Wojna domowa na Ukrainie 4.09.2015r.- 227 dzień od nowego rozejmu.


„Rozwiązanie tego konfliktu możliwe jest wyłącznie za pomocą dialogu i bezpośredniego kontaktu z obywatelami”- powiedział wczoraj rzecznik prasowy kancelarii prezydenta Rosji, Dmitrij Pieskow  w wywiadzie dla rosyjskiego programu telewizyjnego „Вести в субботу”

„I w tym przypadku, w celu rozwiązania konfliktu na Ukrainie, ani Paryż, ani Berlin, ani Moskwa nie pomoże”– podsumował swoją opinię Dmitrij Pieskow.

Dmitrij Pieskow uważa, że wszelkie opóźnienia we wprowadzaniu w życie ostatniego porozumienia podpisanego w Mińsku na początku tego roku dowodzą tylko braku zainteresowania strony ukraińskiej kompleksowego rozwiązania przyjętych na siebie zobowiązań.

Pieskow odniósł się również do problemu sygnalizowanego przez stronę ukraińską, że wszystkie punkty umowy mińskiej powinny być wdrożone do końca tego roku, po czym umowa ta wygasa. Otóż wg. Pieskowa nie ma żadnego powodu aby tą umowę nie można było doprowadzić do końca jeszcze w tym roku, ale musi ona zostać zrealizowana punkt po punkcie jak jest to zapisane w jej treści. Tylko jak tego dokonać, gdy Kijów unika podjęcia bezpośrednich rozmów z drugą stroną- co jest jednym z podstawowych warunków umowy podpisanej w Mińsku- uniemożliwiając w ten sposób jej wdrażanie?

Jeśli więc ukraińskie władze twierdzą, że umowa mińska ma być wprowadzona do końca tego roku, to jak one sobie ten proces wyobrażają, jeśli do tej pory ich przedstawiciele nie podjęli w kwestiach zasadniczych żadnych konkretnych rozmów na szczeblu kontaktów dwustronnych?

Jakie to są te kwestie zasadnicze?

Otóż choćby pierwsza- ze względu na swą aktualność; problem wyborów samorządowych, które mają się lada moment odbyć w Donbasie (18 października w DRL i 1 listopada w ŁRL). Czy terminy tych wyborów kolidują w jakiś sposób z czasem ważności umowy mińskiej?

Nie, ale nie zostały one uzgodnione z władzami ukraińskimi, i wzt. one już dziś uznały je za nielegalne. Problem tu oczywiście wynika z tego, że ukraińskie władze- wiedząc wcześniej, że takie wybory są zapowiadane i planowane- nic nie zrobiły w tej kwestii aby w jakikolwiek sposób porozumieć się z przedstawicielami zbuntowanych republik, żeby znaleźć tu jakieś kompromisowe rozwiązanie. Bo przecież symboliczne zmiany w konstytucji ukraińskiej, które w sposób enigmatyczny mają zagwarantować „specjalny status terytorialny” dla tych terenów, nie jest żadnym rozwiązaniem, bo niczego nie gwarantuje i nie rozwiązuje. Tym bardziej, że już ze strony ukraińskiej ekstremy politycznej pojawiają się głosy o zdradzie Ukrainy po pierwszym głosowaniu nad zmianami zaproponowanymi do konstytucji.

Tak więc uwidacznia się tu zasadnicza rozbieżność interesów polegająca na tym, że z jednej strony ludność zbuntowanych obwodów mówi, iż tak dalej jak po zamachu stanu w Kijowie być nie może, a z drugiej strony ukraińska ekstrema polityczna, twierdzi że jakiekolwiek pójście na ustępstwa spowoduje de facto rozpad kraju.

Jak więc przy tak skrajnie różnych postawach, można znaleźć jakiś wspólny mianownik?

A przecież jest to dopiero pierwszy krok na drodze rozwiązań politycznych.

Kolejną  kwestią jest sprawa objęcia amnestią wszystkich aktywnie uczestniczących w buncie osób. Czy choć jakaś jedna propozycja padła na temat rozwiązania tego problemu ze strony Kijowa? Otóż władze centralne udają, że tego problemu nie ma nadal uważając, iż buntownicy muszą zostać postawieni przed wymiarem ukraińskiej sprawiedliwości. A jak ta ukraińska „sprawiedliwość” wygląda nie trzeba długo szukać, wystarczy przypomnieć sobie co się stało w maju ubiegłego roku w Domu Związków Zawodowych w Odessie. I czy któryś ze zbrodniarzy jak dotąd został za swe czyny kryminalne ukarany?

Oczywiście, że nie. I dlatego też władze zbuntowanych republik nie mogą się dogadać z kimś, kto je najpierw rozbroi a następnie wsadzi do więzień lub na miejscu bez sądu rozstrzela.

Gwarantem niepodległości i suwerenności politycznej oraz bezpieczeństwa są republikańskie siły zbrojne. I tu pojawia się kolejny problem: co z nimi zrobić, gdy porozumienie mińskie w całości zostałoby zrealizowane?

Czy siły zbrojne zbuntowanych republik, stanowiące obecnie znaczącą siłę militarną, a także siły porządkowe milicji ludowej, administracja lokalna, sądownictwo, prokuratura, szkolnictwo itd. mają automatycznie zostać wcielone w struktury państwa ukraińskiego?

Przecież wg. władz w Kijowie wszystkie one są dotychczas uznawane za nielegalne i bez braku gwarancji amnestii, dla osób  aktywnie uczestniczących w strukturach administracji i siła zbrojnych oraz milicyjnych jednostkach porządku publicznego spowoduje natychmiastowe ich aresztowanie i postawienie przed sądem.

Czy władza centralna wzt. wyobraża sobie, że ci ludzie, którzy zbuntowali się ponad rok wcześniej przeciwko właśnie tego typu podejściu do tego regionu ze strony Kijowa, obecnie mając zdecydowaną przewagę militarną i polityczną, same się poddadzą jej woli?

Oczywiście, że myślenie takimi kategoriami jest mrzonką dowodzącą tylko jak oderwane od rzeczywistości są kijowskie plany wg. których chcieliby tam zaprowadzić porządki na swoją modłę.

Czy w związku z tym porozumienie jest nierealne?

Oczywiście, że jest realne w jakimś dłuższym odcinku czasu, ale przede wszystkim dobra wola w jego urzeczywistnienu leży wyłącznie po stronie Kijowa, tylko że tam opór wewnętrzny rozbudzonego skrajnego nacjonalizmu ukraińskiego będzie wszelkie tego typu próby skutecznie blokował.

Dlatego, też rząd w Kijowie nie ma innego wyjścia, jak tylko odejście od koncepcji nacjonalizmu, co będzie związane z oczyszczeniem sceny politycznej z tego typu nastrojami, a następnie przystąpienie na zasadach partnerskich do dialogu z częścią swego zbuntowanego społeczeństwa, gwarantując mu należne prawa.

W innym przypadku nieuchronny jest dalszy rozpad Ukrainy, aż do możliwego całkowitego unicestwienia tego tworu państwowego.

Takie będą konsekwencje barku możliwości znalezienia wspólnego mianownika dla wszystkich społeczności żyjących obecnie w granicach Ukrainy.

Na zakończenie dodam, że podczas programu Вести в субботу” Dmitrij Pieskow poinformował również, że rosyjski prezydent zgodnie z tym, co obiecał podczas spotkania „kwartetu normandzkiego” w Paryżu; postara się wykorzystując swoje wpływy we władzach DRL i ŁRL, aby przekonać je do mocniejszego zaangażowania we wdrażaniu porozumień mińskich.

http://www.vesti.ru/videos/show/vid/658420/cid/1620/

***

Na tym kończąc ten wstęp przechodzę obecnie do relacji z kolejnego dnia wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

Wczoraj w Donbasie na ogół było spokojnie, a szczególnie spokój utrzymuje się już od czterech dni na odcinku frontu ługańskiego, dlatego też dowództwo tamtejszych sił zbrojnych przystąpiło już od godzin rannych do wycofania czołgów i artylerii o kalibrze poniżej 100 mm na odległość 15 km od linii frontu.

Generał major Siergiej Kozłowskij wydał rozkaz w dniu wczorajszym wycofania czołgów i artylerii z rejonu linii frontu ługańskiego. Broń jest wycofywana pod nadzorem obserwatorów misji OBWE na odległość 15 km od linii rozgraniczenia:

Jak poinformował oficjalnie rzecznik prasowy ukraińskiego dowództwa wojskowego biorącego udział w tzw. operacji antyterrorystycznej, Rusłan Tkaczuk; wycofanie broni o kalibrze mniejszym niż 100 mm rozpocznie się jutro. W pierwszej kolejności mają zostać wycofane czołgi, a następnie pozostała broń:

Oczywiście sytuacja strategiczna na odcinku frontu ługańskiego jest o wiele bardziej korzystna niż w rejonie Doniecka i na froncie południowym pomiędzy Donieckiem a Mariupolem. Różnica polega na tym, że w rejonie frontu ługańskiego linię styku na znacznej jego długości wyznacza rzeka Sewierskij Donieck, której sforsowanie przez ukraińskie wojsko nie jest prostym i czasochłonnym manewrem dającym możliwość ściągnięcia tam przez powstańców sprzętu przy próbie forsowania rzeki. Poza tym linia frontu jest w dość znacznej odległości od Ługańska, a jedynym punktem newralgicznym jest rejon miejscowości Pierwomajsk, gdzie ukraińskie wojsko ma na jego obrzeżach swoje punkty oporu.

Natomiast sytuacja wygląda zgoła odmiennie w rejonie Doniecka gdzie linia styku przebiega tuż na przedmieściach głównych miast, i wzt. w przypadku niespodziewanego ataku na rozbrojone z ciężkiej broni stanowiska obrony sił powstańczych, łatwo byłoby przełamać tam ich linie i następnie wejść w gęsto zabudowaną strefę miejską. Dlatego też władze DRL podjęły decyzję, że wycofanie broni o kalibrze poniżej 100 mm rozpoczną dopiero po zakończeniu w rejonie tym wyborów w dniu 18 października- czyli za dwa tygodnie.

Wczoraj w okolicy Doniecka na ogół było spokojnie poza tym, że w rejonie Piask, Spartakusa i Marinki ukraińskie wojsko przeprowadziło sporadyczny ostrzał z broni ręcznej w kierunku linii obronnych sił powstańczych.

W samym zaś Doniecku, około godziny 22:00 doszło do jakiegoś silnego wybuch, który słyszany był w dużej części miasta. Siła wybuchu była tak duża, że w zasięgu jego fali uderzeniowej włączyły się alarmy w samochodach. Nie wiadomo gdzie nastąpiła eksplozja i co było jej przyczyną:

Jak podała- jeszcze nieoficjalnie- strona ukraińska; w rejonie miejscowości Makijewki, na północny-wschód od Doniecka miał miejsce jakiś incydent przy udziale lotnictwa wojskowego. Możliwe, że była tam próba przeprowadzenia przez ukraińskie lotnictwo wojskowe jakiejś operacji militarnej?

Na Krym przyjedzie dwóch brytyjskich weteranów wojennych; Seymour Taylor i Ernest Davis, którzy chcą  uczcić tam poległych w czasie II WŚ żołnierzy rosyjskich z sojuszniczej Armii Czeronej. W czasie wojny obaj ci brytyjscy marynarze byli uczestnikami  konwojów arktycznych, w ramach operacji „Arctic Star”, dostarczających pomoc dla ZSRR. Brytyjskie MSZ wezwał oczywiście obu weteranów aby powstrzymali się przed wyjazdem na Krym.

***

Jak przedwczoraj oświadczył zastępca szefa ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, Siergiej Gromenko; ukraiński parlament od 21 listopada zajmie się zmianą nazw miejscowości na Krymie. Łącznie „dekomunizacja” nazw obejmie 70 miast i wsi.

Jak widać gdy Krym już został utracony, to chociaż zmienią tam nazwy niektórych miast i wsi na swoją modłę.

Ciekawe czy przewidziano zmianę nazwy  miejscowości na Banderowo lub też UPA-inów?

Wczoraj w Czerkasach w obwodzie dniepropietrowskim, na terenie tamtejszej jednostki wojskowej doszło do eksplozji czołgu.  Według relacji świadków, z nieznanych dotychczas przyczyn, około godziny 17:00 zapalił się czołg. W wyniku rozprzestrzeniającego się pożaru ogień dotarł do zasobnika z amunicją powodując jej eksplozję. Eksplozja ta spowodowała również kolejny wybuch samochodu załadowanego amunicją. Pociski i odłamki spadały w promieniu od 200 do 300 metrów powodując obrażenia i rany u dwunastu osób, w tym cztery znajdują się obecnie w szpitalu w stanie bardzo ciężkim. Ofiar śmiertelnych nie było:

Na koniec kilka zdjęć:

Donieck Pomnik Wyzwolicieli Donbasu- przysięga pierwszych 125 kadetów Wyższej Szkoły Dowodzenia.

I jeszcze kilka aktualnych filmów:

***

Pozdrawiam.

Reklamy

85 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 4.09.2015r.- 227 dzień od nowego rozejmu.

 1. Info ze sputnika
  Zapotrzebowanie Ukrainy w imporcie gazu obecnie wynosi 15-18 miliardów metrów sześciennych rocznie. Ukraina faktycznie uwolniła się od krytycznego uzależnienia od dostaw rosyjskiego gazu – wynika z raportu Naftogaz za rok 2014.
  http://pl.sputniknews.com/gospodarka/20150929/1117960.html

  Mój komentarz: Dane wydają się dosyć optymistyczne zużycie gazu na Ukrainie w 2014 roku
  zużycie gazu wynosiło 40 mld m3. Z czego tylko połowa była zaspokajana poprzez własne wydobycie (około 20 mld m3).
  Tak duża obniżka zapotrzebowania na gaz najprawdopodobniej wynika z kompletnego załamania się sektora przemysłu na Ukrainie. Głównym odbiorcą gazu był przemysł ciężki (ok. 40 proc. konsumpcji), czyli 16 mld m3 gazu. Zużycie gazu dla ludności nie spadło, zatem jedynym wyjaśnieniem jest te, ze to przemysł na Ukrainie potrzebuje mniej gazu (bynajmniej nie dzięki nowinkom technicznym).
  http://oaspl.org/2015/06/08/gazowa-rewolucja-na-ukrainie/
  Po spotkaniu normandzkiej czwórki Angela Merkel oświadczyła, że Ukraina oczekuje rozwiązania kryzysu terytorialnego, ale „nie dotyczy to Krymu, na razie odnosi się to do reszty terytorium kraju”.
  http://pl.sputniknews.com/polityka/20151003/1145862.html
  O walce z korupcją na Ukrainie
  http://pl.sputniknews.com/opinie/20151001/1129229.html

  Polubione przez 5 ludzi

 2. Już w listopadzie instruktorzy z armii amerykańskiej rozpoczną szkolenie ukraińskich żołnierzy sił specjalnych – powiedział prezydent Ukrainy Petro Poroszenko.
  http://www.defence24.pl/265313,amerykanie-beda-szkolic-ukrainskich-specjalsow
  cytat z artykułu
  „Przeciwstawienie się militarne interwencji rosyjskiej w Syrii jest absurdem, potępienie międzynarodowe na nikim nie zrobi wrażenia, zwłaszcza, że z punktu widzenia prawa międzynarodowego, czy się to komuś podoba czy nie, jest to interwencja całkowicie legalna. Jedyna pozostające opcja to negocjacje z Rosją.”
  Czasami trzeba powiedzieć prawdę 🙂
  http://www.defence24.pl/266221,rosja-w-syrii-negocjacje-z-assadem-zapobieglyby-sukcesowi-putina
  O problemach związanych z zależnością Krymu od energii z Ukrainy, ale nie tylko, autor nie podaje, ze pomimo kryzysu FR inwestuje duże kwoty na Krymie, nie tylko w sektorze energetycznym, ale tez w wodociągi, drogi etc.
  Brusku może dasz jakiś komentarz co do energii elektrycznej? 🙂
  http://energetyka.defence24.pl/266181,krym-wymaga-inwestycji-okupowany-polwysep-ciezarem-dla-rosyjskiej-gospodarki

  Polubione przez 4 ludzi

 3. Cymbał nad cymbały, czyli ‚rosyjski artysta opozycyjny wobec Kremla” , Makarewicz w wywiadzie udzielonym radiu „Echo Moskwy” skrytykował Rosję za to że przeprowadza naloty na tereny kontrolowane przez islamistów. Stwierdził także że tereny te są „państwem (!) zamieszkanym przez ludność cywilną, której nie można odróżnić od bojowników”, a najlepiej sprawę walki z islamistami pozostawić USA i jego koalicjantom „którzy wiedzą co robic w takiej sytuacji”…
  http://colonelcassad.livejournal.com/2415238.html?page=1#comments
  Ps. Jasne że wiedzą co robić, NA.IERDALAĆ ILE WLEZIE W SZPITALE!

  Polubione przez 11 ludzi

 4. Kilka linków sprzed kilku godzin i przeskoczę dorzucić to i owo do tematu „Syria”…
  🙂

  Film o tym jak Łotwa chce podbic Rosję! 🙂
  http://vk.com/brusek?z=video12591891_167817199%2F262fdae3499d3b338f

  Według amerykańskiego politologa juz tutaj wiele razy cytowanego – Kijów ma jedyne wyjście z tej sytuacji w jaką wpadł – zwrócić uwagę świata „czymś spektakularnym”. Znowu Czarnobyl?
  http://nahnews.org/371492-politolog-dlya-privlecheniya-vnimaniya-kiev-gotov-pojti-na-krovavuyu-provokaciyu/?utm_source=VK&utm_medium=nova&utm_campaign=VV

  Gubernator Donbasu ze strony kijowskiej a wiec terenów okupowanych chce wybudowac wielką ścianę wokół Donbasu i w ogóle odgrodzić się granicą
  http://dnr-news.com/dnr/26044-tuka-hochet-sozdat-polnocennuyu-granicu-s-dnr-i-lnr.html

  Ta wyżej wspomniana Tuka rzecze jeszcze że Donbas to czarna dziura Europy. Ale się myli!!!!
  http://nahnews.org/371495-tuka-donbass-eto-chernaya-dyra-v-centre-evropy/?utm_source=VK&utm_medium=nova&utm_campaign=VV

  Zwiad DNR wykrył zamaskowane grupowanie junty
  http://vognebroda.net/razvedka-dnr-obnaruzhila-zamaskirovannye-ognevye-pozitsii-hunty-u-linii-fronta

  http://ria.ru/world/20151004/1296635417.html

  Gdzieś między Gorłówką a Donieckiem spadał pażdziernikowy GRAD
  http://riafan.ru/425925-pervyiy-ukrainskiy-donetsk-i-gorlovka-slushayut-orudiya-osenniy-grad/

  Strona ługańska frontu. Sytuacja taka że LNR wycofuje sprzeta a po drugiej stronie nie!
  http://vk.com/brusek?w=wall274493429_17357%2Fall

  COlonel o wyborach które według niego są krokiem do podziału Krainy
  http://colonelcassad.livejournal.com/2414632.html

  Zakończono finały tankowego biatlonu. Wygrała LNR a druga była DNR. WIęcej republik ukraińskich nie brało udziału
  .https://www.youtube.com/watch?v=b8RtWairIvI

  Tekst o tym jak blogger i wolontariusz ATO wpadł w głeboka depresję – bo jego władze maja wszystko w… (Szkoda że ni czytywał od dawna AdNovum)
  http://vk.com/brusek?w=wall274493429_17362%2Fall

  Ale faktycznie mozna się załamać jak ktoś z kościoła coś ukradnie. Ukradło skarbonke do jakiej zbierano dary na ATO. Ukradziono około 1000 grzywien
  http://dnr-news.com/dnr/26048-na-oboloni-kievlyanin-ukral-dengi-iz-cerkvi-sobiravshiesya-na-nuzhdy-ato.html

  Jaceniuk o tym jak będzie robił dobrze weteranom ATO – dostana znizkę w wysokości 1,2 tysiąca grzywien. Więcej rozkminia specjaliści
  http://nahnews.org/371520-zhilishhnaya-kompensaciya-dlya-voennyx-sostavit-12-tysyachu-griven/?utm_source=VK&utm_medium=nova&utm_campaign=VV

  Link na informacje, zdjęcia i film o trwających protestach w Kiszyniowie
  http://vk.com/brusek?w=wall274493429_17361%2Fall

  O gazyfikacji Krymu tekst i film’
  http://vk.com/brusek?w=wall274493429_17343%2Fall
  http://vk.com/brusek?w=wall274493429_17343%2Fall&z=video-67413007_171512379%2F5815fcc6f3c0ce6b13

  Po polsku:
  http://wmeritum.pl/ziemia-sanocka-nie-przyjmie-imigrantow-najpierw-pomozmy-polakom-z-kazachstanu/

  Z Niemiec: Pani AM mówi żeby nie mieszać Krainy z Syrią…
  http://riafan.ru/426052-merkel-prizvala-ne-smeshivat-siriyu-i-ukrainu/?utm_source=novoross&utm_medium=vk&utm_campaign=novoross

  Mem – gra polega na „znajdź, kobietę, dziecko lub starca”
  .http://cs624028.vk.me/v624028956/5dc72/x1o3yq-Brco.jpg

  DNR zestrzeliło 4 drony ukrów
  http://vk.com/brusek?w=wall274493429_17335%2Fall
  http://www.novorosinform.org/news/id/38567

  Pijany ukrop. film dokumentalny i zagadkowy
  .https://www.youtube.com/watch?v=RvBd4sKwbGo

  Tekst o Odessie i 2 maja
  http://invasion-odessa.livejournal.com/68843.html

  Lekarze ze Swiatłodarska zwracaja się do Poroszenki
  .https://www.youtube.com/watch?v=tGBWcbMR6jQ

  Gazprom podpadł Putinowi?????
  http://www.novorosinform.org/news/id/38568

  Polubione przez 5 ludzi

 5. z kresy.pl
  Wyjaśniło się jak rząd Ewy Kopacz ma zamiar pomieścić 7 000 „uchodźców”. Problem ma zostać przerzucony na samorządy. Okazuje się jednak, że samorządy nie dostaną obiecanych tysięcy euro z Unii Europejskiej.
  http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/rzad-chce-wysylac-migrantow-samorzadom-ale-nie-chce-dac-na-nich-pieniedzy
  Rosyjski sztab generalny poinformował, że rosyjskie siły powietrzne w Syrii zintensyfikują naloty przeciwko „terrorystom”, a resort obrony wyraża gotowość do współpracy ze wszystkimi chętnymi państwami. Zdaniem rosyjskich wojskowych naloty wywołały panikę w szeregach islamistów.
  http://www.kresy.pl/wydarzenia,bezpieczenstwo-i-obrona?zobacz/rosjanie-zamierzaja-zintensyfikowac-naloty-w-syrii-wywolalismy-panike-wsrod-terrorystow
  Podczas piątkowej konferencji „Kresy a polska świadomość narodowa” zorganizowanej w Sejmie dr Lucyna Kulińska ostrzegała, że dozbrajanie i szkolenie ukraińskich żołnierzy może skończyć się dla Polaków tragicznie – podobnie jak miało to miejsce w przeszłości.
  http://www.kresy.pl/wydarzenia,bezpieczenstwo-i-obrona?zobacz/dr-kulinska-militarne-wspieranie-ukrainy-juz-raz-skonczylo-sie-dla-polski-tragicznie
  Według nagrania opublikowanego w sieci syryjscy rebelianci ostrzelali pozycje oddziałów rządowych, którym towarzyszyli rosyjscy oficerowie. Wykorzystali do tego amerykańskie uzbrojenie.
  http://www.kresy.pl/wydarzenia,bezpieczenstwo-i-obrona?zobacz/rosyjscy-oficerowie-zgineli-podczas-ataku-syryjskich-rebeliantow-video

  Polubione przez 5 ludzi

 6. Amerykanie mają też już dość psychopatów rządzących USA.

  Kandydujący na fotel prezydenta USA miliarder Donald Trump jest jednym z amerykańskich polityków , którzy uważają , że błędem było obalenie Saddama Husajna w Iraku , czy też Muammara Kadafiego w Libii. Tak samo jak błędem jest obecna próba obalenia Baszara Assada w Syrii oraz tolerowanie powstania tzw. „państwa islamskiego”.

  Trump popiera także rosyjską interwencję w Syrii skierowaną wobec tzw. „państwa islamskiego”. Jemu podoba się również , że Putin w puch i proch bombarduje tzw.” państwo islamskie”.

  http://www.vesti.ru/doc.html?id=2671504

  Polubione przez 5 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.