Wojna domowa na Ukrainie 22.02.2016r.- 369 dzień od nowego rozejmu.


Donbas dwa lata po kijowskim „Majdanie Godności”

Czyżby mit stworzony przez styropianowych polityków w Polsce po 1989 roku, że Ukraina jest dla nas najbardziej przyjacielskim krajem, zaczynał się powoli sypać w gruzy?

 

Oczywiście taka sytuacja nie ma miejsca z powodu celowej postawy naszych elit politycznych, czy też przewartościowania przez nie poglądów na tą sprawę, tylko jest to oddolny żywiołowy ruch społeczny wywołany brakiem zgody na dalsze rozpowszechnianie kłamstw na temat relacji ukraińsko-polskich, obecnych i w przeszłości, ale również kłamstw  serwowanych nam na temat tego co się na Ukrainie dzieje.

Jednym z takich kłamstw, powtarzanych po tysiąckroć, jest sprawa agresji rosyjskiej jaka miała niby się dokonać na Ukrainie, z którą to agresją ona dzielnie walczy chroniąc Europę przed nawałą ze Wschodu.

Dowodem na poparcie tego kłamstwa ma być rosyjski „Anschluss” Krymu. Takiego określenia propagandowego użył po raz pierwszy rok temu ukraiński prezydent Petro Poroszenko i tej wykładni trzymają się również polskojęzyczne i zachodnie media oraz niechętni Rosji politycy.

W związku z tym, czy można oba te wydarzenia polityczne porównać ze sobą?

Otóż, na początku 1938 roku rząd i prezydent Austrii stawili opór przejęciu władzy przez miejscowych zwolenników Hitlera. Polegało to na tym, że kanclerz Austrii Kurt Schuschnigg 9 marca 1938 roku ogłosił przeprowadzenie w dniu 13 marca tego samego roku referendum, w którym Austriacy mieliby zadecydować na temat przyszłości swego kraju, a więc; czy chcą żyć w kraju suwerennym, czy też zjednoczeni z III Rzeszą?

W tej sytuacji, aby nie dopuścić do tego referendum, Hitler wydał 12 marca rozkaz siłom Wermachtu wykonania planu operacji „Otto”, który polegał po prostu na zajęciu Austrii. W wyniku tego pozbawiono władzy legalnych jej przedstawicieli mianując na kierownicze funkcje w państwie zwolenników Hitlera.

Czy na Krymie sytuacja na wiosnę 2014 roku wyglądała podobnie?

Otóż, na długo przed rewoltą majdaniarską w Kijowie, bo już w roku 2008, przeprowadzono na Krymie badania opinii społecznej, na temat tego, czy tamtejsza ludność jest za odłączeniem Krymu od Ukrainy i przyłączenia go do Rosji. Za odłączeniem Krymu od Ukrainy i przyłączeniem go do Rosji opowiedziało się wtedy 63,8% osób biorących udział w badaniu. Konkretnie zaś, za taką opcją opowiedziało się 75,9% Rosjan, 55,2% Ukraińców i 13,8% Tatarów krymskich.

Przypomnę, że skład narodowościowy Krymu przed referendum, które odbyło się 16 marca 2014 roku, o odłączeniu się od Ukrainy, był następujący: na 2,4 mln mieszkających tam ludzi, 60,40% było Rosjanami, 24,01% to Ukraińcy , a 10,21% stanowili Tatarzy krymscy. W tym zadeklarowało się posługiwaniem  językiem rosyjskim jako ojczystym 79,1% Krymczan.

Jak z powyższych danych widać, że nikt nikogo nie musiał tam pod lufami karabinów przymuszać do tego, aby w referendum zadecydowano o odłączeniu się od Ukrainy, bo zdecydowaną większość stanowili Rosjanie i osoby posługujące się językiem rosyjskim jako swoim językiem ojczystym, a więc osoby te w sposób naturalny dokonały wyboru ponownego przyłączenia się do swojej prawdziwej ojczyzny naprawiając w ten sposób błąd Nikity Chruszczowa.

Tym bardziej, że postawa władz ukraińskich po dokonanym w Kijowie zamachu stanu 20 lutego 2014 roku była bardzo wroga mniejszości rosyjskiej, co objawiło się m.in. pozbawieniem jej prawa do odrębności narodowej i posługiwania się swoim ojczystym językiem.

W związku z tym, czy: porównanie Anschlussu Austrii w 1938 roku dokonanego przez Hitlera, jest tym samym co odłączenie, na mocy referendum, Krymu od Ukrainy?

Według mnie jest to nadużywanie pojęć i zwykłe propagandowe kłamstwo mające na celu udowodnienie w ten sposób tezy: jakoby Ukraina stała się obiektem rosyjskiej agresji militarnej w wyniku czego przemocą odebrano jej Krym.

Tej tezy trzymają się wszystkie rządy popierające europejskie aspiracje Ukrainy, która to opinia również jest rozpowszechniana publicznie przez wiodące media Zachodu.

Tym więc starym sposobem: kłamstwo powtarzane tysiące razy staje się wykreowaną prawdą, która zaczyna .

Dlaczego poruszyłem dziś ten temat?

Ano dlatego, bo polskie wydawnictwo „Galileos”, miało czelność zamieścić mapę Krymu jako będącego częścią Federacji Rosyjskiej, czyli zamieściło na niej stan faktyczny jaki ma obecnie miejsce. Co też stanowi dodatkowy dowód na to, że nastąpiła już w naszym kraju oddolna reakcja na oficjalną wykładnię, która jest po prostu rozpowszechnianiem kłamstwa.

Oczywiście ukraińska ambasada w Warszawie potraktowała to jako zdradę i opublikowała ostry protest w tej sprawie, pisząc w nim, że cały demokratyczny świat nie uznaje Krymu za terytorium należące do Rosji oraz strasząc nasz kraj zmianą pozytywnego wizerunku. Domagają się też od wydawnictwa, że poprawi tą mapę według życzenia Ukrainy.

Dodam, że w ciągu ostatniego roku, wiele już było przypadków zamieszczania mapy Krymu jako części Rosji, w tym również zdarzało się to niektórym wiodącym mediom zachodnim. A teraz jak widać przytrafiło się w Polsce.

Natomiast już na sam koniec tego wstępu chciałbym jeszcze poruszyć problem jakim jest zarzucane przez zachodnich polityków; burzenia przez Rosję powojennego ładu na skutek dokonanej bezprawnie zmiany granic.

Otóż, ci sami zachodni politycy rozpoczęli ten proces ponad dwadzieścia lat temu w Jugosławii, ale jak widać wtedy uznali, że nie doszło tam do zmian granic przy użyciu militarnej przemocy i politycznych nacisków oraz do naruszenia ładu powojennego świata, tylko nastąpiło to dopiero w 2014 roku na Krymie.

To takie zachodnie mierzenie rzeczy różnymi miarami, co polega na tym, że Zachód zawsze ma rację, zaś pozostali muszą się z tą jego racją tylko zgodzić.

http://www.dw.com/en/petro-poroshenko-im-sure-about-the-unity-of-the-eu-and-its-solidarity-with-ukraine/a-18832626

https://pl.wikipedia.org/wiki/Anschluss

https://pl.wikipedia.org/wiki/Referendum_na_Krymie_w_2014_roku

***

Na tym kończąc ten wstęp, przechodzę teraz do relacji z kolejnego dnia wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

W dniu wczorajszym nadal ukraińskie wojsko kontynuowało eskalację działań militarnych w Donbasie.

I tak, w rejonie Doniecka ukraińskie wojsko przeprowadziło w nocy bardzo intensywny i długotrwały ostrzał przy użyciu moździerzy kaliber 120 i 82 mm terenu byłego lotniska, jego okolicy- w tym rejonu otaczającego serwis „Volvo-Centrum” oraz północnych obrzeży dzielnicy Piotrowskiej. Ostrzał ten rozpoczął się około godziny 01:00 a skończył o godzinie 04:15.

Poza tym w późnych godzinach wieczornych w wyniku ataków prowadzonych na linie obronne sił powstańczych dochodziło do potyczek w rejonie Gorłówki oraz na północnych i zachodnich obrzeżach Doniecka: Marince, Aleksandrówce, Trudowskoje, Oktriabskiego, Awdiejewki, Jasinowatej i Spartakusa.

Wczoraj w Marince w wyniku nieostrożnego obchodzenia się przez ukraińskich żołnierzy z materiałami wybuchowymi nastąpiła ich eksplozja  raniąc około dziesięciu z nich. Nie ma ofiar śmiertelnych tego incydentu.Tam też, decyzją podjętą przez ukraińskie dowództwo wojskowe, od dnia dzisiejszego ma zostać ponownie otwarte przejście drogowe.

Do starć dochodziło też w rejonie frontu południowego w kierunku na wschód i północny-wschód od Mariupola.

Na odcinku frontu ługańskiego również miały miejsce incydenty zbrojne polegające na ostrzelaniu przez ukraińskie wojsko pozycji obronnych sił Milicji Ludowej ŁRL.

I tak, ukraińskie wojsko przy użyciu automatycznych granatników ostrzeliwało wieczorem okolice wsi Kalinówka osiedle Ługańskoje.

Ponadto, miejscowości Trechizbienka, która znajduje się pod kontrolą ukraińskich sił zbrojnych, przedwczoraj wieczorem doszło do sprzeczki i bijatyki pomiędzy żołnierzami regularnej armii a członkami Gwardii Narodowej, która następnie przerodziła się w chaotyczną strzelaninę. Nie wiadomo jaką liczbą ofiar, wśród biorących w niej udział żołnierzy i gwardzistów, zakończyła się ta sprzeczka, ale ucierpieli w jej wyniku cywilni mieszkańcy tej miejscowości, którym zostały uszkodzone dwa domy jednorodzinne. Dodam, że w tym rejonie do podobnych incydentów dochodzi dość często co prowadzi również do ofiar wśród ludności cywilnej i jej mienia.

Jak podał wczoraj na konferencji prasowej przedstawiciel MON DRL Edward Basurin, wg. danych zebranych przez służby wywiadowcze MON DRL, dzisiejszej nocy ukraińskie dowództwo wojskowe planuje rozpoczęcie ofensywy zbrojnej w Donbasie na szeroką skalę.

Zobaczymy jutro, czy wiadomość ta się potwierdzi.

Ze swej strony przedstawiciel DRL na pertraktacje pokojowe toczące się w celu drożenia umowy mińskiej Denis Puszilin, zaproponował na dzisiejszej konferencji prasowej, żeby kolejne spotkanie w formacie normandzkim miało miejsce w Doniecku.

***

Ukraiński portal „Kanał 112” podał informację o tym, iż gubernator Odessy Michaił Saakaszwili powiedział, że jego ambicje na Ukrainie sięgają wyżej niż stanowisko premiera. Czyli, że w planach ma urząd prezydenta tego kraju.

Po tym kolejnym odlocie odeskiego gubernatora, również ukraiński premier Arsenij Jaceniuk popisał się wczoraj dużą dozą obiektywności i rzetelności.

Otóż, w cotygodniowym programie ukraińskiej telewizji „10 minut z premierem” powiedział, że:

„W ciągu ostatnich 24 miesięcy, naszym głównym sukcesem jest fakt, że Ukraina stała się prawdziwie niezależnym krajem wolnych obywateli, którzy wygrali dzięki Rewolucji Godności. Staliśmy się niezależni od Rosji: od jej gazu, gospodarki i polityki”

Kolejnym oszałamiającym sukcesem, wg. słów Jaceniuka, jest to, że „został zniszczony system uzurpatorskiej władzy i korupcji na jej najwyższych szczeblach”. Ponadto wielkim zwycięstwem obecnego rządu jest fakt „utworzenia na nowo ukraińskiej armii, o którym mówi się na całym świecie” oraz „stworzenie nowej policji, która ma na celu wyłącznie ochronę obywateli”.

Na koniec programu obiecał, że sam będzie się stosował do ideałów Majdanu i polityki wejścia Ukrainy do europejskiej rodziny demokratycznych krajów:

„Ukraina stała się niezależnym krajem europejskim. Jesteśmy obecnie na drodze do uzyskania ruchu bezwizowego, co jest procesem nieodwracalnym. Nikt nie będzie już mógł narzucić Ukrainie rosyjskiej i radzieckiej przeszłości. Walczyliśmy i będziemy nadal walczyć, wygraliśmy i wygramy do końca”

Poza tymi bardzo budującymi wieściami z Kijowa, niestety jest dla nas również bardzo smutna wiadomość i nieprzyjemna wiadomość.

Otóż ambasada Ukrainy w Warszawie wyraziła głębokie rozczarowanie faktem wyemitowania na antenie polskiej telewizji „TVN24” francuskiego filmu dokumentalnego pt. „Ukraina. Maski rewolucji” uznając to za „nieprzyjazny gest” a sam film określając „fałszywą manipulacją” i jako „produkt rosyjskiej propagandy”.

Według ukraińskiej ambasady film ten obraża pamięć „bohaterów rewolucji godności”, która miała miejsce w lutym 2014 roku na kijowskim Majdanie prowadząc następnie do zmiany władzy na Ukrainie.

Ambasada spodziewa się uzyskać wyjaśnienie od redakcji „TVN24”,„dlaczego z wielu istniejących obiektywnych filmów przedstawiających przebieg wydarzeń na Majdanie wybrano akurat właśnie ten film”. Poza tym, ambasada prosi także na przyszłość o „zachowanie obiektywności”.

„Najbardziej zaś bolesne jest to, że ten film polski kanał telewizyjny wyemitował w drugą rocznicę Rewolucji Godności”– napisano w oświadczeniu wydanym przez ukraińską ambasadę w Warszawie:

 

 

Na koniec kilka zdjęć:

Lwów- w nocy nieznani sprawcy podpalili oddział rosyjskiego „Sbierbanku” przy ulicy Franko koło Stryjewskiego Rynku oraz wybili szyby w innym oddziale tego banku mieszczącym się przy ulicy Czornowoła nr. 26

I jeszcze kilka aktualnych filmów:

***

Pozdrawiam.

Reklamy

100 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 22.02.2016r.- 369 dzień od nowego rozejmu.


 1. „Po lewej, wojska które chronią kijowski reżim przed [własnym] narodem [tzw. Gwardia Narodowa], z prawej, wojska które „bronią Ukrainę przed rosyjska agresją”. Pytanie, kogo więc bardziej obawia się junta w Kijowie?”…

  Polubione przez 9 ludzi

  • Tak, ale warto sobie przypomnieć jak publicznie upokorzono Berkutowców po udanym puczu. Mam poważne wątpliwości, czy nowi pretorianie z takim oddaniem będą bronić nowych panów, mając w pamięci co stało się z poprzednikami. Swoją drogą ten nieco zapomniany epizod z pierwszych dni przewrotu był dla mnie punktem zwrotnym w ocenie jak się ten cały burdel skończy. Tylko ostatni głupiec upadla ludzi, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo każdej władzy. Poroszenko i Jaceniuk powinni sobie przypomnieć, że łaska sponsorów na pstrym koniu jeździ i ten ostatni śmigłowiec, który przyleciał po Ceausescu w ich przypadku może w ogóle nie nadlecieć.

   Polubione przez 5 ludzi

 2. „Niemiłe przebudzenie”, czyli była deputowana Rady Najwyższej Ukrainy Irina Biereżnaja w jednym z programów telewizyjnych że każdy obywatel Ukrainy (bez względu na wiek) jest w tej chwili już dłużny zagranicznym kredytodawcom około 6.000 dolarów;
  http://www.politnavigator.net/kazhdyjj-zhitel-ukrainy-vklyuchaya-detejj-dolzhen-kreditoram-po-6-tysyach-dollarov.html
  Ps. Będziemy mieli obok drugą „zielona wyspę”, jak się obie „zsumuje” to będzie „Międzymorze”, czyli „łysa plaża od morza do morza”…

  Polubione przez 8 ludzi

 3. W DURDOMIE paranoja się rozszerza. Sergiej Paszyński szef parlamentarnej komisji bezpieczeństwa i obrony (z frakcji ‚Front Narodowy” Jaceniuka) zaalarmował że ukraińskie służby specjalne podały że gdyby „aktywiści’ z nowego ‚Majdanu” zaatakowali budynek parlamentu, to „rosyjscy spadochroniarze dokonali by desantu ze smigłowców i zajęli budynki administracji Kijowa’…
  http://www.dialog.ua/news/79213_1456149467

  Polubione przez 6 ludzi

 4. Decentralizacja Ukrainy powoli staje się faktem? Deputowani z Rady Obwodowej Czerkas opowiedzieli się w głosowaniu za wyborem gubernatora przez lokalny samorząd i zwrócili się w zwiazku z tym z apelem do Prezydenta Ukrainy oraz Rady Najwyższej;
  http://ukraina.ru/news/20160222/1015688548.html
  Rady Rejonowe w dwóch rejonach obwodu dniepropietrowskiego zwróciły sie do Prezydenta Ukrainy oraz Rady Najwyższej o przyznanie im „autonomii ekonomicznej”. prośbę swoją umotywowali trudną sytuacją ekonomiczną w jakiej znajduje sie obecnie Ukraina;
  http://ukraina.ru/news/20160222/1015687277.html

  Polubione przez 5 ludzi

 5. W ujawnionych dzisiaj dokumentach (stenogramach z posiedzenia Rady Bezpieczeństwa i Obrony z dnia 28 lutego 2014) dotyczących tzw. Krymskiej Wiosny, czyli referendum na Krymie i odłączenia się autonomicznej republiki od Ukrainy, znalazły sie słowa o „masowym poparciu dla tych działań wśród mieszkańców Krymu”. Przyznał to miedzy innymi były szef SBU Naliwajczenko;
  http://korrespondent.net/ukraine/3633123-kyev-pryznal-chto-krym-massovo-podderzhal-rossyui
  Skany dokumentów;
  http://www.politnavigator.net/sekretnye-dokumenty-kak-ukrainskaya-verkhushka-ne-reshilas-obyavit-vojjnu-rossii.html

  Polubione przez 5 ludzi

 6. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze odmówił Ukrainie rozpatrzenia pozwu wniesionego przeciwko Rosji w sprawie wystąpienia Autonomicznej Republiki Krymu do Federacji Rosyjskiej. Oficjalny przedstawiciel trybunału stwierdził ze pozew został oddalony ponieważ trybunał nie zajmuje sie sprawami zmian terytorialnych. Takie uprawnienia mogą się pojawić dopiero w listopadzie 2017 roku, jeżeli zgodzi sie na to kolegium sedziów;
  http://politnews.net/10997

  Polubione przez 6 ludzi

 7. Dossier Awakowa Juniora (Aleksandra) syna szefa MSW Ukrainy, na zdjęciach w koszulce od „Givenchy” za 17.000 hrywien. Pierwszy filmik nagrana scena „przewały” jaka dokonuje podczas transakcji na zakup 100 plecaków dla MSW Ukrainy (któremu szefuje jego „tatuś”). drugi filmik przedstawia scenę w której najpierw oddaje dług karciany (20.000 hrywien), a następnie przegrywa jednorazowo 100.000 hrywien;
  http://internovosti.net/obwestvo/yabloko-ot-yabloni-2016.html
  Ps. Typowy tzw. mażor (ros. мажор), czyli przedstawiciel „złotej młodzieży”, dzieci zamożnych i wpływowych rodziców.

  Polubione przez 5 ludzi

 8. Dopiero dopadłem domowej klawiatury, więc jak dam rade linki króych nie zauwazyłem wrzucę później…
  Teraz przeskakuję do „drugiego tematu” a tutaj zostawiam memy fajne:

  .http://cs633323.vk.me/v633323919/13230/M98ONXNrxV0.jpg
  Każdy patriota u’Krainy powinien pamiętać, ze jak zostanie rozwalony oststni oddział Sbierbanku – zostaną jeszcze elektrownie atomowe które pracują na rosyjskim (!!!!) uranie. Zabierajcie to zdradzieckie paliwo do domu – ono ładnie świeci i grzeje lepiej jak drewno!

  .http://cs7064.vk.me/c540108/v540108102/dbde/svtgpTJq_tE.jpg
  Chcecie poznać prawdę? Prawdy Wam nikt nie powie! Oni mówią Wam tylko swoją wersję.
  Jeżeli chcecie poznać prawdę, będziecie musieli szukać jej samodzielnie…

  +
  Przestepstwa kijowskiej junty oczami dzieci
  .https://youtu.be/KhN8Byiip8U

  Polubione przez 5 ludzi

 9. Dobry humor nie opuszcza Lubomira Szabadosa szefa Narodowej Agencji Kosmicznej Ukrainy który stwierdził że „Przemysł kosmiczny Ukrainy w 2016 roku skupi się na rozwoju nowych technologii rakietowych”…
  http://112.ua/ekonomika/kosmicheskaya-otrasl-ukrainy-v-2016g-skoncentriruetsya-na-sozdanii-novyh-raketnyh-tehnologiy-glava-gkau-293756.html
  Mam nadzieję ze przed „rozwojem nowych technologii rakietowych”, nie zapomni o takich „drobiazgach”, jak zapłacenie rachunków oraz spłacenie zadłużenia Jużmaszu w Dniepropietrowsku, największego ukraińskiego przedsiębiorstwa przemysłu rakietowo-kosmicznego…

  Polubione przez 6 ludzi

 10. Bandyci na Ukrainie nie oszczędzają niczego i nikogo, ich ofiarami padają także najbogatsi. Napadnięto między innymi na dom byłego ministra transportu któremu po pobiciu i splądrowaniu domu zrabowano 100.000 hrywien w gotówce oraz „złote precozja” (tak podał zapewne oficjalnie). Wcześniej napadnięto na dom należący do Sergieja Taruty jednego z ukraińskich oligarchów oraz byłego gubernatora Doniecka (który „zasłynął” z ucieczki helikopterem z Mariupola ze strachu przed nacierającymi „separatystami’);
  http://www.politnavigator.net/bogatye-tozhe-plachut-v-svoem-osobnyake-pod-kievom-byl-izbit-i-ograblen-ehks-ministr-transporta-vinskijj.html

  Polubione przez 5 ludzi

 11. Bój na przedmieściach Marinki, w Piaskach, na terenie Donieckiego Aiportu. Idzie jakies uderzenie ukrów w kierunku węzła drogowa na zachód od Jesieniujowatej ( jedno od strony pn. , drugie od Awdwiewki) – MM.

  Polubione przez 3 ludzi

 12. Ja tu czytam że 15 listopada 2015 Ukraina uznała wysiedlenie Tatarów krymskich za ludobójstwo. Nie muszę chyba mówić, że w tym momencie pomyslałem o „znamionach ludobójstwa” które miało miejsce na Wołyniu! Podobno brakuje też nie ma pieniędzy na dokończenie „Wołynia” Smarzowskiego
  I co? wychodzi na to ze co Polakom od Ukraińców trzeba się uczyć!
  W polskich mediach ani słowa na temat „ludobójstwa” Tatarów krymskich.

  Polubione przez 3 ludzi

 13. Rosja świętuje Dzień Obrońcy Ojczyzny

  Pan

  Andriejew Sergiej Wadimowicz

  Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Federacji Rosyjskiej

  w Rzeczypospolitej Polskiej

  Pan

  Kontradmirał Walery Nazarow

  Attache Wojskowy , Sił Lotniczych i Marynarki Wojennej

  Ambasady Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej

  Szanowni Panowie,

  z okazji przypadającego w dniu 23 lutego, dla upamiętnienia utworzenia Armii Czerwonej i Floty, święta Dnia Obrońcy Ojczyzny – składamy serdeczne, braterskie życzenia wszystkim żołnierzom Sił Zbrojnych Rosji oraz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo waszego państwa.

  Ze szczególnym szacunkiem odnosimy się do kombatantów II wojny światowej, których wysiłkowi i ofierze krwi także na polskiej ziemi, Polacy zawdzięczają wyzwolenie spod okupacji faszystowskich Niemiec. Nastąpiło to w boju, gdzie Rosjanie i Polacy byli sojusznikami, których łączyło braterstwo broni i walka ze wspólnym wrogiem mającym za cel ludobójstwo Słowian. Świadectwem tej walki są liczne mogiły i pomniki bohaterów tamtych dni, które obecnie w wyniku prowokacji stają się obiektami wandalizmu. Niszczenie grobów, czy pomników nie należało nigdy i nie należy także obecnie do tradycji polskiej kultury i jest wynikiem prowokacji na gruncie zakłamywanej historii w okresie tzw.transformacji, a także nierzadko jest inspirowane przez zewnętrzne siły, chcące skłócić nasze dwa bratnie narody.

  My, polscy patrioci i narodowcy, ze wstydem przepraszamy za te bezrozumne akty wandalizmu i barbarzyństwa na polskiej ziemi.

  Obecnie – na tle konfliktu za naszą wschodnią granicą na Ukrainie, wywołanego przez neokolonialną politykę anglosasko-syjonistyczną żerującą na oligarchicznych strukturach gospodarczo-politycznych oraz na spreparowanej przez wojnę informacyjną świadomości części ukraińskiego społeczeństwa, a także na tle regionalnej wojny w Syrii i terroryzmu politczno-gospodarczego na Bliskim Wschodzie – narody Europy i świata z wielką nadzieją patrzą na zdecydowane i skuteczne działania rosyjskich Sił Zbrojnych.

  Autorytet rosyjskich Sił Zbrojnych rośnie, gdyż oprócz obrony własnej ojczyzny ich działania dają nadzieję także innym narodom, że konieczne i możliwe jest przeciwstawienie sie zbrodniczemu, ludobójczemu globalizmowi, któremu patronuje światowa lichwa i drapiezny militaryzm światowych koncernów działających pod politycznym protektoratem Stanów Zjednoczonych.

  Dlatego Dzień Obrońców Ojczyzny pojmujemy jako dzień obrońców suwerennych, rozwijających się i dostatnich państw, respektujących zasady samostanowienia oraz równych praw i wzajemnych korzyści w międzynarodowych stosunkach politycznych, gospodarczych i społeczno-kulturowych .

  Raz jeszcze w Dniu Obrońców Ojczyzny życzymy waszym kombatantom zdrowia i długiego życia, waszym żołnierzom dotychczasowego hartu ducha i wysokiego stopnia wyszkolenia, a waszym dowódcom wyobraźni polityczno-strategicznej i konsekwencji działania.

  Narodowi rosyjskiemu przekazujemy wyrazy przyjażni, szacunku i słowiańskiego braterstwa.

  Zarząd Stowarzyszenia

  Wierni Polsce Suwerennej

  Paweł Ziemiński

  Dariusz Kosiur

  Andrzej Skorski

  Warszawa-Łódź, 23 lutego 2016r.

  za źródło : https://wiernipolsce1.wordpress.com/2016/02/23/rosja-swietuje-dzien-obroncy-ojczyzny/

  Polubione przez 2 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.