Wojna domowa na Ukrainie 16.11.2015r.- 270 dzień od nowego rozejmu.


„USA odrzuciło propozycję Putina wzajemnej współpracy w wojnie  przeciwko terrorystom z Państwa Islamskiego w Syrii i Iraku, jednocześnie doprowadza do eskalacji napięcia w wyniku ćwiczeń NATO skierowanych przeciwko Rosji w Europie Wschodniej”– napisał w swoim tekście zamieszczonym w „thenation.com” Stephen F. Cohen.

Stephen Cohen podkreśla, że Stany Zjednoczone zamiast współpracować w wojnie powietrznej prowadzonej przez Rosję z Państwem Islamskim w Syrii i Iraku, administracja Obamy grozi wysłaniem samolotów i ewentualnie żołnierzy aby przeciwdziałać hipotetycznemu zagrożeniu rosyjskiemu w Europie Wschodniej, prowadząc tam tuż przy granicy z Rosją intensywnie ćwiczenia naziemne, powietrzne i morskie sił zbrojnych NATO.

Niebezpieczeństwo związane z takimi „ćwiczeniami”  zostało już udokumentowane wcześniej kiedy to 32 lata temu, w listopadzie 1983 roku, podczas ćwiczeń NATO o kryptonimie „Able Archer’83” („Doświadczony Łucznik’83) Związek Radziecki uznał za przygotowanie ataku przy użyciu broni jądrowej na obóz państw socjalistycznych i ZSRR.

Realizm tych ćwiczeń w połączeniu z pogarszającymi się wówczas stosunkami pomiędzy USA a ZSRR i spodziewaną instalacją w Europie pocisków balistycznych „Pershing II” sprawił, iż w Związku Radzieckim dowództwo wojskowe podejrzewało, że „Able Archer’83” to prawdziwy atak jądrowy. W odpowiedzi radzieckie dowództwo wojskowe postawiło w stan gotowości własne siły jądrowe, a także jednostki lotnicze w NRD i Polsce.

Wydarzeniem, które najbardziej przyczyniło się do lęku przed wojną związanego z ćwiczeniem „Able Archer”, miało miejsce jeszcze w 1981 roku, kiedy to doszło do spotkania oficerów KGB w maju tergo roku, podczas którego Leonid Breżniew i Jurij Andropow doszli do wniosku, iż Amerykanie skrycie przygotowują atak jądrowy na ZSRR. Aby więc przeciwstawić się spodziewanemu zagrożeniu,  radzieckie KGB i GRU rozpoczęły operację RJAN (ros. РЯН) to rosyjski akronim oznaczający „Rakietowy Atak Nuklearny” („Ракетное Ядерное Нападение”).

W ten sposób doprowadzono do rozpoczęcia najbardziej wszechstronnej i na największą skalę przeprowadzonej operacji wywiadowczej Związku Radzieckiego w czasach pokoju. W jej ramach zagranicznym agentom nakazano monitorowanie osób mających zadecydować o rozpoczęciu ataku jądrowego, personelu technicznego, który by odpowiadał za jego przeprowadzenie i obiektów, z których by go ewentualnie przeprowadzano. Prawdopodobnie głównym celem Operacji RJAN było odkrycie pierwszego zamiaru rozpoczęcia ataku jądrowego i jego zapobieżeniu.

Historyk Benjamin B. Fisher wymienia kilka okoliczności, które mogły doprowadzić do RJAN-a. Wśród nich pierwsze miejsce przypisuje faktowi rozpoczęcia operacji psychologicznej PSYOP krótko po objęciu prezydentury przez Ronalda Reagana.

Operacje PSYOP wobec ZSRR rozpoczęły się w połowie lutego 1981 roku i trwały aż do 1983 roku. Składały się na nie potajemne manewry morskie na Morzu Norweskim, Barentsa, Czarnym i na Bałtyku, w trakcie których okręty NATO-wskie demonstrowały, jak skrycie i jak blisko mogą podejść do kluczowych radzieckich baz morskich. Uczestniczyły w tym także amerykańskie bombowce, które wysyłano w kierunku radzieckiej przestrzeni powietrznej, by wycofywały się w ostatniej chwili. Zdarzały się okresy, w których robiono to kilka razy na tydzień. Poczynania te miały na celu zarówno sprawdzenie wrażliwości radzieckich radarów, jak i pokazanie możliwości amerykańskich sił zbrojnych w zakresie prowadzenia wojny atomowej.

W efekcie napięcia do jakiego doprowadziły amerykańskie operacje PSYOP, rosyjskie dowództwo wojskowe wydało rozkaz zestrzelanie koreańskiego samolotu pasażerskiego lot KAL-007, który naruszył w dniu 1.09.1983 roku rosyjską przestrzeń powietrzną.

Reagan oceniając w swych pamiętnikach ten incydent napisał znamienne zdanie:

„Jeśli, jak spekulowali niektórzy, radzieccy piloci zwyczajnie pomylili samolot pasażerski z wojskowym, czy trzeba było wiele wyobraźni, by pomyśleć o radzieckim wojskowym z palcem blisko atomowego guzika popełniającym jeszcze tragiczniejszy błąd?”

I w takiej to napiętej atmosferze międzynarodowej, kiedy radziecki wywiad starał się wykryć oznaki wrogiego uderzenia atomowego, NATO rozpoczęło symulację. Ćwiczenia, ochrzczone kryptonimem „Able Archer”, objęły całą Europę i symulowały zachowanie europejskich dowództw i systemów komunikacyjnych podczas wojny jądrowej. Prawdopodobnie skorzystano tu z opracowanego przez Pentagon planu SIOP (Pojedynczy Zintegrowany Plan Operacyjny, ang. Single Integrated Operational Plan), w którym wymieniono dwadzieścia pięć tysięcy celów wojskowych, piętnaście tysięcy celów przemysłowych i pięćset celów związanych z radzieckim dowództwem. Niektórzy tamtejsi dowódcy, ze względu na wydarzenia poprzedzające ćwiczenia oraz ich realistyczną naturę, wierzyli – w zgodzie z radziecką doktryną – iż „Able Archer” to przykrywka dla prawdziwego ataku. Oto jak telegram KGB z 17 lutego opisywał jeden z prawdopodobnych scenariuszy:

„W obliczu faktu, iż działania związane ze Stanem Pomarańczowym (atak jądrowy w 36 godzin– dopisek mój) muszą być przeprowadzone w warunkach najwyższej tajności (pod przykrywką manewrów, treningów itd.) w najkrótszym możliwym czasie, bez ujawniania zawartości planów operacyjnych, jest wysoce prawdopodobne, że system alarmu bojowego może być użyty do przygotowania zaskakującego RJAN-u w okresie pokoju.”

17.02.1983 roku KGB przydzieliło swoim agentom zadanie monitorowania prawdopodobnych oznak ataku jądrowego. Miały być nimi wszelkie zachowania ludzi powiązanych z przygotowywaniem i wykonywaniem decyzji odnośnie uderzeń jądrowych, personelu technicznego wyrzutni, systemów łączności itd. Ponieważ „Able Archer” symulował warunki wojny jądrowej, prawdopodobnym jest, iż brali w nich udział także pracownicy zaplecza technicznego, których wymienia wspomniana nota. Co więcej, aktywnie uczestniczyli w tych ćwiczeniach premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher i niemiecki kanclerz Helmut Kohl. Planowany był udział także prezydenta Reagana,  wiceprezydenta George Busha i sekretarza obrony USA Caspara Weinbergera, ale po interwencji doradcy prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Roberta McFarlana, odstąpiono od tego pomysłu, aby uniknąć możliwych konsekwencji.

Kolejnym zwiastunem” wojny zapewne dostrzeżony przez radzieckich specjalistów wojskowych był wzrost ilości szyfrowanych wiadomości płynących między Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi. Według rosyjskiego  wywiadu przyjęto, że „tak zwane konsultacje nuklearne w NATO są prawdopodobnie jednym z etapów bezpośrednich przygotowań wroga do RJAN-u” .

Dla rosyjskich analityków tak wielki przepływ komunikatów na miesiąc przed początkiem „Able Archera”– bez względu na ich prawdziwą przyczynę- sprawiało wrażenie takiej właśnie „konsultacji”.

Jednocześnie za potwierdzenie przygotowania się NATO do rozpoczęcia procedury ataku jądrowego na Rosję, była kwestia tego, że przed jaki podczas ćwiczeń „Able Archer” dowództwo NATO używało nowych procedur i formatów wiadomości, które były bardziej skomplikowane niż podczas poprzednich ćwiczeń, co mogło dowodzić przygotowaniu do ataku nuklearnego.

I tak podczas ćwiczeń „Able Archer 83” siły zbrojne państw należących do paktu NATO symulowały przejście przez wszystkie stopnie alarmu, od DEFCON 5 do DEFCON 1. Mimo że były one symulowane, agenci KGB omyłkowo uznali je za prawdziwe, gdyż według radzieckiego wywiadu doktryna NATO brzmiała:

Gotowość operacyjna nr 1 ogłaszana jest, kiedy są oczywiste oznaki przygotowywania do rozpoczęcia operacji wojskowych. Uważa się, że wojna jest nieunikniona i może się zacząć w każdej chwili.”

Dowiedziawszy się, że amerykańska aktywność jądrowa odzwierciedlała tę, której spodziewano się podczas hipotetycznego pierwszego uderzenia, moskiewskie dowództwo KGB 8 lub 9 listopada 1983 roku rozesłało swoim rezydenturom telegram mylnie donoszący o alarmie w amerykańskich bazach i gorączkowo dopytujący się o dalsze informacje odnośnie amerykańskiego ataku. Alarm dokładnie zbiegł się z siedmio/dziesięciodniowym okresem, na jaki szacowano odstęp między pierwszymi decyzjami NATO a ostatecznym atakiem jądrowym.

W odpowiedzi na to radzieckie przywództwo państwowe wydało polecenie do przygotowania własnego arsenału jądrowego w celu odpowiedzenia na spodziewany atak ze strony NATO.

W tym momencie amerykański wywiad odnotował aktywność w Pomorskim Okręgu Wojskowym oraz w Czechosłowacji raportując, iż zdolne do przenoszenia broni jądrowej samoloty w Polsce i Niemczech zostały postawione „w stan wysokiej gotowości”.

Napięcie wywołane amerykańskimi ćwiczeniami zakończyło się dopiero wraz z końcem ćwiczeń „Able Archer’83” 11listopada 1983 roku.

Ronald Reagan dowiedziawszy się od podwójnego agenta, pułkownika rosyjskiego KGB Olega Gordijewskiego, o reakcji rosyjskich władz i przygotowaniu odpowiedzi na spodziewany atak jądrowy na ZSRR, powiedział że:

Nie wiem, jak mogli w to uwierzyć, ale jest to coś do przemyślenia.”

http://www.thenation.com/article/washington-appears-to-reject-the-opportunity-to-end-the-new-cold-war-with-russia/

http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB427/

https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/books-and-monographs/a-cold-war-conundrum/source.htm

I w tym właśnie momencie wielu obserwatorów wydarzeń dotyczących światowej polityki, w tym zacytowany wyżej Stephen F. Cohen, ostrzegają domagając się aby póki jest jeszcze pora przemyśleć przez amerykańską administracje swoje decyzje, bo w pewnym momencie sytuacja może nieodwracalnie wyrwać się spod wszelkiej kontroli. Tym bardziej, że Ukraina staje się oficjalnie kolonią Stanów Zjednoczonych, co może być pokusą do wyznaczenia temu krajowi roli frontu w zastępczej wojnie pomiędzy USA a Rosją.

***

Na tym kończąc wstęp, przechodzę teraz do relacji z kolejnego dnia wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

W dniu wczorajszym w okolicach Doniecka strona ukraińska nadal dopuszczała się prowokacji i o różnym nasileniu incydentów militarnych.

Do pierwszych incydentów doszło już we wczesnych godzinach popołudniowych, gdy ukraińscy żołnierze przy użyciu moździerzy, automatycznych granatników i ciężkich karabinów maszynowych ostrzelali teren donieckiego lotniska i okolice serwisu „Volvo-Centrum”. Następnie w tym samym rejonie ostrzał był kontynuowany przez ukraińskich żołnierzy od godziny 21:00 do wczesnych godzin rannych.

Później przez około dziesięć minut ukraińskie czołgi ostrzeliwały wieś Żabiczewo znajdującą się na południowo-zachodnich obrzeżach lotniska.

Następnie we wczesnych godzinach nocnych, po godzinie 19:30, ukraińscy żołnierze przeprowadzili ostrzał przy użyciu moździerzy kaliber 82 mm, granatników automatycznych i broni ręcznej na teren wsi Staromichajłowka na zachód od Doniecka.

Wczoraj po południu na obrzeżach Doniecka, taka jak wcześniej było zapowiadane, dokonano wymiany jeńców wojennych w formule 2×2:

***

Funkcjonariusze krymskiej Służby Granicznej zatrzymali w nocy pijanego ukraińskiego żołnierza w służbie czynnej, który postanowił zdezerterować udając się na rosyjską stronę granicy. Według informacji przekazanych przez funkcjonariusza Służby Granicznej, ukraiński żołnierz służy w w Mikołajewie w tamtejszej jednostce 28 brygady zmechanizowanej.

Aresztowany dwa miesiące temu, pod zarzutem korupcji, deputowany Wierchownej Rady Igor Mosijczuk został wczoraj o godzinie 19:13 zwolniony z aresztu w celu umożliwienia mu leczenia się na wolności:

https://web.facebook.com/igor.mosijcuk?fref=nf

Na koniec kilka zdjęć:

https://web.facebook.com/avzhuravko

Ukraińskie wojsko przerzuca ciężki sprzęt pancerny w rejon Donbasu i granicy z Krymem.

I jeszcze kilka aktualnych filmów:

***

Pozdrawiam.

103 uwagi do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 16.11.2015r.- 270 dzień od nowego rozejmu.

Możliwość komentowania jest wyłączona.