Wojna domowa na Ukrainie 14.11.2015r.- 268 dzień od nowego rozejmu.


Sankcje nałożone na Rosję w ramach globalnej wojny prowadzonej przez światowego hegemona z tym krajem tak bardzo pobudzają europejską koniunkturę gospodarczą, że aż ministrowie rolnictwa UE domagać się będą zniesienia ograniczeń w eksporcie do Rosji mięsa wieprzowego, w tym słoniny.

Widać z tego wyraźnie, że pod wpływem sankcji kraje europejskie, przeżywają bardzo dobrą koniunkturę w produkcji żywca wieprzowego, ale problem polega na tym, że nie ma gdzie i komu go sprzedać. Bo przecież te kilkaset tysięcy nielegalnych przybyszy z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej nie uratuje sytuacji, gdyż oni nie jadają takiego mięsa- Allach zabrania.

Tak więc nie mając innego wyjścia, aby uchronić swoich hodowców, przetwórców i pośredników w handlu mięsem, w sytuacji, gdy magazyny wojskowe już są tak przepełnione konserwami wieprzowymi przygotowanymi tam na wypadek wybuchu kolejnej wojny światowej, nie ma innego wyjścia jak udać głupiego i przystąpić do pertraktacji z władzami Rosji o zniesieniu embarga na europejskie mięso i jego przetwory.

Jak donosi austriacka gazeta „Die Presse”, pod naciskiem ministrów rolnictwa państw członkowskich UE, już w najbliższy poniedziałek Komisja Europejska zostanie zobowiązana do rozpoczęcia w tej sprawie negocjacji z Rosją.

Dodam, że tradycyjnie już od wielu lat Rosja była dla krajów UE, największym odbiorcą jej produktów rolno-spożywczych, w tym mięsa, co dawało im kilkadziesiąt miliardów euro przychodów rocznie. Nie mówiąc jednocześnie o tym, że dawało również możliwość- dotowanemu przez budżet unijny rolnictwu- zbycia z bardzo korzystną ceną swoich nadwyżek, co umożliwiało utrzymywanie na nim wysokich cen sprzedaży, a więc tym samym na godziwym poziomie rentowności, co znowu przekładało się na inwestycje w unowocześnianie produkcji i jej zwiększenie.

Oczywiście rynek rosyjski nie jest jedynym, który mógłby odebrać europejskie nadwyżki mięsa, bo istnieje jeszcze jeden bardzo chłonny rynek ukraiński, gdzie poza tym, że mięso wieprzowe cieszy się dużą popularnością, to dodatkowo największym przysmakiem jest tam- pogardzana na Zachodzie jako produkt uboczny i bezwartościowy- słonina.

Tym bardziej rynek ten mógłby stanowić obecnie alternatywę wobec odbiorcy rosyjskiego, bo w wyniku kryzysu wywołanego wprowadzanymi na Ukrainie „reformami rynkowymi” doprowadzono do zapaści wiele gałęzi produkcji, w tym produktów rolno-spożywczych. Zapaść ta wywołana jest po pierwsze drastycznym wzrostem cen nośników energii, po drugie równie drastycznym spadkiem poziomu życia, a po trzecie kosztami prowadzonej przez władze centralne wojny z ludnością zbuntowanego Donbasu.

W sumie wszystkie te czynniki doprowadziły do tego, że rolników nie jest stać na prowadzenie produkcji, zaś konsumentów na ewentualny ich zakup. W związku z tym Ukraińcom na przełomie roku i przednówku nie tylko grozi zimno w niedogrzanych mieszkaniach i domach, ale również głód. Może nawet porównywalny do tego jaki miał tam miejsce w kilku jego falach w okresie lat 21-47 ubiegłego wieku, kiedy to w sumie miało zginąć z głodu około 10 milionów mieszkańców Ukrainy.

Dlatego też władze UE nie powinny w tej chwili myśleć o zniesieniu embarga do Rosji na produkty mięsne, tylko kierując się swoimi zasadami jakie leżą u podstaw zachodniej demokracji o pomocy dla będących w potrzebie,  przekazać nadwyżki swoich produktów- nawet za darmo- społeczeństwu ukraińskiemu, bo ten ewentualny głód do jakiego dopuszczą ich protegowani z rządu kijowskiego obciąży sumienia przywódców państw zachodnich.

Tym bardziej, że nie są koszty takiej pomocy tak wielkie, żeby UE nie była wstanie ich znieść, bo przecież podstawowymi artykułami mięsnymi jakimi zadowala się przeciętny mieszkaniec Ukrainy jest słonina i jej pochodne oraz gorsze jakościowo gatunki mięsa, a więc takie, których zbyt jest na Zachodzie bardzo trudny, a wręcz czasami niemożliwy. Dlatego też zamiast niszczyć tą żywność, lub za bezcen sprzedawać do Rosji nie byłoby lepszym rozwiązaniem przekazanie jej Ukrainie w ramach jakiegoś korzystnego kredytu gwarantowanego przez bank centralny UE?

No panie i panowie zachodni demokraci; teraz macie możliwości wykazania się w praktyce swoim dobrym sercem i zasadami jakie kierują waszą humanitarną polityką- i przekażcie głodnemu ukraińskiemu społeczeństwu swoje nadwyżki produkcji rolno-spożywczej.

Niech waszym przewodnim hasłem na zbliżającą się zimę, będzie:

„Sało dla Kijowa, Sało dla Ukrainy!!!”

Przy tej okazji warto zatrzymać się na moment przy kolejnym tragicznym w swym wymiarze dramacie, który jest skutkiem prowadzonej przez rządy zachodniej Europy polityki wobec krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

Otóż jak już wszyscy wiedzą, wczoraj w Paryżu miał miejsce największy w historii Francji zamach terrorystyczny dokonany przez, przyjętych w ramach polityki humanitarnej, obcokrajowców pochodzenia arabskiego.

W wyniku tego zamachu, do którego doszło wieczorem i w nocy z piątku na sobotę jednocześnie w siedmiu dzielnicach Paryża, jak dotąd zginąć miało około 140 osób i 200 innych zostało rannych.

Zamachy te zostały dokonane najprawdopodobniej przez bojowników Państwa Islamskiego, co może potwierdzać fakt, że jeden z nich został zatrzymany przez francuską policję.

Jeszcze w nocy władze francuskie wprowadziły stan wyjątkowy, wspomagając straż graniczną i policję siłami wojska, zamykając przy tym granice.

Jak widać europejska polityka mieszania się, pod naciskiem administracji amerykańskiej, w sprawy Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej przyniosła swoje tragiczne owoce, co w wyniku tego przy masie przybyłych już uchodźców, stanowi tylko preludium do wojny z Europą szukających zemsty arabskich ekstremistów religijnych.

Można teraz sobie zadać pytanie: kto będzie następny, gdzie dojdzie do kolejnych zamachów i ile pochłoną one ofiar?

Oczywiście, jak wielokrotnie wspominałem przy okazji relacjonowania wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie, to nie ci którzy są sprawcami tego tylu chorej polityki ponoszą jej konsekwencje, tylko niewinni ludzie, czego dowodem stanowią liczące już wiele tysięcy ludzi ofiary ludności Donbasu, wcześniej zaś ofiary cywilne wywołanej przez Zachód na Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej polityki wobec niesprzyjającym mu rządów, a obecnie zaś tragiczne zamachy w Paryżu.

Ile jeszcze ofiar taka bezrefleksyjna, pełna buty i nieliczenia się z niczym polityka światowego hegemona i jego biernych, potulnych  współpracowników musi przynieść, aby elity polityczne- jak i społeczeństwa krajów zachodnich- zrozumieli, że jest to tragiczny błąd, nie licujący z deklaracjami obrońców swobód, wolności i praw jednostki?

Nie jest przy tym żadnym wytłumaczeniem walka prowadzona pod pozorem zaprowadzania w innych krajach standardów zachodniego wzorca demokracji, bo każdy rozsądny człowiek zadaje sobie sprawę, że nie o to idzie tu gra, a o wielki biznes, pieniądze i władzę, której koszty ponoszą „wyzwalane” społeczeństwa, a obecnie społeczeństwa krajów prowadzących tą pokrętną i fałszywą grę.

Tak więc dziś już nie tylko problemem są setki tysięcy uchodźców, ale również ci, którzy razem z nimi przybyli aby prowadzić na terenie Europy swoją walkę ze znienawidzoną przez siebie zachodnią dekadencją.

Dziś polskie MSZ wydało oświadczenie, że „jesteśmy wstrząśnięci”, ale wtedy gdy niszczone były świątynie chrześcijańskie w Egipcie i Syrii, gdy Chrześcijanom ucinano głowy, gwałcono ich i zmuszano do ucieczki na poniewierkę- ratując w ten sposób swoje i swych rodzin życie- nikt na Zachodzie nie był wstrząśnięty, a na temat tych zbrodni, podobnie jak na temat zbrodni popełnianych przez reżym kijowski i jego skrajnie nacjonalistycznych siepaczy zapanowała w mediach zmowa milczenia, w ten sposób udając, że nic złego tam się nie dzieje.

A więc od wczoraj rozpoczęło się płacenie rachunków za taką politykę, bo „kto wiatr sieje ten zbiera burzę”. I tym razem nie będzie inaczej, oby tylko nie zakończyło się to jeszcze gorzej niż na dzisiejszy dzień możemy sobie wyobrazić.

Na koniec przypomnę słowa obalonego a następnie zgładzonego przez zachodnich demokratów rękoma islamskich fanatyków religijnych, przywódcy libijskiego Muammara Kaddafiego, który powiedział, że:

„Naruszenie stabilności Libii pociągnie za sobą upadek pokoju na świecie, w wyniku zakłócenia stabilizacji w rejonie Morza Śródziemnego. Jeśli nasz rząd zostanie usunięty, miliony Afrykańczyków zaleją nielegalnie Włochy i Francję (…) Europa stanie się czarna w bardzo krótkim czasie (…) To my zapobiegamy tej emigracji, wspomaganiu i promowaniu Al-Kaidy. Tak więc, jeśli stabilność w Libii zostanie naruszona, natychmiast spowoduje to negatywne konsekwencje dla Europy i całego basenu Morza Śródziemnego. Każdy znajdzie się w niebezpieczeństwie…”

Podobne konsekwencje będą rozpętanej hucpy ukraińskiej, z tą tylko niewielką różnicą, że konsekwencje tego stanu rzeczy poniosą jej kraje ościenne.

Czy tego chcieliśmy i oczekiwaliśmy?

Oczywiście to pytanie kieruję do tych naszych polityków, którzy wspierali bunt na Ukrainie prowadząc proeuropejską agitkę na kijowskim Majdanie.

***

Na tym kończąc wstęp, przechodzę teraz do relacji z kolejnego dnia wojny domowej na Ukrainie.

Nadal w Donbasie, pomimo obowiązującego w dalszym ciągu bezwarunkowego zawieszenia broni, ukraińscy żołnierze prowadzą ostrzał linii i pozycji obronnych sił powstańczych.

I tak około godziny 22:20 ukraińscy żołnierze przeprowadzili ostrzał przy użyciu moździerzy kaliber 82 mm, granatników automatycznych i ręcznej broni maszynowej, wsi Trudowskaja leżącej na obrzeżach dzielnicy Piotrowskiej w Doniecku. Ostrzał ten prowadzony był z kierunku miejscowości Krasnogorowka znajdującej się pod kontrolą sił ukraińskich.

Wczoraj też ukraińscy żołnierze ostrzeliwali przy użyciu moździerzy i ręcznych karabinów maszynowych obrzeża wsi Stromichajłowki.

Podobnie został ostrzelany rejon miejscowości Spartakus oraz donieckie lotnisko i jego okolice, w tym teren wokół serwisu „Volvo-Centrum”.

Jak widać, pomimo interwencji obserwatorów misji OBWE, sytuacja nadal jest bardzo napięta i zawieszenie broni przez ukraińskich żołnierzy nie jest przestrzegane. Jedyną pozytywną informacją jest to, że nie są ostrzeliwane tereny mieszkalne, a w ten sposób nie cierpi ludność cywilna.

***

Podczas wczorajszego spotkania w Waszyngtonie ukraińskiego premiera Arsenija Jaceniuka, amerykańskim Sekretarzem Skarbu Jack’em Lew’ym, gość z Ukrainy powiedział, że:

„Ukraiński rząd zaproponował równe warunki dla wszystkich wierzycieli i wszyscy z nich się z nimi zgodzili. Lepszych warunków nie otrzyma też Federacja Rosyjska. Jeśli więc Rosja nie zgodzi się na nasze warunki, to rząd wprowadzi moratorium na spłatę swojego zadłużenia (…) Ukraina spodziewa się otrzymać pod warunkiem wdrażania reform w tym roku pomoc od MFW, USA, UE i innych donatorów, w wysokości ponad 4 mld dolarów”– powiedział wczoraj podczas wspólnego wystąpienia z amerykańskim Sekretarzem Skarbu, Arsenij Jaceniuk.

Dodał również, że ukraiński rząd spodziewa się zmiany zasad obowiązujących w MFW, które zakazują mu udzielania pożyczek, dla krajów które zalegają ze spłatą swoich zobowiązań wobec wierzycieli:

Na koniec kilka zdjęć i filmów tym razem nietypowo z Francji:

I jeszcze kilka aktualnych filmów z Ukrainy i Donbasu:

***

Pozdrawiam.

Reklamy

134 uwagi do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 14.11.2015r.- 268 dzień od nowego rozejmu.

 1. Szkoda ,że dawno na forum nie wypowiadał się nasz ekspert od uzbrojenia adalbert :/
  Miałbym parę pytań do niego w związku z niżej podanym linkiem.
  W skrócie galeria z ćwiczeń ukraińskich „desantników” (elity UA). Przekrój sprzętu olbrzymi od „nowych” BTR-4 po „Nony” i …. właśnie tu pojawia się problem, nie mam pojęcia co to za konstrukcje, którymi posługuje się UA.
  Część sprzętu „częściowo” kojarzę. Konstrukcje opierające się na podwoziach BMP i MT-LB z dodatkami.
  http://www.mil.gov.ua/en/news/2015/11/11/ukrainian-paratroopers-undergo-training/
  Ustawka?
  Trzech rannych(?) żołnierzy UA mówi jak to Ukraina dba o swoich „bohaterach’-weteranach ATO. Z wypowiedzi żołnierzy wynika, ze wszystko jest wspaniałe, cudowne i ogólnie nie ma do czego się doczepić 🙂
  Razi tylko jedno: tych trzech byczków na wózkach nie wygląda na …kontuzjowanych/rekonwalescentów
  http://www.mil.gov.ua/news/2015/11/12/brifing-v-ukmcz-shhodo-reabilitaczii-za-uchastyu-zahisnikiv-batkivshhini–/
  UA jest przygotowana do zimy. Tak twierdzi sztab UA, więc musi to być prawda.
  Z ciekawostek ubiór żołnierza jest wydawany co 2-3 lata. Wcześniej pisano na stronie ukraińskiego MON, że żołnierz może zabrać ubranie wyfasowane. Teraz z kontekstu wynika, ze jednak musi je zwrocić.
  ktoś chyba nie słyszał przysłowia” kto daje i odbiera”
  http://www.mil.gov.ua/news/2015/11/12/tilovi-pidrozdili-zs-ukraini-zabezpechuyut-vijskovosluzhbovcziv-u-zoni-ato-zimovoyu-formoyu–/

  Polubione przez 6 ludzi

 2. Dysonans poznawczy 🙂
  Czytałem (chyba brusek linkował) , że rząd w Kijowie ma zamiar obniżyć wydatki na wojsko i bezpieczeństwo do 30 miliardów hrywien/rok. Tymczasem w poniższej wypowiedzi ze sztabu UA mówi się o …. 100 miliardów hrywien.
  Wychodzi, że nawet rząd na Ukrainie nie wie ile będzie wydawał na armię 😀
  Co do kasy, propozycje budżetu ma zapaść po konsultacjach z …. MFW (USA) i wtedy dopiero będzie wiadomo JAK będzie wyglądała UA w 2016 roku 🙂
  http://www.mil.gov.ua/news/2015/11/14/nadani-ssha-radiolokaczijni-stanczii-zberezhut-zhittya-vijskovih-ta-czivilnih-%E2%80%93-prezident–/

  Polubione przez 6 ludzi

 3. Dzień jak co dzień. W Dzierżyńsku (obwód doniecki część kontrolowana przez Kijów) w jednym z mieszkań doszło do wybuchu granatu w wyniku czego rannych została trójka ludzi. Jak się okazało w mieszkaniu doszło do awantury podczas której jeden z mężczyzn wyjął granat i rzucił go, a sam uciekł;
  http://112.ua/kriminal/v-dzerzhinske-v-rezultate-vzryva-granaty-v-mnogoetazhke-postradali-tri-cheloveka-272104.html

  Polubione przez 5 ludzi

 4. Odessa, Centrum Kultury Francuskiej normalni ludzie składają kwiaty by uczcić pamięć ofiar masakry, DEBILE (czyli „ukraińscy patrioci”) w komentarzach wypisują brednie że tzw. Państwo Islamskie to projekt Rosji i plują na tych którzy odważą się zaprezentowac inne zdanie…
  http://dumskaya.net/news/odessity-nesut-cvety-k-francuzskomu-centru-foto-052532/
  Ps. Na potwierdzenie polecam zajrzeć w komentarze pod zdjęciami…

  Polubione przez 4 ludzi

 5. Dawniej „megaprokijowski” ukraiński portal „112.ua” zaczął opisywać wydarzenia o których nie wspomina się w oficjalnych wiadomościach. Kilka „ukrytych” informacji, 12 listopada do jednego ze szpitali w Mariupolu trafił żołnierz tzw. Gwardii Narodowej, oficjalnie z powodu „próby samobójczej”, nieoficjalnie pchnięto go nożem…
  12 listopad mieszkańców Kijowa obudził huk wystrzału okazało się że pokłociło sie dwóch panó i jeden z nich strzelił do drugiego…
  11 listopada w jednej z miejscowości obwodu zaporoskiego podczas kontroli pojazdu którym poruszał sie członek Sonderkommando ‚Azov” znaleziono dwa granatniki przeciwpancerne, 6 min przeciwpiechotnych oraz automat Kałasznikowa…
  http://112.ua/mnenie/odnoy-fotografiey-o-ukraine-segodnya-272095.html

  Polubione przez 4 ludzi

 6. Na Twitterze głównie na zagranicznych kontach rozszalała się wiadomość: Poland uses #ParisAttacks to abandon taking refugees in Juncker plan says. Such a cowardly response (tłum. Polska używa paryskiego ataku do odmowy przyjmowania uchodźców według planu Junckera. Taka tchórzliwa odpowiedź). No to przeistaczamy się w tchórzy, ksenofobów i w zakałę europejskiej rodziny. Propaganda dmie, bo nie chcemy być multi kulti.

  Polubione przez 6 ludzi

 7. Ostatnio sztab UA chwali się swoimi sukcesami w odnawianiu marynarki wojennej. Oddano dwa kutry rzeczne Giurza-M- spełniające, jak zapewniają Ukraińcy standardy NATO.
  http://www.ukroboronprom.com.ua/en/newsview/1/859
  innym sukcesem jest otrzymanie od firmy z południowej Afryki zamówienia na pływające doki.Dzięki kontraktowi na 200 mln hrywien firma ma duże szanse na spłacenie długów i wyjście na prostą.
  http://www.ukroboronprom.com.ua/en/newsview/1/861
  Ostatnim zaś sukcesem jest uzyskanie standardów i szybkości produkcji /remontów jednostek morskich przez firmy z sektora żeglugi morskiej. Uda się wyremontować nawet 3 mniejsze jednostki do końca tego roku
  http://www.ukroboronprom.com.ua/en/newsview/1/856

  Polubione przez 4 ludzi

 8. Z ciekawostek militarnych.
  Na Ukrainie oficjalnie powinno znajdować się około 1000 „szkieletów” czołgów t-72. Nasz wojskowy ekspert -Adalbert twierdził kilkakrotnie ,ze liczba jednostek zdatnych do remontu/wykorzystania jest jednak dużo mniejsza i wynosi „tylko” około 300.
  Nawet jednak te trzy setki maszyn mogłyby spowodować niezłe zamieszanie podczas walk w Donbasie, ale… z powodu braku części zamiennych sztab UA był zmuszony porzucić pomysł.
  lwowska fabryka co prawda wyremontowała kilka(naście) sztuk t-72 ,ale też wykorzystała kadłub czołgu głównie do budowy takich urządzeń:
  http://tank.lviv.ua/productions/details/btc5b
  http://tank.lviv.ua/en/productions/details/gpm72
  http://tank.lviv.ua/en/productions/details/imp2

  Polubione przez 5 ludzi

 9. Nie chcę, podobnie jak ci którzy mówią: „wszystkiemu winien Putin” twierdzić, że … ale w skrócie przedstawię pogląd autora niżej linkowanego artykułu.

  O tym kiedy i gdzie ma nastąpić znaczący atak terrorystyczny decydują służby specjalne USA.
  W ostatnich dniach organizacja ISIL wystąpiła z groźbami wobec Rosji i Europy i zaczęła je realizować. Dlaczego we Francji a nie w Wielkiej Brytanii czy USA, które to państwa od kilku lat walczą z terroryzmem i gdzie nadal istnieją radykalne środowiska islamistyczne?
  Dlatego, że obecnie zaszła konieczność zastraszenia Rosji, która bez pozwolenia weszła w operetkową wojnę USA z PI (w rzeczywistości z Asadem).
  USA aktami terroru ostrzega Rosję przed angażowaniem się w Syrii. Daje też sygnał Europie aby popierała amerykańską politykę w Syrii.
  Autor artykułu twierdzi, że tym co zdarzyło się w Paryżu, USA rozpoczęły nowy etap wojny hybrydowej z Rosją. Akty terrorystyczne będą omijać USA i Wielką Brytanię a przeprowadzane będą w państwach trzecich.

  http://rusvesna.su/recent_opinions/1447513650

  Polubione przez 6 ludzi

  • P.S. Wydarzenia w Paryżu to wielka tragedia a Heraszczenko znowu robi kabaret. Radzi służbom specjalnym Francji poszukać udziału Rosji w tym co się stało. Ukry nie są zdolni pochylić się nad żadną tragedią, ale wszystko wykorzystują natychmiast do własnych obrzydliwie propagandowych celów. W tej władzy nie ma ani jednego człowieka, są tylko same monstra. Taka władza nigdy nie stworzy normalnego państwa, choćby miała poparcie połowy świata.

   http://lenta.ru/news/2015/11/15/gerashchenko/

   Polubione przez 8 ludzi

 10. http://rusvesna.su/news/1447564033
  Portal publikuje stronę z Twittera, z dnia 11 listopada ( a więc 2 dni przed wydarzeniami w Paryżu) – konto PZFeed Ebooks
  http://rusvesna.su/sites/default/files/styles/orign_wm/public/parizh_terrakt_tvit_predskazanie.jpg?itok=I_xzk-cO
  (liczba zabitych w ataku terrorystycznym w Paryżu wzrosła do 120, rannych 270)
  Podobno PZFeed generuje tytuły z przypadkowo dobranych słów. Tym razem jednak bywalcy konta podejrzewają jego związek z tajnymi źródłami. Podkreśla się, że wpisów na Twitterze nie można redagować a jedynie usunąć.

  Nie jest moim zamiarem sianie tu taniej sensacji tym bardziej, że informacji na ten temat nigdzie więcej nie spotkałam, ale może warto to odnotować.

  Polubione przez 5 ludzi

 11. Wg Awakowa MSW i SBU posiadają informacje o zbliżających się zmasowanych atakach terrorystycznych w wielu miastach Ukrainy. W związku z tym zwrócił się z odezwą do różnych służb i obywateli.
  No tak – obecnie uwaga całego świata skierowana jest na Paryż, trzeba więc przypomnieć o Ukrainie. Poza tym odbywają się wybory i jest okazja postraszenia społeczeństwa terrorystami na wypadek gdyby ktoś był niezadowolony z machinacji przy urnach czy manipulowania wynikami.

  http://112.ua/politika/avakov-preduprezhdaet-o-gotovyashhihsya-teraktah-v-kieve-harkove-dnepropetrovske-i-lvove-avakov-272251.html
  http://112.ua/mnenie/obrashhenie-glavy-mvd-avakova-v-svyazi-s-vozmozhnymi-teraktami-v-ukraine-272252.html

  Polubione przez 4 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.