Wojna domowa na Ukrainie 11.07.2015r.- 142 dzień od nowego rozejmu.


Ukraiński prezydent Poroszenko obiecał, że „zamiast masła będą czołgi” T-80.

„Wiodący politycy państwa (Stanów Zjednoczonych– dopisek mój) miotali się od jednego kryzysu do drugiego, improwizując kolejne strategie, ale rzadko konsekwentnie podążali za wybranym kursem. Niektórzy winę widzą w niezdecydowaniu Białego Domu, jednak realna przyczyna leży głębiej. Mieści się ona w różnicach zdań elit polityki zagranicznej odnośnie tego, kto – Rosja czy Chiny – są głównym przeciwnikiem Ameryki”– napisał z swoim artykule zamieszczonym w analitycznym periodyku „Tom Dispatch”, profesor Uniwersytetu New Hampshire w amerykańskiej Nowej Anglii, Michael Klare.

Jak zauważa profesor Michael Klare w Stanach Zjednoczonych strategia tego państwa, długofalowy plan promocji jego interesów oraz przeciwstawienie się swoim głównym przeciwników ogarnął chaos.

Wynika to z tej prostej przyczyny, że główny cel planowania strategicznego musi być oparty na precyzyjnym określeniu kto jest tym przeciwnikiem. Do tej pory za głównego przeciwnika- po zamachu z 11 września 2001 roku- uznani zostali islamscy terroryści i ich zwolennicy, zaś inne państwa były przez administrację amerykańską oceniane z następującego punktu widzenia: „kto nie jest z nami, ten jest przeciwko nam”.

Ta zwodnicza koncepcja strategiczna wobec innych krajów była właśnie początkiem obecnego chaosu amerykańskiej polityki światowej. Wynikało to z tego, że wszystkie obecnie kraje uznawane przez amerykańską administrację za wrogie przyłączyły się taktycznie do wspólnej krucjaty ” wojny z  terroryzmem islamskim” same mając z nim różnego typu problemy.

I właśnie w tym czasie gdy wszystkie kraje prowadzące wspólną ze Stanami Zjednoczonymi walkę ze światowym terroryzmem były znane przez nie za sojuszników, niektóre z nich zaczęły realizować swoją politykę w skali globalnej korzystając z zamieszania jakie ta walka wywołała.

I tak Chiny wykorzystały ten moment do zwiększenia swoich wpływów na świecie, zaś Rosja po uporządkowaniu sytuacji wewnętrznej wzmocniła się na tyle, że zaczęła narzucać swoje koncepcje alternatywnego świata stojącego w opozycji do dominacji politycznej, militarnej i finansowej Stanów Zjednoczonych podważając tym samym ich pozycję.

Tak więc w czasie chaosu walki ze światowym terroryzmem i narzucania pod jej pretekstem swoich koncepcji geostrategicznych poszczególnym krajom, amerykańska polityka zabrnęła w ślepy zaułek, bo z jednej strony wyrósł jej przeciwnik na kontynencie europejskim, szczególnie zaś w Europie Środkowo-Wschodniej i Wschodniej oraz bardzo silne imperium gospodarcze w rejonie Azji, które nie dość tego prowadzi dodatkowo ekspansję ekonomiczną w obszarze państw Trzeciego Świata.

Oczywiście każde z osobna, wymienione wyżej państwo, nie jest wstanie samodzielnie przeciwstawić się polityce amerykańskiej- co one bardzo dobrze rozumieją- wiec siłą rzeczy w strategicznych problemach zaczęły się od siebie zbliżać i nawiązywać wzajemne ścisłe relacje gospodarcze jak i także w innych obszarach współpracy wiedząc, że tylko w taki sposób mogą realizować swoją politykę w opozycji do światowego hegemona.

I to był właśnie błąd Stanów Zjednoczonych, zajętych w tym czasie innymi wyimaginowanymi problemami, który niejako będąc skutkiem ubocznym globalnej polityki tego kraju, doprowadził do zbliżenia rosyjsko-chińskiego.

Nie dość tego koncepcje wobec partnera europejskiego, jakim jest Unia Europejska, zaczynają się sypać jak zamek z piasku, bo interes gospodarczy i polityczny wiodących państw europejskich nie idzie w parze z amerykańską strategią realizacji celów w wymiarze globalnym, gdyż Amerykanie poza wojną gospodarczą, na której wszyscy tracą, nie ma obecnie nic sensownego do zaoferowania.

Tak więc strategia amerykańska, która jeszcze jako tako funkcjonowała w odniesieniu do państw Północnej Afryki i Bliskiego Wschodu, wobec partnerów z Europy i Azji zaczyna się powoli sypać, a Stany Zjednoczone stają się tam niewygodnym i mało wiarygodnym sojusznikiem.

W ostatecznym więc wymiarze, wojna USA rozpoczęta ze światowym terroryzmem, do którego zresztą czynnie się przysłużyło, zaczyna przeistaczać się w totalną klęskę i kompromitację odsłaniającą prawdziwe oblicze i cele tego kraju, którym jest globalna dominacja kosztem innych państw.

Taką właśnie sytuację obserwujemy również na Ukrainie, która stała się przegranym polem bitwy amerykańskiego hegemona i jego planów geostrategicznych.

http://www.tomdispatch.com/post/176017/tomgram%3A_michael_klare%2C_the_coming_of_cold_war_2.0/#more

https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Klare

Na tym kończę wstęp i przechodzę od relacji z kolejnego dnia wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie

Na początek dzisiejszej relacji zamieszczam aktualną mapę działań wojennych w wersji filmowej:

Wczorajszej nocy od godziny 19:35 ukraińska artyleria prowadziła ostrzał z kierunku miejscowości Nowosiełowka donieckiej dzielnicy Kijowskiej. Ostrzelany również został z kierunku miejscowości Tonienkoje w późnych godzinach popołudniowych rejon dzielnicy Putiłowskiej i obrzeża Spartakusa. W wyniku ostrzału dzielnicy Kijowskiej został uszkodzony budynek wielorodzinny przy Kijowskim Prospekcie nr. 46, pociski również spadły na pobliski parking i ulicę uszkadzając jej nawierzchnię oraz na teren Wydawnicta „Donieczina” i piekarnię nr. 7 mieszczącą się przy tej samej ulicy pod nr. 55. W tym rejonie ostrzału ranny został również 24-letni mężczyzna.

Kilka pocisków spadło również w rejonie ulicy Gorodowikowa, ale straty tam są nieznaczne:

Wcześniej w rejonie miejscowości Spartakus doszło do walk piechoty:

Donieck wczoraj- słychać strzały:

Nocny ostrzał przez ukraińską artylerię dzielnicy Kijowskiej w Doniecku:

Toczyły się również walki w rejonie donieckiego lotniska oraz w rejonie miejscowości Piaski.

Na lotnisku walczy batalion „Somalia”:

Również w godzinach popołudniowych od 16:20 ukraińska artyleria ostrzeliwała z kierunku Dzierżyńska i Szumów zachodnie przedmieścia Gorłówki, gdzie toczyły się również walki. Około pół godziny później doszło również w rejonie Szirokoj Bałki do walk przy użyciu ciężkich karabinów maszynowych, wyrzutni granatów i moździerzy. Po przyjeździe na miejsce upadku pocisków obserwatorów misji OBWE, około godziny 17:30 ostrzał prowadzony przez ukraińską artylerię i walki ustały. Jako, że pociski padały głównie poza terenem niezamieszkałym nie było ofiar wśród ludności cywilnej. Później ukraińska artyleria wznowiła w nocy ostrzał, który trwał do około godziny 02:00 dnia dzisiejszego. W wyniku tego ostrzału został ranny jeden mieszkaniec osiedla Szikokoj Bałki.

Na północny-zachód od Gorłówki od strony miejscowości Zajcewo i Szumy ukraińskie wojsko wdarło się już na prawie trzy kilometry w głąb terenu kontrolowanego przez powstańców, wzt. podjęto decyzję o wzmocnieniu sił i fortyfikacji na tym odcinku frontu:

Jak poinformował przedstawiciel Ministerstwa Obrony DRL, Edward Basurin za ostatnie ostrzały artyleryjskie celów cywilnych w miejscowości Telemanowo jak  w i okolicznych osiedlach, w tym: Krasnyj Oktjabr i Biełaja Kamienka odpowiada dowódca  ukraińskiej 72 brygady zmechanizowanej, Gryszczenko.

W rejonie frontu ługańskiego ze względu na wymianę więźniów ogólnie było spokojnie, tylko w rejonie Troczkogo ukraińskie wojsko w wyniku walk straciło cztery sztuki dział samobieżnych 2S9 „Nona”.

Walki w okolicy wsi Oktjaberskiej rejon Ługańska:

Wczoraj w okolicach miejscowości Szczastie na drodze do Ługańska na terenie kontrolowanym przez władze ŁRL doszło do pierwszej od dość długiego czasu wymiany jeńców wojennych w formule „10 do 10”.

Wśród dziesięciu jeńców przekazanych przez stronę ukraińską znajdowali się również cywile, w tym jeden nieletni. Przekazano też powstańca rannego w nogę, który natychmiast ambulansem został odwieziony do szpitala.

Powstańcy zaś przekazali stronie ukraińskiej kilku żołnierzy, członków batalionu „Ajdar” oraz jedną cywilną kobietę.

Fakt wymiany jeńców potwierdził na swojej stronie na Twitterze ukraiński prezydent Poroszenko.

Wymiana jeńców:

Ukraiński premier Arsen Jaceniuk nie może się doliczyć 17,5 mld hrywien (około 801 mln dolarów po aktualnym kursie), które zostały z budżetu państwa przeznaczone na bieżące finansowanie służb porządkowych i sił zbrojnych:

„Całkowity budżet przeznaczony pod koniec zeszłego roku na finansowanie  i służb porządkowych i sił zbrojnych wynosi 17,5 mld hrywien, tylko gdzie są te pieniądze”– powiedział premier Jaceniuk na spotkaniu roboczym z przedstawicielami MSW.

Na koniec swego przemówienia Jaceniuk wystosował apel do szefów instytucji budżetowych:

„Publicznie apeluję do wszystkich zarządzających funduszami budżetowymi o przeniesienie części funduszy, nie związanych ze statutową działalnością różnych ministerstw, do Ministerstwa Obrony, Gwardii Narodowej, MSW, służb ratunkowych i straży granicznej”.

Jak widać z powyższego premier Jaceniuk chce dokonać sztuczki, która nawet nie udała się królowi Salomonowi usiłującemu przelać z pustego w próżne.

Najciekawsze w tej sytuacji jest to, że w czasie prowadzenia wojny różne instytucje budżetowe wyszarpują pieniądze przeznaczone na prowadzenie tejże wojny, co można rozumieć, iż uważają je za wyrzucone w błoto.

W Charkowie po wielokrotnych nieudanych próbach przegłosowania przez tamtejszych radnych uznania Rosji jako agresora, wreszcie się ta sztuka udała się. Jak widać w „demokracji” dla osiągnięcia z góry założonego celu trzeba dotąd głosować, aż ten cel zostanie osiągnięty. Tylko czy to coś zmieni?

Na koniec kilka zdjęć:

Ostrzelana dzisiejszej nocy przez ukraińską artylerię dzielnica kijowska w Doniecku.

Wczorajsza wymiana jeńców.

I jeszcze kilka aktualnych filmów:

Pozdrawiam.

Reklamy

106 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 11.07.2015r.- 142 dzień od nowego rozejmu.

 1. „Przyszli nim kur zapiał…Psy nie szczekały…bo i na kogoż ? Na sąsiada, który nie raz w ciągu dnia u nas bywał? A teraz wszedł tymi drzwiami do mojego domu z resztą sąsiadów. Drzwiami, które otwieraliśmy, aby ich ugościć….. i do tych drzwi mnie przybili…Abym patrzył, jak moją żonę tną piłą żywcem, córuchnę gwałcą, a na koniec obcinają jeszcze nie rozwinięte piersi…..a ja przybity do tych drzwi wyłem z bezsilności patrząc na cierpienie moich ukochanych.
  Chrystus umierał przybity do krzyża w strasznych męczarniach…Ja umierałem przybity do drzwi własnego domu patrząc jak moi sąsiedzi mordują moją rodzinę…Wiem, że moje cierpienie było większe niz bożego syna i dlatego moja zemsta będzie okrutniejsza…
  Umarłem wtedy patrząc na kaźnię moich najukochańszych i na bestialstwo moich sąsiadów ale wrócę któregoś dnia i odpłacę im za to co zrobili. Nie będzie litości i dla nich jak i dla ich potomków skalanych krwią niewinnych, jak i dla tych, który chcą by moi Rodacy zapomnieli o tej potwornej zbroni. Będziecie zdychać po tysiąckroć patrząc na to na co ja musiałem krzyżowany na drzwiach mojego domu.
  Zmartwychwstanę i wy banderowscy bandyci i wy polskojęzyczni politycy traficie przed mój sąd ostateczny. Zatęsknicie za piekłem”

  Polubione przez 10 ludzi

 2. Utajniono dane o następstwach pożarów w Czarnobylu.
  Przewodnicząca ukr. towarzystwa ekologicznego krytykuje sposób prowadzonych badań nad skażeniami.
  http://dnr24.su/ukrainskie-novosti/5349-uzhasnye-posledstviya-pozharov-v-chernobyle-zasekrecheny.html.

  RW zamierza przyjąć ustawę o obowiązkowym oddawaniu przez wszystkich obywateli po śmierci organów do przeszczepu. Podejrzewa się, że w celu sprzedaży za granicę.
  http://dnr24.su/ukrainskie-novosti/5308-kievskie-vlasti-hotyat-raspilit-na-organy-50-tys.-ukraincev.html

  Polubione przez 8 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.