Wojna domowa na Ukrainie 8.07.2015r.- 139 dzień od nowego rozejmu.


Obrazy wojny- Szirokino.

„Nowe polskie władze zajmą twarde stanowisko wobec Rosji i zacieśnią współpracę z NATO”– oświadczył doradca prezydenta elekta Andrzeja Dudy, Krzysztof Szczerski.

Szczerski podkreślił, że Polska będzie kontynuować dotychczasową politykę rozmieszczania wojsk NATO na swoim terytorium, pomimo zastrzeżeń Rosji o naruszeniu umowy z 27 maja 1997 roku tj. „Aktu Założycielskiego o Wzajemnych Stosunkach, Współpracy i Bezpieczeństwie między NATO a Federacją Rosyjską”.

Zastrzeżenia Rosji podzielają również inne państwa członkowskie Sojuszu NATO, w tym m.in. Niemcy, które już w zeszłym roku za pośrednictwem szefa spraw zagranicznych Franka-Waltera Steinmeira przekazały swoje stanowisko w tej sprawie. Otóż niemiecki władze uważają, że rozmieszczanie kontyngentu żołnierzy Sojuszu w Europie Wschodniej „stoi w sprzeczności z porozumieniami zawartymi między NATO a Rosją”.

Pomimo tak wyraźnego stanowiska Niemiec na temat stacjonowania wojsk NATO w Europie Wschodniej, doradca prezydenta Dudy, w dalszej części swojego oświadczenia dodał, że okoliczności ograniczające obecność sił NATO w naszej części Europy już „nie są istotne” i jednocześnie Polska będzie działać na rzecz wzmocnienia współpracy wojskowej z USA, w tym tworzyć wspólne polsko-amerykańskie bazy wojskowe.

Szczerski odniósł się również do problemów Ukrainy deklarując, że prezydent Duda, będzie aktywnie dział na rzecz ustanowienia ruchy bezwizowego z Ukrainą oraz wspierał dążenia Ukrainy na rzecz jej wstąpienia do UE i NATO.

Oczywiście Szczerski nie wyjaśnił z czego taka deklaracja ekipy politycznej prezydenta Dudy wynika, na czym się opiera i jaki jest jej cel.

Jednocześnie doradca prezydenta nie odniósł się do wrogich działań podejmowanych przez obecnie rządzącą na Ukrainie ekipę polityczną w kwestii nobilitowania i gloryfikowania zbrodniarzy, członków skrajnie nacjonalistycznych organizacji ukraińskich, którzy brali czynny bądź bierny udział w masakrach ludności polskiej zamieszkującej w granicach II RP sprzed 17 września 1939 roku.

Nie odniósł się też do wrogiego nam zakłamywania historii wzajemnych stosunków okresu II Wojny Światowej przez ukraińskie władze oraz podległe im instytuty naukowo-badawcze.

Nie odniósł się również do odradzającego się tam skrajnego nacjonalizmu i gloryfikacji współpracy części społeczeństwa ukraińskiego z hitlerowskimi formacjami zbrojnymi, w tym do udziału w jednostkach Waffen SS, siłach policyjnych biorących udział w akcjach antypartyzanckich na terenach okupowanej przez Niemcy Polski oraz w pacyfikacjach wsi i przymusowych przesiedleniach ludności polskiej np. z Zamojszczyzny. Nie odniósł się też do faktu licznej reprezentacji ukraińskiej w szeregach strażników Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady zlokalizowanych na terenie Polski, co uznane zostało przez prawo międzynarodowe jako zbrodnia pomocnictwa w holokauście mniejszości żydowskiej i eksterminacji naszych elit przywódczych, intelektualnych oraz nawet przypadkowych ludzi schwytanych w łapankach ulicznych w Warszawie.

Jak widać szydło zaczyna powoli wychodzić z worka, pomimo tego, że zbliża się kolejna kampania wyborcza i akurat w tej sprawie, która jest tematem społecznie wrażliwym liderzy PiS taktycznie powinni na pewien czas nabrać wody w usta i udawać głupich.

Prawdopodobnie nacisk zaoceanicznego hegemona na szykujący się obecnie do przejęcia władzy PiS jest tak duży w kwestii jasnych deklaracji politycznych przez tą formację polityczną dotyczących zajmowanego stanowiska wobec NATO, dalszego dozbrajania polskiej armii w broń zakupioną od „sojuszników”, rozmieszania ciężkiego sprzętu wojskowego i amerykańskich żołnierzy na terytorium Polski oraz jasnego stanowiska wobec obecnych władz Ukrainy, że pomimo negatywnych konsekwencji wyborczych jakie to może przynieść, ekipa prezydencka Andrzeja Dudy zmuszona została już teraz jasno zadeklarować swoje wiernopoddańcze stanowisko.

Oczywiście konsekwencją tego będzie kontynuowanie drogi politycznej obranej przez poprzednią ekipę w kwestii zaostrzenia stosunków z Rosją, co odbije się negatywnie na współpracy gospodarczej i handlowej z Rosją  wzt. przyczyniając się do dalszego ubożenia społeczeństwa polskiego. Szczególnie tej jego części ze Ściany Wschodniej oraz z terenów graniczących z obwodem kaliningrackim, gdzie główne wpływy finansowe pochodziły właśnie z takiej współpracy przygranicznej. Tym sposobem tereny wschodnie i północno-wschodnie III RP pogłębią swą zapaść gospodarczą, ludność- a szczególnie młodzież- nie mając innych szans na zapewnienie sobie godnych warunków życia będzie nadal przymuszana do wykonywania nisko płatnej i ciężkiej pracy na Zachodzie, wpływy finansowe lokalnych samorządów będą maleć ograniczając ich możliwość rozwoju i możliwości dostosowania się pod względem warunków infrastruktury socjalno-bytowej do pozostałych części kraju, przekształcając się tym samym w wyludniony skansen wschodnich peryferii UE.

Może właśnie o to chodzi? Może chodzi o stworzenie wyludnionego buforu pomiędzy „oświeconą i bogatą” UE, a wschodnią „biedną dziczą”?

A teraz przechodzę do relacji z kolejnego dnia wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

Wczoraj we wczesnych godzinach nocnych w Doniecku i jego okolicach panowała bardzo napięta sytuacja militarna. Z obrzeży miasta, w szczególnie z rejonu lotniska oraz z kierunku Nowomarinki i rejonu osiedli Marinka-Trudowskaja dobiegały odgłosy toczących się tam walk i  wybuchów pocisków artyleryjskich.

W tym samym czasie słychać było głośne eksplozje w rejonie miejscowości Gorłówka, a szczególnie z kierunku kopalni „Głubokaja” oraz w zachodnich obrzeżach miasta.

W rejonie miejscowości Szirokaja Bałka toczyły się intensywne walki, przy użyciu moździerzy, wyrzutni granatów, działek przeciwlotniczych i różnego rodzaju broni ręcznej.

Około godziny 22:00 rozpoczął się ostrzał prowadzony przez ukraińską artylerię z kierunku miejscowości Swietłodarsk na okolice Logwinowa.

Wczoraj też we wczesnych godzinach rannych ukraińska artyleria ostrzeliwała z kierunku miejscowości Wodjanoje osadę Dzierżyńskoje. Mieszkańcy na odgłos wybuchów natychmiast ukryli się w piwnicach chroniąc swoje życie, dzięki czemu uniknięto ofiar wśród ludności cywilnej. Są za to straty materialne:

Po przedwczorajszym ostrzale ukraińskiej artylerii miejscowości Telemanowo ustalono, że w jego wyniku zginęło dwoje cywilów- kobieta i mężczyzna- oraz została ranna 14-letnia dziewczynka.

Tego samego dnia ostrzelana również została wieś Swobodnoje, gdzie na szczęście obyło się bez ofiar wśród ludności cywilnej:

Aktualny film przedstawiający sytuację w Szirokino:

Film- Szirokino i Debalczewo obecnie:

W rejonie strefy frontu ługańskiego została ostrzelana przez ukraińskie wojsko miejscowość Wiesełaja Gora, gdzie w rejonie ulic Sadowej i Watutina zostały bardzo poważnie ranne trzy osoby: 76 i 53-letnie kobiety oraz 38-letni mężczyzna

Wczoraj po półtorej godziny trwających pertraktacjach zakończyło się około 18:00 (czasu lokalnego) spotkanie grupy kontaktowej w Mińsku. W rozmowach brali udział przedstawiciele DRL, ŁRL, OBWE, Rosji i Ukrainy.

Na koniec kilka zdjęć:

Telemanowo po ostatnich ostrzałach ukraińskiej artylerii.

Dokuczajewsk- ostrzelane przedwczoraj przez ukraińską artylerię przedszkole.

I jeszcze kilka aktualnych filmów:

Pozdrawiam.

Reklamy

116 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 8.07.2015r.- 139 dzień od nowego rozejmu.

 1. Poziom ubóstwa na Ukrainie skoczy w 2015 roku z 7 do 33%
  http://wschodnik.pl/spoleczenstwo/item/1405-raport-poziom-ubostwa-na-ukrainie-w-2015-roku-moze-siegnac-33.html
  Parę informacji ciekawostek z oficjalnych stron rządowych Polski
  Ukraina w końcu skorygowała prognozy spadku PKB w 2015 roku, nadal jednak urzędnicy z Kijowa postrzegają przyszłość w kolorowych barwach, wg ich prognoz PKB Ukrainy w 2016 roku zwiększy się o 3,1 %
  https://kiev.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/article/a,54037,Pogorszenie_prognozy_spadku_PKB_Ukrainy_w_2015_r_przez_Narodowy_Bank_Ukrainy.html
  O kłopotach z „Vatem” na Ukrainie. Tonem wprowadzenia dla laików: na Ukrainie były pewne szacunki dotyczące wysokości dochodu tytułem podatku Vat na rok 2015. Rząd założył ,ze będzie trzeba zwrócić przedsiębiorcom 58,1 mld hrywien. Jak to jednak bywa rząd w Kijowie nie założył inflacji, zwiększenia wpływów z Vat etc itd. I wyszły „jajka”, okazało się, ze suma zabezpieczona na zwrot nadpłaconego podatku Vat jest nieoszacowana. Można byłoby oczywiście tę sumę zabezpieczonych na ten rok środków powiększyć, ale wtedy… okazałoby się, że zabraknie środków na bieżące potrzeby, a budżet oficjalnie byłby nie zbilansowany (dużo mniejsze przychody ergo większy deficyt). Cóż więc robi władza na Ukrainie? Kombinuje jak zjeść ciasteczko i mieć ciasteczko 🙂 Z jednej strony oficjalnie podaje ,że dochody z tytułu podatku VAT są o 1/3 większe niż zakładano z drugiej strony nie płaci należnego przedsiębiorcom zwrotu.
  https://kiev.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/article/a,54038,Zwrot_nadplaconego_przez_przedsiebiorstwa_podatku_VAT_na_Ukrainie_wg_stanu_na_czerwiec_2015_r.html
  Ukraina stała się importerem węgla kamiennego od stycznia do czerwca importowała węgiel na kwotę 857,57 mln USD w międzyczasie eksportowała „czarne złoto” za 31,64 mln USD
  https://kiev.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/article/a,54039,Wartosc_zaimportowanego_przez_Ukraine_w_I_polroczu_2015_r_wegla.html
  O rynku samochodowym na Ukrainie. Od początku roku wyprodukowano 2 289 sztuk samochodów osobowych, oraz 644 samochody dostawcze. Jednocześnie „deficyt” samochodów dla Ukraińskiej Armii wg niepotwierdzonych źródeł wynosi 2000 sztuk (same ciężarówki).
  https://kiev.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/article/a,54060,Poziom_produkcji_samochodow_na_Ukrainie_w_I_polroczu_2015_r.html
  Rezerwy walutowe Ukrainy na koniec czerwca wynoszą 10,26 mld USD (wzrost o 346 mln USD w porównaniu z poziomem tych rezerw wg stanu na 1 czerwca 2015 r.).
  https://kiev.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/article/a,54061,Stan_rezerw_Narodowego_Banku_Ukrainy_w_czerwcu_2015_r_dane_wstepne.html
  FR zastanawia się nad wprowadzeniem kontyngentów na produkty z Ukrainy. Jest to srodek zapobiegawczy służący ochronie rynku rosyjskiego przed zalewem produktów z UE. Gdzie Ukraina a gdzie UE zapytacie, z dniem 1 stycznia 2016 r. umowy o strefie wolnego handlu pomiędzy Ukrainą i Unią Europejską, towary z krajów zachodnich beda miały ułationy wstep na rynek ukrainski.
  https://kiev.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/article/a,54068,Zapowiedz_wladz_Federacji_Rosyjskiej_wprowadzenia_kontyngentow_na_szereg_importowanych_z_Ukrainy_towarow.html
  Kilka „lepszych” wiadomości
  Ukraiński producent soli „Artemsil” w okresie styczeń – marzec 2015 r. zwiększył o 35% eksport soli do krajów Unii Europejskiej, w tym eksport do Węgier wzrósł o 68%, do Polski – o 51%, do Łotwy – o 19%.
  https://kiev.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/article/a,54067,Jeden_z_czolowych_eksporterow_soli_z_Ukrainy.html
  Jest jednak jakaś koncepcja wykorzystania czarnoziemów i eksportu zboza na Ukrainie. Holding rolniczy „Ukrlandfarming” planuje budowę terminalu zbożowego w porcie morskim „Piwdennyj” (obwód odesski).
  https://kiev.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/article/a,54065,Plany_dotyczace_budowy_terminalu_zbozowego_w_porcie_morskim_Piwdennyj.html

  Polubione przez 8 ludzi

  • Dzięki! Zawsze z ciekawością wielką czytam Pana informacje gospodarcze – bom laik zupełny! 🙂
   Ale tłumaczenie dotyczące „vatu” – yo mistrzostwo świata a może i Galaktyki! 🙂

   Polubione przez 2 ludzi

 2. Cytat
  „Trypilska Elektrownia Konwencjonalna wchodząca w skład koncernu „Centrenergo” poinformowała o zakończeniu rekonstrukcji bloku energetycznego nr 2. Rekonstrukcja trwała od 2013 r., a łączna wartość projektu wyniosła 1,17 mld UAH. Wskazuje się, iż podczas prac wykorzystane zostały przeważnie urządzenia i technologie ukraińskie.”
  Ta ostatnia wiadomość ,że do prac wykorzystano głównie ukraińskie zamienniki trochę mnie niepokoi. Nie słyszałem o ukraińskich osiągnięciach w dziedzinie energetyki. Przypuszczam, że wdrażanie napraw z wykorzystaniem krajowych zamienników wynika z pobudek ekonomicznych nie wiem na ile te „zamienniki” są jednak udane i bezpieczne.
  https://kiev.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/article/a,54066,Zakonczenie_rekonstrukcji_Trypilskiej_Elektrowni_Konwencjonalnej.html
  Nadal regres stalowniach na Ukrainie
  https://kiev.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/article/a,54092,Poziom_produkcji_stali_na_Ukrainie_w_I_polroczu_2015_rdane_operacyjne.html
  O imporcie gazu na Ukrainie ile z jakiego źródła
  https://kiev.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/article/a,54093,Poziom_importu_gazu_ziemnego_z_terytorium_Europy_w_Ukraine_w_czerwcu_2015_r.html
  Szacunki „Kijowa” dt zbiorów na Ukrainie. Liczby ( moje skromne zdanie) wydają się trochę zawyżone. W wyniku problemów z liniami kredytowymi na Ukrainie dla rolników (ergo gorsze nasiona siewne, mniejsze wydatki na ochronę roślin etc), oraz nie najlepszych warunków (susza) osiągniecie 60 mln ton zbóż i roślin strączkowych w 2015 roku (wobec 63,8 mln ton w 2014 roku) wydaje się nierzeczywiste.
  https://kiev.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/article/a,54094,Prognozy_Ministerstwa_Polityki_Rolnej_i_Zywnosci_Ukrainy_odnosnie_urodzaju_w_2015_roku.html
  O reformach na Ukrainie
  https://kiev.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/article/a,54100,Opinia_na_temat_przebiegu_reform_w_Ukrainie.html

  Polubione przez 8 ludzi

  • Tyle się opisałem że już mi się nie chce jeszcze raz. Zresetowało mi kompa zanim wysłałem! 🙂

   Zaczynam jeszcze raz… 😦

   Ci do Tripolskiej EC to zgodnie z tym http://www.centrenergo.com/ru/divisions/trip/
   Согласно распоряжения Кабинета Министров Украины от 08.09.04 г. № 648-р ПАО „Центрэнерго” осуществляет проект реконструкции пылеугольного энергоблока № 2 Трипольской ТЭС. Целью реконструкции является повышение показателей его эффективности, надежности, безопасности, продления срока службы оборудования, а также снижение выбросов вредных веществ до уровня европейских стандартов

   Remont dotyczył podniesienia standardów emisyjnych do norm europejskich emisyjności tego bloku.

   Z moich osobistych kontaktów biznesowo-handlowych wynika że kilka firm ukraińskich posiada doskonałe rozwiązania na poziomie swiatowym jeżeli chodzi o małe kotły rzedu 1 MW i to działających „na każde paliwo” …

   Co do „regresu w stalowniach” – jest to mi znany osobiście problem bo kilka firm z którymi współpracuję ma ogromne problemy w zaopatrzeniu się w produkty z u’Krainy – w zasadzie niezastępowalne produkcją żadnej innej firmy na świecie – a dotyczy to wyrobów z aluminium oraz chromoniklu.
   Dodam jedynie że z dostaw „z ukrainy” korzystaly polskie firmy produkując wyroby wręcz „kosmiczne”, eksportowane w 100 % za granice…

   „Siedzę” w tym mocno więc wiem co pisze. Nie znam jedynie bo sietym nigdy nie interesowałm czy dostawcy z „którymi sa problemy” to firmy z Donbasu czy u’Krainy….

   Polubione przez 6 ludzi

 3. Jak tak tu już niektórzy tak wspominają co było rok temu, to ja nawiążę.

  Odniosę się do tematyki ludzkiej głupoty. Otóż ten rok 2015 trwa już ponad 6 miesięcy, dziennikarze dwoją się i troją. Ale nawet do pięt nie są w stanie dorosnąć tajemniczemu żurnaliście z „Super Expressu”, który w dniu 11 września 2014 roku wyprodukował prawdziwą perłę.
  Dołożył do pieca z taką siłą, że nawet American Eleven rąbiąc 13 lat wcześniej z rozkazu miłościwie nam panujących w jedną z nadmorskich wież nie jest w stanie mu dorównać.

  Zanim jednak przypomnę dzieło samego mistrza, oto małe „tło historyczne”:

  http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103086,16673822,Hymn__a_potem___Slawa_Ukrainie__Slawa_nacji__Smierc.html

  Wydawać by się mogło, że powyższy tekst to uniwersalnie rzecz ujmując kwalifikowana forma przegięcia – przegięcie pały? Owszem tak.

  Ale nic to w porównaniu z tym oto dziełem dziennikarskiego mistrza świata 2014 – czyli news zawarty w tym oto materiale, pod datą 11.09.2014 i godziną 13:30:

  http://www.se.pl/wiadomosci/swiat/na-zywo-inwazja-rosji-na-ukraine-iii-wojna-swiatowa-na-zywo-granica-rosji-z-ukraina-zamknieta_419522.html

  Czy to spisek żydo-masoński? Myślę, że nie, bliżej prawdy jest pan podobny do Striełkowa w wypowiedzi pomiędzy 0:51-1:05 w tym oto filmie:

  Polubione przez 6 ludzi

  • Odnosnie linku nr 1
   Najlepsze są wpisy nieuśiadomionych obywateli:

   tegepe 10 miesięcy temu
   Oceniono 23 razy 21
   To jest chore!!!!!

   bikronma 10 miesięcy temu
   Oceniono 24 razy 18
   Prawy Sektor wychowuje swoich następców. Działa konsekwentnie. A więc rośnie nowe pokolenie OUN-u. I w niedalekiej przyszłości ktoś z tej nowej OUN-owej młodzieży zafascynowany „wspaniałymi i bohaterskimi przygodami” swoich pradziadków na przykład na Wołyniu, zaproponuje reaktywację zbrojnego ramienia OUN-u. I to nie będzie tylko zabawa na „fejsie”.

   r2d2_c3p0 10 miesięcy temu
   Oceniono 12 razy 10
   Gdy dorosną (za 5-10 lat, jeżeli nie wcześniej) mamy tuż za południowo-wschodnią granicą oddziały stokroć bardziej groźne od ISIS. Działające po cichu, nie do odróżnienia od cywilizowanych, pokojowych obywateli Europy, groźne w swej masie, sterowane emocjami i ideologią. Stroniące od zdrowego rozsądku i interesu dobra publicznego.
   Toś sobie Europo sfinansowała i wychowała wrzód na własnej d****.

   surf-rider 10 miesięcy temu
   Oceniono 16 razy 8
   „Dziecięcy batalion Sokół rzecz jasna nie będzie brał udziału w żadnych walkach. Jego celem jest promowanie patriotyzmu wśród najmłodszych”.
   To możemy spać spokojnie.

   yerry46 10 miesięcy temu
   Oceniono 13 razy 5
   „Sława Ukrainie, Sława nacji, Śmierć wrogom!”
   Znaczy się, Wschód.. może spać spokojnie?!!!

   Co do linku nr 2

   Zdjęcia dotycza zamordowanych i spalonych ludzi w domu Związków Zawodowych w Odessie 2 maja 2014. To jakis absurd do n-tej potegi! Czy redakcja jest tak pewna siebie że nie wie co ludzie widza o tym?

   Polubione przez 6 ludzi

 4. Witam z wieczora.
  Jankesi w osobach szefa sztabu wojsk lądowych USA i dowódcy wojsk lądowych USA w Europie przylecieli do Lwowa na 4. bojowych Black Hawkach.
  http://www.vz.ru/news/2015/7/8/755139.html
  Jankesi przylecieli dowiedzieć się, jak banderowska armia radzi sobie w Strefie Działań Terrorystycznych Banderowców i jak pilnie ćwiczą z „doradcami” made in USA zabijanie kobiet i dzieci.
  Jeden z internautów sfotografował bojowe helikoptery USA nad lotniskiem we Lwowie:
  .http://spotters.net.ua/file/?id=103672
  Wizyta jest związana z uchwałą Kongresu o możliwości dostarczenia śmiercionośnej broni do u(SA)-kolonii. Nulandowa twierdzi, że Obama przestanie się szczypać i dostarczy broń banderowcom po ewentualnej eskalacji upadlińskiego terroru w Donbasie.

  Cosik śmierdzi mi ta wizyta ( porozumienie mińskie mają w d…). Pańskie oko chochła sałem tuczy. Należy spodziewać się eskalacji upadlińskiego terroru i zbrojnych prowokacji bo to warunek wystarczający do otrzymania broni od jankesów. Poza tym w historii już się tak zdarzało, że po takich gospodarskich wizytach lokalny konflikt wybuchał z nową siłą.

  Polubione przez 7 ludzi

 5. 😦 net mi ciągle zrywa. Może jutro będzie oki. Strasznie to denerwujące.
  Jutro jak ktoś może i chce to niech trzyma za Agnieszkę Radwańską , w półfinale Wimbledonu, początek meczu o 14:00 czasu polskiego w (Polsat Sport News transmisja).:)

  Polubione przez 4 ludzi

  • Miałem to wczoraj! ŻADEN z 4 komputerów domowo-firmowych nie chciał działac! O\Diałałszybko i poorawnie do momentu zalogowania się na AdNovum! Wtedy się zawieszał i zostawał reset „z palca'”. Teraz jestem na obcym IP w innym mieście więc jakos działa!
   😦 / 🙂

   Polubione przez 3 ludzi

 6. Wybiórcza potrafi wszystko zeszmacić.
  http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,18321621,ukrainscy-rebelianci-chca-miedzynarodowego-trybunalu-onz-mialby.html

  A co by szkodziło powołać taki obiektywny trybunał. Zamiast przyklasnąć takiej inicjatywie Michniuk wkleja wideo z jakąś czarownicą (ponoć socjolog i filozof), która klepie wyuczony propagandowy tekst. I te kłamstwa o dostawach broni z Rosji ( jankesi przysyłają tylko podarki świąteczne dla banderowców) o ofiarach cywilnych po obu stronach konfliktu. Jakoś u(SA)-kolonia i Zachód nie publikuje zdjęć i filmów z ostrzelanych przez „rebeliantów” miast i wsi i ofiar takich jak Aniczka Tuw.

  Polubione przez 5 ludzi

 7. A nie mówiłem, że Duda i jego klakier Szczerski będą robić to samo co poprzednik Komorowski i że nie ma różnicy. Powiem więcej, chyba bardziej pójdą na całość w kwestii amerykańskiego serwilizmu.

  Polubione przez 5 ludzi

 8. A oto inicjatywa władz DNR. Żadna śmierć nie zostanie zapomniana. Przywódcy obu republik zwrócili się do Rady Bezpieczeństwa ONZ o powołanie trybunału do osądzenia przestępstw upadlińskiej armii.
  http://www.vz.ru/politics/2015/7/8/755113.html
  «Ни одна смерть не будет забыта», – пообещал глава ДНР Александр Захарченко. Главы народных республик обратились к Совбезу ООН с просьбой учредить трибунал по расследованию преступлений украинских военных. Сможет ли эта инициатива быть реализованной на практике, особенно с учетом позиции стран-членов Совбеза?

  Za to Michniuk woli siać propagandę niż pochylić się nad cywilnymi ofiarami wojny wypowiedzianej przez Rzeźnika z Kijowa swoim obywatelom. A może jest coś na rzeczy, skoro „rebelianci” chcą udostępnić wszelkie posiadane informacje o zbrodniach wojennych upadlińskich żołdaków. Czyżby Michniuk nie pamiętał, że legenda „rycerskiego Wermachtu”, mimo ogromu popełnionych zbrodni, praktycznie trwa do dzisiaj. Nic, tylko pogratulować postawy obiektywnego dziennikarza.

  Polubione przez 6 ludzi

 9. Chyba jankesom trochę wstyd, że szkolą uzbrojone bandy faszystów, bo przycisnęli swój podnóżek a ten zapiszczał: Nie zarejestrujemy jako partii politycznej UNA-UNSO, tego szkieletu, kośćca Parszywego Sektora, bo są zwolennikami faszyzmu.
  http://www.vz.ru/world/2015/7/4/754363.html
  Радикальной группировке УНА-УНСО – скелету «Правого сектора» – на Украине внезапно отказали в регистрации в качестве политической партии, назвав ее участников «пособниками фашистов». Ее руководитель уже пообещал протестные митинги, если ситуация не прояснится. Однако поведение донельзя лояльного к радикалам Киева не удивляет, если учесть, что выход УНА-УНСО из «Правого сектора» сулит крах Дмитрию Ярошу.

  Wyjście faszystów z nazistowskiego Parszywego Sektora to katastrofa dla Dimy Jarosza

  Polubione przez 3 ludzi

 10. http://www.aif.ru/dontknows/file/v_chem_sut_antirossiyskoy_rezolyucii_parlamentskoy_assamblei_obse
  Ciekawy artykuł o antyrosyjskiej uchwale OBWE. Obwinionemu nie umożliwiono ustosunkowanie się do zarzutów i dlatego kilka państw nie głosowało. Wyniki głosowania: za 96, 7 przeciw, 32 wstrzymało się. I zestawienie w dwóch infografikach sytuacji społeczno-gospodarczej Krymu pod rosyjskim „jarzmem”:
  .http://www.aif.ru/dontknows/infographics/1466759
  .http://www.aif.ru/dontknows/infographics/kak_izmenilsia_import_produktov_v_Rossiiu

  Polubione przez 6 ludzi

  • ,,czy problemy zdrowotne” – możliwe , że nasz pan moherow bercik cierpi na somnambulizm- po polsku lunatyzm- jego monologi występują tylko nocą.

   Polubione przez 1 osoba

 11. WItam z rana krótkim „dopadem” do klawiatury… 🙂

  Zacznę historycznym krótkim tekstem który trafiłem przypadkiem: http://putin.company/main/115-o-tom-kak-1867-godu-mark-tven-posetil-krym.html
  W roku 1867 grupa turystów amerykańskich przypłyneła na Krym. Wśród nich był znany już pisarz Mark Twain – jako korespondent gazet amerykańskich. Turyści zostali przyjęci na audiencji przez akurat wtedy odpoczywającego na Krymie cara Aleksandra II.
  I wtedy znany pisarz napisał dla cara na powitanie takie słowa:
  „Америка многим обязана России, она состоит должником России во многих отношениях, и в особенности за неизменную дружбу в годины ее испытаний. С упованием молим Бога, чтобы эта дружба продолжалась и на будущие времена…Только безумный может предположить, что Америка когда-либо нарушит верность этой дружбе предумышленно несправедливым словом или поступком».
  Bez komantarza i tłumaczenia – każdy sobie prosty tekst przegugli…

  Informacje z Armenii .https://youtu.be/3y5nuQIwf6o

  Ciekawy tekst o tym „co to jest Angara”???
  http://vk.com/brusek?w=wall274493429_7862%2Fall
  Pozwolę sobie dać skrót. Bo wiele się mówi o nowych kosmodromach rosyjskich i tej jakiejś „niesamowitej” Angarze… A nikt nie pisze i nie tłumaczy w czym rzecz.
  Autor krótkiej notatki objaśnia „niespecjalistom” że Angara może wyjśc na niską orbitę korzystając TYLKO z pierwszego stopnia swojego napędu! To znaczy korzysta z drugiego stopnia, ale nie do końca i teraz z tej niskiej orbity może albo pozostawić tam część lub całość „towaru” lub może skorzystać z reszty paliwa drugiego stopnia lecieć dalej i wyżej. Czyli – wylatuje na niska orbitę, może tam „podziałać” ( coś wpuścić w atmosferę, wypuścić „gruz” lub ZAŁADOWAĆ coś z tej niskiej orbity na pokład) a potem osiągnąć drugą prędkość kosmiczną bez używania trzeciego stopnia!!!!
  Generalnie – dzięki Angarze (dzięki konstrukcji drugiego stopnia pozwalającej na manewrowanie tym silnikiem) – Rosjanie będą mogli wynosić bardzo duże masy na orbity do tej pory prawie nieosiągalne z terytorium Rosji. Na orbity na których do tej pory są jedynie i niemal wyłącznie tylko sputniki made in USA…

  .https://youtu.be/vneM3MGifeU U-Kraina we mgle. Kolejny odcinek, prawie 50 minut o „u-kraińskim” patriotyzmie

  Krótki tekst plus zdjęcia faszystowskie znane i nieznane http://vk.com/brusek?w=wall274493429_7860%2Fall
  Tekst mówi o rozpoznanym składzie osobowym Azowa. Wymienia się wszystkich „innostrańców” – na szczęście nie ma tam wymienionych Polaków…

  Kolejny alarmistyczny tekst o zagrożeniu dla całej Europy jaki niesie niegasnący pożar lasów i torfowisk wokół Czarnobyla http://nahnews.org/276201-iz-za-pozhara-na-chaes-vsya-evropa-pod-ugrozoj-radiacionnogo-zagryazneniya/?utm_source=VK&utm_medium=nova&utm_campaign=VV

  http://vk.com/brusek?w=wall274493429_7858%2Fall Krótka konstatacja o tym że Amerykanie są zdumieni tym że ani zaraz po wyjściu wojsk radzieckich z Afganistanu ani teraz za rządów talibów – żaden pomnik czy obelisk „poradziecki” nie został zniszczony! (Moja uwaga – czyżby ci niedobrzy talibowie byli bardziej cywilizowani niż „Polacy” z Limanowej, Nowej SOli czy Pieniężna???…)

  Tymczasem na u-Krainie szaleje dekomunizacja polegająca na depomnikizacji. Takie słowo wymyśliłem może jest inne? Pojawiają się mapy na których sa zaznaczone takie niezgodne z linią partii rządzącej miejsca http://nahnews.org/275747-doloj-pamyatniki-i-sovetskie-ulicy-po-ukraine-shagaet-dekommunizaciya/?utm_source=amaidan&utm_medium=vk&utm_campaign=amaidan

  WYżej linkowano informacje o wzroście eksportu soli do Jewropy. Okazuje się że ta sól spożywcza służy Jewropie do posypywania dróg. Zupełnie inaczej niż u nas! Bo jak pamiętamy – sól drogową (przemysłową) dodawano do żywności… http://nevnov.ru/interests/raznoe-interesy/smi-ukrainskoj-pishhevoj-solyu-v-evrope-posypayut-dorogi/?utm_source=amaidan&utm_medium=vk&utm_campaign=amaidan

  USA próbują podnieść ceny ropy – cena skoczyła gwałtownie o 1,6-2% po wieściach o zapasach ropy w USA http://rueconomics.ru/75217-ssha-prodolzhayut-raskachivat-ryinok-nefti/?utm_source=amaidan&utm_medium=vk&utm_campaign=amaidan

  Zdjęcia i film o tym jak pewien Rosjanin pojechał na DOnbas do pracy. Odbudowuje domy. Na razie jeden… http://vk.com/brusek?w=wall274493429_7856%2Fall
  .https://youtu.be/pRMIeOzmNk0

  NATO oskarża Grecję o szpiegostwo. Oczywiście – to wina Putina! http://rueconomics.ru/75225-opyat-russkie-vinovatyi-nato-obvinyaet-gretsiyu-v-shpionazhe/

  Już linkowałem o tym, teraz kolejny link na temat ogromnego eksportu dzieci do adopcji z UPAdliny do USA http://vk.com/brusek?w=wall274493429_7854%2Fall
  http://topwar.ru/78514-ocherednaya-ukrainskaya-peremoga-ukraina-vhodit-v-chislo-liderov-po-chislu-detey-otpravlyaemyh-na-usynovlenie-v-ssha.html

  Chyaba ciekawie mówi głównodowodzący wojskami USA w Europie – może ktos streści? http://ria.ru/world/20150418/1059440982.html

  Parszywy sektor tworzy kolejne trzy bataliony! http://novorossia-novosti.com/pravyi-sektor-sozdaet-na-ykraine-tri-novyh-batalona/

  Zanim parszywosektorowcy ruszą na front w celu mogilizacyjnym – ci już zmogilizowani sa nikomu niepotrzebni. Przywieziono szczątki jednego cyborga wygrzebanego spod zgliszczy lotniskowca. Zresztą to resztki samego dowódcy 9-tek kompanii 80-tej Brygady. Nikt nie wyszedł by powitać zwłoki bohatera! http://vk.com/brusek?w=wall274493429_7848%2Fall

  Wieszcze wieszczą że godzina „X” dla Krainy nastąpi w dniu 17 lipca. http://www.ridus.ru/news/190584

  Niemcy pytają: „co z projektem „ściana”” – na granicy z Rosją? http://dnr-news.com/inosmi/22594-spiegel-chto-zhe-stalo-s-ukrainskim-proektom-stena.html

  Mieszkańcy okupowanej Awdiejewki wyszli na ulice w proteście przeciwko rozmieszczeniu wojsk kijowskich wśród ich domów http://vk.com/brusek?w=wall274493429_7846%2Fall
  .http://cs627322.vk.me/v627322312/8078/6sC31F2GYVo.jpg
  .http://cs627322.vk.me/v627322312/8080/BrL_mM2WxRc.jpg

  Cała prawda o Krainie .https://youtu.be/Es-DS79C_RA

  Bez kropki 14 Brygada Specnazu RF przybyła do Gorłówki!

  Polubione przez 3 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.