Wojna domowa na Ukrainie 16.01.2016r.-331 dzień od nowego rozejmu.


Donieck- okolice lotniska obecnie.

Wczoraj w trybie nadzwyczajnym odbyło się nieplanowane wcześniej spotkanie amerykańskiej zastępcy Sekretarza Stanu ds.Europy Victorii Nuland ze specjalnym doradcą prezydenta Rosji ds. Donbasu Władysławem Surkowem.

Do spotkania doszło w obwodzie kaliningradzkim w rezydencji prezydenta Rosji znajdującej się w miejscowości Pionierskij nad wybrzeżem Morza Bałtyckiego w kierunku na północny-zachód od Kaliningradu.

Pomimo lekkiego mrozu ponad czterogodzinne spotkanie za zamkniętymi drzwiami, a więc bez udziału mediów, przebiegało w bardzo gorącej atmosferze i było poświęcone problemowi zapewnienia pełnego zrealizowania umowy podpisanej w Mińsku 12 lutego zeszłego roku.

Po spotkaniu Władysław Surkow powiedział dziennikarzom, że rozmowa z amerykańską Sekretarz Stanu Victorią Nuland, była „konstruktywna i ważna”:

„Były to bardzo szczegółowe, konstruktywne i pomocne sugestie. To było coś w rodzaju burzy mózgów, aby znaleźć kompromis umożliwiający wprowadzenie w życie porozumień mińskich”.

Według Surkowa, „niektóre drażliwe kwestie, takie jak reformy konstytucyjne, bezpieczeństwo wyborów i inne przedstawione pomysły mogą być dalej omawiane w grupie kontaktowej w formacie normandzkim”.

Natomiast rzecznik Departamentu Stanu USA John Kirby poinformował, że na spotkaniu strony omawiały przebieg wdrażania porozumień mińskich i jest to „część naszych dalszych starań o współpracę z Rosją w celu zapewnienia wdrożenia porozumień mińskich”.

Przypomnę, że do spotkania Victorii Nuland z Władysławem Surkowem doszło w trakcie jej oficjalnej wizyty na Litwie, podczas której postanowiła omówić drażliwe kwestie dotyczące realizacji porozumień mińskich z przedstawicielem rosyjskich władz. Jako, że Władysław Surkow objęty został zakazem wjazdu na teren UE w ramach sankcji skierowanych przeciwko Rosji, spotkanie to mogło się odbyć tylko na terenie obwodu kaliningradzkiego, który jest częścią FR.

W sprawie wczorajszego spotkania głos zabrał szef DRL Aleksander Zacharczenko, który z zadowoleniem przyjął informację o tym, że do takiego spotkania doszło:

„Mało jest informacji na temat tych rozmów, ale nawet i z tego co obecnie wiadomo można wyciągnąć pewne wnioski. Po pierwsze obie strony mówią o poszukiwaniu kompromisu. I słusznie, bo niektóre punkty kompleksu porozumień nie mogą się obyć bez kompromisu z obu stron. Na przykład, punkt dotyczący wyborów. Po drugie, rozwiązanie problemu może nastąpić tylko w wyniku bezpośredniego dialogu pomiędzy Rosją i USA. I ja tu nie mam na myśli tego, że Kijów nie jest suwerennym uczestnikiem procesu pertraktacji. No, ale jak wiadomo, w czasie i po każdej turze rozmów na temat poszczególnych punktów porozumienia Poroszenko zawsze dzwoni konsultując się z Waszyngtonem. Jeśli tak się dzieje, to czy nie lepszym rozwiązaniem jest negocjować bezpośrednio z tymi, którzy sprawują kontrolę polityczną nad Ukrainą. W tym sensie wydaje mi się, że dwustronny format rozmów rosyjsko-amerykańskich może być skutecznym wsparciem dla formatu normandzkiego. Możemy być pewni, że interesy i nadzieje mieszkańców Donbasu będą uznane i szanowane”.

Również szef Rady Narodowej DRL i stały przedstawiciel ds. rozmów w Mińsku Denis Puszilin odniósł się do wczorajszego spotkania tandemu Nuland-Surkow:

„Ukraina w sobie właściwy sposób interpretuje treść dokumentu podpisanego w Mińsku.

Do sukcesu procesu negocjacyjnego, konieczne jest, aby strona ukraińska szanowała podpisane przez siebie papiery.

Rzeczywiście potrzebujemy ‚mapy drogowej’, rzecz jednak w tym, że nasza wizja różni się od wizji ukraińskiego rządu. Oni oferują jej najgorszy scenariusz, który nie mieści się w zakresie działań zawartych w umowie, ale również w granicach zdrowego rozsądku. Mianowicie: według ukraińskiej interpretacji, powinni oni najpierw uzyskać dostęp do granicy państwowej, a dopiero potem rozwiązywać kolejne problemy polityczne. Tak nie jest! Poroszenko musi uważnie przeczytać pakiet środków, by rozwiązań sytuację: na pierwszym miejscu są rozwiązania polityczne, następnie problem amnestii i szereg innych kwestii z zakresu politycznego. Mieści się w tym sprawa konstytucji, wyborów i specjalnego statusu. I dopiero wtedy możemy przystąpić do pertraktacji dotyczących dostępności do granicy państwowej”.

Jak z tego widać, dalszy wzrost napięcia wywołany amerykańską polityką konfrontacji, przynosząc coraz gorsze wyniki polityczne i wywołując już nieskrywaną krytykę takiej postawy, zmusił w końcu Waszyngton do wyciągnięcia z tego faktu odpowiednich wniosków.

Przede wszystkim jednym z takich wniosków jest to, że świat jednobiegunowy właśnie zaczyna się kruszyć, a więc aby osiągnąć jakiekolwiek pozytywne efekty amerykańskie władze nie mogą nadal ignorować innych uczestników globalnej rozgrywki.

Tak więc po dwóch latach gierek prowadzonych wobec Ukrainy, aby przełamać zaistniały tam impas, nie ma innej rady jak szukać porozumienia z Rosją w celu jego przełamania.

Oczywiście władze Stanów Zjednoczonych będą usiłowały przeforsować kompromis korzystny dla siebie, ale w świetle swoich problemów wewnętrznych i niesprzyjającej aurze międzynarodowej, są to tylko płoche nadzieje. Niestety po trwającej ćwierć wieku niekwestionowanej dominacji Waszyngton musi na nowo nauczyć się rozmawiać i uwzględniać interesy swych adwersarzy.

Jak można sądzić kluczem do dalszych rozmów będzie odejście przez amerykańskie władze od planów rozszerzenia NATO dalej na Wschód, aż pod granice z Rosją. Kolejnym problemem będzie takie urządzenie ustroju państwowego Ukrainy aby możliwe było bezkonfliktowe współuczestniczenie tam w zarządzaniu krajem rosyjskojęzycznej mniejszości, przynajmniej na zasadnie głęboko posuniętej autonomii.

Tym sposobem projekt Ukrainy opartej na ideologii skrajnego nacjonalizmu, któremu zmuszone by były podporządkować się inne mniejszości narodowej zamieszkujące w tym kraju, legł w gruzach. A tylko taki kraj, mógłby być skutecznym narzędziem wykorzystywanym przez USA przeciwko Rosji.

Tak więc jest to kolejne światełko nadziei na rozwiązanie konfliktu na południowym-wschodzie Ukrainy, które pojawiło się w ciemnym tunelu tragicznej wojny domowej.

Teraz tylko nie pozostaje nic innego jak tylko obserwować w jaki sposób do tej nowej rzeczywistości dostosuje się obecnie rządząca junta w Kijowie. Jak sądzę, brak pozytywnej reakcji z tej strony doprowadzi tam do kolejnego drastycznego przemodelowania sceny politycznej, która umożliwi realizowanie programu ucywilizowania Ukrainy na model zachodni.

***

Na tym kończąc ten wstęp, przechodzę teraz do relacji z kolejnego dnia wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

Pomimo spotkania Victorii Nuland z Władysławem Surkowem w Pionierskim w obwodzie kaliningradzkim, w dniu wczorajszym nadal wzdłuż linii rozgraniczenia utrzymywała się napięta sytuacja militarna, co spowodowane było głównie prowokacjami prowadzonymi ze strony ukraińskich wojsk.

I tak dopiero około 02:00, czasu lokalnego, po 23 godzinach ostrzału prowadzonego przez ukraińskie wojsko w rejonie Marinka-Trudowskaja, zaprzestano jego kontynuowania. W wyniku tego ostrzału uszkodzone zostały instalacje energetyczne powodując spadek napięcia sieciowego, co doprowadziło do ograniczonego poboru mocy zasilającej.

Poza tym ukraińscy żołnierze od godziny 19:30 rozpoczęli intensywny ostrzał przy użyciu moździerzy terenu donieckiego lotniska, a następnie kontynuowali go przez kolejne godziny, ostrzeliwując również północną część dzielnicy Piotrowskiej, przy użyciu ciężkich karabinów maszynowych.

Później, około 22:00 ukraińscy żołnierze ostrzelali przy użyciu automatycznych granatników stanowiska sił powstańczych w rejonie miejscowości Staromichajłowki.

Godzinę później przy pomocy artylerii ostrzeliwane był od strony ukraińskiej pozycje powstańcze znajdujące się na przedmieściach Spartakusa, na północnych obrzeżach Doniecka.

Po tych atakach przeprowadzonych w rejonie Doniecka dalsza część nocy upłynęła spokojnie.

Po przedwczorajszym ukraińskim ostrzale miejscowości Komiternowo, na południe od Doniecka, została uszkodzona główna magistrala doprowadzająca tam gaz, pozbawiając w ten sposób mieszkańców dostępu do gazu, co wobec trwających obecnie mrozów jest bardzo dotkliwą niedogodnością.

W dniu dzisiejszym również biuro prasowe ukraińskiego dowództwa wojskowego prowadzącego tzw. operację antyterrorystyczną (ATO) przekazało relację na temat sytuacji na froncie.

I tak wg. tego przekazu; „prorosyjskie oddziały zbrojne 40 razy naruszyły warunki zawieszenia broni”. Najbardziej intensywny ostrzał miał mieć miejsce w rejonie Marinki, gdzie ostrzelano przy użyciu moździerzy kaliber 120 i 82 mm pozycje wojsk ukraińskich.

Poza tym ostrzeliwano również przy użyciu moździerzy kaliber 120 i 82 mm, obrzeża miejscowości Wodjanoje znajdującej się w strefie neutralnej na północny-wschód od Mariupola.

„Z tymczasowo okupowanej Gorłówki”, ostrzeliwano przy użyciu ciężkich karabinów maszynowych obrzeża Majorska i Nowogorodska.

W rejonie Doniecka „okupanci” systematycznie prowadzili ostrzał w kierunku miejscowości Piaski, Opytnoje i na obrzeża Awdiejewki.

Ponadto ponownie ostrzelane zostać miały przy użyciu granatników i ciężkich karabinów maszynowych pozycje ukraińskie znajdujące się w okolicy miejscowości Trechizbienki w części ługańskiej frontu:

Wczoraj delegacja dziennikarzy z państw UE, w tym z Francji, Finlandii i Hiszpanii,  oglądała skutki zniszczeń w wyniku prowadzonych od wiosny 2014 roku walk na terenie donieckiego lotniska:

„Jestem doświadczonym dziennikarzem, ale byłem w szoku widząc ogrom zniszczeń jakich dokonano na lotnisku”– powiedział dyrektor fińskich agencji informacyjnej „DONi News” i „DONi Press”, Janus Putkonen.

„Ukraińcy mają ogromny rachunek do zapłacenia za to wszystko co tutaj zrobili”– dodał fiński dziennikarz.

***

Ukraiński wiceminister infrastruktury Władymir Omeljan nakazał w ramach dekomunizacji zmienić nazwy nazwy podległych mu obiektów, firm i instytucji. Dekomunizacja ma polegać na usunięciu wszelkich pomników, nazw i określeń związanych z dziedzictwem Związku Radzieckiego, bolszewickiej rewolucji i odnoszące się do wyzwalania przez Armię Czerwoną Ukrainy:

W Kijowie został wczoraj zatrzymany przez funkcjonariuszy ukraińskiego departamentu ds. walki z przestępczością narkotykową MSWU, poszukiwany już od jakiegoś czasu dezerter z ukraińskiego wojska Bogdan Awramienko. W trakcie przeszukiwania pomieszczeń, w których ukrywał się zatrzymany dezerter znaleziono arsenał z bronią, w tym granaty, trotyl i pociski do karabinu maszynowego AK:

W związku z zakazem tranzytu towarów pochodzących z Ukrainy przez teren Rosji, ukraiński premier Arsenij Jaceniuk pokazał mapę alternatywnych szlaków komunikacyjnych, którymi ukraińskie produkty będą przewożone w kierunku azjatyckim z pominięciem rosyjskich sieci komunikacyjnych:

Na koniec kilka aktualnych filmów:

Pozdrawiam.

Reklamy

101 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 16.01.2016r.-331 dzień od nowego rozejmu.

 1. Z ukraińskiego portu w Iljiczewsku nad Morzem Czarnym wyruszył w piątek pierwszy, testowy pociąg kontenerowy, który z ominięciem Rosji ma dotrzeć do granicy między Kazachstanem a Chinami.
  Pociąg, który składa się z dziesięciu wagonów i przewozi 20 kontenerów, dotrze do celu w ciągu około 12 dni.
  http://wyborcza.pl/1,75477,19483960,ukraina-uruchamia-pociag-ktory-ominie-rosje-i-dotrze-do-chin.html#ixzz3xQvNap00
  Ukraina wchodzi do strefy wolnego handlu, ale pozytywne i wymierne z tego korzyści MOGĄ być dostępne dopiero za kilka lat.
  http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1564768,Ukraina-wchodzi-do-strefy-wolnego-handlu-z-Unia-Europejska
  Kolejny sukces jak pisze mania 🙂
  Po tym jak strona rosyjska zrezygnowała z dostaw e/E z Ukrainy na półwysep Krymski przezydent Poroszenko stwierdził, że…
  „Wznowienie dostaw energii elektrycznej na zajęty przez Rosję Krym będzie możliwe jedynie po podpisaniu umowy, w której znajdą się słowa, iż półwysep należy do Ukrainy”
  http://www.bankier.pl/wiadomosc/Ukraina-dostawy-pradu-na-Krym-mozliwe-ale-pod-warunkiem-3470115.html
  Dla uzyskania kredytów z Międzynarodowego Funduszu Walutowego Ukraina planuje wyprzedaż mienia państwowego.
  W 2016 planowana jest sprzedaż 88 przedsiębiorstw w tym 34 firm o znaczeniu strategicznym.
  http://prawy.pl/z-zagranicy2/12301-ukraina-wyprzedaje-majatek-narodowy

  Polubione przez 4 ludzi

  • Cytat „Z ukraińskiego portu w Iljiczewsku nad Morzem Czarnym wyruszył w piątek pierwszy, testowy pociąg kontenerowy, który z ominięciem Rosji ma dotrzeć do granicy między Kazachstanem a Chinami”, we „wstępniaku” masz nawet mapkę tej trasy. Śmierdzącym leniom z „g.wno wartej” nie chciało się nawet jej wkleić mimo tego że za to im płacą…

   Polubione przez 3 ludzi

  • „…Pociąg, który składa się z dziesięciu wagonów i przewozi 20 kontenerów, dotrze do celu w ciągu około 12 dni…”

   Latami współpracowałem z jedną firemką zatrudniającą kilka osób, która średnio raz na 2 tygodnie wysyłała TIRa swoich produktów (czyli przeliczają 2 kontenery) do odbiorców w Europie.
   Jeśli Ukraina zamierza wysyłać 20 kontenerów co 12 dni, to pytam się, ile osób tak pracuje?

   Polubione przez 4 ludzi

 2. Bloger Alexandr Rogers o „ukraińskim nacjonalizmie” bez Ukraińców, czyli ‚A gdzie Ukraińcy?”…
  http://news-front.info/2016/01/16/a-ukraincy-gde-aleksandr-rodzhers/
  „Tak zwany „prezydent” – Walcman…Liderzy nacjonalistów Frotman [Tiahnybok] i Farion. W Winnicy, głowny „swobodowiec” Furman. Główni „prawosektorowcy” Jarosz i Bereza…Główny sponsor nazioli – Benia Kołomojski. jego prawa ręka – Korban. Namiestnik w Charkowie – Kernes”

  Polubione przez 5 ludzi

 3. Ukraińscy biatloniści bojkotuja mistrzostwa Europy odbywające się w Rosji;
  http://oleg-leusenko.livejournal.com/3682276.html#comments
  A na zdjęciu Prezydent Ukraińskiej Federacji Biatlonowej Władimir Brynzak ubrany w dres rosyjskiej kompanii „Bosco di Ciliegi”…
  http://boscofamily.ru/en/about/for_press/
  „BOSCO DI CILIEGI stores are located in the historic shopping centers of Moscow such as GUM and Petrovsky Passage, as well as at VESNA in Novy Arbat, in Smolensky Passage, and in Hymeney shopping center. BOSCO DI CILIEGI stores can be also found in others cities that are St. Petersburg, Samara, Yekaterinburg and Milan.”…

  Polubione przez 3 ludzi

 4. Witam z wieczora kilkoma linkami których nie widziałem wyżej…

  .https://www.youtube.com/watch?v=NL5u53_MB7M
  „dobrowolec” z Francji opowiada

  .https://youtu.be/G0ETOTaD5ig
  Parlamentarzyści z Czech o przestępstwach wojennych ukraińców / banderowców

  .https://youtu.be/5GmN2ZbehQ8
  O przestępstwach banderowców czyli ukraińców – kolejny idcinek

  Banderówka co mordowała ludzi w Odessie ukrywa się w Rosji
  .http://cs628024.vk.me/v628024551/32d58/7qEI5poqxn8.jpg

  .https://youtu.be/dnFkb-2qcrQ
  Kilka faktów o „ukraińskiej niezależnośći”

  Mem niemiecki
  .http://cs633124.vk.me/v633124499/dc95/iVw16ZTG37g.jpg

  Władimir Putin najlepszym uczniem Ugandy!
  http://newinform.com/world/5219-vladimir-putin-odin-iz-luchshih-uchenikov-v-ugande.html

  W Odessie trochę dymu… http://sharij.net/43669

  Grafiki dla chochłów co się cieszą ze spadających cen ropy:
  .http://cs630028.vk.me/v630028774/c637/fAoadbBbkxU.jpg

  Tak żyją Rusini na Słowacji i zaraz obok:
  .http://cs633616.vk.me/v633616507/c5c2/cB2zf25IGOU.jpg

  Mem doskonały:
  .http://cs631226.vk.me/v631226109/c2d0/NbnusrSz1IA.jpg

  Jaceniuk zapomniał o włączonym mikrofonie!
  Яценюк угрожает журналисту не подумав про включенный микрофон.
  http://swip.su/%D1%8F%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA-%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0/

  Podobno Zachód dał termin Krainie na wprowadzenie wszystkich postanowień MIńska-2 do 25 maja!
  .http://cs623422.vk.me/v623422018/4d483/Gwf5HYHDCyk.jpg

  Współczesny banderowiec i banderowiec na swoim miejscu
  .http://cs627927.vk.me/v627927525/4447b/WKOo7cmulsA.jpg
  .http://cs627927.vk.me/v627927868/3d105/x5vZg5gbdWQ.jpg

  Austraia wychodzi z Szengen?
  http://riafan.ru/496309–avstriya-vyhodit-na-vremya-iz-shengenskogo-soglasheniya?utm_source=novoross&utm_medium=vk&utm_campaign=novoross

  Polubione przez 3 ludzi

 5. Nawiązując do wstępniaka i informacji o rozmowach p.Surkowa z Zerową jak i inne o jakiejś formie resetu stosunków Rosja -USA, to najlepszym polem obserwacji będzie nasze polskie podwórko. Jak zniknie temat stacjonowania amerykańskiego kontyngentu(natowskiego) w naszym kraju jak i sprawa tej niby tarczy rakietowej. A może te polsko-rosyjskie rozmowy na co prawda niskim szczeblu to już może jakiś nieśmiały zwiastun odwilży?

  Polubione przez 5 ludzi

 6. Serdecznie Witam wieczorową porą 🙂
  Małe OT .
  Dzisiaj spotkały mnie dwie pozytywne niespodzianki:
  1) Pomimo sankcji nałożonych na Rosję kupiłem w ulubionym sklepie rosyjskie piwo – BALTIKA 🙂 Co więcej, w sklepie pojawił się odręczny plakat : Nowość -piwo z Rosji , Ukrainy, Litwy,Łotwy, Białorusi i…Szwajcarji 😉
  2) Media zaczynają dumnie podkreślać swoją Polskość:
  „Od dzisiaj na winiecie na pierwszej stronie umieściliśmy część konturu Polski z zaznaczonym Szczecinem i napisem: „Polski dziennik regionalny”. Co to oznacza? Chcemy w ten sposób podkreślić, że jesteśmy jednym z ostatnich dzienników regionalnych w Polsce (oprócz Super Nowości z Rzeszowa), które pozostały w rękach polskiego kapitału. W przypadku „Kuriera” właścicielami gazety są byli i obecni pracownicy (ponad siedemdziesiąt osób). Pozostała prasa regionalna jest prawie w całości w rękach koncernu Polska Press Grupa. Posiada on m.in. 18 tytułów regionalnych i ponad 100 tygodników lokalnych i 8 drukarni. Polska Press Grupa z kolei należy w całości do niemieckiej grupy medialnej Verlagsgruppe Passau. Oznacza to, że mamy obecnie do czynienia z wyjątkową w skali europejskiej sytuacją – zdominowania rynku prasy regionalnej i lokalnej (a tym samy rynku opinii) w Polsce przez jednego, zagranicznego wydawcę. Dlatego też zdecydowaliśmy się na wprowadzenie przy winiecie specjalnego znaczka, który ma sygnalizować odrębność „Kuriera” i jego polski charakter.

  P.S.
  Lepiej pózno niż wcale 😉

  http://www.24kurier.pl/aktualnosci/wiadomosci/od-dzis-przy-winiecie-polski-dziennik-regionalny/

  Polubione przez 6 ludzi

  • Gdyby takie ograniczenia wprowadzono w Polsce po 1990 r. to byśmy dalej sobie czytali ciekawy Polski „MOTOR” zamiast kolorowego Auto Świat itp., że o Młodym Techniku nie wspomnę…ech ;(
   A tak to jesteśmy w czarnej d…* (Przepraszam Wszystkich za inwektywę).
   Ale pozostaliśmy raczej bez wyboru – albo Trwam (i uważają człowieka za mohera i maniaka) , albo…i uważają tak samo 😦 Gdzie miejsce dla myślących ?? 😦

   Polubione przez 7 ludzi

 7. Były prezydent Ukrainy Leonid Krawczuk chyba w końcu otrzeźwiał i zaczął ostrzegać przed wybuchem powszechnego niezadowolenia społecznego na Ukrainie. „W ciągu ostatnich lat niepodległości nie ponieślismy strat terytorialnych, nie została naruszona integralność terytorialna państwa, nie było wojny i nie doszło do takiego zubożenia [społeczeństwa]. Zawsze byli bogaci i biedni, nie twierdzę, że kiedyś wszyscy żyli bogato. Ale jeśli przez jeden lub półtora roku poziom życia na Ukrainie spadł o połowę (według statystyk), to niebezpieczne. Ukraina jest gotowa do wybuchu [społecznego niezadowolenia]. Gotowa do wybuchu i nieposłuszeństwa [obecnym władzom]”;
  http://dnr-news.com/dnr/29093-kravchuk-ukraina-gotova-k-vzryvu-i-nepovinoveniyu.html

  Polubione przez 5 ludzi

 8. Też OT ale już spadam…
  http://www.kresy.pl/wydarzenia,bezpieczenstwo-i-obrona?zobacz/polska-tworzy-gwardie-narodowa-pierwsze-brygady-niedaleko-granicy-z-rosja

  Chyba było ;(

  Chciałbym jednak przedstawić swoje zdanie.
  Od 1990 roku słyszę a to o Gwardii Narodowej a to o Obronie Terytorialnej…Jak dla mnie to samo i można ich nazwać nawet psi ch…* ; ale aby w końcu TO COŚ realnie powstało !
  PO-postawiło na NSR; kto ma chociaż jednego znajomego który w to wszedł to wie że to-wielka porażka. Dowódcy jednostek bronią się przed tym jak przed zarazą ale jednoczesnie w 14 roku zwalniają żołnierzy kontraktowych aby czasem nie załapali się na emeryturkę. Macierewicz jako chyba jedyny i pierwszy powiedział jasno- 80 tys.żołnierzy a reszta to biurokracja…
  Dlatego pomysł uważam za słuszny , ale nie tylko na granicy z Rosją ale na granicy z Wszystkimi Państwami z którymi graniczy Polska !
  I w skład OT czy GN powinni wchodzić jako trzon „nie dzieciaki które w wojsku nie były” ale Rezerwiści o których RP (dziś ich lekceważy bo służyli m.in. w LWP) zapomina że są ludzmi wyszkolonymi przez wojsko; posiadają specjalizacje, dyscyplinę , wiedzę.
  Fakt że jest Nas już z roku na rok co raz mniej ale żaden obecny „kapral” nie przekaże żadnej wiedzy , bo jej po prostu nie ma chodząc do pracy a nie służąc !
  Ani PO nie jest mi wrogiem śmiertelnym ani PIS nie jest moim marzeniem , ale jak już coś robić to porządnie. A tego doczekać się nie mogę od PSL-SLD i innych od 25 lat 😦

  Dobranoc Państwu 🙂

  Polubione przez 6 ludzi

 9. Znikam bo pasuje coś skrobnąć w „temacie syryjskim” a w „temacie głównym” sporo interesujących informacji…

  Znów pisze się o „wielu polskich wojskowych” w strefie przyfrontowej…
  http://vognebroda.net/opolchency-dnr-zayavili-o-prisutstvii-v-donbasse-pol-skih-voennyh-765146

  Wracam do tematu który sygnalizowałem wcześniej – jezeli to prawda to mamy ciekawa sytuację!
  http://vk.com/feed?w=wall-94684955_32402
  «Украина в настоящее время не может признать юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) из-за событий на Донбассе», – заявил заместитель главы Администрации президента Украины Алексей Филатов.

  Это несет «определенные риски для Украины, в частности, с точки зрения УКРАИНСКИХ ВОЕННЫХ, которые вынуждены участвовать в ВОЕННОМ КОНФЛИКТЕ», – объяснил чиновник АП.
  ….
  Для тех, кто не совсем в теме, – поясню.
  Римский Статут Украина подписала в 2000 году. Но не ратифицировала до сих пор. А значит и не признала юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС). (текст Статута )

  А еще хочу напомнить чиновником из АП норму статьи 8 Соглашения об Ассоциации с ЕС: «Стороны сотрудничают с целью укрепления мира и международного правосудия путем РАТИФИКАЦИИ и ИМПЛЕМЕНТАЦИИ Римского Статута Международного уголовного суда и связанных с ним документов».

  Но какие там нормы, когда от страха зубы сводит.

  А отвечать придется.

  Время идет. Тик-так, тик-так….

  OBWE kryje banderowców
  .https://www.youtube.com/watch?v=ynBalU4SWAY

  ZDRADA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  .http://cs627516.vk.me/v627516578/2f658/ZOvEwNzNBsg.jpg

  Metody karania:
  .http://cs627820.vk.me/v627820110/38bcf/jz8uev5bO7c.jpg
  http://vk.com/brusek?w=wall274493429_26977%2Fall
  Poprzednio kary wygladały tak: .http://cs629422.vk.me/v629422326/2b630/bR6gcV1XBG8.jpg

  Wiza ukraińska do Jewropy:
  .http://cs623630.vk.me/v623630395/174de/fpVHaJnSz_M.jpg

  13.01.2016 Szirokino. „Mamut” opowiada: .https://youtu.be/7oT79kZdKDc

  Jewropa prosi Rosję by bronić Jewropy przed tym co leci z kosmosu!
  http://rueconomics.ru/146601-kosmicheskiy-koshmar-ssha-yadernyiy-shhit-rossii-zashhitit-evropu/?utm_source=vksmm&utm_medium=posts&utm_campaign=dsfwof9
  http://3mv.ru/publ/evropa_poprosila_rossiju_sozdat_kosmicheskij_jadernyj_shhit/1-1-0-52349

  Kijowianie uważają że spotkanie Surkow – Nuland jest katastrofa dla nich
  .https://youtu.be/w1lZnF9V2vE

  Amerykańska firma Worldwide Aeros Corporation dostarczy u’Krainie systemy kontroli na granice z FR
  http://vognebroda.net/amerikanskaya-aeros-postavit-ukraine-sistemy-nablyudeniya-dlya-gosgranicy-764935

  Czyżby coś się ruszyło w sprawie przestępstw wojennych w Kosowie? Chodzi oczywiście o terrorystów albańskich
  http://vk.com/brusek?w=wall274493429_26948%2Fall

  Dobranoc! 🙂

  Polubione przez 4 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.