Wojna domowa na Ukrainie 12.02.2016r.- 359 dzień od nowego rozejmu.


 

Dziś mija rok od podpisania umowy pokojowej w Mińsku.

Przypomnę treść tego trzynasto-punktowego dokumentu, który został podpisany- przez uczestników tzw. kwartetu normandzkiego (Francja, Niemcy, Rosja i Ukraina) przy udziale przedstawicieli zbuntowanych obwodów- w Mińsku 12 lutego 2015 roku, a zwanego „Porozumieniem pokojowym Mińsk-2”.

 

„Kompleks działań w sprawie realizacji mińskich porozumień”

1. Niezwłoczne i całkowite przerwanie ognia w oddzielnych rejonach obwodów donieckiego i ługańskiego Ukrainy i jego bezwzględne przestrzeganie rozpoczynając od godz. 00.00 (czasu kijowskiego) 15 lutego 2015 roku.


2. Wycofanie przez obie strony całego ciężkiego uzbrojenia na równe odległości w celu stworzenia strefy bezpieczeństwa szerokości minimum 50 km w przypadku systemów artyleryjskich kalibru 100 mm i większego, strefy bezpieczeństwa szerokości 70 km dla wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych (WWR) i szerokości 140 km dla WWR „Tornado-S”, „Uragan”, „Smiercz” i systemów rakietowych „Toczka” („Toczka U):


– dla wojsk ukraińskich: od faktycznej linii styczności,


– dla formacji zbrojnych oddzielnych rejonów obwodów donieckiego i ługańskiego Ukrainy: od linii styczności zgodnie z Mińskim Memorandum z 19 września 2014 r.
Wycofanie wyżej wymienionego ciężkiego uzbrojenia powinno rozpocząć się nie później niż drugiego dnia po przerwaniu ognia i zakończyć w ciągu 14 dni.


Temu procesowi będzie sprzyjać OBWE przy wsparciu Trójstronnej Grupy Kontaktowej.


3. Zapewnić skuteczny monitoring i weryfikację reżimu przerwania ognia i wycofania ciężkiego uzbrojenia przez OBWE od pierwszego dnia wycofywania, z wykorzystaniem wszystkich niezbędnych środków technicznych, w tym satelitów, bezzałogowych statków latających, systemów radiolokacyjnych itp.


4. Pierwszego dnia po wycofaniu rozpocząć dialog o modalnościach przeprowadzenia wyborów lokalnych zgodnie z ukraińskim ustawodawstwem i ustawą Ukrainy „O tymczasowym funkcjonowaniu samorządu lokalnego w oddzielnych rejonach obwodów donieckiego i ługańskiego”, a także o przyszłym funkcjonowaniu tych rejonów na podstawie wymienionej ustawy.
Niezwłocznie, nie później niż po 30 dniach od daty podpisania niniejszego dokumentu, przyjąć uchwałę przez Radę Najwyższą Ukrainy ze wskazaniem terytorium, na którym obowiązuje specjalny reżim zgodnie z ustawą Ukrainy „O tymczasowym funkcjonowaniu samorządu lokalnego w oddzielnych rejonach obwodów donieckiego i ługańskiego” w oparciu o linię ustanowioną w Mińskim Memorandum z 19 września 2014 r.


5. Zapewnić ułaskawienie i amnestię poprzez wejście w życie ustawy zabraniającej ściganie i karanie osób w związku z wydarzeniami mającymi miejsce w oddzielnych rejonach obwodów donieckiego i ługańskiego Ukrainy.


6. Zapewnić uwolnienie i wymianę wszystkich zakładników i osób bezprawnie przetrzymywanych na podstawie zasady „wszyscy za wszystkich”. Proces ten powinien być zakończony najpóźniej piątego dnia po wycofaniu.


7. Zapewnić bezpieczny dostęp, dostawę, przechowywanie i rozdzielanie pomocy humanitarnej potrzebującym na podstawie międzynarodowego mechanizmu.


8. Określenie modalności pełnego przywrócenia socjalno-ekonomicznych więzi, w tym przekazów socjalnych, takich jak wypłata emerytur i inne wypłaty (wpływy i dochody, terminowa opłata wszystkich rachunków komunalnych, wznowienie opodatkowania w ramach prawodawstwa Ukrainy).
W tych celach Ukraina przywróci funkcjonowanie segmentu swojego systemu bankowego w rejonach dotkniętych konfliktem i być może będzie stworzony międzynarodowy mechanizm ułatwiający takie przekazy.


9. Przywrócenie całkowitej kontroli nad granicą państwową przez rząd Ukrainy w całej strefie konfliktu, co powinno rozpocząć się pierwszego dnia po wyborach lokalnych i zakończyć po całkowitym uregulowaniu politycznym (wybory lokalne w oddzielnych rejonach obwodów donieckiego i ługańskiego na podstawie ustawodawstwa Ukrainy i reformy konstytucyjnej) pod koniec 2015 roku pod warunkiem wypełnienia punktu 11 – poprzez konsultacje i po uzgodnieniu z przedstawicielami oddzielnych rejonów obwodów donieckiego i ługańskiego w ramach Trójstronnej Grupy Kontaktowej.


10. Wycofanie wszystkich zagranicznych formacji zbrojnych, sprzętu wojskowego, a także najemników z terytorium Ukrainy pod obserwacją przez OBWE. Rozbrojenie wszystkich nielegalnych grup.


11. Przeprowadzenie reformy konstytucyjnej na Ukrainie z wejściem w życie pod koniec 2015 roku nowej konstytucji przewidującej w charakterze kluczowego elementu decentralizację (z uwzględnieniem szczególnych cech oddzielnych rejonów obwodów donieckiego i ługańskiego, uzgodnionych z przedstawicielami tych rejonów), a także przyjęcie stałego ustawodawstwa o szczególnym statusie oddzielnych rejonów obwodów donieckiego i ługańskiego zgodnie z działaniami wskazanymi w przypisie do końca 2015 roku. (Patrz przypis)


12. Na podstawie ustawy Ukrainy „O tymczasowym funkcjonowaniu samorządu lokalnego w oddzielnych rejonach obwodów donieckiego i ługańskiego” kwestie dotyczące wyborów lokalnych będą omawiane i uzgadniane z przedstawicielami oddzielnych rejonów obwodów donieckiego i ługańskiego w ramach Trójstronnej Grupy Kontaktowej. Wybory zostaną przeprowadzone z przestrzeganiem odpowiednich standardów OBWE i przy monitoringu ODIHR OBWE.


13. Zintensyfikować działalność Trójstronnej Grupy Kontaktowej, w tym poprzez stworzenie grup roboczych dla realizacji odpowiednich aspektów mińskich porozumień. Będą one odzwierciedlać skład Trójstronnej Grupy Kontaktowej.

*Przypis:


Takie działania zgodnie z ustawą „O tymczasowym funkcjonowaniu samorządu lokalnego w oddzielnych rejonach obwodów donieckiego i ługańskiego” zawierają w sobie co następuje:


zwolnienie od ukarania, ścigania i dyskryminacji osoby związane z wydarzeniami mającymi miejsce w oddzielnych rejonach obwodów donieckiego i ługańskiego,


prawo na językowe samookreślenie,


udział organów samorządu lokalnego w mianowaniu szefów organów prokuratury i sądów w oddzielnych rejonach obwodów donieckiego i ługańskiego,


możliwość zawierania przez centralne organy władzy wykonawczej z odpowiednimi organami samorządu lokalnego umowy dotyczącej ekonomicznego, socjalnego i kulturalnego rozwoju oddzielnych rejonów obwodów donieckiego i ługańskiego,


państwo udziela wsparcia socjalno-ekonomicznemu rozwojowi oddzielnych rejonów obwodu donieckiego i ługańskiego,


sprzyjanie przez centralne organa władzy współpracy transgranicznej oddzielnych rejonów obwodów donieckiego i ługańskiego z regionami Federacji Rosyjskiej,


stworzenie oddziałów milicji ludowej na podstawie decyzji lokalnych rad w celu utrzymywania porządku publicznego w oddzielnych rejonach obwodów donieckiego i ługańskiego,


uprawnienia deputowanych lokalnych rad i osób zajmujących stanowiska, wybranych podczas przedterminowych wyborów rozpisanych przez Radę Najwyższą Ukrainy na podstawie tej ustawy, nie mogą być unieważnione przed terminem.


Dokument podpisali uczestnicy Trójstronne Grupy Kontaktowej:


Ambasador Heidi Tagliavini


Drugi prezydent Ukrainy L. Kuczma


Ambasador FR na Ukrainie M. Zurabow


A. Zacharczenko


I. Płotnicki.

 

————–

 

Tak więc minął już rok od podpisania tego dokumentu a żaden z jego punktów nie został w pełni, albo wcale, wypełniony przez stronę ukraińską.

Przypomnę, że porozumienie mińskie jest mapą drogową, w której ważna jest kolejność wdrażania kolejnych jej etapów. Kolejność ta została ustalona przez poszczególne punkty umowy i polega na tym, że po zrealizowaniu punktu 1 przechodzi się do realizacji punktu 2 i tak po kolei, aż do punktu 13 tego porozumienia.

Tak więc np. twierdzenie przez stronę kijowską, że ma zostać jej od razu i bez warunkowo udostępniona kontrola nad granicą państwową , która znajduje się w części obszaru DRL i ŁRL- o czym mówi punkt 9 umowy- z pominięciem realizacji wcześniejszych zobowiązań (a więc punktów od 1 do 8) jest nieuprawnioną interpretacją wypełniania jej warunków.

W ten właśnie sposób, w swoiście pojmowanym wypełnianiu przez Kijów warunków umowy, blokuje on jej realizację oskarżając przy tym i „separatystów” jak i Rosję o brak postępów we wdrażaniu Porozumienia Mińsk-2.

I to jest główna przyczyna rocznego impasu, który w zasadzie nic nie zmienił, poza tym, że osłabł ostrzał prowadzony na cele cywilne przez ukraińskie siły zbrojne.

Z punktu widzenia zbuntowanej części Donbasu można uznać już samo to za sukces, ale sytuacja ta nie pozwala jednocześnie na unormowanie życia milionów ludzi, tak po stronie kontrolowanej przez władze republikańskie, jak i po stronie obszaru przyfrontowego jaki znajduje się w strefie ATO.

Stan zaś tego zawieszenia będzie trwał dotąd, dokąd czynniki zewnętrzne mające obecnie kontrolę nad ukraińskimi władzami, nie wymuszą na nich poważnego podejścia do podpisanej przez siebie umowy.

Ile czasu ten proces może trwać?

Na to pytanie chyba nikt obecnie nie zna odpowiedzi, zaś wzrost napięcia w stosunkach Zachód-Rosja, temu procesowi nie będzie sprzyjał, a jedynie go w najlepszym przypadku zakonserwują na dłużej.

Może właśnie o to chodzi, co w świetle dyslokacji sił zbrojnych NATO na flankę wschodnią, jest bardzo dobrym pretekstem propagandowym uzasadniającym podejmowanie tego typu działań.

https://en.wikipedia.org/wiki/Minsk_II

***

Na tym kończąc ten wstęp, przechodzę teraz do relacji z kolejnego dnia wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

Nadal mimo trwającego zawieszenia broni ukraińscy żołnierze prowadzą ostrzał terenów znajdujących się pod kontrolą sił powstańczych.

I tak, w nocy z czwartku na piątek ukraińskie wojsko z kierunku pozycji zajmowanych w rejonie miejscowości Piaski, przeprowadziło ostrzał przy użyciu dział, moździerzy, opancerzonych wozów bojowych i broni ręcznej wsi Aleksandrówka i Trudowskaja w dzielnicy Piotrowskiej Doniecka. Ostrzelane też zostały okolice serwisu „Volvo-Centrum” i wieś Żabiczewo na północnych obrzeżach Doniecka. Według informacji przekazanych przez mieszkańców, wiele pocisków spadało w okolicy domów mieszkalnych. Nie ma jak na razie informacji o stratach i ofiarach wśród ludzi.

Ponadto w późnych godzinach nocnych toczyły się intensywne walki w rejonie miejscowości Marinka na zachodnich przedmieściach Doniecka.

Poniżej film dokumentujący nocny ostrzał przez ukraińskie wojsko donieckiej dzielnicy Oktjabrskiej:

Według zaś informacji podanej za ostatnią dobę przez służby prasowe ukraińskiego dowództwa wojskowego sił ATO, w dniu wczorajszym „prorosyjscy najemnicy 53 razy naruszyli warunki zawieszenia broni”.

I tak, do incydentów zbrojnych miało dojść w rejonie miejscowości Zajcewo, Krasnogorowki i Piasków, gdzie zostać miały ostrzelane z moździerzy pozycje ukraińskich wojsk.

Ponadto przy użyciu granatników i ciężkich karabinów maszynowych prowadzono ostrzał w kierunku ukraińskich linii obronnych w Troiczku, Werchnotoreczku, Majorsku, Nowogorodsku, Ługańskoje, Opytnoje i kopalni „Butowki”.

14 razy miały zostać ostrzelane przy użyciu automatycznych wyrzutni granatów pozycje ukraińskie w Marince.

Spokojnie też nie było w rejonie Mariupola, gdzie dochodziło do incydentów zbrojnych w okolicy Liebiednicka i Grainitnego.

Pogarszająca się ostatnio sytuacja militarna na linii styku w Donbasie była również tematem rozmowy telefonicznej jaką przeprowadził z ukraińskim prezydentem Petro Poroszenką amerykański wiceprezydent Joe Biden:

„Obaj przywódcy zgodzili się co do warunków kontynuowania procesu w sferze bezpieczeństwa i politycznych aspektów porozumienia mińskiego i wyrazili zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją w zakresie bezpieczeństwa we wschodniej części Ukrainy”– napisano w oświadczeniu opublikowanym przez Biały Dom.

Na koniec tego wątku relacja filmowa z Pierwomajska:

***

Coraz więcej negatywnych informacji zaczęło ukazywać się w Kijowie na temat osoby posługującej się fałszywym nazwiskiem Semena Semenczenki, który również pod tym nazwiskiem został wybrany na deputowanego  do Rady Najwyższej.

„Pozbawienie go przywłaszczonego sobie nielegalnie wyższego stopnia oficerskiego może doprowadzić również do cofnięcia mu immunitetu parlamentarnego i postawienie przed sądem”– taką opinię przedstawił naczelny prokurator ukraińskiej Prokuratury Generalnej.

Jak podał ostatnio ukraiński dziennikarz śledczy Władymir Bojko, były dowódca batalionu „Donbas” Semen Semenczenko sfałszował w 2014 roku dokumenty wojskowe o nadaniu mu stopnia oficerskiego. „Teraz gdy rozpoczęło się dochodzenie w sprawie sfałszowanych dokumentów, będzie można ustalić kto i w jakich okolicznościach tego dokonał”– powiedział Władymir Bojko, sugerując, że dokumenty te mogły zostać podrobione przez rosyjskie służby wywiadowcze.

Poza tym, jak ustalił Władymir Bojko; Semen Semenczenko- a właściwie Griszin Konstantyn Igoriewicz, bo takie są prawdziwe dane personalne tego człowieka- ma za sobą również przeszłość kryminalną, gdy jeszcze w roku 1996 został aresztowany pracując jako barman za dokonywanie nielegalnych transakcji walutowych i paserstwo.

Władymir Bojko ujawnił również fakt przekazania do wiadomości publicznej w dziwnych okolicznościach danych osobowych wszystkich żołnierzy walczących w batalionie „Donbas”. Dane te później zostały opublikowane w internecie co stanowi zdradę.

Oczywiście na swojej stronie internetowej Griszin vel Semenczenko zaprzeczył wszystkim oskarżeniom, twierdząc, że są to skierowane przeciwko jego osobie działania ukraińskich służb.

O wątpliwej postawie moralnej i przygotowaniu dowódczym Griszina vel Semenczenki poinformował ostatnio jeden z żołnierzy batalionu „Donbas” posługujący się pseudonimem Doberman”:

„Przestępca z fałszywym stopniem wojskowym, który wprowadził moich przyjaciół do iłowajskiego kotła sam uciekł. On nigdy nie był żołnierzem, ja często rozglądałem się tam, ale jego nie widziałem. W żadnym ataku Semenczenko nie brał udziału. Wiecie jak on został ranny? Był przypadkowy ostrzał z granatnika, został on wtedy odłamkiem trafiony w dupę i z tego powodu został ewakuowany helikopterem, kiedy innych zostawiono z poodcinanymi rękami i urwanymi nogami. To jest tchórz i intrygant. On doprowadził do śmierci wielu moich przyjaciół, to zepsuta konserwa”

 

W Żytomierzu pracownicy Miejskiego Zakładu Oczyszczania celowo doprowadzili przy wycince drzew na cmentarzu wojskowym do dewastacji mogił pochowanych tam żołnierzy:

 

Na koniec kilka innych zdjęć:

Spartakus, miejscowość na północnych przedmieściach Doniecka, tak wygląda obecnie.

Makiejewka Teatr Młodego Widza- uroczystość z okazji powstania Ruchu Obywatelskiego „Doniecka Republika”.

Donieck bal poświęcony Dniu Zakochanych. Jak powiedziała organizatorka tej imprezy artystycznej Ludmiła Liubkina: „bal ten jest dedykowany dniu zakochanych, bo młodość i miłość są nierozłączne, dlatego też należy promować właściwe relacje wśród młodzieży”.

I jeszcze kilka aktualnych filmów:

***

Pozdrawiam.

Reklamy

79 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 12.02.2016r.- 359 dzień od nowego rozejmu.

 1. Lider frakcji parlamentarnej ‚Blok Poroszenki” Jurij Łucenko wezwał Jaceniuka do dobrowolnego ustąpienia ze stanowiska premiera. Jego zdaniem pozwoli to przełamać istniejący impas w Radzie Najwyższej i pozwoli utzrzymac obecną koalicję rządową bez wcześniejszych wyborów parlamentarnych;
  http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2663272
  A „Pinokio” Jaceniuk na to „Od koryta odepchnąć się nie dam!”..

  Polubione przez 2 ludzi

 2. „Życie po nowemu” podczas tzw. okrągłego stołu w Kijowie podczas którego działacze ukraińskich organizacji pozarządowych omawiają problemy obecnej Ukrainy, jeden z nich, z organizacji społecznej „Publiczny Audyt” zauważył że na oficjalnej stronie MSW Ukrainy, w miejscu gdzie do tej pory znajdowały się różne wskaźniki, m.in wzrostu przestępczości, wykrywalności przestępstw itp, pojawiło się miejsce na „lajkowanie działalności MSW Ukrainy”…
  http://www.politnavigator.net/vmesto-raskryvaemosti-prestuplenijj-mvd-ukrainy-sdelalo-stavku-na-lajjki-v-fejjsbuke.html

  Polubione przez 3 ludzi

 3. Oprócz epidemii świńskiej grypy na Ukrainie, trwa epidemia „blokadersów”. Tym razem „wirus blokaderstwa” zalągł się w obwodzie zakarpackim, gdzie „porażeni” nim „ukraińscy patrioci” domagają się od władz w Kijowie, by do wieczora 15 lutego wprowadziły całkowity zakaz wjazdu ciężarówek na rosyjskich numerach na terytorium Ukrainy;
  https://www.rbc.ua/rus/news/aktivisty-blokiruyut-dvizhenie-rossiyskih-1455284412.html

  Polubione przez 3 ludzi

 4. W budynku należącym do nowej policji obwodu ukraińskiego SBU wraz z prokuraturą wojskową przeprowadziło „operację specjalną”. Została ona przeprowadzono w związku z tym że u jednej z funkcjonariuszek policji znaleziono wcześniej narkotyki (pochodne amfetaminy), a także okazało się ze prowadziło ona nimi regularny handel na ulicach Odessy;
  http://timer-odessa.net/news/u_sotrudnitsi_patrulnoy_politsii_nashli_narkotiki_zdanie_upravleniya_otsepil_spetsnaz_sbu_793.html

  Polubione przez 4 ludzi

 5. Akurat do tej wiadomości powyżej mam duże halo…..podobnie zresztą jak Premier Krymu Siergiej Aksionow, cytuję :

  Donieck bal poświęcony Dniu Zakochanych. Jak powiedziała organizatorka tej imprezy artystycznej Ludmiła Liubkina: „bal ten jest dedykowany dniu zakochanych, bo młodość i miłość są nierozłączne, dlatego też należy promować właściwe relacje wśród młodzieży”.

  ————————————————————————————

  Dzień zakochanych obchodzony w dniu 14 lutego nie jest tradycyjnym rosyjskim świętem . Został przywleczony z Zachodu jest częścią kulturowego zmiękczającego od wewnątrz , szczególnie dla Słowian , w tym Rosjan dywersyjnego produktu eksportowanego przez Zachód do słowiańskich społeczności w ramach wojny informacyjnej, ideologicznej dywersji.

  Zdaniem Premiera Krymu Siergieja Aksionowa : Walentynki, to „duchowe śmieci”

  Szef Krym Siergiej Aksionov uważa, że ​​Rosja powinna pozbyć się święta, które są obchodzone w krajach zachodnich. Nazwał Walentynki „duchowym śmieciem” i wezwał kraj, aby pozbył się tych świąt, które są obchodzone w krajach zachodnich.

  Jeśli chodzi o tzw. Walentynki powiedział : wierzę, że to „święto” jest zbliżone do Sabbath – Halloween. Im szybciej pozbędziemy się tych śmieci, tym lepiej „.

  Według Aksionowa Rosja ma swoje własne święto – dzień rodziny, miłości i wierności, która ma głębokie korzenie historyczne, kulturowe i duchowe. „Będziemy świętować w dniu 8 lipca, dzień pamięci
  św. księcia Piotra i księżnej Fevronii z Murom.

  Przyznaję Sergiejowi Aksionowi rację . Przypomniała mi się jedna historia związana z księciem Piotrem i jego wybranką z ludu , późniejszą księżną Fevronią .

  Jest taka opera Rimskiego Korsakowa, a w niej scenka z księciem i leśną dziewczyną Fevronią. Oboje spotkali się w lesie i pokochali. Książę był chrześcijaninem i chciał się dowiedzieć jakie jest jej wyznanie. Powiedział do niej : powiedz mi , a czy ty chodzisz do cerkwi. Ona mu odpowiedziała : u nas w pobliżu nie ma cerkwi, a on na to : a jak ty kontaktujesz się z Bogiem ? Dziewczyna mu na to : a przecie to słońce świeci, liście szeleszczą, deszczyk pada, ptaki śpiewają – tak tatuś Bóg rozmawia ze mną , językiem przyrody.

  Mówi o tym twórca Koncepcji Społecznego Bezpieczeństwa w Rosji generał Konstanty Pietrow na 7:40 tego filmu :

  ja ten temat podnoszę na blogu Andrzeja Szuberta vel opolczyk w komentarzach do tego artykułu :

  https://opolczykpl.wordpress.com/2013/11/16/swieta-poganska-gora-w-polanowie-i-wspolczesna-furia-ponownego-jej-katoliczenia/

  Pytanie : wie ktoś z Internautów o jaką operę Korsakowa chodzi ?

  Polubione przez 2 ludzi

 6. Chciałbym wrócić do wczorajszej informacji o awaryjnym lądowaniu Boeinga 777 na lotnisku w Dominikanie. Otóż załoga i pasażerowie tego w sumie szczęśliwego lotu o nr.554 są już w Moskwie, gdzie przylecieli rezerwowym samolotem . Oto ich wypowiedzi :

  Polubione przez 2 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.