Wojna domowa na Ukrainie 25.02.2016r.- 372 dzień od nowego rozejmu.


Donbas- tak wyglądało to rok temu.

Według komentarza jaki ukazał się w jednym z niemieckich mediów, podczas ostatniej wizyty szefów dyplomacji Francji i Niemiec w Kijowie, Ukraina dostała żółtą kartkę.

Co oznacza, że jest to ostatnie poważne ostrzeżenie, bo jak wiadomo po żółtej kartce może być dana tylko czerwona, a to jest dla Ukrainy wykluczeniem jej z dalszej gry wśród partnerów z cywilizowanych krajów świata.

Oczywiście takie otwarte mieszanie się zachodnich polityków w wewnętrzne sprawy Ukrainy i  krytykowanie jej za brok reform oraz widocznych efektów wdrażania porozumień mińskich, jest sytuacją bez precedensu, która dowodzi tylko tego, że ukraińskie władze utraciły wobec partnerów zachodnich swoją suwerenność.

Powodem zaś takiej sytuacji jest po pierwsze to, że siły polityczne obecnie rządzące na Ukrainie, mogą sprawować swoją władzę tylko dzięki zaangażowaniu się w dokonanie przewrotu dwa lata temu w tym kraju przez Zachód. A więc to jemu zawdzięczają one swoją pozycję polityczną oraz to, że mogą obecnie rządzić i ich los wzt. jest też od nich zależny. Zaś rządzić, w tym rozumieniu oznacza tylko to, że będą wcielały w życie dyrektywy i polecenia płynące z Zachodu.

Po drugie, jako że Ukraina jest de facto bankrutem, to dodatkową siłą nacisku wywieraną przez Zachód na władze tego kraju, jest obiecana mu pomoc finansowa, udzielana pod warunkiem realizacji narzuconych z zewnątrz reform.

Dlatego też mocno podkreślanym przez Zachód zaleceniem jest wdrożenie porozumienia podpisanego w Mińsku, bo jest ono „aktualnie jedyną istniejącą polityczną koncepcją zakończenia wojny, której Ukraina nie jest w stanie wygrać, tak długo, jak Rosja i separatyści trzymają w żelaznym uścisku Donbas”.

Ponadto należy przezwyciężyć na Ukrainie ciężki kryzys wewnętrzny, który „ma  rodzimą genezę. Nieodpowiedzialni politycy, zarówno opozycji jak i z obozu rządzącego, doprowadzili swój kraj do chaosu. Z tego powodu Ukrainą praktycznie nie da się rządzić. Także na scenie międzynarodowej kraj ten nie liczy się obecnie w żadnym stopniu jako partner.

Dziś, tak jak i wcześniej, polityka na Ukrainie wyznaczana jest przez osobiste interesy ludzi władzy i oligarchów pociągających za sznurki w zakulisowych rozgrywkach. Ludzie ci postrzegają parlament przede wszystkim jako targowisko lobbystów. Są wśród nich bogaci oligarchowie, którzy w sojuszu z politykami od lat zdominowali ten kraj i podobnie jak w Rosji są praktycznie bezkarni. Jednocześnie nacjonaliści i inne prawicowe siły próbują za pomocą niedemokratycznych środków i ideologii nietolerancji sprowadzić ukraińską politykę na kurs, którego konsekwencją będzie izolacja Ukrainy w Europie (…) Ukraina nie ma czasu na kolejne wybory. Mówi się o nich, ponieważ niektórzy politycy mają nadzieję, że na tym skorzystają. Politycznie, gospodarczo i finansowo wybory byłyby jednakże katastrofą. Ukraina zostałaby sparaliżowana przez tygodnie i miesiące kampanii wyborczej. Donatorzy, tacy jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Komisja Europejska jak i wiele państw, które dotąd wspierały Ukrainę, mieliby słuszne powody, by wstrzymać swoją pomoc finansową i gospodarczą, tak długo, jak długo trwać będzie faza politycznej niepewności.

Tylko szybkie utworzenie nowego rządu może zapobiec pogorszeniu sytuacji na Ukrainie konkluduje w swoim krytycznym artykule na temat obecnej sytuacji Ukrainy  w „Deutsche Welle” Bernard Johann.

Dlatego też dla Ukrainy obecnie najważniejsze jest przezwyciężenie kryzysu politycznego, który szkodzi przede wszystkim kontynuacji reform przez rząd Arsenija Jaceniuka, zaś będzie to możliwe dopiero wtedy, gdy koalicja rządowa zdobędzie stabilną większość parlamentarną- taki wniosek wyciągnął autor wspomnianego wyżej artykułu.

Tylko jak tego dokonać, gdy grupy oligarchów walczą tam ze sobą o wpływy, zaś reformy zaserwowane przez rząd pod naciskiem MFW uderzają w społeczeństwo doprowadzając je do skrajnej biedy wywołując w ten sposób niechęć do proeuropejskich rządów. Do tego dochodzi jeszcze rozbudzony ukraiński nacjonalizm i wywołana nim radykalizacja niektórych środowisk politycznych, którym zmiany narzucone przez Zachód również nie odpowiadają, szczególnie w kontekście rozwiązania konfliktu w Donbasie na drodze pokojowej, co oznacza przyznanie mu szerokiej autonomii, gdyż uważają one to za zdradę idei samoistnej Ukrainy w granicach sprzed majdaniarskiej rewolty.

Tak więc recepta na uzdrowienie sytuacji nie jest taka prosta jakby się z pozoru zachodnim politykom i analitykom wydawało.

Bo recepty żywcem ściągnięte z Zachodu mogą doprowadzić do zgonu pacjenta jakim jest Ukraina, a nie do jego uzdrowienia.

Czy w związku z tym uda się w ogóle zreformowanie Ukrainy w taki sposób jak to sobie wyobraża Zachód?

Jak sądzić można, zniecierpliwienie i jawna krytyka ukraińskich władz przez ministrów spraw zagranicznych Niemiec i Francji podczas ich ostatniej wizyty w Kijowie oraz przyłączenie się do niej najgorliwszego sojusznika Ukrainy jakim są Stany Zjednoczone, co wyraził ostatnio sekretarz stanu USA John Kerry podczas swojego wystąpienia w Izbie Reprezentantów mówiąc, że „przyczyną, dla której MFW nie mógł przeznaczyć środków, polega na żądaniu kontynuowania reform (…) Reagujemy na to bardzo bezpośrednio. Wywieramy bardzo ostrą presję, aby zapewnić niezbędne reformy, przy czym niektóre z tych kroków potrzebne są jako część mińskiego procesu (…) Potrzebne jest podjęcie wysiłków na rzecz reform, w celu ich wdrożenia. Rada powinna wziąć byka za rogi, prezydent Poroszenko powinien domagać się forsowania reform”.

A więc wszyscy „przyjaciele” Ukrainy domagają się już jednym chórem: reform, reform i jeszcze raz reform.

A reform tam utknęły w martwym punkcie podobnie zresztą jak proces pokojowy, z którego od ponad roku nie zrealizowały ukraińskie władze ani jednego punktu. Jeśli więc podobnie postępują one wobec wymuszanych na nich reformach, to znaczy, że europeizacja Ukrainy się nie powiedzie i Zachód będzie zmuszony wycofać się z tego pomysłu rakiem pozostawiając tam po swoich nierealnych pomysłach tylko jeszcze gorszy, niż to miało miejsce za poprzednich władz, bałagan.

Bardzo interesujące jest wzt. jak do tego problemu podejdzie nasz rząd, którego liderzy polityczni ponad dwa lata temu czynnie zachęcali Ukraińców na Majdanie w Kijowie do buntu.

Problem ten jest o tyle istotny, bo w naszym kraju żyje dość liczna mniejszość ukraińska, duża też grupa Ukraińców pracuje w naszym kraju legalnie i nielegalnie oraz studiuje tu finansowana z kieszeni polskich podatników, a do tego dochodzi jeszcze sprawa polegająca na tym, że z Ukrainą posiadamy wspólną granicę.

Tak więc, w przypadku zerwania więzi Zachodu z Ukrainą, nasz kraj będzie zmuszony ponieść tego konsekwencje, czy będzie chciał (czy my będziemy tego chcieli) czy też nie.

To jest ta żaba, która została podrzucona nam przez Zachód i przez ślepo wykonujące jego nakazy, polskie elity polityczne formacji postkomunistycznych.

Tylko, że tej żaby nie zjedzą ci co przyczynili się bezpośrednio do tego bałaganu, ale my- społeczeństwo polskie.

http://www.dw.com/pl/komentarz-%C5%BC%C3%B3%C5%82ta-kartka-dla-ukrainy/a-19069110

***

Na tym kończąc ten wstęp, przechodzę teraz do kolejnej relacji z wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

Na początku zamieszczę trzy mapy przedstawiające aktualne miejsca walk w rejonie frontu donieckiego:

W dniu wczorajszym sytuacja militarna w Donbasie nieznacznie się uspokoiła, ale nadal dochodziło do licznych incydentów zbrojnych sprowokowanych agresywnymi działaniami ukraińskich wojsk.

Jak przekazał wczoraj na konferencji prasowej przedstawiciel MON DRL Edward Basurin, podczas przedwczorajszego intensywnego ostrzału prowadzonego na cele cywilne przez ukraińskich żołnierzy zostało rannych dwóch cywilów w rejonie dzielnicy Kujbyszewskiej w Doniecku oraz 10-letni chłopiec w rejonie miejscowości Zajcewo leżącej na północ od Gorłówki. Ponadto w wyniku ostrzału przez ukraińskie wojsko terytorium DRL zginął od odłamków moździerza kaliber 120 mm żołnierz sił zbrojnych DRL.

Wczoraj wieczorem ukraińscy żołnierze ponownie ostrzelali m.in. przy użyciu moździerzy kaliber 82 mm teren zamieszkany miejscowości Zajcewo. Ostrzał ten trwał od godziny 19:00 do 19:45 i prowadzony był na centrum miasta, w tym terenu otaczającego tamtejszą szkołę podstawową.

W tym samym rejonie w wyniku ostrzału przeprowadzonego przez ukraińskich żołnierzy wsi Gołmowskiej zostały uszkodzone trzy domy jednorodzinne znajdujące się przy następujących ulicach: Fiedosiejewa, Sowieckiej Armii i Stiepana Babija.

Ponadto w rejonie frontu południowego ukraińskie wojsko przeprowadziło intensywny ostrzał miejscowości Nabierieżnoje znajdującej się na południowy-zachód od Telmanowa. W wyniku tego ostrzału zostały uszkodzone trzy domy jednorodzinne, w tym jeden przez bezpośrednie trafienie pociskiem dużego kalibru. Nie ma informacji o ofiarach wśród ludności cywilnej.

Natomiast wczoraj około południa na drodze pomiędzy Jasinowatą a Gorłówka ukraiński snajper ostrzelał prywatny samochód, którym jechał wraz ze swoją rodziną dyrektor Centralnego Szpitala w Jasinowatej. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Jak poinformował rzecznik prasowy sił ukraińskich ATO z odcinka „M” (południowa część frontu w okolicach Mariupola) frontu donieckiego Aleksander Kindsfater, ukraińskie wojska całkowicie wzięły pod swoją kontrolę miejscowość Szirokino, gdzie obecnie trwa rozminowanie terenu i usuwanie niewybuchów. Tym samym przyznał oficjalnie, że strona ukraińska nie przestrzega porozumień zawartych w Mińsku, wg. których obie strony mają się powstrzymać od użycia broni i prowadzenia walk.

***

Podczas ceremonii zakończenia nauki przez kolejny rocznik studentów Akademii Obrony Narodowej, prezydent Petro Poroszenko powiedział, że nadal istnieje dość wysokie prawdopodobieństwo wznowienia walk na wschodzie kraju:

„Perspektywa wznowienia walk na pełną skalę na wschodzie ze względu na systematyczne naruszanie prze agresorów z Rosyjskiej Federacji porozumień podpisanych w Mińsku, jest wyraźnie widoczna na naszych radarach”

Dodał, że wzrost płac żołnierzy pozwoli na systematyczny wzrost liczby żołnierzy w formacjach narodowych sił zbrojnych:

„Dla armii oznacza to solidny i systematyczny wzrost profesjonalizmu personelu a dla społeczeństwa zminimalizowanie obciążeń związanych z mobilizacją i znaczne zmniejszenie liczby powoływanych do wojska i ilości mobilizacji”

Mieszkańcy czjurupińskiego rejonu z chersońskiego obwodu zgłosili problem polegający na tym, że pijani ukraińscy żołnierze podjeżdżają do bankomatów czołgami. Tam podejmują pieniądze aby następnie kupić w sklepie wódkę i piwo.

Wśród żołnierzy robiących w ten sposób zakupy alkoholu są również wyżsi oficerowie.

Problem stał się na tyle poważny i uciążliwy dla mieszkańców, że złożyli oni skargę do miejscowych władz, domagając się jednocześnie wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu żołnierzom będącym na służbie.

Funkcjonariusze ukraińskiej Służby Bezpieczeństwa wraz z przedstawicielami prokuratury wojskowej  odkryli w okolicach Kijowa magazyn z dużą ilością broni pochodzącej ze strefy ATO.

W magazynie tym znajdowało się: 150 różnych rodzajów granatów, 87 sztuk granatników ręcznych oraz 20 tys. sztuk amunicji, czyli niezły arsenał, który wystarczyłby na wywołanie lokalnej wojny.

Poszukiwania innych podobnych magazynów z bronią ze strefy ATO nadal trwają.

Na koniec kilka zdjęć:

Magazyn z bronią odkryty wczoraj przez funkcjonariuszy ukraińskiej SB w okolicach Kijowa. Czyżby ktoś szykował się na nową wojnę?

Wczoraj w Doniecku miało miejsce wręczenie flagi specjalnej jednostce „Witjaz” przeznaczonej do ochrony linii kolejowych. W uroczystości tej wzięli udział przedstawiciele najwyższego dowództwa wojskowego DRL oraz minister transportu.

I jeszcze kilka aktualnych filmów:

***

Pozdrawiam.

Reklamy

89 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 25.02.2016r.- 372 dzień od nowego rozejmu.

 1. „Prosty plan pokojowy” dla Donbasu deputowanej Rady Najwyższej Ukrainy (pełniąca funkcje zastepcy przewodniczącego) Oksana Syrojid, która w wywiadzie stwierdziła że „Na Donbas powinna wkroczyć ukraińska armia, a potem można rozmawiać o wyborach”;
  http://apostrophe.com.ua/article/politics/2016-02-25/na-donbass-doljna-voyti-ukrainskaya-armiya-a-potom-mojno-govorit-o-vyiborah—oksana-syiroid/3478
  Nota biograficzna Syrojid;
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Oksana_Syrojid
  W której możemy przeczytać m.in. „W 2012 została dyrektorem Ukraińskiej Fundacji Prawniczej sponsorowanej przez George’a Sorosa”…

  Polubione przez 5 ludzi

  • „….w wywiadzie stwierdziła że „Na Donbas powinna wkroczyć ukraińska armia, a potem można rozmawiać o wyborach”,,- tylko problem polega na tym skąd tą armię wziąć?

   Pozdrawiam.

   Polubione przez 5 ludzi

  • Ta Olga to podobno oaza rozsądku i wyważenia wśród ukraińskich polityków. Jeśli i ona uważa że do Donbasu powinna wkroczyć ukraińska armia to bardzo dobrze. Niech ta cała Ukraina rozlatuje się na miliard kawałków. Naród który ma takich polityków i rozumuje jakimiś dziwnymi schematami nie zasługuje na własną państwowość. Jeśli Niemcy i Francuzi chcą ładować tam pieniądze – niech ładują, jeśi PIS chce stać murem za banderowska Ukrainą – niech stoi. Tylko że prędzej czy pozniej przyjdzie wszystkim za to zapłacić. Jeśli wschodnie województwa zostaną zalane przez uchodzców z Ukrainy, to tym lepiej, to jest matecznik PIS-u, wtedy polska scena polityczna wyleci w powietrzę w imię Ukrainy to wtedy i bazy NATO nie pomogą. Z powodu Ukrainy skończyła się PO, skończyć sie może i PIS. Budżet nie jest z gumy a kiedy przyjdzie do płacenia rachunki za Ukrainę i obietnice PIS to się politycy ze śmiechu nie pozbierają. Przed wyborami naopowiadano i naobiecywano. Jeśli się obietnic nie spełni to się pojawi frustracja a że telewizji to już chyba nikt nie ogląda to może być problem.
   Może na gruzie styropianiu wyrośnie coś co ma cokolwiek wspólnego ze zdrowym rozsądkiem. Jeśli nie wyrośnie to już trudno.

   Mi sie tam podoba samozniszczenie głupków, niezależnie gdzie i kiedy to się odbywa.

   Polubione przez 9 ludzi

   • *5!!!

    „Może na gruzie styropianiu wyrośnie coś co ma cokolwiek wspólnego ze zdrowym rozsądkiem”- styropian niby taki nietrwały, a ile on już w tym kraju rządzi- ćwierć wieku i jak na razie mocno jeszcze się trzyma.

    Tylko, że kolorowy sen na twardym styropianowym łożu może zakończyć się bardzo nieprzyjemnym powrotem do rzeczywistości.

    Nikt jak na razie nie pamięta, że obecne nasze zadłużenie jest ponad dziesięć razy większe niż przed poprzednim upadkiem Polski, i co gorsze nadal narasta.

    Pozdrawiam.

    Polubione przez 7 ludzi

   • Ja jestem z tych wschodnich województw, z tego co wiem Brusek też. Wielu kresowiaków mieszka na wschodzie Polski. Z rozmów z kolegami można wywnioskować ,że nie pałają miłością do Ukraińców i … nie chcą żadnych uchodźców ekonomicznych w naszym kraju.
    Moim skromnym zdaniem najlepiej byłoby ,gdyby społeczeństwo wywierało tak długo presje na obecny rząd ,aż ten będzie skłonny wysłuchać vox populi i zakończy ten niemoralny związek Ukrainy i Polski.

    Polubione przez 6 ludzi

 2. „Tego jeszcze nie było. Narodowcy od Kukiza chcą wybudować mur na granicy polsko-ukraińskiej”.
  Czterech posłów Kukiz’15 zorganizowało konferencję prasową, na której zaprezentowali projekt budowy muru na granicy polsko-ukraińskiej. Ich zdaniem tą drogą do Polski napłynie „wielotysięczna fala imigrantów”.
  Cyt: – Ci, którzy będą przeciwni budowie muru, będą w przyszłości odpowiedzialni za tragedie ludzkie, będą odpowiedzialni za to, że do Polski wpłynie wielotysięczna fala imigrantów, którą będziemy musieli przyjąć w Polsce, i ona wyprzedzi kwoty, które są nam narzucane z UE – mówili posłowie.

  Całość:
  .http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,19680565,tego-jeszcze-nie-bylo-narodowcy-od-kukiza-chca-wybudowac-mur.html?utm_source=RSS&utm_medium=RSS&utm_campaign=10199882

  W linku filmik, a komentarze pod artykułem… załam.

  Dobry wieczór 🙂

  Polubione przez 6 ludzi

 3. http://sptnkne.ws/aHjk

  Breedlove: USA są gotowe walczyć i pokonać Rosję w Europie w razie konieczności

  I jeden z komentarzy z którym w pełni się zgadzam :

  Jozef Kowalski

  breedlove , chuju amerykański , burdel i wojnę to se prowadz w ameryce , chętnie pojadę na ochotnika walczyc z tobą !! ale od Europy to ty smieciu jankeski , odpierdol się !

  🙂

  Polubione przez 7 ludzi

 4. Ukraińskie głąby znowu w akcji. Tym razem jeden z nich „ukraiński patriota” z szef nacjonalistycznego stowarzyszenia „Ostatnia barykada” (!?) Oleś Donij ‚wykoncypował” sobie że za utrzymaniem na stanowisku premiera Ukrainy ‚Pinokia” Jaceniuka stoi..oczywiście Putin…
  http://www.politnavigator.net/yacenyuka-spas-putin-novaya-versiya-ukrainskikh-politikov.html
  Ps. Tak jak pisałem, NA UKRAINIE DZIEŃ BEZ PUTINA, DNIEM STRACONYM…

  Polubione przez 4 ludzi

 5. W związku z żądaniami „ukraińskich patriotów” by przeprowadzić „czystkę” w ukraińskich mediach i „pognać precz wszystkich pracujących w nich obywateli Rosji”, na „odstrzał” może trafić Rosjanin Igor Szuwałow, który pracuje jako zastępca dyrektora jednej z firm produkującej programy dla ukraińskiego kanału telewizyjnego ‚Inter” (gdzie również pracowała deportowana Rosjanka Stoliarowa). Jak na ironię Szuwałow jest uważany za „majdaniarza”, kóry między innymi wymyslił obraźliwy termin „kolorad” na określenie przeciwników junty w Kijowie, a także uważany jest przez wieku (UWAGA!) za autora zwrotu „Niebiańska Sotnia”…
  http://www.politnavigator.net/ot-poroshenko-trebuyut-deportacii-iz-ukrainy-rossiyanina-avtora-terminov-kolorady-i-nebesnaya-sotnya.html

  Polubione przez 6 ludzi

 6. Z nieba do piekła : Roberta Vinci – Agnieszka Radwańska 1 – 2.
  🙂 Piękny drugi i trzeci set.
  Awans do 1/2 Qatat Total Open, Brawo Aga!!!!!!!!

  Polubione przez 4 ludzi

 7. Roman Boczkała „ukraińsdki patriota” mieniący się dziennikarzem (TO TEN SAM GŁAB CO TO NAPISĄŁ ZE W SYRII PILOTA ZESTRZELONEGO PRZEZ TURCJE ROSYJSKIEGO SAMOLOTU ZASTRZELILI „ŻOŁNIERZE REŻIMU ASSADA”) o „krwawych bojach w okolicy Zajcewa”, gdzie „heroje niezwyciężonej armii kijowskiej” nie walczyli tylko z „separatystami”, ale z :kadrowymi żołnierzami rosyjskimi”, a „dowodem” to potwierdzającym mają byc „zdobyte” na nich miotacze „Trzmiel’, których jakoby nie ma na wyposażeniu „niezwyciężonej armii kijowskiej”…
  >https://www.facebook.com/bochkala/posts/1103424996376555
  A tu głąbowi Boczkale dla otrzeźwienia…
  https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82)
  I jeszcze to, czyli pokazowe ćwiczenia z miotaczem przygotowane przez jedno z ukraińskich wojskowych centrów szkoleniowych z datą 2013 rok…
  https://web.archive.org/web/20150607174451/http://www.asv.gov.ua/?q=news/2013/09/07/pidgotovka-vognemetnykiv-u-184-navchalnomu-centri-akademiyi-sv
  Ps. Samo się nasuwa powiedzenie GŁUPI JAK UKRAIŃSKI DZIENNIAKARZ…

  Polubione przez 5 ludzi

 8. Witam z wieczora po odrobieniu „prac syryjskich” 🙂

  Z podziękowaniem za całokształt dorzucam czego nie zauważyłem:

  Jak pamietacie Państwo co raz pojawiały sie plotki o „technice” ukropów pochodzącej ze „złomowiska” w Czarnobylu. Tam było zgromadzone sporo sprzetu który był uzywany w czasie akcji ratowniczej i jako napromieniowany stał sobie i zarastał trawą i lasem…

  I cos w tej plotce musiało być – bo ten sprzet najzwyczajniej „zniknął”. Mozliwe ze został sprzedany na złom ale prawdopodobnie został wyremontowany?

  http://vk.com/brusek?w=wall274493429_31109%2Fall
  .http://cs628024.vk.me/v628024249/37928/hd4odXePB-Q.jpg
  .http://cs628024.vk.me/v628024249/37930/p8F-OOfOmng.jpg
  .http://cs628024.vk.me/v628024249/37937/oxukT5-xdsQ.jpg
  .http://cs628024.vk.me/v628024249/3793f/V1DhDeNOa1g.jpg
  .http://cs628024.vk.me/v628024249/37947/IdQ4ZXN6H6I.jpg
  .http://cs628024.vk.me/v628024249/3794e/zVFRtgUEAfg.jpg
  .http://cs628024.vk.me/v628024249/37956/eePs6tBPXss.jpg
  .http://cs628024.vk.me/v628024249/3795d/CQBuwgaxV1I.jpg
  .http://cs628024.vk.me/v628024249/37965/h3lVlz6KEJQ.jpg
  .http://cs628024.vk.me/v628024249/3796c/5X5NpCBxrwQ.jpg

  W związku z nieodwołalnym krachem kijowskiej bandy zaczynaja się pojawiać zasadne pytania – kto posprzata ten banderowski śmietnik?
  http://news-front.info/2016/02/25/kto-uberet-nacistskij-musor-yurij-selivanov/

  Saakaszwili podpada! „We wszystkim winny Poroszenko”! Niesamowite!
  http://vk.com/brusek?z=video333154360_171740566%2F60fb10913b717a9f59%2Fpl_post_-74692511_122549

  Trwają cięzkie walki w Janiniowatej. Wczoraj został uszkodzony wodociąg
  Film daję bez kropki

  Tej paskudnej i wstydliwej historii nie znałem. 1946 rok – polskie bandy – pewnie teraz „wykletych” wymordowały białoruskie wioski. Morderca to niejaki Romuald Rajs „Bury”. Spalono 5 wiosek i zamordowano wiele osób…
  .https://youtu.be/bZvBzn0hO1I
  http://vk.com/brusek?w=wall274493429_31093%2Fall

  Blogger „yurasumy” o sytuacji na u’Krainie
  http://vk.com/brusek?w=wall274493429_31093%2Fall
  .https://youtu.be/06z3U1xvqQ0

  +18!!!!
  http://vk.com/brusek?z=video90683535_171229839%2Fdba6dfd10186d5481f%2Fpl_post_-108222294_24483
  18+ АЗОВ, Сергей Линник. Извиниться перед Гитлером

  Tymczasem USA przestrzega wszystkie kraje by nie prowadziły „biznesów” z Federacją
  https://russian.rt.com/article/150704

  A pod Charkowem czujna SBU złapała byłego milicjanta co chciał wysadzić pociąg
  http://vk.com/feed?w=wall222461911_12078
  .http://cs627822.vk.me/v627822911/39b4c/rVefStbwwSw.jpg
  .http://cs627822.vk.me/v627822911/39b54/SgEvwJW8Me4.jpg
  http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/02/25/7100267/

  Dobranoc!

  Polubione przez 6 ludzi

 9. Na dobranoc „niezastąpiony” Łysenko, obecnie „rzecznik Administracji Prezydenta Ukrainy d/s ATO”, który obiecał pokazać film „pokazujący przybycie żołnierzy rosyjskich na Donbas”. Ale za dużo w tym „filmie” chyba widać nie będzie, bo jak się zastrzegł „poruszają się oni na Donbasie, w szczelnie zamkniętych ciężarówkach’. Według niego „film” w obecnej chwili podlega „pracy operacyjnej”…
  http://news.liga.net/news/politics/9234433-v_shtabe_ato_est_video_perebroski_rossiyskikh_voennykh_v_donbass.htm?utm_source=bigmir&utm_medium=blocknovostei&utm_campaign=informer
  Ps. Niech za „reżyserię” weźmie się „dziennikarz’ Boczkała „specjalista od uzbrojenia” (patrz mój wpis wyżej)…

  Polubione przez 4 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.