się mecz!
  сегодня в 16:21
  ФУТБОЛ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ДОНЕЦК
  Приглашаем всех любителей настоящего футбола 14 июня 11.30 на стадион Шахтёр (тренировочное поле), на четверть финала открытого чемпионата Донецка (ДНР) по футболу. В поединке за выход в полуфинал сразятся ФК Новоросс (Донецк) и ФК Доломит (Докучаевск)
  Игра обещает быть жёсткой и результативной.
  .https://pp.vk.me/c625319/v625319017/2e0c2/VfjqrFSxAJs.jpg

  Polubione przez 10 ludzi

    • Dla mnie Pan K. to sprzedajna… Miał zrobic swoje i zrobił! Mam nadzieję ze czas na ZMIANĘ! 🙂

     A może Czarzasty coś nam ciekawego zademonstruje jakąś „Lewą-Reaktywację” 🙂

     A na powaznie brak normalnej LEWICY i nie tylko w Sejmie! 😦

     Polubione przez 12 ludzi

     • W III RP są tylko dozwolone takie partie jakie dostały koncesję przy okrągłym stole.
      Dlatego też podziały polityczne partii koncesyjnych są sztuczne i zwodnicze, bo to tak naprawdę jedna bardzo dobrze współpracująca klika.
      Aby zaś rozbić ten haniebny układ scalony, nie wystarczy droga demokratyczna, bo tej demokracji tu nie ma.
      Możliwość zmian jest tylko jedna; wtedy gdy ten układ upa-dnie.

      Pozdrawiam.

      Polubione przez 6 ludzi

   • Ps.

    Poza tym sprawiedliwi są tylko w jednej partii Prawych i Sprawiedliwych, więc powinien któryś z nich (przynajmniej jeden jedyny sprawiedliwy z tego nader niesprawiedliwego towarzycha) odważnie i szczerze zabrać głos.
    Ale nie ma na to szans, gdyż ta prawość i sprawiedliwość to tylko produkt marketingowy dla głupków i naiwnego luda.

    Pozdrawiam.

    Polubione przez 8 ludzi

  • No to masz babo placek: czyli, że ci z naszych polityków, którzy na kijowskim majdanie agitkę uprawiali za demokratyczną upa-dliną oraz ci co obecnie całym sercem, duszą i często nawet ciałem wspierają za nasze pieniądze tą nieszczęsną krainę są po prostu chorzy na głowę.
   Mówiąc (a raczej pisząc) szczerze sam ich o to od samego początku podejrzewałem.
   No cóż- rządzą nami wariaci i ich niezrównoważeni przyjaciele płci obojga.

   Pozdrawiam.

   Polubione przez 7 ludzi

   • Wolniewicza się nie masakruje, Wolniewicza się słucha. Nawet jak nie ma racji, to przedstawia argumenty z którymi można dyskutować i nad którymi warto się zastanowić.

    Polubione przez 6 ludzi

    • – Co jest potrzebne do pracy matematykowi?
     – Papier, ołówek i kosz na śmieci.
     – Co jest potrzebne do pracy filozofowi?
     – To samo, tylko bez kosza.

     i niestety widać, że Wolniewicz jest filozofem. Ach ta plutokracja jako równoprawny wierzchołek trójkąta. Po prostu cymesik :). Miałem krótkotrwały okres fascynacji Wolniewiczem. Wynikało to z kilku faktów
     – zgadzałem się z nim w kilku sprawach
     – sposób mówienia Wolniewicza zdradza żywą inteligencję

     Po jakimś czasie przyszło otrzeźwienie. Pomyślałem sobie: człowieku, masz własny rozum, nie chwytaj się autorytetów. A potem…Wolniewicz pojechał z poparciem Izraela jako reprezentanta cywilizacji europejskiej. OK, kolonializm – Europa. OK – Żydzi kulturowo związani z Europą. OK – nazizm to Europa. Ale! Atak na USS Liberty, promocja multikulti w Europie, wpsieranie ISIS…? A czy Liban nie był nazywany Szwajcarią Bliskiego Wschodu? Może i Liban to Europa. Ech…pruje się pan profesor gdy jego teorie zderzyć ze średnio pogłębioną wiedzą nt. Bliskiego Wschodu.

     Polubione przez 8 ludzi

     • Nie napisałem że jest nieomylny, napisałem że jest wart wysłuchania – a biorąc pod uwagę wielu innych „filozofów” i „autorytetów” jest to taka rzadkość, że pomimo błędów, warto go wysłuchać.

      Polubione przez 2 ludzi

    • Sorry, ale wywody Wolniewicza z jego zapleczem ideologicznym, a Michnikiem z drugiej strony sceny, sprowadzają się do tego, czy polska racja stanu w ramach cywilizacji zachodniej ma być definiowana zgodnie z oczekiwaniami powierników Nowego Testamentu z Watykanu, czy raczej ideami strażników Starego Testamentu z Jerozolimy. Żadna z tych grup nie może, a przede wszystkim nie chce sobie wyobrazić Polski, która w końcu zostanie normalnym i suwerennym państwem, a nie satelitą KK albo diaspory starszych braci w wierze. Jeśli większość chce żyć w protektoracie to życzę szczęścia w byciu odwiecznym narzędziem obu grup w krucjacie ze Wschodem.

     Polubione przez 3 ludzi

 4. My tu sobie kawkę pijemy oszczędzamy na żarówkach, wkręcamy jakieś drogie rzekomooszczędzające środowisko świetlówki a tymczasem w atmosferę idzie w cholerę CO2 .https://youtu.be/mOhHwWkCe6A

  О ситуации в оборонно-промышленном комплексе России, о космической технике и новых образцах вооружений в студии «Точки зрения» ведут беседу военный эксперт Константин СИВКОВ, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского Юрий КАРАШ, руководитель Института космической политики Иван МОИСЕЕВ и обозреватель газеты «Военно-промышленный курьер» Олег ФАЛИЧЕВ. 50 minut .https://youtu.be/jGtUra1C3Wc

  Дмитрий Песков: Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились довести товарооборот до $100 млрд / Pieskow powiedział że Panowie Putin i Erdogan dogadali się uzgodnili zwiększenie wymiany handlowej do sumy 100 mld USD ➡ Читать далее: http://russian.rt.com/article/97238

  Gawarit „Maskwa” o kursie grzywny .https://youtu.be/dRXSTdrv-OY

  Wywiad brytyjski w końcu odkrył że:
  .https://cs7004.vk.me/c629402/v629402283/1d03/dtkopSMNKWE.jpg

  Dość interesująca i istotna informacja. Jak się przekopię to może dodatkowo skomentuję:
  https://vk.com/feed?w=wall277289962_17657
  Chodzi o stworzenie jednolitego, wspólnego rynku energii na terenie LNR / DNR.
  Przedwczoraj, na terenie Rosji podpisano umowę pomiędzy Elektrociepłownią Zujewską i Starobieszewską jako producentami i drugą stroną – odbiorców. Jest to wzorowane na europejskim systemie rynkowym energii. Dyspozycja mocy i rozdziału energii zawiaduje Gorłówka.

  Teraz będzie jasne ile płacić ma Ruina za pobierana energię z Donbasu..
  http://aftershock.su/?q=comment/1734022

  Polubione przez 8 ludzi

 5. Podobno dzisiaj nieznzni powstańcy zaatakowali policje w Teksasie .https://youtu.be/DcOUUEDtpXM

  Из Далласа (Техас) сообщают, что неизвестная группа повстанцев заложила бомбы в полицейском участке, одна из которых взорвалась, после чего обстреляла полицию из автоматов. При начале ответного огня нападавшие прекратили бой и скрылись. В участке найдено еще несколько заложенных пакетов со взрывчаткой (один из них – под полицейским автомобилем). Проведена эвакуация жителей окрестных домов.

  Один из ополченцев вроде как пойман, однако говорится о четырех нападавших. О мотивах не сообщается. Шеф полиции сообщил о том, что угрозы в адрес полиции поступают по всей стране.

  Сообщается, что атака на управление полиции в Далласе случилась впервые истории (но, сдается мне, не в последний раз).
  http://aftershock.su/?q=node/314307

  Polubione przez 5 ludzi

 6. То чувство,когда укропы выдают видео с Ольхоном за свое. Что,нема бiльше перемог,начали тырить нагло видео сепаров?
  .https://www.youtube.com/watch?v=rKN51C4GPKM

  Ukry dalej kradną! Nawet filmy! 🙂

  https://vk.com/feed?w=wall-67059574_1197328
  Czyli będzie cenzura?

  ТЫМЧУК ПРЕДЛОЖИЛ ОГРАНИЧИТЬ ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ ИЗ ЗОНЫ АТО

  12 июня на сайте Верховной Рады был зарегистрирован законопроект №2050а «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию информационного режима проведения антитеррористической операции».

  Авторов у этого законопроекта трое – Дмитрий Тымчук, Вадим Кривенко (оба – «Народный фронт») и Иван Винник («Блок Петра Порошенко»).

  Речь в законопроекте идёт об «информационном способствовании терроризму», которое проявляется в виде незаконного распространения или способствования распространению информации, тиражирование которой запрещается законодательством о борьбе с терроризмом.

  Депутаты хотят запретить распространение информации о развёртывании, перемещениях и дислокации боевых подразделений, состоянии их боевой и мобилизационной готовности, техническом состоянии их вооружения и спецтехники, уровне оснащения, обеспечения и морально-психологического состояния военнослужащих и правоохранителей, которые привлекаются к выполнению задач в зоне АТО или тех, которых командование намерено привлечь к выполнению таких задач.

  Также нардепы предлагают «запретить распространение в каком-либо виде идеологии терроризма и информации, которая имеет целью пропаганду или оправдание терроризма», данных о состоянии оперативного обустройства территорий, состояние выполнения работ по разработке, изготовлению, ремонту и совершенствованию вооружений и техники, предназначенной для выполнения задач в зоне АТО.

  В то же время депутаты утверждают, что эта информация может быть распространена в СМИ с разрешения оперативного штаба, если она не относится к информации с ограниченным доступом.

  Парламентарии рекомендуют наказывать несанкционированное распространение информации из зоны АТО «арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до четырёх лет, или лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без таковой». Если информацию распространило служебное лицо или для распространения такой информации были использованы СМИ, наказание будет суровее – «ограничение свободы на срок до шести лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет и с конфискацией имущества или без таковой».

  «Реализация положений, предусмотренных проектом Закона, позволит усовершенствовать информационный режим антитеррористической операции, что позволит предотвратить незаконное распространение информации о проведении антитеррористической операции и повысит эффективность ее проведения», – заявили авторы законопроекта в пояснительной записке.

  Warte przeczyania o obejrzenia o tym jak „liberasty” starają się przedstawić historię jako walkę dwóch diabłów Stalina i Hitlera http://rahmon17.livejournal.com/26972.html
  .https://youtu.be/J5WNBqV-2oo

  Polubione przez 5 ludzi

 7. Takie OT – ciekawostka
  13 czerwca 1955 ZSRR odkorkował planetę Ziemia! 🙂
  Chodzi o dziurę – faktycznie sporą – po diamenty w miejscu drugiego znalezionego na terenie ZSRR złoża kimberlitu…
  http://aftershock.su/?q=node/314286
  http://bianki.mypage.ru/nauka-i-tehnika/v_sssr_opublikovano_soobshenie_ob_otkritii_stavshego_znamen_1.html

  Kolejne Offfffff… na ten upał…
  Dla „lotników” o „ruskim supersamolocie” co już jest matematycznie dopracowany a może nie wiemy ze takie „cuś” juz lata? http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201506030936-ogzx.htm

  Info o nowym transporterze opancerzonym UPAdliny o nazwie „Doror” a może „Pozor” a może pic-błysk-fotomontaz? СМИ: украинский бронетранспортер «Дозор-Б» окрестили «Позором» http://news.rambler.ru/30489659/ <<< w linku film reklamowy!

  Parę dni temu było ale dopiero dziś w moje łapska wpadło https://eadaily.com/news/2015/06/09/eks-glava-mid-diakonesku-cherez-polgoda-u-rossii-budet-granica-s-rumyniey
  Podobno były szef MSZ Rumunii prorokuje że za pół roku będzie istnieć wspólna granica rumuńsko-rosyjska! Ciekawe – może nasi politycy tez maja wizję granicy polsko-rumuńsko-rosyjskiej – gdzieś pod Kijowem? Tylko banderowców by trzeba wysłać na Madagaskar! Nie! Nie na Madagaskar – szkoda tamtejszej przyrody! Może gdzieś w okolice Jaffy albo na Pustynię Negev?

  Coś dla snajperów i miłośników strzelectwa http://news.rambler.ru/30247679/?split=special Rosyjski ORSIS T-5000 podobno celnie strzela aż za horyzont?????
  http://tvzvezda.ru/news/forces/content/201505141624-18zi.htm

  Polubione przez 6 ludzi

 8. A tymczasem ten wredny Putin awansował głównego czynownika gnębiącego naród krymski.
  Oczywiście z Łoneta
  http://wiadomosci.onet.pl/swiat/putin-awansowal-kontrowersyjna-prokurator-generalna-krymu-na-generala/x97vn4

  A oto co piszą oburzeni internauci:

  ~aliw 13.06.2015 : Nie wiem gdzie jest „kontrowersja” tej Pani. Chyba to jest jej prawdziwa wypowiedź, że w Kijowie dokonano zamachu na Konstytucję. Czy ktoś ma inne zdanie?. Jak można obalić demokratycznie wybranego Prezydenta i stworzyć władzę z faszystów!. To tylko „demokratyczny ” zachód tak potrafi, co udowodnił już na blisko na całym świecie. Dużo pomyślności dla tej Pani Pokłońskiej!. zwiń

  ~zagubione na onecie, ukradzione przez ukrole : ~aaa : Hmm, a o tym że banderowcy próbowali ją zabić to nie wspomnieliście? Propaganda kolejny raz zakazała? Cytuję:

  Natalja Pokłonska urodziła się 18 marca 1980 roku. Ukończyła filię Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych w Eupatorii. W 2011 roku pełniła w Symferopolu funkcję prokuratora w rozprawie byłego deputowanego Rady Najwyższej Autonomicznej Republiki Krym, oskarżonego o przynależność do zbrojnego gangu o nazwie Baszmaki. W tym samym roku została powołana na stanowisko Prokuratora Rejonowego w Symferopolu do spraw środowiska. Po roku została przeniesiona do Biura Prokuratora Generalnego Ukrainy w Kijowie, gdzie służyła jako starszy prokurator do lutego 2014 roku.

  25 lutego 2014 roku prokurator N. Pokłonska podała się do dymisji, motywując to tym, że wstydzi się żyć w kraju, gdzie pozwala się bandytom chodzić wolno po ulicy (w odniesieniu do radykalnych działaczy Euromajdanu). Rezygnacja nie została przyjęta, ale Pokłonska, wykorzystując urlop, wyjechała na rodzinny Krym.

  11 marca została powołana na Prokuratora Generalnego AR Krym przez Siergieja Aksionowa, ponieważ poprzedni prokurator pozostał lojalny rządowi w Kijowie; oferta została rzekomo odrzucona przez czterech innych kandydatów. Prokurator N. Pokłonska skrytykowała wcześniej protesty opozycji na Ukrainie i zmiany rządu w Kijowie, nazywając je zamachem na konstytucję Ukrainy. W odpowiedzi, ukraiński rząd wniósł przeciwko byłej prokuratorce sprawę karną i pozbawił ją stopnia prokuratorskiego radcy sprawiedliwości. Niedługo po tym zdarzeniu 27 marca 2014 Prokurator Generalny Federacji Rosyjskiej Jurij Czajka awansował w rosyjskiej prokuraturze prokurator N. Pokłońską na stopień starszego radcy sprawiedliwości (odpowiednik pułkownika).

  Jeszcze w marcu 2014 roku na Pokłońską dokonano zamachu; 18 sierpnia 2014 roku (według doniesienia rosyjskiego dziennika rządowego Rossijskaja Gazieta) na terytorium prokuratury krymskiej przez „opołczeńców” (ochotniczą formację prorosyjskich aktywistów) znaleziono torbę z ładunkiem wybuchowym, strefę rażenia ewentualnego wybuchu oszacowano w 350 m, w listopadzie 2014 roku do Pokłońskiej nadszedł list, który zawierał ładunek wybuchowy, ale tę przesyłkę na czas przechwycono. zwiń zwiń

  ~polski general na Krymie : Poklonska to pra wnuczka Przemyslawa Poklonskiego-Martu, ktory w 1872 wyjechal do Turcji gdzie dla radzacej sie tureckiej kolei budowal mosty i linie kolejowe. Po zakonczeniu prac zostal odznaczony medlaem Ata-Turka i nadano mu ziemie jako dowod uznania. Po zprzedazy majatku w wyniku suszy 1894 wyjechal na Krym gdzie zostal przedstawicielem Angielskiej firmy Landtrust dla ktorej pracowal doroku 1905. Po rewolucji osiadl w Odessie a po wojnie ojczyznianej przeprowadzili sie na Krym gdzie urodzila siem corka Ludmila, ktorej wnuczka jest Natalia. Biegle wlada Francuzkim, Angielskim, Polskim i oczywiscie niemieckim – z gemby widac Polke. zwiń
  ~hi,hi,hi do ~polski general na Krymie: oczywiście Polacy są przerażeni taką genealogią, bo pradziadek powinien być nieczytaty i niepisaty a z pewnością nie kształcony na rosyjskich uniwersytetach, potem powinien gnić w kazamatach Sybiru (wiadomo że każdy Polak gnił a Prus w „lalce” i Żeromski w „Przedwiośniu to kłamali jak z nut). Potem ewentualnie mógł spłodzić jakąś piękną dziecinę z nędzną Rosjanką, ale to przez przypadek, a potem to nie żadne nagrody i ziemie tylko gehenna gdzieś w prowincjonalnym Krymie. No i dalsza gehenna za Lenina, Stalina, Chruszczowa, itd, aż do dziś. A Pani Pokłońska, cóż wynarodowiła się i dlatego stała się taka niemądra, radykalna, a te języki to pewnie propaganda, bo wiadomo, że prawdziwy Polak zna tylko język polski. zwiń

  Polubione przez 13 ludzi

 9. Minus kolejny czyli temu panu dziękujemy! Szatan czeka w piekle!:
  Партизан – Инфо (Информационное Агентство)
  вчера в 23:20
  ЕЩЕ МИНУС ОДИН КАРАТЕЛЬ
  Ликвидирован в Широкино нацист спецпидроздила „НАВОЗ” с позывным „ДЮС”, оставшиеся части тела отвезли во Львов.
  .https://pp.vk.me/c623320/v623320329/3918f/KeoU8IXgmUk.jpg
  .https://pp.vk.me/c625623/v625623998/37172/Wq2U_wU5vKo.jpg

  Ooooo… jeszcze jeden minusik? ЕЩЕ МИНУС ОДИН.
  Майдандыр Михайло Вербовий сперва отскакав весь „майдан” в родном Киеве, приехал терроризировать мирное население Новороссии под знаменем Бандеры. Местные жители его …. убили, закопали и правильно сделали. Если не они его, тогда бы он их.
  .https://pp.vk.me/c622129/v622129796/3dc18/6dkWYZ1zZlE.jpg

  Filmy od bloggerów: oBWE VS mieszkańcy że „ОБСЕ корректирует огонь украинских военных – жители Горловки”
  .https://youtu.be/wv2m5EKablI
  .https://youtu.be/qWw7S-XaL8s Жуткие обстрелы Горловки 11.06.15

  28 minut gadających głów o holokauście Donbasu .https://youtu.be/AxwjmZ9W9dM

  Zestaw filmów: https://vk.com/feed?w=wall256041675_3618
  1. Беларусь на двух стульях…. Не получается. Новости славян 93
  2. В Украине идет мягкий геноцид – постепенная зачистка территорий от народа. Владимир Рогов
  3. «Эффект дятла» – главная болезнь «прыгунов» майдана, – Владимир Рогов
  4. Американские СМИ : Российские С-400 без проблем могут сбить самолёты-невидимки США
  5. Пожар на киевской нефтебазе сваливают на воров и диверсантов
  6. Клинтон назвала Россию традиционной угрозой для США
  7. «Генштаб» с Игорем Коротченко на РСН.fm 13.06.2015

  Lida, Białoruś. Treningi na nowej „technice” .https://youtu.be/5b4Uq6_u9qA

  a to tak mi się spodobało że bez kropki daję i biorę się za prasówkę!

  To daję koniecznie z kropką! .https://pp.vk.me/c628329/v628329178/5858/RDxVBOrg9R4.jpg
  Angielski generał z trafiejami. Maoryskie głowy, rok 1895

  PS. Nie linkuję filmu jeno link na link. http://vegchel.ru/index.php?newsid=10184&_utl_t=tw Jest o jedzeniu: В чем привозят еду украинским летчикам. Шокирующее видео снял один из военных украинских летчиков на Кульбакинском аэродроме, 295-й тактической бригады штурмовой авиации.

  В таком виде привозят еду тем, кто служит на самом аэродроме сутками. Контейнер, в котором привозят еду насквозь проржавел и буквально набит тараканами.

  Они обеспечивают полеты военных и транспортных самолетов не имея доступа к еде по много дней доступа к столовым.

  Не так давно на аэродром прилетали и президент Порошенко и премьер Яценюк.

  «Люди все могут понять, что с обеспечением плохо, что нет нормальной формы, нет достойных условий службы, так как все идет на АТО, но так издеваться и унижать людей – это уже слишком.
  Вопрос о насекомых поднимался не один раз, результат на видео», – написал автор видео. Об этом пишет ТК „Звезда”.

  Mam nadzieję że wszyscy juz zjedli? Ostrzegałem!!!!!

  Polubione przez 7 ludzi

  • Brusek od dawna czytam Twoje komentarze i tak się zastanawiam do kogo piszesz: do Polaków czy do Rosjan ?
   Albo tłumacz teksty i linkuj albo poprzestań na linkach – kto zna ten język, to po wejściu sobie poczyta a kto nie zna poogląda zdjęcia, filmy i wyjdzie z serwisu, który zalinkujesz.
   Wątpię aby w epoce wyścigu szczurów ktoś nie znający języka miał czas i ochotę bawić się translatorem.
   Zwyczajnie zniechęcasz nie znających tego języka do tego serwisu, czyli – zapewne z dobrymi intencjami – szkodzisz !
   ROLĄ TEGO SERWISU JEST UDOSTĘPNIANIE POLAKOM WIEDZY, KTÓREJ GDZIE INDZIEJ TRUDNO ZNALEZĆ W TAKIEJ UKIERUNKOWANEJ KONCENTRACJI !
   Ja uze jeszczio nie zabył kak goworit pa russkij no wot my żywiom w Polsze i gaworim pa polskij – prostitie pożałujsta, cyrylicu u mienia niet 🙂

   Polubione przez 5 ludzi

   • Czasami rzeczywiście brusek zarzuca tekstem rosyjskim zamiast w języku polskim, sądzę jednak ,że wynika to ze zjawiska przestawienia się na język 🙂 Gdy ktoś zna język obcy na takim poziomie, ze z łatwością rozumie czytany tekst i potrafi sklecić proste zdania to często nie rozróżnia ,że właśnie przestał się porozumiewać w języku rodzimym. Taka osoba MYŚLI w języku obcym, przestawia cały tok rozumowania na ten język. Ja mam podobną „fazę” czytając publikację po angielsku. Wychodzą śmieszne sytuację. Czasami wyśle koledze koledze link (kolega nie zna dobrze j. angielski) nie zdając sobie sprawy, że podałem tekst w języku obcym, albo obejrzę odcinek serialu/film i jestem pewny, że był z lektorem …chociaż nie był 🙂
    Mózg potrafi płatać figle. Także proszę w imieniu Bruska o wyrozumiałość, bo z cała pewnością nie robi tego specjalnie, a w natłoku informacji które przedstawia ( kilkadziesiąt linków, krótszych i dłuższych tekstów Codziennie) nawet największy pedant mógłby się pomylić 🙂
    Pozdrawiam Jan

    Polubione przez 5 ludzi

 10. O ćwiczeniach batalionu ochrony terytorialnej. Prawdę powiedziawszy osobiście nie zamieszczałbym takich zdjęć ,gdybym był wojskowym. Obraz oddziałów pomocniczych powala: brak jednolitego umundurowania, część „żołnierzy” nieuzbrojona, brak butów i ten wiek „poborowych” 40+. Jednostka przypomina formację Volkssturm z nazistowskich Niemczech.
  http://www.mil.gov.ua/en/news/2015/06/12/in-rivne-oblast-units-of-territorial-defence-battalion-undergo-operational-coordination/

  Polubione przez 7 ludzi

 11. A tutaj wyjaśnienie dlaczego Ukraiński Sztab Generalny zwrócił uwagę na jednostki obrony terytorialnej i zarządził ćwiczenia tych jednostek. W skrócie:
  1) Jednostki obrony terytorialnej mają zluzować jednostki wojska zajmujące się ochroną newralgicznych obiektów ( drogi, mosty, jednostki wojskowe). Według Sztabu UA lokalne oddziały obrony terytorialnej znają lepiej teren, mieszkańców i łatwiej będzie im wykryć „terrorystów” ( nie do końca zgadzam się z takim rozumowaniem)
  2) Oddziały obrony są tańsze od oddziałów wojskowych, gdyż większość zasobów pochodzi z lokalnych zasobów (prawdopodobnie chodzi o to ,że rodziny członków obrony terytorialnej dostarczają jedzenie, wodę, zmiany bielizny i ubrań) i terytorialnych baz wojskowych (krótsze linie zaopatrzeniowe).
  http://www.mil.gov.ua/en/news/2015/06/12/president-had-a-meeting-following-the-training-on-territorial-defence/

  Polubione przez 8 ludzi

 12. I znów kresy24 tym razem o brutalnej napaści na studentów zagranicznym w Charkowie. Skrótowo W wyniku wtargnięcia 50-cio osobowej grupy zamaskowanych mężczyzn z bejsbolami do akademików jeden student walczy o życie ,8 jest w szpitalu z ranami kłutymi, Najlepszy fragment z całego artykułu: „Tydzień temu był taki jeden napad na akademik ,ale wtedy pobili i poszczuli psem tylko Rosjan”.
  http://kresy24.pl/69178/wielki-rasistowski-pogrom-w-charkowie-nozowa-rzez-w-akademikach-neobanderowcy-czy-rosyjscy-prowokatorzy/

  Polubione przez 6 ludzi

 13. Mariusz Max Kolonko o sytuacji na Ukrainie. Wg polskiego dziennikarza USA nie będzie się bić o Ukrainę, zadowoli się kolejnymi sankcjami nałożonymi na Rosję. Ukraina podzieli się na Zachodnia (okupowaną i naszpikowaną radarami NATO) i Wschodnia (rosyjską). Rosjanie pragną przyłączyć wschodnie tereny, Ukraińcy walą w Donieck czym się da powodując katastrofę humanitarną, co daje pretekst do Anszlusu Donbasu przez FR. Polscy politycy rozpętali ten cały bałagan i nie potrafią go teraz posprzątać. Możliwe, że pozostawienie dyktatora Janukowycza byłoby lepszym rozwiązaniem 🙂

  Polubione przez 5 ludzi

 14. Pomimo ekonomicznej i politycznej blokady Rosji przez Zachód Prezydent Rosji Władymir Putin na Igrzyskach w Baku spotkał się z Prezydentem Turcji Erdoganem i omówił z nim wiele ważnych dla obydwu stron kwestii min. budowę południowej nitki rurociągu gazowego oraz sytuację na Ukrainie.

  Nie skuteczna jest amerykańska polityka odgrodzenia Rosji żelazną kurtyną od reszty świata oraz skłócenia Europy z Rosją.

  http://www.vesti.ru/videos/show/vid/647835/#

  Polubione przez 4 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.