Wojna domowa na Ukrainie 22.08.2015r.- 184 dzień od nowego rozejmu.


„Pokojowe” ukraińskie siły zbrojne cały czas ściągają na front nowe posiłki.

„USA jest wiarygodnym partnerem i przyjacielem Ukrainy, od dnia gdy jej parlament zatwierdził Dzień Niepodległości w 1991 roku”– oświadczył amerykański sekretarz stanu John Kerry składając życzenia przed zbliżającymi się  24 sierpnia ukraińskimi  obchodami Dnia Niepodległości.

Według słów Kerry’ego Stany Zjednoczone już od ponad dwóch dekad wspierają ukraińskie wysiłki mające na celu zbudowanie „silnego, stabilnego i demokratycznego kraju”. Kerry dodał, że Waszyngton popiera również dążenie Ukrainy w zreformowaniu kraju i jednocześnie wyraził przekonanie o wzajemnej przyjaźni, która będzie się nadal umacniać.

Amerykański sekretarz stanu jest również przekonany o tym, że Stany Zjednoczone wraz z Ukrainą będą wspólnie dążyć do położenia kresu „konfliktu i rozlewu krwi, w południowo-wschodniej części kraju, co ma nastąpić w wyniku pełnej realizacji umowy podpisanej w Mińsku”.

Na koniec swego oświadczenia powiedział, że:

„Możemy zapewnić, że Ukraina będzie wolnym krajem, mającym możliwość wykonania ważnej pracy, polegającej na wzmocnieniu swoich instytucji politycznych, gospodarczych i kulturalnych”.

Jednocześnie nic nie wspomniał o wsparciu ekonomicznym i pomocy wojskowej dla Ukrainy, a w samym Waszyngtonie głos jastrzębi domagających się konfrontacji z Rosją nagle przestał być słyszalny  w amerykańskich mediach.

Może więc głos jednego z najważniejszych ideologów amerykańskiej polityki zagranicznej Henry’ego Kissingera, który niedawno stwierdził, że „Ukraina powinna stać się dwustronnym projektem Zachodu i Rosji”, zaczyna być głosem rozsądku- czy też próbą znalezienia innego rozwiązania- za którym zaczęły podążać obecnie amerykańskie władze?

Może też jego przestrogą, że „konfrontacja Zachodu z Rosją w związku z kryzysem ukraińskim nie przyniesie niczego innego niż katastrofalne skutki”, podziałała jak kubeł zimnej wody na mocno rozgrzane głowy dążących do eskalacji konfliktu pewnych i bardzo wpływowych środowisk politycznych w Stanach Zjednoczonych?

Co ciekawe, ten jeden z zagorzałych zwolenników amerykańskiej sceny politycznej rozwiązywania problemów międzynarodowych za  pomocą wojny, zwrócił uwagę, że polityką zagraniczną Stanów Zjednoczonych coś jest nie tak:

„Zbyt często kryzys ukraiński jest pokazywany i postrzegany jako alternatywa; Ukraina będzie należała do Wschodu, albo przyłączy się do Zachodu. Ale jeśli samej Ukrainie ciężko jest przetrwać jako państwu, to nie powinna stać się przyczółkiem między dwoma rywalami, a powinna istnieć jako pomost między nimi”

Jak widać w obliczu tego, gdy stało się już jasne, że USA nie mają możliwości oderwania Ukrainy od Rosji, a sama dotychczasowa polityka amerykańska w tym regionie okazała się fiaskiem, tym bardziej, że ani UE, ani też Stany Zjednoczone nie mają tak dużych możliwości finansowych, aby móc zażegnać na Ukrainie kryzys, Kissinger znalazł rozwiązanie w postaci neutralizacji Ukrainy.

Co ta „neutralizacja” ma oznaczać?

Otóż w najprostszym rozumieniu, może ona oznaczać umycie rąk i pozostawienie Ukrainy samej sobie, zaś dla otarcia łez podsyłając tam co jakiś czas jakieś niewielkie datki i wyrażając pozorne zainteresowanie tym krajem.

Oczywiście takie rozumowanie jest bardzo uproszczone, bo jak wiadomo sytuacja tego kraju już jest w pewnych kwestiach nieodwracalna, np. sprawa zbuntowanego Donbasu, Krymu, rozbudzenie nastrojów skrajnie nacjonalistycznych czy też bardzo poważny kryzys jaki dotknął ten kraj w wyniku zerwania więzi gospodarczych ze Wschodem i kosztami prowadzenia tzw. operacji antyterrorystycznej w Donbasie.

Wszystkie wymienione wyżej bardzo negatywne czynniki nie są jeszcze w pełni kontrolowane i sytuacja wewnętrzna w chwili obecnej rozwija się na tyle dynamicznie, że w zasadzie nie jest możliwe do przewidzenia co tam się może jeszcze wydarzyć i w jakim kierunku ostatecznie podąży ten kraj.

Generalizując możliwości jest kilka:

 1.  Wejdzie w życie proponowana z uporem maniaka przez Kissingera „neutralizacja” Ukrainy, co jest w chwili obecnej najmniej prawdopodobne,
 2.  W wyniku ciągle pogarszającej się sytuacji materialnej ludzi dojdzie tam do buntu społecznego, nad którym kontrolę przejmą siły skrajnie nacjonalistyczne. Możliwe wtedy będzie rozszerzenie wojny domowej o kolejne tereny Ukrainy,
 3.   Możliwe też jest, w przypadku kolejnej próby opanowania przez ukraińską armię sytuacji w zbuntowanej części Donbasu za pomocą siły militarnej, że w wyniku kontrofensywy powstańców, armia ukraińska zostanie definitywnie pokonana, a kraj ten pozbawiony zostanie zdolności obronnych. Wtedy też jest bardzo prawdopodobna interwencja zbrojna w postaci pomocy sił „pokojowych” państw NATO, która będzie miała na celu zapobieżeniu rozlania się wojny domowej na cały kraj i dalszej anarchizacji kraju.
 4.   Ostatnim z możliwych scenariuszy jest pozostawienie Ukrainy z własnymi problemami samej sobie, gdzie w takim przypadku konflikt będzie się tam tlił przez długi okres czasu stanowiąc źródło destabilizacji w tym regionie na wiele lat.

Jak sądzę scenariusz opisany w punkcie 4 jest najbardziej prawdopodobny. Wynika to z prostej pragmatyki, w myśl której Stany Zjednoczone nie angażując się zbytnio, stworzyły cudzymi rękami nowy front konfrontacji z Rosją mający na celu danie pretekstu do rzeczywistej wojny prowadzonej na arenie gospodarczej, która ma doprowadzić ten kraj do destabilizacji wewnętrznej.

Bo celem nie jest Ukraina, a Rosja. Ukraina pełni rolę (wraz z krajami tzw. flanki wschodniej NATO) użytecznego narzędzia w walce z Rosją.

Po tym wstępie przechodzę teraz do relacji z kolejnego dnia wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

W Doniecku, wg. informacji jaką przekazał szef władz dzielnicy Piotrowskiej Maksim Żukowskij, było wczorajszej nocy i dzisiaj rano wyjątkowo spokojnie:

Podobnie było też w Gorłówce, co możliwe, że wynikało z faktu pofatygowania się tam z wizytą zastępcy szefa misji obserwatorów OBWE, Aleksandra Huga.

W rejonie frontu ługańskiego w okolicach miejscowości Sokolniki doszło do zaciętych walk koło przeprawy na rzece Sewierskij Donieck. W walkach tych udział brała broń pancerna używano ciężkiej artylerii i moździerzy oraz różnego rodzaju broni ręcznej.

Tam też około godziny 23:19 przy użyciu moździerzy kaliber 120 mm ostrzeliwane były pozycje obronne sił powstańczych koło Krasnogorowki oraz do podobnego ostrzału od strony Stanicy Ługańskiej doszło w rejonie pomnika Kniazia Igora. W okolicach Stanicy Ługańskiej dzisiejszej nocy został wysadzony w powietrze ukraiński magazyn sprzętu wojskowego.

Ponadto ponownie w nocy ostrzelane zostały przez ukraińskie wojsko przedmieścia Pierwomajska. Ostrzał prowadzono przy użyciu czołgów, ciężkiej artylerii i moździerzy oraz granatników i broni ręcznej z kierunku miejscowości Zołotoje i Katerinowki. Na skutek tego ostrzału został spalony budynek prywatny i uszkodzono rurociąg gazowy.

Ostrzelany też został Sławianoserbsk przy użyciu moździerzy kaliber 82 mm. W wyniku tego ostrzału została ranna jedna osoba.

Jak podała dzisiaj służba prasowa ukraińskiego dowództwa wojskowego tzw. operacji antyterrorystycznej, wczoraj powstańcy mieli naruszyć 102 razy warunki zawieszenia broni. Naruszenie warunków zawieszenia broni miało polegać na ostrzeliwaniu pozycji ukraińskich za pomocą artylerii, moździerzy, wyrzutni rakiet, granatników i ręcznej broni maszynowej. Ostrzelane zostały okolice miejscowości Zołotoje, Swietliczonoje, Piaski i Marinka.

Natomiast wg. komunikatu przekazanego dziś po południu przez MON DRL, wynika, że w ciągu wczorajszego dnia i dzisiejszej nocy ukraińskie wojsko siedem razy naruszyło warunki zawieszenia broni, wystrzeliwując w kierunku terenów mieszkalnych łącznie 69 pocisków: w tym 59 pocisków moździerzowych kaliber 120 i 82 mm oraz 10 pocisków wystrzelonych przez czołgi.

Pod ostrzałem znalazły się następujące miejscowości lub ich okolice: Gorłówka, Ozerjanowka, Żielieznaja Bałka, Staraja Laspa, Biełaja Kamienka i Spartakus oraz tradycyjnie już donieckie lotnisko i jego okolice.

Ostrzał prowadzony był przez ukraińską artylerię z następujących miejscowości: Nowgrodskoje, Awdiejewka, Nowogrigoriewka i Staroignatowka.

W komunikacie tym nie podano gdzie toczyły się walki.

Reasumując:

Jak widać w ciągu ostatnich dwóch dni ukraińska artyleria zaprzestała ostrzału celów cywilnych, natomiast ciężar walk, zresztą prowadzonych z niską intensywnością, przeniósł się na linie zasadniczego frontu, gdzie lokalnie dochodzi do różnego tylu prowokacji, wymiany ognia i potyczek. Z tym, że stroną aktywną jest tu wojsko ukraińskie.

Tymczasowe wstrzymanie się z ostrzału celów cywilnych przez ukraińską artylerię wynikać może z ostatniej wzmożonej aktywności obserwatorów misji OBWE, którzy kontrolują obecnie sytuację w miejscach poprzednio często narażonych na ostrzał, jak i z zewnętrznych nacisków na ukraińskie władze aby zaczęły przestrzegać porozumienia dotyczącego zawieszenia broni.

W raz z tym zmalała też aktywność na froncie, która głównie wynikała z reakcji powstańców na ostrzał prowadzony przez ukraińską artylerię na cele cywilne.

Teraz ważne jest; jak długo ta sytuacja względnego spokoju się utrzyma, co w świetle gromadzenia znacznych sił przez stronę ukraińską w strefie przyfrontowej, może wskazywać, że jest to tylko wynikiem przegrupowania sił, i ciszy ogniowej aby nie zdradzić swoich nowych pozycji przed właściwym atakiem.

Wcześniej ukraińskie wojsko, w wyniku prowokowanych ostrzałów pozycji powstańczych, zlokalizowały główne punkty ich oporu, na które to przy rozpoczęciu ofensywy pójdzie zasadnicze uderzenie.

***

Jak podał na swoim profilu na Twitterze ukraiński minister Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu Aiwaras Abromawicius; na Ukrainie zaginęło w niewyjaśnionych okolicznościach 250 tys. ton ziarna, tysiąc ton benzyny i nafty z rezerw strategicznych tego kraju:

„Coś poszło nie tak: inwentaryzacja wykazała, że około 250 tysięcy ton ziarna z rezerwy państwowej zaginęła. Na papierze mam, ale w rzeczywistości- nie ma”

„W 2014 roku w bazie naftowej przez ,,niedbalstwo,, zmieszali tysiąc ton benzyny z naftą. Prawdopodobnie ,,przypadkowo,, a nie dla tego aby pokryć ogromny niedobór”

„W innej bazie paliw ,,wyciekło ono przez szpary do wód gruntowych,,. Mówię tu o dziesiątkach ton. A ekolodzy tego nie zauważyli”–  takie wpisy zamieścił na Twitterze ukraiński minister Aiwaras Abromawicius.

https://twitter.com/aivaras_aivaras/status/634770696531484672

https://twitter.com/aivaras_aivaras/status/634772999560933376

https://twitter.com/aivaras_aivaras/status/634773338464866304

Białoruski prezydent Aleksander Łukaszenko zaproponował podczas spotkania z szefem rosyjskiej firmy „Gazprom” Aleksiejem Millerem, że Białoruś może- w przypadku niewywiązywanie się z przesyłu gazu do Europy zachodniej przez Ukrainę- całość tego gazu przepuścić przez swój system przesyłowy, który posiada odpowiednie na ten cel rezerwy:

Na koniec kilka aktualnych filmów:

Pozdrawiam.

129 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 22.08.2015r.- 184 dzień od nowego rozejmu.

 1. „Podgrzewania” sprawy „kotła iłowajskiego” ciąg dalszy. Tym razem głos zabrał „ukraiński patriota” oraz „dziennikarz i ekspert wojskowy” Jurij Butusow, który oskarżył obecnego szefa Sztabu Ukrainy Muzenkę o oto ze to on ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za klęskę. Według niego Muzenka pełnił ówcześnie funkcję głównodowodzącego wszystkimi siłami prokijowskimi (jednostki armii, MSW, Gwardii Narodowej) w tzw. strefie ATO, dlatego też żadna operacja wojskowa nie mogła odbyć się bez jego pozwolenia;
  http://zn.ua/UKRAINE/muzhenko-neset-otvetstvennost-za-vse-deystviya-sil-ato-v-hode-ilovayskoy-operacii-butusov-186386_.html
  Rok minął, a „kocioł” ciągle kipi…

  Polubione przez 7 ludzi

 2. Takie małe OT na temat polskiego dziennikarstwa.
  Dzisiaj na pokazach lotniczych rozbił się samolot.
  Tytuł: Katastrofa na pokazach lotniczych w Wielkiej Brytanii. Samolot spadł na autostradę
  http://wiadomosci.onet.pl/wielka-brytania-i-irlandia/katastrofa-na-pokazach-lotniczych-w-wielkiej-brytanii-samolot-spadl-na-autostrade/fwhg62

  Również dzisiaj, relacjonujący pokazy w Radomiu, „grzebnął się” śmigłowiec TVN
  http://wiadomosci.onet.pl/warszawa/awaryjne-ladowanie-smiglowca-tvn-w-radomiu/kph0pj
  Tytuł:
  Awaryjne lądowanie śmigłowca TVN w Radomiu

  Polubione przez 5 ludzi

 3. „Dziadek” Mustafa Dżemilew, „samozwańczy chan Tatarów Krymskich” zajął się także jasnowidztwem. Według niego „reżimowi Putina’ pozostało jeszcze tylko kilka miesięcy…
  http://pressorg24.com/news?id=180196
  Co na to ‚chan kazański” Władimir Putin, na razie brak informacji…
  .https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Vladimir_Putin_24_June_2000-7.jpg
  .http://blogs.independent.co.uk/wp-content/uploads/2012/03/PutinMedvedevKazan.jpg

  Polubione przez 5 ludzi

   • Władze w Kijowie mają przecież wprawę w wysyłaniu kryminalistów do strefy ATO. Sami żołnierze „Azova”, „Ajdaru”, „Tornado” etc przyznają ,że w skład oddziałów wchodziły elementy przestępcze. Kryminalistom w 2014 roku złapanym na gorącym uczynku dawano wybór albo ATO i zapominamy o przewinach albo więzienie. Większość z nich wybrała Donbas.
    Oczywiście tacy „bojcy” w głębokim poważaniu mieli wszelki patriotyzm walkę z najeźdźca etc. Woleli wojować na tyłach z bezbronnymi „separatystami” gwałcić , porywać, mordować- to był ich żywioł.
    Nic dziwnego, że po odwiedzinach „wyzwolicieli” większość niezdecydowanych stwierdzała, że …popiera separatystów. Przykładem może być choćby Konstantynówka, gdzie wystarczył jeden incydent z udziałem UA ,a od 80 do 200 młodych mężczyzn zaczęło walki w ich mniemaniu… z okupantem. Gdyby ci ludzie kochali UA bataliony ochotnicze czy też Prawy Sektor do takich zdarzeń by nie doszło, uznaliby decyzje wojskowych ,i ucieszyli, ze winnych się ukarze. (BTW protestujący mieli racje ,żeby dokonać linczu na pijanym kierowcy w końcu morderca został nawet nagrodzony przez UA, a kary uniknął)
    Podobnie jest w wielu innych miejscowościach. Większość ludzi stara się żyć z dnia na dzień -nie kocha rządu w Kijowie i ich reprezentantów, ale tez przeciwko nim nie występuję. Mniejsza grupa skrycie lub otwarcie nienawidzi wojskowych z ATO. Zwolenników władzy z Kijowa ciężko znaleźć, są to zazwyczaj osoby mianowane na wyższe urzędy, wojskowi, osoby z zewnątrz. Lista jest naprawdę krótka.
    Ludzie są zmęczeni wojna nie chcą walk, boja się o życie swoich bliskich, ale… gdyby separatyści odbili terenu Donbasu… nie protestowaliby, ani nie wszczynali walk.

    Polubione przez 8 ludzi

    • Niejaki „Batalion MSW Tornado” (znany wcześniej jako „Batalion Ochotniczy Szachtiorśk’) utworzony został z kryminalistów i funkcjonariuszy MSW Ukrainy (!) , a „dowodzony” był przez lokalnego „mafiozę” Oniszczenkę, skazanego za wymuszenia rozbójnicze i kierowanie zorganizowana grupą przestępczą (!)

     Polubione przez 6 ludzi

 4. Witam z wieczora – w trakcie oglądania godzinnego, fascynującego filmu – czyli ABSOLUTNE OT! 🙂

  .https://youtu.be/7jzBWmpzifc
  Lord Christopher Monckton ends the Global Warming Debate and proves its a Hoax

  W skrócie – bo jeszcze mi zostało 20 min. – Lord M. w puch rozbija wszystkie raporty klimatyczne IPCC (https://pl.wikipedia.org/wiki/Intergovernmental_Panel_on_Climate_Change)
  Twierdząc u udowadniając w sposób fantastyczny że to całe ocieplenie to fejk absolutny – co wpisuje się w teorie mówiące że to podpucha słuząca do wprowadzenia ogólnoplanetarnego podatku pod hasłem „walki z CO2)

  Film stary ale dziś na niego trafiłem…
  Plus Pracownia z tego okresu https://pracownia4.wordpress.com/2013/11/15/od-jednego-klamstwa-do-drugiego-ukrywanie-pauzy-w-globalnym-ociepleniu/

  Polubione przez 8 ludzi

  • „…podpucha słuząca do wprowadzenia ogólnoplanetarnego podatku pod hasłem „walki z CO2)”
   Oczywiście, że podpucha. CO2 to taki dziwny gaz, którego (upraszczają) nie może być w atmosferze więcej niż jest – jest coś takiego jak stan nasycony. Kiedyś (np. lata 70te) uczyli tego na większości studiów technicznych, ale pewnie kłamali bo był PRL. 🙂

   Polubione przez 9 ludzi

  • Nawet w Polsce GŁOŚNO na ten temat wypowiadali się eksperci ( chodzi mi o dr i profesorów KLIMATOLOGII). Czytałem wiele na temat tzw globalnego ocieplenia i WSZYSTKIE najważniejsze dane sprowadzają się do jednego. O ile człowiek potrafi łatwo skazić olbrzymie obszary Ziemi (wyciek ropy, skażenie ołowiem rzek, promieniotwórcze izotopy) to nie jest w stanie regulować temperatury globu.
   Z ciekawostek najważniejszym gazem cieplarnianym jest… para wodna (woda), która to wpływa na 90% pozostawiania energii na Ziemi (efekt cieplarniany), Kolejne gazy cieplarniane to metan-gaz wydzielany podczas gnicia związków organicznych min liści (wiedzieliście państwo ,ze krowa produkuje dwa razy więcej gazów cieplarnianych niż samochód ?) tlen, azot, metale szlachetne i na końcu dwutlenek węgla . Przy czym ten ostatni pojawia się w atmosferze z powodu naturalnych zjawisk min z wybuchów wulkanów(!)
   Ale na „globciu” żeruje cała masa ludzi, z niego żyje ma dobre pensje, więc nie oczekuje ,żeby to się zmieniło.
   P.S pamięta ktoś jeszcze o dziurze ozonowej ? 🙂

   Polubione przez 7 ludzi

   • Zgoda.
    Para wodna też może tylko do pewnego momentu tworzyć się w atmosferze (oj pamiętam ten wykres z punktem potrójnym wody, którym nas męczyli 🙂 )
    Dziura ozonowa to też ciekawostka – dlaczego pojawiła się nad Antarktydą, czyli nad „wysoko uprzemysłowioną” półkulą południową.
    Łatwiej człowiekowi spowodować ochłodzenie (zima atomowa) niż ocieplenie klimatu.
    Przypominam, że Wikingowie zasiedlili Grenlandię, ponieważ tam w X-XIw były wspaniałe pastwiska, a w XVI-XVII wieku lód skuwał zimą cały Bałtyk.

    Polubione przez 5 ludzi

 5. Wiadomosci ze wschodnika
  Wg sztabu UA Budowa jednego punktu oporowego w strefie ATO wynosi około 3 mln hrywien (450 000 zł). Na zdjęciu przewodnik widok takiego punktu oporu.
  http://wschodnik.pl/ukraina/item/1958-w-sztabie-generalnym-ukrainy-poinformowano-ile-kosztuje-budowa-jednego-punktu-oporowego-w-strefie-ato.html
  Zakończyła się szósta fala mobilizacji na Ukrainie.
  http://wschodnik.pl/ukraina/item/1969-ukraina-zakonczyla-sie-ostatnia-fala-mobilizacji-w-tym-roku.htm
  Wg informacji strony ukraińskiej w ramach wymiany więźniów uwolniono 2,8 tysiąca obywateli Ukrainy ( w tym 1300 cywilów).
  http://wschodnik.pl/ukraina/item/1980-od-czasu-rozpoczecia-dzialalnosci-ato-wyzwolono-z-niewoli-ponad-2-8-tys-osob.htmll
  podobno pożary koło Czarnobyla zostały juz stłumione
  http://wschodnik.pl/ukraina/item/1986-nad-czarnobylem-przeprowadzono-lotnicze-rozpoznanie-terenu-nie-wykryto-otwartego-ognia.html
  Zła wiadomość dla palaczy i popijających. Państwo zamierza stopniowo zwiększać akcyzę na używki.
  http://wschodnik.pl/ukraina/item/1996-ministerstwo-finansow-ukrainy-proponuje-stopniowo-zwiekszac-podatek-akcyzowy-w-ciagu-5-lat.html
  Kwestii prywatyzacji ” Ukrzaliznyci” nie było, nie ma i nie będzie w przyszłości. Oświadczył o tym minister infrastruktury Andrij Pywowarśki na antenie „5 kanału” w środę wieczorem, przekazuje „Interfax-Ukraina”.
  http://wschodnik.pl/ukraina/item/2011-minister-infrastruktury-prywatyzacja-ukrainskich-kolei-to-mit.html
  Nowość! Linkowałem zdjęcia pan służących w UA. Przydługie mundury, hełmy spadające na oczy etc itd. Izraelscy specjaliści opracowali i zaprezentowali pierwszy jak dotąd i jedyny na Ukrainie specjalistyczny ekwipunek przeznaczony dla kobiet z ukraińskiej armii. Ciekawostka jest, że w UA (nie mylić z urzędnikami wojskowymi) słuzy 14 000 KOBIET!
  http://wschodnik.pl/ukraina/item/2015-opracowano-ekwipunek-dla-kobiet-sluzacych-w-ukranskiej-armii.html
  Ukraina oskarża ługańskie władze ,że przetrzymywała i mordowała ukraińskich biznesmenów. Wg danych z Ukrainy zamordowano i …rzucono na żer świniom 100 Ukraińców.
  http://wschodnik.pl/ukraina/item/2017-w-obwodzie-luganskim-terrorysci-rzucili-swiniom-ciala-ponad-100-osob.html

  Polubione przez 6 ludzi

 6. .http://cs623923.vk.me/v623923481/44145/FB0QOBFE8WU.jpg
  Bez komentarza – jeno tłumacze. To że w cieśninie kerczeńskiej wbito pierwszy pal pod przeprawę mostowa na Krym, spowodowało taka reakcję wściekła na ukro-forach, jakby im ten pal w tyłek wbijano!

  Podobno Niemcy zacieraja ręce z powodu awantury ukraińskiej. Bo ich przemysł wojenny ledwo zipał a teraz mają pełno zamówień!
  http://vognebroda.net/smi-voyna-na-ukraine-blagopriyatna-dlya-vpk-germanii

  Goeroje ATO wojują za… jedzenie! Może Powstańcy powinni im pizzę podesłać i powiedzieć że jak porzuca broń to druga pizza gratis?
  .http://antifashist.com/item/geroi-ato-voyuyut-za-edu.html

  Na przykład może być „burger doński”:
  Е-бургер | Донецк | Доставка
  Today at 7:30 pm
  Наша доставочка, заказываем прямо сейчас!

  „Е-бургер” Донской
  +38 050 173 62 73
  +38 093 050 33 23

  „Е-бургер” Центр
  +38 066 937 58 25
  +38 063 305 27 53

  .http://cs627619.vk.me/v627619011/c78d/shdYBfmgRSQ.jpg

  A w ogóle to Donieck jest fajny!
  .http://cs624917.vk.me/v624917060/3d8df/6Ir8bENhFU0.jpg

  Trochę muzyki?
  Piosenka rosyjskiego urzednika
  http://vk.com/feed?z=video20583498_165097745%2F8803787cd220bf24a2
  Путин страшный, очень страшный, я его боюсь 🙂

  Правосеки рассказывают подробности про бой возле Новоласпы. УкрСми уже удалили видео. .https://youtu.be/Ruyq1Ra8Jys
  To juz linkowałem ale parszywą wersję / jakościowo/

  Bez komentarza 🙂
  .http://cs628623.vk.me/v628623962/11c1c/aNE1eR6zOMo.jpg

  Pan Iszczenko w radiu .https://youtu.be/wHuPUMweTiQ

  Walenie po ukropam .https://youtu.be/IIQBiJKsRa0

  Amerykański portal Natural News twierdzi że Chiny przygotowują Ameryce cybernetyczny Pearl Harbour http://vk.com/feed?w=wall-3108310_277207

  Chiny ostrzegaja przed atakiem jakiegoś państwa na Syrię. Wejście jakichkolwiek wosjk na teren Syrii – według Chińczyków – może nastapić jedynie po odpowiednich procedurach i głosowaniach w ONZ http://365news.biz/news/incidents/88-kitay-predosteregaet.html

  Widmo amerykańskiej demokracji krąży po świecie
  .http://cs623921.vk.me/v623921799/3ef21/TUeTwSTSxuA.jpg

  Polubione przez 7 ludzi

 7. Jeszcze małe OT na temat Kuryli
  http://wiadomosci.onet.pl/swiat/dmitrij-miedwiediew-rosja-potrzebuje-nowoczesnej-grupy-wojsk-na-kurylach/r6y2nr

  Niestety nie znajdę teraz książek, ale podam z pamięci. W drugiej połowie XVIII wieku (chyba około 1760-1770) Rosja i Japonia rozpoczęły eksplorację mórz północnych. Dodarli do Kuryli. Ponieważ kalendarz japoński i rosyjski różnił się, więc trudno dokładnie skoordynować daty. Wiadomo, że obie strony dotarły do wysp wysp wiosną tego samego roku. Rozbieżność to około tygodnia, czyli nie wiadomo, kto był pierwszy.

  Polubione przez 7 ludzi

 8. Раненных атошников везут из Донбасса на трупах и приматывают скотчем отвалившиеся конечности / Do Dniepropietrowska zwożą rannych połozonych na trupach ich kolegów – zwozi się jak leci…

  Podobno ukry ruszą na Rosz-Aszan – czyli z okazji zydowskiego nowego roku co nastapi za trzy dni http://snr24.com/obschie-novosti/11087-rosh-ashan-na-territorii-donbassa.html

  Pisze się że polskie media nie mogą wyjasnić dlaczego Rosjanie nie boja się wojny ani kryzysu! http://snr24.com/obschie-novosti/11159-polskie-smi-ne-mogut-obyasnit-pochemu-rossiyane-ne-boyatsya-ni-voyny-ni-krizisa.html

  PRZERYWNIK NA OT:
  Jedna z tajemnic Leonarda wyjaśniona?
  В «Тайной вечере» Леонардо да Винчи зашифрована мелодия. Её обнаружил компьютерный техник Джованни Мария Пала. Если нарисовать вдоль картины нотный стан, то ломти хлеба на столе и руки апостолов можно прочесть как ноты. Даже скептики признали, что гармония этой мелодии безупречна и случайно появиться на картине она не могла. .http://cs540102.vk.me/c540109/v540109604/141ca/WS0mHQ2zD3c.jpg

  Przerywnik tekstowy:
  .http://cs625720.vk.me/v625720212/3d91c/9TD5611BUcM.jpg

  Przerywnik komiksowy:
  .http://cs622016.vk.me/v622016521/44d3d/mG6FHl8DKBg.jpg
  Putin do Hollanda: „A wy się nie boicie że NASZE Mistrale stoja u Waszych brzegów”?

  Przerywnik ukropatriotyczny – czyli Femen w pracy!
  http://vk.com/brusek?w=wall274493429_11659%2Fall
  W liku można się dogrzebac do 5 szt filmów

  Mały Wania Woronow otrzymał rosyjskie obywatelstwo
  http://vk.com/brusek?w=wall274493429_11661%2Fall
  .http://cs623422.vk.me/v623422974/2b41c/Y60oy-oPvj8.jpg

  Rosja postrzelała rakietami Topol
  Минобороны провело испытания межконтинентальной ракеты «Тополь»
  ➡ Смотреть видео: http://russian.rt.com/article/110654

  O luce pokoleniowej czyli o młodziezy która ginie na wojnie http://antifashist.com/item/pokolenie-kotoroe-ne-stanet-vzroslym.html

  Sydney Morning Herald o MH17. Przekład artykułu mówiący o tym że kraje zachodnie wiedziały że latac nie należy http://dnr24.com/main/12446-the-sydney-morning-herald-oni-znali-perevod.html

  Ukazem Pana Łukaszenki ukry maja płacić za drogi na terenie Białorusi. Mieszkańcy Noworosji sa zwolnieni z tych opłat! http://www.beltoll.by/index.php/news/812-on-presidential-decree-349
  http://vk.com/brusek?w=wall274493429_11654%2Fall

  Nie jest dla mnie jasn czy to było dziś czy nastapi jutro. Generalnie Prezydent Poroszenko ma się pojawić w Charkowie gdzie osobiście da bojcom ATO kluczyki do róznej techniki:
  http://vk.com/brusek?w=wall274493429_11653%2Fall
  Подразделениям ВСУ будут вручены 170 единиц техники, среди которой 25 танков БМ Булат, Т-64, Т-72, Т-80; 7 БМ-21 „Град”, 5 – ЗРК „ОСА”; 5 самоходных минометов Пион-2С7; 7 единиц САУ „Гвоздика – 2С1”; 20 автомобилей „Хаммер”; 20 единиц боевых машин пехоты БМП-2 и БМП-1; 15 единиц орудий МТ 12 и МСТА-Б; 30 тягачей КРАЗ, 25 бортовых автомобилей КрАЗ; 10 тягачей МАЗ и другие образцы вооружения и военной техники. <ta informacja juz była ale chyba bez spisu…

  Tu z kolei pisza że Rosja jest przygotowana do rozpoczecia wielkiej misji pokojowej na DOnbasie
  Россия начнет масштабную миротворческую операцию на Донбассе
  http://swip.su/россия-начнет-масштабную-миротворче/

  Stanica Marjewka. Opis sytuacji, mapka, film http://keinplast.livejournal.com/11012.html

  Polubione przez 5 ludzi

 9. Czesi już przewiduja dalszy scenariusz dla Ukrainy, czyli USA będzie ‚wspomagać” Kijów dopóki będzie jeszcze w stanie „napsuć krwi’ Rosji, a potem zostanie pozostawiony samemu sobie i na łaskę ‚pomocy z Rosji’;
  http://inosmi.ru/world/20150822/229791526.html
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/politologove/Analytik-Jan-Schneider-Reknete-mi-jediny-duvod-proc-by-USA-chtely-rozmetat-Islamsky-stat-USA-odejdou-z-Ukrajiny-ta-se-sesype-Ukrajince-zachrani-Rusove-Uprchlici-Jsou-nutne-tri-kroky-395447
  Dla przypomnienia podobny scenariusz dla Ukrainy cynicznie zapowiedzial niejaki „Darth” Soros, ktory stwierdził że cokolwiek złego wobec Rosji Ukraińcy nie zrobią i tak na końcu Rosja im pomoże…

  Polubione przez 5 ludzi

 10. Podobno izraelscy lekarze nie chcieli leczyć Jarosza! Zdrada! http://vk.com/feed?w=wall-3108310_277278
  .http://cs623824.vk.me/v623824516/5b819/raVchXzGPTk.jpg
  .http://cs623824.vk.me/v623824516/5b820/4O27WKOgZDw.jpg

  Скоро!!! Путин! Во всех администрациях Украины!
  Хакеры взломали сайт Ивано-Франковской ОГА и разместили фото Путина
  .http://cs624922.vk.me/v624922222/4cbcd/WSJlSgCJvV0.jpg
  Pan WWP w Stanisławowie! Na razie wirtualnie! 🙂

  na giełdach USA najsilniejszy spadek od 5 lat!
  http://vegchel.ru/index.php?newsid=13555
  .http://cs622324.vk.me/v622324415/3bb81/QOtGvBKM8rM.jpg

  Sytuacja według Pana Antona – widziane z Rostowa http://bredikhinav.livejournal.com/155927.html

  Podsumowanie dnia według Basurina https://youtu.be/zUrheW-pjFI

  Znaleziono pratwórcę kłamstw kijowskich. Podobno wszystkie wymysły na temat „rosyjskich wosjkowych” na DOnbasie to efekt kreatywności jednego człowieka. A mysmy mysleli ze to cały sztab SBU… http://publikatsii.ru/stats/5995-fabrikant-lzhi-vse-dokazatelstva-rossiyskogo-voennogo-prisutstviya-na-donbasse-pridumany-odnim-chelovekom.html
  Linkowałem juz o tym, teraz inne źródło…

  Europa….
  .http://cs627823.vk.me/v627823962/107d8/m8L_tlu5M1w.jpg

  DOBRANOC!

  Polubione przez 3 ludzi

 11. Naczelny lekarz Szpitala Obwodowego w Dniepropietrowsku powiedział że rannych ze „strefy ATO” (których dostarczają w NIEPRZERWANYM POTOKU) przywożą razem ze zwłokami zabitych (!) , dosłownie „wożą ich na zwłokach zabitych” (!);
  http://www.politnavigator.net/ranennykh-atoshnikov-vezut-iz-donbassa-na-trupakh-i-primatyvayut-skotchem-otvalivshiesya-konechnosti.html
  http://colonelcassad.livejournal.com/2352849.html
  Nie ma się więc co dziwić że największą karą i zgrozą dla każdego Ukraińca jest ZMOBILIZOWANIE i wysłanie do tzw. STREFY ATO…

  Polubione przez 6 ludzi

 12. Wczoraj była tu dyskutowana sprawa z tą Zorianą i jej wpisem. Dzisiaj o tym przypomniał sobie onet i wkleił art z fakt.pl. Generalnie sprawa tutaj znana i nie ma co dywagować, ale ciekawe są komentarze pod art. Może subiektywnie do tego podchodzę, ale mam wrażenie że nagle większość komentujących zaczęła podnosić kwestię dwulicowości Ukraińców. Kiedy jest Ok, to Ukrainiec jest przyjacielem, ale kiedy już nic więcej wyciągnąć nie może, to nóż w plecy albo rękę odetnie więc lepiej się z Ukraińcem na śmierć i życie nie zaprzyjaźniać. Dla czytających tutaj, żadna to nowość, ale warto stwierdzić że w pewnych kwestiach reszta świata jest opóźniona wobec tego co można przeczytać u adnovum tak o rok mniej więcej. 😉

  Polubione przez 7 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.