Wojna domowa na Ukrainie 3.02.2016r.- 349 dzień od nowego rozejmu.


Według słów wygłoszonych przez szefa polskiej dyplomacji Witolda Waszczykowskiego: największym obecnie zagrożeniem dla naszego kraju stanowi Rosja, zaś najbardziej zaufanym partnerem są dla nas Stany Zjednoczone.

Jaki więc jest stosunek obecnego obozu rządowego do Ukrainy?

Otóż wg. Witolda Waszczykowskiego:

„W interesie Polski leży wspieranie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Demokratyczne, stabilne politycznie i gospodarczo państwo ukraińskie jest ważnym elementem porządku i bezpieczeństwa europejskiego, zbudowanego po przemianach ustrojowych lat 1989-1991. W ciągu ostatnich dwóch lat, niepodległość naszego wschodniego sąsiada, jak nigdy wcześniej w ciągu ostatniego ćwierćwiecza, została poddana dotkliwej próbie. Skala presji, nacisku, prób destabilizacji odpowiada zarazem skali wolnościowych i demokratycznych dążeń narodu ukraińskiego. Proeuropejskie reformy, za którymi opowiedziało się ukraińskie społeczeństwo na Euro-majdanie, potrzebują wsparcia świata zachodniego oraz aktywnego zaangażowania Polski. Zaangażowanie to zadeklarował Prezydent Andrzej Duda podczas pierwszej wizyty oficjalnej na Ukrainie w grudniu 2015 r. W grudniu wizytę w Kijowie złożył również minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Będziemy pomagać Ukrainie, ale jednocześnie będziemy wymagać efektywnego wykorzystania tej pomocy.

Wspieramy naszych ukraińskich partnerów w najważniejszych dziedzinach organizacji nowoczesnego państwa: tworzeniu systemu samorządów lokalnych, deregulacji, walce z korupcją, budowie sprawnej administracji państwowej, ale i w rozliczaniu trudnych i bolesnych kwestii historycznych. MSZ doradza i pomaga w przygotowaniu projektów aktów prawnych, a także szkoleniu urzędników. Udzielamy pomocy osobom, które działania wojenne zmusiły do opuszczenia dotychczasowych miejsc zamieszkania. W 2016 r. planujemy kontynuować realizację projektów humanitarnych oraz rozwojowych na rzecz ofiar wojny na wschodzie Ukrainy. Polska szeroko otworzyła drzwi dla setek tysięcy obywateli ukraińskich, którzy ze względów materialnych lub brak poczucia bezpieczeństwa chcą lub muszą szukać swojego miejsca poza ojczyzną.

Będziemy zabiegać o konsekwentne wdrażanie w życie umowy stowarzyszeniowej UE-Ukraina oraz porozumienia o pogłębionej strefie wolnego handlu. Ściślejsza współpraca ekonomiczna i konkurowanie przedsiębiorców ukraińskich z europejskimi na tych samych zasadach będzie najlepszym bodźcem do wdrażania reform trwale modernizujących ukraińską gospodarkę. Będzie też realną odpowiedzią na próby destabilizacji sytuacji w tym kraju. Dodatkowym instrumentem budowania naszej solidarności z Ukrainą będzie wprowadzenie ruchu bezwizowego do UE dla obywateli tego państwa. W zakresie wsparcia dla reform ukraińskich współpracujemy także z krajami pozaeuropejskimi, w tym ze Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Japonią, Australią i Nową Zelandią”

To tyle cytatów z expose polskiego ministra Spraw Zagranicznych Witolda Waszczykowskiego w odniesieniu do kwestii ukraińskiej.

Po przeczytaniu tych słów pojawiają się pytania.

Otóż pierwszym i zasadniczym jest pytanie:

Jaki interes ma Polska we wspieraniu suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy?

Czy tylko dlatego, bo „demokratyczne, stabilne politycznie i gospodarczo państwo ukraińskie jest ważnym elementem porządku i bezpieczeństwa europejskiego, zbudowanego na przemianach ustrojowych lat 1989-1991”?

Jeśli więc Ukraina pełni tak ważną rolę w zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa europejskiego, to dlaczego przy czynnym udziale liderów politycznych obecnej ekipy rządowej doprowadzono tam do anarchii i chaosu podburzając Ukraińców w czasie rozpętanej tam „rewolucji godności” przeciwko legalnie i demokratycznie wybranym władzom?

Czy takie podejście miało na celu ustabilizowanie polityczne Ukrainy?

Przypomnę, że 22 lutego 2014 roku Rada Najwyższa Ukrainy przegłosowała uchwałę stwierdzającą, że Wiktor Janukowycz przestał pełnić obowiązki prezydenta. Po tej uchwale Janukowycz zaprzeczył, że złożył rezygnację i twierdził, że jest nadal prezydentem. dzień później Rada Najwyższa powierzyła jej przewodniczącemu Aleksandrowi Turczynowi pełnienie obowiązków głowy państwa. 25 lutego 2014 roku minister MSZ Radosław Sikorski, wydał oświadczenie, że dla polskich władz, Wiktor Janukowycz jest byłym prezydentem.

Zapewne takie działania miały na celu ustabilizowanie polityczne na Ukrainie?

Niestety, doprowadziło to do niepojętego wzrostu napięcia wewnątrz tego kraju, czego początkiem były działania podjęte przez radykalistów z organizacji skrajnie nacjonalistycznych, w tym Aleksandra Muzyczko vel Szaszki Białego:

Tak to właśnie rozpoczęło się to „stabilizowanie polityczne” Ukrainy.

Później oczywiście w ślad za tym nastąpiły zakłócenia integralności terytorialnej tego kraju, co było wynikiem wzrostu nastrojów nacjonalistycznych na Ukrainie i pozbawianiu praw mniejszości narodowych, np. do posługiwania się własnymi językami.

Doprowadziło to do zbrodni w Pałacu Związków Zawodowych w Odessie a następnie do referendów na Krymie i w Donbasie, na mocy których tamtejsza ludność zdecydowała się odłączyć od Ukrainy.

Kolejnym ruchem strony kijowskiej było ogłoszenie mobilizacji, w tym ochotników reprezentujących skrajne poglądy polityczne w kwestii narodowej, czyli np. organizacji „Prawy Sektor” i wysłanie tej zbieraniny w celu spacyfikowania ludności cywilnej zbuntowanego Donbasu.

Operacja antyterrorystyczna (ATO), bo tak nazwano tą akcję pacyfikacyjną, doprowadziła do szeregu zbrodni wojennych, zrujnowania południowo-wschodniej części Ukrainy i pogłębiła uczucia separatystyczne prowadząc do trwałego podziału ukraińskiego społeczeństwa.

Oskarżono przy tym Rosję, która jakoby miała dokonać agresji militarnej na wschodzie Ukrainy.

Obecnie zaś w wyniku zapaści gospodarczej, wojny domowej, zaserwowanych pod dyktando UE i MFW reform, które doprowadziły do zubożenia większej części ukraińskiego społeczeństwa, niespotykanej tam na taką skalę korupcji i przestępczości oraz zerwania więzi gospodarczych z Rosją i Wspólnotą Niepodległych Państw, które stanowiły naturalne rynki zbytu i obszar wymiany i współpracy gospodarczej, doprowadzono praktycznie do bankructwa ten kraj.

Czy tak wyobraża sobie dalsze wspieranie aspiracji europejskich Ukrainy przez polski rząd i polskie MSZ?

Jeśli zaś, w rzeczywistych planach maja one dalszą destabilizację i pogłębianie kryzysu wewnętrznego na Ukrainie, to władze naszego kraju podążają we właściwym kierunku.

Na koniec chciałbym zwrócić uwagę, że w expose szefa polskiej dyplomacji nie padło ani jedno słowo dotyczące przeszłości historycznej w stosunkach polsko-ukraińskich, poza gładkim sformułowaniem, że „wspieramy naszych ukraińskich partnerów w najważniejszych dziedzinach organizacji nowoczesnego państwa (…) w rozliczaniu trudnych i bolesnych kwestii historycznych”, bo tu nie o wspieranie chodzi a o twarde walczenie o prawdę historyczną, której nikt na złotej tacy nam nie poda, której nikt za nas jej nie dokona. Przykładem może być chociażby stosunek ukraińskich władz to miejsc polskich kaźni, które znajdują się na terenie dzisiejszej Ukrainy, Cmentarza Orląt Lwowskich, czy też pokątnej budowy przez ukraińską diasporę na terenie Polski swoich pomników upamiętniających nie tylko ofiary, ale również tych, którzy w nich uczestniczyli po stronie sprawców.

Jest to dowodem na to, że polskie władze historię wykorzystują wyłącznie propagandowo, politycznie i we własnym interesie, a nie interesie społeczeństwa polskiego.

Warto też zastanowić się nad problemem pomocy ekonomicznej jaką polski rząd, przeznaczył już, i jeszcze planuje przeznaczyć dla Ukrainy.

Czy Polska i Polacy żyją już w takim dobrobycie, że mogą pozwolić sobie na wyrzucanie ciężko zarobionych pieniędzy w błoto?

Przypomnę, że około 18% naszych współrodaków żyje w skrajnej biedzie, zaś kolejne około 20% w niedostatku.

Brakuje też środków na wypłaty godziwych emerytur i rent, służbę zdrowia, dofinansowanie do leków, na budowę mieszkań socjalnych, zasiłki, pomoc żywnościową dla dzieci z ubogich rodzin i przedłużony został wiek uprawniający do przejścia na emeryturę, z czego wielu uprawionych nie zdąży już skorzystać lub skorzysta w niewielkim stopniu.

I taki kraj, w którym nie dbają jego władze o dobro swoich obywateli, przeznacza bezrefleksyjnie pomoc finansową dla Ukrainy, która idzie obecnie drogą wytyczoną przez Stefana Banderę, a więc drogą morderców naszych rodaków na wschodnich rubieżach kraju.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiktor_Janukowycz

https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%82eksandr_Muzyczko

http://pl.uzbrojenie.wikia.com/wiki/Zbrodnia_w_Odessie

https://pl.wikipedia.org/wiki/Referendum_na_Krymie_w_2014_roku

https://pl.wikipedia.org/wiki/Prorosyjski_separatyzm_na_Ukrainie

https://pl.wikipedia.org/wiki/Konflikt_na_wschodniej_Ukrainie

***

Na tym kończąc ten wstęp, przechodzę teraz do relacji z kolejnego dnia wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

Już przed południem, od około 11:00, w dniu wczorajszym ukraińskie wojsko rozpoczęło ostrzał okolic lotniska od strony dzielnicy Kujbyszewskiej, w tym terenu wokół serwisu „Volvo-Centrum”. Ostrzał ten przy użyciu moździerzy kaliber 120 i 82 mm oraz ręcznej broni maszynowej prowadzony był z kierunku miejscowości Piaski i miał na celu wsparcie ogniowe atakujących tam grup dywersyjno-sabotażowych, które usiłowały na tym odcinku frontu przeniknąć na stronę kontrolowaną przez powstańców. Próba ta została skutecznie udaremniona.

Od wieczora w dniu wczorajszym ukraińskie wojsko ponownie prowadziło ostrzał i walki w rejonie Gorłówki.

I tak, od strony punktu „Swinarnika” ukraińscy żołnierze przy użyciu opancerzonych wozów bojowych BTR-1 i BTR-2, opancerzonego transportera piechoty i automatycznych wyrzutni granatów przeprowadzili ostrzał pozycji powstańczych w pobliżu osiedla Golma. Ostrzał ten trwał około 40 minut, od godziny 18:54 do 19:30.

Ponadto, w późnych godzinach nocnych ukraińscy żołnierze przy użyciu kilku moździerzy kaliber 82 mm, granatników i ręcznych karabinów maszynowych przeprowadzili trwający około 16 minut ostrzał okolic miejscowości Staromichaiłowki.

Później, od około 20:14, ukraińskie wojsko przy użyciu działka przeciwlotniczego, opancerzonego wozu bojowego i czołgu przeprowadziło intensywny ostrzał z kierunku punktu „Swinarnika” terenu wokół szkoły w Zajcewie.

Nie ustalona do tej pory liczba cywilów została ranna pod miejscowości Szirokaja Bałka, w strefie neutralnej. Incydent polegał na tym, że jadąca samochodem osobowym grupa cywilów najechała na ukrytą na drodze minę.

Serbski ochotnik Dejan Berczi walczący jako ochotnik po stronie sił zbrojnych DRL, zdementował osobiście rozpowszechniane przez ukraińskie media informację, o tym jakoby poległ w zasadzce zorganizowanej przez specjalną grupę dywersyjną ukraińskich wojsk.

W wyniku walki do jakiej doszło, prawie wszyscy ukraińscy żołnierze zginęli, udało się uciec tylko jednemu.

O intensywności walki może świadczyć fakt, że karabin snajperski serbskiego ochotnika Dejana Berczi został dwa razy trafiony pociskami, zaś odłamki wystrzelone z działka opancerzonego wozu bojowego powstrzymała tylko kamizelka kuloodporna:

***

W wywiadzie dla niemieckiego dziennika „Bild” ukraiński prezydent Petro Poroszenko powiedział, że w tym roku istnieje znacznie poważniejsze niebezpieczeństwo wybuchu otwartego konfliktu na Ukrainie, niż wcześniej.

Uzasadnił to tym, że jakoby Rosja nie była zainteresowana realizacją umowy pokojowej podpisanej w Mińsku, czego dowodzi też zwiększona obecność rosyjskich sił zbrojnych na wschodzie Ukrainy, które wg. Poroszenki liczą około 8 tys. żołnierzy.

Wczoraj około godziny 15:00 w okolicy Słomieńskiego sądu w Kijowie zostało podpalone „Audi Q7” za pomocą butelki z benzyną wyrzuconej z przejeżdżającego samochodu. Podpalone „Audi Q7” jest własnością Andreja Fedura- obrończy zabójców dziennikarza Olesia Buziny:

Tak się zabawiają ukraińscy patrioci z miejscowości Ulaszaniwki leżącej pomiędzy Równem, a Żytomierzem:

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=10206605096380964&set=pcb.10206605099941053&type=3

Na koniec sławny już francuski film dokumentalny Paula Moreiry pt. „Ukraina. Maski Rewolucji”, który pomimo poważnych zastrzeżeń ukraińskiej ambasady w Paryżu wyemitowała telewizja „Canal+”. Jak na razie film ten jest w rosyjsko-języcznej wersji, ale jest nadzieja, że niedługo ukaże się w polskiej. Co ciekawe o filmie tym, ani o incydencie dyplomatycznym jaki on wywołał polskie wiodące media milczą uparcie jak grób:

 

I jeszcze kilka innych aktualnych filmów:

***

 

Pozdrawiam.

Reklamy

169 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 3.02.2016r.- 349 dzień od nowego rozejmu.

 1. Zwróciłem się do Prezesa TVP Jacka Kurskiego z prośbą o emisję filmu pt. ” Ukraina :maski rewolucji” w polskiej telewizji

  Oto e-mail w tej sprawie wysłany do adresata w dniu 4 lutego 2016 r:

  Jacek Kurski
  Prezes Zarządu Telewizji Polskiej S.A.
  do wiadomości : media

  Prośba o emisję filmu pt. „Ukraina :maski rewolucji”

  Szanowny Panie Prezesie !

  Informuję Pana Prezesa , iż we Francji w poniedziałek tj. 1 stycznia 2016 r. na francuskojęzycznym kanale telewizji Canal+ wyświetlony został film pt. „Ukraina: maski rewolucji” francuskiego dokumentalisty Paula Moreira. Film cieszył się ogromnym powodzeniem francuskich telewidzów.

  Według posiadanych informacji w/w francuska telewizja Canal+ powtórzy emisję filmu „Maski rewolucji” o wydarzeniach na Ukrainie w 2014 roku. Informację o emisji można znaleźć w programie telewizyjnym na 8 lutego.

  W związku z powyższym zwracam się do Pana Prezesa o spowodowanie emisji tego filmu w polskiej telewizji, gdyż tematy dotyczące naszych sąsiadów z Ukrainy są Polakom bardzo bliskie i cieszą się – co widać – na forach internetowych bardzo dużym zainteresowaniem.

  Oto wersja internetowa tego filmu : https://www.youtube.com/watch?v=EdBz25im0Nw

  z poważaniem

  Łódź ,dnia 4 luty 2016 r. Michał Jarzyński

  Polubione przez 10 ludzi

 2. Panie Moherowy, proszę się zastanowić tylko nad jednym. Sposób i poziom prowadzenia dyskusji jaki Pan proponuje dyskredytuje nie tylko Pana osobę, ale również poglądy, które chce Pan tu przedstawić.
  Proszę pomyśleć o tym, że nawet jeśli zaglądają tu osoby, które podzielają Pańskie zdanie mają zapewne poważny problem widząc, kto i w jakiej formie je lansuje. Przyzna Pan, że już przebicie się przez ten bełkot wymaga samozaparcia, a co dopiero podpisanie się pod nim lub choćby rzeczowa z nim polemika.

  Jestem tu tylko gościem, ale z pasją czytam tego bloga. Widzi Pan, mam poważny dyskomfort, chcąc przekazać doń linka któremukolwiek z moich znajomych, bo trudno traktować go poważnie, gdy trafia się na Pańskie dyrdymały.

  Zważywszy na to, że zdarza się Panu oddać sensowny głos na tym forum, proponuję ograniczyć się tylko do wypowiedzi, do których można się odnieść w sposób cywilizowany (bez względu na reprezentowane poglądy).

  Pozdrawiam

  Polubione przez 7 ludzi

 3. Witam z rana i widzę straszne rzeczy jakie powyprawiał nasz kolega „Moherowy”. Ponieważ zawsze starałem się „łagodzić obyczaje” – po oststniej takiej „dyskusji” – mając co do tego upowaznienie Szefa pozwoliłem sobie w uprzejmy sposób upomnieć i ostrzec Kolegę Moherowego. Obiecał poprawę – co było widoczne na Forum przez pewien – niestety – krótki czas.
  Ponieważ zagroziłem wtedy Panu Moherowemu iż przy kolejnej „wpadce” sam, osobiście „go skasuję” – informuję iż taki wniosek składam do Szefa o pozwolenie na odstrzał…

  Mamy różne poglądy, pisujemy czasem z doskoku, niegramatycznie, czasem nieskładnie jest to wyrażone. Czasem ktos się zapędzi a inny ktoś go nie zrozumie… Są różne sytuacje które zawsze można w cywilizowany sposób wyjaśnić…

  Myślę że ten jedyny przypadek jest niereformowalny…

  Polubione przez 6 ludzi

  • PS
   Dziękuję Panu Smokowi za w przystępne i klarowne przypomnienie wszystkich faktów związanych z katastrofa smoleńską. Zgadzam się z tym w 100% – śledziłem dokładnie wszystkie wydarzenia i dokumenty z ta sprawą związane i potwierdzam że jaśniej niz to napisał „Dinozaur” nie mozna tego wyłożyć…
   A jeżeli ktoś ma watpliwości co do tego że ziemia jest okragła to juz jest jego osobisty i bolesny problem…

   PS
   Sprawa była jasna i wyjaśniona w pierwszych godzinach po katastrofie. Reszta to tylko szczegóły które napływając powodowały stawanie włosów na głowie od porażającej wiedzy na temat degrengolady naszej armii, wyszkolenia pilotów, idiotyzmu polityków, debilizmu dziennikarzy…

   Polubione przez 3 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.