Wojna domowa na Ukrainie 16.07.2015r.- 147 dzień od nowego rozejmu.


Lwów pod kontrolą organizacji „Prawy Sektor”.

Wiodąca tuba propagandowa zachodnich mediów zaczyna zmieniać swoją retorykę wobec sytuacji na Ukrainie.

Otóż amerykański dziennik „Voice of America” („VOA”)zamieścił 13 lipca dość znamienny tekst, w którym dokonał analizy obecnej sytuacji na Ukrainie w świetle wydarzeń jakie miały ostatnio miejsce w Mukaczewie na ukraińskim Zakarpaciu.

W tekście zamieszczonym w „VOA” pod znamiennym tytułem „Ukraińscy nacjonaliści: na czele zamachu stanu” znalazły się m.in. również takie wypowiedzi liderów „Prawego Sektora”:

„Jeśli dojdzie do kolejnej rewolucji, ukraiński prezydent Poroszenko i jego zwolennicy nie będą mogli uciec z kraju, jak zrobił to poprzedni prezydent. Nie mogą spodziewać się niczego poza egzekucją w jakieś ciemnej piwnicy, którą wykona grupa młodych ukraińskich wojskowych lub członków Gwardii Narodowej”– powiedział dla „VOA” rzecznik prasowy „Prawego Sektora” Artiom Skoropadzki.

Artiom Skoropadzki dodał również, że „jego organizacja nie wzywa do przewrotu państwowego, lecz nie da się go uniknąć, jeśli władza nadal będzie głucha na zgłaszane zarzuty przez  bojowników i społeczeństwo”. A więc jak ze słów tych jasno wynika, jeśli rząd ugnie się przed postulatami zgłaszanymi przez liderów „Prawego Sektora” to do niczego złego nie dojdzie, natomiast brak reakcji z jego strony doprowadzić musi do „kolejnej rewolucji”.
Widoczna ostatnio radykalizacja postawy społeczeństwa ukraińskiego- i co za tym idzie również członków organizacji skrajnie nacjonalistycznych, które są nastawione populistycznie- jest zrozumiała w świetle negatywnych konsekwencji do jakich prowadzą działania obecnej ekipy rządowej, a więc: powszechnemu spadkowi poziomu życia, wzrostowi cen na podstawowe artykuły spożywcze i kosztów utrzymania oraz załamaniem się gospodarki i co prowadzi do poważnego wzrostu bezrobocia.

W artykule „VOA” przeprowadzona została również analiza poparcia społecznego dla radykalnych poglądów głoszonych przez liderów „Prawego Sektora”.

Otóż, pomimo wspomnianych wyżej poważnych problemów jakie odczuwa obecnie społeczeństwo ukraińskie, „Prawy Sektor” cieszy się znikomym poparciem społecznym, które oscyluje poniżej jednego procenta wyborców. Tak więc popiera go „kilka tysięcy, głównie młodych mężczyzn, co ma niewielki odzew w szerokich warstwach społeczeństwa”– zauważa niemiecki politolog przebywający na Ukrainie, Andreas Umland.

Tego samego zdania jest dziennikarz ukraińskiego tygodnika „Nowyje Wremja”, Iwan Jakowina, który twierdzi, że ” ani prawicowe bataliony i organizacje, ani ich programy polityczne nie są popularne”:

„Wierzę, że większość Ukraińców, szczególnie w obszarach miejskich, mają niewielką ochotę doświadczyć kolejnej rundy niestabilności porewolucyjnej, utracie Krymu i wojny”– uzupełnił swoją opinię Iwan Jakowina.

Dowodzić tego może również fakt, że pomimo krytycznej sytuacji w kraju i wzrostu niezadowolenia społecznego poparcie dla urzędującego prezydenta utrzymuje się nadal na poziomie 32%.

Adrian Karatnickj z waszyngtońskiego oddziału organizacji Atlantic Council zamieścił swoją opinię na Facebooku na temat obecnych wydarzeń na Ukrainie, gdzie napisał, że „samoobrona i skrajnie prawicowe organizacje wojskowe” są dla Ukrainy „przekleństwem” i w związku z tym jest przekonany, iż „Prawy Sektor jest silnie infiltrowany przez agentów i prowokatorów, w tym związanych z rosyjską FSB”, pomimo tego, że  „Prawy Sektor” jest uznany przez rosyjskie władze i tamtejsze prawo, jako organizacja stanowiąca zagrożenie dla stabilności Ukrainy.

Cytowany przez „VOA”, rzecznik ukraińskiego batalionu „Donbas”, Dmytro Riznjczenko uważający, że jego postawa jak i całego batalionu jest apolityczna, powiedział, że ukraińscy nacjonaliści zdają sobie sprawę, że brakuje im poparcia społecznego, więc będą w końcu zmuszeni spróbować przejąć władzę siłą:

„Jedynym problemem jest tylko to, aby znaleźć odpowiednią osobę, która może zostać dyktatorem i zbawcą kraju”

Pomimo takiej sytuacji niektórzy obserwatorzy uważają, że pomimo tego, że „Prawy Sektor” pręży muskuły, rząd nie czuje potrzeby do stosowania radykalnych środków. Inni zaś zastanawiają się, czy rząd może mimo wszystko liczyć na lojalność wojska, gdy nacjonaliści będą usiłowali siłą przejąć władzę.

Jak powiedział dla „VOA” wspomniany wyżej Dmytro Riznjczenko, bataliony ochotników, jak i żołnierze regularnych sił zbrojnych są ze sobą w ścisłej zależności, mają dokładnie takie same wątpliwości i obawy i tylko brak jest miedzy nimi zgody jak problemy rozwiązać.

Tak więc nie ma ostatecznej jasności po której stronie opowie się wojsko, gdy skrajni nacjonaliści będą próbowali sięgnąć po władzę, do czego może niedługo dojść.

Jednak wskazówką na to jak to może wyglądać jest sytuacja jaka miała miejsce w kwietniu tego roku, gdy władze kijowskie podjęły nieudaną próbę rozbrojenia bojówek „Prawego Sektora”, kiedy to szeregowi żołnierze odmówili wykonania rozkazów rozbrojenia swoich rówieśników z tej organizacji.

http://www.voanews.com/content/ukraine-nationalists-say-country-headed-for-coup/2860024.html

Jak widzimy sytuacja na Ukrainie zaczyna się bardzo komplikować, a wojna na południowym-wschodzie kraju może obecnie stanowić tylko tło do wydarzeń o znacznie poważniejszej skali, czyli usiłowania przejęcia władzy przez siły skrajne niegodzące się z istniejącym stanem rzeczy.

Kluczem jak widać będzie postawa żołnierzy regularnej armii, bo to po której stronie się oni opowiedzą, stanowić będzie o przyszłości kraju.

Jeśli zaś chodzi o lojalność szeregowych żołnierzy wobec centralnej władzy, to jak już wcześniej dano temu liczne dowody, raczej władza nie może na to liczyć. Natomiast powołanie specjalnych sił wojskowych, które będą ramieniem zbrojnym rządu w Kijowie, może być ze względu na ograniczoną liczbę żołnierzy jak i niewielką ilość czasu niezbędnego do ich wyszkolenia może być działaniem chybionym.

Jak z tego widać, siły które doprowadziły w zeszłym roku do rewolty na Ukrainie, obecnie same mają problem z narzędziem, którym się posłużyły w celu obalenia poprzednich władz, tym bardziej, że sytuacja od tamtej pory jeszcze mocniej się skomplikowała, bo niczego nie naprawiono, a tylko pogłębiono proces destrukcji.

Tak więc obecnie Ukraina stoi już nie tylko wobec problemu wojny domowej na południowo-wschodnich jej krańcach, utratą Krymu i anarchizacją oraz rozpadem struktur państwowych ale również wobec kolejnego zamachu stanu, który rozleje wojnę na cały obszar kraju powodując dalszą destrukcję.

Mając przed oczami to co się nie tak dawno działo na obszarze byłej  już Jugosławii można wysnuć wniosek, że w tym szaleństwie jest jakaś metoda, tylko jakiej jego będą ostateczne skutki i cena do zapłacenia?

Na tym kończę wstęp przechodząc do relacji z kolejnego dnia wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

Wczoraj wczesnym wieczorem ukraińskie wojsko ponownie ostrzeliwało okolice lotniska oraz z kierunku miejscowości Awdiejewka ostrzeliwana była przy użyciu ciężkiej artylerii dzielnica Kijowska w Doniecku oraz za pomocą moździerzy obrzeża dzielnicy Kujbyszewskiej i osiedla Putiłowki, gdzie też toczyły się walki.

Ukraińskie wojsko wspomagane ogniem artylerii przeprowadziło ataki siłami piechoty na obrzeżach miejscowości Spartakus i Jasinowata.

Trwały też od wczesnego wieczora intensywne walki w rejonie miejscowości Piaski, donieckiego lotniska gdzie ukraińska piechota usiłowała w nocy go zająć i tam przez batalion „Somalia” atak ten został udaremniony oraz na linii obrony pomiędzy miejscowościami Krasnogorowka-Staromichajłowka.

W rejonie osiedla Marinka ukraińskie wojska przeprowadziły atak siłami piechoty wspomaganej ostrzałem artyleryjskim na pozycje powstańcze rozmieszczone na pozycjach wcześniej przez nie zdobytych. Ostrzał artyleryjski prowadzono również na zamieszkany teren przylegający do frontu dzielnic Kirowskiej i Piotrowskiej.

Od wczesnych godzin wieczornych przez całą noc ukraińska artyleria ponownie prowadziła ostrzał obrzeży Gorłówki. W skutek tego ostrzału na osiedlu Żowanka zniszczony został dom jednorodzinny, gdzie została ranna kobieta. Natomiast w Hramenowce zniszczony jeden prywatny dom wielorodzinny i garaż. Poza tym są liczne uszkodzenia infrastruktury miejskiej, w tym rurociągów i linii energetycznych.

W rejonie na północ od Gorłówki na linii miejscowości Gołmowskij-Dolomitnoje oraz na zachód od strony Dzierżyńska i południowego-zachodu w rejonie Szirokoj Bałki toczyły się walki, w tym przy użyciu czołgów. Wygląda na to, że w rejonie Gorłówki ukraińskie wojsko próbuje przeprowadzić jakąś lokalną ofensywę:

Ostrzelana wczoraj przez ukraińską artylerię Gorłówka:

Na froncie południowym w dniu wczorajszym ukraińskie wojsko przy użyciu broni ciężkiej prowadziło ostrzał na całej długości frontu miejscowości znajdujących się w jego zasięgu. Podejmowane są tam próby zniszczenia ukraińskich stanowisk ogniowych ale często nie jest to możliwe ze względu na rozmieszczenie ich w pobliżu budynków mieszkalnych.

W rejonie frontu ługańskiego dziś rano ukraińskie wojsko ostrzelało z kierunku wzgórza 175,9 rejon uroczyska Suchodoł gdzie został ranny jeden powstaniec.

Ogólnie wczorajszy dzień, wbrew informacjom rozpowszechnianym przez nasze media o nagłym wzroście walk, nie widać jakieś zdecydowanej ich eskalacji, a intensywność walk wyraźnie zaczyna się dynamicznie stabilizować. Sytuacja taka wynika prawdopodobnie z faktu, że linię frontu opuściły bojówki „Prawego Sektora”, a więc liczba prowokacji zbrojnych natychmiast spadła. Obecnie aktywność na froncie wykazują jedynie ochotnicze oddziały ukraińskiej Gwardii Narodowej, wśród których są również członkowie- w tym również na stanowiskach dowódczych- skrajnie nacjonalistycznych organizacji ukraińskich.

Jeśli zaś chodzi o  alarmistyczne informacje jakie przekazywano wczoraj i dziś przez nasze wiodące media to jak zwykle są one oparte na nieaktualnej sytuacji i wzt. wnioski tam zawarte również nie mają większej wartości. Oczywiście jak zwykle tego typu materiały zamieszczane są w oparciu o komunikaty PAP:

http://fakty.interia.pl/raporty/raport-zamieszki-na-ukrainie/aktualnosci/news-ukraina-jeden-z-najbardziej-intensywnych-ostrzalow-od-czasu-,nId,1852603

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Konflikt-na-Ukrainie-Separatysci-intensywnie-ostrzeliwuja-sily-rzadowe,wid,17709344,wiadomosc.html?ticaid=1153b0

http://nysa24.pl/kraj-i-swiat/polska-i-zagranica/ukraina-separatysci-ostrzeliwuja-sily-rzadowe

Według sprawozdania sporządzonego przez ukraińską Prokuraturę Generalną dotyczącego statystycznych danych ilości przestępstw popełnianych przez członków zmilitaryzowanych bojówek „Prawego Sektora”, funkcjonariuszy oddziałów MSW, żołnierzy ukraińskich sił zbrojnych oraz Gwardii Narodowej na terenie kraju, okazuje się, że większości przestępstw dopuszczają się członkowie „Prawego Sektora”, których udział całkowity w liczbie popełnionych przestępstw w okresie od początku tego roku do końca czerwca, wynosi ponad 30%, w tym w rejonie Charkowa 57%, a na Zakarpaciu 45%:

Do Ługańska przybył kolejny, 32 konwój z rosyjską pomocą humanitarną. Przywieziono nim m.in. konserwy rybne (61,3 tony makreli i 30,7 tony sardynek), cukru 136 ton, gryki 2 tony, konserw mięsnych 79 ton, mleka konserwowanego 49 ton, 18 ton prosa, jęczmienia i ryżu 19 ton i 47 ton makaronów.

Ponadto przywieziono materiały szkolne i biurowe 0,5 tony, 27,68 tony leków, oraz odzież i środki opatrunkowe.

Łącznie dostarczono w ramach tego konwoju 470 ton pomocy humanitarnej.

Jutro 17 lipca będzie rocznica od katastrofy malezyjskiego samolotu pasażerskiego Malaysia Airlines lot MH17/MAS17, który został zestrzelony nad Donbasem lecąc z Amsterdamu do Kala Kumpur. W wyniku tego incydentu zginęło 283 pasażerów i 15 członków załogi.

Pomimo upływu roku od tej tragedii nadal nie podano jednoznacznych przyczyn tej katastrofy. Podobno oficjalny raport komisji zajmującej się wyjaśnieniem przyczyn katastrofy ma się dopiero pojawić w październiku co też nie jest wcale pewne.

Dlatego wczoraj ogłoszono w mediach niezależnych raport dotyczący katastrofy malezyjskiego samolotu MH17, który został opracowany przez specjalistów z dziedziny lotnictwa, którzy wcześniej brali udział w wyjaśnianiu przyczyn wielu katastrof lotniczych.

Poniżej link do raportu:

http://albert-lex.livejournal.com/68374.html

I jeszcze link do oficjalnej wersji wydarzeń:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Katastrofa_lotu_Malaysia_Airlines_17

Na koniec kilka zdjęć:

Gorłówka po ostatnim ostrzelaniu przez ukraińską artylerię.

I jeszcze kilka aktualnych filmów:

Pozdrawiam.

Reklamy

125 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 16.07.2015r.- 147 dzień od nowego rozejmu.

 1. Witam z doskoku do klawiatury…
  Dzięki za wszystkie wpisy…

  No i mamy JASNE wyjaśnienie: Pani Nuland oświadczyłą że dzisiejszymi poprawkami w konstytucji Kijów wypełnił postanowienia Mińska nr 2
  „Киев выполнил „Минск-2″” http://ria.ru/world/20150716/1133043818.html

  Poroszenko oświadczył że „odpowiedzialność za zestrzelenie MH17 spada na przecieników miedzynarodowego trybunału” http://nahnews.org/284563-poroshenko-perelozhil-otvetstvennost-za-boeing-na-protivnikov-tribunala/?utm_source=VK&utm_medium=nova&utm_campaign=VV

  Komisja SBU przesłuchała szczątki MH17 i ma wnioski także! Jutro będzie mocny dzień! http://nahnews.org/284254-sbu-komissiya-sobrala-dokazatelstva-po-sbitomu-boingu/

  O kulisach dzisiejszych wydarzeń w Wierchownej http://nahnews.org/284464-nuland-razbalovala-poroshenko-minsk-2-prevrashhaetsya-v-fars/

  http://nahnews.org/284368-rada-povesila-finansirovanie-politicheskix-partij-na-prostyx-ukraincev/ Nowe prawo upadlińskie nr 2138A przerzuca finansowanie partii ukrainskich na prostych obywateli…

  W Charkowie SUKCES! Złapano kobietę która regularnie telefonicznie zaminowywała miasto! http://nahnews.org/284360-xarkovskim-serijnym-lzheminerom-okazalas-urozhenka-zaporozhya/

  Na jakims „post GAI” gdzieś pod Dniepropietrowskiem tez sukces! Przypadkowa kontrola drogowa wykryła w aucie wolontariuszy jadących do strefy ATO gdzieś pod Ługańsk 2 kg plastiku. Takiego co dobrze wybucha. Wolontariusze tłumaczyli się że wieźli zgodnie z prośbą jednego bojca ATO. Nie wiadmo skąd mieli tego tyle… http://nahnews.org/284541-pod-dnepropetrovskom-v-avto-volontera-nashli-dva-kilogramma-plastida/

  Niejaki Teteruk Andriej kazał bojcom PS na Zakarpaciu złozyć broń.
  http://nahnews.org/284607-teteruk-prosit-boevikov-pravogo-sektora-slozhit-oruzhie/#more-284607

  Forbes twierdzi to co widac od roku gołym okiem że USA włażą na rynek gazowy Ukrainy (czytaj pomiędzy Rosję a Europę – mój dopisek) korzystając z konfliktu jaki został stworzony http://nahnews.org/284492-forbes-ssha-probivayutsya-na-gazovyj-rynok-ukrainy-na-fone-konflikta-s-rf/

  Sztab ATO zauwazył zmniejszenie intensywności działań wojennych o czym pisał Szef. Podejrzewają że Powstańcy szykuja jakąś straszna ofensywę http://nahnews.org/284463-v-shtabe-ato-s-podozreniem-otnosyatsya-k-vnezapnomu-zatishyu-v-donbasse/

  Sytuacja na Zakarpaciu spowodował szok wśród słuzb celnych i pogranicznych na Wegrzech i na Słowacji. Nasze służby pewnie nie oddadzą nawet guzika? http://nahnews.org/284507-rukovodstvo-slovackoj-i-vengerskoj-tamozhni-v-shoke-ot-situacii-v-zakarpate/

  W centrum Stanisławowa cos wybuchło… Coraz bliżej…. http://nahnews.org/284524-v-centre-ivano-frankovska-progremel-vzryv-est-travmirovannye/

  Jakaś mała Palestynka rozpłakała się na oczach Makreli. Jak ktos trafi na film to proszę! http://nahnews.org/284529-slezy-malenkoj-bezhenki-nanesli-udar-po-reputacii-merkel/

  Deutsche Welle wraca do sprawy zabójstw na majdanie http://nahnews.org/284553-nemeckie-smi-sledyat-za-rassledovaniem-massovyx-ubijstv-na-majdane/

  A tymczasem W Tenessy w wyniku strzelaniny zgineło czterech amerykańskich komandosów http://nahnews.org/284604-v-rezultate-strelby-v-tennessi-ubity-chetvero-morskix-pexotincev-ssha/

  Bez kropki!

  Polubione przez 8 ludzi

 2. ЧИТАТЬ ВСЕМ МУЖЧИНАМ И ЖЕНЩИНАМ!!! В КАКУЮ ПРОПАСТЬ НАС ТОЛКАЮТ ИЛЛЮМИНАТЫ (ПОЛУЛЮДИ-ПОЛУРЕПТИЛИИ) И ИХ НЕГУМАНОИДНЫЕ ХОЗЯЕВА!!! http://vk.com/feed?w=wall230499675_637
  http://www.e-reading.club/chapter.php/1019160/57/Sidorov_-_Za_semyu_pechatyami._Kniga_4.html

  No, my pokażemy tym Ruskim! Уж мы покажем этим русским!
  http://naspravdi.info/analitic/1675

  ‚Песня про зайцев’ Исполняет Петр Порошенко .https://youtu.be/yK93Gz4kxwY

  Однако. Михаил Леонтьев: Античный герой превратился в евронасекомое
  .https://youtu.be/KXkIczanq4w

  .https://youtu.be/SIUPTOQUIzo «Добрый» из бригады «Призрак»

  .http://cs622024.vk.me/v622024765/40452/trcLPQzMx00.jpg
  Pierwsze wnioski z Mukaczewa:
  1. Jarosz – agent Kremla
  2. Awakow – agent Kremla
  3. Milicja ostrzelała sama siebie z automatów i moździerzy

  Coś się niewątpliwie szykuje bo zawsze przed jakimś MH17 czy inna Wołnowachą Poroszenka oswiadczał jak teraz że „wywiad jest pewny że wejdą rosyjskie wojska” http://dnr-news.com/dnr/22985-poroshenko-razvedka-soobschaet-chto-budet-vtorzhenie.html

  To wklejam bez kropki bo tak smieszne że i tak parskniecie na ekran!

  Zmarł kolejny Bohater
  От тяжелых ранений скончался ополченец в поселке Веселая гора
  .https://youtu.be/_c4gQDi5VM0

  Wieś po ostrzale przez banderowskie ścierwa .https://youtu.be/LQ2RXuR-BAU

  Jaceniuk w USA .https://youtu.be/nHKvzKWv_hs

  Krótka historia „niezaleznej” na kilku zdjęciach. Super! http://vk.com/feed?w=wall-47458276_56763

  Graham o MH17
  Graham Phillips
  Я в курсе что это вечная фантазия укри-СМИ что „Грэм Филлипс показывает что-то плохое в ДНР / ЛНР”.

  Но….

  „Свидетельства указывают на то, что за крушение ответственны сепаратисты, информирует канал. Последнее по времени свидетельство такого рода предоставил британский корреспондент Грэм Филлипс, работавший в Донбассе.”

  Это просто полная фальсификация. Я показал наоборот. Они сплошь с ума!

  http://www.reporter.com.ua/uanews/2128-1607/

  Typowy DOnbas! .http://cs629110.vk.me/v629110418/36dc/YVAXIbz_Af0.jpg

  To jest tez niezłe! .http://cs540103.vk.me/c624427/v624427194/39a17/9Q9NqIeSbbk.jpg
  Dziwie się że jeszcze Rosji nie oskarzyli o zatonięcie Titanika!
  Ale niebawem wypłyna fakty! I jeszcze czarna skrzynke znajdą! Czekamy!

  Płotnicki o „zmianach w konstytucji”: Lepsza wojna niz kłamstwo!
  http://antifashist.com/item/plotnickij-ob-izmeneniyah-v-konstitucii-luchshe-vojna-chem-obman.html

  Polubione przez 8 ludzi

 3. Dobranoc! A dla rannych ptaszków cos dorzucę
  .https://youtu.be/LoDe4tzujDU „Wewnętrzne problemy Noworosji”

  Wykaz morderców ze zdjęciami
  https://vk.com/im?sel=263712367&w=wall-49495525_48731

  Dla matematyków i statystyków znalazłem! .https://pp.vk.me/c625731/v625731456/3ad30/ow4vEfmf_0U.jpg

  Prosto z mostu! W Charkowie reklamę mogilizacyjna powiesili nad zakładem usług pogrzebowych! http://dnr24.com/main/11076-na-harkovschine-agitaciyu-za-mobilizaciyu-povesili-nad-pogrebalnoy-kontoroy.html
  .https://pp.vk.me/c6048/v6048044/158bd/Hbb1QAM2TIY.jpg

  44 minuty z Szarijem i Sołowiowem! .https://youtu.be/7N0H65Y9tzU

  СБУ схватили сепаратиста и раскололи его прям на блокпосту Украины
  .https://youtu.be/UxmHJvrKOio

  Jestem zbyt zmęczony by to zrozumieć i komentować… http://nahnews.org/284627-nuland-ssha-ne-torguyut-mezhdunarodnymi-otnosheniyami/?utm_source=VK&utm_medium=nova&utm_campaign=VV
  Нуланд: США не «торгуют» международными отношениями
  В Вашингтоне отрицают, что имел место геополитический «обмен» Украины на Иран. Ни о каких уступках по Донбассу в обмен на позицию России по ядерной программе Ирана речи не шло.
  Как заявила накануне во время брифинга помощник госсекретаря Виктория Нуланд, ни о каких «договоренностях» с Россией в ущерб Украине речи не идет.

  Polubione przez 7 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.