Wojna domowa na Ukrainie 12.07.2015r.- 143 dzień od nowego rozejmu.


Mukaczewo na Zakarpaciu wczoraj.

Angela Merkel i Francois Hollande domagają się od ukraińskiego prezydenta przestrzegania porozumień podpisanych w Mińsku 12 lutego br.

W ostatni piątek niemiecka kanclerz wraz z francuskim prezydentem przeprowadzili rozmowę telefoniczną z Petrem Poroszenko. Tematem rozmowy była ocena stanu wdrażania warunków porozumień podpisanych w lutym tego roku w Mińsku pod kątem jego realizacji przez stronę ukraińską.

Podczas rozmowy- zarówno Angela Merkel jak i Francois Hollande- domagali się od ukraińskiego prezydenta przyśpieszenia prac nad nowelizacją konstytucji z uwzględnieniem w niej przyznania specjalnego statusu dla terenów będących obecnie pod kontrolą powstańców.

Pod koniec zeszłego miesiąca podobne naciski wywierały na rząd w Kijowie władze UE, domagając się jak najszybszego przyznania części Donbasu szerokiej autonomii, nawet bez rozbrojenia powstańców, co de facto sankcjonowało by prawnie stan obecny, czyli odrębność zbuntowanych republik od centralnej władzy.

W związku z tą piątkową interwencją niemieckiej kanclerz i francuskiego prezydenta w imieniu Ługańskiej Republiki Ludowej podziękowania złożył jej szef rządu Igor Płotnicki:

„W imieniu wszystkich mieszkańców regionu ługańskiego chcę podziękować przywódcom Niemiec i Francji za ich publiczny apel do władz w Kijowie dotyczący zagwarantowania w konstytucji ukraińskiej specjalnego statusu dla Donbasu.

Mam nadzieję, że Poroszenko, Łożkin i Grojsman wezmą to pod uwagę i zaprzestaną sabotowania umów mińskich. Gdyż w projekcie poprawek do konstytucji, jak i również w przepisach przejściowych, musi zostać zawarte jednoznaczne twierdzenie zapewniające gwarancję specjalnych praw na stałe.

Domagamy się, w oparciu o podpisaną umowę „Mińsk-2″, aby poprawki do konstytucji Ukrainy były konsultowane z nami, a przede wszystkim w zakresie gwarancji zapewnienia specjalnego statusu,  praw Donbasu i uprawomocnienia wzajemnych relacji z władzą w Kijowie. Dziękujemy Angeli Merkel i Francois Hollande za udzielone nam wsparcie”.

Dostrzegając ze swej strony, że przywódcy dwóch największych krajów UE (będących jednocześnie gwarantami podpisanych w Mińsku porozumień) powoli tracą cierpliwość z powodu zwłoki w ich wdrażaniu zaczynając domagać się przyspieszenia  przez władze w Kijowie dokonania stosownych zmian w ukraińskiej konstytucji, które to zmiany zakończą konflikt w Donbasie i uregulują sytuację prawną zbuntowanej części kraju, liderzy ukraińskiej sceny politycznej zaczęli szukać nowych rozwiązań, innych sojuszników i poparcia. Oczywiście taka postawa kijowskich władz jest zrozumiała, bo wykoanie przez nie w pełni porozumień mińskich będzie przyznaniem się do całkowitej klęski realizowanych koncepcji politycznych przez obecną ekipę rządową i zakończyć się musi odsunięciem jej od dalszego kierowania państwem.

Dlatego też rozumiejąc konsekwencje nacisków ze strony Merkel i Hollande’a na prezydenta Poroszenkę, rząd w Kijowie nie mając zamiaru wypełnienia warunków podpisanego porozumienia w Mińsku, zmuszony został do szukania nowych sojuszników, którymi są państwa bezwarunkowo popierające to co się obecnie dzieje na Ukrainie.

W wyniku tego w przyszłym tygodniu ukraiński premier Arsenij Jaceniuk uda się z wizytą do Stanów Zjednoczonych, Kanady i Wielkiej Brytanii aby tam szukać poparcia szczególnie w zakresie wymiany i współpracy gospodarczej, bo na dalsze prowadzenie wojny pieniądze są niezbędne.

I tak już w poniedziałek 13 lipca Jaceniuk weźmie m.in. udział w pierwszej konferencji dotyczącej inwestycji Ukraina-USA. Ponad to spotka się z przedstawicielami administracji amerykańskiej.

We wtorek odwiedzi Kanadę, gdzie spotka się z jej premierem Stephanem Harperem. Najważniejszą częścią tego spotkania będą rozmowy dotyczące perspektyw podpisania umowy o strefie wolnego handlu między Ukrainą i Kanadą.

Natomiast w środę po przylocie do Wielkiej Brytanii, spotka się tam z premierem Davidem Cameronem aby omówić sposoby zacieśnienia wzajemnej współpracy obu krajów w zakresie handlu i sposobów przyciągania brytyjskich inwestycji w ukraińską gospodarkę.

Jak widać po otrzeźwieniu przywódców wiodących państw UE, którzy ponadto są stroną podpisanych w Mińsku umów pokojowych, ukraińskie władze tracą z ich strony poparcie dla swoich działań i w związku z tym zmuszone są, ratując swój dalszy polityczny byt, do zwrócenia się ku swojemu głównemu protektorowi i jego najwierniejszych sojuszników. Tylko co w ten sposób reżym kijowski chce osiągnąć?

Jedynym skutkiem takich działań będzie jeszcze przez jakiś czas przedłużanie wojny w Donbasie, dalsze destabilizowanie kraju i pogłębianie się kryzysu gospodarczego oraz ubożenie społeczeństwa.

Jak z tego widać, licząc na dalsze poparcie ze strony zaoceanicznego protektora, kijowski rząd ma na celu tylko jak najdłużej trwać, nie licząc się z kosztami tego stanu rzeczy.

Komu więc potrzebny jest taki rząd?

Otóż ten rząd potrzebny jest wyłącznie tym siłom, których celem jest zdestabilizowanie sytuacji w Europie Środkowo-Wschodniej, zerwanie dobrych relacji pomiędzy Rosją i krajami UE oraz stworzenie pod pretekstem rosyjskiego zagrożenia państw wschodniej flanki NATO strefy buforowej oddzielającej trwale Rosję od Europy Zachodniej.

I obecnie ten cel jest konsekwentnie realizowany i jednocześnie dotąd będzie wdrażany, aż UE nie powie w pewnym momencie dość i nie pójdzie swoją własną drogą mając na uwadze wyłącznie interes ekonomiczny, co w świetle poważnych problemów jakie ostatnio silnie dały o sobie znać będzie jedynym racjonalnym wyjściem.

Jak z tego widać egoistyczna polityka Stanów Zjednoczonych usiłujących utrzymać swoją dominującą pozycję, zaczyna przynosić odwrotne skutki od przez nią założonych i obecnie już jest tylko kwestią czasu, kiedy ta koncepcja całkowicie się skompromituje i zakończy kompletnym fiaskiem.

Oby tylko szaleńcy nie postanowili wraz ze swoim upadkiem podpalić świata.

Na tym kończąc ten wstęp przechodzę teraz do relacji z kolejnego dnia wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie, gdzie tamtejsza ludność postanowiła dać odpór amerykańskim planom podporządkowania swej władzy reszty świata.

W dniu wczorajszym, a więc dwa dni po ultimatum przekazanym przez kanclerz Merkel i prezydenta Hollande Petrowi Poroszence aby wreszcie zaczął przestrzegać zawartych w Mińsku porozumień, następuje wywołana przez ukraińskie wojsko eskalacja konfliktu w Donbasie.

Głównym celem ostrzału, jak zwykle, był Donieck, gdzie ukraińska artyleria w nocy z soboty na niedzielę przeprowadziła intensywny ostrzał dzielnicy Kijowskiej.  W wyniku tego ostrzału uszkodzonych zostało sześć domów jednorodzinnych na ulicach: Orbity jedne dom, Wołnowaskiej jeden dom, Lokomotiwnej jeden dom i Rewolucyjnej dwa domy. Ponadto ostrzelany został teren stacji kolejowej Donick-Północ, gdzie według szefa jasinowatskiej administracji rady miejskiej, Jurija Korsara zapaliło się kilka wagonów. Ostrzelany również został rejon dzielnicy Putiłowkiej i okolice lotniska oraz osiedla Tekstilczik. Między innymi intensywny ostrzał Doniecka przeprowadzony został przy użyci rakiet „Grad” przez ukraińskich żołnierzy z samodzielnego 11 batalionu piechoty zmechanizowanej „Ruś Kijowska” pod dowództwem Aleksieja Sawicza. Oddział ten stacjonuje w Awdiejewce mając stanowiska ogniowe swojej artylerii rozlokowane w pobliżu wielorodzinnych domów mieszkalnych.

We wczesnych godzinach nocnych toczyły się również walki w rejonie lotniska, na terenie miejscowości Piaski i przy udziale czołgów wspomaganych ostrzałem artyleryjskim w północno-zachodniej części miejscowości Spartakus

Uspokoiła się natomiast ostatnio sytuacja w rejonie osiedla Marinka gdzie powstańcy skierowali do obrony miasta z tego kierunku ataku znaczne siły swoich wojsk.

Ostrzelany Donieck przez ukraiński batalion „Ruś Kijowska” przy użyciu rakiet „Grad”:

We wczesnych godzinach wieczornych ukraińska artyleria ostrzelała obrzeża miejscowości Gorłówka, gdzie w osiedlu Żowanka w wyniku tego ostrzału zostały uszkodzone dwa domy prywatne i zostało rannych kilka osób cywilnych.

W rejonie frontu ługańskiego w okresie od piątku do soboty rano ukraińskie wojsko 57 razy naruszyło warunki zawieszenia broni, prowadząc ostrzał z broni ciężkiej na następujące miejscowości: Sokolniki, Żiełobok, Donieckij, Znamienkę oraz w okolicy punktu kontrolnego nr. 31. W wyniku walk zostało rannych 41 powstańców oraz uległo uszkodzeniu ponad 24 sztuki różnego sprzętu wojskowego, które zostały odesłane do naprawy. Po stronie ukraińskiej pięciu żołnierzy zostało zabitych i 34 rannych oraz zniszczono 2 opancerzone wozy bojowe, jeden czołg, jedno działko przeciwlotnicze i jedną haubicę D-30.

Doradca ministra MSW Ukrainy, Zoran Szirjak poinformował, że w dniu wczorajszym powstańcy mięli dopuścić się 40 razy naruszenia warunków zawieszenia broni. Walki miały być prowadzone przy użyciu ciężkiej artylerii i czołgów w rejonie miejscowości: Piaski. Awdiejewka i Ługańskoje.

Po wczorajszym incydencie w miejscowości Mukaczewo na Zakarpaciu lider organizacji ukraińskiej „Prawy Sektor” Dmitrij Jarosz ogłosił rozpoczęcie akcji protestacyjnej w Kijowie, Charkowie, Odessie, Dniepropietrowsku, Zaprożu i Lwowie.

Przypomnę, że w Makuczewie doszło wczoraj do starć zbrojnych pomiędzy członkami lokalnego zmilitaryzowanego oddziału „Prawego Sektora” z funkcjonariuszami ukraińskich organów ścigania.

Pretekstem do rozpoczęcia starć było oskarżenie przez działaczy „Prawego Sektora” lokalnego szefa administracji publicznej Michaiła Lano o korupcję polegającą na ochronie przemytu ze Słowacji przez  tamtejsze przejście graniczne.

W wyniku walk do jakich wczoraj doszło zostało zabitych i rannych łącznie około 20 osób powodując również znaczne straty materialne. Obecnie trwa obława prowadzona przez oddziały specjalne ukraińskiego MSW na ukrywających się w lasach pozostałych członków „Prawego Sektora”.

Więcej na temat tego incydentu można dowiedzieć się pod tym linkiem:

http://cassad.net/ukraina/ukrainskiy-krizis/14651-razborki-v-mukachevo-boris-rozhin.html

Na koniec kilka aktualnych filmów:

Pozdrawiam.

164 uwagi do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 12.07.2015r.- 143 dzień od nowego rozejmu.

   • @Luk
    Ekhm…A czy UE na pewno jest cywilizowana?
    Ja tam wobec niektórych jej przedstawicieli zastosował bym stare, dobre amerykańskie (a tak!) prawo i nadałbym niektórym status wyjętych spod prawa. To lepsze i tańsze, niż więzienie czy kamieniołomy. A w dzisiejszych czasach po prostu bajka: bez konta bankowego, bez karty kredytowej, ze specjalnym dokumentem tożsamości…

    Polubione przez 8 ludzi

 1. Parszywym sektorowcom wydano rozkaz strzelania w przypadku szturmu
  Боевики радикальной группировки «Правый сектор» под Мукачево получили приказ стрелять на поражение в случае штурма их позиций, сообщают СМИ.
  http://www.vz.ru/news/2015/7/12/755766.html
  A rejestracja GKS to Kościerzyna… i wszystko jasne.

  Polubione przez 7 ludzi

 2. MSW twierdzi,że dwóch faszystów już się poddało i namawia pozostałych 12 do złożenia broni.
  Двое боевиков радикальной группировки «Правый сектор» под Мукачево сдались, заблокировано еще 12 человек, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
  http://www.vz.ru/news/2015/7/12/755764.html

  Polubione przez 5 ludzi

 3. Wieczorna mieszanka palcem klikana:

  Ciekawa informacja na temat Syrii. https://vk.com/feed?w=wall277289962_21248
  Jak zauwazyla Magia – na spotkaniu w Ufie – pan P. przestał nazywać zachodnich partnerów „partnerami”…
  Panowie Lawrow i Putin pogadali sobie z szefem MSZ Syrii odnosnie oczekiwanSyrii na dostawy techniki wojskowej. Rosja oswiadczyła ze dalej bedzie podtrzymywac Syrie – w tym takze z „sferze wojennej”. Od kilku miesiecy armia Syrii krótko mówiac dostaje lanie mimo małych sukcesików które staram sie znajdowac i linkowac.
  Eksperci zauwazaja ze WW Putin bardzo „niezwyczajnie pobiesiadował” z szefem MSZ Syrii… I prawdopodobnie zapadła decyzja i znacznym zwiekszeniu dostaw.
  Według zachodnich xródeł Rosja dostarcza 71% sprzetu wojennwego Syrii. Na przykład BMP, systemy artylerii, samoloty i helikoptery, okrety wojenne oraz systemy rakietowe.
  Rosja sprzedała Syrii takze „pancyr-s1” – zgodnie z kontraktem sprzed konflikru. Rosja ma czyste rece i wszystki jest zgodnie z prawem.

  Natomiast jest pytanie czy zamrozone przez wojne a uzgodnione przed nia dostawy sprzetu teaz rusza? Chodzi o cała game nowych zabawek takich jak Iskandery.

  Polubione przez 5 ludzi

 4. Szarij:
  .https://youtu.be/4OFteic6vl4
  Анатолий Шарий: Закон в современной Украине. Интервью с представителем Правого Сектора (субтитры). Двоемыслие как аберрация свидомого сознания.
  Немножечко Шария в этот блог, ага – всего три минуты настоящего правосека.
  Давайте же послушаем про королей и капусту, устриц и споры хозяйствующих субъектов.

  .https://www.youtube.com/watch?v=nAzHih7yiTA Былое и унылое – разоблачения века

  .https://www.youtube.com/watch?v=X3aDSUHJsXo Правый Сектор тащит тело к машине

  .https://www.youtube.com/watch?v=cQzjOF5freY Что такое закон в Украине

  Polubione przez 4 ludzi

 5. A na Łonecie:
  http://wiadomosci.onet.pl/swiat/rzad-brytyjski-przeprowadzal-eksperymenty-wojskowe-na-wlasnych-obywatelach/y4ebns
  Ale żeby nie było, że tylko Angole są złe, To w Rosji ludzie giną.
  http://wiadomosci.onet.pl/swiat/rosja-zawalily-sie-koszary-w-centrum-wyszkolenia-wojsk-powietrznodesantowych/hw48d4
  I tym „optymistycznym” akcentem, chyba się już pożegnam, chyba żebym nie mógł zasnąć lub znalazł coś ciekawego.
  I oczywiście nie zapominajmy o kotach (bez kropki)

  Polubione przez 7 ludzi

 6. nie wiem czy to prawda?
  http://novo-russia.su/novosti/v-mire/vvs-yarosha-ubili-vmeste-s-soprovozhdayushchimi-pri-vezde-v-mukachevo.html
  ВВС: Яроша убили вместе с сопровождающими при въезде в Мукачево

  .https://youtu.be/wrqajsy736A Jarosz z Awakowem rzekomo sie dogadali o tym ze parszywosektorowcy beda „pomagac zaprowadzac porzadek”…

  ajjjjjjjjjjjjjj… jak boli! https://vk.com/feed?w=wall303927153_2986
  http://cont.ws/post/100671 Вердикт Брюсселя ударил по самому больному Украины
  Jewrosojuz nie uznał upadliny „panstwem jewropejskim”
  По словам Бондаренко, дающая надежду на вступление в ЕС формулировка „European state”, которой так долго добивался Киев, так и не появилась в официальной документации Брюсселя. Вместо этого европейские политики присвоили Украине „European country”, что означает географическуе, но не политическую принадлежность к Европе.

  Ale za to ukry maja tez swoje małe zwyciestwa które pozwola im wygrac wojne! https://vk.com/feed?w=wall303927153_2983
  Теперь Путину конец..! http://cont.ws/post/100628
  NOWE CZAPKI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ANTYPUTINÓWKI!

  .Танковые Войска ЛНР .https://youtu.be/mc8GgvjJ7FQ <<PIEKNE!!!!! 🙂

  Pogłebia sie podział jewropy. Предложения Греции разделили еврозону на два лагеря .https://youtu.be/zXV1TCkzuvg

  A Maciejczuk bryluje a mnie szlag trafia! .https://youtu.be/l1XEcef1gCw

  Duza kolumna wojska jedzie na front! zdjecia techniki ukrów https://vk.com/feed?w=wall263712367_14083 moze tankisci skomentuja nowe zdjecia?

  Polubione przez 6 ludzi

 7. ????????????? Co?????????? https://vk.com/feed?w=wall121471350_134827
  http://colonelcassad.livejournal.com/2277554.html
  To Rosjanie do tej pory dostarczaja sprzet wojenny ukrom??????
  Chodzi o silniki do czołgów….

  podobno prawdziwe!!!!
  Джон Маккейн: «Этим дебилам ничего нельзя доверить»

  В интервью корреспонденту РБК Жанне Немцовой лидер американских республиканцев Джон Маккейн на вопрос об инциденте в городе Мукачево заявил:

  «Вы ждете от меня обвинений (в произошедшем-прим.) России? Не в этот раз, — Киев допустил то, что не должен был допустить. Этим дебилам ничего нельзя доверить»

  На вопрос интервьюера, что должен был сделать Киев, Джон Маккейн ответил, что надо было«Хорошо учиться в школе.»

  Polubione przez 6 ludzi

 8. Bojcy z parszywego sektora gdzieś się ukryli. Szukają ich. Miejsca pobytu nie ustalono.
  Боевики «Правого сектора» под Мукачево скрылись
  http://www.vz.ru/news/2015/7/12/755773.html

  Kończę na dziś. Brusku, zdrowia życzę. A maciejczuk? kto mu jeszcze wierzy? I te obłędne teorie…. Podwójny agent. A jak tacy kończą? Na wysypisku („Psy”).
  Dobranoc.

  Polubione przez 6 ludzi

 9. Tak jak pisalem, „oficjalne media” prokijowskie potwierdziły że dwóch ‚bojców” PS nie poddało sie (jak łgał Anton Heraszczenko), a z powodu odniesionych ran „udało sie do szpitala’;
  http://112.ua/obshchestvo/pravyy-sektor-oproverg-zayavlenie-gerashhenko-o-dobrovolnoy-sdache-dvuh-boycov-pod-mukachevo-244360.html

  I jeszcze jedno potwierdzenie informacji o tym, że część jednostek regularnej armii ukraińskiej i Gwardii Narodowej odmówiła wyjazdu do Mukaczewa by wziąźć udział w „operacji pokojowej” 🙂 przeciwko „Prawemu Sektorowi”;
  http://112.ua/obshchestvo/chast-voennyh-nacgvardii-i-vsu-otkazalas-ehat-v-mukachevo-ps-244365.html

  I „rodzynek”. Podobno senatora Johna McCaina na wieść o wydarzeniach w Mukaczewie „trafił szlag” i stwierdził w „chwili szczerości”, „w Kijowie rządzą DEBILE którym nie należy wierzyć”;
  http://www.segodnia.ru/news/163343
  .https://twitter.com/spacelordrock/status/620326543198392320

  Ps. Co do podanej powyżej informacji o „zejściu” fuhrera Jarosza, podobno jego kolumna wjechała na odpalane „radiowo miny”, w wyniku czego spłonąć miało pięć pojazdów. Szczegółów niestety brak…

  Polubione przez 6 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.