Wojna domowa na Ukrainie 11.10.2015r.- 234 dzień od nowego rozejmu.


Ostrzelany wczoraj przez ukraińskie wojsko Donieck.

„Nadzwyczajnymi wysiłkami ukraińskich sił zbrojnych, wysiłkami innych formacji zbrojnych, wysiłkami ukraińskich dyplomatów, wysiłkami proukraińskiej koalicji na całym świecie w końcu udało się powstrzymać walki. A potem zawieszenie broni już po dwóch tygodniach przekształciło się w rozejm”– powiedział wczoraj ukraiński prezydent Petro Poroszenko na zorganizowanym w Kijowie zjeździe uczestników tzw. operacji antyterrorystycznej w Donbasie.

Jak jednoznacznie wynika z powyższych słów Petra Poroszenki; tylko wysiłkami strony ukraińskiej i międzynarodowych sił ją wspierających zapanował w południowo-wschodniej części Ukrainy spokój.

Ukraiński prezydent w ciągu swojej krótkiej kariery na stanowisku głowy państwa zdążył przyzwyczaić nas do swojej niewyobrażalnej obłudy i kłamstw, ale w tym konkretnym przypadku przeszedł nawet sam siebie.

Bo przecież, nikt inny jak tylko ukraińskie władze wysłały swoje wojska do Donbasu gdzie prawie przez półtora roku, dzień po dniu, dokonywały bezlitosnego ostrzału celów cywilnych, niszcząc przy tym infrastrukturę miejską i zabijając wiele tysięcy niewinnych osób, w tym dzieci i starców.

Nie kto inny, wcześniej deklarował, że donbaskie dzieci będą zmuszone żyć w piwnicach, a reszta ludzi będzie umierać z głodu w wyniku wprowadzenia blokady Donbasu, i nie kto inny określał mianem tych, którzy stawili czynny opór skrajnie nacjonalistycznej kijowskiej juncie broniąc swoich niezbywalnych praw- jako bandyci, przestępcy i terrorysci.

I teraz, gdy te władze zostały zmuszone przez przywódców państw zachodnich, będących uczestnikami tzw. kwartetu normandzkiego- Niemiec i Francji, do przerwania ognia i wycofania z linii frontu broni ciężkiej, Poroszenko oświadcza, że do przerwania ognia w Donbasie jest wynikiem „nadzwyczajnego wysiłku ukraińskich sił zbrojnych, wysiłkami innych formacji zbrojnych, wysiłkami ukraińskiej dyplomacji”.

Przecież te wymienione przez Poroszenkę formacje militarne i instytucje państwa ukraińskiego, jak i również on sam, nigdy nie zamierzali przestrzegać podpisanych w imieniu Kijowa porozumień pokojowych w Mińsku, czego dowodem są deklaracje jakie składali najwyżsi przedstawiciele ukraińskich władz, politycy oraz sam prezydent.

Dowodem również na to, mogą stanowić fakty, że od podpisania umowy Mińsk-2 ponad pół roku kontynuowanego ostrzału celów cywilnych przez ukraińskie wojsko, wielokrotnie podejmowało ono  w tym też czasie próby przejścia do działań ofensywnych, które skutecznie udaremniali powstańcy oraz i fakt, że umowa pokojowa w Mińsku podpisana w lutym tego roku, została wymuszona na stronie ukraińskiej presją udanej kontrofensywy wojsk powstańczych zamykających kilka tysięcy ukraińskich żołnierzy w tzw. kotle debalczewskim i dalszym wynikającym z tego bardzo niekorzystnym rozwojem sytuacji na froncie.

Dopiero rozwój sytuacji na froncie, gdy w obliczu całkowitej klęski ukraińskich wojsk w tzw. strefie operacji antyterrorystycznej (ATO), wymusił na ukraińskich władzach podpisanie nowego porozumienia pokojowego w lutym br. zwanego jako Mińsk-2, którego oczywiście Kijów nie miał zamiaru przestrzegać, traktując go jako tymczasowy wybieg taktyczny przerywający kontrofensywę powstańców, ratując w ten sposób swoje siły zbrojne przed pogromem.

A więc tylko fakt sromotnej klęski ukraińskich sił zbrojnych w Donbasie był tym przymusem, który zobligował Kijów do podpisania niekorzystnych dla siebie porozumień pokojowych.

Dlatego obecnie jedynym problemem, po doprowadzeniu do zaniechania ostrzału przez ukraińskie wojsko celów cywilnych w Donbasie, jest przymuszenie ukraińskich władz do wywiązania się z dalszych punktów porozumienia pokojowego.

W wyniku ostatniego spotkania przywódców państw „kwartetu normandzkiego” w Paryżu jego przedstawiciele strony zachodniej przyjęli, że zaplanowane wcześniej wybory samorządowe w DRL i ŁRL, które miały się odbyć w dniach  18 października i 1 listopada, są niezgodne z duchem mińskich porozumień i zobligowano tam uczestniczącego w spotkaniu rosyjskiego prezydenta Władymira Putina, aby wpłynął na władze zbuntowanych republik w ten sposób, żeby one przesunęły termin wyborów na czas po zakończeniu całego procesu pokojowego.

Tak też się i stało i w ostateczności- po wczorajszej zmianie dekretu szefa rządu DRL Aleksandra Zacharczenki- przeniesiono termin wyborów samorządowych w tej republice na 20 kwietnia 2016 roku, dając tym samym czas władzom ukraińskim na zmianę swojego stanowiska wobec problemu spotkań w komisjach dwustronnych z przedstawicielami DRL i ŁRL, aby wspólnie z nimi uzgodnić szczegóły procesu pokojowego. Dodam, że władze ŁRL również postanowiły przenieść termin swoich wyborów i zadeklarowały, że wybory tam mogą się odbyć w tym samym czasie co w DRL.

http://old.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2015/10/Ukaz_N381_09102015.pdf

No i co w efekcie się okazuje?

Otóż, od początku tygodnia daje się zauważyć eskalowanie napięcia na linii frontu przez prorządowe siły zbrojne, w efekcie czego w dniu wczorajszym dokonano już jawnie zmasowanego ostrzału przy użyciu broni ciężkiej celów cywilnych w Doniecku oraz powstańczych pozycji obronnych w miejscowości Wiesiełoje.

Czy w związku z tym, słowa wypowiedziane przez Poroszenkę na wczorajszym zjeździe w Kijowie żołnierzy walczących w strefie ATO nie są jawną kpiną?

Otóż są i dowodzą one, że Kijów nie ma zamiaru, z własnej nieprzymuszonej i dobrej woli, przestrzegać i realizować porozumień podpisanych w Mińsku i tylko nacisk zewnętrzny, bądź całkowite pokonanie ukraińskich sił zbrojnych przez powstańców może doprowadzić do faktycznego pokoju na Ukrainie.

Z czego taka sytuacja wynika?

Otóż wynika ona z filozofii politycznej sił jakie doszły do władzy po zeszłorocznym zamachu stanu, który został dokonany tylko dzięki udziałowi w rewolcie organizacji skrajnie nacjonalistycznych, i które obecnie wymuszają na rządzącej juncie kurs podążania w kierunku tegoż właśnie skrajnego nacjonalizmu. A jak wiadomo z historii skrajny nacjonalizm nie zna pojęcia dyskusji, pertraktacji i kompromisu, bo on tylko ma na uwadze jeden cel- silne państwo pod swoimi własnymi rządami.

Dlatego też siły, na których oparto budowę nowej Ukrainy, nie dopuszczą na drodze pokojowej do żadnych dyskusji i zrealizowania planów dotyczących specjalnego statusu dla jakiejkolwiek części kraju.

Tak więc nawet jeśli ekipa rządowa zdając sobie sprawę z tego, że nie ma innego wyjścia jak tylko porozumienie się z „separatystami”, jednocześnie jest przymuszana przez siły skrajnie radykalne do zaostrzania swojego kursu politycznego.

Na tym polega to zaklęte koło niemocy kijowskich władz, z którego może się tylko wyzwolić pod jednym warunkiem, że zmieni całkowicie filozofię budowy państwa, przechodząc z pozycji skrajnie nacjonalistycznych na opartych na demokracji, prawach człowieka i tolerancji.

Tylko, czy w sytuacji rozbudzonego i usankcjonowanego przez władze państowe nacjonalizmu oraz na skutek nieodwracalnych zmian w społeczeństwie jakie wywołała wojna domowa, jest to jeszcze możliwe?

***

Na tym kończąc wstęp przechodzę teraz do relacji z kolejnego dnia wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

Po półtorej miesiąca panującego bezwzględnego zawieszenia broni, w zeszłym tygodniu ukraińskie wojsko zaczęło eskalować powoli konflikt z finałem w dniu wczorajszym kiedy to dokonało ostrzału celów cywilnych w Doniecku i linii obronnych sił powstańczych w okolicy miejscowości Jasinowataja.

I tak, około godziny 16:45, w miejscowości Wiesełoje koło Jasinowatej na północnych przedmieściach Doniecka, w wyniku ostrzału przeprowadzonego z kierunku Piasków przez ukraińskich żołnierzy przy użyciu ciężkich karabinów maszynowych oraz moździerzy  kaliber 80 mm został zabity jeden żołnierz sił zbrojnych DRL, a dwóch kolejnych odniosło rany.

Następnie ukraińskie wojsko ostrzelało przy użyciu moździerzy kaliber 120 mm teren mieszkalny dzielnicy Kijowskiej w Doniecku, w wyniku czego jeden z pocisków trafił w mieszkanie dziewięciopiętrowego bloku, całkowicie go niszcząc. Na szczęście w wyniku tego ostrzału, poza znacznym stratami materialnymi nie było ofiar wśród ludności cywilnej.

Ostrzelany Donieck:

Poniżej oświadczenie przedstawiciela sił zbrojnych DRL Edwarda Basurina na temat wczorajszego ostrzału przez ukraińskie wojsko pozycji sił powstańczych w miejscowości Wiesełoje pod Jasinowatą oraz ostrzelania dzielnicy Kijowskiej w Doniecku:

W związku z wczorajszymi incydentami w rejonie Doniecka, szef misji obserwacyjnej OBWE SMON (Special Monitoring Mission to Ukraine- Specjalnej Misji Obserwacyjnej na Ukrainie) Ertugul Apakan wezwał strony konfliktu do największej powściągliwości, wyrażając zaniepokojenie przypadkiem ostrzału jaki miał miejsce wczoraj w rejonie donieckiego lotniska.

Według wstępnego dochodzenia przeprowadzonego przez obserwatorów OBWE SMON, około godziny 16:45 czasu lokalnego; w pobliżu donieckiego lotniska doszło do ostrzału przy użyciu ręcznej broni maszynowej i ciężkiego karabinu maszynowego. W wyniku tego ostrzału zginął jeden mężczyzna, prawdopodobnie należący do sił zbrojnych DRL.

W związku z tym incydentem Apakan wezwał strony konfliktu do przestrzegania zawieszenia broni oraz innych warunków podpisanego w Mińsku porozumienia pokojowego, w tym o wycofaniu z linii frontu broni ciężkiej:

„Ludzie oczekują ciszy, spokoju i stabilizacji. Dotychczas nie wiadomo co tam się stało. Wzywam wszystkie strony do jak największej powściągliwości”– napisał na oficjalnym profilu OSCE SMMU Erdugal Apakan.

https://www.facebook.com/oscesmmu?fref=nf

Ze swej strony biuro prasowe ukraińskiego dowództwa wojskowego ATO na temat wczorajszego ostrzału wydało komunikat, w którym oskarżono powstańców o prowokacje:

„Przestępcy celowo nie ostrzeliwali ukraińskich pozycji tylko otworzyli ogień w kierunku okupowanego przez siebie terytorium. Po nieudanych próbach wznowienia walk przez siły ATO, oskarżyli żołnierzy ukraińskich o zerwanie porozumień mińskich”

https://www.facebook.com/ato.news?fref=nf

***

Jak poinformował w dniu wczorajszym szef ukraińskiej Służby Bezpieczeństwa, Wasilij Gryczak:

„Na terenie Ukrainy przebywa w sposób ciągły od 6 do 9 tysięcy  żołnierzy i oficerów rosyjskich sił zbrojnych. Ponadto około 50 tysięcy bezpośrednio przy granicy z Ukrainą”

Oczywiście szef ukraińskiej SB nie podał na czym opiera swoje twierdzenie ani nie przedstawił żadnych innych dowodów poza swoimi słowami.

Poza tym Wasyl Gryczak poinformował, że SBU zatrzymała w Kijowie sześć osób, które planowały dokonanie zamachu w dniu święta Obrońców Ojczyzny na wojskowe biuro werbunkowe.

Nie poinformował jakiej narodowości są zatrzymane osoby, z jakiego kraju i jakiej organizacji są członkami.

Ukraiński prezydent Petro Poroszenko podpisał wczoraj dekret o obowiązku wywieszenia flagi państwowej w dniu święta Obrońców Ojczyzny. Do dekretu mają się zastosować władze lokalne, przedsiębiorstwa, zakłady pracy, organizacje społeczne i stowarzyszenia obywatelskie.

Ciekawe czy dostosują się do tego dekretu na terenie DRL i ŁRL?

Na koniec kilka zdjęć:

Ostrzelane wczoraj przez ukraińskie wojsko cele cywilne w Doniecku.

W Mikołajewie nieznani sprawcy oblali farbą banery ze zdjęciami ukraińskich żołnierzy walczących w strefie ATO.

I jeszcze kilka aktualnych filmów:

Pozdrawiam.

Reklamy

109 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 11.10.2015r.- 234 dzień od nowego rozejmu.

 1. Wg prasy ukraińskiej danych zebranych z internetu można powiedzieć ,że
  łącznie w ciągu 1,5 roku od rozpoczęcia ATO Ukraiński przemysł obronny dokonał PRAWIE niemożliwego- odbudować potencjał zbrojny Ukrainy.
  Zgodnie z nasza ulubiona strona lostarmour blisko 1500 ciężkiego sprzętu zostało zniszczone/przejęte przez separatystów. I PRAWIE tyle samo zasiliło UA
  Przy czym PRAWIE robi kolosalną różnicę. Ponadto ilość sprzętu/jakość bardzo się różniła.
  I tak jeśli chodzi o marynarkę w przeciągu 1,5 roku oprócz kilkunastu niewielkich jednostek podarowanych przez „demokracje” ,2-ch niedokończonych jeszcze kutrów patrolowych, linkowanego dzisiaj i wczoraj 1 kutra od wolontariuszy, remontu jednostki „Hetman Sahajdaczny” oraz niewielkich remontach innych jednostek potencjał Ukraińskiej marynarki się nie powiększył.
  Z siłami lotniczymi sytuacja jest jeszcze gorsza. Na początku 2014 roku na stanie było około 400 maszyn. Jednak remanent przeprowadzony przez UA na początku roku 2015 wykazał, ze większość z w/w maszyn istnieje de facto tylko na papierze.
  Po uporządkowaniu dokumentacji przyjęto ,że tylko 222 maszyny. W ciągu roku stan posiadania armii ukraińskiej spadł z 80 do 19 MiGów-29, z 36 do 16 Su-27 oraz z 36 do 15 Su-25. Reszta maszyn to głównie jednostki transportowe i szkoleniowe. Wyprodukowano lub w trakcie produkcji jest kilka samolotów głównie to transportowe Antonowy. Ponadto zmodernizowano/wymieniono silniki (Motor-Sicz) w helikopterach i samolotach, doprowadzono do jakiej takiej użyteczności sporą ilość uziemionej przez lata techniki. Ostatnio zaś postanowiono dzięki pomocy amerykańskiego koncernu „Textron” dać na wyposażenie UA kilka zmodernizowanych śmigłowców Bel-47. I to tyle jeśli chodzi o potencjał Ukraińskiej Floty powietrznej.
  Siły lądowe zyskały potencjalnie najwięcej. Przy czym dużą zasługę ma w tym pomoc z zagranicy głównie USA. Poza Saxonami i HUMVEE (łącznie około 300 sztuk) gros „nowych” jednostek została „reanimowana” ze składowisk UA. Łącznie wyremontowano około 1000 transporterów opancerzonych/wozów bojowych oraz około 100 czołgów, oraz zakupiono (głównie od Kraza) 100 nowych jednostek. W porównaniu ze sprzętem „sprzed ATO” są to jednak głównie starsze i gorsze wersje wozów bojowych, mające gorsze parametry.
  Ciężko ocenić (z uwagi na skąpy zasób informacji) jak przedstawia się sprawa artylerii w jednostkach ATO. Najprawdopodobniej UA odrobiła straty poniesione w wyniku kontr ostrzałów separatystów. Problemem jest za to amunicja do dział i wyrzutni rakiet (nadal brak fabryki produkującej amunicję dla Ukrainy).
  Jedynym polem w którym UA rozwinęła swe możliwości w porównaniu „sprzed ATO” są jednostki nasłuchowe/wczesnego ostrzegania/radary. tu dzięki pomocy USA można zauważyć pewną poprawę.
  Podsumowując:
  Siły Zbrojne Ukrainy skurczyły się w porównaniu z poprzednim rokiem. Nadal jednak są groźnym przeciwnikiem. Ambitne plany Kijowa związane z modernizacją/wzmocnieniem armii w związku z problemami finansowymi spaliły na panewce.
  W przyszłym roku ze względu na postępujący regres ukraińskiej gospodarki „Kijów” będzie zmuszony ciąć wydatki na wojsko. Nominalnie kwota wyrażona w hrywnach będzie podobna, jednak faktycznie z uwagi na spadek wartości hrywny możliwości finansowe „Kijowa” wystarcza TYLKO na utrzymanie obecnego potencjału wojskowego (brak możliwości rozbudowy).

  Polubione przez 6 ludzi

 2. Witam z wieczora po odrobieniu lekcji w „temacie syryjskim”…
  Widze że paru rzeczy nie było….
  „Polonica”…. 🙂
  .https://www.youtube.com/watch?v=4PNzOFCaKPQ
  Szarij wyżej a M.Piskorski niżej
  .https://youtu.be/HheAMC-5oSc

  Szokujący skandal w GB związany z kolonistami! Czy faktycznie pozbawi się ich łączności komórkowej? Co oni z nudów poczną?
  http://politikus.ru/articles/60138-bezhency-v-anglii-ostanutsya-bez-mobilnyh-telefonov-i-televizorov.html

  Mem słuszny…
  .http://cs540103.vk.me/c623431/v623431018/4c046/sfvqr2xXXcY.jpg

  Wywiad z Iriną, felczerem z pogotowia. jej kolega wpadł na mine ratując kogos innego. Ona pobiegła mu na pomoc i tez wpadła na minę… A dziś w Doniecku chyba jakiś dzieciak wpadł na mine… 😦
  .https://youtu.be/4pB9Y1Y442Q

  Prasa Malezji zaczyna przypominać się o tym że śledztwo w sprawie MH17 jest nieporadne a za kilka dni ma być wynik?
  http://vk.com/brusek?w=wall274493429_18032%2Fall
  http://vk.com/brusek?z=video-86745671_171268904%2F62ebfe35ef37f36923

  Tako kłamie pastor…
  .https://youtu.be/srcNPEFndBM
  РЕПОСТ! КАК ВРЕТ УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ НАГЛЯДНЫЙ ПРИМЕР

  A tako rzecze Pan Puszkow odpowiadając na prowokacyjne pytanie ukrainki
  .https://youtu.be/LJAJdpLslM4

  Niemcy coraz częściej zaczynaja gadać po ludzku. Ciekawe kiedy nasze władze i dziennikarze też wpadna na taki pomysła?
  https://russian.rt.com/inotv/2015-10-11/Deutschlandfunk-Proyavit-uvazhenie-k-Moskve
  Deutschlandfunk: Проявить уважение к Москве – в интересах Запада

  Mem… .http://cs627428.vk.me/v627428904/16f58/yNXkkAqNhZA.jpg

  .https://youtu.be/t1aVlj8oq3I
  Ceny w sklepach w Gorłówce…

  Polubione przez 5 ludzi

  • Na onecie wsmarowali opowiazdkę że jakoby” mieszkanka jednej z kamienic podsłuchała jak na klatce schodowej rozmawiali o zapalnikach”.
   LOL trzeba być naprawdę tępym by coś podobnego napisać, a jeszcze większym debilem, by w to wierzyć i komentować.

   Polubione przez 3 ludzi

 3. Wychodzi na to, ze jednak Ukraina ugnie się pod presją lobby i „zaszczepi” dzieci przeciwko polio. W artykule zamieszczono wspaniałą myśl aktywisty farmaceutycznego: 45 dni po ujawnieniu pierwszych oznak Ukraina nadal nie zaczęła szczepić dzieci
  I ciekawostka: okres inkubacji polio to 9-12 dni
  http://www.kyivpost.com/content/ukraine/ukraine-ready-to-go-in-polio-fight-after-outbreak-scare-says-health-minister-399683.html

  Polubione przez 5 ludzi

 4. Film Patryka Lancastera.
  .https://youtu.be/t7A7kGFg-iM
  (RUS СУБ) Под сильный обстрел попала бывшая база Гиви, возле Донецкого аэропорта.

  .https://youtu.be/8KfFbwRTanI
  Текущая обстановка. Донецк, Петровский район.

  .https://youtu.be/7TICDKb3POk
  Izjum. Czołgi jadą na front…

  Dziennik .https://youtu.be/vFQF20Gvkpw

  Mem tak cudny że bez kropki! 🙂

  Giwi przez pół godziny!
  .https://youtu.be/Dn54NbQkyWs

  Polubione przez 4 ludzi

 5. Przed chwilą przejrzałem film produkcji ukraińskiej z 2008 roku „Bohdan Zenobi Chmielnicki”.
  Film głownie opowiada o obronie Zbaraża, choć akcja dosyć często się zmienia.
  To, ze jeden naród pokazuje się jako szlachetny, mężny w tego typu produkcjach rozumiem, to, że główny antagonista musi pochodzić z innej nacji i być pokazany jak najobrzydliwiej to tez rozumiem. To, ze tego typu filmy są tworzone „ku pokrzepieniu serc” tez rozumiem.
  Tego czego nie rozumiem jest końcowa przemowa Ukraińca, będąca manifestem politycznym całego narodu ukraińskiego.
  Cytuję
  „Jan Kazimierz, król Polski,zerwał porozumienie pokojowe Mamy wojnę
  i grozi zniszczyć nas wszystkich.Ale jesteśmy pewni, że nikt na tym świecie nie jest|w stanie nas zniszczyć, jeśli my sami siebie nie zniszczymy.
  Bracia! W tym trudnym czasie Ukraina znów patrzy na nas z załzawione oczami.
  Polska, wraz z jego królem będzie surowo płacić
  za krwawe jej nikczemności. nie pozostanie nieodwzajemniona bez łez naszych matek,
  i ani jednej kropli krwi. Drodzy moi! Jedziemy na Lwów, na Galicze, na Przemyśl, na Hełm!
  Gdzie dojdzie|nasz język i wiara
  Tam będzie Ukraina!”
  Coś czuję ,że dobrze dla Polski, że te wszystkie siły nacjonalistyczne z Ukrainy ruszyły na Donbas. Dobrze ,że ichni wodzowie dostali w żopu, gdyby nie to to w Polsce mogłoby dojść do „pokojowej operacji przejmowania ziem rdzennie ukraińskich”, a jak w przedmowie Ukrainiec rzekł:
  Ukraina jest tam gdzie dojdzie nasz język i wiara

  Polubione przez 9 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.