B ♫ 25.06.2015 Różnice pomiędzy ukraińcami a mieszkańcami kraju o tymczasowj nazwie „Ukraina”


Różnice pomiędzy ukraińcami a mieszkańcami kraju o tymczasowj nazwie „Ukraina” – czyli NORMALNYMI LUDŹMI.

1. Dlaczego należy pisać słowo „ukrainiec” z MAŁEJ LITERY?
Słowo „ukrainiec” oznacza nie mniej ni więcej przedstawiciela dowolnej NARODOWOŚCI i obywatelstwa, który czuje się banderowcem lub /i grekokatolikiem – bo jest to ze sobą niestety bardzo blisko powiązane!
Autor strony ROZGRANICZA narodowość rusińską czyli przynależność części ludności zamieszkującej teren geograficzny nazywany „Ukrainą” od tzw. „narodowości ukraińskiej” która nie jest narodowością ale ideologią bandero-faszyzmu spajającą osoby zamieszkałe teren geograficzny tzw „U’Krainy” a należące do narodów i narodowości na tym obszarze geograficznym.

https://kodluch.files.wordpress.com/2015/01/ukraina.jpg

https://kodluch.files.wordpress.com/2015/01/ukraina.jpg?w=247&h=328

Obszar państwa nazwanego „Ukrainą” zamieszkuje konglomerat narodów i narodowości, między innymi: Polacy, Rosjanie, Rusini, Węgrzy, Słowacy, Czesi, Serbowie, Bułgarzy, Mołdawianie, Rumuni, Grecy, Tatarzy i osoby wyznania mojżeszowego…
Terenu tego nie zamieszkuje narodowość „ukraińska” bo nigdy nie było takiego „narodu”.
Do rewolucji bolszewickiej „ukraińcami” nazywali siebie ci spośród Rusinów którzy przeszli na greko-katolicyzm!!!

Cytat od „Re1truth2″ : cytat „„Ukraina jest kraj polski z trzech województw kijowskiego, bracławskiego i czernihowskiego składający się, od wschodu słońca przy granicy moskiewskiej, potym tatarskiej, dalej ku południowi wołoskiej [czyli mołdawskiej] leżący, ciągnie się wzdłuż (rachując i stepy, to jest Dzikie Pola obszerne, dla których dla niedostatku wody i lasów, tudzież niebezpieczeństwa od Tatarów ludzie nie mieszkają) […] I dlatego Ukrainą ten kraj przezywa się, że przy kraju cudzych granic ma swoje położenie.”[7]” troszkę nie taka nazwa to dopiero później, ale też dobrze d’VKRANIE według Guillaume le Vasseur de Beauplan (1595-1685) francuski inżynier wojskowy, pisarz i kartograf. Jeden z pierwszych twórców szczegółowych map południowo-wschodnich ziem Rzeczypospolitej.


https://kodluch.files.wordpress.com/2014/12/beauplan_poland_xvii_map.jpg?w=300&h=236

https://kodluch.files.wordpress.com/2014/12/beauplan_poland_xvii_map.jpg

https://kodluch.files.wordpress.com/2014/12/beauplan_poland_xvii_map.jpg?w=300&h=236

https://kodluch.files.wordpress.com/2015/01/ojcowie_zalozyciele.jpg https://kodluch.files.wordpress.com/2015/01/ojcowie_zalozyciele.jpg?w=393&h=283

W wydanej w 1913 roku „Encyklopedii Katolickiej” (http://www.survivorlibrary.com/library/the_catholic_encyclopedia_vol_13_1913.pdf ) czytamy że:

„However, the milder and more equitable rule of Austria-Hungary has prevented direct political agitation, although there is occasional trouble. The resultant of such forces among the Ruthenians of Galicia and Hungary has been the formation of political parties, which they have brought to America with them. These may be divided into three large groups: the Ukraintzi, those who believe in and foster the development of the Ruthenians along their own lines, quite independent of Russia, the Poles or the Germans, and who actually look forward to the independence of Little Russia, almost analogous to the Home Rulers of Ireland; the Moscophiles, those who look to present Russia as the norm of the Russo-Slavic race and who are partisans of Panslavism; these may be likened to the Unionists of Ireland, in order to round out the comparison; the Ugro-Russki, Hungarian Ruthenians, who while objecting to Hungary, and particular phases of Hungarian rule, have no idea of losing their own peculiar nationality by taking present Russia as their standard; they hold themselves aloof from both the other parties, the ideas of the Ukraintzi being particularly distasteful to them.”
Czyli że „ukrainiec” to Rusin, członek partii „antypolskiej” i „antyrosyjskiej” zarazem…

http://aftershock.su/?q=node/226270
http://cont.ws/post/81181

В статье The Slavs – перечисление и описание славянских племён – Венеды, Русские, Поляки и т.д. … но никаких „древних укров” католическая энциклопедия не знает.

Источник: http://middleterra.livejournal.com/3199.html

Słowa „ukr”, „ukrainiec”, „ukrop” są słowami oznaczającymi najczęściej mieszkańca krainy geograficznej nazywanej tymczasowo „Krainą na U” i oznaczają bandero-faszystę i nie odnoszą się do obywateli tej „Krainy na U” który jest Rusinem, Rosjaninem, Polakiem, Mołdawianinem, Ormianinem, Azerem, Grekiem, Wołochem, Tatarem, Białorusinem, Słowakiem, Węgrem, Grekiem, Bułgarem lub przedstawicielem innej NARODOWOŚCI a który nie jest banderowcem…

We wszystkich kodeksach karnych całego świata pomoc udzielana przestępcy jest także przestępstwem. Tak samo zatajanie posiadanej wiadomości o przestępstwie które się wydarzyło lub może się wydarzyć i niezgłoszenie tego odpowiednim organom by temu przestępstwu zapobiec, także jest karalne na całym świecie.
Dlatego to co piszę nie jest moją prywatną, podważalną sądownie opinią ale opisem istniejącej rzeczywistości.
Karze podlega nie tylko ten polityk który pomaga zbrodniarzom za wschodnią granicą Polski, ale i dziennikarz który o tym nie informuje. Karze podlega ten kto na portalach internetowych wychwala zbrodnie i zbrodniarzy. Karze podlega ten który zbrodniarzy wspomaga, materialnie, logistycznie, prawnie. Sędzia który dla którego znak swastyki jest „symbolem szczęścia”, prokurator który nie dostrzega że z mocy ustawy ma stać na straży prawa i interweniować gdy pewni obywatele Polski propagują zbrodnię i przemoc. Karze podlega urzędnik ABW który toleruje działanie banderowskiej V-tej kolumny w Polsce.
KAŻDY który przyczynia się do tolerowania OGROMU ZBRODNI popełnianych przez BANDEROWSKIE ŚCIERWA – sam staje się TAKIM SAMYM BANDEROWSKIM ŚCIERWEM – bo nie jest to zezwierzęcenie… Zwierzęta po prostu tak się nie zachowują…

2. Jakie są podstawowe różnice pomiędzy ukraińcami (zwanymi banderowcami) a normalnymi ludźmi?

Ukrainiec wychowuje swoje dzieci w kulcie zbrodniarza o nazwisku Bandera. Od najwcześniejszych lat ukraińskie (banderowskie) dziecko nauczane jest w szkole oraz w domu nienawiści do wszystkich innych ludzi – przede wszystkim do Polaków (Lachiw) oraz Rosjan (Moskaliw). Dzieci wychowywane są także w miłości i kulcie Adolfa Hitlera oraz jego wiernego ucznia Stefana Bandery.

ukr_106 ukr_105 ukr_104 ukr_103 ukr_102 ukr_101 ukr_107 ukr_025

Po szkolnym i domowym szkoleniu młody człowiek staje się gotowym do mordowania w sposób wymyślny, wzorując się na dokonaniach swych dziadków czy rodziców wypraktykowanych na terenie Polski (Wołyń, lubelszczyzna, rzeszowszczyzna)…

Zarówno młode jak i dorosłe osobniki tej genetycznej pomyłki ewolucji kultywują swe odrażające zwyczaje w domu, w lokalach – jadając potrawy wzorowane na ludzkich niemowlętach, „szaszłyki z Moskali”, wekując „krew Moskali”…

ukr_039 ukr_038 ukr_034 ukr_051 ukr_050 ukr_015 ukr_018 ukr_007 ukr_006 ukr_001 ukr_005

Taka tresura prowadzona przez ukraińców daje w końcu pożądany „produkt”

ukr_041 ukr_040 ukr_037 ukr_036 ukr_035 ukr_033 ukr_032 ukr_031 ukr_030 ukr_029 ukr_028 ukr_027 ukr_026 ukr_024 ukr_023 ukr_022 ukr_021 ukr_020 ukr_019 ukr_017 ukr_016 ukr_014 ukr_013 ukr_012 ukr_011 ukr_010 ukr_009 ukr_008 ukr_004 ukr_003 ukr_002

3. Jak wygląda wychowanie i życie NORMALNYCH obywateli kraju o tymczasowej nazwie „u’Kraina”

Poniższe zdjęcia przedstawiają rysunki dzieci ze szkół Noworosji oraz szczęśliwe miasto Donieck na pikniku urządzonym z okazji Dnia Dziecka (zdjęcia ściągnięte ze strony https://vk.com/donetsk?z=albums-23502694)

dmr_002 dnr_001 dnr_003 dnr_004 dnr_008 dnr_007 dnr_006 dnr_005 dnr_009 dnr_010 dnr_011 dnr_012 dnr_021 dnr_020 dnr_019 dnr_018 dnr_017 dnr_016 dnr_015 dnr_014 dnr_013

Tak wygląda  bombardowane i mordowane od ponad roku miasto…

dnr_134 dnr_133 dnr_132 dnr_131 dnr_130 dnr_129 dnr_128 dnr_127 dnr_126 dnr_125 dnr_124 dnr_123 dnr_122 dnr_121 dnr_120 dnr_119 dnr_118 dnr_117 dnr_116 dnr_115 dnr_114 dnr_113 dnr_112 dnr_111 dnr_110 dnr_109 dnr_108 dnr_107 dnr_106 dnr_105 dnr_104 dnr_103 dnr_102 dnr_101 dnr_100

8 uwag do wpisu “B ♫ 25.06.2015 Różnice pomiędzy ukraińcami a mieszkańcami kraju o tymczasowj nazwie „Ukraina”

    • ,,Tak sie czują Ukraińcy, że sami zostali wydymani, a skorzysta jak zawsze Moskwa, Berlin i USA, a oni sami zostaną podzieleni bez kasy i z biedą”

      Dam wam radę ukraincy, stąpajcie mocno po ziemi i nie wierzcie w bajki, wtedy nikt was nie wydyma. Bujać w chmurach to tylko w samolocie, ewentualnie w szybowcu( jak ja czasami). Można też na innych statkach powietrznych.

      Polubione przez 1 osoba

Możliwość komentowania jest wyłączona.