Wojna domowa na Ukrainie 28.01.2016r.- 343 dzień od nowego rozejmu.


Ukraiński konwój wojskowy jedzie w kierunku Mariupola.

„Auschwitz to ostrzeżenie, co może się stać, gdy życie społeczne, publiczne, polityczne zdominuje nienawiść”– powiedział wczoraj prezydent Andrzej Duda podczas uroczystych obchodów 71 rocznicy wyzwolenia niemieckiego, nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego w Oświęcimiu.

„Co może się stać, jeżeli prawo międzynarodowe jest łamane, a społeczność międzynarodowa w porę nie reaguje. Co może się stać, jeżeli jedne państwa zachowują się agresywnie wobec innych, jeżeli zagarniają ich terytoria, jeżeli szerzą wojną, nienawiść. Auschwitz jest więc i będzie wielkim ostrzeżeniem”– powiedział w dalszej części swego wystąpienia Andrzej Duda.

Prezydent przypomniał, że więźniami obozu początkowo byli Polacy, potem jeńcy rosyjscy, Romowie, ale przez wszystkim od 1942 r. miejsce to stało się miejscem makabrycznej zagłady narodu żydowskiego.

„Mordowano bezwzględnie. Tylko cześć wybierano po to, by skierować ich do morderczej pracy, resztę zgładzono od razu, natychmiast. Ojcowie widzieli jak ich żony z dziećmi prowadzone są do komór gazowych. To niewyobrażalne. I to nie było wyobrażalne, bo ta prawda jest tak straszna, że początkowo nikt nie chciał w nią uwierzyć”.

Po słowach polskiego prezydenta, mnie też jest trudno w to uwierzyć, że on- jako świetnie wykształcony akademicko człowiek- mający do tego cały sztab kompetentnych doradców i do dyspozycji swoje rozbudowane szczodrze biuro Kancelarii Prezydenta RP, nic nie wie- a może jemu dziś też trudno to uwierzyć, że na Ukrainie rodzi się coś co jest karykaturalną namiastką, co nie znaczy mniej niebezpieczną, tego samego systemu, który na przełomie lat trzydziestych i czterdziestych ubiegłego wieku doprowadził do niewyobrażalnych zbrodni ludobójstwa na różnych, uznanych za gorsze, szkodliwe, czy też zbędne, narodach. A które to zbrodnie tak jednoznacznie sam potępił, przy okazji kolejnej rocznicy wyzwolenia Obozu Koncentracyjnego w Auschwitz i Obozu Zagłady w Brzezince.

Na marginesie dodam, że nie odniósł się również do problemu zagłady niemieckich homoseksualistów, którzy nazistowski system postanowił planowo zgładzić, w ramach moralnego oczyszczenia „rasy aryjskiej”. Jak więc prezydent, który chce brylować na salonach europejskich mógł zapomnieć o tak istotnym szczególe? A może los „homoseksualistów” jest mu obojętny? Jeśli to właśnie chciał zademonstrować, to tym sposobem udowodnił również fakt, że nie jest prezydentem wszystkich Polaków.

No, ale powracając do głównego tematu, a więc tego w co prezydent RP nie może uwierzyć.

Otóż, pan prezydent Andrzej Duda, ani słowem nie odniósł się, do jakże istotnego problemu katów, a więc tych, którzy nadzorowali, pilnowali i eksploatowali oraz dokonywali selekcji, przeprowadzali egzekucje i makabryczne doświadczenia medyczne, sadystycznie katowali oraz głodzili ludzi tam uwięzionych.

Oczywiście, zdecydowana większość funkcjonariuszy pełniących role kierownicze w strukturze administracyjno-zarządzającej Obozami Zagłady i Obozami Koncentracyjnymi, stanowili Niemcy i Austriacy, ale już szeregowymi wykonawcami ich rozkazów w znacznej liczbie była pochodzenia ukraińskiego. Dlatego też dzisiaj panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, jak i wcześniej władzom PRL, niewygodnie jest poruszać tak śliski temat. W ten sposób, dochodzi do takiej oto sytuacji, że oskarża się za zbrodnie „nazistów”, nie zaś konkretnych ludzi, którzy dopuścili się tych zbrodni.

Na temat „nazistów” wiadomo już jest dość dużo, szczególnie jeśli chodzi o obóz KL Auschwitz, ale nic nie wiadomo o innych narodowościach, które współuczestniczyły w dokonywanych zbrodniach.

Mało kto jest świadomy tego, że na terenie Lubelszczyzny- od roku 1941 w miejscowości Trawniki, leżącej niecałe 30 km od Obozu Koncentracyjnego w lubelskiej dzielnicy Majdanek- zorganizowano podobóz szkoleniowy funkcjonariuszy dla potrzeb formacji pomocniczych SS, między innymi strażników obozów koncentracyjnych i obozów zagłady.

Pierwszych ochotników do tych formacji rekrutowano z sowieckich jeńców wojennych i folksdojczów,  a następnie głównie z obywateli republik okupowanych przez niemieckie wojska wchodzących w skład Rosji Radzieckiej, w tym przede wszystkim z Ukrainy oraz w zdecydowanie mniejszej liczbie z Litwy, Łotwy, Estonii i Białorusi.

Szkolonych funkcjonariuszy nazywano „Hiwis”,„Askarami”, „Trawnikimänner” lub po prostu od charakterystycznej barwy munduru- „czarnymi” natomiast oficjalna nazwa tych formacji brzmiała: Oddziały Wartownicze Pełnomocnika Reichsführera SS i Policji Niemieckiej ds. Utworzenia Baz SS i Policji na Nowych Terenach Wschodnich. W marcu 1942 roku zmieniono ją na Oddziały Wartownicze Dowódcy Policji i SS na Dystrykt Lubelski.

Osoby rekrutowane do oddziałów pomocniczych SS, często pochodziły z marginesu społecznego oraz spośród ludzi negatywnie nastawionych wobec komunizmu i Rosji Radzieckiej ale za to nieukrywających swych poglądów skrajnie nacjonalistycznych i prohitlerowskich.

Ze względu na duży udział Ukraińców wśród funkcjonariuszy służb wartowniczych w obozach zagłady i koncentracyjnych popularnie określało się je mianem „ukraińskich”.

Byli oni wykorzystywani do służby wartowniczej w obozach zagłady i obozach koncentracyjnych (m. in. na Majdanku, w Bełżcu, Sobiborze), ochrony zakładów, likwidacji gett (m. in. w Warszawie i Lublinie) i zwalczania oddziałów partyzanckich. Odznaczali się okrucieństwem i bezwzględnością w wypełnianiu niemieckich rozkazów. Z drugiej strony wielu z nich wykazywało się niesubordynacją, brakiem dyscypliny, skłonnością do nadużywania alkoholu. Wśród „Hivis” często zdarzały się próby dezercji.

Antoni Szymanowski w wydanej w 1942 r. konspiracyjnej broszurze „Likwidacja getta warszawskiego” tak opisał działania „Hivis” w stolicy:

„W ghetcie hulają „junacy” (…). Litewscy szaulisi, Ukraińcy, Rosjanie zwolnieni z niewoli niemieckiej – ci wszyscy mają mundury czarne. (….) Rabują opuszczone domy, wpadają do mieszkań zaludnionych – wszyscy obecni zostają natychmiast zastrzeleni, bez żadnego powodu, bez prawa do wylegitymowania się. (…) Potworne sceny widzi się codziennie, gdy ci chłopcy, nieraz poniżej 20 lat, potrafią np. strzelać z tyłu – do człowieka stojącego na ulicy czy na balkonie. Potrafią wziąć rikszę, z żydowskim naturalnie kierowcą, i rozjeżdżać się po ulicach, zabawiając się strzelaniem do przechodniów. (….) Mówiono mi, że wśród „junaków”-Ukraińców istnieje zasada, że każdy ma zabić co najmniej 400 Żydów”.

Z kolei Christopher R. Browning w książce: „Zwykli ludzie. 101 Policyjny Batalion Rezerwy i ostateczne rozwiązanie w Polsce” zamieścił opis dokonanej przez „Hiwis” egzekucji w Łomazach:

„Kiedy pochód maszerujących dotarł do lasu, uwięzionych podzielono według płci i wysyłano do jednego z trzech punktów zbiorowych. Tam kazano im rozbierać się do naga. Kobiety mogły pozostać w halkach. W niektórych grupach mężczyźni stali zupełnie goli, w innych pozwolono im zostać w bieliźnie. (…) Żydzi (…) po złożeniu kosztowności w wielkim pojemniku lub rzuceniu ich na rozpostarty koc, musieli położyć się twarzą do ziemi i czekać, często godzinami. (….) Żydzi zostali zmuszeni do biegu pomiędzy dwoma rzędami strażników. Musieli pokonać dystans około czterdziestu metrów z miejsca, gdzie zdjęli ubrania, do wykopanej mogiły. (…) Zamroczeni alkoholem Hiwi z początku otworzyli ogień do Żydów dopiero schodzących do grobu. W rezultacie zastrzeleni Żydzi zablokowali dojście do wykopu. Kilku uwięzionych musiało wejść do grobu i odciągnąć zwłoki z przejścia. Do dołu natychmiast pędzono dużą grupę Żydów, a Hiwi zajęli pozycje na usypanych nad krawędziami wykopu górach. Stamtąd rozstrzeliwali ofiary. (…) Po pewnym czasie trupów było tak wiele, że ofiary musiały przed śmiercią na czworakach wdrapywać się na zwłoki. Grób wypełnił się niemal po same brzegi”.

Jak już wspomniałem wyżej „czarni” byli wykorzystywani do służby wartowniczej w obozach zagłady i obozach koncentracyjnych. Formacja pomocnicza podzielona została na kompanie i plutony. Dowództwo pełnił zawsze oficer niemiecki z załogi danego obozu. Wachmani mogli najwyżej zajmować stopnie podoficerskie. Zakazano im jakichkolwiek kontaktów z ludnością tubylczą. Zaostrzenia wprowadzono ze względu na obawę przed rozprzestrzenianiem się informacji dotyczących funkcjonowania obozów.

„Hiwis” pod koniec 1941 r. zostali skierowani m.in. do Obozu Zagłady w Bełżcu, gdzie początkowo służyło ich ok. 60, a w przededniu uruchomienia obozu zwiększono stan osobowy do 90-100 osób. W okresie nasilonej eksterminacji służbę pełniły dwie kompanie „Hiwis”, co oznaczało wzrost ich liczby do 120-130 osób. W obozie zagłady w Bełżcu dowództwo nad „Askarami” pełnili kolejno: Josef Oberhauser, Kurt Franz i Reinhold Feix. Wśród ukraińskiej załogi wartowników wyróżniał się Edward Własiuk, który pomagał w obsłudze instalacji do gazowania więźniów.

Do zadań wachmanów należało pełnienie warty na terenie obozu i nadzór nad żydowskimi komandami roboczymi. Rudolf Reder w złożonych po wojnie zeznaniach powiedział, że  „wieżyczek na około (obozu- dopisek mój) nie było – straż pełnili askarzy”. „Hiwis” zostali także zaangażowani tam w proces eksterminacji ludności żydowskiej. Wpychali ofiary do komór gazowych, a następnie nadzorowali ich opróżnianie. Osoby, które broniły się przed wejściem były dotkliwie przez nich bite:askarzy odliczali po 750 do każdej komory. Kobietom, które wzbraniały się wejść askarzy wbijali w ciało bagnety, krew się lała i w ten sposób wpędzali je do kaźni. […] drzwi rozsuwali askarzy po zewnętrznej stronie”.

„Hiwis” służyli również w liczbie ok. 120 osób w Obozie Zagłady w Sobiborze, gdzie jeden z nich, Emil Kostenkow, pomagał SS-Oberscharführerowi Erichowi Bauerowi obsługiwać silnik spalinowy, którego opary wtłaczano do komór gazowych. W okresie funkcjonowania obozu w Sobiborze przeszło przez niego co najmniej 400 wachmanów. Zadania, które im powierzono opisał były więzień obozu w Sobiborze Jules Schelvis:

„Oprócz tego, że byli surowi, wyszkolono ich także na pozbawionych skrupułów i bezlitosnych, gdy zachodziła taka potrzeba. Prawdą jest, że jednak im nie ufano, ponieważ tylko, gdy byli na służbie, przydzielano im kilka nabojów. Mieli różne zajęcia w Sobiborze. Stali na straży przy wejściach do różnych części obozu, a także przy bramie głównej. W dzień i w nocy patrolowali obszar wokół obozu pomiędzy podwójnym ogrodzeniem z drutu kolczastego oraz obsadzali wieże strażnicze. Na terenie obozu strzegli ‚Lager 3’, tak aby uniemożliwić Żydom komunikację pomiędzy tym obszarem i pozostałymi częściami obozu. Byli strażnikami komand, które pracowały pod rozkazami SS poza terenem obozu. Po przybyciu transportu ogradzali całą okolicę tak, aby uniemożliwić ucieczki nowo przybyłym. Czasami tworzyli także plutony egzekucyjne (…) Ukraińcy byli na ogół gorliwymi i fanatycznymi strażnikami. Nawet bez rozkazu używali batów i kolb karabinów, aby zaganiać nagich Żydów z obszaru, w którym się rozbierali do komór gazowych. Tak naprawdę brali czynny udział w procesie eksterminacji”.

Jak z tego widać składające się głównie z Ukraińców Oddziały Wartownicze szkolone w Trawnikach niewątpliwie odegrały znaczącą rolę w pilnowaniu więźniów w obozach, ich transporcie do nich i ogólnie w akcji „Reinhardt”, ale także wykazali się w innych formacjach pomocniczych, które brały udział w akcjach przesiedleńczych, pacyfikacjach wsi oraz operacjach prowadzonych przeciwko polskim oddziałom partyzanckim.

Dzięki zaś takim gładkim uogólnieniom jakim były wczorajsze słowa polskiego prezydenta wypowiedziane podczas 71 rocznicy wyzwolenia Obozów w Oświęcimiu i Brzezince, nie mamy pojęcia kto był sprawcą zbrodni, nie ma też żadnej wzmianki o ukraińskich strażnikach, a przecież są dowody pośrednie jak np. ucieczka grupy ukraińskich strażników obozu w Auschwitz w nocy z 3 na 4 lipca 1943 roku, po której to broń i amunicja ukraińskim strażnikom zostaje odbierana na noc i jednocześnie wprowadzono zwyczaj, że konwój więźniów nadzorowany był przez strażników niemieckich i ukraińskich w stosunku 1:1.

Tak właśnie wygląda to niewinne poprawianie historii i dlatego nie należy się dziwić, że również w sprawie zbrodni na Kresach Wschodnich dokonanych przez Ukraińców na naszych rodakach w czasie II Wojny Światowej nie dowiemy się prawdy z ust polityków oraz wiodących mediów.

Tym bardziej więc nie dowiemy się prawdy na temat obecnie toczących się zdarzeń, a więc i tego, że odradza się na naszych oczach nowe oblicze skrajnego nacjonalizmu ukraińskiego, którego przejawem jest gloryfikacja zbrodniczej banderowskiej ideologii i przemilczanie zbrodni i udziału w nich ukraińskich formacji policyjnych i wojskowych w czasie II Wojny Światowej u boku niemieckich oddziałów Waffen-SS.

Czy to przemilczanie i udawanie, że się tego nie widzi, ma doprowadzić do kolejnej fali masowych zbrodni?

Trudno w tej chwili jednoznacznie na to pytanie jest odpowiedzieć, bo niemiecki nazizm też początkowo był lekceważony i mało kto przypuszczał do czego w ostateczności doprowadzi, ale przykład tego czego ideologia banderyzmu dokonała już w Donbasie, wyraźnie wskazuje do czego to ukraińskie szaleństwo może w ostatecznym rachunku się zakończyć.

A więc czy Auschwitz może stanowić ostrzeżenie dla ludzi, którzy nie widzą (lub udają tylko, że nie widzą) co się obecnie dzieje na Ukrainie?

Jak sądzę słowo o „ostrzeżeniu” jest tylko pustym słowem i figurą retoryczną bez żadnego w tym przypadku znaczenia, bo nie oparte jest one na głębszej refleksji, a więc jest tylko pustą frazą propagandową, bo jak można ostrzegać przed czymś co wydarzyło się w nieodległe historii Polski, jeśli jednocześnie nie dostrzega się oznak odradzania się tego samego zjawiska, tym razem za naszą południowo-wschodnią granicą. Nie dość, od tego co się tam naprawdę obecnie dzieje odgrodzono międzynarodową opinię publiczną, jak i oczywiście polską, szczelną zasłoną milczenia i kłamstwa.

Więc jak zacytowane na wstępie słowa, wypowiedziane wczoraj w Oświęcimiu, mam traktować poważnie?

***

Na tym kończąc ten wstęp, przechodzę teraz do relacji z kolejnego dnia wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

Od wtorku w nocy wyraźnie daje się zauważyć wzrost napięcia wywołany prowokacjami militarnymi prowadzonymi przez stronę ukraińską.

Okazało się, że wieczorem we wtorek ukraińskie wojsko po raz pierwszy w tym roku do ostrzału prowadzonego na południowych obrzeżach Doniecka i Staromichajłowki użyło rakiet systemu „Grad”, z których 12 pocisków spadło w tym rejonie.

Natomiast wczoraj w późnych godzinach wieczornych, po godzinie 18:00, ukraińskie wojsko przeprowadziło ostrzał przy użyciu moździerzy kaliber 82 mm, automatycznych wyrzutni granatów i opancerzonych wozów bojowych, południowych obrzeży donieckiego lotniska, w tym: wieś Żabiczewo i okolic serwisu „Volvo-Centrum”.

W tym samym rejonie ukraińskie wojsko ostrzelało z dwóch czołgów i karabinów maszynowych linie obronne sił powstańczych na północny-zachód od miejscowości Spartakus.

Jakieś półgodziny później ukraińskie wojsko otworzyło ogień z opancerzonego wozu bojowego w stronę części mieszkalnej dzielnicy Kujbyszewskiej. Jeden z pocisków upadł na podwórku przed domem na ulicy Łuzina, a sześć innych na ulicy Astronautów. Ostrzał ten nie spowodował żadnych strat materialnych i ofiar wśród ludności cywilnej.

Później, od godziny 02:20 był kontynuowany ostrzał przez ukraińskie wojsko przy użyciu czołgu, automatycznych wyrzutni granatów i  ręcznych karabinów maszynowych z kierunku miejscowości Trudowskaja na teren znajdujący się pomiędzy Krasnogorowką a Staromichajłowką.

Przez całą noc trały również walki w okolicy Gorłówki, szczególnie zaś w rejonie miejscowości Zajcewo, której obrzeża zostały ostrzelane przez ukraińskich żołnierzy przy użyciu granatników, ręcznych wyrzutni granatów i broni maszynowej. Natomiast okolice szkoły w Zajcewie ostrzelano z moździerzy kaliber 82 mm.

Przedwczoraj, podczas ukraińskiego ostrzału miejscowości Zajcewo na ulicy Artiemowskiej, została ranna w głowę kobieta.

W miejscowości Kurachowo ukraiński samochód ciężarowy, którym przewożono amunicję, został uszkodzony z powodu jego przeładowania. Pękniętą ramę nośną samochodu postanowiono zespawać, pomimo znajdującej się w nim skrzyń z amunicją. W wyniku zaprószenia ognia doprowadzono do jej detonacji.

Nie jest znana liczba ofiar tego wypadku.

***

Na koniec kilka zdjęć:

Donieck- w dniu wczorajszym odbyła się w Muzeum Historii Wielkiej Wojny Ojczyźnianej wieczernica poświęcona Dniu Pamięci Ofiar Holokaustu oraz zorganizowano wstęp dla dzieci i młodzieży do muzeum z tej samej okazji.

I jeszcze kilka aktualnych filmów:

***

Pozdrawiam.

126 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 28.01.2016r.- 343 dzień od nowego rozejmu.

 1. W brytyjskim parlamencie rozpoczęła pracę robocza grupa d.s. Rosji. Zadaniem tej międzypartyjnej grupy jest polepszenie i zacieśnienie stosunków między Wielką Brytanią i Rosją.
  W przyszłym tygodniu w rezydencji ambasadora Rosji odbędzie się obiad dla 20 parlamentarzystów, na którym będzie możliwość przedyskutowania spraw istotnych dla obu krajów.

  http://vz.ru/news/2016/1/27/790945.html

  Polubione przez 7 ludzi

 2. Tezy z artykułu na podstawie ukraińskich mediów i opinii A. Ochrimienko – dyrektora generalnego ukraińskiego centrum analitycznego o tym, że zachodni biznes ucieka z Ukrainy. Ostatnio Groupon i Asus. Wcześniej Chevron, Shell i ExxonMobil. W ciągu półtora roku wycofało się ponad 30 znanych markowych firm odzieżowych i obuwniczych. Centra handlowe przekształciły się w sprzedawców zachodniej odzieży używanej.
  Upadł nawet eksport taniej chińskiej odzieży i obuwia – zmniejszył się o 70% w 2015 r. w stosunku do 2014 r. Sprzedaż na Ukrainie nawet tej odzieży jest problemem w sytuacji, gdy ludzi nie stać na inne podstawowe potrzeby życiowe.
  Część kompanii formalnie jeszcze istnieje na Ukrainie, ale w kompletnym zastoju. Większości z nich po prostu nikt nie chce kupić.

  Przyczyny są oczywiste, nawet Jaceniuk w ostatnim okresie zamilkł w temacie przyciągania kapitału zagranicznego.
  Wycofują się też z Ukrainy zachodnie banki. Już drugi rok z rzędu banki na Ukrainie mają kolosalne straty. W 2015 r. ich straty to ponad 57 miliardów hrywien wg NBU i to bez uwzględnienia danych z całego systemu bankowego. Kredytowanie praktycznie nie funkcjonuje a spłaty dotychczasowych kredytów to ogromny problem.
  Nie ma złudzeń, że w 2016 r. sytuacja się poprawi.

  http://vz.ru/economy/2016/1/27/790903.html

  Polubione przez 9 ludzi

 3. -Ojcowie widzieli jak ich żony z dziećmi prowadzone są do komór gazowych.-
  W bezprecedensowym filmowym wywiadzie z dr. Franciszek Piper – starszy kurator i dyrektor archiwów Państwowego Muzeum w Auschwitz, przyznał przed kamerą, że „krematorium 1”, rzekoma „mordercza komora gazowa” pokazywana setkom tysięcy turystów każdego roku w obozie w Auschwitz została wybudowana w rzeczywistości po wojnie przez Związek Radziecki na bezpośredni rozkaz Stalina.

  Polubione przez 4 ludzi

   • Znaczenie ma ogromne. Po wojnie nikt nikogo już nie gazował. Podczas wojny, też takiej możliwości nie było. (jest takie coś, jak wujek google) Więc, więźniowie w Oświęcimiu nie byli gazowani. Jest to kolejne kłamstwo, wiadomo kogo…

    Polubione przez 3 ludzi

    • Dałem „lajka” za zasygnalizowanie odmiennego punktu widzenia historii.
     Temat jest dyskusyjny. Osobiście z uwagi na zbyt pobieżną znajomość tematu
     przeze mnie, nie podejmuję się jednak konstruktywnej polemiki.

     Polubione przez 3 ludzi

     • Przepraszam ale z czym tutaj dyskutować?! Temat w czym dyskusyjny !?
      Wymordowano NIEWINNYCH ludzi – czy ich zagazowano , powieszono, zastrzelono…jakie ma to znaczenie dla zbrodni i ofiar ???
      Dokonano ZABÓJSTWA na niespotykaną Światową skalę i to jest fakt !!
      Tylko ignoranci lub obrońcy zabójców próbują zminimalizować cierpienie ofiar i usprawiedliwiać zbrodnię sprawcy niby jego humanitaryzmem !!!

      Przepraszam , ale się zagotowałem !

      Polubione przez 10 ludzi

     • Nie neguje ludobójstwa, ofiar, ich cierpienia… Broń Boże.

      Dyskusyjny jest temat w kwestii „przedsiębiorstwa holokaust”, zaklamywaniu historii tak, aby służyła ona komuś i czemuś.

      Polubione przez 3 ludzi

    • Kogo kłamstwo ? Wujka Google czy naocznych świadków np. Pana Karskiego czy mojego pradziadka, prababci …!? Negujesz ludobójstwo III Rzeszy ?
     Oczywiście że po wojnie nikt (chyba -bo dowodów niema) nikogo nie gazował; ale przypominam że faszyzm i komunizm zwalczały się wzajemnie. Jedni zbierali dowody na drugich. To że Stalin nakazał wybudowanie ( moim zdaniem -odbudowanie !) nie oznacza że komór gazowych w obozie nie było !
     Przepraszam ale nie rozumiem Twoich intencji… ;(

     Polubione przez 8 ludzi

     • Idąc tokiem rozumowania rewizjonistów, nie tylko nie było komór gazowych, krematoriów, ale nie było też transportów do obozów, bo transportowanie ludzi w wagonach przeznaczonych do transportu bydła jest czymś niewyobrażalnym. No bo kto transportuje ludzi w wagonach bydlęcych, skoro są wagony do przewozu ludzi…

      Polubione przez 2 ludzi

   • Przecież wiadomo że były, można się jedynie sprzeczać o ilość ofiar która zginęła w Auschwitz. 🙂 Moim zdaniem liczba ta jest zawyżona, ale to moje prywatne zdanie. 🙂
    A poza tym świetny tekst, gdyby szef miał , albo znalazł jakieś ciekawe informację o KL Płaszów to proszę podesłać.
    Pozdrawiam

    Polubione przez 5 ludzi

   • Pomieszczenia uznawane za komory gazowe nie mialy stalowych drzwi, nie byly uszczelnione, co grozilo smiercia wszystkim znajdujacych sie w poblizu, takze SS-manom. Sciany nie byly pokryte odpowiednia warstwa izolacji, nie bylo urzadzen zapobiegajacych kondensacji gazu na scianach, podlodze czy suficie. Komory posiadaly zupelnie zwyczajna wentylacje, calkowicie nieprzydatna do usuwania mieszaniny powietrza i gazu na zewnatrz budynku, tak, aby nie grozilo to zyciu obslugi i SS-manow. W scianach tzw. komor gazowych nie ma prawie sladow cyjanowodoru.

    http://niniwa22.cba.pl/RATAJCZA.HTM

    Polubione przez 3 ludzi

     • Z Ratajczakiem miałem zajęcia – dosłownie kilka zanim został usunięty. Studiowałem wprawdzie na zupełnie innym wydziale ale historia – i to nie Polski – była w programie. Pan doktor w czasie pozwalał sobie nie trzymać się programu – ogólnie mówiac. Generalnie w czasie zajęć wygłaszał własne tezy na temat Zydów. Dzięki temu usłyszałem co miał do powiedzenia. On nie tyle kwestionował istnienie komór gazowych co przytaczał opinię kogoś innego kto to kwestionował. Ale tak – głosił kłamstwo oświęcimskie. Został za to wydalony z Uniwersytetu. Miałem nawet gdzieś tę jego książkę z autografem ale coś nie mogę jej znaleźć.
      On nie został zamordowany ale zaszczuty – popełnił samobójstwo. Nie myślę żeby była potrzeba go usuwać w sytuacji w jakiej był. Był doktorem a utrzymywał się z pracy ochroniarza.

      Polubione przez 10 ludzi

     • Ja nie kwestionuję kierunku niemieckiej polityki (eksterminacja raz niższych, w tym Polaków i Żydów), ale gdy czytam, że chemik badający próbki gleby w Oświęcimiu dostał prawie 3 lata ciężkiego więzienia, ( http://www.bibula.com/?p=937) bo wykazały co innego niż miał wykazać albo, że ponad 80 letnia staruszka za „negowanie” dostała więzienie….i tak dalej, to zaczynam się mimo wszystko zastanawiać czy rozmiary holokaustu nie są nadymane tak jak wielkość armii rosyjskiej atakującej rzekomo Ukrainę. Na zasadzie „każdy to wie”, „przecież to byłoby za wielkie kłamstwo i każdy by zauważył” itd. Za duże sankcje i terror w tej materii, a także wyjątkowe traktowanie Żydów. Ludobójstwo Indian, Ormian, Polaków na Wołyniu – można negować. Ciekawe, nie?

      Kilka lat temu jakaś baba podałą się za żydówkę ocalałą z holokaustu, napisała brednie o karmieniu ją przez dzikie wilki, nawet film nakręcono. Później okazało się, że ona nie jest Żydówką. Wiele „świadectw” to jest zwykła grafomania i propaganda traktowana z nabożną czcią. No chyba, że ktoś wierzy w to:

      Później dowiedziałem się od jednego ze świadków, że miesiąc za miesiącem ziemia nie przestawała drżeć i od czasu do czasu, wytryskiwały z niej gejzery krw
      http://www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/445#

      PS. nie jestem z Księżyca, moja rodzina ginęła w czasie okupacji. Piszę na wszelki wypadek, gdyby komuś się zagotowało. We wszystkim trzeba zachować umiar i dążyć do prawdy. Niedawno jakiś rabin w USA powiedział, że Żydów zginęło 1,5 miliona a nie 6. W USA nie ma kar za negowanie. W Europie poszedłby siedzieć. Co to za prawda, której broni się pałką?

      Polubione przez 6 ludzi

    • Taaa, a szarymi autobusami bez okien, członkowie personelu medycznego SS zabierali polskich i niemieckich pacjentów szpitali psychiatrycznych na wycieczki krajoznawcze…

     Polubione przez 5 ludzi

    • A zdajesz sobie sprawę z tego że we współczesnym mieszkaniu , w pokoju ( a nawet tych z lat 70-tych -czyli drzwi i okna ze szczelinami przepuszczającymi powietrze) było możliwe zagazowanie ludzi ; i to nie gazem z Auschwitz ale zwykłym RMG -75 używanym przez ZOMO a potem po 1990 roku przez niby demokratyczną Policję ? A wiesz dlaczego…bo po prostu ludzie się dusili , dławili, łzawili ,wymiotowali, gwałtownie wzrastało tętno itp. !
     Zapewniam Cię że rozpylone w pomieszczeniu RMG-75 bez przewietrzenia pomieszczenia utrzymuje się w nim m.in. 2 tygodnie!! Dlatego było zabronione ich używanie w pomieszczeniach zamkniętych. Dlaczego ? Zapoznaj się ze składem chemicznym i jego własciwosciami a będziesz wiedział że siedzący w pomieszczeniu obok milicjanci mieli przez cały czas świetny humor.
     A ty mi tutaj …brak śladów na ścianach; na wybudowanych po wojnie nr1.
     A na pozostałych ?

     P.S
     Kończ Waść i Wstydu Oszczędz…

     Polubione przez 4 ludzi

     • Ze sprawa komor wiaze sie oczywiscie uzycie przez Niemcow preparatu Cyklon B, czyli wspomnianego cyjanowodoru.

      Cyklon B byl w czasie wojny stosowany przez Niemcow jako srodek zabijajacy wszy. Stosowano go w komorach do odwszawiania (ale nie gazowania ludzi!), w koszarach itd. Z wielu wzgledow jego zastosowanie w technice mordowania ludzi bylo niemozliwe. Cyklon jest „malo inteligentny” (dlugi, 2 godziny czas wydzielania gazu z granulatu, jeszcze dluzszy bo 20 godzinny czas usuwania tegoz z pomieszczen, a przeciez Niemcy nic tylko gazowali i gazowali!). Poza tym bylaby to bardzo kosztowna (towar deficytowy) i niebezpieczna operacja, wymagajaca od ekip wiezniow wyciagajacych ciala uzycia masek przeciwgazowych z filtrami i ubrania specjalnych uniformow ochronnych oraz rekawic (gaz dziala przez skore).

      I jeszcze o usuwaniu zwlok, czyli krematoriach.

      Zbudowane w Oswiecimiu krematoria mialy sluzyc do spalania zwlok zamordowanych (zagazowanych) Zydow. Aby to wykonac musialyby jednak, przy podawanej oficjalnie liczbie zabitych przez Cyklon B, miec przepustowosc kilkanascie razy wyzsza od najnowoczesniejszych, sterowanych komputerowo krematoriow wspolczesnych! Takich obozy nie posiadaly.

      Podsumowujac ten watek mozemy wiec stwierdzic bez popelniania wiekszego bledu, ze Cyklon B stosowano w obozach do dezynfekcji, nie zas mordowania ludzi

      Polubione przez 3 ludzi

     • W takim razie wg. twojej wiedzy kwestionującej gazowanie ludzi przez niemców w Obozach Zagłady, proszę odpowiedzieć mi skąd się wzięło tysiące relacji, dziesiątki książek wspomnieniowych, zeznań świadków (w tym oskarżonych o zbrodnie ludobójstwa)- niemieckich i innych oprawców), badań naukowych no i oczywiście samych dowodów materialnych?
      Czy ci wszyscy ludzie, z różnych stron świata, w różnym wieku i zeznający lub piszący w różnych czasach są w jakimś spisku, który ma na celu przypisanie zbrodniarzom niemieckim gazowanie ofiar zbrodni?

      np.

      https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Borowski_%28poeta%29

      https://pl.wikipedia.org/wiki/Cyklon_B

      Polubione przez 3 ludzi

     • Oczywiscie że czytałem podany link. Komentować go nie mam zamiaru bo jestem tutaj Gościem, tak samo jak ty .
      To Forum ma to do siebie że kultura która na nim obowiązuje nie pozwala wypowiadać się na tematy o których nie mamy dosyć pełnej wiedzy.
      Ale jak widać są wyjatki…
      Najbardziej pejsaty to jest jednak wujek G…; Wiki to raczej taka *…światowa 🙂
      Zapukasz do mnie jutro o 6 rano ?

      P.S.
      Każdy ma swojego Boga i niech w niego wierzy…szanując innowierców 🙂
      Wierzysz w to co piszesz twoja sprawa… szanuj innych i polemizuj argumentami a nie domniemaniami.

      Pozdrawiam 🙂

      Polubione przez 5 ludzi

     • Fakt, w swoich pracach przedstawiał prace historyków mających własny pogląd na kwestię holokaustu jednak nie włączał się własnymi przemyśleniami i opiniami do uczynienia tych wydarzeń epicentrum tego co stało się w latach II WWS.
      Jak sam pisał chcial się zbliżyć tylko do prawdy i ją poszukiwał.
      Przypisanie alkoholu jako powodu śmierci doktora jest / tylko i wyłącznie moim zdaniem / zbyt dużym uproszczeniem tym bardziej, że pojawiła się wtedy możliwość pracy za granicą ( kiedy został całkowicie wyłączonyj ze społeczenstwa).

      Pozwolę sobie przytoczyć kilka cytatow doktora:
      „Pisanie o stosunkach polsko – żydowskich jest czynnością ryzykowną. (…) Konsekwencje są zazwyczaj smutne: towarzyski bojkot, rasowy i wydawniczy knebel, ostatecznie – zawodowa śmierć”
      „Uważaj, w archiwach i bibliotekach. Spadajace z regalow ciezkie, zakurzone od lat nie
      ruszane tomiska – zabijaja. Inna sprawa, jezeli chcesz umrzeć smiercia historyka”

      PS.
      Monitoring na terenie parkingu centrum handlowym Karolinka, gdzie został znaleziony denat -nie wiedzieć czemu niczego nie zarejestrował …..
      Pzdr.

      Polubione przez 9 ludzi

    • Jako chemik muszę poprzeć Kol. Jaszczy8.
     http://www.majdanek.com.pl/obozy/majdanek/bunkier.html – to jest Majdanek, do tego Mowa o CO jako truciźnie.
     https://palestyna.wordpress.com/2010/01/27/holokaust-mity-fakty-falsz-propaganda-kto-tu-maci-druga-strona-opowiesci-o-super-zagladzie-zydow/
     http://www.biblebelievers.org.au/decalog.htm
     Dlaczego nie wolno tego badać?
     Ślady cyanowodoru w postaci błękitu pruskiego, b. trwałego pigmentu, muszą wystąpić przy działaniu tego gazu na dowolny mur, żelbet itd, jako zawierające ślady żelaza. W końcu cegła dlatego jest czerwona, że zawiera jony żelaza trójwartościowego, a nazwa żelbet mówi sama za siebie.

     Polubione przez 3 ludzi

     • Powiedz mi, czy to jaką trucizną zabijano ludzi w obozach zagłady ma jakieś znaczenie?

      Wiadomo, że na pewno były komory gazowe, jak i również to, że zabijano tam setki tysięcy ludzi.

      Reszta, to są domysły, bo przecież zbrodniarze skutecznie zacierali dowody swoich zbrodni.

      Np. nie wiem czy wiesz, że w momencie rozpoczęcia masowej eksterminacji żydów, niemcy przestali prowadzić rejestr osób przywożonych do obozów zagłady.
      Zrobiono to z dwóch powodów: po pierwsze dlatego, że ci ludzie mieli zostać natychmiast eksterminowani, więc nie była potrzebna żadna ich ewidencja. A po drugie: dlatego aby właśnie nie móc dziś dojść do tego jaka liczba osób została eksterminowana.

      Na koniec odpowiedz mi na pytanie:

      W jaki sposób dwa/trzy kolejne transporty dziennie liczące po około 5 do 8 tysięcy osób, mogły zostać skutecznie zlikwidowane?

      Pozdrawiam.

      Polubione przez 4 ludzi

 4. Witam późnym popołudniem.

  „Wstępniak” jest bardzo prawdziwy, a jednocześnie przygnębiający.
  Wczoraj nie mogłem długo zasnąć i jak to bywa, kręcącemu się w pościeli, różne głupie myśli i skojarzenia przychodzą do głowy.
  Moje dotyczyły między innymi rocznicy wyzwolenia obozu w Auschwitz-Birkenau.
  I takie przyszło mi skojarzenie (jeśli to kogokolwiek uraża, to proszę Szefa o wykasowanie tego wpisu):

  Ci co tam przechodzili nie wierzyli w to, co tam jest napisane
  .http://polskiedzieje.pl/wp-content/uploads/2010/11/Auschwizt-oboz.jpg
  Ci co tamtędy przechodzili uwierzyli w to co im mówiono.
  .http://pomorskie.travel/uploads/mm/obrazy/album_6054/1000×760/obraz_3584.jpg
  :))))))

  Polubione przez 5 ludzi

 5. Rozkład postępuje. Ukraińskie ministerstwo infrastruktury oficjalnie podało że około 80% dróg i 90% infrastruktury kolejowej jest zniszczonych i nadaje sie do natychmiastowego remontu. Jedyne co się jeszcze jakoś trzyma to lotniska (oczywiście oprócz tego w Doniecku), a to dzięki dotacjom jakie otrzymały dzięki Euro 2012…
  http://korrespondent.net/ukraine/3621632-mynynfrastruktury-ukraynskye-dorohy-yznosheny-na-80

  Polubione przez 5 ludzi

 6. Z cyklu pośmiejmy się:

  „Czy przeciwnicy agresywnej polityki Władimira Putina mogą być w Polsce dyskryminowani?! To się nie mieści w głowie, ale okazuje się, że krytyczna wobec włodarza Kremla deklaracja stanęła na przeszkodzie znalezienia pracy.”

  A mi tam się mieści… 🙂

  Całość tu:
  .http://wpolityce.pl/polityka/279752-tylko-u-nas-niebywale-w-krakowie-dziala-firma-ktora-odmawia-pracy-przeciwnikom-polityki-putina

  Polubione przez 9 ludzi

 7. NARESZCIE NA SWOIM! Były prezydent Ukrainy Leonid Kuczma, który jest przedstawicielem Ukrainy podczas rozmów w Mińsku, omówił (czytać ZAMELDOWAŁ) w Kijowie z przedstawicielami departamentu Stanu USA (w tym z koordynatorem Ambasady USA d/s uregulowania sytuacji na Donbasie John’em Ordway’em) postępy w realizacji porozumień z Mińska…
  http://censor.net.ua/news/371499/kuchma_obsudil_s_predstavitelyami_gosdepa_ssha_vypolnenie_minskih_dogovorennosteyi

  Polubione przez 4 ludzi

 8. Ołeh Laszko „tęczowy” lider Partii Radykalnej w Radzie Najwyższej Ukrainy oskarżył „generalissimusa” Poroszenkę o szykowanie „przewrotu konstytucyjnego”, czyli wprowadzenie zmian w konstytucji dotyczących tzw. decentralizacji, nadającej autonomię Donbasowi i wezwał wszystkich deputowanych do głosowania przeciwko. Stwierdził także że Poroszenko nie działa na rzecz obywateli Ukrainy, ale dla „dyktatora Putina”;
  http://sprotyv.info/ru/news/kiev/lyashko-segodnya-parlament-izmenil-konstituciyu-chtoby-protyanut-osobyy-status-donbassa

  Polubione przez 6 ludzi

 9. „Słynny kozak z kijowskiego Majdanu” Hawriluk, który biegał nago przed berkutowcami, obecnie deoputowany rady Najwyższej ukrainy, zabrał sie za „dyplomacje”. W trakcie wywiadu udzielonego dla ukraińskiego kanału „112.ua” stwierdził ze albo republiki noworosyjskie na Donbasie podporządkują się władzom w Kijowie, albo należy je „postawić pod ścianą i rozstrzelać”…
  http://www.politnavigator.net/deputat-kazak-gavrilyuk-donbass-budet-zhit-po-usloviyam-ukrainy-inache-k-stenke-i-rasstrel.html

  Polubione przez 5 ludzi

 10. Cuda nie widy, czyli ukraiński ekspert d/s energetyki niejaki Korolczuk wyjaśnił skad Ukraina bierze fundusze na „zakup” gazu z UE. Według niego Ukraina przepłacała za gaz pobierany ostatnio z UE i „uzbierało” jej sie z tego powodu, aż 400 MILIONÓW DOLARÓW NADPŁATY…
  http://newsradio.com.ua/2016_01_28/Korolchuk-Ukra-na-pereplatila-za-vropejskij-gaz-400-m-ljon-v-0588/
  Ps. HOGWART w porównaniu z Ukrainą to „małe piwo”…

  Polubione przez 6 ludzi

 11. Oksana Syrojid, deputowana i wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej Ukrainy z frakcji „Samopomoc” stwierdziła ze należałoby dokonać ponownego sprawdzenia tzw. prawa o UPA (czyli ustaw gloryfikujących „dokonania” tzw. Ukraińskiej Armii Powstańczej) i zastanowić się nad zmianą tych sformułowań które mogą stanowić zadrażnienia w stosunkach międzynarodowych, w szczególności ze strona polską;
  http://ualife.net/politics/oksana-syroed-nado-peresmotret-zakon-ob-upa/17744/
  Ps. Świniołaki nie robią nic „za darmo”, wyczuli „zmianę wiatrów” nie tyle wśród tzw. polskich rządzących, ale wśród polskiego społeczeństwa…

  Polubione przez 8 ludzi

 12. „Jak doniosły „najbardziej rzetelne” ukraińskie media, Putin zmarł nagle. Znowu. Czyli znowu. Ile razy można?!
  Putin nasłał:
  – na pozycje sił ATO miliardy myszy
  – na Szwecję potworne mrozy
  – śnieg w lutym
  – mrozy na Amerykę
  – trypra na SZU
  – anomalne upały na Kijów.
  (to wszystko cytaty z ukropskich mediów).

  Kolega spytał mnie dlaczego on to robi. Pomyślałem i doszedłem do wniosku, że Putin to po prostu bardzo dobry człowiek i stara się czasami zadowolić niebraci naszych mniejszych. I gdy tylko ma wolną chwilkę, nie przepuszcza okazji. Ale nie na długo, bo trzeba jeszcze Rosją rządzić.
  A w ogóle to Władimir Władimirowicz wielki figlarz (sądząc na podstawie ukraińskich mediów ) – to Zacharczenkę z Płotnickim z ŁDRL wygoni, to Striełkowa i Motorolę zabije, to zamieszki w Moskwie zorganizuje. I wszystko dla niebraci, żeby choć na chwilę sprawić im radość w ich ostrym i nieszlachetnym postrzeganiu Moskwy.”

  To filuterny początek rozważań Aleksandra Rogersa o niezrozumiałej dla niego mentalności Ukraińców, którzy wprost oczekują kłamstw od władzy i mediów. „One kłamią w oczywistych sprawach, które każdy może zweryfikować – jak to, że Putin żyje a Zacharczenko jest w Doniecku. „ Ale ukry jednak pomimo to wierzą, że Putin nasłał myszy i mrozy. Tak więc jeszcze nie raz przeczytamy o śmierci Putina, masowej ucieczce opołczeńców czy separacji Syberii.
  Rogers pyta: co to jest? Zombirowanie? Masochizm? Zahipnotyzowanie? Leki eksperymentalne? Głupota? Niewolnictwo? Dziwi się, że można w takim stopniu spowodować u ludzi równocześnie zanik krytycznego myślenia i poczucia wartości.

  http://jpgazeta.ru/budni-zombilenda-na-ukraine-opyat-horonyat-verhovnoe-bozhestvo/

  Polubione przez 7 ludzi

  • Odpowiadam Rodżersowi…

   To jest głeboka choroba spowodowana trwałymi zmianami w mózgu…
   Dziś widziałem tu informacje że Oświęcimia nie było… Dziś spotkałem faceta znajomego /wydawało mi sie/ który twierdził że w Smoleńsku nie było mgły itd.

   Ale jeżeli w 1939 roku napadli na nas ROsjanie a nie Niemcy, jacyś bandyci i kryminaliści zwyczajni są „żołnierzami zakletymi” to ja odpadam…

   Polubione przez 3 ludzi

 13. Jeszcze nie wprowadzono zmian w konstytucji Ukrainy rozpoczynających tzw. decentralizację,a deputowani Kijowskiej Rady Obwodowej przegłosowali uchwałę w której domagają się od Prezydenta Ukrainy by wprowadził do konstytucji zmianę umozliwiającą także wybory gubernatorów obwodów, podobnie jak to miejsce w Rosji;
  http://www.politnavigator.net/bunt-v-serdce-ukrainy-kievskijj-oblsovet-potreboval-ot-poroshenko-pryamykh-vyborov-gubernatora.html

  Polubione przez 5 ludzi

 14. Fanatyczny neobanderowiec Dmytro Korczyńskij wyjaśnił podczas wywiadu udzielonego w ukraińskim „112.ua” dlaczego szerzy się pijaństwo wśród „bojców ATO” na Donbasie. Według niego jest to ich sposób „obrony” przed epidemią grypy…
  http://www.politnavigator.net/zhena-korchinskogo-rasskazala-o-pyanstve-geroev-ato-boryutsya-s-grippom-vodkojj.html
  Ps. Co tam jakieś lekarstwa, czy szczepionki, horyłka lepsza…

  Polubione przez 8 ludzi

  • Co do szczepionek to tak po prawdzie, bardziej jestem skłonny zaufać leczniczym właściwościom „paru głębszych” niż wpuszczania sobie w krwioobieg drogą iniekcji toksyn, związków ołowiu i rtęci, za których działanie uboczne nie chce ponieść odpowiedzialności prawnej, żaden „szanujący się” koncern farmaceutyczny 🙂

   Polubione przez 5 ludzi

 15. Potwierdza się informacja że Tajlandia zrezygnowała z dostaw ukraińskich czołgów „Opłot” (kontrakt zawarto jeszcze w 2011 roku)? Dyrektor koncernu zbrojeniowego „Ukroboronprom” przyznał ze dostawa czołgów „Opłot” dla Tajlandii przewidziana na rok 2016 została ponownie przełożona, ale firma jest GOTOWA BY DOSTARCZAĆ SPRZĘT (W TYM „OPŁOTY”) UKRAIŃSKIEJ ARMII…
  http://economics.unian.net/industry/1248835-ukroboronprom-otsrochil-postavku-ocherednoy-partii-tankov-oplot-v-tailand.html

  Polubione przez 3 ludzi

 16. Duda bardzo często powtarza frazesy nt. „potępiania łamania prawa międzynarodowego” licząc, że ludzie nie pamiętają Kosowa, Iraku, Libii, Syrii, Palestyny (przykłady tylko z teraz), i że każdy taki frazes zostanie odczytany jako jedyna możliwa aluzja, tzn. aluzja do Rosji. Błąd towarzyszu Duda! Każda taka aluzja świadczy o twoim:

  fanatyzmie
  nienawiści
  ograniczeniu mentalnym
  podżeganiu do wojny

  czyli wszystkim tym z czym rzekomo walczysz. Jesteś sługą zła wycierajacym sobie gębę „miłością”. Charakterystyczna obłuda dla psychopatów. Wszak głosowałeś Dudo przeciw uznaniu Palestyny, czyli masz gdzieś łamanie prawa miedzynarodowego, np. aneksję Zachodniego Brzegu. Wszak bratasz się z banderowcami i wiernie służysz Ameryce. Nurzasz się w kłamstwie i mam nadzieję, że choc raz zastanawiałeś się czy nie napluć w lustro. To by świadczyło o resztkach człowieczeństwa jakie w tobie zostały.

  Polubione przez 3 ludzi

 17. .http://cs630124.vk.me/v630124568/1538e/cdvINQ-Cl68.jpg
  Pierwsze oznaki świńskiej grypy…

  A na powaznie to podobno 26 ofiar śmiertelnych w Doniecku – 35 tysiecy chorych
  .https://www.youtube.com/watch?v=NkQBW4FX7SU

  Minus kolejny?
  .http://cs631118.vk.me/v631118948/181fd/1Vnwa3RwLaw.jpg
  „Кузьмич”, в свои 66 лет ощутил небывалый прилив укропатриотизма, записался в зондеркоманду „Азов”, и приехал в танке на Донбасс разрушать дома и „положить россиян”. Местные жители не успели его отблагодарить, потому что этот бандершвайн словил сердечный приступ и сам зашторился.

  Nie znalazłem źródła ale podobno The Times pisze o tym, że na dwa lata wstrzymuje się możliwość poruszania sie po Europie bez paszportów – az do jakiegoś rozwiązania spraw z kolonistami
  http://vk.com/feed?w=wall-67970175_335844
  http://www.politnavigator.net/the-times-es-otmenyaet-svobodnye-puteshestviya-vnutri-shengenskojj-zony-srokom-na-dva-goda.html

  Там не только америкнацы, там весь анти-русский сброд собрали…

  1. Изучают что-то про физиологию и про период адаптации (судя по графику на доске).
  2. Лабас (литовец) детектед.
  3. Поляк (скорее всего) детектед.

  Напомним, 20 января 2016г. посол США в Украине Джеффри Пайетт вместе с генерал-майором Грегори Ленглейлом, командующим Сил специальных операций Вооруженных сил США в Европе посетили Хмельницкий, где американские военные с 10-й группы сил специальных операций осуществляют подготовку украинских военных из Сил.
  .http://cs7001.vk.me/v7001475/19bd1/WoIj6p1ua1Y.jpg

  Polubione przez 4 ludzi

 18. Kolejny raz UKRAIŃSKI PSEUDOHISTORYZM w akcji. Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej przygotował atlas historii „ukrainskiego wojska”, a w nim m.in. jako „ukraińscy wojacy” występują, druźynnik książęcy z Rusi Kijowskiej (XI w.) i ciężkozbrojny piechur z Podola (XIV w.). Zaplątał się nawet jakiś XVII-wieczny muszkieter podobno na służbie kozackiego hetmana Iwana Wyhowskiego…
  http://dnr-news.com/dnr/29479-v-vsu-portrety-proslavlennyh-voenachalnikov-zamenyat-na-plakaty-voinov-upa-i-petlyurovcev.html
  Ps. Brakuje tylko Rycerzy Jedi…

  Polubione przez 3 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.