Wojna domowa na Ukrainie 29.02.2016r.- 376 dzień od nowego rozejmu.


Ćwiczenia ukraińskiej piechoty morskiej. Pewnie ćwiczą desant na Krym?

Tym razem niemiecka gazeta „Deutsche Welle” zastanawia się na problemem: „czy Kreml może wykorzystać Polaków do wojny hybrydowej na Litwie?”

„Litewscy Polacy od dawna konfrontowani są z zarzutami, że sympatyzują z Rosjanami. Nie zgadza się z tym Jarosław Narkiewicz, wicemarszałek Sejmu Litwy, poseł Akcji Wyborczej Polaków na Litwie:

„Bezpodstawnie nas oskarżają, że skoro razem z Rosjanami bronimy wspólnie naszych praw to stajemy się podatni na wpływ Moskwy” oburza się Narkiewicz.

Jego zdaniem o poparcie mniejszości rosyjskiej ubiega się również wiele partii litewskich, szczególnie w czasie kampanii wyborczej. Po wyborach, mówi Narkiewicz, o obietnicach się zapomina, więc Polacy wspólnie z Rosjanami muszą dochodzić swoich praw.”– napisano w niemieckiej „DW”.

Natomiast przytoczony w artykule „DW” naczelny redaktor polskiego dziennika wydawanego na Litwie „Kuriera Wileńskiego” Robert Mickiewicz uważa, że Rosja zachowuje nadal ogromny wpływ na mniejszości etniczne, w tym na starsze pokolenie Litwinów, którzy większość swojego życia spędzili w ZSRR.  Tak więc zachowane w tych środowiskach wpływy mogą być bardzo niekorzystne dla władz suwerennej Litwy, bo wpływ ten może zostać różnie wykorzystany.

Inny z działaczy polskiej mniejszości Aleksander Radczenkow uważa, że należy poważnie liczyć się z tym, że Rosja za pomocą propagandy oraz „agentów wpływu” może siać niezadowolenie z działań litewskich władz.

Dlatego też, wg. niego ważne jest respektowanie praw mniejszości etnicznych żyjących na Liwie przez jej władze.

Opinię tą potwierdza Arvydas Anušauskas, poseł na Sejm Litwy z ramienia konserwatywnej partii „Związek Ojczyzny”, członek parlamentarnej komisji ds. Bezpieczeństwa i Obrony, który uważa, „że próby skłócenia i wywołania niepokojów nigdy nie dojdą do skutku, póki władze Litwy uczciwie i szczerze współpracują z Rosjanami i Polakami oraz innymi przedstawicielami mniejszości etnicznych”.

A więc, czy litewskie władze robią wszystko aby zachować szczerą współpracę i dobre relacje z mieszkającymi tam mniejszościami narodowymi?

Pomijając wątek absurdalnych hipotez na temat tego, że mniejszość polska na Litwie mogłaby zostać wykorzystana do prowadzenia wojny hybrydowej przez Rosję, należy zastanowić się nad rzeczywistą sytuacją Polaków w tym kraju.

Na początek kilka słów o sytuacji litewskich Polaków, którzy na Litwie stanowią grupę ponad 200 000 osób. To ponad 7% mieszkańców i największa mniejszość narodowa w tym kraju. Litewscy Polacy podkreślają, że Litwa jest ich ojczyzną, Polskę nazywają Macierzą. Chcą być dobrymi obywatelami litewskimi, nie wyzbywając się swoich korzeni. Te korzenie są im jednak sukcesywnie podcinane przez litewskie władze. Litwini prowadzą intensywną lituanizację i depolonizację Wileńszczyzny. Litwa jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, w którym nie ma ustawy chroniącej mniejszości, a od niedawna nasila się także atmosfera wrogości wobec zamieszkujących tam grup narodowych.

Tymczasem sytuacja międzynarodowa powoduje, że pogłębia się polityka pobłażania i wyrozumiałości wobec Litwy. Przyczyną tego mają być obawy Litwinów przed większą Polską. Litwini ewidentnie mają z Polakami problem. Problem raczej urojony niż rzeczywisty. Wciąż czują się zagrożeni, choć zagrożenia ze strony polskiej brak; wciąż wspominają polskie zapędy rewizjonistyczne, mające jakoby  na celu odebranie Litwinom Wileńszczyzny.

Kreowanie wymyślonego polskiego wroga sprawia, że Litwini umiejętne odwracają role: tworzą wokół siebie mit ofiary, gdy tymczasem sami prowadzą intensywną dyskryminację polskiej mniejszości i nie respektują podstawowych zapisów umów międzynarodowych o prawach mniejszości narodowych.

Na czym polegają te problemy.

A więc po pierwsze edukacja, która w wyniku odpowiednio prowadzonych działań litewskich władz oświatowych, powoduje dyskryminację szkolnictwa w językach narodowych.

Po drugie: pozbawienie Polaków prawa do swojej ziemi poprzez sztuczne poszerzanie granic Wilna, gdzie Polacy stanowią zdecydowaną większość zamieszkującej tam ludności.

Po trzecie: zmiana nazw miejscowości, ulic i nazwisk z polskich na litewskie.

Po czwarte: prawie 50% obywateli Litwy zdecydowanie opowiada się o dalszym zaostrzeniu polityki wobec mniejszości narodowych.

Jak z powyższego widać, domniemane zagrożenie ze strony Polaków i Rosjan, które ma polegać na tym, jakoby mogły te mniejszości zostać wykorzystane do prowadzenia wojny hybrydowej, jest tylko czczym wymysłem propagandowym mającym na celu dalsze ograniczanie praw mniejszości oraz odwrócenie w ten sposób uwagi międzynarodowej opinii publicznej od problemu nie respektowania przez litewskie władze praw zawartych w Konwencji ramowej rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych.

Jednocześnie warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że wobec oporu jaki stawiają mniejszości etniczne zamieszkujące Litwę, działaniom władz centralnych i lokalnych, oskarża się o to Rosję, a nie władze litewskie, które są bezpośrednio temu winne.

W ten sposób wszelki opór, jaki może stawiać społeczność dowolnego kraju, wobec niesprawiedliwości władzy centralnej i łamania przez nią prawa lub też za wszelkie niepowodzenia i klęski do jakich doprowadzić może zły system rządzenia, można obecnie zrzucać na karby odpowiedzialności za nie na Rosję, która prowadzi w ten sposób wojnę hybrydową z krajami jakie postanowiła wziąć na muszkę.

W ten sposób myli się celowo przyczyny ze skutkami, bo to że np. na Liwie łamie się- przy biernej postawie władz UE- podstawowe prawa mniejszości etnicznych powoduje opór wśród tych mniejszości przeciwko takiej postawie litewskich władz i to właśnie stanowi takiej postawy skutek. A więc, to nie postawa Rosji, czy też jakiekolwiek przez nią podejmowane działania, są przyczyną, tylko przyczyna leży po stronie władz litewskich.

Na koniec wyobraźmy sobie taką hipotetyczną sytuację, że w wyniku prowadzonej antydemokratycznej i antyludzkiej polityki obecnych władz w Polsce, społeczeństwo stawiłoby tym działaniom- chroniąc swoje prawa i interesy- czynny opór, który oczywiście nie musi być oporem zbrojnym tylko przybierać inne formy dozwolone i akceptowane w krajach mianujących się demokratycznymi. Czy wtedy również władze polskie nie oskarżyłyby protestujących o to, że są „agentami Kremla” i prowadzą przeciwko nim „wojnę hybrydową”?

Przecież już dziś, każdy kto ma odmienne zdanie i krytykuje to wszystko co jest złe w naszym kraju- a zła zachowało się bardzo wiele i widoczne ono jest na każdym szczeblu władzy i jest wzt. co krytykować- od razu określany jest mianem agentury i prowadzona jest na taką osobę (czy też osoby lub organizacje społeczne) bezpardonowa nagonka, a osoba taka jest odsądzana od czci i wiary?

Taki u nas obowiązuje model „demokracji”, która polega na tym, że wszyscy mamy myśleć i robić tylko to co od nas oczekuje władza.

Czymże ta władza różni się od reżymów totalitarnych?

Chyba tylko tym, że pozwala nam jeszcze poruszać się bez paszportów i wiz po terenie krajów UE, ale i to zapewne niedługo też się skończy.

Tak więc od demokracji, której Polacy tak naprawdę nigdy dobrodziejstw w całości nie zaznali w ciągu ostatnich 25 lat, przechodzimy obecnie w fazę ukrytej pod jej fasadą dyktatury- poza formalnych ośrodków władzy, których nikt nie wybierał, ale które formalnie rządzą. czyli zamiast zbliżać się do standardów państwa demokratycznego, coraz bardziej w miarę upływu czasu, od tych standardów powoli, ale systematycznie się oddalamy.

Po co nam więc to było potrzebne?

Chyba tylko po to aby pod pretekstem zaprowadzenia w Polsce demokracji legalnie ją i społeczeństwo polskie okraść?

http://www.dw.com/pl/czy-kreml-mo%C5%BCe-wykorzysta%C4%87-polak%C3%B3w-do-wojny-hybrydowej-na-litwie-mo%C5%BCe-doj%C5%9B%C4%87-do-pr%C3%B3by-wzniecenia-rozruch%C3%B3w/a-19079881

***

Na tym kończąc ten wstęp, przechodzę teraz do relacji z kolejnego dnia wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

Wczoraj sytuacja w Donbasie kolejny dzień zaczęła się uspokajać, ale pomimo to ze strony ukraińskiego wojska prowadzony był nadal ostrzał terytorium DRL.

I tak, już około godziny 15:00, ukraińscy żołnierze przeprowadzili ostrzał przy użyciu moździerzy kaliber 82 mm północnych obrzeży Doniecka, w rejonie lotniska i serwisu „Volvo-Centrum”. Ostrzał ten prowadzony był z kierunku miejscowości Piaski i Opytnoje.

Poza tym w rejonie Doniecka doszło do sprowokowanych przez ukraińskie wojsko walk i wymiany ognia w rejonie miejscowości Marinka-Trudowskaja, gdzie ostrzelane zostały przy użyciu moździerzy, granatników i broni ręcznej linie obronne sił powstańczych. Tam też przy ulicy Abakumowa została uszkodzona sieć energetyczna w wyniku czego w części domów pozbawiona została dopływu prądu.

Łącznie ukraińscy żołnierze 120 razy przeprowadzili ostrzał w kierunku terytorium DRL, w tym 10 razy przy użyciu moździerzy kaliber 120 mm, 35 razy moździerzami kaliber 82 mm i 31 razy za pomocą ciężkich karabinów maszynowych opancerzonych wozów bojowych. A więc ostrzelane zostały następujące miejscowości: Zajcewo na północ od Gorłówki, Jasinowata, przedmieścia i obrzeża Doniecka, w tym Żabiczewo i Spartakus.

Poza tym kolejny raz ukraińskie wojsko ostrzeliwało wczoraj wieczorem okolice miejscowości Ługańskoje znajdujące się na ługańskim odcinku frontu. Ostrzał ten prowadzony był przy użyciu ręcznych karabinów maszynowych.

Natomiast strona ukraińska zgłaszała, że do incydentów zbrojnych miało dojść pod Krasnogorowką, gdzie doszło do wymiany ognia z broni ręcznej oraz miały zostać ostrzelane przy użyciu moździerzy kaliber 120 i 82 mm pozycje ukraińskich wojsk znajdujące się na południowo-wschodnim przedmieściu Awdiejewki, w rejonie Zajcewa, Majorska, Ługańskoje, Bogusławki i Nowozwaniwki.

***

Jak poinformował w programie ukraińskiego „Gromadzkiego Radia” szef grupy koordynacyjnej ds. rozminowania MON Siergiej Zubarewski, koszt pełnego usunięcia min w Donbasie będzie wynosił około 1 mld hrywien i trwać ma co najmniej 10-15 lat.

W cotygodniowym programie ukraińskiej telewizji „10 minut z premierem” Arsenij Jaceniuk powiedział, że w rama reformy rolnej należy sprzedać w aukcjach publicznych 1 mln hektarów ziemi rolnej znajdującej się w posiadaniu państwa.

Jednocześnie Jaceniuk nie powiedział, czy zostanie przedłużone memorandum zakazujące sprzedaż ziemi przez podmioty zagraniczne.

Na koniec kilka zdjęć:

Donieck- zawody w sambo.

Makiejewka- w dzielnicy Wostocznej nastąpił wczoraj w mieszkaniu mieszczącym się w domu wielorodzinnym wybuch gazu. Zniszczenia są bardzo poważne.

I jeszcze kilka aktualnych filmów:

***

 

Pozdrawiam.

81 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 29.02.2016r.- 376 dzień od nowego rozejmu.

 1. Ukraińska „wolontariuszka ATO” Ołena Biłozierska opublikowała zdjęcia „zdobytej” ostatnio „po niezwykle zaciętych walkach” miejscowości Szyrokine pod Mariupolem (którą „separatyści” opuścili latem zeszłego roku);
  http://bilozerska.livejournal.com/946792.html
  Uwagę zwracają „trojfieje” „bojców ATO”…
  >http://www.bilozerska.info/wp-content/uploads/2016/02/IMG_7958.jpg
  >http://www.bilozerska.info/wp-content/uploads/2016/02/IMG_7903.jpg
  Wzięto też dwóch „jeńców”…
  >http://www.bilozerska.info/wp-content/uploads/2016/02/IMG_7632.jpg
  >http://www.bilozerska.info/wp-content/uploads/2016/02/IMG_7348.jpg
  Ps. Gdzie te „zdobyte” rosyjskie miotacze ‚Trzmiel’ „wolontaiuszko” Biłozierska?!

  Polubione przez 5 ludzi

 2. A może mi ktoś wyjaśnić jak technicznie wygląda ogłoszenie niepodległości w świetle międzynarodowego prawa ? Istnieje przecież coś takiego jak prawo o samostanowieniu. Co stoi na przeszkodzie (poza hegemonem zza oceanu), żeby Noworosja ogłosiła niepodległość ?

  Polubione przez 3 ludzi

  • Odpowiem przykładem.
   W połowie XIX wieku było taka federacja „państw”, która miała zapisane w konstytucji, że każde z nich może się zawsze odłączyć i rządzić się samemu.
   Bogatsze regiony postanowiły się odłączyć i stworzyć oddzielną federację. Nie spodobało się to władzy centralnej, która niestety miała bardziej rozbudowany przemysł (w przypadku Ukrainy jest odwrotnie). Aby usprawiedliwić atak na separatystów posłużyli się hasłami typu, „My obrońcy demokracji”, „A u Was biją Murzynów”.
   Jak to się skończyło, wiadomo i tak to się ma do międzynarodowego prawa o samostanowieniu.

   Polubione przez 3 ludzi

 3. Dzień z zycia „wyzwolonej” Odessy. Klub piłkarski „Czernomorec Odessa” ogłosił rozpoczęcie postępowania upadłościowego;
  http://www.odessit.ua/news/48854-fk-chernomorec-nachinaet-proceduru-bankrotstva.html
  Sąd zajął wszystkie konta bankowej administracji państwowej Odessy w związku ze złożonym w nim pozwem „osoby prywatnej”;
  http://www.odessit.ua/news/48863-scheta-odesskoy-oga-arestovany.html

  Polubione przez 3 ludzi

 4. Sprawy zabójstwa „rosyjskiego opozycjonisty” Niemcowa ciąg dalszy. Zniknęła jego ostatnia „miłość” zabitego w Moskwie, obywatelka Ukrainy Anna Duricka, kontaktu z nią nie ma ani reprezentujący ją prawnik, a także najbliższa rodzina. Duricka jest świadkiem w sadzie, a także oskarżana jest (nieoficjalnie) że posłużyła do ‚wystawienia” Niemcowa jego zabójcy;
  http://sobesednik.ru/rassledovanie/20160229-poslednyaya-lyubov-nemcova-bessledno-ischezla?page=1

  Polubione przez 4 ludzi

  • Eeee tam – zaraz „torturowała”! Wywieźli go do lasu by sobie zobaczył przyrodę po raz oststni! Wszak w „tiurmie” zimno, wilgotno, świata nie widać! Humanitarna ta Służba Banderyzacji Ukrainy!

   Polubione przez 4 ludzi

 5. Witam z wieczora i zanim przeskocze do drugiego wątku / znów mnie północ zastanie a potem Szef będzie się dziwił ze daw dni w jednym 🙂 / – kilka linków…

  Zdrada straszliwa! Bank Swiatowy ocenił że gospodarka ROsji wskoczyła na 4 miejsce w światowym rankingu!
  http://aleks-aberdin.livejournal.com/1141497.html
  .http://cs628618.vk.me/v628618343/3b09e/rRE0z6jyNcg.jpg

  Szarij w dwóch częściach o Europarlamencie i sfastykach
  Часть 1 – .https://www.youtube.com/watch?v=8PwKwJrvkEo
  Часть 2 – .https://www.youtube.com/watch?v=rssNp1dmWYk

  Czeski ekspert twierdzi, że niebawem ukry zapomną o Krymie przytłoczeni problemami zycia codziennego! Chyba czyta AdNovum?
  https://russian.rt.com/inotv/2016-02-29/CHeshskij-ekspert-Ukrainci-zabudut-o

  .https://youtu.be/KJmcNEWEnYc
  В Волынской области студенты от голода перекрыли трассу
  Studenci żądają stypenium… Głodują, ale chodzą z upowskimi flagami…

  Zestaw reportazy Grahama w jednym linku. Pisze, że będzie wdzięczny za rozpowszechnienie – co niniejszym czynię! 🙂
  .https://www.youtube.com/playlist?list=PLUJqQaUfcBW3f4KAeGTsx6i1vaBzwqRZE

  Typowe w Kijowie. Zatrzymano Range Rovera i…
  .https://youtu.be/FqhIsjyYXkc
  Водитель Range Rover обещает убить полицейского

  Takie OT o mojej ulubionej Uszuli – zresztą pisarce o polskich korzeniach!
  УРСУЛА ЛЕ ГУИН – ФАНТАЗИЯ ПРЕВРАЩЕНА В ТОВАР
  http://bin-rada.livejournal.com/23405.html

  Uwaga! Mem!
  .http://cs627120.vk.me/v627120555/1110b/az70X2E1RSs.jpg

  Tymczasem piszą tu i tam, że szpitale w strefie okupowanej są przygotowywane na „masowe przyjmowanie pacjentów”. Szykuje się atak ukrów na Donbas?
  http://vk.com/brusek?w=wall274493429_31451%2Fall

  OT na temat krymskich Tatarów – ciekawe i długie!
  http://maxpark.com/community/5512/content/2745674

  Polubione przez 2 ludzi

 6. Minister energetyki Władimir Potupczik zapowiedział ze jego kraj nie będzie sprowadzał energii elektrycznej z Ukrainy, choć jeszcze w styczniu tego roku toczyły sie rozmowy o zakupie przez Mińsk 2,5 miliarda kilowatogodzin;
  http://www.capital.ua/ru/news/61698-belarus-otkazalas-ot-importa-ukrainskoy-elektroenergii
  Ps. Coś mi ta odmowa wygląda na zemstę Mińska za brutalne potraktowanie białoruskich kierowców przez „ukraińskich patriotów” jakie miało miejsce podczas ostatniej blokady tranzytu rosyjskiej ciężarówek…

  Polubione przez 3 ludzi

 7. ‚Cudownie” odnalezione przez Barucha Blachera (alias deputowanego Rady Najwyższej Ukrainy Borisława Berezę) „stenogramy” Rady Obrony i Bezpieczeństwa Ukrainy z okresu tzw. krymskiej wiosny (wiosna 2014 roku) „pocięte” tak by ukazywać „krwawego pastora” Turczynowa jako „jedynego niezłomnego patriotę sprzeciwiającego się rosyjskiej agresji” chyba nie pomogły. Podczas wywiadu dla ukraińskiej stacji ‚112.ua” ukraiński polityk Anatolij Hrycenko (minister obrony Ukrainy za czasów „pomarańczowego” Wiktora Juszczenki) stwierdził że „Turczynow będzie sadzony za bezczynność podczas aneksji Krymu”;
  http://112.ua/video/turchinovu-pridetsya-idti-pod-sud-za-bezdeystvie-vo-vremya-anneksii-kryma-gricenko-188809.html

  Polubione przez 3 ludzi

 8. Mówię „dobranoc” i na koniec dnia linkuję informację która chyba jest dowcipem?
  Ponad 100 ukraińskich zołnierzy ma dostać medal „Za odwagę w niewoli”
  http://vk.com/feed?w=wall8187556_61470
  .http://cs628230.vk.me/v628230921/3b591/nDWB8TFdfO8.jpg
  Żołnierze w niewoli – ci odwazni. Bo tchórze nie przeżyli…

  To już było, ale warto zobaczyc jeszcze raz…
  http://vk.com/feed?z=video-1296461_456239060%2F8a22598380e10ff936%2Fpl_post_-1296461_141489

  Czerwony Krzyz pomoże znaleźć zaginionych Opołczeńców. Wciąż jest nadzieja że ukry ich nie zabiły…
  .https://youtu.be/wbWCN8e_pc4

  Kulikowe Pole
  http://vk.com/feed?z=video-69356479_456239017%2F17a58a350f012fe05c%2Fpl_post_-69356479_51820

  MEM!
  .http://cs628821.vk.me/v628821237/47eaf/QKtZupv3Rak.jpg

  Podobno niani z Uzbekistanu która ucięła dziewczynce głowę nakazały to „głosy”
  http://ren.tv/novosti/2016-03-01/nyanya-obezglavivshaya-devochku-priznalas-chto-odetsya-v-hidzhab-ee-zastavili

  Zapiski gieroja majdaniarza
  http://x-true.info/33528-zapiski-geroya-maydana.html

  Za złożenie kwiatów pod radzieckim pomnikiem sprawę sądową ma ponad 100 osób
  http://vk.com/brusek?w=wall274493429_31485%2Fall

  Szarij!
  Убогость театра Донецка. Там лузают семечки из кульков, нет водки в буфете и все пропахло „совком”. .https://youtu.be/4xZtoWSHhIo

  Dobranoc!

  Polubione przez 3 ludzi

 9. http://novorossia.today/prawdziwa-wojna-na-ukrainie-jeszcze-sie-nie-zaczela/

  Dwie wątpliwości:

  – Jakimi siłami dysponują obie strony?

  – ATO ma około 100 tysięcy żołnierzy, powstanie maksymalnie 40 tysięcy.

  Poważnym błędem Ukrainy jest to, że nie potrafi ona obecnie rzucić do walki 200-500 tysięcy ludzi, ale jeszcze większą pomyłkę może zrobić powstanie nie biorąc pod uwagę tego, że Ukraina faktycznie może wystawić pod broń od 500 tysięcy do miliona żołnierzy. Konflikt na taką skalę jeszcze się nie zaczął.

  A niżej:

  – Kto wygra wojnę?

  -Donieck, szacuje się, że Donbas dysponuje siedmiokrotną przewagą bojową nad Kijowem.+

  I jeszcze to:

  – Wojska Federacji Rosyjskiej biorą udział w wojnie?

  – Tak, wojna domowa rozpoczeła się wraz z Majdanem- 21 listopada 2013 roku. Siły FR wsparły Krym, aby zabezpieczyć przebieg referendum.

  Ktoś skomentuje ?

  Polubione przez 2 ludzi

  • Ad. 1

   Nikt nie wie jakimi siłami dysponują obie strony, bo jest to trzymane w ścisłej tajemnicy.

   Ad. 2

   Ukraina nie popełniła żadnego błędu rozpoczynając fazę operacji na pełną skalę wykorzystując do tego wszystkie swoje siły, bo po prostu jej na to nie jest stać.

   Ad. 3

   Wojny nikt nie wygra, bo do niej na pełną skalę nigdy nie dojdzie.

   Ad. 4

   Doniec nie ma dysponuje przewagą bojową nad Kijowem.
   Siłą Doniecka, jak i całego Donbasu jest bardzo wysokie morale i determinacja z jaką chcą tam bronić swojej ojczyzny.

   Ad. 5

   Wojska rosyjskie nie biorą udziału w tej wojnie, bo gdyby się w nią zaangażowały to Kijów już dawno były częścią Nowej Rosji.

   Ad. 6

   „Tak, wojna domowa rozpoczeła się wraz z Majdanem- 21 listopada 2013 roku.”- to jest prawda, a reszta tylko propagandowa fraza.

   Pozdrawiam.

   Polubione przez 4 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.