Wojna domowa na Ukrainie 4.08.2015r.- 166 dzień od nowego rozejmu.


Zajcewo koło Gorłówki- w wyniku nieostrożnego obchodzenia się z ogniem zostały wysadzone budynki sztabu 34 batalionu ukraińskich sił zbrojnych.

„Mam absolutne nastawienie optymistycznie. Myślę, że okazaliśmy naszą determinację w skoordynowanym działaniu wraz z naszymi partnerami z UE i USA we wprowadzaniu bardzo bolesnych reform. Nie mam wątpliwości, że uda nam się doprowadzić do pokoju, i że nasze reformy będą skuteczne”powiedział ukraiński prezydent Petro Poroszenko w wywiadzie udzielonemu austriackiej gazecie „Kurier”

Warto się zapoznać z treścią tego wywiadu, gdyż ukraiński prezydent zawarł w nim główne elementy swojej doktryny propagandowej jaką kieruje się sprawując funkcję przywódcy Ukrainy.

A więc przechodzę do najważniejszych fragmentów wspomnianego wywiadu.

W odpowiedzi na zacytowane na wstępie słowa dziennikarze „Kuriera” lekko zaskoczeni, powiedzieli:

„Ale akurat te reformy przynoszą bardzo wirtualne efekty”

Poroszenko: „To nie jest prawdą. Przykro mi, ale nienawidzę mówić o tym dziennikarzom. Otóż dla zwykłych ludzi są to bardzo konkretne reformy. Nie ma innych przykładów na świecie, aby podczas wojny, której koszty są bardzo duże, jakikolwiek rząd podjął się wprowadzenia bardzo zaawansowanych realnych reform. A więc obniżyliśmy deficyt budżetowy. W czasie wojny zrównaliśmy ceny do ich poziomu światowego. Wprowadzamy również bardzo bolesne reformy w sądownictwie i prowadzimy decentralizację państwa. Ograniczyliśmy biurokrację. Wszystko to razem jest bolesne i niepopularne. Narażamy swoją popularność aby zmienić ten kraj. Deficyt Naftogazu wynosił w ubiegłym roku 150 mld hrywien (6,5 mld euro), a obecnie tylko 30 mld hrywien (co równa się trochę powyżej 1 mld euro- dopisek mój). Nie znam nikogo w UE, kto w tak krótkim czasie zmniejszył deficyt. Nie dalej jak wczoraj MFW zdecydował się przekazać nam kolejną ratę pomocy, aby w ten sposób stworzyć poduszkę finansową pod te reformy. Do tej pory mieliśmy tanią energię, dziś mamy ceny rynkowe oraz odszkodowania dla tych, którzy naprawdę jej potrzebują”

„Kurier”: „Ale wiele osób uważa, że reformy są wprowadzane zbyt powolnie”

Poroszenko: „To wynika z naszych trudności, bo kiedy chodzi o reformy systemu bankowego, to nie było do tej tego typu reform. Teraz więc mamy do czynienia z porządkowaniem sytuacji w sektorze bankowym co wpływa na utratę klientów związanych z budżetem państwa. Obecnie zaufanie do systemu bankowego rośnie”

„Kurier”: „PKB Ukrainy jest obecnie niższy niż w roku 1990. Co Pan ma do zaoferowania w tej sytuacji swoim obywatelom? Rozumiem, że taka sytuacja rodzi nostalgię za czasami USSR?”

Poroszenko: „Sądzę, że taka tęsknota nie występuje, o czym świadczą wyniki wyborów. Natomiast z jakiego powodu budżet jest tak niski łatwo wyjaśnić. Otóż 25% naszego przemysłu znalazło się pod okupacją- a więc problemem jest dla ludzi, którzy mieszkając w tej strefie (pod okupacją- dopisek mój) nie czerpią z niej dochodów. Ponadto 10% przemysłu zostało zniszczone albo produkcja z tej części płynie do Rosji i dodatkowo Rosja zamknęła swój rynek dla produktów ukraińskich. Nie tylko ze wschodniej Ukrainy ale również z Krymu, wbrew prawu międzynarodowemu, rynek rosyjski został zamknięty”

„Kurier”: „Wspomniał Pan o reformie sądownictwa. Są tacy, którzy twierdzą, że te reformy się nawet nie zaczęły”

Poroszenko: „To nie jest łatwe zadanie. Ale nie zgadzam się, że ta reforma nie jest wprowadzana. Jeśli się wyjdzie na ulicę to widać, że policja cieszy się zaufaniem ludzi. To czego potrzebujemy, to jest przejrzystość i niezależność sądownictwa. Ludzie chcą zmian natychmiast i mają do tego prawo, tym bardziej, że żadne zmiany nie zostały dokonane w ciągu ostatnich 25 lat naszej historii. Zwolniliśmy 3000 prokuratorów- to już się stało. I mamy kolejnych 7000, którzy będą uczciwi i niezależni”

„Kurier”: „Konstytucja jest sprawą kluczową. Ta kwestia wydaje się źródłem konfliktów. Jak zjednoczyć rząd w sprawie poparcia dla reform?”

Poroszenko: „Wykazaliśmy, że dla zmian konstytucyjnych mamy szerokie poparcie, tak ze strony ekipy prezydenckiej jak i od strony rządowej. Nie ma żadnej nadziei na to, że ta jedność zostanie naruszona”

……

„Kurier”: „Co się takiego wydarzyło w Mukaczewie, że członkowie Prawego Sektora użyli tam broni- co Pan o tym sądzi? Bo z zewnątrz wygląda to w ten sposób, że działa jakaś prywatna armia będąca poza kontrolą centralnej władzy

Poroszenko: „W pewnym stopniu może to tak wyglądać. Gdy zaczynaliśmy była duża liczba ochotników, tak z zagranicy jak i z kraju. Na tej bazie udało nam się zbudować w zeszłym roku skuteczne siły zbrojne. Większość ochotników zostało zintegrowanych. Niestety, niektórzy z przestępców odeszli, aby następnie pod szyldem znanej organizacji nadal kontynuować swoją przestępczą działalność. Oni nie mają żadnego umocowania politycznego. A więc w tym przypadku reakcja państwa musi być zdecydowana w traktowaniu ich jako przestępców. Ale nie należy przesadzać z tym niebezpieczeństwem, bo wszystko utrzymywane jest pod kontrolą, co uniemożliwi zdestabilizowanie państwa”

„Kurier”: „Mówi Pan o przestępcach, więc mamy rozumieć, że Dmitrij Jarosz jest również przestępcą?”

Poroszenko: „Nie. Mogą istnieć radykalne partie polityczne, jak na przykład w Austrii, Francji czy też Finlandii, co jest nieszczęściem lub szczęściem systemu demokratycznego, ale nie mogą one posiadać swoich formacji zbrojnych, bo to jest nielegalne- i ci ludzie są traktowani jako członkowie nielegalnych grup zbrojnych- tak jest na przykład w Austrii, Francji i Finlandii”

Poroszenko:  „Powiedział Pan wcześniej, że armia (ukraińska- dopisek mój) jest skuteczna. Ale przecież wojna jest bardzo droga i niepopularna a rekrutacja staje się problemem. Czy dlatego uciec od problemu Donbasu nie jest łatwo?”

Poroszenko: „Po pierwsze, mamy skuteczną armię i nie mamy problemu z ilością żołnierzy. Donbas jest częścią Ukrainy a więc i żyjących tam ludzi, którzy znaleźli się pod przymusem sił, które zajęły nasz kraj. Tak więc muszą wydarzyć się dwie rzeczy: wycofać należy obce wojsko i zamknąć granicę. My Ukraińcy nie mamy problemu ze znalezieniem kompromisu między sobą, bo to nie jest konflikt ukraiński, tylko agresja dokonana wobec Ukrainy przez 9000 rosyjskich żołnierzy zaopatrzonych w najbardziej zaawansowaną broń. Dodatkowo 60000 rosyjskich żołnierzy zajęło Krym. To jest ogromne naruszenie prawa międzynarodowego nawet w odniesieniu do znacznie mniejszego terenu”.

„Kurier”: „Jak Pan sądzi, do czego dalej posunie się Putin?”

Poroszenko: „O ile mu pozwolić- co nie odnosi się tylko do Ukrainy, jest on problemem dla całego świata. Czy możliwe więc jest, że on zaatakuje Finlandię: tak. Że zaatakuje kraje bałtyckie: tak. Kraje Morza Czarnego: tak. A więc my nie walczymy tylko na Wschodzie o niepodległość naszego kraju, ale o demokrację, wolność i bezpieczeństwo Europy”.

„Kurier”: „To już wsparcie UE nie jest wystarczające? Schengen zostało wykluczone, nie będzie też żadnej misji UE na wschodniej Ukrainie”

Poroszenko: „Po pierwsze: chcieliśmy europejskiej solidarności z Ukrainą, i mamy ją. Po drugie: potrzebujemy jedności transatlantyckiej. Po trzecie: wsparcie reform- wsparciem ekonomicznym. Po czwarte: potrzebny jest mechanizm, który zmusi agresora do wywiązania się ze swoich zobowiązań- sankcje jako instrument nacisku. Po piąte: skuteczna koordynacja realizacji umów podpisanych w Mińsku. Co to oznacza dla osiągnięcia pokoju? Parlament zatwierdził status decentralizacji regionów Doniecka i Ługańska. Pracujemy nad przygotowaniem tam wyborów. Jak można prowadzić rozmowy, które dotyczą kwestii społecznych, jeśli nie rozwiązany został problem zakładników. Niestety, ale Rosja i rosyjscy terroryści nic sobie z tego nie robią, dlatego też potrzebny jest tu udział sił pokojowych UE”.

„Kurier”: „Czy uczestnicząc w polityce, jest Pan również przedsiębiorcą?”

Poroszenko: „Nie”

„Kurier”: „Innymi słowy: czy będąc w polityce nie odnosi się korzyści jako przedsiębiorca?”

Poroszenko: „Nie, ale żeby było jasne. To jest zupełnie naturalne, że bogaci ludzie mają prawo angażować się politycznie. Natomiast ja ze swej strony dobrowolnie dystansuję się do swojej firmy. Posiadam umowę ze znaną zachodnią firmą inwestycyjną, która zarządza moimi akcjami. Sądzę, że jest to cywilizowany mechanizm. I żeby było jasne, że nie miałem celu w tym kiedy postanowiłem zostać prezydentem, aby odnieść jakieś korzyści w mojej działalności gospodarczej”.

http://kurier.at/politik/ausland/der-ukrainische-praesident-petro-poroschenko-im-kurier-interview-wir-kaempfen-fuer-die-sicherheit-europas/144.687.924

Na tym kończy się ten wywiad i ja również w ten sposób kończąc wstęp- pozostawiając go bez komentarza, bo jak sądzę, każdy może wyciągnąć z niego wnioski na swój rachunek i według własnej oceny sytuacji-  przechodzę obecnie do kontynuowania relacji z kolejnego dnia wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

Przez całą noc ukraińskie wojsko przy użyciu artylerii prowadziło ostrzał terenów mieszkalnych w Doniecku, szczególnie intensywny ogień prowadzono na osiedle Aleksandrówka w dzielnicy Piotrowskiej, gdzie w skutek ostrzału zostały zniszczone cztery domy jednorodzinne, w tym jeden całkowicie spłonął. Ostrzelany też został teren zachodniej części dzielnicy Kirowskiej gdzie spłonęły zabudowania gospodarcze.

Wczoraj Grołówka ponownie była ostrzeliwana przez ukraińską artylerię. Bardzo intensywny ostrzał rozpoczął się we wczesnych godzinach nocnych i trwał do 02:45 dnia następnego. Ukraińskie wojsko z kierunku Nikitowki i Dzierżyńska przy użyciu ciężkiej artylerii i dział samobieżnych prowadziło ogień na cele cywilne.

Według informacji przekazanych przez administrację miasta ostrzelane zostały następujące osiedla: Gołmowskoj, Kurdiumówka i Zajcewo. Uszkodzone zostały linie energetyczne i sieć gazowa oraz uszkodzona główna magistrala wodna zasilająca miasto i okolice z rzeki Sewierskij Donieck.

Wczoraj też zmarła jedna z ofiar wcześniejszego ostrzału Gorłówki: 7-letni Władysław, który w nocy z środy na czwartek został ranny wraz z matką w swoim domu. 29-letnia matka zginęła na miejscu, zaś ojciec z poważnymi obrażeniami nadal przebywa w szpitalu. Tak więc jest on trzecią ofiarą śmiertelną ubiegłotygodniowego ostrzału prowadzonego przez ukraińską artylerię na Gorłówkę:

W rejonie Majorska od późnych godzin wieczornych toczyły się intensywne walki przy użyciu granatników i ręcznej broni maszynowej.

W wyniku wczorajszego ostrzału przez ukraińską artylerię miejscowości Pierwomajsk w obwodzie ługańskim zostało rannych dwóch cywilów gdy pocisk bezpośrednio trafił w prywatny dom. Poza Pierwomajskiem ostrzelana też została miejscowość Mołodzieżnoje:

W rejonie frontu ługańskiego nadal ukraińskie wojsko prowadziło ostrzał pozycji zajmowanych przez powstańców oraz tereny zamieszkałe przez ludność cywilną. Miejsca ostrzału są dokładnie takie same jak w ciągu poprzednich dni.

Podczas wczorajszego spotkania grupy kontaktowej w Mińsku jak na razie nie zawarto porozumienia dotyczącego wycofania broni o kalibrze poniżej 100 mm. Rozmowy mają być kontynuowane w dniu dzisiejszym.

Na koniec kilka zdjęć:

Gorłówka- skutki przedwczorajszego ostrzału przez ukraińską artylerię.

Zajcewo- w wyniku nieostrożnego obchodzenia się z ogniem nastąpił wybuch w magazynach 34 batalionu ukraińskich sił zbrojnych.

I jeszcze kilka aktualnych filmów:

Pozdrawiam.

Reklamy

88 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 4.08.2015r.- 166 dzień od nowego rozejmu.

 1. Było linkowane , niemniej powtórzę żołnierz który w Konstantynówce zabił dziecko został odznaczony przez dowództwo UA.
  http://www.mil.gov.ua/news/2015/08/03/starshogo-lejtenanta-maryana-raka-nagorodzheno-za-zahist-luganskogo-ta-doneczkogo-aeroportiv–/
  Spotkanie podczas którego zony byłych żołnierzy ATO żalą się ,że obiecanych przez państwo płatnych urlopów ich mężowie nie otrzymali.
  http://www.mil.gov.ua/news/2015/08/03/prijom-gromadyan-z-osobistih-pitan–/
  Tutaj niby zwyczajna informacja o odznaczeniu żołnierzy (pośmierlnie) gdyby nie jedna ciekawostka jeden ze zmarłych otrzymał odznaczenie za wykonywanie specjalnego zadania w dniu 2 marca, czyli po zaprzestaniu walk Mińsk-2. Co to było za „specjalne” zadanie jestem bardzo ciekaw.
  http://www.mil.gov.ua/news/2015/08/04/rodinam-ukrainskih-vijskovih-moryakiv-vruchili-orden-bogdana-hmelniczkogo-iii-stupenya-ta-orden-za-muzhnist-iii-stupenya-%28posmertno%29–/
  Status uczestnika ATO (bezpośredni udział w walkach otrzymało juz 67 697 żołnierzy i „ochotników”. Jedna piata potrzebuje wsparcia psychologicznego (tego w komunikacie sztabu UA nie ma ). Pomoc tymczasem otrzymało 1243 żołnierzy.
  http://www.mil.gov.ua/news/2015/08/04/status-uchasnika-bojovih-dij-otrimali-67-697-vijskovosluzhbovcziv-ta-praczivnikiv-zbrojnih-sil-ukraini-uchasnikiv-ato–/
  Sztab ATO przygotowuje się do zimy. Jednak suma zaproponowana na zabezpieczenie elementarnych potrzeb mieszkaniowych wydaje się ciut skromna 65 mln hrywien biorąc pod uwagę ,że w strefie ATO operuje około 65 tysięcy gierojów wypada po 1000 hrywien (mniej niż 200 zł) na chłopa. Niewiele biorąc pod uwagę, że 30 000 domów trzeba przygotować do zimy i kupić opał.
  http://www.mil.gov.ua/news/2015/08/04/u-zbrojnih-silah-ukraini-rozpochalasya-pidgotovka-fondiv-do-zimovoi-ekspluataczii–/

  Polubione przez 4 ludzi

 2. Kocham oficjalne komunikaty sztabu UA 😀 .Jak podano, „cennik” za zniszczony sprzęt separatystów to wieszczyłem, że jest to propagandowy strzał w stopę. Że teraz UA nie będzie mogła podawać w oficjalnych komunikatach, że zniszczono dziesiątki sztuk sprzętu separatystów, bo matematycznie nie będzie się to zgadzać. A teraz mamy klops, bo sztab UA podał wyróżnienie tabelaryczne ile i za co dostali nagrody żołnierze. Okazuje się ,ze z sumy 46 mln tylko…724 tysiące hrywien przeznaczono na nagrody za zniszczenie sprzętu wroga. Niewiele jeśli weźmie się pod uwagę ,że wg cennika czołg to 50 tysięcy a samochód (pojazd) to 24 tysiące hrywien.
  Kuleje wypłata środków rodzinom zmarłych żołnierzy ATO. Oficjalnie zadośćuczynienie wynosi ponad 600 tysięcy hrywien. biorąc pod uwagę to, że oficjalna liczba zmarłych przekroczyła 2000 żołnierzy to na ten cel powinno się już wydać blisko 1,5 mld hrywien tymczasem przeznaczono 360 mln. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda jeśli chodzi o pomoc rannym i inwalidom ATO (jest ich wg oficjalnych danych 4 razy więcej niż zabitych ). Na ten cel przeznaczono tylko 105 mln hrywien.
  http://www.mil.gov.ua/news/2015/08/04/ukrainski-vijskovosluzhbovczi-otrimali-bilshe-46-mln-grn-vinagorodi-za-bezposerednyu-uchast-u-bojovih-diyah-uspishne-vikonannya-bojovih-zavdan-ta-znishhenu-vijskovu-tehniku-protivnika–/

  Polubione przez 2 ludzi

 3. Witam po dłuższej przerwie.
  Jeśli mi jakiś polskojęzyczny polityk powie, że w Polsce obowiązuje 8.godzinny dzień pracy i 40. godzinny tydzień roboczy, to z czystym sumieniem plunę mu w twarz. Do tego roczne rozliczenie czasu pracy czyni z nas niewolników. Rozumiem wymogi technologii ale gdy pracuje się po 14.godzin to praktycznie zajmuje się dwa etaty. A bezrobocie 10% i miliony na emigracji! Wszystko w imię zysku!

  Wylałem żółć to teraz mogę do rzeczy…

  Na brednie rzeźnika z Kijowa ( pisownia małą literą…) mogę tylko przeciwstawić wywiad z Wiktorią Szyłową linkowany chyba w sobotę przez @Bruska. Wysłuchałem całego i… przetłumaczyłem go. Całe 41 minut z myślą o „nierosyjskojęzycznych”. Niech też mają frajdę z poznania kobiety z jajami, która rzeźnikowi mówi w twarz, kim jest i dlaczego do jej otarcia używa papieru toaletowego. Nie potrafię wkleić napisów na YT ale 10 stron tekstu jest. Nie oddaje on ekspresji wypowiedzi Wiktorii … trzeba było się języków uczyć! ( to do nierosyjskojęzycznych). Warto upublicznić głos opozycji na upadlinie. W wywiadzie o „Antywojnie”, aktualnej sytuacji na upadlinie, z kim walczy rzeźnik i dlaczego są to kobiety i dzieci, o prawnych działaniach przeciwko bezprawnej mogilizacji, bohaterskiej matce i ofierze rzeźnika Annie Tuw a także o gospodarce Donbasu. Problem w tym, że to 10 stron tekstu. Może szef coś wymyśli? Może wkleić to w stronę techniczną albo co, bo warto. Dobrze by było, gdyby ktoś sprawdził tłumaczenie, bo „dyksia” prowadzącej wywiad dziennikarki w porównaniu z dykcją Wiktorii jest porażająca i sprawiała mi ogromne trudności w zrozumieniu pojedynczych słów. Ale sens wywiadu jest zachowany.

  Gdzieś, czytając na „pomiziańcu” blog wpadła, mi w oko wypowiedź rzeźnika, że armia może strzelać do żłobków i szpitali, jeśli zostanie stwierdzone (kto???), że obok są urządzone stanowiska ogniowe przeciwnika. W polskiej prasie jakiś debil wypowiadał się an ten temat usprawiedliwiając zbrodnie upadlińców. Powoływał się przy tym na prawo wojenne.
  Takich przypadków się nie leczy.
  Linków niestety nie zapamiętałem.

  I jeszcze jedno. Od kilku dni gaz w kuchence świeci mi na czerwono ( a mam w umowie wysokometanowy). Półlitrowy garnuszek z zupą gotuje się ponad 20 minut. Takie zjawisko czasami pojawia się w czasie wielkich mrozów, gdy występuje zwiększone zużycie gazu do ogrzewania. Gazownia wtedy tłumaczy koniecznością zaazotowania ( pewnego rodzaju oszustwo: dodaje się gazu niepalnego, by podtrzymać ciśnienie w gazociągu; a płaci się normalnie – za wysokometanowy -chociaż jego wartość energetyczna jest zaniżona). Czyżby zadziałał rewers? Tylko dlaczego ja mam za to płacić?

  Trochę od Sasa do lasa ale chciałem podpisać listę obecności.Może jutro będę miał więcej czasu, by pobyć. Teraz idę odsypiać.
  Pozdrawiam Szefa i Załogę.
  Dobranoc

  Polubione przez 5 ludzi

  • Witam Również!

   Przetłumaczony tekst wywiadu można zamieścić na tym blogu jako post.

   Tak więc proszę ten- jak sądzę bardzo interesujący wywiad- tu opublikować.

   Pozdrawiam.

   Ps.

   W razie jakiś kłopotów proszę kontaktować się z osobą o nicku „piotr”.

   Polubione przez 1 osoba

 4. WItam wieczornie i „przedprzewowo”…

  Takie małe OT a propos np. „nowego jedwabnego szlaku”
  http://logistyka.wnp.pl/gotowy-business-plan-dla-linii-szerokiego-toru-do-wiednia,254960_1_0_0.html

  Tak wygląda Światosłwa Jankowski – posiadacz „karty Polaka”, mieszkający w Moskwie rusofob, liberasta, miłośnik banderyzmu… http://vk.com/feed?w=wall-92544315_666
  .http://cs629527.vk.me/v629527138/e30b/FWvF-EhMJ_c.jpg
  .http://cs629527.vk.me/v629527024/c542/fXioS5lZCr0.jpg
  .http://cs629527.vk.me/v629527446/7b23/pgP-VO-qxf4.jpg
  .http://cs629527.vk.me/v629527282/c162/Wp88GJp5yMU.jpg

  Mińsk: rozmowy na temat wycofania artylerii w praktyce przerwane z winy Kijowa jak chórem mówią Dejnego i Puszilin http://russian.rt.com/article/107300

  Niedługo określenie „ukraiński uczony” nabierze w świecie jednoznacznego sensu. A więc „ukraińscy uczeni” odkryli że „stare ukry” wspólnie z Egipcjanami „karmili” cały świat starozytny… To nie jest prima aprilis! 🙂 http://vk.com/feed?w=wall-3108310_263151
  .http://cs625621.vk.me/v625621033/46f8a/YCkm8X9RXf0.jpg
  http://vk.com/feed?w=wall-3108310_263151&z=photo-3108310_377363656%2Falbum-3108310_00%2Frev

  Żegnam się z kotem! Dobrze że nie mam kota! 🙂
  .http://cs540109.vk.me/c543106/v543106668/84db/e-zWfPPkUds.jpg

  Donieck filmowany podczas skoku spadochronowego .https://www.youtube.com/watch?v=QkWx4duyTYc

  USA tracą inicjatywę… .http://cs628121.vk.me/v628121672/194e8/lJ72hDnynws.jpg
  http://alexandr-rogers.livejournal.com/480506.html

  Jeszcze o Chinach… http://www.vestifinance.ru/articles/60894

  Rosja tworzy nową koalicję przeciw tzw. „państwu islamskiemu” – z udziałem Syrii, Kurdów i Iraku http://actualcomment.ru/plan-protiv-ig.html

  Życze wszystkim takiej pomyslności i dochodów jak… .http://cs625418.vk.me/v625418325/404c0/pf4eZOgBP94.jpg

  DOBRANOC!

  Polubione przez 1 osoba

Możliwość komentowania jest wyłączona.