Wojna domowa na Ukrainie 26.01.2016r.- 341 dzień od nowego rozejmu.


Brygada LITPOLUKRBRIG „jest znakiem, jest symbolem i jest jasnym sygnałem dla wszystkich, którzy chcieliby naruszyć pokój w Europie. Dlatego też przywiązujemy ogromną wagę do jak najszybszego osiągnięcia gotowości operacyjnej, a także do wszystkich działań, jakie są podejmowane w trakcie naszej współpracy”- powiedział wczoraj w Lublinie podczas ceremonii rozpoczęcia funkcjonowania wspólnej polsko-litewsko-ukraińskiej brygady minister obrony narodowej  Antoni Macierewicz.

We wczorajszej ceremonii w Lublinie uczestniczyli też minister obrony Litwy Juozas Olekas i minister obrony Ukrainy gen. Stepan Półtorak.

„Meldunki, jakie odebraliśmy, wskazują na dobrą pracę, dobre zgranie wszystkich trzech batalionów i rzeczywiście wielkie szanse, a może nawet pewność na to, że ta brygada osiągnie gotowość operacyjną w przyszłym roku”– powiedział Antoni Macierewicz dodając, że traktuje współdziałanie w ramach tej jednostki jako „jedną z zasadniczych form naszej współpracy wojskowej na wschodniej flance NATO”.

Minister ukraińskiego MON-u Stepan Półtorak powiedział natomiast, że:

„My traktujemy brygadę jak swego rodzaju lokomotywę, która ciągnie do góry naszą armię. Dzięki temu, że oficerowie tutaj ćwiczą, podnoszą swoją jakość. Myślę, że będziemy mogli sprawdzać osiągnięcia armii ukraińskiej także w oparciu o sukcesy żołnierzy w ramach tej brygady. Jestem przekonany, że dla żołnierzy litewskich i polskich funkcjonowanie w tej wspólnej brygadzie będzie korzystne, ponieważ będą mogli przejmować doświadczenia bojowe, które posiadają żołnierze ukraińscy. Także na bazie tej brygady będziemy mogli przećwiczyć różne plany i warianty, które opracowujemy”.

Na pytanie jednego z dziennikarzy:

„Czy brygada tan będzie ewentualnie uczestniczyć w misji pokojowej na wschodzie Ukrainy?”

Minister Półtorak odpowiedział, że:

„Brygada osiągnie pełną zdolność operacyjną w roku 2017. Ja jestem przekonany, że integralność terytorialną Ukrainy odzyskamy już w roku 2016”

Głos podczas ceremonii zabrał również litewski minister obrony narodowej Juozas Oleksas mówiąc, że:

„Jestem przekonany, że wraz z funkcjonowaniem tej brygady, im dalej tym bardziej Ukraina będzie przygotowana do tego aby powstrzymać agresję”.

Przypomnę, że litewsko-polsko-ukraińska brygada powstała w wyniku umowy międzypaństwowej podpisanej we wrześniu 2014 roku, a więc w kilka miesięcy po rozpoczęciu tzw. operacji antyterrorystycznej (ATO) przez kijowskie władze w Donbasie i w momencie, gdy okazało się, że biorące w niej udział ukraińskie wojska poniosły klęskę, zaś sama operacja zakończyła się fiaskiem. Doprowadziło to wtedy do pierwszych rozmów w Mińsku mających na celu zażegnanie konfliktu na drodze pokojowej.

Ale wracając do tematu, a więc po pierwsze; brygada w momencie podpisywania umowy o jej powołaniu miała uzyskać pełną gotowość bojową do końca ubiegłego roku. Teraz termin ten przesunięto o kolejny rok i gwarancji na to, że zostanie on dotrzymany nadal nie ma żadnych.

Po drugie; proszę zwrócić uwagę jak rozbieżne są oczekiwania każdej ze stron umowy o powołaniu brygady LITPOLUKRBRIG.

I tak, polski minister MON mówi o symbolu i jasnym sygnale jaki stanowi jej powołanie dla tych wszystkich, którzy chcieliby naruszyć pokój w Europie.

Ukraiński minister widzi jej rolę jako lokomotywy, która pociągnie ukraińską armię do góry.

Zaś minister litewskiego MON Juozas Oleksas wyraził opinię, że wraz z funkcjonowaniem tej brygady, Ukraina będzie bardziej przygotowana do tego, żeby powstrzymać agresję.

Czy nie za dużo rozbieżnych zadań stawia się tej mającej liczyć niewiele ponad 4,5 tys. żołnierzy międzynarodowej jednostce wojskowej?

Pytanie tym bardziej jest zasadne, bo kwestia uzbrojenia jej nadal stoi pod wielki znakiem zapytania ze względu na brak odpowiednich środków.

Jest to trzecie podejście do reanimacji pomysłu powołania tej brygady widmo, która jest pozostałością 3 brygady z Lublina, w obecnym składzie batalionów zmechanizowanych w Chełmie i Zamościu, które to obecnie podlegają pod dowództwo 1 Brygady Pancernej w Wesołej pod Warszawą, która zaś organizacyjnie przynależy do 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej w Elblągu.

Tak więc 16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana wraz z polską częścią brygady LITPOLUKRBRIG ma stanowić główne siły zdolne ochronić Polskę przed domniemaną agresją na wschodnią flankę NATO.

Jak sądzę, raczej jej znaczenie jest symboliczne, co podkreślił szef polskiego MON Antoni Macierewicz, ale jednocześnie nie jest ono żadnym jasnym sygnałem dla wszystkich tych, którzy chcieliby naruszyć pokój w Europie, co w tym samym zdaniu podkreślił tenże Antoni Macierewicz.

Powstanie tej brygady można uznać jedynie (jeśli w końcu uda się doprowadzić do zakończenia procesu osiągnięcia przez nią zdolności bojowej) jako polityczny symbol bardzo kosztownej głupoty, który nic nie zmieni, ale za który my wszyscy zapłacimy z własnych kieszeni.

Na zakończenie tego wątku dodam, że po podpisaniu umowy o powołaniu litewsko-polsko-ukraińskiej brygady, której celem miało być wejście do NATO Ukrainy tylnymi drzwiami, a więc również obrona przez sojusz Polski i Litwy w przypadku wejścia brygady w konflikt zbrojny z wojskami rosyjskimi, niemiecki generał Egon Ramms rozwiał te płoche nadzieje.

Otóż wg. niemieckiego generała umowa sojuszu nie zobowiązuje żadnego z jej członków do działań militarnych. „Nie ma obligatoryjnego obowiązku wzięcia udziału w akcji militarnej”, bo „poszczególne państwa członkowskie suwerennie decydują, czy w tej reakcji czy nie”– wyjaśnił generał Egon Ramms.

Tak więc użycie tej brygady do ewentualnej misji na Ukrainie, a nawet domniemane zaatakowanie jej przez „rosyjskiego agresora” nie spowoduje żadnej reakcji pozostałych członków sojuszu NATO.

Chyba w tej sprawie sytuacja jest jasna?

Ale niestety nie jest ona jasna dla obecnego MON w Polsce, któremu mami się kolejna samobójcza katastrofa, w której nie zginie sto osób tylko wiele tysięcy polskich żołnierzy. Dobrze chociaż, że przy tej okazji nie padła deklaracja o tym, iż „nie oddamy nawet guzika”, bo wiadomo jak tego typu deklaracje kończą się dla naszej Ojczyzny.

Kto nami rządzi?- chciałoby się na koniec zapytać.

http://www.dw.com/pl/niemieccy-eksperci-polsko-litewsko-ukrai%C5%84ska-brygada-mo%C5%BCe-u%C5%82atwi%C4%87-ukrainie-wej%C5%9Bcie-do-nato/a-17511611

Na koniec przypomnę jeszcze historię powstania tej brygady:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Brygada_litewsko-polsko-ukrai%C5%84ska

http://www.defence24.pl/240318,powstaje-polsko-litewsko-ukrainska-brygada-podpisano-porozumienie

Znajdź różnice na powyższych zdjęciach:)

No i kilka zdjęć z tej niebywałej uroczystości:

 

***

Na tym kończąc ten przydługi wstęp, przechodzę teraz do relacji z kolejnego dnia wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

W dniu wczorajszym sytuacja uległa radykalnej poprawie, i poza lokalnymi incydentami polegającymi na wymianie strzałów nie dochodziło w Donbasie do innych znaczących incydentów. Może mieć na to wpływ kolejna runda rozmów w podgrupie politycznej, która o godzinie 13:00 czasu lokalnego rozpocznie rozmowy w Mińsku. Następna tura rozmów ma się toczyć w godzinach 10:00-15:30 w dniu jutrzejszym.

Dodam, że również strona ukraińska jak dotychczas nie przekazała żadnych informacji o incydentach militarnych w ciągu ostatniej doby.

Natomiast obecnie bardzo poważny problem po stronie ukraińskich wojsk stanowią straty niebojowe, które spowodowane są nadużywaniem alkoholu, środków psychotropowych, niewłaściwym odżywianiem i umundurowaniem nie przystosowanym do warunków zimowych, bardzo złymi warunkami zakwaterowania na linii frontu, braku ogrzewania, stresem i ostatnio masowym zarażeniu się  wirusem świńskiej grypy.

Te straty wśród ukraińskich żołnierzy, uczestniczących w operacji ATO, obecnie przewyższają wielokrotnie straty będące wynikiem prowadzonych walk.

Jak widać, po raz kolejny sprawdza się znana z historii reguła, że z „generałem zimą” jeszcze nikomu nie udało się wygrać.

***

Jak potwierdził szef rosyjskiej dyplomacji, Siergiej Ławrow; Rosja w 2016 roku będzie domagała się skuteczniejszej realizacji porozumień pokojowych podpisanych w Mińsku:

„Nie wszystko zostało zrobione, a szczególności dotyczy to tych zobowiązań dotyczących podjęcia bezpośredniego dialogu z Donieckiem i Ługańskiem, w zakresie rozwiązania problemów politycznych dotyczących ukraińskiego kryzysu. Dlatego też zdecydowaliśmy się kontynuować pracę w 2016 roku, z tym że cele pozostają ciągle takie same, gdyż wszystko jest ustalone w sposób jednoznaczny.  W Mińsku będziemy się domagać ścisłej zgodności z podpisanym porozumieniem, co zostało wcześniej ustalone dzięki wspólnemu wysiłkowi w ramach spotkań przywódców ‚formatu normandzkiego,”.

Kilka dni temu, podczas wystąpienia w Strasburgu premier Beaty Szydło, powiedziała ona, że nasz kraj przyjął już 1 mln uchodźców z Ukrainy.

Na te słowa z oburzeniem zareagował ukraiński ambasador w Polsce Andrij Deszczyca, mówiąc, że:

„Ukraińcy w Polsce to nie uchodźcy, a migranci ekonomiczni. (…) Pani premier mówiła o uchodźcach z Ukrainy, ale nie ma uchodźców z Ukrainy w Polsce. Chodzi o osoby, które przyjeżdżają i przebywają tutaj legalnie, pracują, studiują, płacą podatki i do pewnego stopnia przyczyniają się do rozwoju polskiej gospodarki. Oni nie są uchodźcami, nie dostali takiego statusu i w związku z tym nie dostają żadnej pomocy socjalnej (…) Biorąc pod uwagę liczbę wiz wydanych w poprzednich latach i natężenie ruchu przygranicznego podejrzewam, że w ciągu roku może przebywać na terenie Polski do miliona Ukraińców. Ale to nie są uchodźcy, należy ich nazwać migrantami ekonomicznymi. (…) Migranci ekonomiczni z Ukrainy w Polsce mają bardzo dobrą opinię, są dobrze wykształceni, z dobrymi kwalifikacjami, dobrze się socjalizują w Polsce, nie słyszałem w ostatnich latach o większych konfliktach pomiędzy Ukraińcami a Polakami, choć tak dużo jest tutaj Ukraińców”

I premier polskiego rządu i ukraiński ambasador mają częściową rację, bo premier Szydło miała na myśli studentów z Ukrainy, których pobyt w Polsce jest finansowany z środków budżetowych, a więc pomimo, że formalnie nie są oni uchodźcami, to są utrzymywani przez nasz kraj.

Natomiast ambasador Deszczyca miał rację mówiąc o zdecydowanie większej liczbie Ukraińców, którzy przebywają w naszym kraju z przyczyn ekonomicznych, często podejmując pracę nielegalnie.

Summa summarum oboje przyznali, że obecnie w Polsce przebywa około 1 milion Ukraińców i jak sądzić należy jest to dopiero pierwsza fala napływu do naszego kraju rzesz ukraińskich „migrantów ukraińskich”. Jakie to spowoduje szkody społeczne zapewne w najbliższej przyszłości odczujemy na własnej skórze i w kieszeniach.

 

Na koniec kilka zdjęć:

Donieck- wczoraj przeprowadzono prewencyjną kontrolę bezpieczeństwa połowu ryb z lodu na zbiornikach wodnych w Doniecku.

 

I jeszcze kilka aktualnych filmów:

***

***

Pozdrawiam.

Reklamy

130 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 26.01.2016r.- 341 dzień od nowego rozejmu.

 1. I znowu „dym” tym razem pod budynkiem Administracji Prezydenta w Kijowie, którego wejście zablokowali „ukraińscy patrioci” z Krzywego Rogu, którym nie spodobał się wynik ostatnich wyborów lokalnych w mieście. O wszystkim poinformował „koordynator” protestów niezastapiony „Marszał Semenczenko”;
  http://112.ua/politika/mitinguyushhie-krivorozhane-perekryli-vyezdy-iz-administracii-prezidenta-nardep-287591.html

  Polubione przez 4 ludzi

 2. Deputowany rady najwyższej Ukrainy Anton Heraszczenko (doradca szefa MSW Ukrainy) stwierdził kategorycznie ze „Front Ludowy” (własnośc Jaceniuk) którego jest członkiem nigdy nie zagłosuje za zmianami w konstytucji które przyznałyby „specjalny status Donbasowi”, gdyż nie będa działać tak jak by chciał tego Prezydent Rosji Putin. Dodał także że „pryncypialne stanowisko „Frontu Narodowego, stanie kościa w gardle Putinowi”;
  http://www.dialog.ua/news/77266_1453822058
  Ps. Jemu to się wszystko z żarciem kojarzy, ale co się dziwić wystarczy spojrzeć na zdjęcie…

  Polubione przez 7 ludzi

 3. Ukraiński ekspert Dimitrij Raimow w wwywiadzie dla kanału „NewsOne” skrytykował zachowanie ukraińskiej delegacji na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, która oprócz tego że był jedną z najliczniejszych nic poza tym nie osiągnęła, a tylko roztrwoniła publiczne pieniądze, na pobyt w drogich hotelach, wystawne posiłki i drogie alkohole…
  http://www.politnavigator.net/ukrainskaya-delegaciya-v-davose-uspeshno-prosadila-byudzhetnye-dengi.html

  Polubione przez 6 ludzi

 4. Nie wiem czy ktoś z was zainteresował się jak wna u’krainie przedstawia się historię Rzezi Wołyńskiej?

  Oto strona ukropnej wikipedii
  https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F

  Nie znajdziecie słowa na temat ilości wyrżniętych przez ukraińców polskich rodzin (jedyna wzmianka w ogóle o ofiarach to 100 polskich osad -liczba wg nich znacząco zawyżona) za to znajdziecie całą masę usprawiedliwiania, wymijania itd.

  Polubione przez 6 ludzi

  • Widziałem i jeszcze na „starym miejscu” wkleiłem porównanie z różnych języków Wikipedii.
   Okazuje się ze i nasza strona – chyba że się zmieniło – sprawę zamiatała pod dywan. O dziwo angielska i rosyjska /to nie dziwo/ wersja były dobre!

   Polubione przez 3 ludzi

 5. Przedstawiciel Rosji przy OBWE, Aleksandr Łukaszewicz poinformował, że ukraińscy wojskowi otrzymali (nieoczekiwany dla wszystkich członków centrum kontroli) rozkaz opuszczenia grupy monitorującej sytuację w Donbasie. Pozostawiono jedynie dwóch obserwatorów na południu. Wg E.Basurina fakt ten świadczy o planowanym przez Ukrainę ataku na Donbas.
  http://vz.ru/news/2016/1/26/790715.html

  Polubione przez 8 ludzi

 6. Było już dzisiaj wspomniane
  UA otrzyma partię samolocików (?) do monitorowania przeciwników. Pierwsze 3 maszyny reklamowane przez koncern obronny mają następujące parametry
  Rozpiętość – 3000 mm
  • Długość – jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięciu mm
  • Maksymalna masa startowa – 5,5 kg (ładowność – 1,5 kg)
  • Czas trwania lotu – do 2 godzin
  • Szybkość – od 40 do 120 km / h
  http://www.ukroboronprom.com.ua/newsview/1/927
  Tymczasem dostępne na rynku drony niewiele ustępują owym cudeńkom techniki ukraińskiej 🙂
  http://www.sklep-drony.com/pl/p/DJI-Phantom-3-Professional-KingsOfDrones/45
  http://www.euro.com.pl/drony/dji-inspire-1-pro.bhtml#opis
  http://www.euro.com.pl/drony/dji-inspire-1-v2-0-radio.bhtml#opis

  Polubione przez 4 ludzi

 7. Rykoszet, czyli Ukraina tarci rocznie cztery miliardy dolarów ze względu na obniżkę cen ropy, a straty mogą się jeszcze zwiększyć. Wynika to z powiązania rynku cen ropy z cenami produktów rolnych oraz metali, co potwierdziła nawet minister finansów Ukrainy Jaresko;
  http://nv.ua/business/economics/ukraina-poterjaet-4-mlrd-za-deshevuju-neft—smi-93456.html
  Ps. Jak radośnie „kwiczą” „ukraińscy patrioci” na każdą wzmiankę o spadku cen ropy, a to „kwik zarzynanych świń”…

  Polubione przez 6 ludzi

 8. Straty byłyby mniejsze, gdyby tak jak jest w FR, mieli jakieś inne gałęzie gospodarki np przemysł energetyczny, samochodowy, cokolwiek. Ale cała gospodarka Ukrainy opiera się na rolnictwie i hutnictwie.

  Polubione przez 4 ludzi

 9. Peter Herrel, były pracownik Departamentu Stanu USA ostrzega że w najbliższym czasie Pekin moze wprowadzić sankcje przeciwko amerykańskim firmom. Według niego dotknie to firmy które sprzedają bron oraz sprzęt wojskowy Tajwanowi, a będzie to powtórzenie tego co robi od dawna Waszyngton nakładając sankcje na tych którzy handlują z jego przeciwnikami;
  http://blogs.reuters.com/great-debate/2016/01/26/china-threatens-sanctions-against-u-s-companies-is-this-the-future/

  Polubione przez 7 ludzi

 10. Znowu „coś nie tak” z elektrownią atomowa na Ukrainie. Tym razem chodzi o Południowoukraińską Elektrownię Jądrową obwód mikołajowski) gdzie „spadła moc w Bloku nr 2 po awarii pompy”. Ukraiński „Energoataom” poinformował że nie doszło do wzrostu poziomu promieniowania na terenie elektrowni;
  http://112.ua/avarii-chp/blok-2-yuzhno-ukrainskoy-aes-snizil-nagruzku-iz-za-otklyucheniya-oborudovaniya-287561.html

  Polubione przez 5 ludzi

 11. Lider frakcji „Blok Poroszenko” w Radzie Najwyższej Ukrainy Jurij Łucenko porównał pomysł „Pinokia” Jaceniuka by przeprowadzić referendum w sprawie zmian w konstytucji Ukrainy, które wprowadziłyby decentralizacje, do referendum przeprowadzonego przez Hitlera które ostatecznie pogrzebało Republikę Weimarską;
  https://inforesist.org/lutsenko-vspomnil-o-gitlere-kommentiruya-ideyu-yatsenyuka-o-referendume/

  Polubione przez 3 ludzi

 12. Prokuratura Wojskowa Ukrainy bada sprawę nielegalnego przyznania „Semenowi Semenczence” alias „Marszałowi” (właściwie Konstantinowi Griszynowi) obecnie deputowanemu Rady Najwyższej Ukrainy stopnia wojskowego. Według wojskowych śledczych „Semenczenko” miał się posługiwać sfałszowanymi dokumentami, m.in autobiografią oraz zaświadzceniem od dowódcy jednej z ukraińskich jednostek wojskowych;
  http://ukranews.com/news/197323.Semenchenko-nezakonno-poluchil-voinskoe-zvanie—prokuratura.ru

  Polubione przez 5 ludzi

  • Kurde zobaczcie jak to upaińska łaska na pstrym koniu jeździ, z marszała polnego upainy zwykły strilec budiet. Przypomina mi się takie stare ruskie przysłowie(napisze je fonetycznie) Na daremna Wnika chodisz, na daremna sapogi rwiosz, oficjera nie pauczysz , durakom damoj pajdiosz.

   Polubione przez 6 ludzi

 13. Wczoraj przed komisją Europarlamentu wystąpiła Tatiana Montian, ukraińska adwokat i działaczka praw obywatelskich która poruszyła sprawę Rusłana Kocaby, ukraińskiego dziennikarza który publicznie odmówił poddania się mobilizacji i udania się do tzw. strefy ATO, za co został aresztowany i skazany na kare więzienia. Montian nazwała go „więźniem sumienia”;
  >https://www.youtube.com/watch?v=VsC2aY_k1U4
  Montian dobrze gra, bo jednocześnie reprezentuje „ukraińską patriotkę” Wite Zawieruchę, dlatego też zapewne jeszcze żyje…

  Polubione przez 4 ludzi

 14. Naczelnik Departamentu Kultury miasta Równe rozesłał wykaz ulic które maja mieć zmienione nazwy i ich nowe nazwy. jedną z ulic mają nazwać na cześć Aleksandra Muzyczki alias Saszki Biłyja, banderowskiego awanturnika ZLIKWIDOWANEGO Z POLECENIA OBECNEGO SZEFA MSW UKRAINY AWAKOWA PODCZAS TZW. OPERACJI SPECJALNEJ…
  http://twower.livejournal.com/1890176.html
  ps. To tak jakby Hitler kazał nazwać ulice na cześć Ernsta Rohma, albo Stalin na cześć Trockiego…

  Polubione przez 4 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.