Wojna domowa na Ukrainie 17.11.2015r.- 271 dzień od nowego rozejmu.


Chersoń- transporty kolejowe z bronią ciężką kierowane do Donbasu i ku granicy z Krymem.

Ukraińskie wojsko skoncentrowało w pobliżu linii frontu już 322 sztuki ciężkiego sprzętu wojskowego.

Z tej liczby 173 sztuki sprzętu obejmuje umowa o wycofaniu broni ciężkiej o kalibrze poniżej 100 mm.

I tak w okolicy Gorłówki w pobliżu miejscowości Czasow Jar skoncentrowano 13 sztuk broni ciężkie, w tym czołgów i opancerzonych wozów bojowych i transporterów piechoty. W rejonie Zajcewo-Artiemowsk skierowano łącznie 50 sztuk broni ciężkiej, w tym czołgi, opancerzone wozy bojowe i transportery piechoty. Do Konstantinówki skierowano 12 śmigłowców bojowych Mi-8, w Ługano rozmieszczono 4 sztuki haubic D-30, w Dzierżyńsku 5 czołgów, dwa zestawy wyrzutni rakietowych BM-21″Grad” i  2 działa samobieżne „Akacja”, w Majorsku dwa czołgi i sześć opancerzonych wozów bojowych, w Nowogrodskoje trzy działa samobieżne, 15 szt opancerzonych transporterów i 13 szt opancerzonych wozów bojowych.

Ponadto w rejonie na zachód i północ od Doniecka zgromadzono 37 opancerzonych wozów bojowych i 34 różnych jednostek artyleryjskich.

Natomiast na odcinku frontu południowego rejonie Mariupola, rozmieszczono w pobliżu miejscowości Olginka 15 czołgów, w okolicy Starognatowki 10 czołgów i 10 opancerzonych wozów bojowych, w pobliżu miejscowości Granitnoje dwa działa samobieżne 2S9 „Nona” oraz dwa „Rapier” i  4 opancerzone wozy bojowe. W Nowosielowce cztery działa samobieżne i w okolicy Mariupola trzy działa samobieżne 2S3 „Akacja” oraz 15 opancerzonych wozów bojowych. Natomiast na południe od Pierwomajska trzy haubice D-30, trzy czołgi i sześć opancerzonych wozów bojowych. W Mikołajewce pięć zestawów wyrzutni rakiet BM-21 „Grad”.

Ponadto zarejestrowano ruch kolumny składającej się z 11 sztuk zestawów wyrzutni rakiet BM-21 „Grad” w okolicy Artiemowska, która kierowała się w stronę linii frontu.

Taką informację przekazał w dniu wczorajszym przedstawiciel Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych DRL Edward Basurin.

Poniżej mapa przedstawiająca aktualne rozmieszczenie ciężkiego sprzętu ukraińskich sił zbrojnych w rejonie strefy buforowej i linii rozgraniczenia:

Jak z powyższego widać, ukraińskie siły zbrojne wykorzystując czas rozejmu przegrupowują swoje oddziały jednocześnie kierując nowe posiłki w postaci ciężkiego sprzętu, amunicji, zaopatrzenia i ludzi w stronę frontu.

Jaki cel mają takie działania?

Czyżby już niedługo miała nastąpić kolejna faza tzw. operacji antyterrorystycznej?

Jak można sądzić, w obliczu kończącego się obecnie okresu w jakim obowiązują nałożone na Rosję sankcje gospodarcze, ukraińskie władze będą usiłowały zakłócić proces pokojowy, oskarżając przy tym o to powstańców, aby w ten sposób dać pretekst przywódcom zachodnim do przedłużenia obowiązujących sankcji.

Tylko czy tym razem powstańcy zachowają umiar, czy też nauczeni doświadczeniem, że z ukraińskimi władzami nie ma sensu pertraktować, nie postanowią uregulować swojej sytuacji z pozycji siły?

Wszystkie dotychczasowe działania Kijowa mogą potwierdzać taki właśnie rozwój sytuacji, tylko że tym razem rzeczywiście może być bardzo gorąco, bo wszystko zależy od skali planowanych działań.

Jeśli więc Kijów dostał polecenie wzniecenia grubszej awantury, to zapewne bez żadnej refleksji zrobi to.

 

***

Na tym kończąc wstęp, przechodzę teraz do relacji z kolejnego dnia wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

Pomimo obowiązującego bezwarunkowego zawieszenia broni, nadal ukraińskie wojsko narusza jego postanowienia prowadząc ostrzał w kierunku linii obronnych sił powstańczych.

W dniu wczorajszym pierwsze naruszenie zawieszenia broni miało już miejsce około godziny 14:00 gdy przy użyciu opancerzonych wozów bojowych, moździerzy kaliber 82 mm, automatycznych granatników i ręcznej broni maszynowej ukraińscy żołnierze ostrzeliwali przez ponad godzinę z kierunku Piasków, teren donieckiego lotniska i jego południowe okolice, w tym rejon otaczający serwis „Volvo-Centrum”.

W nocy, od godziny 20:20 ukraińskie wojsko ponowiło ostrzał tego samego rejonu rozszerzając jego zasięg na wieś Żabiczewo i północne obrzeża dzielnicy Kujbyszewskiej.

W rejonie Gorłówki ukraińskie wojsko po raz drugi w ciągu ostatnich dni ostrzelało teren otaczający szkołę nr. 15 w miejscowości Zaicewo znajdującej się na północ od Gorłówki. Ostrzał terenu należącego do szkoły przeprowadzono przy użyciu moździerzy kaliber 82 mm z czego sześć pocisków spadło w okolicach budynku szkolnego. Nie odnotowano ofiar wśród ludności cywilnej, ani poważniejszych strat materialnych.

Łącznie ukraińskie wojsko w ciągu ostatniej doby naruszyło sześć razy warunki zawieszenia broni.

O incydencie władze DRL poinformowały oficjalnie misję OBWE w Doniecku.

Ze swej strony ukraińskie dowództwo wojskowe poinformowało o incydentach jakich mieli się dopuścić „separatyści” w rejonie donieckiego lotniska, gdzie ataków dokonuje batalion „Somalia” pod dowództwem „gangstera” Giwiego oraz w rejonie miejscowości Nowotoszkiwki i Nowogorodska oraz Szirokije , gdzie przy użyciu broni maszynowej prowadzono ostrzał ukraińskich pozycji obronnych. Ostrzał też prowadzony miał być w rejonie Butowki, Marinki i Staromichajłowki, gdzie użyto nawet czołgów.

W  kierunku Donbasu ukraińskie dowództwo wojskowe kieruje w ciągu ostatnich dni transporty ciężkiego sprzętu.

Wczoraj w Chersoniu jeden z takich transportów kolejowych z ciężkimi działami samobieżnymi zauważył Aleksander Żurawko, który umieścił o tym relację na swojej stronie na Facebooku:

„Pisałem już wcześniej o przejeździe transportu z czołgami w kierunku Donbasu. Wczoraj zaś pomiędzy godzinami 15 a 15:30 na stacji kolejowej w Chersoniu znajdowała się nowa partia sprzętu wojskowego dla Donbasu. Tym razem były to ciężkie działa samobieżne. Jest to bardzo przygnębiające i niepokojące, gdy widzi się kraj pogrążony w nędzy, który zamiast znaleźć kompromis, aby wydostać się z otchłani z uporem maniaka rwie się do wojny z własnym narodem, aby w efekcie kolejny raz przegrać.  Wszyscy generałowie są tacy sami!”

https://web.facebook.com/avzhuravko

A to przedwczorajszy wpis na Facebooku tej samej osoby, gdzie poinformowano o transporcie czołgów T-80:

„Wczorajsze zdjęcia stacji kolejowej w Chersoniu. Transport kierowany jest w stronę Donbasu. Część zaś trafi do Czongar…”

https://web.facebook.com/avzhuravko

Jednocześnie w dniu wczorajszym służba prasowa ukraińskiej Straży Granicznej poinformowała, że w dniach od 17 do 19 listopada przejście graniczne na Krym w miejscowości Czongar zostanie zamknięte:

„Straż Graniczna apeluje do obywateli, którzy przekraczają granicę administracyjną między obwodem chersońskim a czasowo okupowanym terytorium Krymu, aby wziąć pod uwagę przy planowaniu podróży w dniach 17-19 listopada, że punkt kontrolny Czongar będzie czasowo nieczynny”

Prawdopodobną przyczyną zamknięcia tego przejścia granicznego w dniach 17-19 listopada, będzie w właśnie w tych dniach rozmieszczanie tam przez ukraińskie wojsko broni ciężkiej.

Dodam, że obecnie w pobliżu granicy z Krymem ukraiński sztab generalny zarządził przeprowadzenie ćwiczeń przez jednostki wojsk desantu morskiego i powietrznego:

https://web.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Na zakończenie tego wątku uzupełnię, że obserwatorzy misji OBWE również potwierdzili ruch sprzętu ciężkiego po stronie ukraińskiej frontu.

 

***

Wczoraj Rosja przedstawiła Ukrainie i Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu (MFW) propozycję dotyczącą spłaty ukraińskiego długu wobec Rosji.

Propozycja ta ma polegać na tym, że spłatę długu w wysokości 3 mld dolarów, którego zapadalność ma nastąpić do końca tego roku, rozłożono by w czasie dzieląc kwotę należności na trzy równe części. I tak pierwsza spłata należności w kwocie 1 mld dolarów miałaby nastąpić do końca następnego roku, zaś kolejne w ciągu dwóch następnych lat. Tym sposobem cała wierzytelność zostałaby spłacona przez Ukrainę do końca 2018 roku:

„Złożyliśmy nieoczekiwaną propozycję naszym partnerom. Nie tylko zgodziliśmy się zrestrukturyzować ukraiński dług, lecz nawet zaproponowaliśmy lepsze warunki niż te, o które prosił nas Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Proszono nas o przeniesienie płatności w kwocie 3 mld USD na przyszły rok. Odpowiedziałem, że jesteśmy gotowi na głębszą restrukturyzację; że jesteśmy gotowi na to, by w 2015 roku nie otrzymać żadnych pieniędzy, zaś w przyszłym roku dostać miliard, w 2017 roku – kolejny miliard, a w 2018 roku – jeszcze jeden miliard” – takie oświadczenie złożył dziennikarzom po zakończeniu szczytu G20 w Antalyi w Turcji rosyjski prezydent Władymir Putin.

Jeśli więc władze Stanów Zjednoczonych zgodzą się na propozycję rosyjskiego prezydenta, to oznaczać to będzie, że na podobnych prawach zechcą zrestrukturyzować swój dług inii wierzyciele, ale chyba tego finanse ukraińskie już by nie wytrzymały?

Tak więc prawdopodobnie propozycja Władymira Putina zostanie odrzucona.

Wczoraj przedstawiciel misji OBWE na Ukrainie ds. kontaktów gospodarczych domaga się od Kijowa jak najszybszego przywrócenia obrotu bezgotówkowego pomiędzy Ukrainą a częścią Donbasu znajdującego się pod kontrolą władz powstańczych.

Na koniec kilka zdjęć:

Chersoń wczoraj- transport ciężkiego sprzętu do Donbasu.

Stacja kolejowa w Chersoniu przedwczoraj- transport czołgów T-80 w kierunku Donbasu i ku granicy z Krymem.

 

 

I jeszcze kilka aktualnych filmów:

***

Wiadomości filmowe ze świata:

Pozdrawiam.

120 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 17.11.2015r.- 271 dzień od nowego rozejmu.

 1. Witam i pozdrawiam

  Banderowcy nie są już na pierwszych stronach gazet zatem najpewniej zrobią wszystko lub przynajmniej bardzo dużo żeby na nie wrócić

  — I tak według pro-kijowskiego portalu Unian, niemiecki minister spraw zagranicznych Niemiec Steinmeier stwierdził, że Rosja angażując się w Syrii chce odciągnąć uwagę świata od Ukrainy

  http://www.unian.info/politics/1185520-steinmeier-russia-focusing-efforts-in-syria-taking-attention-away-from-ukraine.html

  — UE pcha Ukrainę do zawarcia trójstronnego układu z UE i Rosją o wolnym handlu. Czy to właśnie nie takie rozwiązanie proponował prezydent Putin jeszcze przed puczem banderowskim?

  http://www.euractiv.com/sections/europes-east/eu-pushes-ukraine-toward-trilateral-free-trade-including-russia-313816

  — Wolność mediów na Ukrainie: po zakupie przez oligarchę Firtasza ukraińskiego serwisu Euronews, Kijów postanowił odebrać mu koncesję

  http://www.euractiv.com/sections/global-europe/ukraine-bans-euronews-313112

  Polubione przez 13 ludzi

  • Nie mogę nigdzie znaleźć potwierdzenia tego co miał mówić Steinmeier nt zaangażowania Rosji w Syrii byleby tylko zrobić na złość Ukrainie. To jest o tyle ciekawe bo wydaje się, że Ukraińcy tworzą rzeczywistość alternatywną na poważnie, a w szczególności, próbują przekonać świat nie tylko do tego, że Juliusz Cezar był Ukraińcem, ale i sprawić wrażenie, że państwem środka nie są już Chiny, ale właśnie Ukraina.

   Gdyby Steinmeier faktycznie coś takiego powiedział, to stawiałoby to pod znakiem zapytania wiarygodność Schultza co do tego, że to Polska w ramach europejskiej solidarności domagała się sankcji na Rosję w zamian za co Polska solidarnie powinna przyjąć od Niemiec czy Włoch uchodźców.

   Polubione przez 8 ludzi

 2. Witam serdecznie i wraz z podziękowaniem i tradycyjnymi piecioma gwiazdkami dodam że Federacja Rosyjska dała klasyczny szach-mat Krainie i jej właścicielom…
  Bo odroczenie spłaty, tak niezwykle korzystne dla Krainy jest uwarunkowane gwarancjami „wiarygodnych instytucji finansowych” lub Unii / USA…. A jak powiedzial WWP czasu jest niezwykle mało by taką operację przeprowadzić…
  Polecam: http://delyagin.ru/news/90250-vvputin-pojmal-zapadnykh-organizatorov-natcistskogo-perevorota-na-ukraine-rassrochka-v-obmen-na-garantii.html#.VkpLZXWkW14.twitter

  Polecam zdanie ukraińców o tym jaki jest cynizm „przeklętych Moskali” w związku z tym że nie chcą ukrom darować długu…
  W linku link niezły!
  http://vk.com/brusek?w=wall274493429_21592%2Fall

  OBWE zaczęło zmieniać ton – bo naciska na Kijów by odblokować finanse Donbasu oraz zaczęto oficjalnie zauważać że kijowianie wywożą „technikę” z miejsc gdzie się ona znajdowała na tyłach…

  Trochę o upadłej ekonomii:
  http://vesti-ukr.com/strana/123805-ukraincy-nazvali-samuju-dolgozhdannuju-reformu#
  Generalnie obywatele Krainy nie wierzą w „reformy”
  .https://pp.vk.me/c627227/v627227553/2a6bb/EJ_HbctUEso.jpg

  O warzywach i owocach oraz cenach:
  http://politrussia.com/ekonomika/ovoshchi-neschaste-436/
  .http://politrussia.com/upload/iblock/be9/be906b6a3100911551bfcaa249e9a110.png
  .http://politrussia.com/upload/iblock/128/12824c84355ad5261471de898f8b20bb.png
  .http://politrussia.com/upload/iblock/ba3/ba3a9fd5616f22effc511d7c82d90335.jpg

  Napisał ktoś „jak żyć”? Zamieścił rachunki:
  http://vk.com/brusek?w=wall274493429_21610%2Fall
  .http://cs628123.vk.me/v628123398/1f975/3hmCSPD6q0w.jpg
  .http://cs628123.vk.me/v628123398/1f97e/TR7vJMe7Sbw.jpg

  Kraina oraz Unia są przeciwne przyjęciu dokumentów jakie dostali od FR w sprawie przyjęcia Krainy do Unii… A miało byc wszystko tak by wszystkie strony były zadowolone… Teraz nagle – bum!
  http://dnr-news.com/dnr/27404-ulyukaev-ukraina-i-es-protiv-prinyatiya-dokumentov-s-rf-po-ih-associacii.html

  Dobrowolcy z Czech w armii Noworosji:
  .https://youtu.be/MlZqE-IX2bk
  .https://youtu.be/gkWGfxHy1Xg

  O sytuacji w DNR od korespondenta „Mag’a”. Dwie ciekawe części
  http://vk.com/brusek?w=wall274493429_21596%2Fall
  http://vk.com/brusek?w=wall274493429_21583%2Fall

  Mariupol pod wodą:
  http://nahnews.org/430206-uragan-i-liven-v-mariupole-gorod-chastichno-obestochen-i-zatoplen/?utm_source=VK&utm_medium=nova&utm_campaign=VV

  Ukry strzelają ale w czyjeś a nie boskie okna:
  .https://youtu.be/x0kqLect4BI

  „Rosja niedocenia „ukroigila””
  .https://youtu.be/3tQbIBSFmBE

  Już o tym chyba było, że Wikileaks opublikowała 30 godzin nagrań dokumentujących rozmiar korupcji w Białym Domu
  http://rusnovosti.ru/posts/395969

  W bonusie po polsku:
  https://pracownia4.wordpress.com/2015/11/17/ameryko-twoja-solidarnosc-z-paryzem-jest-zenujaco-nieprzemyslana/

  Czy nowy rząd będzie pamiętał jak Ukraińcy i nasi sojusznicy potraktowali prezydenta Dudę? https://obserwatorpolityczny.pl/?p=36719

  Polubione przez 11 ludzi

 3. Dwie informacje o „bojacach” armii ukraińskiej. Wczoraj jeden „bojec” armii ukraińskiej został znaleziony martwy na poligonie w obwodzie rówineńskim. Podobno przy zwłokach nie stwierdzono śladów udziału „osób trzecich”;
  http://112.ua/kriminal/na-rovenskom-poligone-umer-44-letniy-voennyy-272524.html
  Ps. Co nie wyklucza że później rodzina odnajdzie 5 ran postrzałowych i od pchnięć nożem…
  Z kolei w Zajcewie w pobliżu Artiemowska (obwód doniecki) „bojec” armii ukraińskiej prawdopodobnie zabił dwie tamtejsze mieszkanki w wieku 78 lat i 39 lat, a następnie popełnił samobójstwo;
  http://112.ua/kriminal/v-zaycevo-doneckoy-obl-naydeny-ubitymi-dve-zhenshhiny-i-muzhchina-272677.html

  Polubione przez 10 ludzi

 4. Część II tematów „ukraińskich” – zanim przeskoczę do linków związanych z terroryzmem…

  Memy:
  .http://cs625831.vk.me/v625831236/3babb/zoPDf5g9Vkk.jpg
  .http://cs627620.vk.me/v627620796/28269/BeamzyMyfUQ.jpg
  .http://cs622628.vk.me/v622628822/41fec/Vl6hfWQtRuU.jpg

  Arcybanderowiec Korczyński proponuje by na u’Krainę ściągnać wszystkich uciekinierów z IGIL
  http://dnr24.com/main/15617-korchinskiy-predlozhil-prevratit-kiev-v-ubezhische-dlya-terroristov-igil.html

  .http://cs629115.vk.me/v629115884/25d50/YnI_Fz7j4Bg.jpg
  .http://cs629115.vk.me/v629115416/1f21c/ZqlyO_RfvEI.jpg
  Значит гордимся ИГИЛом? Ну-ну! Гореть вам с ним в одной геенне!

  Może OT? A może nie całkiem? Aleksander Zinowjew z roku 1993. Jest to materiał typu „półkownik” – długi czas nie publikowane…
  .https://youtu.be/gQOS260TUWA

  Władze USA juz przestały liczyć na rosyjską „opozycję”. Teraz stawiają na gejów! Będą ich popierać, szkolić i nawet może im zrobią osobna „olimpiadę”?
  http://anna-news.info/node/46852
  .http://cs630429.vk.me/v630429110/13b/LC7NfC1_Qc0.jpg
  http://regnum.ru/news/society/2013482.html
  .http://cs543101.vk.me/v543101245/b7a3/b6wC-CTfdDk.jpg

  Ukry liczyli że wejdą z produktami spozywczymi na rynki azjatyckie. Na razie porażka. Wietnam odmówił zakupów zgniłego zbożą…
  http://vk.com/brusek?w=wall274493429_21581%2Fall

  Z działalności SBU. Nie jest prawdą że oni szukaja tylko „Moskali”. Łapią tez swojaków, hierojów ATO i bestialsko ich przesłuchują
  http://dnr24.com/main/15621-v-sbu-10-dney-zhestoko-pytali-heroya-ato-zasovyvali-stvoly-v-rot-i-podveshivali-s-balkona.html
  В СБУ 10 дней жестоко пытали хероя АТО: засовывали стволы в рот и подвешивали с балкона

  Inny obrazek z UPAdłej.
  .https://youtu.be/TiiYtpJQlcs
  Inwalidom ATO np. bez nóg – wydaje się zaswiadczenia że są „przewlekle chorzy” – co pozbawia ich świadczeń..
  Добровольцам „АТО” с оторванными конечностями выдают справки об „общем заболевании”
  Доброволец „Правого Сектора” из Киева Александр Кикин, воевал в минометном расчете. Потерял ногу под Славянском 1,5 года назад из-за взрыва осколочной мины, которая попала в расчет. В результате попадания двое бойцов сразу погибли, а он был ранен.
  Получить справку о ранении от комиссии он не смог – оторванную ногу назвали общим заболеванием.
  „Герой” жалуется, что из-за этого он не может получить единоразовые выплаты, льготы и ” нормальную пенсию”, которая положена инвалидам войны.

  Te „przeklete Moskale” są tak złośliwe że odsłoniły pomnik Szewczenki w Nowosybirsku!
  .http://cs7003.vk.me/v7003128/121b7/av8kvAGpqm0.jpg

  Jeszcze jeden interesujący tekst o UPAdłej gospodarce i długach nie do spłacenia
  http://vegchel.ru/index.php?newsid=17723

  O Polakach i ukraińcach…
  http://dnr24.com/main/15622-bydlo-i-evropa-ob-otnoshenii-polyakov-k-ukraincam.html
  Tytuł „Bydło” i Jewropa…

  Spartak i „Pieriemirie”…
  .https://youtu.be/p9eYr1-DkMs

  Mem bez kropki:
  .http://cs627517.vk.me/v627517155/24db1/K8bVC9p3Gd0.jpg

  Festiwal Polskiej Kultury w Doniecku
  http://www.liveinternet.ru/community/moja_polska/post376972403//

  Trochę muzyki na koniec…
  http://vk.com/brusek?z=video239029384_171565457%2Fc707b0a452a959d3a2

  Polubione przez 11 ludzi

  • Ad. 1

   „Arcybanderowiec Korczyński proponuje by na u’Krainę ściągnać wszystkich uciekinierów z IGIL…”- a jak na UPA-inie zrobią Państwo Islamskie?

   Ad. 2

   „Teraz stawiają na gejów! Będą ich popierać, szkolić i nawet może im zrobią osobna „olimpiadę”?,,- a powiedzieli jakie dyscypliny będą na tej „olimpiadzie”?

   Ad. 3

   „Inwalidom ATO np. bez nóg – wydaje się zaswiadczenia że są „przewlekle chorzy” – co pozbawia ich świadczeń..”- niestety ale u nas jest zupełnie podobnie.

   Kiedyś opacznie będąc w ZUS-ie aby załatwić tam jakąś sprawę byłem świadkiem jak człowiekowi, który podczas wykonywania pracy stracił prawą nogę, po rekonwalescencji ZUS odmówił mu przedłużenia renty. Szanowna pracownica tej instytucji powiedział mu, że „przecież może sobie znaleźć taką pracę do wykonywania której obie nogi nie są potrzebne”.

   Pozdrawiam.

   Polubione przez 11 ludzi

   • Ad.3

    To co napiszę, nie jest popularne, ale często ma rację orzecznik ZUS.
    Znam to z autopsji:
    – Mój brat ledwo chodzi, porusza się na wózku, ale nie przeszkodziło mu to zostać Profesorem „belwederskim.
    – Mój kolega na studiach miał wypadek i jest sparaliżowany od pasa w dół; skończył studia inżynierskie (energetyka), teraz pracuje na kierowniczym stanowisku.
    – Sąsiad;w młodości stracił nogę w wypadku – jest szewcem.
    – Moja żona: paraliż jednostronny po udarze mózgu – dopóki miała zlecenia (tłumaczenie książek fachowych) pracowała.

    Polubione przez 7 ludzi

     • „…naucz Pan starego szewca krawiectwa.”

      Tylko my tu „mówimy” o młodych weteranach ATO. Ci jak na razie, poza przysłowiową obsługą kałacha, nie wiele więcej umieją, Więc mogą się szkolić.
      Problem nie w tym, że tracą rentę, ale w tym, że nie ma już instytucji, które pomagają inwalidom znaleźć pracę i szkolić się. Za „ancien regime” były Spółdzielnie Inwalidów, ale to był „wredny komunizm”.
      To samo trenowali Amerykanie po Wietnamie.

      Polubione przez 6 ludzi

     • Z tego co pamiętam, wszystkim inwalidom wojennym, którzy niezdolni byli do pracy amerykańska armia płaciła bardzo wysokie renty + odszkodowanie.

      Tak więc nie było tam problemu z utrzymaniem się ich przy życiu, bo problemem była nuda i osamotnienie. Dlatego tacy ludzie sami chętnie poszukiwali jakiejkolwiek pracy, którą mogli wykonywać pomimo swego kalectwa.

      Jak sądzę Ukraińcy to jednak inna nacja i praca z pracą im nie jest po drodze.

      Pozdrawiam.

      Polubione przez 7 ludzi

     • „Gorzej zaś ma kierowca zawodowy który stracił nogę bądź rękę.” A jaka szkoła w Polsce kształci w zawodzie kierowca ? Oczywiście dla takiego człowieka jest to tragedia ale…
      Mam znajomego który stracił nogę w wypadku pociągu i od 25 lat świetnie sobie radzi na rynku pracy bez pomocy ZUS , zwiazków itp. Jest (z wykształcenia) elektronikiem a był (przed wypadkiem) listonoszem.Wykorzystuje swoje wykształcenie. Ale prawda jest taka że osoba potrzebująca wsparcia ZUS nigdy jej nie dostaje, natomiast wieloletnie cwaniaki wiedzą jak takie świadczenia uzyskać. A tak być nie powinno.

      Pozdrawiam

      Polubione przez 6 ludzi

     • „Z tego co pamiętam, wszystkim inwalidom wojennym, którzy niezdolni byli do pracy amerykańska armia płaciła bardzo wysokie renty + odszkodowanie.”

      Płaciła armia, a nie amerykański odpowiednik ZUSu. Płaciła, bo to było „zagwarantowane w umowie o pracę”.

      Polubione przez 6 ludzi

 5. Do Kijowa na stanowiska naczelnika tamtejszej policji przeniesiono , dotychczasowego naczelnika policji z Lwowa (od sierpnia tego roku), Zozulę, który oskarżany jest o „słabośc do środków odurzających”, m.in. zatrzymano go podczas jednej z kontroli na drodze, gdy przewoził zakazane środki psychotropowe…
  http://antifashist.com/item/tupoj-i-eshhe-tupee-rukovodit-kievskoj-policiej-naznachen-narkoman-zozulya.html
  Parę zdjęć „nowego kijowskiego naczelnika” Zozuli…

  >http://rian.com.ua/images/37284/38/372843864.jpg

  Polubione przez 9 ludzi

 6. Na razie chyba najważniejszą informacją dnia jest oświadczenie FSB a potem Pana WWP o tym, że katastrofa A321 była spowodowana ładunkiem wybuchowym o sile ok. 1 kg TNT.
  http://ria.ru/world/20151117/1322621475.html#ixzz3rjlOJWYd
  http://lenta.ru/news/2015/11/17/putin1/

  Pan Putin oświadczył że wszyscy sprawcy zostaną złapani i nigdzie nie mogą czuć się bezpieczni. Zostaną nasilone naloty na terrorystów w Syrii a FSB oferuje nagrodę pieniężną (50 mln USD) za pomoc w schwytaniu sprawców…
  http://ria.ru/incidents/20151117/1322620905.html#ixzz3rjf10ykX
  http://vk.com/brusek?w=wall274493429_21606%2Fall
  http://vk.com/brusek?w=wall274493429_21607%2Fall

  W udziale lub wspomaganiu terrorystów są podejrzewane egipskie „spec-służby”
  http://anna-news.info/node/46859
  W linku linki: http://vk.com/brusek?w=wall274493429_21609%2Fall

  Colonel:
  http://colonelcassad.livejournal.com/2478221.html

  Polubione przez 9 ludzi

 7. „Kalifat Europa”…
  Wklejam tutaj zamiast w „Syrii”…

  Eksperci twierdzą że władze Francji są współodpowiedzialne a nawet że są „przestępcami” – bo dopuściły do masakry w paryżu
  https://russian.rt.com/article/130520

  Czy „Paryż” to kolejna „Operacja Gladio”?
  http://vk.com/brusek?w=wall274493429_21613%2Fall
  http://gvozd.su/?p=16186
  http://regnum.ru/news/polit/2012348.html

  Kolejne opinie o „Paryżu”
  http://dnr24.com/main/15629-hardingush-pro-terakt-v-parizhe.html

  Мертвый лес | Блог Юлии Бражниковой
  http://cont.ws/post/147784

  Calais: .https://youtu.be/pjbssE2NwMg

  .https://youtu.be/TFBbYC5poMc
  Kto zatrzyma IGIL…

  Fotki tego którego zatrzymała policja i wypuściła, a teraz znów szuka…
  http://vk.com/brusek?w=wall274493429_21580%2Fall
  .http://cs7064.vk.me/c540108/v540108093/f56f/300R_WPHpeo.jpg
  .http://cs7064.vk.me/c540108/v540108093/f576/SQjlmdSQ_lo.jpg

  We Francji zaczeła się wojna…
  http://vz.ru/world/2015/11/16/778382.html
  .https://youtu.be/c-V1DQAVicQ
  http://vk.com/brusek?z=video-16470106_171824310%2F3d505ec2dc01f02465

  В Сербии арестован мужчина с паспортом, данные которого идентичны документу, найденному у одного из исполнителей терактов в Париже, сообщает The Guardian: http://ria.ru/world/20151117/1322553555.html
  W Serbii aresztowano właściciela oryginalnego paszportu – jaki znaleziono przy jednym z zamachowców

  Francuzi będą aresztować wszystkich co wracają z Syrii????
  Источник: Французские власти грозят арестами вернувшимся из Сирии гражданам
  ➡ Читать далее: https://russian.rt.com/article/130559

  Opisuje wszystko kobieta co przezyła masakrę
  http://vk.com/brusek?w=wall274493429_21573%2Fall
  http://www.factroom.ru/life/isobel-bowdery-paris

  Były pracownik niemieckich służb o terroryźmie i wojnie w Syrii
  Бывший немецкий разведчик: В Сирии не гражданская война, а война управляемая извне
  Выступление бывшего немецкого разведчика Райнера Вольфганг Рупп (Rainer Wolfgang Rupp), так же известный как агент Топаз на конференции посвящённой столетию антивоенной конференции Zimmerwalder.
  .https://www.youtube.com/watch?v=MqEBinROB0o

  http://ria.ru/syria_is/20151117/1322571830.html
  Фийон: уже месяцы призываю сотрудничать с РФ, сколько времени потеряно

  Czesi nie wierzą już w Shoengen…
  http://politvesti.tk/?p=8465

  Satanowski 2x o Paryżu…
  .https://youtu.be/EsEAXx6CHMI
  .https://youtu.be/zrjwqCWOxBw

  Tych dzieci nie żal Europie… +18!
  http://vk.com/brusek?w=wall274493429_21615%2Fall

  Ponad połowa Stanów odmawia przyjmowania uchodźców z Syrii
  http://ria.ru/world/20151117/1322466740.html

  W bonusie mem szkolno-ukraiński a raczej zdjęcie zwyczajne:
  .http://cs629218.vk.me/v629218600/1e012/kP5yHA7Hb8I.jpg
  Даже страну угадывать не нужно, флажок виден. Вот в кого они вырастут?

  + bonus specjalny. Moralność czy kasa? KASA, Misiu KASA!!! (KONIECZNIE)
  .https://youtu.be/3Gwuxl6me68

  Polubione przez 13 ludzi

 8. Jurij Butusow, naczelny prokijowskiego „Censor.net” opisał zdarzenie z 15 listopada, kiedy to w trakcie alkoholowej libacji w jednej z brygad „niezwyciężonej armii kijowskiej” na Donbasie doszło do strzelaniny. Jeden z „bojców” miał rozstrzelać trzech swoich kompanów, zanim sam został zastrzelony…
  http://infocenter-odessa.com/32531-yuriy-butusov-alkogol-odin-soldat-rasstrelyal-troih-svoih-sosluzhivcev-i-byl-ubit-otvetnym-ognem.html

  Polubione przez 8 ludzi

 9. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz skrytykował oświadczenia polskich władz na temat kryzysu migracyjnego

  i

  Martin Schulz dobitnie stwierdził, że Polska jest krajem, który dużo wymaga od innych, a od siebie mało daje. Nawiązał w tym miejscu do tego, że Polska jest jednym z największych beneficjentów europejskich funduszy i krajem, który stale czegoś się domaga: broni, żołnierzy, dotacji, czy w końcu SANKCJI WOBEC ROSJI.

  http://pl.sputniknews.com/polska/20151117/1442397/uchodzcy-schulz-szymanski-PiS.html

  Polubione przez 8 ludzi

 10. Ukraińcy mogą roznieść „afrykański pomór świń”, przekonuje Bogusław Krasowski, Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii;
  http://radio.opole.pl/100,128698,na-opolszczyznie-nie-ma-zagrozenia-afrykanskim-p&s=1&si=1&sp=1
  „Ta choroba nie jest groźna dla ludzi, ale żywność wyprodukowana ze zwierząt chorych na ASF może trafić do nas. Wiemy, że jest u nas sporo Ukraińców – na granicy odbiera się taką żywność, ale inwencja ludzka nie zna granic. Możemy tylko apelować do zdrowego rozsądku – zwraca uwagę”…

  Polubione przez 9 ludzi

 11. Pani Szyłowa o tym że pod hasłem „walki z terroryzmem” jakis rodzaj stanu wojennego jest wprowadzany w Dniepropietrowsku
  И ВНОВЬ О ТЕРРОРИЗМЕ – ТЕПЕРЬ В ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ

  Уважаемые соотечественники!
  Теперь выборы в Украине порождают терроризм. В Днепропетровске второй тур местных выборов тому подтверждение. Милиция Днепропетровщины официально объявила о террористической угрозе: http://112.ua/obshchestvo/v-dnepropetrovske-miliciya-..
  В город введена тяжелая боевая техника, а криворожский городской совет окружает здание КАМАЗами. Да, все это – Украина спустя почти два года после Евромайдана, превращенная олигархами в помойку с белыми неграми, «Ку-клукс-кланом» и хазарской властью.

  Jak ambasada nacisnęła to Poroszenko przyklaskuje
  http://dnr-news.com/dnr/27416-poroshenko-pod-davleniem-ssha-otpravlyaet-v-otstavku-genprokurora.html
  Prokurator generalny do dymisji?

  Zdjęcia z Kijowa – tam gdzie „coś w aucie wybuchło”
  http://vk.com/brusek?w=wall274493429_21638%2Fall

  Zapis rozmówek na radyjku… Majdanowcy = ukraińcy – to chorzy ludzie…
  Długi zapis…
  http://vk.com/brusek?w=wall274493429_21654%2Fall
  .https://youtu.be/Jruw2xkqSHE
  Дядя Серёжа давит бандеровцев и прибалтов на 3700 кГц

  Biznes uchodźcy
  http://vk.com/brusek?z=video274265138_171372980%2Fd54392d27da6832915
  Niektóre rodziny które uciekły z Donbasu na strone kijowską próbuja zarabiać jakimś małym biznesem. Ale mafia ich niszczy. Niektórzy sa tak zdesperowani że chca się podpalić na znak protestu
  http://vk.com/brusek?w=wall274493429_21655%2Fall

  Długi tekst dobrze udokumentowany – zdjęcia i filmy – o igilowcach czyli terrorystach na u’Krainie
  http://vk.com/brusek?w=wall274493429_21658%2Fall
  .http://cs628128.vk.me/v628128567/23053/GcknzVYr7CQ.jpg
  .http://cs628128.vk.me/v628128567/23045/xlHkjdMftvI.jpg
  .http://cs628128.vk.me/v628128567/2304c/17e6zIO3s-E.jpg
  .http://cs628128.vk.me/v628128567/2305a/5-4FjLEKLaU.jpg
  .http://cs628128.vk.me/v628128567/23061/8Ufb1mDmTUc.jpg
  .http://cs628128.vk.me/v628128567/23068/WQO1Ime-Z7Q.jpg
  .http://cs628128.vk.me/v628128567/2306f/Fdmf9–jN_0.jpg
  .https://youtu.be/Xm4Fyuoi9Yk
  .https://youtu.be/SIXKukwuFug
  .https://youtu.be/1MYy5CrpEOs

  Polubione przez 6 ludzi

 12. Coś się chyba szykuje
  Z naszych mediamatołów.pl
  http://wiadomosci.onet.pl/swiat/ukraina-zaostrzenie-w-donbasie-separatysci-uzyli-gradow/9qpnsf

  I przykładowy komentarz:

  ~stefans : Trzeba koniecznie odwrócić koniunkturę w Europie coraz wyraźniej pro rosyjską. Możemy się spodziewać informacji, ze na przykład 2 pociski wystrzelono przeciwko biednej ukraińskiej armii. Byle głośno, bo pieniądze uciekają a popularność przywódców spada na zachodzie na łeb na szyję. Czekam teraz co wymyśli SBU. To dobra służba jeżeli chodzi o prowokacje natomiast guzik ją obchodzi, gdzie idzie broń produkowana na Ukrainie. Przykładem są ciekawe zakupy przez USA i Izrael kilka lat temu na przykład kilkudziesięciu tysięcy kałachów, a tak się składa, ze obie armie tych krajów takiej broni nie używają. Dziwnym trafem dostawy trafiły w ręce „umiarkowanych” ( teoretycznie ) w Syrii. Rozśmieszają mnie komentarze o dostawach rosyjskiej broni dla dżihadystów pisanych na tym forum. Broń może konstrukcji rosyjskiej ale produkcji ukraińskiej. zwiń

  Polubione przez 10 ludzi

 13. Takie coś na pewnym probanderowskim i rusofobicznym, a w związku z tym „demokratyczny” portalu ???

  „Rosja dokonała zmasowanego uderzenia rakietowego i bombowego w główny bastion Państwa Islamskiego – syryjskie miasto Ar-Rakka – podaje Reuters.
  Rosyjska armia użyła bombowców strategicznych i rakiet manewrujących odpalonych z okrętów na Morzu Śródziemnym. Pociski przeleciały nad terytorium Turcji, o czym Moskwa uprzedziła wcześniej NATO i Waszyngton – twierdzą agencje.”

  I jeden z dopuszczonych ( ?? ) komentarzy:
  „Na podstawie tych ataków , wyobraźcie sobie Ukraińcy co Rosjanie mogliby zrobić w waszym kraju gdyby nie traktowali was jak braci „. 🙂

  Polubione przez 9 ludzi

  • Nie ma potwierdzenia czy celem rosysjkich rakiet (prawdopodobnie uzyto nowych rakiet H-101) była Rakka.
   Nie ma potwierdzenia że „coś” przelatywało nad Turcją.
   Na razie wiadomo że rakiety manewrujące Kaliber odpalił okręt podwodny „Rostów nad Donem” który znajduje się „gdzieś we wschodniej części Morza Śródziemnego”.
   Z kolei bombowce strategiczne najprawdopodobniej leciały nad Morzem Czernym i Śródziemnym – odpaliły 34 rakiety manewrujące…
   Tyle na razie zauwazyłem…

   Polubione przez 4 ludzi

   • A wiadomo jakich bomb użyły te bombowce strategiczne?? Może zdecydują się Rosjanie na użycie ,, ojca wszystkich bomb” ODAB -1000 ( bomb termobarycznych). 🙂 Nie cackać się z brodaczami.

    Polubienie

 14. Trochę poezji z onetu chyba wartej przytoczenia…

  Post niejakiego -TYU odnoszący się do informacji o zaostrzeniu sytuacji w Donbasie:

  Skrzyżowanie wieprza ze świnią
  rządzi dzisiaj UPA-iną
  Ojciec wieprza ,Knur dojrzały
  nie żałował swojej pały
  Ruchał wszystkie bander-świnie
  „myśląc wciąż o UPA-inie
  I powstała kreatura
  Trochę z lochy,trochę z knura
  Poroświnią ją nazwali
  Broń ojczyzny-przykazali
  Stosuj wszystkie chwyty świńskie
  Krótko mówiąc UPA-ińskie
  Możesz grabić i mordować
  Swoich nie ma co żałować
  Noworosję głodem zabij
  Kogo da się ,na pal nabij
  Gdy już skończysz tę robotę
  będą chwalić ciebie , potem …
  Sto pomników ci postawią
  I odznaczą cię orderem
  W końcu jesteś bohaterem

  Tak się stało też z banderą
  co porównać go z cholerą
  to by było nadużycie
  Bo cholera skraca życie
  lecz choroba to zwyczajna
  A nie wesz co wyszła z łajna
  Wesz co się hierojem stała
  bo Polaków mordowała

  Polubione przez 6 ludzi

 15. Naczelny Prokurator Wojskowy Ukrainy Matios „wytłumaczył” dlaczego społeczeństwo ukraińskie jest mało informowane o tym co sie dzieje na Donbasie. Ponieważ wszystkie te fakty objęte są klauzulą „ściśle tajne”…
  http://xn--j1aidcn.org/%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%82-%D0%B3%D1%80/

  Polubione przez 7 ludzi

 16. Wojna informacyjna przeciwko DRL staje się coraz intensywniejsza i nie dotyczy tylko tematyki rzekomych ostrzałów.

  Rozpowszechniane są informacje o planowanej wizycie w Doniecku przedstawicieli niemieckiej ultrakonserwatywnej partii. W związku z tym MSZ DRL wydało dementi, w którym m.in. mówi, że zarówno partia jak i personalia liderów zostały wymyślone.
  Jednocześnie Ministerstwo zaleca autorom podobnych prowokacji podchodzić bardziej starannie i twórczo do tak bardzo ważnego dla nich „rzemiosła”.
  http://dnr-online.ru/zayavlenie-ministerstva-inostrannyx-del-dnr-otnositelno-vizita-liderov-nemeckoj-ultrakonservativnoj-partii/

  Następny przykład – bez kropki.

  Po prostu brakuje słów do oceny tej prowokacji. W tekście jest mowa, że DRL regularnie wysyła do Syrii swoje wojska. Poza tym postanowiono otworzyć w DRL ambasadę Allaha. Wszystkie te bzdury wg prowokatora oświadczył A.Zacharczenko. Czego to ukry nie wymyślą, no ale mają po temu specjalne ministerstwo! Jestem pewna, że w ogóle nie ma w Republice gazety o tym tytule.

  Polubione przez 8 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.