Wojna domowa na Ukrainie 13.02.2016r.- 360 dzień od nowego rozejmu.


Ostatnio widoczne decyzje podejmowane przez Pentagon na rzecz wzmocnienia wschodniej flanki NATO, potwierdzają strategiczną wagę Europy dla geopolitycznych planów Stanów Zjednoczonych.

Tylko jakie są to plany?

Może rąbka tajemnicy uchylą sygnały jakie dochodzić zaczęły z kręgów wojskowych USA.

I tak,w zeszłym tygodniu Departament Obrony Stanów Zjednoczonych za największe zagrożenie dla bezpieczeństwa światowego uznał Rosję i Państwo Islamskie. Tak więc Państwo Islamskie zostało zrównane z Rosją, bo tak jedno i drugie koliduje z planami i interesami amerykańskimi, na teatrze bliskowschodnim i europejskim.

Jeśli chodzi o teatr Bliskiego Wschodu (BW), to wiadome jest, że USA chce tam osiągnąć pozycję niekwestionowanego nadzorcy, który nie tylko będzie dbał o bezpieczeństwo swoich sojuszników, ale również o interesy jakie kontrola nad zasobami BW jest wstanie wygenerować. Polega to na tym, że pełna kontrola handlu ropą naftową pochodzącej z tego obszaru pozwoli zachować pozycję amerykańskiej waluty jako pieniądza służącego do prowadzenia rozliczeń w transakcjach międzynarodowych.

Jeśli zaś chodzi o teatr europejski, to celem USA jest stworzenie trwałej strefy buforowej, która pozwoli trwale odizolować Rosję od jej partnerów handlowych z Europy Zachodniej. Tym sposobem ma zostać podważona pozycja ekonomiczna Rosji, która w głównej mierze zależy od współpracy z UE, i która jest w większej części nie do zastąpienia.

Oczywiście elementem takiej walki gospodarczej wobec Rosji są również sankcje, które uderzyły boleśnie w rosyjskie finanse.

Z tym, że władze Stanów Zjednoczonych zdają sobie sprawę z tego, że na dłuższą metę sankcji nie da się utrzymać, bo same kraje UE, w końcu wymuszą we własnym interesie ich zniesienie. Dlatego też, USA planuje stworzenie stałych mechanizmów, które taką współprace utrudnią w przyszłości, dowodem na to jest usiłowanie zablokowania realizacji nowej nitki gazociągu bałtyckiego „Nord Stream-2” oraz utrudnienie przepływu gazu przez teren Ukrainy. Stąd wynika też nacisk na poszukiwanie innych źródeł zaopatrzenia w gaz, z pominięciem Rosji.

W związku z takimi planami nie dziwi opinia amerykańskiego wicesekretarza obrony Boba Worka, który powiedział, że świat wraca do „ery rywalizacji wielkich potęg”, a kolejne ćwierćwiecze ma być „czasem narastającej rywalizacji”. Tylko, że tym razem rywalizacja ta nie będzie miała podłoża ideologicznego, jak to miało miejsce podczas „zimnej wojny” z ZSRR, ale odbywać się będzie na gruncie rywalizacji ekonomicznej w celu utrzymania amerykańskiej światowej hegemonii.

Wniosek z tego jest taki, że dokąd Stany Zjednoczone nie odrzucą planu świata jednobiegunowego pod swoim przywództwem (a nie odrzucą, bo pokazuje to historia ostatnich 25 lat), dotąd będą przez nie podejmowane działania mające na celu podporządkowanie sobie wszystkich tych krajów, którym ten plan nie odpowiada, albo ich zniszczenia.

Jak można sądzić, z wyżej przedstawionej prognozy Boba Worka, plan taki został również przyjęty na kolejne dwadzieścia pięć lat, a więc wojna z przeciwnikami amerykańskiej dominacji, trwać będzie łącznie pół wieku- licząc od 1989 roku i wdrażanie go nastąpi etapami. Z tym, że kolejne 25 lat nie będzie miało łagodnego przebiegu- tak jak to miało miejsce poprzednio- tylko odbywać się będzie w warunkach ostrej konfrontacji prowadzonej na różnych płaszczyznach, a więc: politycznej, ekonomicznej, propagandowej i militarnej, na co dowodem jest obecna sytuacja na Ukrainie i w Syrii, dyslokacja wojsk i sprzętu NATO na wschodnią flankę oraz sankcje gospodarcze, które są po prostu wojną prowadzoną środkami ekonomicznymi.

Obecnie jesteśmy na etapie próby przejęcia całkowitej kontroli nad zasobami BW i izolacji Rosji od UE i Europy Środkowo-Wschodniej.

Z tym, że w momencie gdy rosyjskie władze uznały, iż taka postawa Stanów Zjednoczonych uderza w podstawowo interesy Rosji, rozpoczęła się jej reakcja.

Reakcja taka może w przyszłości (może nawet nie tak odległej jak nam się obecnie wydaje) doprowadzić do otwartego konfliktu militarnego pomiędzy mocarstwami, zaś utworzona strefa buforowa zostanie w wyniku tego  unicestwiona, jak już kilka razy w historii miało to miejsce.

Czy w związku z tym powinniśmy ślepo być posłuszni krajowi, który z Polski chce uczynić miejscem dla swych strategicznych rozgrywek, nie licząc się z jej żywotnymi interesami?

Na to pytanie każdy powinien odpowiedzieć sobie sam we własnym sumieniu.

Poza tym warto się również zastanowić nad problemem: co nam faktycznie daje taka spolegliwa postawa postsolidarnościowych elit politycznych wobec światowego hegemona?

Jakie konkretnie korzyści odnosi Polska z tego bezwzględnego podporządkowania się obcym interesom?

Bo ja, poza stratami wynikającymi z zerwanej współpracy ze Wschodem, zaostrzenia się sytuacji w naszym regionie i kolejnymi absurdalnymi wydatkami jakie zadeklarowały poprzednie i obecne władze Polski na zbrojenia, no i co najważniejsze- wykorzystanie naszego kraju jako strefy frontowej, żadnych korzyści nie dostrzegam.

***

Na tym kończąc ten wstęp, przechodzę teraz do relacji z kolejnego dnia wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

Nadal utrzymuje się na linii styku podwyższony stan napięcia militarnego.

Dziś rano ukraińscy żołnierze rozpoczęli ostrzał terenu wsi Trudowskaja na zachodnich obrzeżach Doniecka. Ostrzał ten prowadzony jest przy użyciu moździerzy, granatników i ręcznej broni maszynowej z kierunku miejscowości Marinka. Obecnie w wyniku tego ostrzału zapalił się dom jednorodzinny.

Natomiast wczoraj rano dwóch mężczyzn idąc lokalną drogą koło miejscowości Żdanowka weszli na zastawioną tam minę, w wyniku czego jeden z nich został bardzo ciężko ranny- obecnie lekarze ze szpitala miejskiego w Gorłówce walczą o jego życie, zaś stan drugiego z mężczyzn, który trafiony został kilkoma odłamkami, oceniany jest na dobry i nie zagrażający życiu.

W wyniku ostrzału prowadzonego przez ukraińskie wojsko w nocy z czwartku na piątek została uszkodzona linia energetyczna w wyniku czego spadek mocy spowodował uwięzienie 90 górników z kopalni „Im. Czeljuskinczewa” zostało 890 metrów pod ziemią uwięzionych na kilka godzin bez wentylacji.

Przedwczoraj 11 lutego około godziny 22:30 w wyniku trafienia przez pocisk artyleryjski została uszkodzona w okolicy stacji kolejowej w Jasinowatej na długości około 15 cm szyna trakcji kolejowej. Wybuch nie spowodował ofiar wśród ludzi i innych strat materialnych. Naprawę uszkodzonego odcinka torów przeprowadzono wczoraj.

Trybunał Wojenny DRL skazał żołnierza ukraińskiego batalionu „Azov”, Jewgienija Czudniecowa  za popełnione przez niego zbrodnie wojenne na 30 lat pozbawienia wolności. Przewodnicząca Trybunału Wojennego DRL, Ludmiła Stratejczuk powiedziała, że w trakcie przewodu sądowego skazany nie wykazał skruchy za popełnione przez siebie zbrodnie, wobec czego powinien zostać skazany na karę śmierci, lecz z przyczyn humanitarnych sąd uznał, że kara 30 lat pozbawienia wolności jest wystarczająca.

Dodała, że skazany nie podlega wymianie w ramach umowy mińskiej, ale decyzję o tym, czy mógłby zostać przekazany w ramach wymiany jeńców może podjąć szef republiki.

***

Po ostatnich spotkaniach w Mińsku w ramach grup kontaktowych, reprezentujący stronę ukraińską- były prezydent tego kraju- Leonid Krawczuk powiedział, że format mińskich pertraktacji pokojowych wyczerpał się i nie widzi szans na dalszy postęp w ich wdrażaniu.

Podobne wnioski są po stronie przedstawicieli władz ŁRL, którzy uczestniczą w rozmowach pokojowych w Mińsku. I tak, Władysław Dejno powiedział, że obecnie jedynie dalsza integracja z Federacją Rosyjską jest sposobem na przeciwdziałanie ekspansji militarnej rządowych sił zbrojnych w Donbasie. Dodał również, że alternatywą dla fiaska realizacji umowy mińskiej może być Iłowajsk i Debalczewo, kiedy to powstańcze siły zbrojne wymusiły przestrzeganie przez stronę ukraińską warunków podpisanego wcześniej porozumienia zwanego jako „Mińsk-1”, usuwając z tych miast siły ATO.

Po wczorajszej, kolejnej w ciągu dwóch dni, rozmowie telefonicznej amerykańskiego wiceprezydenta Joe Bidena z prezydentem Ukrainy Petro Poroszenką, w oświadczeniu Białego Domu na temat toczącej się obecnie kolejnej tury rozmów w podgrupach roboczych ds. politycznych w Mińsku, napisano, że:

„Przywódcy jeszcze raz powtórzyli, że ważne jest, aby poczynić postępy w realizacji umowy mińskiej w ścisłej współpracy z krajami formatu normandzkiego, tak na etapie planowania jak i realizacji”

Jak widać z powyższego; dobra wola wyrażana przez przywódców Stanów Zjednoczonych i Ukrainy nie przekłada się w żaden sposób na dalsze postępy w pertraktacjach dotyczących realizacji i wdrażania porozumień podpisanych w Mińsku. Tak więc uznać można wyłącznie takie działanie za grę propagandową prowadzoną wobec międzynarodowej opinii publicznej.

Poza kwestiami dotyczącymi braku postępów we wdrażaniu warunków umowy podpisanej w Mińsku, UE wezwała wczoraj władze w Kijowie i wszystkie tamtejsze partie polityczne do zjednoczenia się w kontynuacji reform i walki z korupcją, warunkując to dalszą pomocą finansową:

„Unia Europejska wzywa władze publiczne i wszystkie partie polityczne Ukrainy do wzmożenia wysiłków na rzecz kontynuacji reform. Jest to bardzo ważne dla przyszłości kraju, jego demokratycznego rozwoju i dobrobytu ludzi. Ożywienie gospodarcze i społeczne na Ukrainie wymaga dalszej poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej, a także reform w zakresie praw obywatelskich, które zostały już zainicjowane przez rząd. W szczególności, oczkuje się na konkretne i przekonujące rezultaty w zwalczaniu korupcji (…) Należy zwrócić uwagę, że jednym z głównych priorytetów w tym zakresie jest przejrzystości wyboru i mianowania szefów przedsiębiorstw państwowych i ich sprawozdań finansowych, jak również kroki podejmowane w celu prywatyzacji  lub likwidacji niektórych przedsiębiorstw zgodnie z programem stabilności makroekonomicznej i finansowej co zostało uzgodnione z międzynarodowymi instytucjami finansowymi. Ukraina powinna podwoić swoje wysiłki na rzecz zbudowania konsensusu politycznego w ramach instytucji demokratycznych. Unia Europejska i jej członkowie zapewniają znaczną pomoc finansową i techniczną Ukrainie w celu realizacji tych reform i są one gotowe do dalszego ich wspierania. W tym krytycznym momencie kierownictwo Ukrainy powinno odłożyć na bok spory i zamiast tego wspólnie skupić się na dalszej realizacji planu reform”– napisano w oświadczeniu UE.

Oświadczenie te jest dowodem na to, że władze UE są głęboko zaniepokojone sytuacją na Ukrainie i stąd ten nieskrywany nacisk na zajęcie się, zamiast wewnętrznej walki polityczne, wdrażaniem reform.

Tak więc na dwóch zasadniczych płaszczyznach, a więc unormowaniu sytuacji na wschodzie kraju jak i reform i walki z korupcją ukraińskie władze zrobiły na tyle mało, że wywołuje to poważny niepokój u zaoceanicznego protektora i władz UE. Dowodzi to tego w jak krytycznym momencie znalazła się Ukraina, której już nie tylko zagraża brak stabilności terytorialnej, ale również w wyniku braku efektów pozorowanych reform, bunt społeczny obywateli niezadowolonych z braku perspektyw i bardzo ciężkich warunków życia do jakich anarchia i prywata oligarchów doprowadziły.

Pomimo to w  Kijowie toczy się obecnie przygotowanie propagandowe przed zmianą na stanowisku premiera rządu. Brane są pod uwagę dwie wersje wydarzeń; po pierwsze, że Arsenij Jaceniuk poda się do dymisji, albo w drugiej wersji zostanie poddane pod głosowanie wotum nieufności.

Jak na razie Michel Saakaszwili zaproponował na stanowisko premiera Arsena Avakowa, zaś sobie wyznaczył rolę pierwszego wicepremiera. Podobno Saakaszwili rozmawiał już w tej sprawie z ukraińskim prezydentem.

Bardziej prawdopodobnym wariantem, po dymisji obecnego premiera, jest utrzymanie szerokiej  koalicji rządowej w składzie której znalazły by się: „Blok Petro Poroszenki”, „Front Ludowy”, „Samopomoc”, „Partia Radykalna” i „Batkiwszczyna”, zaś utworzony nowy rząd zajmowałby się tylko meritum sprawy bez osobistych ambicji politycznych jego członków.

 

Na koniec kilka zdjęć:

 

Doniecka osiedle Trudowskie w dzielnicy Piotrowskiej- efekty ostatniego ostrzału przeprowadzonego przez ukraińskie wojsko.

W Doniecku pod pomnikiem Artiema odbył się wczoraj z udziałem najwyższych władz republiki i miasta uroczysty wiec z okazji 98 rocznicy utworzenia Doniecko-Krzyworoskiej Autonomicznej Sowieckiej Republiki.

 

I jeszcze kilka aktualnych filmów:

 

***

Pozdrawiam.

145 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 13.02.2016r.- 360 dzień od nowego rozejmu.

  • W Polsce ostatnio wolność słowa też jest blokowana. Robione , to jest tym razem rękami sędziów sądów powszechnych , którzy nieprawomyślnych każą pod pretekstem naruszenia dóbr osobistych . Za wszystkim stoją służby specjalne oraz ich agentura , która robi za „słupa”. Chodzi o to , by nieprawomyślnych zneutralizować, upokorzyć, skompromitować oraz dokuczyć im pod względem finansowym. Jak to się ma do praw człowieka ? Nijak.

   Doświadczam to na własnej osobie ze strony sądu /I Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Łodzi , prowadzący sprawę o sygn.akt :I C 1229 /14 sędzia Karol Ike Duninowski/, który idąc ręka w rękę z Konradem Rydzyńskim /dyrektorem Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi/ , będącego synem mojego oprawcy Naczelnego Psychiatry LWP Zdzisława Rydzyńskiego nakazuje mi usunąć demaskujący jego ojca artykuł z internetowej sieci – chodzi o ten artykuł :

   http://www.detektywmichaljarzynski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=100&Itemid=141

   dodatkowo wpłacić na rodzinne stowarzyszeni tej rodziny karę 5 tysięcy złotych ,pokryć koszta sądowe w wysokości 1300 zł oraz opublikować załgane oświadczenie na mojej stronie internetowej fałszywie podając , iż to ja podałem w tym „oszczerczym” artykule „nieprawdę „oraz , że bardzo nad tym ubolewam /wymuszenie sądowe/ .

   Ocenę tego faktu pozostawiam Internautom . Jednocześnie informuję , iż wskazane jest skopiowanie tego artykułu, gdyż niebawem , będę musiał go usunąć z internetu.

   No cóż w Polsce nastały po 1989 r. czasy „wolności”, a historię piszą nie historycy , lecz sądy.

   Polubienie

 1. Dzien dobry Adnovum i wszyscy ludzie dobrej woli 🙂 Super slowo wstepne, jak zawsze zreszta. Ale ja troszke z innej beczki. Obilo mi sie przypadkiem o uszy ze polski minister wojny mial pogadanke z pania N, ta sama ktora swego czasu podpalila Ukraine. Czy ktos moze mi krociutko zapodac jaki byl temat rozmowy i jej rezultat? Cos mi siec dzis szwankuje. Z gory serdecznie dziekuje.

  Polubione przez 7 ludzi

 2. Hakerzy, którzy w grudniu zaatakowali ukraiński system energetyczny korzystali z połączenia internetowego rosyjskiego dostawcy – poinformowało w piątek ukraińskie ministerstwo energetyki.
  http://wyborcza.pl/1,91446,19618327,ukraina-rosyjski-operator-wykorzystany-do-ataku-na-siec-energetyczna.html
  Stany Zjednoczone nadal będą dostarczać ukraińskim siłom zbrojnym nieśmiercionośny sprzęt – poinformowało w piątek Ministerstwo Obrony Ukrainy, które powołuje się na ambasadora USA Geoffrey’a R. Pyatta.
  http://pl.sputniknews.com/swiat/20160212/2061539/usa-ukraina-niesmiercionosna-bron.html#ixzz402ywGOoK

  Polubione przez 7 ludzi

 3. Gubernator Zakarpacia Giennadij Moskal poinformował o zakończeniu blokady rosyjskich ciężarowek na granicy. Jak poinformował na swojej oficjalnej stronie powodem zakończenia blokady był wybuch konfliktu pomiędzy organizującymi ja „ukraińskimi patriotami”, a właścicielami firm przewozowych z Zakarpacia, którzy obawiali się podobnej reakcji ze strony rosyjskiej;
  http://lenta.ru/news/2016/02/13/moskal/

  Polubione przez 4 ludzi

 4. Kijów „rozszabrował” „pomoc finansową” z MFW? Dyrektorka ukraińskiej firmy konsultingowej Elena Diaczenko stwierdziła że MFW nie wstrzymał przekazania kolejnej transzy „pomocy finansowej” dla Ukrainy nie ze względu na „nieskuteczną walkę z korupcją”, ale faktycznie ze względu na to że pozostałe transze zostały on „wydane niezgodnie z przeznaczeniem”;
  http://fapnews.ru/230789-mvf-obvinyaet-ukrainu-v-netselevom-ispolzovanii-kreditov-dyachenko/

  Polubione przez 7 ludzi

 5. Gubernator Odessy M. Saakaszwili poinformował oficjalnie że że nie chce zostać prezydentem Ukrainy i nie zamierza uczestniczyć w najbliższych wyborach prezydenckich;
  https://russian.rt.com/article/148349
  Ps. Komunikat ma związek z tym że ostatnimi czasy, Saakaszwili stał sie bardzo ‚ruchliwy” ostatnimi czasy, pokazując sie wszędzie , co złośliwi zinterpretowali jako poczatek jego kampanii prezydenckiej…

  Polubione przez 5 ludzi

 6. „Porażający njus” z portalu ukraińskiego o tym ze „Gazprom” NIE TRACI NADZIEI ŻE JESZCZE PRZEZ TRZY LATA BĘDZIE SPRZEDAWAĆ UKRAINIE NIEPOTRZEBNY JEJ JUŻ GAZ [za który i tak Ukraina nie miałaby czym zapłacić, tak na marginesie]…
  http://zn.ua/ECONOMICS/gazprom-planiruet-postavlyat-gaz-ukraine-do-2018-goda-bloomberg-204185_.html
  Ps. I tak okazuje się że „generalissimus” Poroszenko po Iłowajsku, donieckim lotnisku i Debalcewie, odniósł kolejną „wiktoryję”, tym razem nad „Gazpromem”…

  Polubione przez 5 ludzi

 7. Co kryje się za cyframi statystyk przedstawianymi przez władze w Kijowie?
  http://www.capital.ua/ru/publication/60367-chto-skryvaetsya-za-bodrymi-tsiframi-ekonomicheskoy-statistiki
  Cytat „Po tym jak ukraińska gospodarka skurczyła się o połowę w ujęciu dolarowym, wiele z jej elementów stała się tak mała, że ich wzrost jest, powiedzmy, 5% w skali tempa wzrostu sprzed kryzysu odpowiada tylko 1-2%. Dlatego też, jeżeli widzimy wzrost gospodarczy Ukrainy w 2016 roku 1 do 3 %, nie spieszmy się ogłaszać nowej fazy ożywienia gospodarczego”…

  Polubione przez 4 ludzi

 8. WItam z doskoku bo mam wnuczkę na głowie od wczoraj! 😀

  Bardzo dziękuję za fantastyczny wstępniak! ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
  😀

  Trzecia Hybrydowa Wojna Światowa trwa w najlepsze. Jak było linkowane – jej „hybrydowatość” polega na działaniach w różnych sferach – politycznej, ekonomicznej, wojskowej i propagandowej.
  USA wojnę przegrywają i jest to coraz bardziej widoczne w nasilającej się propagandzie i próbie nasilenia nacisku wojskowego na Federację. Pamiętać należy, że od kilku dni amerykańskie czołgi mają do Petersburga tylko 170 kilometrów!

  Należy też patrzeć na sprawy w szerszej perspektywie – mając na uwadze to co sie dzieje na świecie – a szczególnie na Bliskim Wschodzie…

  Jeżeli chodzi o Syrię – to po „pozytywnych” ustaleniach dotyczących zaproponowanego przez Rosjan przerwania ognia – na kolejny dzień pojawiło się oświadczenie Kerrego który grozi rozpoczęciem „wojny lądowej” w przypadku gdy „Assad nie zakończy walk”. Znów pojawiło się dawno nie słyszane że „Assad musi koniecznie odejść”…

  W Monachium trwają tez kolejne tury rozmów wielostronnych – w tym „normandzkiej czwórki”. Ławrow się chyba wkurzył, bo powiedział, że pora by w rozmowach brali udział przedstawiciele DNR i LNR…

  A Europa, USA i MFW naciska na Poroszenkę by cos się tam zaczęło „dziać”. A poza ewentualnym rozpoczeciem walk NIC się tam „nie stanie”. Bo jakiekolwiek działanie zmieniajace istniejący system mafijnego oligarchatu zostanie przez oligarchów zneutralizowane… Po ograbieniu kraju i narodu – oni tylko czekają na kolejne dostawy pieniędzy od instytucji międzynarodowych – i dopóki ktoś będzie im je dostarczał to NIC się nie zmieni!

  Kilka linków:

  Kerry grozi Rosji i Syrii że USA wkroczy do Syrii
  http://voskanapat.info/?p=13904

  O spotkaniu „normandzkiej czwórki”
  http://ria.ru/world/20160213/1373857780.html#ixzz402uGoelG

  Лавров: пора положить конец непризнанию ДНР и ЛНР сторонами переговоров
  http://www.gazeta.ru/politics/news/2016/02/13/n_8246723.shtml

  O Erdoganie, Saakaszwilim i Poroszence z Jaceniukiem
  https://russian.rt.com/article/148306

  Nowe żądania NATO wobec Federacji
  http://www.rosbj.ru/2016/02/13/999-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD/

  Szarij o Poroszence
  http://sharij.net/46144

  Oraz o Monachium
  http://sharij.net/46102

  Zacharowa:
  Мария Захарова: Запад пожинает горькие и ядовитые плоды, которые сам и посадил
  ➡ Читать далее: https://russian.rt.com/article/148355

  Продолжаем следить за Мюнхенской конференцией по безопасности. В ближайшее время выступит Лавров. Его коллега Керри „отстрелялся”.

  Керри: для победы над ИГ надо перекрыть пути финансирования боевиков.
  Керри: сирийцы упустили возможность политического урегулирования.
  Керри назвал уход Асада условием для прекращения войны в Сирии.

  Sankcje sankcjami a w ROsji powstaja nowe wielkie przedsiebiorstwa
  .https://youtu.be/XxkJ2l2z8FQ

  Poroszenka wzywa Europę do waojny z Rosją
  http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201602131413-kpxt.htm

  Rosja odpowiada że to absurd co Poroszenka wygaduje
  http://nahnews.org/553296-absurd-i-demagogiya-pushkov-prokommentiroval-slova-poroshenko-v-myunxene/

  Алексей Пушков: Пётр Порошенко перевернул «с ног на голову» Минские соглашения
  Читать далее: https://russian.rt.com/article/148354

  Ukry z Marjinku strzelają na zachodnie obrzeża DOniecka
  http://nahnews.org/553212-istochnik-ukrainskie-siloviki-iz-marinki-obstrelivayut-zapad-donecka/

  Trafili w autobus – nie ma ofiar na szczęście
  http://vk.com/brusek?w=wall274493429_29611%2Fall
  http://dnr-news.com/dnr/29978-vsu-obstrelyali-avtostanciyu-v-petrovskom-rayone-donecka.html

  Poroszenka dał rozkaz by tych ukrów z okopów wzięły na utrzymanie władze lokalne
  http://rusvesna.su/recent_opinions/1455358472

  W KIjowie znaleziono skład broni
  http://vk.com/brusek?w=wall274493429_29629%2Fall

  Jewropa czyli o skandalu w Chersoniu
  http://politikus.ru/articles/69839-ce-evropa-skandal-v-gorsovete-hersona-kak-patriotizm-prevratilsya-v-svinstvo.html
  .https://youtu.be/EjT_1UCYMAc

  Pożegnanie hieroja ATO
  .https://youtu.be/733zdr3hQQg
  http://varjag-2007.livejournal.com/9729741.html
  Warto zobaczyć i przeczytać

  Moment przejmowania łapówki sfilmowany
  .https://youtu.be/rLiOKHsUpcw
  МГБ ЛНР обнародовало видео дачи взятки преподавателю медуниверситета
  Напомним, 11 февраля 2016 года сотрудниками МГБ ЛНР с поличным задержаны двое сотрудников вуза: Волошин Владимир Николаевич и Бережной Евгений Петрович.
  Указанные лица вымогали со студентов денежные средства в размере от 3,5 до 12 тыс. рублей за сдачу одного экзамена. Еженедельно сумма взяток составляла более 1 млн. рублей.

  .http://cs628820.vk.me/v628820110/35dfd/U-5b0NOa2ug.jpg
  My ciebie wyleczymy…

  .http://cs628820.vk.me/v628820110/35e78/NVjPHj7oNhE.jpg
  Bez komentarzy…

  Polubione przez 5 ludzi

 9. Deputowany z partii „BatkiwSZCZYNA” (Julia Tymoszenko), przewodniczący Komisji Praw Człowieka Rady Najwyższej Ukrainy Grigorij Niemyria w wywiadzie udzielonym jednemu z ukraińskich kanałów telewizyjnych , stwierdził że dwa lata po tzw. rewolucji godnosci Ukraina jest najbardziej skorumpowanym państwem w Europie…
  http://www.from-ua.com/news/370293-nardep-ukraina-samaya-korrumpirovannaya-strana-evropi.html
  Ps. Czy czasami „BatkiwSZCZYNA” nie jest członkiem obecnej koalicji rządowej i nie była członkiem poprzedniej?

  Polubione przez 5 ludzi

 10. ??? Szef MSW Ukrainy Awakow „pochwalił się” że dysponuje „informacjami” których ujawnienie mogłoby sprowokować skandal większy niż ten związany z dymisją ministra rozwoju gospodarczego i handlu Aivarasa Abromavičiusa, jednak nie upubliczni ich ponieważ uderzyłyby w jednego z dyrektorów MFW, a to mogłoby spowodować „ostateczne zamrożenie” dalszej „pomocy finansowej” dla Kijowa…
  http://ria.ru/world/20160213/1373969434.html#ixzz403HWCD00

  Polubione przez 5 ludzi

 11. I jeszcze odnośnie „tańców – połamańców” Kijowa z MFW. Podobno Miedzynarodowy Fundusz Walutowy uzależnił przyznanie kolejnej transzy „pomocy finansowej” dla Kijowa od opracowania przez niego do 20 lutego tego roku tzw. mapy drogowej, gdzie zostałaby wyjaśniona obecna sytuacji polityczna na Ukrainie oraz na jakie cele przeznaczone by miały zostać ‚fundusze pomocowe”;
  http://apostrophe.com.ua/article/economy/2016-02-13/vmesto-deneg–dorojnaya-karta-ukraina-poluchila-novyie-usloviya-ot-mvf/3310

  Polubione przez 4 ludzi

 12. Prezydent Andrzej Duda, biorący udział w 52. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, po raz kolejny wyraził swoją głęboką dezaprobatę dla budowy gazociągu Nord Stream II. W jego opinii jest to projekt nierentowny i upolityczniony. Polski przywódca zapytał publicznie, dlaczego Niemcy zamierzają realizować kolejną inwestycję, która godzi w interesy wielu krajów członkowskich UE.
  http://www.defence24.pl/307426,duda-krytykuje-niemcow-za-plany-budowy-nord-stream-ii
  Małe OT (?)
  W loterii paragonowej wygrała koleżanka wiceminister finansów.
  Grażyna Kawecka-Karaś z Częstochowy, prywatnie koleżanka wiceminister, odebrała już kluczyki do wygranego samochodu.
  Serwis wSumie.pl, który pierwszy napisał o sprawie przeprowadził rozmowę z Izabelą Leszczyną. Powiedziała ona, że była zaangażowana w projekt loterii i wie o wygranej koleżanki: „Dowiedziałam się kilka dni temu. Niesamowity zbieg okoliczności”
  Gdzieś widziałem podsumowanie loterii. 17 mln paragonów czyli szansa jak trafienie w lottka i akurat wygrała psiapsiółka osoby nadzorującej loterię, rzeczywiście niesamowity zbieg okoliczności.
  http://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1525573,Loteria-Paragonowa-blisko-17-milionow-paragonow-zarejestrowanych-w-pazdzierniku
  http://www.kresy.pl/wydarzenia,polska?zobacz/w-loterii-paragonowej-wygrala-kolezanka-wiceminister-finansow

  Polubione przez 6 ludzi

 13. Ukraiński wykładowca: Lwów to odwieczne ukraińskie miasto, Polacy tu kolonizatorami i okupantami
  „Lwów był, jest i wiecznie będzie ukraińskim miastem i żadni Polacy tu swojego miasta nie bronili” – stwierdził ukraiński wykładowca, obniżając ocenę studentowi za „wykrzywiani prawdy historycznej”. „Jaka tu dla Polaków ojczyzna? W Galicji, na etnicznej ukraińskiej ziemi, gdzie nigdy Polaków nie było?”.
  Wypowiedź profesora od 8:40
  http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/ukrainski-wykladowca-lwow-to-odwieczne-ukrainskie-miasto-polacy-tu-kolonizatorami-i-okupantami-video

  Polubione przez 7 ludzi

   • u’krainiec jest to takie rozciągliwe pojęcie, że może być uznanym nim każdy, kto pasuje ideologom ukraińskiej tożsamości narodowej.

    Podobnie sprawa się przedstawia z narodem amerykańskim, którym de facto są tylko Indianie północno-amerykańscy, ale o nich nie ma ani słowa, zaś za naród uważa się wszystkich tych, którzy utożsamiają się z tworem państwowym jakim są USA.

    Pozdrawiam.

    Polubione przez 4 ludzi

    • Napisałbym nawet że rdzenna ludność to nie żaden „naród amerykański” bo nawet nazwa kontynentu , czyli Ameryka, została nadana na cześć Europejczyka, czyli Włocha Amergio Vespucciego, a także że to nie żadni „Indianie” bo ta nazwa też została nadana ze względu na „pomyłkę” i chęć jej zatarcia przez władców Hiszpanii, czyli że NIE DOTARTO DO UPRAGNIONYCH BOGACTW INDII, A ODKRYTO ZUPEŁNIE NOWY KONTYNENT…

     Polubione przez 3 ludzi

  • Ukraina to państwo które powstało 25 lat temu. Ukraińcy w dzisiejszym tego słowa znaczenia to prawosławni mieszkańcy dawnej rusi kijowskiej. Ruś kijowska jako państwo zostało podbite przez mongołów. Ostatni książę kijowski, w 1157 przeniósł stolicę do Włodzimierza nad Kniazią a stamtąd w 1350 stolica została przeniesiona do Moskwy. I tak to z Rusią Kijowska było.
   To że dzisiaj Ukraina jest największym państwem Europy to tylko z łaski Rosji.
   Natomiast w temacie Lwowa.
   Lwów jako taki miał być założony w 1250 ale od 1340 roku na mocy umowy spadkowej stało się częścią Korony. Ostatni książę halicko-wołyński – Bolesław Jerzy II był synem Trojdena I – księcia czerskiego (od tego Czerska na Mazowszu). Bolesław II został wybrany przez bojarów wołyńskich.Inna sprawa że został potem przez nich otruty, ale tak to tam widocznie musi być.
   Polska nie podbijała Lwowa. Bojarzy lwowscy sami wybrali sobie Polaka na władcę.

   Polubione przez 8 ludzi

 14. ISIS i Rosja to zupełnie różne kategorie wrogów. ISIS jest „wrogiem” stworzonym przez globalistów w celu rozwalenia krajów arabskich i dania sobie pretekstu do wiecznej walki z terroryzmem. To wróg jedynie na użytek wewnętrznej propagandy Zachodu. Natomiast Rosja jest wrogiem w klasycznym sensie, przy czym pamiętać należy, że wrogość jest tu definiowana wg. schematu podziału świata przez USrael: wasale i wrogowie. Nie chcesz być wasalem, to jesteś wrogiem.

  Polubione przez 3 ludzi

  • Kategorie wrogów są różne, to fakt, ale jednocześnie wróg to wróg, a z wrogiem się walczy.

   Tak więc dzielenie włosa na czworo na nic się tu nie zda, bo amerykańska koncepcja utrzymania dominacji światowej polega na tym, że walczyć się będzie do ostatniego wroga, a nawet ciut dłużej:)

   Pozdrawiam.

   Polubione przez 4 ludzi

 15. Z Łoneta

  „Szabla do boju, lanca w dłoń, bolszewika, goń, goń, goń” czyli” psychoza maniakalna Pana Ministra
  Waszczykowski: deklaracja NATO-Rosja z 1997 roku już nie obowiązuje
  http://wiadomosci.onet.pl/swiat/waszczykowski-deklaracja-nato-rosja-z-1997-roku-juz-nie-obowiazuje/712cqx

  A tam komentarze:

  ~2 : Skoro nie obowiązuje to należy z ROSJĄ zawiązać sojusz obronny przeciw NATO bo i tak wiadomo że Polacy w razie konfliktu z NATO wesprą Rosjan.

  ~Leon Z. : O tym czy nie obowiazuje zadecydują Niemcy a nie Pan Waszczykowski

  ~ccc : do wariatkowa tego szaleńca

  Polubione przez 4 ludzi

     • Jak zdarzy poprosić, rakiety z obwodu Kalingradzkiego mogą być w Warszawie szybciej, poza tym, jak dojdzie do najgorszego , to ten ich Londyn zatonie razem z tą ich całą wyspą. Tym razem nie uciekną do Rumunii.
      No chyba , że wcześniej mieszkańcy naszego kraju powieszą ich wszystkich na lampach ulicznych, razem z tym ich przywódcą z Żoliborza. 🙂

      Polubione przez 3 ludzi

     • A prawdą jest , że jest zdjęcie na którym jest uwiecznione , jak ten przywódca odwiedza groby przodków na odeskim cmentarzu. Tak gdzieś kiedyś czytałem, ale nie widziałem. Cmentarz ponoć nie był rzymskokatolicki.

      Polubione przez 3 ludzi

     • R C (@_RC_wd)

      Polaków już wtedy nie będzie. Zostaną niedobitki, z poparzeniami 2 i 3 stopnia po uderzeniach termojądrowych, którzy powoli będą umierać. Zakładam, że Londynu też nie będzie, jak i Paryża, Berlina , czy Waszyngtonu. Pozostanie tylko Moskwa. Rząd na uchodźctwie nie będzie już wtedy do niczego potrzebny.

      Polubione przez 3 ludzi

     • Nie będzie niczego. Ja nie wiem do końca jak tam jest z parkiem yellowstone, ale tak sobie myślę że przy odpowiednio silnym ładunku jądrowym, dałoby się uaktywnić ten wulkan i doprowadzić do zagłady ludzkości jako takiej. No ale to już fantastyka choć podobno Rosjani mają takie plany. No podobno…

      Polubione przez 4 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.