Wojna domowa na Ukrainie 17.10.2015r.- 240 dzień od nowego rozejmu.


„Mitem tego rządu jest to, że Putin i Rosja są agresorami, taktowanie przez Kijów, Rosję jako wroga pozwala reżymowi grabić i rabować Ukraińców. A im bardziej będą wierzyć w to, tym silniej zaciskać się będzie na ich szyjach pętla założona przez drapieżców”- napisał na swojej stronie na Facebooku taką tezę były ukraiński premier, Mykoła Azarow.

Według Azarowa, podżeganie do nienawiści do Rosji to droga donikąd. Twierdzi on, że jak długo będzie obowiązywał w polityce ukraińskiej mit o tym, że za wiele obecnych nieszczęść Ukrainy odpowiada poprzedni rząd i prezydent Rosji, nie nastąpi w kraju tym żadna poprawa.

Mykoła Azarow twierdzi, że główną przyczyną obecnej patologii jak ma miejsce na Ukrainie, jest dokonany tam zamach stanu i dojście do władzy „niereformowalnych złodziei i malwersantów”.

Uważa on również, że przyczyną wielu nieszczęść jakie dotknęło społeczeństwo ukraińskie jest podsycanie nienawiści, a szczególnie do poprzedniego rządu i Rosji:

„Tym sposobem jedyne co się udało Kijowowi, to wywołanie nienawiści do poprzedniego rządu i Rosji. Ale jest to droga donikąd i coraz więcej osób zaczyna sobie z tego faktu zdawać sprawę”.

https://www.facebook.com/Nikolay.Azarov?fref=nf

Niestety spostrzeżenia byłego ukraińskiego premiera są niewątpliwie słuszne, tylko jednego nie bierze on pod uwagę- zależności i bezwolnego podporządkowania się obecnej ekipy władzy w Kijowie dyrektywą jakie płyną z Zachodu.

Bez nich nic co obecnie ma miejsce na Ukrainie nie mogłoby się wydarzyć. Tak więc, czy ukraińskie społeczeństwo- a przynajmniej znaczna jego część, podobnie jak to ma miejsce w Polsce- zrozumie tragiczne położenie w jakim postawili je zachodni macherzy od miraży dobrobytu i sprawiedliwości, czy też go nie pojmie, to i tak nie ma to żadnego znaczenia, bo społeczeństwo to zostało ubezwłasnowolnione i obecnie nic już nie ma do gadania.

Nawet zakładając, że w wyborach zadecydują o tym, że kto inny będzie rządził, to jakie są gwarancje na to, że wybory te nie zostaną odpowiednio zmanipulowane.

Dziś, przy obecnych technikach manipulacji społecznej, nie trzeba dopuszczać się fałszerstw wyborczych, wystarczy tylko obiecać społeczeństwu wszystko to czego ono sobie życzy i społeczeństwo podkręcone medialną zmasowaną propagandą, zagłosuje za tym.

Tak więc dumanie o tym, że społeczeństwo ukraińskie coś zrozumie i wyciągnie z tego jakieś słuszne wnioski, jest naiwnością upraszczającą rzeczywistość.

Bo nawet jeśli zostanie odrzucona w procesie wyborczym jedna siła polityczna, to na jej miejsce już są przygotowane następne, które zachowując pozory odmienności politycznej, będą nadal kontynuować główny kierunek jaki został przyjęty na początku rewolty.

Spodziewanie się więc zmian, bo społeczeństwo coś zrozumie, jest tylko oderwanym od realiów bujaniem w obłokach.

Czas na zmiany był tylko w jednym momencie, gdy obecny reżym nie miał jeszcze na tyle sił, aby móc spacyfikować społeczeństwo, i to właśnie zrozumieli mieszkańcy Donbasu, którzy najpierw drogą pokojowych demonstracji, a później gdy to nie przyniosło spodziewanego skutku, chwycili za broń broniąc swoich słusznych praw. I oni wygrali.

Czy pozostała część społeczeństwa ukraińskiego może teraz wygrać?

Nie- bo już jest za późno, zaś protektorat zachodni nad obecną ekipą polityczną- i to nie tylko tą, która obecnie dzierży stery władzy- nie pozwoli na odwrócenie zapoczątkowanego tam procesu. To już jest nie tylko polityka regionalna, ale w globalnym układzie sił, a siły te raz zdobytego terenu na drodze pokojowej nigdy go jeszcze nie oddały.

W efekcie Ukraińcy nadal będą szczuci na Rosję, zaś ich życiem nikt się nie będzie zajmował, bo według globalnych macherów, niewiele w głównej rozgrywce jest ono warte.

Że zaś tak jest chyba nie muszę nikogo przekonywać, wystarczy zobaczyć na to co się dzieje, w Libii, Syrii, Iraku, Afganistanie, czy też właśnie w Donbasie, gdzie żadne medium zachodnie, żaden polityk nie dostrzegł ogromu zbrodni jakich się wobec nich przez Kijowską juntę dopuszczono.

Czy widzieliśmy w naszych telewizorach sceny ofiar i zniszczeń wywołanych przez codzienny bezlitosny ostrzał prowadzony przez ukraińskie wojsko dzień po dniu przez ponad rok?

Nie widzieliśmy i nie należy nawet w swej naiwności tego oczekiwać, bo cel jest jeden- nie licząc się z ofiarami zniszczyć Rosję taką jaka ona obecnie jest, zaś narzędziem do tego zostali wybrani Ukraińcy (i nie tylko), których duża grupa ochoczo poszła na wschód zabijać tam swoich współrodaków.

I ten stan do jakiego doprowadzili zachodni planiści ma nadal trwać, bez względu na to, czy większość społeczeństwa ukraińskiego zrozumie jaki mu los zgotowano, czy też nie.

Takie są konsekwencje uwierzenia w miraże dobrobytu i taką cenę za nie się płaci, czy się tego chce czy też nie.

***

Na tym kończąc ten mało optymistyczny wstęp, przechodzę teraz do relacji z kolejnego dnia wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

W Donbasie nadal utrzymuje się względny spokój i ukraińskie wojsko przestrzegając porozumienia o bezwzględnym zawieszeniu broni, powstrzymuje się z prowadzeniem ostrzału na cele cywilne.

Przedwczoraj na terenie Stanicy Ługańskiej na ulicy Sowietskoj zostały zabite dwie kobiety w wyniku eksplozji nieznanego urządzenia wybuchowego.

W sprawie tej wypowiedział się zastępca szefa sztabu ługańskiego korpusu Milicji Ludowej, płk Igor Jaszczenko, który powiedział, że:

„Pomimo trwającego rozejmu i przestrzegania zawieszenia broni rośnie liczba ofiar cywilnych od pozostawionych min i zalegających niewybuchów pocisków artyleryjskich na terenie kontrolowanym przez ukraińskie siły zbrojne. Nasze obserwacje wskazują na to, że w czasie aktywnej fazy konfliktu, ukraińscy żołnierze w sposób chaotyczny zaminowali teren i jak dotychczas nie ma żadnej dokumentacji na temat rozmieszczenia pól minowych. Obecnie, podczas tego kruchego rozejmu ukraińscy żołnierze nie tylko pozostawili po sobie zniszczone domy, zawalone mosty i uszkodzone linie kolejowe. Oni również pozostawili miny i niewybuchy, które mogą nadal zabijać, zarówno wojskowych jak i cywilów”

Pułkownik Jaszczenko przypomniał również, że od czasu wejścia w życie obecnego zawieszenia broni od min i niewybuchów na terenie ŁRL zginęły już dwie osoby; pasterz i starszy mężczyzna.

Ten sam problem nieujawnionych chaotycznie rozstawionych pól minowych dotyczy również terenu DRL, gdzie do dnia dzisiejszego w wyniku wejścia na miny oraz eksplozji zalegających masowo niewybuchów, zginęły 22 osoby, w tym 4 dzieci oraz kolejne 62 osoby zostały ranne:

„Pola minowe powinny być otoczone ogrodzeniami z tablicami ostrzegawczymi. Powinny być również sporządzone mapy, na których zawarte by zostały wszystkie informacje na temat obszarów zaminowanych. Ponadto, po zakończeniu działań bojowych na tym terenie pola minowe powinny zostać zlikwidowane. Niestety ale żaden z ukraińskich oddziałów nie zastosował się do tych oczywistych obowiązków (…) Dziesiątki niekontrolowanych przez nikogo batalionów ochotniczych w okupowanej części Donbasu, na rozkaz swoich dowódców, stworzyło wiele pól minowych wokół swoich pozycji, na odcinkach pomiędzy rozlokowanymi jednostkami i w okolicach punktów kontrolnych. Oddziały armii regularnej sił ATO również stosowały te same metody (…) Należy zwrócić uwagę, że takie działania są rażącym naruszeniem Konwencji Genewskiej z 1980 roku. I pomimo braku ataków terrorystycznych (sił ATO- dopisek mój) nadal popełniane są zbrodnie”– napisano w oświadczeniu MON DRL.

Jak widać z powyższego, nieoznakowane pola minowe, jak i również zakładane chaotycznie i zupełnie przypadkowo zasadzki z min bądź granatów ręcznych lub innych niewybuchów, stanowią obecnie bardzo poważne zagrożenie dla ludności cywilnej na terenie oswobodzonym jak i również będącym pod kontrolą sił ukraińskich. Tak więc pomimo powstrzymywania się przez ukraińskie wojsko ostrzału celów cywilnych, cywile nadal giną i zostają ranni, bo ukraińskie wojsko nie oczyściło terenu z min, albo przynajmniej zgodnie z prawem wojennym, nie oznakowało ich.

Oczywiście ani OBWE, ani inne tego typu organizacje- nie mówiąc już o politykach i mediach demokracji zachodniej, które w innej sytuacji nad każdym rannym pieskiem roniły by litrami łzy- nie zajmują sobie tym głowy. Bo po co?

Władze ŁRL, mając na uwadze wcześniej podjętą decyzję władz DRL, zdecydowały, że w systemie dostaw gazu dla Republiki wyłączony zostanie gaz kierowany tam z firmy ukraińskiego oligarchy Siergieja Kurczenki. O tej decyzji poinformował wczoraj minister Paliw i Energii ŁRL, Dmitrij Ljamin:

„Władze republikańskie podjęły decyzję o przetestowaniu i oddaniu do użytku nowego systemu dostaw gazu, w którym nie będzie uczestniczyła firma ukraińskiego oligarchy Siergieja Kurczenki”

Dmitrij Ljamin poinformował o tym na zakończenie posiedzenia Nadzwyczajnej Komisji Rady Ludowej ŁRL, która została powołana do zbadania nadużyć popełnianych przez Kurczenkę, w tym operacji prania brudnych pieniędzy i nielegalnego finansowania operacji wojskowych w Donbasie.

W Doniecku stworzono dźwiękowy system ostrzegania ludności. Jak podał rzecznik prasowy Ministerstwa Sytuacji Kryzysowych DRL; w dniu 25 listopada w ramach próby technicznej zostanie uruchomiony system w celu sprawdzenia jego skuteczności:

„25 listopada 2015 roku w godzinach od 14:00 do 14:30 na terenie DRL w Doniecku odbędą się testy systemu ostrzegania ludności”

***

Ukraiński Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) podjął wczoraj decyzję podtrzymującą wyrok pierwszej instancji NSA, na mocy którego odrzucona została jako niezgodna z ukraińskim prawem podpisane w dniu 7 listopada 2014 roku przez prezesa rady ministrów Arsenija Jaceniuka rozporządzenie o wstrzymaniu wypłat  należnych świadczeń socjalnych dla ludności mieszającej na terenie podlegającym władzy DRL i ŁRL.

Decyzja NSA zobowiązuje więc do wznowienia wypłat należnych świadczeń dla uprawnionych osób przebywających na stale na terytorium DRL i ŁRL.

Jednocześnie decyzja NSA wskazuje, że podjęte przez ukraiński rząd pod kierownictwem premiera Arsenija Jaceniuka były bezprawne, a więc ludzie których ona objęła mogą również dochodzić ze swej strony odszkodowań.

Oczywiście ukraiński rząd może nie wykonać nakazanego wyrokiem NSA zobowiązania, tłumacząc się brakiem stosownych środków budżetowych, ale otwiera to drogę prawną do podjęcia innych przewidzianych prawem działań, w tym przed organami międzynarodowymi.

Jak zauważył wczoraj lider ukraińskiej partii „Ukraiński Wybór”, Wiktor Miedwiedczuk; dochody ukraińskiego społeczeństwa są nie tylko niższe od tych jakie osiąga się w UE, ale nawet od tych jakie są w niektórych krajach afrykańskich:

„Indywidualne dochody społeczeństwa spadły już do poziomu niższego, niż w tradycyjnie biednych krajach, takich jak Etiopia, gdzie średnia pensja wynosi 240$ lub Ghana, gdzie przeciętne wynagrodzenie osiąga wartość 316$. Rządowi  reformatorskiemu ,,kamikaze,, nie tylko nie udało się przybliżyć Ukrainę do standardów życia w Europie, ale obniżył go do poziomu….Afryki”

Miedwidczuk przypomniał ponadto, że obecnie średnia pensja na Ukrainie wynosi 3500 hrywien co stanowi równowartość 106 $ lub 148 euro, a w takich krajach jak Niemcy wynosi ona 2315 euro, zaś w przeżywającej bardzo poważny kryzys Hiszpanii, wynosi on 1679 euro.

Jak zauważył przy tej okazji Miedwiedczuk, pomimo „europejskich aspiracji” rządu w Kijowie, zdołano „osiągnąć europejski poziom ale tylko pod względem cen”.

Na terenie kontrolowanym przez ukraińskie siły zbrojne w Krasnoarmieńsku, na północ od Doniecka, został porwany przez funkcjonariuszy ukraińskiej Służby Bezpieczeństwa dyrektor tamtejszej kopalni „Krasnoarmiejskiej”, Konstanty Kisieljow. Uprowadzenia dokonano w pobliżu domu Kisieljowa, gdy jechał tam samochodem służbowym. Wraz z dyrektorem kopalni uprowadzono również jego kierowcę. Przyczyny porwania nie są dotychczas znane. Górnicy z kopalni „Krasnoarmiejskiej” zorganizowali pikietę pod budynkiem lokalnej siedziby SBU, aby zaprotestować przeciwko porwaniu ich dyrektora jak i dowiedzieć się jakie są powody jego zatrzymania:

Na koniec kilka zdjęć:

Donieck- konferencja założycielska Republikańskiego Związku Koszykówki DRL.

Donieck- kolejna seria zdjęć z demonstracji przeciwko działalności biznesowej ukraińskiego oligarchy Siergieja Kurczenki.

I jeszcze kilka aktualnych filmów:

***

Pozdrawiam.

Reklamy

188 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 17.10.2015r.- 240 dzień od nowego rozejmu.

 1. Gdzie ta biedna czerń ukraińska prezentowana na zdjęciach podczas kolejnej już manifestacji z okazji Majdan-ileś tam będzie w stanie dokonać jakichkolwiek zmian gdziekolwiek?

  Daliśmy sie chyba zmanipulować mediom podczas „majdanów”, i uwierzyć w mit, że „ukraińskie społeczeństwo obywatelskie” coś tam rozumie, czegoś tam nie chce, i coś tam potrafi sobie wywalczyć. Nie, oni mogą stać jak kołki i sobie coś tam manifestować, ale nie zrobią NIC.

  Więc po co było pisać od roku, że oto społeczeństwo dostrzegło, że majdanowe władze to gorsi złodzieje w dodatku mordercy i teraz to obywatele Ukrainy zrobią taki prawdziwy „majdan”. Nic nie zrobią. Dadzą się zniżyć do poziomu Papuasów a nic nie zrobią.

  „Obywatelską rewolucję” to „mogli” zrobić za miliardy amerykańskich dolarów stanowiąc tło dla płatnych żołnierzy sterowanych przez „Wielkiego Brata”. I wywalczyli sobie władzę jewreo-oligarchów. Taka to ich obywatelska rewolucja.

  Już 300 lat temu czerń ruska brała udział w powstaniach tylko wtedy gdy zorganizowali je Kozacy, a bez tego można ją było zagłodzić. W latach 30. ubiegłych wieku Kozaków juz nie było, a ich głodzono jak Murzynów w Afryce – i co zrobili? A nic.

  Takie to ich „społeczeństwo obywatelskie”…

  Polubione przez 6 ludzi

  • Dzień dobry
   A to jeden z komentarzy pod zalinkowanym parzez Pana tekstem:

   Dominika : W dniu 15.10.2004 roku, w Watykanie, Papież Jan Paweł II wysłuchał koncertu chóru Aleksandrowa. Specjalnie dla niego chór zaśpiewał po polsku „Czerwone maki na Monte Cassino”.

   Pozdrawiam

   Polubione przez 5 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.