Wojna domowa na Ukrainie 31.12.2015r.- 315 dzień od nowego rozejmu.


Podczas rozmowy telefonicznej z przywódcami państw tzw. kwartetu normandzkiego, ukraiński prezydent Petro Poroszenko domagał się odwołania zaplanowanych w Ługańsku i Doniecku wyborów do władz lokalnych.

„W tej kwestii ukraiński prezydent podkreślił, że przeprowadzenie takich wyborów jest nieważne z punktu widzenia ukraińskiego prawa, gdyż powinny się one odbyć z udziałem strony ukraińskiej, pod nadzorem ukraińskich mediów, Centralnej Komisji Wyborczej, przy udziale międzynarodowych obserwatorów i według zasad i standardów OBWE ODIHR”– napisano na ten temat w oświadczeniu biura ukraińskiego prezydenta.

Takie postawienie sprawy przez ukraińskiego przywódcę dowodzi jego oderwania od realnej rzeczywistości i jednocześnie zakwestionowania podpisanych w dniu 12 lutego tego roku porozumienia pokojowego w Mińsku.

To oderwanie od rzeczywistości polega na tym, że nadal sądzi on, że powstańcy ugną się przed dyktatem Kijowa, a przecież ich zwycięstwem zakończony bunt był właśnie sprzeciwem wobec takiego traktowania tego regionu i ludzi tam zamieszkujących przez władzę centralną.

Więc jak sądzi ukraiński prezydent, że teraz gdy zwycięstwo jest po stronie powstańców przystaną oni na arbitralnie narzucane im warunki przez władze w Kijowie?

Czy wreszcie taka postawa Petra Poroszenki nie jest zaprzeczeniem rozwiązywania sporów na drodze demokratycznego dialogu?

Poza tym władze ukraińskie nic nie zrobiły w kierunku tegoż dialogu z władzami zbuntowanych republik, chociaż same się do tego zobowiązały podpisując porozumienie w Mińsku.

Jak wiadomo zmiany konstytucji, które nie były konsultowane z przedstawicielami powstańczych władz, nie były z nimi konsultowane, a pierwsze ich czytanie z wielkimi oporami zostało przegłosowane w Wierchownej Radzie, zaś kolejne które miało zatwierdzić ostatecznie zmiany w konstytucji miało mieć miejsce 20 grudnia i do tej pory się nie odbyło. Wynika to z tej prostej przyczyny, że najprawdopodobniej nie uzyska ono odpowiedniej większości głosów.

No więc jak w tej sytuacji można mówić o poważnym traktowaniu swoich zobowiązań przez kijowskie władze i jednocześnie w jaki sposób odczytują to ci, których siły zbrojne nasłane przez te same władze przez ponad rok zabijały tysiącami?

Od samego początku po majdaniarskiej rewolcie podejście obecnej ekipy, która przejęła władzę w Kijowie, do problemu Donbasu i ludności tam żyjącej było delikatnie to określając niewłaściwe (zresztą problem ten dotyczył całej rosyjskojęzycznej ludności Ukrainy), gdyż obarczyła ona wszystkimi nieszczęściami jakie spadły na Ukrainę w ciągu jej krótkiego okresu wolności właśnie tą mniejszość.

I tak wbrew deklarowanym przez Kijów przyjęciu standardów demokratycznego państwa prawa, rozpoczęto natychmiast brutalne czystki w administracjach wszelkiego szczebla, centralnych instytucjach oraz na szczeblu lokalnym. Jednocześnie pozbawiono język rosyjski statusu równorzędnego z ukraińskim języka urzędowego. Zaś czarę goryczy przelała sprawa do dziś nie wyjaśnionej i nie osądzonej przez właściwe organa władzy państwowej podlegającej Kijowowi brutalnej zbrodni ludobójstwa w Domu Związków Zawodowych w Odessie, wobec czego złożyły nawet oficjalny protest instytucje międzynarodowe.

To zdarzenie unaoczniło ludności Donbasu co i ją może czekać, gdy nie zachowają bierność wobec takiego rozwoju sytuacji. To było prawdziwe zarzewie buntu- strach o los swoich dzieci, swoją przyszłość, życie i dalszą możliwość funkcjonowania jako pełnoprawni współobywatele zamieszkujący na terenie jednego państwa.

Agresja ukraińskich sił zbrojnych dokonana na mieszkańców Donbasu, a szczególnie batalionów ochotniczych, których członków rekrutowano z szeregów skrajnie nacjonalistycznych środowisk politycznych spadkobierców zbrodniczej ideologi Stefana Bandery oraz często ze środowisk przestępczych, tylko utwierdziła ludzi w Donbasie, że ich bunt ma głęboki sens i jest jedyną możliwością zachowania przez nich swoich praw, odmienności kulturowej, języka a nawet życia.

Dlatego też jedyną możliwością pozostania Donbasu w składzie terytorialnym Ukrainy jest jego bardzo szeroko pojęta autonomia, z czym oczywiście ukraińskie środowiska nacjonalistyczne się nigdy nie pogodzą.

I to jest ten szkopuł, polegający na tym, że rozdźwięk pomiędzy tym co oczekuje Kijów, a tym co jest już praktycznie realną sytuacją w Donbasie jest nie do pogodzenia, szczególnie na warunkach narzuconych arbitralnie przez władze centralne.

Tego właśnie nie rozumie Petro Poroszenko, co dowodzi jego oderwania od rzeczywistości i tym bardziej uniemożliwia podjęcie jakiś konstruktywnych rozmów i osiągniecie w ich wyniku porozumienia.

Jedynym atutem, jaki posiada w swoich rękach kijowska junta jest siła i przemoc, ale powstańcy już udowodnili, że potrafią na to skutecznie odpowiedzieć, więc łudzenie się, iż tymi metodami można jeszcze cokolwiek osiągnąć jest tylko nieuprawnionym złudzeniem.

Daje to też odpowiedź jak dalej rozwijać się będzie sytuacja na południowo-wschodniej Ukrainie, która w tej sytuacji będzie ciągle tlącym się ogniskiem konfliktu, bez możliwości jego rozwiązania na drodze pokojowej.

W świetle tego tylko jakaś diametralna zmiana władz w Kijowie może uratować jedność terytorialną Ukrainy i przywrócić tam trwały pokój, ale oczywiście muszą to zrozumieć przede wszystkim sami Ukraińcy, chyba że nie zależy im na kształcie tego państwa jaki ono miało przed rewolucją na kijowskim Placu Niepodległości. Czego również nie można wykluczyć.

Jak na razie przywódcy państw kwartetu normandzkiego porozumieli się w sprawie przedłużenia obowiązywania umowy Mińsk-2 na przyszły rok, nie podając konkretnego terminu jej wygaśnięcia.

https://twitter.com/poroshenko?lang=ru

***

Na tym kończąc ten wstęp, przechodzę teraz do relacji z kolejnego dnia wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

Pomimo zadeklarowanego ostatnio przez kijowskie władze bezwzględnego przestrzegania zawieszenia broni w okresie świątecznym i nowego roku, w dniu wczorajszym nadal ukraińscy żołnierze prowadzili operacje militarne przeciwko powstańcom.

I tak już wczesną nocą w dniu wczorajszym ukraińskie wojsko przy użyciu opancerzonego wozu bojowego oddało z kierunku miejscowości Staromichajłowki dziesięć serii z ciężkiego karabinu maszynowego w stronę linii obronnych sił powstańczych.

Ostrzał ten nie spowodował na szczęście żadnych strat materialnych i ofiar wśród cywilów i powstańców.

To był jedyny poważniejszy incydent odnotowany przez stronę powstańczą.

Natomiast wg. komunikatu przekazanego przez służby prasowe ukraińskiego dowództwa wojskowego biorącego udział w tzw. operacji ATO; „rosyjscy terroryści” 31 razy naruszyć mieli warunki zawieszenia broni.

Do incydentów miało dojść w pobliżu Doniecka, a tam głównie w rejonie lotniska i miejscowości Piaski i Opytnoje oraz na zachód od Doniecka w okolicy Marinki.

Również w pobliżu Gorłówki nie było spokojnie, gdzie doszło do ostrzału w okolicy Zajcewa i Nowogorodska.

Walki miały się toczyć na północnym styku linii granicznej pomiędzy obwodem ługańskim i donieckim.

Ostrzał prowadzony miał być przy użyciu moździerzy kaliber 82 mm, ręcznych wyrzutni pocisków przeciwpancernych, ręcznych karabinów maszynowych i karabinów snajperskich:

Władze DRL nie wykluczają, że ze strony ukraińskiej może w okresie obchodzenia świąt  nowego roku dojść do jakiś prowokacji, dlatego też na ten okres wzmocniono siły Milicji Ludowej ŁRL na terenie Ługańska i miejscowości przyfrontowych.

***

Funkcjonariusze ukraińskiej Służby Bezpieczeństwa i Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego przy udziale prokuratorów zatrzymali w chwili przyjmowania łapówki po. dyrektora Departamentu Rozwoju Infrastruktury  Obwodowej  Administracji Państwowej w Odessie Tatianę Marczenko. Tatiana Marczenko w chwili zatrzymania miała przy sobie pieniądze o łącznej wartości 1,45 mln hrywien. Tak więc okazuje się, że w podległej gubernatorowi Odessy Michaiłowi Saakaszwilemu, który ciągle ostatnio publicznie oskarża władze w Kijowie o brak wyraźnych efektów w walce z korupcję, również nie jest o wiele lepiej. Lepiej by było, aby Saakaszwili zajął się podległymi mu instytucjami a nie się sprawami, które go nie leżą w jego kompetencjiach :

Strona ukraińska bez ostrzeżenia ponownie przerwała dostawy energii elektrycznej na Krym.

Obecnie na Krym nie ma żadnych dostaw ukraińskiej energii elektrycznej, ale nie spowoduje to już jakiś poważniejszych problemów w funkcjonowaniu infrastruktury i życia mieszkańców, gdyż dostarczana tam energia z Ukrainy zaspakajała obecnie tylko 10% potrzeb.  Tak więc obszary leżące na Krymie, które były zaopatrywane tylko prądem z Ukrainy, w ciągu dwóch godzin zostały przyłączone do niezależnej sieci energetycznej tego półwyspu.

Na koniec kilka zdjęć:

Kilka przednoworocznych zdjęć z wolnego Donbasu.

 

I jeszcze kilka aktualnych filmów:

***

***

Życząc udanej zabawy sylwestrowej oraz wszystkiego najlepszego w nadchodzącym 2016 roku, oby był on zdecydowanie lepszy niż obecny, a więc pełen szczęścia i samej radości- kończę dzisiejszą relację:

 

Pozdrawiam.

Reklamy

93 uwagi do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 31.12.2015r.- 315 dzień od nowego rozejmu.

  • Zapewne po pierwszym razie ,gdy dowiedzieli się ,że przyjemność wysadzenia słupów energetycznych vel złamanie umowy z FR dt wysyłki energii energetycznej kosztuje 150 000 $ DZIENNIE, zrozumieli, że ewentualne kary nie pokryją nawet zyski z blokpostów 🙂

   Polubione przez 3 ludzi

 1. UE obiecała Ukrainie po wejściu w życie decyzjo o strefie wolnego handlu (z dniem 1 stycznia) obnizke cen i poprawienie jakości. Komisarz UE ds Handlu Cecilia Malmström (to ta sama co opowiadała że wprowadzenie przez Rosje ceł na ukraińskie towary to złamanie porozumień z Mińska) podkreśliła, że wejście w życie decyzji o strefie wolnego handlu oferuje wyjątkową okazję do stabilizacji i dywersyfikacji gospodarki Ukrainy. Pomoc UE ​​będzie również dostępna dla ukraińskich małych i średnich przedsiębiorstw, co stworzy możliwości dla wzrostu gospodarczego oraz stworzenia nowych miejsc pracy. http://newsdaily.com.ua/post/1163289

  Polubione przez 7 ludzi

  • Jako pseudo-ekonomista 😀 chciałbym się wypowiedzieć w sprawie środków z „demokracji” na rzecz rozwoju średniej i małej przedsiębiorczości na Ukrainie. Kwoty na powyższy cel maja pochodzić z EBOiR oraz Banku Światowego i … są doprawdy niewielkie (w skali kraju), wynosza raptem kilkadziesiąt milionów euro. Mowa tutaj o programach podobnych do realizowanych w polskich PUP-ach.
   Kwoty dofinansowania będą opiewać na kilkadziesiąt tysięcy hrywien(?, wciąż brak szczegółów) na uruchomienie własnej działalności np: jako lakiernik samochodowy, malarz, otwarcie swojego butiku. Skorzystają głównie ci pracujący w „szarej strefie”, którzy będą mogli zalegalizowac swa działalność i zakupić materiały/narzędzia za free ( bezzwrotną „pożyczkę” na rozpoczęcie działalności).
   Programy z europejskich banków nie „rozruszają” gospodarki Ukrainy, są po prostu zbyt małe, aby poza pojedynczymi przedsiębiorcami odczuli ich znaczenie obywatele Ukrainy. Ponadto z powodu korupcji tylko wybrane osoby, mające pieniądze lub znajomości otrzymają akceptację swych biznes-planów.
   Jedyny warty uwagi program to pomoc dla sektora rolnego dla Ukrainy, ale i tu środki otrzymają tylko „wybrani” i … nie pokryją zapotrzebowania na inwestycje związane z wieloletnim zapóźnieniem gospodarczym na Ukrainie.

   Polubione przez 4 ludzi

 2. NIe ze wszystkim sie zgadzam w tym tekscie (szczegolnie historyczne tematy) ale chyba warto rzucic okiem :

  „W Polsce szykuje się druga „kolorowa” rewolucja, po solidarnościowej, tym razem z majdanem, jak na Ukrainie po wcześniejszej „pomarańczowej” rewolucji, z możliwymi takimi samymi skutkami z wojną domową włącznie.”

  http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/12/czy-georg-soros-wywola-druga-kolorowa-rewolucje-w-polsce-z-wojna-domowa/

  Polubione przez 7 ludzi

 3. Czas na zabawę 🙂 Wszystkim życzę Szampańskiej Zabawy (na teraz), a w Nowym Roku byśmy pisali i mówili tylko o tym że w Syrii i na Ukrainie, a szczególnie na Donbasie idzie ku lepszemu. Gospodarzowi wytrwania i dalszego prowadzenia tego „lufcika informacyjnego” który jest „sola w oku” dla mediamatołów, a nam wszystkim cierpliwości…
  https://syrianfreepress.files.wordpress.com/2014/05/donetsk-people_s-republic-990×260-home.jpg?w=960&h=260&crop=1

  Polubione przez 9 ludzi

 4. „Hiszpański Oswald”

  „Gordon Duff jest wydawcą i głównym dziennikarzem witryny amerykańskich kombatantów „Veterans Today” (VT). Do organizacji tej należą byli członkowie sił zbrojnych – zwykli żołnierze, ale także generałowie, doskonali specjaliści w różnych dziedzinach sztuki wojennej – eksperci od lotnictwa, marynarki, służb specjalnych, strategii i taktyki etc. Gordon Duff (GD) jest jednym z nich (walczył w Wietnamie).”
  [..]
  „Pytanie: dlaczego NSA nie ujawnia rozmów na temat katastrofy smoleńskiej, prowadzonych przez czołowych polityków oraz ich bliskich współpracowników, zarówno w Polsce jak i Rosji?

  Gordon Duff wymienił NATO, jako potencjalnego sprawcę katastrofy w Smoleńsku. NATO jest jednym z instrumentów tworzących rząd światowy pod światłym kierownictwem oświeconych.”
  [..]
  „Jedynie oświeceni mieli powód, aby marne stosunki polsko-rosyjskie pogorszyły się, bo złe stosunki z sąsiadem zawsze osłabiają państwa. ”

  http://wolnemedia.net/polityka/hiszpanski-oswald/

  Polubione przez 8 ludzi

 5. Drodzy przyjaciele. W nadchodzącym roku życzę wam siły ducha. Moim krajanom życzę powstania z kolan. Jeśli nie zrozumiemy jak wielkim honorem jest być Słowianinem, to wciąż będziemy tylko pożałowania godnymi „slaves”!
  Chciałbym przekazać Wszystkim słowa człowieka, który dla mnie osobiście jest jednym z największych bohaterów, ponieważ sprawa o którą walczył była godna najwyższej ofiary:

  „Lepiej umrzeć, stojąc dumnie wyprostowanym niż żyć na kolanach”
  Emiliano Zapata

  W ten dzień wspominam też imiona wielu innych bohaterów, których życie zawsze było kompasem dla prawych ludzi: Helwiusza Pertynaksa, Juliana Apostaty, Spartakusa, Emiliano Zapaty, Nakona, Stoigniewa i wielu innych, bo lista jest na szczęście bardzo długa. Wreszcie pewnego Żyda, którego darzę wielkim szacunkiem. Mordechaja Vanunu.

  Pamiętajcie. Prawda zawsze zwycięży!

  Dobrego roku

  Polubione przez 8 ludzi

 6. „Głównie finansowana przez mega-potentata funduszy hedgingowych, George’a Sorosa i jego ludzi w CIA, obecną asymetryczną III wojnę światową wypróbowano jak każdy nowy produkt. „Tematyczne” rewolucje przetestowano w Serbii, Gruzji, Kirgistanie i na Ukrainie, na obalanie rządów nieposłusznym dyktatom niewybieranych, niepodlegających skrutynizacji kapitanów finansowej i politycznej przyszłości świata.”

  http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/09/mamy-iii-wojne-swiatowa-pierwsza-asymetryczna/

  Polubione przez 8 ludzi

 7. MM donosi o ostrzale Kominternovo przez ukrów. Na reszcie frontu nie zanotowano na tą chwilę żadnej aktywności militarnej i mam nadzieję, że do Nowego Roku 2016 tak już zostanie. Pan Dawid dzięki temu będzie mógł spokojnie i miło spędzić czas w towarzystwie panów Giwiego i Motoroli i reszty opołoczeńców i opołoczenek.

  Polubione przez 6 ludzi

 8. Moi mili państwo, na mnie już czas. Tak na koniec tego roku chciałem wszystkim , zarówno piszącym jak i czytającym złożyć najlepsze życzenia na Nowy 2016 Rok. Niech los wam sprzyja przez najbliższe 12 miesięcy i dostarczy jak najwięcej radości i sukcesów. Życzę też wszystkim dużo zdrowia , bo ono jest najważniejsze. Bez niego , nawet największe sukcesy nie mają znaczenia.
  Noworosji w roku 2016 życzę rozwoju, odbudowy i niepodległości, a także powiększenia terytorium. 🙂 Trzymajcie się !!
  Rosji życzę wytrwałości w przezwyciężaniu niesprawiedliwych sankcji ekonomicznych , a Panu Prezydentowi Putinowi , sukcesów na arenie międzynarodowej i w polityce wewnętrznej
  Polsce życzę rozwoju i zgody narodowej, tak byśmy wszyscy za 12 miesięcy, byli zadowoleni z kierunku w jakim ten nasz ,, wspólny dom ” podąża. 🙂

  Światu życzę uniknięcia konfliktu na skalę globalną. A pilotom tradycyjnie, tyle startów, ile lądowań.

  .http://adamczewski.blog.polityka.pl/wp-content/uploads/2010/02/champagne.jpg

  Udanej zabawy na dzisiejszą noc i już na sam koniec dla wszystkich – Szczęśliwego Nowego 2016 roku. 🙂 🙂 🙂

  Polubione przez 6 ludzi

 9. Witam serdecznie jeszcze w tym roku – uffffffffff zdazylam ! Przed chwileczka zdazyl mi P. monter neta zamontowac, bowiem ukradli mi neta z talerzem 😦 . Tym sposobem spiesze rowniez z zyczeniami DO SIEGO ROKU 2016.
  Poniewaz w obliczu niezbyt budujacych niusow i okolicznosci, kazde slowo traci banalem, zycze Panstwu przede wszystkim cierpliwosci i zdrowia,- wytrwalosci red.nacz i zacietosci w zdobywaniu materialow.

  A wszystkim Panstwu wspanialej szampanskiej zabawy w gronie bliskich lub znajomych do bialego rana 🙂 !!!

  Polubione przez 8 ludzi

 10. Wszystkiego Najlepszego dla wszystkich przyjaciół , nasze powodzenia są niepowodzeniami wrogów naszych, którzy z kłamstwa i oszustwa zrobili cnotę . Nie każdy ma dar pisania i wymowy, jednak może nas wspierać mentalnie, odwiedzając stronę ADNOVUM . Pozdrawiam wszystkich serdecznie, byśmy z rok spotkali się tu wszyscy w komplecie zdrowi i bogatsi nie tylko w doświadczenia ale też materialnie …

  terminator – uczeń szkoły życia

  Polubione przez 7 ludzi

 11. Życzę wszystkim tu zaglądającym aby ,jak mawiali „starożytni”, przyszły rok był najgorszym z nadchodzących.

  Chciałbym przeprosić za częste moje literówki, lecz piszę na wiekowym sprzęcie ze szwankującą klawiaturą.

  Polubione przez 8 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.