Wojna domowa na Ukrainie 21.02.2016r.- 368 dzień od nowego rozejmu.


Donieck dzielnica Kujbyszewska- skutki wczorajszego ostrzału przeprowadzonego przez ukraińskie wojsko.

Wczoraj w Kijowie w drugą rocznicę tzw. „Majdanu Niepodległości” mimo nadal trwającej zimy była bardzo gorąca atmosfera.

 

Jak ta wywalczona dwa lata temu upragniona i długo oczekiwana „niepodległość” wygląda dziś?

A więc po pierwsze: Ukraina dzisiaj nie jest państwem, które choćby zachowało pozory niepodległości, którą utraciło na rzecz międzynarodowych instytucji finansowych dyktujących mu twarde warunki nierealnych reform.

Reformy te jak na razie sprowadzono do drakońskich podwyżek, które spowodowały wzrost bezrobocia, upadek gospodarczy i finansowy oraz doprowadziły społeczeństwo do skrajnej biedy.

Po drugie: mimo upływu już dwóch lat, ukraińska scena polityczna nie ustabilizowała się, a jeszcze bardziej skomplikowała co jest wynikiem walki o władzę sił skrajnie nacjonalistycznych i populistycznych- z jednej strony, a z drugiej zaś, próbą utrzymania jej za wszelką cenę przez tamtejszych oligarchów.

Po trzecie: doprowadzono do anarchizacji struktur państwa, w którym przestępczość i korupcja osiągnęły nie widziany tam wcześniej poziom.

Po czwarte: budując tożsamość narodową oparto się na ideologi nacjonalizmu ukraińskiego tzw. banderyzmu, co spowodowało radykalizację poglądów części społeczeństwa w tym właśnie kierunku. Radykalizm ten nie pozwala dziś na podjęcie jakiś sensownych działań naprawy państwa, stawiając im gwałtowny opór.

Po piąte: Ukraina praktycznie stała się bankrutem i państwem upadłym, które może istnieć obecnie tylko dzięki międzynarodowej pomocy finansowej, a która to pomoc warunkowana jest radykalizacją wprowadzanych reform, co napotyka już znaczny opór społeczny, gdyż dotychczasowe reformy jak dotąd nie przyniosły pozytywnych efektów.

Po szóste: nastąpiła dezintegracja terytorialna kraju, w wyniku buntu i następnie pacyfikacji przez ukraińskie siły zbrojne ludności cywilnej Donbasu oraz oddzielenia się w wyniku przeprowadzonego tam referendum ,Krymu i włączenia go w skład Federacji Rosyjskiej.

Po siódme: w wyniku zerwania relacji gospodarczych z Rosją nastąpiło przyśpieszenie upadku gospodarczego Ukrainy, która przez ostatnie prawie dwadzieścia pięć lat, większość swojej produkcji kierowała na rynki wschodnie.

Po ósme: w wyniku działań zbrojnych prowadzonych przez siły ATO na południowym-wschodzie kraju armia doszczętnie została rozbita, zaś morale wojska upadło do takiego poziomu, że nie ma chętnych do dalszego udziału w wojnie.

Po dziewiąte: główny powód zorganizowania kijowskiego majdanu dwa lata temu, jakim był plan integracji z UE, co prawda został w zasadniczej  części zrealizowany, ale nie przyniósł oczekiwanych efektów. Natomiast bezwizowy ruch pomiędzy Ukrainą a krajami UE oddalił się w dalszą i trudną do określenia przyszłość.

Po dziesiąte, zaś: Zachód w ciągu tych dwóch ostatnich lat zaczął dostrzegać swój błąd polegający na tym, że spodziewał się, iż integracja Ukrainy z UE będzie procesem prostym i bezbolesnym, a okazało się coś zupełnie innego. Dlatego dziś pojawiają się, wśród niektórych trzeźwo oceniających fakty liderów państw UE, głosy, że z projektu ukraińskiego trzeba się delikatnie, tj. po „angielsku” wycofać, pozostawiając Ukrainę samą sobie z jej problemami. Dowodem na to może być chociażby wstrzymanie przez MFW pomocy finansowej dla tego kraju, bo okazuje się, że jest to worek bez dna i pomoc ta nie przynosi w wyniku jej rozkradania oczekiwanych efektów.

Tak  w skrócie wygląda efekt dokonanego dwa lata temu w Kijowie zamachu stanu, zaś oczekiwana wolność stała się tylko niewyraźnym mirażem gdzieś poza horyzontem.

Pytanie retoryczne na podsumowanie tego wszystkiego, jest następujące:

Jak to, co rozpoczęto dwa lata temu na Ukrainie, ostatecznie się zakończy?

Ja nie widzę tu pozytywnego finału i wszystkie znaki na niebie i ziemi, czyli na kijowskim Majdanie i w Wierchownej Radzie wskazują, że jest to dopiero początek bardzo bolesnego upadku.

***

Na tym kończąc ten wstęp przechodzę teraz do relacji z kolejnego dnia wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

W dniu wczorajszym tradycyjnie już- podobnie jak to ma miejsce od kilku tygodni w weekendy- ukraińskie wojsko uaktywniło działania militarne przeciwko ludności i celom cywilnym.

I tak już w godzinach przedpołudniowych, około godziny 10:30, ukraińscy żołnierze przeprowadzili ostrzał dzielnicy Kujbyszewskiej w Doniecku, na skutek czego, trafiony w dach pociskiem moździerzowym dom jednorodzinny znajdujący się przy ulicy Baszkirowskiej nr. 154 zapalił się. Pożar udało się ugasić, ale mimo to dach domu całkowicie spłonął i nie da się w nim obecnie mieszkać. Na szczęście nie było ofiar wśród ludności cywilnej.

Później, wczesnym popołudniem około godziny 12:30 ukraińskie wojsko przy użyciu ciężkiej artylerii kaliber 152 mm przeprowadziło ostrzał miejscowości Staromichaiłowka, leżącej na zachodnich przedmieściach Doniecka.

Do potyczek i wymiany ognia dochodziło również w rejonie na zachód i północ od Doniecka, a głównie w okolicy miejscowości Piaski i Marinki. W wyniku tych walk, trwających już łącznie cztery dni, są zabici i ranni po obu stronach.

W nocy ukraińskie wojsko zaprzestało ostrzału celów cywilnych koncentrując swoją aktywność na stanowiskach obronnych sił powstańczych.

Również na odcinku frontu ługańskiego, minionego dnia i nocy nie było spokojnie.

I tak, tradycyjnie już ukraińskie wojsko przeprowadziło ostrzał z opancerzonych wozów bojowych stanowisk obronnych Milicji Ludowej ŁRL w rejonie miejscowości Kalinówka.

Ponadto z kierunku miejscowości Zołotoje ukraińscy żołnierze przy wykorzystaniu automatycznych granatników, ręcznych wyrzutni granatów, moździerzy kaliber 82 mm i broni maszynowej przeprowadziły ostrzał przedmieść Pierwomajska i stacji kolejowej Mariewka.

Ostrzelany został ponownie przy użyciu moździerzy kaliber 82 mm teren otaczający strategiczne skrzyżowanie znajdujące się na południe od miejscowości Trechizbienki.

***

W drugą rocznicę przewrotu na Ukrainie organizacje skrajnie nacjonalistyczne przystąpiły w Kijowie do próby zorganizowania nowego majdanu, tzw. „Majdanu Niezależności”.

Jako miejsce dla sztabu kierującego nową rewoltą wybrano hotel „Kozacki” zajmując w nim kilka pokojów na górnych piętrach:

Poniżej zdjęcie przedstawiające sztab organizatorów protestu pod nazwą „Majdanu Niezależności”:

Natomiast w strefie kontrolowanego przez wojska ukraińskie Donbasu w miejscowości Lisiczańsk władze miasta zorganizowały w nocy obchody upa-miętnienia drugiej rocznicy „Majdanu”, na której udało się zebrać około 200-300 osób, głównie pracowników lokalnej administracji:

 

Na koniec kilka zdjęć:

Wczoraj w Doniecku w Republikańskim Liceum Wojskowym im. G.T. Bieriegowoga odbyła się uroczystość z okazji Dnia Obrońcy Ojczyzny.

Wczoraj w nocy w Mariupolu miała miejsce zmasowana akcja patrolowania ulic. W akcji tej udział brały z wykorzystaniem pojazdów opancerzonych jednostki Gwardii Narodowej, Policji i Służby Bezpieczeństwa.

I jeszcze kilka aktualnych filmów:

***

Pozdrawiam.

Reklamy

107 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 21.02.2016r.- 368 dzień od nowego rozejmu.

 1. „Transmisja online” z nowego „Majdanu”;
  http://strana.ua/articles/analysis/2056-na-majdane-nachinaetsya-veche-pravyh-sil.html
  Zdjęcie i komentarz nad nim;
  >http://i.strana.ua/pub/a/e/0/e0734599756e56fec13b143d5d8f1964.jpg
  „18:05 Członkowie Radykalnych Sił Prawicowych nie męczą sie staniem na Majdanie. Wielu dogrzewa sie w Globusie. Siedzą, pija herbatę. Rewolucja rewolucją, a kolacja zgodnie z harmonogramem” 🙂

  Polubione przez 3 ludzi

 2. Krótka geopolityczna , dla leniwych, ocena i analiza sytuacji na Ukrainie.

  Aczkolwiek , po części udał się dokonany przez USA/CIA 20 stycznia 2014 r. zamach stanu na Ukrainie , będący ostatnim stadium wyeksportowanej przez USA/CIA na Ukrainę z początkiem lat 90-tych tzw. pomarańczowej rewolucji , to jednak główny cel tego socjotechnicznego, politycznego przedsięwzięcia, a mianowicie wywołanie wojny ukraińsko-rosyjskiej nie powiódł się. Przy okazji Ukraina utraciła na rzecz Rosji Krym oraz wywołała trwającą do dzisiaj wojnę domową z dwiema zbuntowanymi republikami tj. doniecką i ługańską. Oligarchiczny ustanowiony przez USA/CIA na Ukrainie w 2014 r. system władzy nie przyniósł oczekiwanych rezultatów i wyczerpał swoje możliwości dla realizacji głównego celu.

  Aktualnie USA/CIA realizują na Ukrainie swój nowy projekt socjotechniczny polegający na wykorzystaniu społecznego niezadowolenia do przeprowadzenia na Ukrainie rewolucji faszystowskiej pod populistycznymi żądaniami –hasłami : odsunięcia od władzy prezydenta Poroszenki, premiera Jaceniuka wraz z jego gabinetem, Turczynowa wraz z pociągnięciem go do odpowiedzialności karnej, zakazu podwyższania taryf, zamrożenia kredytów z MFW, stworzenia „Jednej Ukrainy” z pomocą oraz we współdziałaniu z Polską i Turcją, docelowo z przekształceniem tej rewolucji w wojnę ukraińsko –rosyjską. Projekt ten realizować ma nowo stworzony przez USA/CIA produkt tzw. Prawicowo Rewolucyjne Siły. Tym samym główny cel zarówno zamachu stanu i jak – na razie – zamiaru i usiłowania przeprowadzenia na Ukrainie rewolucji faszystowskiej jakim jest spowodowanie wojny ukraińsko- rosyjskiej pozostaje ten sam z tą jednakże różnicą , iż do gry w drugim przypadku mają być włączeni nowi zawodnicy tj. Polska i Turcja.

  Należy stwierdzić, iż zarówno Polska jak i Turcja wciągani są w ten konflikt przez USA/CIA przez ustanowione w tych krajach proamerykańskie rządy oraz „partie wojny” , które prą w kierunku realizacji tego celu, przy jednoczesnym oficjalnym rzekomym wycofywaniu się USA/CIA ze wsparcia Turcji w walce z Syrią / docelowo z Rosją/ oraz ze wsparcia Ukrainy.

  Jak dalej potoczy się sytuacja na Ukrainie : jak mówią Rosjanie „pożyją, uwidim”

  Polubione przez 3 ludzi

 3. Bój i ostrzał w Zajceve, ok. Krasnyj Partizan, Spartaka, Piask , Donieckiego Lotniska, bój na wschód Jesieniujowatej. Chyba większa ofensywa ukrów.

  Polubione przez 2 ludzi

 4. No i mam szlabana na omlecie za moją „twórczość” . Nie pierwszy i nie ostatni wkur ..zyły ich moje parodie Bolesława Szwędały agenta Nr 1. Ta nawet godziny nie przetrwała , a była o takiej treści :

  Panie plączący esbeku Kontrwywiadzie
  czy ty jeszcze pamiętasz jak płakałeś mi tu
  Czy jak panie inne panie esbeczneta
  Zapomniałeś pan panie mnie już.

  Panie kontrwywiadzie spokój panie daj
  i nie rób panie se ze mnie wielkich jaj
  Jak Pan panie samochód przechlałeś
  kto kasę ci kontrwywiadzie na nowy dał.

  Panie Kontrwywiadzie pan mi obiecałeś
  A tych panie papierów nie potargałeś.
  Teraz panie esbeku obroń pan mnie
  bo przez miękkie serce czujem się źle.

  Ten wiersz piosenkie do melodi panie tego Cześka Mniemena „Czy mnie jeszcze pamiętasz” napisałem osobiście ,bez pomocy Mnietka , Danka też mi panie nie pomagała bo siem na mnie gniewa o tych panie uchodźcow co jej chcem sprowadzić. Apelujem ! by siem ten człowiek esbek Kontrwywiad panie co go nikt nie widział, siem sam panie wzruszył i zgłosił do ipenu i wszystko wyjaśnił….

  Polubione przez 4 ludzi

 5. Witam z wieczora…
  Poczytałem szybko wszystko…
  Dzięki…

  Podobno „radykaliści” opuscili hotel „Kozacki”
  http://sharij.net/46926

  Mówi się o „odstawieniu Saakaszwiliego od cycka”
  http://nahnews.org/573912-v-smi-zagovorili-ob-otstavke-saakashvili/

  .http://cs627326.vk.me/v627326750/3dd00/6YodSsxzeHA.jpg
  Tak wygląda zdziwiona morda banderowca co rozwalił bank ukraiński bo „moskalski” Alfa-Bank jeszcze w roku 2014 sprzedał posiadane 19,9% akcji międzynarodowym funduszom inwestycyjnym.
  Sała! DB (debile b.)

  O niejakim Dudzie, pracującym „za prezydenta”… Z obowiązku linkuję i z wstydem…
  http://vegchel.ru/index.php?newsid=21887

  Przerywnik filmowy, krótki:
  .https://www.youtube.com/watch?v=oTEne85l_Hk
  ТАЙНЫ РОССИИ, о которых ты не знал

  Tańce ukraińskie z okazji dnai nebieskiej sotni
  .https://youtu.be/UDgFO91MCG8
  http://vk.com/feed?z=video-66833222_171592838%2F2fceb50368e0f0a4a3%2Fpl_post_-967744_136106

  Dwa razy czytałem by uwierzyć że w Wierchownej zaproponowano by szefowie normandzkiej czwórki spotkali się na naradzie w Doniecku!
  JESTEM ZA!!!!! Może banderowskie ścierwa przestana strzelać?
  http://ria.ru/world/20160221/1378361662.html

  A Jaceniuk swoje: „Ukraina zmieniła się na lepsze!” 😀
  http://www.novorosinform.org/news/id/47867

  Polubione przez 1 osoba

 6. cd zaległości…
  W Zaprorożu banderowcy rozgonili obrońców Lenina
  .https://youtu.be/Zv2-L89Yn-s

  Parszywosektorowcy to pierwsi krzycza o wojnie a z Debalczewa wiali też pierwsi
  .https://youtu.be/BDx9oBreNl8

  Memoriał niebieskiej sotni – bez kropki!

  Jewrosojuz „zaniepokojony” blokowaniem ruchu drogowego. Wcześniej linkowałem info, że Ministerstwo Transportu zobowiązało się do zapewnienia porządku
  http://antifashist.com/item/evrosoyuz-obespokoen-blokirovaniem-v-ukraine-rossijskih-perevozchikov.html#ixzz40nWoIk8c

  «Медведевцы» – герои Саур-Могилы
  .https://youtu.be/Wckd4xjzUKE
  O Saur Mogile i bohaterach…

  Majdan to taki cykl
  .http://cs628629.vk.me/v628629338/44777/TEmXnzkK86E.jpg
  Majdan – wybory – oczekiwanie cudu – rozczarowanie – majdan.
  A w przerwach się skacze i śpiewa hymn

  Film z miejsca wydarzeń „Kanał 17”
  .https://youtu.be/og2M-rwXyjg

  W Pierwomajsku, w nocy ubiegłej, zdekomunizowano Pietrowskiego…
  http://vk.com/brusek?w=wall274493429_30560%2Fall

  Nacjonalna gwardia wysłała do regionów oddziały agitacyjne
  .https://youtu.be/R2r2Piy0dTY

  Banalna zamiana
  http://uadetector.com/banalnyj-obmen-chem-yatsenyuk-rasplatitsya-s-ahmetovym-za-svoe-premerstvo/
  Банальный обмен. Чем Яценюк расплатится с Ахметовым за свое премьерство
  .http://cs7008.vk.me/v7008515/2b068/eB-CSpteIBo.jpg
  Dobre!

  Zieleniak przed domem – jako OT wiosenne!
  🙂
  .http://cs543108.vk.me/v543108952/13a4b/bYDzMtidYN0.jpg

  Polubione przez 6 ludzi

 7. Juz niedługo będzie tak:
  .http://cs630416.vk.me/v630416166/18f20/4P4tJD-ICGo.jpg
  Mówisz, że nie byłeś na majdanie?

  Negatywy
  Tymczasem w Marjince trwa pacyfikacja mieszkańców…
  .https://youtu.be/IcZQJxcpzOM

  Pozytywy
  Общество Польской Культуры „Полония”
  21 февраля – день родного языка!
  http://polonia.dn.ua/2521_dn-rodnogo-yazyka.html

  Info o koncercie na stronie Polonii
  http://polonia.dn.ua/2508_koncerty-pamyati-anny-german-k-80-letiyu-so-dnya-rozhdeniya.html#.Vsoi4XUz2BM.vk

  Z kategorii „ukraińskiej”
  Zlikwidowano oststnią stocznię
  http://rusnext.ru/news/1455984242

  Żegnam memami
  .http://cs629501.vk.me/v629501939/2b86d/q4_XhwWeK7I.jpg
  .http://cs631423.vk.me/v631423971/18cbb/zeXgXNSQ9D4.jpg

  +
  .http://cs633518.vk.me/v633518479/1453a/GK000pBmMac.jpg
  🙂
  DObranoc! 😀

  Polubione przez 5 ludzi

 8. Kolejny artykuł z ‚wariacjami” na temat przyczyn odejścia Dmytro Jarosza z funkcji lidera ‚Prawego sektora”. Według autora artykułu odszedł on na skutek „buntu” radykalnych „prowyndyków”, czyli szefów lokalnych struktur oraz zwiazanych z tzw. Ukraińskim Korpusem Ochotniczym (czyli de facto zbrojnym ramieniem organizacji) , niezadowolonych z ogłoszenia przez jarosza że „Prawy sektor” „wypełnił już swoją rewolucyjną misję” oraz z odżegnania sie przez niego by wystepowac zbrojnie przeciwko władzom w Kijowie. Po odejściu z „Prawego sektora” jarosz utworzył tzw. Ruch narodowy D. Jarosza ktory miał łączyć „nacjonalistów różnych odcieni, nie tylko tych radykalnych”, w jego skład weszło około 25-30 % członków ‚Prawego Sektora” (dane podane przez rzecznika „PS”). Co do finansowania nowej organizacji, to może za nią stać burmistrz Dniepropietrowska Fiłatow, jeden z najbliższych współpracowników oligarchy Kołomojskiego. Natomiast w samym „Prawym Sektorze” do „przywództwa politycznego” doszedł niejaki Andriej Tarasenko, były zastępca Jarosza, który kandydował do parlamentu w 2014 roku, ale sąd odmówił mu rejestracji ze względu na kryminalna przeszłość. „Częścią wojskową” natomiast kieruje Andriej Stempickij, dawny ‚doradca” Jarosza;
  https://adnovumteam.wordpress.com/2016/02/21/wojna-domowa-na-ukrainie-21-02-2016r-368-dzien-od-nowego-rozejmu/comment-page-2/#comment-92474
  Dla przypomnienia, pojawiły się też artykuły wyjasniające „odstawkę” Jarosza jako skutek ‚rozszabrowania” przez niego pomocy jaką przysłała diaspora ukraińska z USA i Kanady.

  Polubione przez 3 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.