Wojna domowa na Ukrainie 13.02.2016r.- 360 dzień od nowego rozejmu.


Ostatnio widoczne decyzje podejmowane przez Pentagon na rzecz wzmocnienia wschodniej flanki NATO, potwierdzają strategiczną wagę Europy dla geopolitycznych planów Stanów Zjednoczonych.

Tylko jakie są to plany?

Może rąbka tajemnicy uchylą sygnały jakie dochodzić zaczęły z kręgów wojskowych USA.

I tak,w zeszłym tygodniu Departament Obrony Stanów Zjednoczonych za największe zagrożenie dla bezpieczeństwa światowego uznał Rosję i Państwo Islamskie. Tak więc Państwo Islamskie zostało zrównane z Rosją, bo tak jedno i drugie koliduje z planami i interesami amerykańskimi, na teatrze bliskowschodnim i europejskim.

Jeśli chodzi o teatr Bliskiego Wschodu (BW), to wiadome jest, że USA chce tam osiągnąć pozycję niekwestionowanego nadzorcy, który nie tylko będzie dbał o bezpieczeństwo swoich sojuszników, ale również o interesy jakie kontrola nad zasobami BW jest wstanie wygenerować. Polega to na tym, że pełna kontrola handlu ropą naftową pochodzącej z tego obszaru pozwoli zachować pozycję amerykańskiej waluty jako pieniądza służącego do prowadzenia rozliczeń w transakcjach międzynarodowych.

Jeśli zaś chodzi o teatr europejski, to celem USA jest stworzenie trwałej strefy buforowej, która pozwoli trwale odizolować Rosję od jej partnerów handlowych z Europy Zachodniej. Tym sposobem ma zostać podważona pozycja ekonomiczna Rosji, która w głównej mierze zależy od współpracy z UE, i która jest w większej części nie do zastąpienia.

Oczywiście elementem takiej walki gospodarczej wobec Rosji są również sankcje, które uderzyły boleśnie w rosyjskie finanse.

Z tym, że władze Stanów Zjednoczonych zdają sobie sprawę z tego, że na dłuższą metę sankcji nie da się utrzymać, bo same kraje UE, w końcu wymuszą we własnym interesie ich zniesienie. Dlatego też, USA planuje stworzenie stałych mechanizmów, które taką współprace utrudnią w przyszłości, dowodem na to jest usiłowanie zablokowania realizacji nowej nitki gazociągu bałtyckiego „Nord Stream-2” oraz utrudnienie przepływu gazu przez teren Ukrainy. Stąd wynika też nacisk na poszukiwanie innych źródeł zaopatrzenia w gaz, z pominięciem Rosji.

W związku z takimi planami nie dziwi opinia amerykańskiego wicesekretarza obrony Boba Worka, który powiedział, że świat wraca do „ery rywalizacji wielkich potęg”, a kolejne ćwierćwiecze ma być „czasem narastającej rywalizacji”. Tylko, że tym razem rywalizacja ta nie będzie miała podłoża ideologicznego, jak to miało miejsce podczas „zimnej wojny” z ZSRR, ale odbywać się będzie na gruncie rywalizacji ekonomicznej w celu utrzymania amerykańskiej światowej hegemonii.

Wniosek z tego jest taki, że dokąd Stany Zjednoczone nie odrzucą planu świata jednobiegunowego pod swoim przywództwem (a nie odrzucą, bo pokazuje to historia ostatnich 25 lat), dotąd będą przez nie podejmowane działania mające na celu podporządkowanie sobie wszystkich tych krajów, którym ten plan nie odpowiada, albo ich zniszczenia.

Jak można sądzić, z wyżej przedstawionej prognozy Boba Worka, plan taki został również przyjęty na kolejne dwadzieścia pięć lat, a więc wojna z przeciwnikami amerykańskiej dominacji, trwać będzie łącznie pół wieku- licząc od 1989 roku i wdrażanie go nastąpi etapami. Z tym, że kolejne 25 lat nie będzie miało łagodnego przebiegu- tak jak to miało miejsce poprzednio- tylko odbywać się będzie w warunkach ostrej konfrontacji prowadzonej na różnych płaszczyznach, a więc: politycznej, ekonomicznej, propagandowej i militarnej, na co dowodem jest obecna sytuacja na Ukrainie i w Syrii, dyslokacja wojsk i sprzętu NATO na wschodnią flankę oraz sankcje gospodarcze, które są po prostu wojną prowadzoną środkami ekonomicznymi.

Obecnie jesteśmy na etapie próby przejęcia całkowitej kontroli nad zasobami BW i izolacji Rosji od UE i Europy Środkowo-Wschodniej.

Z tym, że w momencie gdy rosyjskie władze uznały, iż taka postawa Stanów Zjednoczonych uderza w podstawowo interesy Rosji, rozpoczęła się jej reakcja.

Reakcja taka może w przyszłości (może nawet nie tak odległej jak nam się obecnie wydaje) doprowadzić do otwartego konfliktu militarnego pomiędzy mocarstwami, zaś utworzona strefa buforowa zostanie w wyniku tego  unicestwiona, jak już kilka razy w historii miało to miejsce.

Czy w związku z tym powinniśmy ślepo być posłuszni krajowi, który z Polski chce uczynić miejscem dla swych strategicznych rozgrywek, nie licząc się z jej żywotnymi interesami?

Na to pytanie każdy powinien odpowiedzieć sobie sam we własnym sumieniu.

Poza tym warto się również zastanowić nad problemem: co nam faktycznie daje taka spolegliwa postawa postsolidarnościowych elit politycznych wobec światowego hegemona?

Jakie konkretnie korzyści odnosi Polska z tego bezwzględnego podporządkowania się obcym interesom?

Bo ja, poza stratami wynikającymi z zerwanej współpracy ze Wschodem, zaostrzenia się sytuacji w naszym regionie i kolejnymi absurdalnymi wydatkami jakie zadeklarowały poprzednie i obecne władze Polski na zbrojenia, no i co najważniejsze- wykorzystanie naszego kraju jako strefy frontowej, żadnych korzyści nie dostrzegam.

***

Na tym kończąc ten wstęp, przechodzę teraz do relacji z kolejnego dnia wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

Nadal utrzymuje się na linii styku podwyższony stan napięcia militarnego.

Dziś rano ukraińscy żołnierze rozpoczęli ostrzał terenu wsi Trudowskaja na zachodnich obrzeżach Doniecka. Ostrzał ten prowadzony jest przy użyciu moździerzy, granatników i ręcznej broni maszynowej z kierunku miejscowości Marinka. Obecnie w wyniku tego ostrzału zapalił się dom jednorodzinny.

Natomiast wczoraj rano dwóch mężczyzn idąc lokalną drogą koło miejscowości Żdanowka weszli na zastawioną tam minę, w wyniku czego jeden z nich został bardzo ciężko ranny- obecnie lekarze ze szpitala miejskiego w Gorłówce walczą o jego życie, zaś stan drugiego z mężczyzn, który trafiony został kilkoma odłamkami, oceniany jest na dobry i nie zagrażający życiu.

W wyniku ostrzału prowadzonego przez ukraińskie wojsko w nocy z czwartku na piątek została uszkodzona linia energetyczna w wyniku czego spadek mocy spowodował uwięzienie 90 górników z kopalni „Im. Czeljuskinczewa” zostało 890 metrów pod ziemią uwięzionych na kilka godzin bez wentylacji.

Przedwczoraj 11 lutego około godziny 22:30 w wyniku trafienia przez pocisk artyleryjski została uszkodzona w okolicy stacji kolejowej w Jasinowatej na długości około 15 cm szyna trakcji kolejowej. Wybuch nie spowodował ofiar wśród ludzi i innych strat materialnych. Naprawę uszkodzonego odcinka torów przeprowadzono wczoraj.

Trybunał Wojenny DRL skazał żołnierza ukraińskiego batalionu „Azov”, Jewgienija Czudniecowa  za popełnione przez niego zbrodnie wojenne na 30 lat pozbawienia wolności. Przewodnicząca Trybunału Wojennego DRL, Ludmiła Stratejczuk powiedziała, że w trakcie przewodu sądowego skazany nie wykazał skruchy za popełnione przez siebie zbrodnie, wobec czego powinien zostać skazany na karę śmierci, lecz z przyczyn humanitarnych sąd uznał, że kara 30 lat pozbawienia wolności jest wystarczająca.

Dodała, że skazany nie podlega wymianie w ramach umowy mińskiej, ale decyzję o tym, czy mógłby zostać przekazany w ramach wymiany jeńców może podjąć szef republiki.

***

Po ostatnich spotkaniach w Mińsku w ramach grup kontaktowych, reprezentujący stronę ukraińską- były prezydent tego kraju- Leonid Krawczuk powiedział, że format mińskich pertraktacji pokojowych wyczerpał się i nie widzi szans na dalszy postęp w ich wdrażaniu.

Podobne wnioski są po stronie przedstawicieli władz ŁRL, którzy uczestniczą w rozmowach pokojowych w Mińsku. I tak, Władysław Dejno powiedział, że obecnie jedynie dalsza integracja z Federacją Rosyjską jest sposobem na przeciwdziałanie ekspansji militarnej rządowych sił zbrojnych w Donbasie. Dodał również, że alternatywą dla fiaska realizacji umowy mińskiej może być Iłowajsk i Debalczewo, kiedy to powstańcze siły zbrojne wymusiły przestrzeganie przez stronę ukraińską warunków podpisanego wcześniej porozumienia zwanego jako „Mińsk-1”, usuwając z tych miast siły ATO.

Po wczorajszej, kolejnej w ciągu dwóch dni, rozmowie telefonicznej amerykańskiego wiceprezydenta Joe Bidena z prezydentem Ukrainy Petro Poroszenką, w oświadczeniu Białego Domu na temat toczącej się obecnie kolejnej tury rozmów w podgrupach roboczych ds. politycznych w Mińsku, napisano, że:

„Przywódcy jeszcze raz powtórzyli, że ważne jest, aby poczynić postępy w realizacji umowy mińskiej w ścisłej współpracy z krajami formatu normandzkiego, tak na etapie planowania jak i realizacji”

Jak widać z powyższego; dobra wola wyrażana przez przywódców Stanów Zjednoczonych i Ukrainy nie przekłada się w żaden sposób na dalsze postępy w pertraktacjach dotyczących realizacji i wdrażania porozumień podpisanych w Mińsku. Tak więc uznać można wyłącznie takie działanie za grę propagandową prowadzoną wobec międzynarodowej opinii publicznej.

Poza kwestiami dotyczącymi braku postępów we wdrażaniu warunków umowy podpisanej w Mińsku, UE wezwała wczoraj władze w Kijowie i wszystkie tamtejsze partie polityczne do zjednoczenia się w kontynuacji reform i walki z korupcją, warunkując to dalszą pomocą finansową:

„Unia Europejska wzywa władze publiczne i wszystkie partie polityczne Ukrainy do wzmożenia wysiłków na rzecz kontynuacji reform. Jest to bardzo ważne dla przyszłości kraju, jego demokratycznego rozwoju i dobrobytu ludzi. Ożywienie gospodarcze i społeczne na Ukrainie wymaga dalszej poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej, a także reform w zakresie praw obywatelskich, które zostały już zainicjowane przez rząd. W szczególności, oczkuje się na konkretne i przekonujące rezultaty w zwalczaniu korupcji (…) Należy zwrócić uwagę, że jednym z głównych priorytetów w tym zakresie jest przejrzystości wyboru i mianowania szefów przedsiębiorstw państwowych i ich sprawozdań finansowych, jak również kroki podejmowane w celu prywatyzacji  lub likwidacji niektórych przedsiębiorstw zgodnie z programem stabilności makroekonomicznej i finansowej co zostało uzgodnione z międzynarodowymi instytucjami finansowymi. Ukraina powinna podwoić swoje wysiłki na rzecz zbudowania konsensusu politycznego w ramach instytucji demokratycznych. Unia Europejska i jej członkowie zapewniają znaczną pomoc finansową i techniczną Ukrainie w celu realizacji tych reform i są one gotowe do dalszego ich wspierania. W tym krytycznym momencie kierownictwo Ukrainy powinno odłożyć na bok spory i zamiast tego wspólnie skupić się na dalszej realizacji planu reform”– napisano w oświadczeniu UE.

Oświadczenie te jest dowodem na to, że władze UE są głęboko zaniepokojone sytuacją na Ukrainie i stąd ten nieskrywany nacisk na zajęcie się, zamiast wewnętrznej walki polityczne, wdrażaniem reform.

Tak więc na dwóch zasadniczych płaszczyznach, a więc unormowaniu sytuacji na wschodzie kraju jak i reform i walki z korupcją ukraińskie władze zrobiły na tyle mało, że wywołuje to poważny niepokój u zaoceanicznego protektora i władz UE. Dowodzi to tego w jak krytycznym momencie znalazła się Ukraina, której już nie tylko zagraża brak stabilności terytorialnej, ale również w wyniku braku efektów pozorowanych reform, bunt społeczny obywateli niezadowolonych z braku perspektyw i bardzo ciężkich warunków życia do jakich anarchia i prywata oligarchów doprowadziły.

Pomimo to w  Kijowie toczy się obecnie przygotowanie propagandowe przed zmianą na stanowisku premiera rządu. Brane są pod uwagę dwie wersje wydarzeń; po pierwsze, że Arsenij Jaceniuk poda się do dymisji, albo w drugiej wersji zostanie poddane pod głosowanie wotum nieufności.

Jak na razie Michel Saakaszwili zaproponował na stanowisko premiera Arsena Avakowa, zaś sobie wyznaczył rolę pierwszego wicepremiera. Podobno Saakaszwili rozmawiał już w tej sprawie z ukraińskim prezydentem.

Bardziej prawdopodobnym wariantem, po dymisji obecnego premiera, jest utrzymanie szerokiej  koalicji rządowej w składzie której znalazły by się: „Blok Petro Poroszenki”, „Front Ludowy”, „Samopomoc”, „Partia Radykalna” i „Batkiwszczyna”, zaś utworzony nowy rząd zajmowałby się tylko meritum sprawy bez osobistych ambicji politycznych jego członków.

 

Na koniec kilka zdjęć:

 

Doniecka osiedle Trudowskie w dzielnicy Piotrowskiej- efekty ostatniego ostrzału przeprowadzonego przez ukraińskie wojsko.

W Doniecku pod pomnikiem Artiema odbył się wczoraj z udziałem najwyższych władz republiki i miasta uroczysty wiec z okazji 98 rocznicy utworzenia Doniecko-Krzyworoskiej Autonomicznej Sowieckiej Republiki.

 

I jeszcze kilka aktualnych filmów:

 

***

Pozdrawiam.

Reklamy

145 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 13.02.2016r.- 360 dzień od nowego rozejmu.

  • Miejmy nadzieję Mlody że sprawy we własne ręce wezmą miejscowi właściciele firm przewozowych i „wyleczą” ich z „blokaderstwa”, podobnie jak to miało miejsce na Zakarpaciu (tak jak opisałem już to wcześniej)…

   Polubione przez 4 ludzi

   • Wiem, czytałem, dlatego napisałem o epidemii. Tam coś takiego jak służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, prawo i porządek publiczny to już działają chyba tylko z nazwy. ,, Dzikie pola ” stają się normą na U- padłej krainie na U.
    Na froncie niespokojnie, Na przedmieściach Marinki i w Zajcewo ostrzał, chyba niedługo zacznie się ta ich ofensywa i mam nadzieję, że skończy się tak , jak poprzednie.

    Polubione przez 4 ludzi

 1. Witam ponownie wieczorową porą.

  Jak już wspominałem, jest sobota, jutro Walentynki, więc trochę optymizmu i uśmiechu, więc tradycyjnie zamieszczam jako komentarze jako „kawałki filmowe”

  To kawałki z filmu sprzed prawie 40 lat, brytyjskiego, a jakbym oglądał dzisiejszy dziennik w TV.
  Tak to się zaczyna.

  Należy przygotować kadrę:
  .https://www.youtube.com/watch?v=_Ifc47YThes

  Niepokornych ukarać
  .https://www.youtube.com/watch?v=BqoGcC4S5jk

  Niepokorni mają wątpliwości
  .https://www.youtube.com/watch?v=MEbdNvdhpUA

  A tak się kończy

  Polubione przez 2 ludzi

 2. WItam z wieczora – doczytałem i dziękuję za informacje….
  Zabieram się za zaległości bo znów mnie północ zastanie….
  By nie zostawiać Państwa z pustymi rekami…

  .http://cs543103.vk.me/v543103907/11d4e/ZU1foS0cfOQ.jpg
  Z cyklu ZWYCIĘSTWO! (ukraińskie)

  .http://www.novorosinform.org/news/id/47349
  .https://youtu.be/Pad7OHpG5fk
  Z cyklu ZWYCIĘSTOW (rosyjskie – zatrzymano azowca w Moskwie!)

  Zwycięstwo kolejne – chyba Noworosjan? Francuzom ich TV pokazała mapę Noworosji
  .https://www.youtube.com/watch?v=w5c-DWx6c5c

  Kolejne zwycięstwo ukraińskie! Pod Mariupolem zestrzelona drona wraz kilkoma lecacymi na dronie separatystami!
  .http://cs627219.vk.me/v627219155/43d8d/XEWUF0L8FXI.jpg

  A to przyczyniło się do zwycięstwa! „watnik” czyli waciak wzór 1941
  .http://cs630931.vk.me/v630931178/15d51/utftq5j0Mto.jpg
  Почему враги не любят ватник?
  Современная интернет-культура полна вбросов о так называемых „ватниках”. Что неграмотные, вечно швыряющиеся дерьмом русофобы вкладывают в это слово, я не до конца понимаю. Зато понимаю, почему именно „ватник”. Потому, что ватник — это такой же символ победы над фашизмом, как ППШ, как Т-34, как Катюша.

  Zwycięstwo ogólne! WIęc bez kropki!

  Powyższy temat z kropką! 😀
  .http://cs628022.vk.me/v628022835/363e4/nl04lfK8Zig.jpg

  Porównanie:
  .http://cs631519.vk.me/v631519616/13495/77OsHNBiYVI.jpg

  Kolejne rosyjskie zwycięstwo – antysankcyjne…
  Powstała ogromna szklarnia – będą warzywa!
  http://vk.com/brusek?w=wall274493429_29582%2Fall
  .http://cs631116.vk.me/v631116710/17e10/pu61A2QGfmI.jpg
  .http://cs631116.vk.me/v631116710/17e17/xuArW1VfnSc.jpg
  .http://cs631116.vk.me/v631116710/17e1e/aCq_jrBzmhU.jpg
  .http://cs631116.vk.me/v631116710/17e25/DcywI8JwIKk.jpg

  Zwycięstwo Noworosjan a raczej ich umiejętności gospodarowania na swoim
  http://dan-news.info/ekonomika/dnr-v-2015-godu-realizovala-promyshlennuyu-produkciyu-vsex-otraslej-na-summu-pochti-90-mlrd-rublej.html
  ДНР в 2015 году реализовала промышленную продукцию всех отраслей на сумму почти 90 млрд рублей

  Taki mem ogólny dla odmiany
  .http://cs617718.vk.me/v617718411/6db9/0knM5l3fLzA.jpg

  Zwycięstwo w USA! Nowy Jork kupił tanio ukrainkę! Całkiem niedrogo!
  http://geo-politica.info/nyu-york-kupi-ukrainku-nedorogo.html
  .http://geo-politica.info/upload/editor/news/2016.02/56bdd4fe46cec_1455281406.jpg

  Porównanie sił morskich poteg europejskich
  🙂 .http://cs631130.vk.me/v631130984/11dec/8LkBWMsvJzo.jpg

  Zwycięstwo bojców ATO!
  .http://cs628818.vk.me/v628818110/34e3d/pdze2ayzXwI.jpg
  Wyliczono ile są warci! Całkiem sporo!Sama nerka to 40 tysięcy USD!

  Żegnam się zdjęciem bez kropki…

  Polubione przez 3 ludzi

 3. http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/ukraincy-krytycznie-o-spotkaniu-franciszka-z-cyrylem-papiez-legitymizuje-dzialania-putinowskiej-rosji

  Ukraińcy krytycznie o spotkaniu Franciszka z Cyrylem. „Papież legitymizuje działania putinowskiej Rosji”

  Franciszek agentem Putina. 🙂

  Nasze media skąpo pisały o tym wydarzeniu, jakby papież spotkał się z diabłem. Była nawet jakaś deklaracja , ale nie mogę znaleźć jej treści.

  Polubione przez 4 ludzi

 4. Spokojnej nocy państwu życzę. Udanej niedzieli, dobrej pogody , na długie zimowe spacery w dobrym towarzystwie. 🙂

  Piosenka dla państwa. 🙂

  Dobranoc

  Polubione przez 3 ludzi

 5. Może ktoś mi to wytłumaczy?
  Jakiś czas temu była na tym portalu informacja, że Ukraina zakazała jakiegokolwiek transportu Rosjanom przez swoje terytorium.
  Potem Rosjanie w ramach rewanżu uczynili to samo.
  A teraz jakaś blokada jeżdżących Ruskich ciężarówek?
  O co tu chodzi?

  Polubione przez 2 ludzi

  • Witam z rana
   jeśli chodzi o tę wojnę ekonomiczną to niestety trzeba się rozpisać 🙂
   Wszystko zaczęło się od chęci wstąpienia Ukrainy do UE i podpisania przez ten kraj tzw „umowy stowarzyszeniowej”. Tenże dokument jest podstawą do tego, żeby towary z Unii na Ukrainę i Ukrainy do Unii nie były przez żadną ze stron opodatkowane.
   Wydaje się ,że ta decyzja gospodarcza nie powinna niepokoić FR? Otóż nie. Rosja miała podpisaną umowę z Ukrainą o nie nakładaniu na siebie ceł. Innymi słowy decyzja Kijowa doprowadziła do sytuacji, gdy towary z Unii mogłyby dostawać się do FR bez żadnych podatków, a to szkodziłoby producentom z FR (konkurent z Unii nie musiałby płacić ceł gdyby chciał sprzedawać towary do FR a producent rosyjski nie miałby takiej możliwości)
   W mediach pojawiają się wypowiedzi i hasełka jakoby CAŁA komunikacja (związana z tranzytem towarów) między Ukrainą ,a FR została zawieszona. To też nie prawda.
   Z dniem 1 stycznia weszły w życie trzy rosyjskie akty prawne OGRANICZAJĄCE kontakty gospodarcze z Ukrainą. Dawniej Ukraina miała pewne „bonusy” gospodarcze w Rosji teraz już nie.
   Pierwszy to Ustawa o ZAWIESZENIU ( na razie ), w relacjach z Ukrainą umowy o strefie wolnego handlu. Zawieszenie to sprawia, że na towary sprowadzane z Ukrainy nałożono cło do wysokości uzgodnionej w ramach WTO, do którego oba państwa należą (do tej pory w większości wypadków obowiązywały stawki zerowe). Dzięki temu towary z UE nie mogą korzystać z Ukrainy jako „pośrednika” i są opodatkowane.
   Kolejnym dokumentem jest postanowienie rządu Rosji o rozszerzeniu o Ukrainę listy państw objętych sankcjami w postaci zakazu importu produkcji rolnej, surowców i żywności to KONTRSANKCJA, wprowadzona w odpowiedzi na przyłączenie się Ukrainy w sierpniu 2015 roku do unijnych sankcji wobec Rosji. Zakaz, uzależniony od przyszłości sankcji UE, ma obowiązywać do 5 sierpnia.
   Zakaz ten oznacza ,że TYLKO te w/w towary są zakazem wjazdu do FR (innymi słowy nie możesz wwieść ze strony Ukrainy owoców, stali czy oleju słonecznikowego, ale możesz wwozić samochody meble etc)
   Dekret prezydenta Putina o ograniczeniu drogowego i kolejowego tranzytu towarów z Ukrainy do Kazachstanu przewiduje, że przeznaczone dla Kazachstanu ukraińskie towary muszą wjeżdżać do Rosji z terytorium Białorusi, a będzie monitorowany za pośrednictwem systemu GLONASS (Białoruś i Kazachstan nie przyłączyły się do rosyjskich sankcji).
   Innymi słowy ukraińskie tiry MOGĄ wjeżdżać do FR ,ale mają utrudnione zadanie, bo muszą przejeżdżać przez Białoruś.
   Podsumowując oba kraje nałożyły na siebie sankcje OGRANICZAJĄCE tranzyt i UTRUDNIAJĄCE przepływ towarów, ale …nie zakazały go całkowicie.
   Tak więc samochody FR mają UTRUDNIONY wjazd na Ukrainę ,ale miały do tego prawo.
   I tu dochodzą do głosu aktywiści z Ukrainy.
   PS po prostu zablokował ciężarówki rosyjskie i nie pozwolili na przejazd ich kierowcom (chociaż mieli prawo) de facto wstrzymując CAŁKOWICIE tranzyt towarów. Ciężarówki miały przejechać najkrótszą trasą do FR, a tu blokada. Z punktu prawnego takie blokady to nielegalne działanie, przestępstwo i łamanie umów gospodarczych, ale jak pamiętasz zapewne z relacji z Krymu na Ukrainie takie działania nie były tępione, piętnowane przez państwo.

   Polubione przez 4 ludzi

   • Czyli po prostu jak mawiają „starzy górale” KAŻDA AKCJA WYWOŁUJE REAKCJĘ i dlatego tez ukraińscy właściciele firm przewozowych sami spuścili manto nowym blokadersom (jak pisał gubernator Zakarpacia Moskal) bo obawiali się retorsji ze strony Rosji…

    Polubione przez 3 ludzi

   • Właśnie się pojawiła informacja że ukraińcy-banderowcy zamknęli mozliwość przejazdu rosyjskich tirów przez Białoruś
    http://lenta.ru/news/2016/02/14/unso/
    Украинские радикалы перекрыли российским фурам проезд в Белоруссию

    В Ровненской области активисты Украинской народной самообороны (УНСО) заблокировали для российских фур проезд по трассе, которая ведет в Белоруссию. Об этом в воскресенье, 14 февраля, сообщает «Корреспондент.net».

    Блокада грузовиков с российскими номерами, как утверждается в заявлении организации, началась на Ровненщине 12 февраля. По словам активистов, водители уже знают об этой акции, поэтому разворачиваются еще в Белоруссии.

    Polubione przez 2 ludzi

 6. AdNovum pisze i stawia ważne w obecnej dobie, dla Polaków pytania , cytuję :

  Obecnie jesteśmy na etapie próby przejęcia całkowitej kontroli nad zasobami BW i izolacji Rosji od UE i Europy Środkowo-Wschodniej.

  Z tym, że w momencie gdy rosyjskie władze uznały, iż taka postawa Stanów Zjednoczonych uderza w podstawowe interesy Rosji, rozpoczęła się jej reakcja.

  Reakcja taka może w przyszłości (może nawet nie tak odległej jak nam się obecnie wydaje) doprowadzić do otwartego konfliktu militarnego pomiędzy mocarstwami, zaś utworzona strefa buforowa zostanie w wyniku tego unicestwiona, jak już kilka razy w historii miało to miejsce.

  Czy w związku z tym powinniśmy ślepo być posłuszni krajowi, który z Polski chce uczynić miejscem dla swych strategicznych rozgrywek, nie licząc się z jej żywotnymi interesami?

  Na to pytanie każdy powinien odpowiedzieć sobie sam we własnym sumieniu.
  Poza tym warto się również zastanowić nad problemem: co nam faktycznie daje taka spolegliwa postawa postsolidarnościowych elit politycznych wobec światowego hegemona?

  Jakie konkretnie korzyści odnosi Polska z tego bezwzględnego podporządkowania się obcym interesom?

  Bo ja, poza stratami wynikającymi z zerwanej współpracy ze Wschodem, zaostrzenia się sytuacji w naszym regionie i kolejnymi absurdalnymi wydatkami jakie zadeklarowały poprzednie i obecne władze Polski na zbrojenia, no i co najważniejsze- wykorzystanie naszego kraju jako strefy frontowej, żadnych korzyści nie dostrzegam

  —————————————————————————————————–
  Wielką tragedią Polski i Polaków , było to , iż w 1989 r. padła ona ofiarą spisku międzynarodowej lichwy / czego bynajmniej nie ukrywają jej niektórzy reprezentanci tacy chociażby jak Georges Soros , który sobie na tym odcinku przypisuje to ich zwycięstwo/ i Polska „wsiadła” oraz jedzie nie tym pociągiem , którym powinna i nie w tym kierunku, w którym należałoby jechać biorąc pod uwagę obecną sytuację międzynarodową , polityczną i geopolityczną na świecie.

  Czym w takim razie była powstała w Polsce pod koniec lat 70-tych Solidarność dla międzynarodowej lichwy . W tym miejscu zacytuję rosyjskiego generała Iwaszowa, byłego prezesa Akademii Problemów Geopolitycznych , który powiedział tak : „ trafnie odpowiedział na pytanie co się działo w Polsce Zbigniew Brzeziński . W swoich opracowaniach przedstawia on operację , której celem było doprowadzenie do upadku bloku socjalistycznego . To była „Operacja Solidarność” . To jest operacja, którą przeprowadzono w Polsce . Znaczy to , że działo się to za sprawą inicjacji z zewnątrz”.
  O tym , co wyżej na 10:00 tego filmu :

  Polska w 1989 r. padła , bez walki , ponieważ dodatkowo zdradzona została przez swoje „elity” , które wcześniej , wymachując szabelką wzdłuż i wszerz Polski buńczucznie wieściły , iż cytuję :” socjalizmu będziemy bronić jak niepodległości ”, a jak przyszło co do czego to tron prezydenta w Polsce przyjmowali z namaszczenia prezydenta USA Georga Busha, o czym Wojciech Jaruzelski sam mówi w tym filmie na 5:20

  Polska, odgrywając dzięki ekipie rządzącej rolę neokona upadającego Zachodu w obecnej sytuacji geopolitycznej na świecie faktycznie nie wiele może zrobić . Rzecz w tym , by swoim nierozważnym działaniem nie skakała do gardła tym , którzy obecnie na świecie rozdają karty tj. Rosji .

  Polubione przez 3 ludzi

 7. W Holandii znany i w Polsce (z TVN) producent telewizyjny, firma ENDEMOL zamierza wyprodukować serial o „korupcyjnych związkach pomiędzy Ukrainą a UE”. Scenariusz ma napisać holenderski dziennikarz Leon de Winter znany z tego ze jednoznacznie opowiada się przeciwko ratyfikacji układu stowarzyszeniowego pomiedzy UE, a Ukrainą;
  http://www.politnavigator.net/korrupcionnye-svyazi-ukrainskikh-oligarkhov-s-evrokomissarami-stanut-osnovojj-syuzheta-novogo-gollandskogo-teleseriala.html
  Ps. Widać że nawet i Holendrzy chyba zaczynają normalnieć…

  Polubione przez 2 ludzi

 8. Deputowany frakcji „Blok Poroszenki” z Rady Najwyższej Ukrainy Sergiej Leszczenko oskarżył Ambasade USA w Kijowie o szantażowanie „generalissimusa” Poroszenki w związku z dymisja ministra rozwoju gospodarczego Abromaviciusa. Według niego amerykańscy dyplomaci mają naciskać na Poroszenke by zerwał swoje kontakty z Igorem Kononenką, swoim wieloletnim „biznesowym partnerem”, a po konflikcie z którym Abromavcius złożył dymisję;
  http://www.politnavigator.net/soratnik-poroshenko-iz-frakcii-amerikanskogo-posolstva-nachal-shantazh-prezidenta.html

  Polubione przez 2 ludzi

 9. Opłaciło sie. Partia „Samopomoc” wysunęła kandydaturę Konstantina Griszina alias Semena Semenczenki (zwanego „Marszałem”) w mających się odbyc powtórzonych wyborach na stanowisko burmistrza Krzywego Rogu;
  http://censor.net.ua/news/374170/samopomich_vydvigaet_semenchenko_kandidatom_v_mery_krivogo_roga
  Dla przypomnienia Semenczenko był jednym z organizatorów protestów odbywających sie po ostatnich wyborach samorządowych w Krzywym Rogu, a dotyczących m.in. właśnie wyboru nowego burmistrza…

  Polubione przez 3 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.