Wojna domowa na Ukrainie 29.02.2016r.- 376 dzień od nowego rozejmu.


Ćwiczenia ukraińskiej piechoty morskiej. Pewnie ćwiczą desant na Krym?

Tym razem niemiecka gazeta „Deutsche Welle” zastanawia się na problemem: „czy Kreml może wykorzystać Polaków do wojny hybrydowej na Litwie?”

„Litewscy Polacy od dawna konfrontowani są z zarzutami, że sympatyzują z Rosjanami. Nie zgadza się z tym Jarosław Narkiewicz, wicemarszałek Sejmu Litwy, poseł Akcji Wyborczej Polaków na Litwie:

„Bezpodstawnie nas oskarżają, że skoro razem z Rosjanami bronimy wspólnie naszych praw to stajemy się podatni na wpływ Moskwy” oburza się Narkiewicz.

Jego zdaniem o poparcie mniejszości rosyjskiej ubiega się również wiele partii litewskich, szczególnie w czasie kampanii wyborczej. Po wyborach, mówi Narkiewicz, o obietnicach się zapomina, więc Polacy wspólnie z Rosjanami muszą dochodzić swoich praw.”– napisano w niemieckiej „DW”.

Natomiast przytoczony w artykule „DW” naczelny redaktor polskiego dziennika wydawanego na Litwie „Kuriera Wileńskiego” Robert Mickiewicz uważa, że Rosja zachowuje nadal ogromny wpływ na mniejszości etniczne, w tym na starsze pokolenie Litwinów, którzy większość swojego życia spędzili w ZSRR.  Tak więc zachowane w tych środowiskach wpływy mogą być bardzo niekorzystne dla władz suwerennej Litwy, bo wpływ ten może zostać różnie wykorzystany.

Inny z działaczy polskiej mniejszości Aleksander Radczenkow uważa, że należy poważnie liczyć się z tym, że Rosja za pomocą propagandy oraz „agentów wpływu” może siać niezadowolenie z działań litewskich władz.

Dlatego też, wg. niego ważne jest respektowanie praw mniejszości etnicznych żyjących na Liwie przez jej władze.

Opinię tą potwierdza Arvydas Anušauskas, poseł na Sejm Litwy z ramienia konserwatywnej partii „Związek Ojczyzny”, członek parlamentarnej komisji ds. Bezpieczeństwa i Obrony, który uważa, „że próby skłócenia i wywołania niepokojów nigdy nie dojdą do skutku, póki władze Litwy uczciwie i szczerze współpracują z Rosjanami i Polakami oraz innymi przedstawicielami mniejszości etnicznych”.

A więc, czy litewskie władze robią wszystko aby zachować szczerą współpracę i dobre relacje z mieszkającymi tam mniejszościami narodowymi?

Pomijając wątek absurdalnych hipotez na temat tego, że mniejszość polska na Litwie mogłaby zostać wykorzystana do prowadzenia wojny hybrydowej przez Rosję, należy zastanowić się nad rzeczywistą sytuacją Polaków w tym kraju.

Na początek kilka słów o sytuacji litewskich Polaków, którzy na Litwie stanowią grupę ponad 200 000 osób. To ponad 7% mieszkańców i największa mniejszość narodowa w tym kraju. Litewscy Polacy podkreślają, że Litwa jest ich ojczyzną, Polskę nazywają Macierzą. Chcą być dobrymi obywatelami litewskimi, nie wyzbywając się swoich korzeni. Te korzenie są im jednak sukcesywnie podcinane przez litewskie władze. Litwini prowadzą intensywną lituanizację i depolonizację Wileńszczyzny. Litwa jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, w którym nie ma ustawy chroniącej mniejszości, a od niedawna nasila się także atmosfera wrogości wobec zamieszkujących tam grup narodowych.

Tymczasem sytuacja międzynarodowa powoduje, że pogłębia się polityka pobłażania i wyrozumiałości wobec Litwy. Przyczyną tego mają być obawy Litwinów przed większą Polską. Litwini ewidentnie mają z Polakami problem. Problem raczej urojony niż rzeczywisty. Wciąż czują się zagrożeni, choć zagrożenia ze strony polskiej brak; wciąż wspominają polskie zapędy rewizjonistyczne, mające jakoby  na celu odebranie Litwinom Wileńszczyzny.

Kreowanie wymyślonego polskiego wroga sprawia, że Litwini umiejętne odwracają role: tworzą wokół siebie mit ofiary, gdy tymczasem sami prowadzą intensywną dyskryminację polskiej mniejszości i nie respektują podstawowych zapisów umów międzynarodowych o prawach mniejszości narodowych.

Na czym polegają te problemy.

A więc po pierwsze edukacja, która w wyniku odpowiednio prowadzonych działań litewskich władz oświatowych, powoduje dyskryminację szkolnictwa w językach narodowych.

Po drugie: pozbawienie Polaków prawa do swojej ziemi poprzez sztuczne poszerzanie granic Wilna, gdzie Polacy stanowią zdecydowaną większość zamieszkującej tam ludności.

Po trzecie: zmiana nazw miejscowości, ulic i nazwisk z polskich na litewskie.

Po czwarte: prawie 50% obywateli Litwy zdecydowanie opowiada się o dalszym zaostrzeniu polityki wobec mniejszości narodowych.

Jak z powyższego widać, domniemane zagrożenie ze strony Polaków i Rosjan, które ma polegać na tym, jakoby mogły te mniejszości zostać wykorzystane do prowadzenia wojny hybrydowej, jest tylko czczym wymysłem propagandowym mającym na celu dalsze ograniczanie praw mniejszości oraz odwrócenie w ten sposób uwagi międzynarodowej opinii publicznej od problemu nie respektowania przez litewskie władze praw zawartych w Konwencji ramowej rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych.

Jednocześnie warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że wobec oporu jaki stawiają mniejszości etniczne zamieszkujące Litwę, działaniom władz centralnych i lokalnych, oskarża się o to Rosję, a nie władze litewskie, które są bezpośrednio temu winne.

W ten sposób wszelki opór, jaki może stawiać społeczność dowolnego kraju, wobec niesprawiedliwości władzy centralnej i łamania przez nią prawa lub też za wszelkie niepowodzenia i klęski do jakich doprowadzić może zły system rządzenia, można obecnie zrzucać na karby odpowiedzialności za nie na Rosję, która prowadzi w ten sposób wojnę hybrydową z krajami jakie postanowiła wziąć na muszkę.

W ten sposób myli się celowo przyczyny ze skutkami, bo to że np. na Liwie łamie się- przy biernej postawie władz UE- podstawowe prawa mniejszości etnicznych powoduje opór wśród tych mniejszości przeciwko takiej postawie litewskich władz i to właśnie stanowi takiej postawy skutek. A więc, to nie postawa Rosji, czy też jakiekolwiek przez nią podejmowane działania, są przyczyną, tylko przyczyna leży po stronie władz litewskich.

Na koniec wyobraźmy sobie taką hipotetyczną sytuację, że w wyniku prowadzonej antydemokratycznej i antyludzkiej polityki obecnych władz w Polsce, społeczeństwo stawiłoby tym działaniom- chroniąc swoje prawa i interesy- czynny opór, który oczywiście nie musi być oporem zbrojnym tylko przybierać inne formy dozwolone i akceptowane w krajach mianujących się demokratycznymi. Czy wtedy również władze polskie nie oskarżyłyby protestujących o to, że są „agentami Kremla” i prowadzą przeciwko nim „wojnę hybrydową”?

Przecież już dziś, każdy kto ma odmienne zdanie i krytykuje to wszystko co jest złe w naszym kraju- a zła zachowało się bardzo wiele i widoczne ono jest na każdym szczeblu władzy i jest wzt. co krytykować- od razu określany jest mianem agentury i prowadzona jest na taką osobę (czy też osoby lub organizacje społeczne) bezpardonowa nagonka, a osoba taka jest odsądzana od czci i wiary?

Taki u nas obowiązuje model „demokracji”, która polega na tym, że wszyscy mamy myśleć i robić tylko to co od nas oczekuje władza.

Czymże ta władza różni się od reżymów totalitarnych?

Chyba tylko tym, że pozwala nam jeszcze poruszać się bez paszportów i wiz po terenie krajów UE, ale i to zapewne niedługo też się skończy.

Tak więc od demokracji, której Polacy tak naprawdę nigdy dobrodziejstw w całości nie zaznali w ciągu ostatnich 25 lat, przechodzimy obecnie w fazę ukrytej pod jej fasadą dyktatury- poza formalnych ośrodków władzy, których nikt nie wybierał, ale które formalnie rządzą. czyli zamiast zbliżać się do standardów państwa demokratycznego, coraz bardziej w miarę upływu czasu, od tych standardów powoli, ale systematycznie się oddalamy.

Po co nam więc to było potrzebne?

Chyba tylko po to aby pod pretekstem zaprowadzenia w Polsce demokracji legalnie ją i społeczeństwo polskie okraść?

http://www.dw.com/pl/czy-kreml-mo%C5%BCe-wykorzysta%C4%87-polak%C3%B3w-do-wojny-hybrydowej-na-litwie-mo%C5%BCe-doj%C5%9B%C4%87-do-pr%C3%B3by-wzniecenia-rozruch%C3%B3w/a-19079881

***

Na tym kończąc ten wstęp, przechodzę teraz do relacji z kolejnego dnia wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

Wczoraj sytuacja w Donbasie kolejny dzień zaczęła się uspokajać, ale pomimo to ze strony ukraińskiego wojska prowadzony był nadal ostrzał terytorium DRL.

I tak, już około godziny 15:00, ukraińscy żołnierze przeprowadzili ostrzał przy użyciu moździerzy kaliber 82 mm północnych obrzeży Doniecka, w rejonie lotniska i serwisu „Volvo-Centrum”. Ostrzał ten prowadzony był z kierunku miejscowości Piaski i Opytnoje.

Poza tym w rejonie Doniecka doszło do sprowokowanych przez ukraińskie wojsko walk i wymiany ognia w rejonie miejscowości Marinka-Trudowskaja, gdzie ostrzelane zostały przy użyciu moździerzy, granatników i broni ręcznej linie obronne sił powstańczych. Tam też przy ulicy Abakumowa została uszkodzona sieć energetyczna w wyniku czego w części domów pozbawiona została dopływu prądu.

Łącznie ukraińscy żołnierze 120 razy przeprowadzili ostrzał w kierunku terytorium DRL, w tym 10 razy przy użyciu moździerzy kaliber 120 mm, 35 razy moździerzami kaliber 82 mm i 31 razy za pomocą ciężkich karabinów maszynowych opancerzonych wozów bojowych. A więc ostrzelane zostały następujące miejscowości: Zajcewo na północ od Gorłówki, Jasinowata, przedmieścia i obrzeża Doniecka, w tym Żabiczewo i Spartakus.

Poza tym kolejny raz ukraińskie wojsko ostrzeliwało wczoraj wieczorem okolice miejscowości Ługańskoje znajdujące się na ługańskim odcinku frontu. Ostrzał ten prowadzony był przy użyciu ręcznych karabinów maszynowych.

Natomiast strona ukraińska zgłaszała, że do incydentów zbrojnych miało dojść pod Krasnogorowką, gdzie doszło do wymiany ognia z broni ręcznej oraz miały zostać ostrzelane przy użyciu moździerzy kaliber 120 i 82 mm pozycje ukraińskich wojsk znajdujące się na południowo-wschodnim przedmieściu Awdiejewki, w rejonie Zajcewa, Majorska, Ługańskoje, Bogusławki i Nowozwaniwki.

***

Jak poinformował w programie ukraińskiego „Gromadzkiego Radia” szef grupy koordynacyjnej ds. rozminowania MON Siergiej Zubarewski, koszt pełnego usunięcia min w Donbasie będzie wynosił około 1 mld hrywien i trwać ma co najmniej 10-15 lat.

W cotygodniowym programie ukraińskiej telewizji „10 minut z premierem” Arsenij Jaceniuk powiedział, że w rama reformy rolnej należy sprzedać w aukcjach publicznych 1 mln hektarów ziemi rolnej znajdującej się w posiadaniu państwa.

Jednocześnie Jaceniuk nie powiedział, czy zostanie przedłużone memorandum zakazujące sprzedaż ziemi przez podmioty zagraniczne.

Na koniec kilka zdjęć:

Donieck- zawody w sambo.

Makiejewka- w dzielnicy Wostocznej nastąpił wczoraj w mieszkaniu mieszczącym się w domu wielorodzinnym wybuch gazu. Zniszczenia są bardzo poważne.

I jeszcze kilka aktualnych filmów:

***

 

Pozdrawiam.

81 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 29.02.2016r.- 376 dzień od nowego rozejmu.

 1. Witam i bardzo dziękuję za „wątek litewski”, z uwagi na stare dzieje rodzinne, związane z Wilnem…

  To wszystko co widzimy to pic błysk i fotomontaż – zgodnie z tym co powiedział ten jegomość:
  .http://gvozd.su/wp-content/uploads/2016/02/%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4-%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D1%84%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D0%A1%D0%9C%D0%98-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.jpg

  Inny jegomość, w innym czasie powiedział też coś prawdziwego:
  .http://cs633718.vk.me/v633718573/152e1/wLZcG7VTb-A.jpg

  Uwaga mem!
  .http://cs7001.vk.me/v7001126/1b80b/kVgsjgTLMbg.jpg
  + do tego: .http://cs7001.vk.me/v7001872/1b3b4/m-C1Lhso9RI.jpg

  + ekstra .http://cs543103.vk.me/v543103616/aec7/kn33jC_2UQU.jpg

  Sobotni marsz nekrofilów. Głównym nekrofilem okazał się Rosjanin z urodzenia ale ukrainiec i banderowiec z wyznania
  http://news-front.info/2016/02/29/bolnoj-mutant-s-subbotnego-marsha-nekrofilov-okazalsya-baaalshim-piterskim-xudozhnikom/?_utl_t=fb
  .http://news-front.info/wp-content/uploads/2016/02/163.jpg
  .http://news-front.info/wp-content/uploads/2016/02/239.jpg

  Film z DNR – nie wiem czy był?
  .https://youtu.be/nlHlfGoRFBQ
  В Донецке обсудили проблему погашения задолженности по заработной плате

  Noworosyjski program „2000 plus” – czyli obudowa w Ługańsku i okolicach w tym roku ok 2400 domów
  .https://youtu.be/_0jLZ0cOFns

  Podobno Biden zakazał Poroszence zwalniac Jaceniuka!
  https://russian.rt.com/article/151266

  Na majdan kijowski przyjechał „pojazd rewolucji”
  http://riafan.ru/505804-na-maidan-pribyla-specialnaya-mashina-dlya-revolyucii-antisemity-i-rossiiskie-liberaly?utm_source=amaidan&utm_medium=vk&utm_campaign=amaidan
  .http://riafan.ru/uploads/2016/02/29/orig-710x4001456730162tretiy-maydankievprotest-1456730013.jpg

  Sytuacja na froncie „nowoazowskim” Film
  http://vk.com/brusek?z=video192947788_456239019%2Fd12aa2136ca07eabde%2Fpl_post_192947788_26635

  Premier Orban zapewnia że nie będzie „automatycznego” przedłużenia sankcji wobec federacji!
  https://russian.rt.com/article/151281

  Podobno służby graniczne Krainy i Polski dogadały się w końcu i zaczęły pilnowac naszej wschodniej granicy. Zamknięto „kanały przerzutowe”
  http://vk.com/brusek?w=wall274493429_31412%2Fall

  Polubione przez 6 ludzi

 2. Ukry, aby sie wprowadzać w dobry nastrój samouwielbienia, prezentują takie „porównania” :.http://cs628618.vk.me/v628618343/3ae69/uNETJnMY_8k.jpg

  Wieś pod Kijowem chce własnej „republiki”!
  http://www.novorosinform.org/articles/id/4506

  Mem amerykańsko-liberalno-moskiewski
  .http://cs543103.vk.me/v543103907/12f21/wez7oTrBcy4.jpg

  Były szef CIA „dałby wszystko” by poczytać mejle Ławrowa! Miłośnik literatury?
  http://cont.ws/post/212537

  Ukraiński portal nazwał obywateli którzy wrócili na łono Krainy z Krymu i Donbasu „ludźmi drugiej kategorii”
  http://vk.com/brusek?w=wall274493429_31351%2Fall

  .https://youtu.be/oEd3tCXUEUo
  Эксклюзив „Вестей недели”: Ассанж разоблачил Apple

  Chłopcy azowcy a SBU. Protestowali między innymi w sprawie – dwa filmy niżej
  .https://youtu.be/ppYfGrK6Pbk
  .https://youtu.be/ppYfGrK6Pbk?t=3

  .https://youtu.be/iUq9OkGP9aI
  СБУ затримала голову цивільного корпусу „Азов-Крим

  .https://youtu.be/TfYkmieedgE
  Ćwiczenia w LNR

  Najnowsza technika wojsk kijowskich
  .https://youtu.be/qAFKNI7BSog

  Pierwsze w tym roku trojaczki!
  http://vk.com/brusek?w=wall274493429_31329%2Fall
  .http://cs627218.vk.me/v627218066/34ad4/ABHfdJdQIa8.jpg
  Gratulujemy!

  W DNiepropietrowsku BTR wjechał w tramwaj
  http://vk.com/brusek?w=wall274493429_31400%2Fall

  Stare ale warte przypomnienia
  .https://youtu.be/yKfJnRBlLfM

  A po za tym nic na działkach sie nie dzieje… Tylko w Użgorodzie jeden obywatel w miejscu publicznym oderżnął głowe psu a potem chodził z nia po mieście. Wezwana milicja go zatrzymała a potem wypuściła bo nie widziała w zdarzeniu niczego niezwykłego…
  http://vk.com/brusek?w=wall274493429_31380%2Fall

  Klip „putinowski” 🙂
  .https://youtu.be/t-wFKNy0MZQ

  I mem bez kropki na koniec magazynka

  Polubione przez 3 ludzi

 3. Doskakały się skakuny!
  Brytyjska firma branzy gazowo-naftowej JKX Oil & Gas będzie w sądzie szukać ukraińskich 270 mln dolarów
  http://sharij.net/47606

  .https://youtu.be/K2yVKAi9nSM
  Ukraina śpiewa pieśni wojenne…

  Na rozminowanie DOnbasu potrzeba 10-15 lat…
  http://sharij.net/47603

  Górnicze OT
  http://www.rospres.com/hearsay/17712/
  O krwawym biznesie czyli o wczorajszej katastrofie w kopalni „Siewierna” należącej do jednego oligarchy rosyjskiego
  http://ria.ru/incidents/20160229/1381814212.html

  Moskiewskie OT
  .https://youtu.be/TlmAGKEUzOQ
  .https://youtu.be/En9Nhj2df-U
  Kobieta narodowości uzbekistańskiej /?/ chodziło koło stacji metra z odrabaną głową dziecka (4-letniej dziewczynki). Podobno to niania? Groziła że się rozerwie. Ale ją złapali. Sledztwo trwa…

  Polubione przez 4 ludzi

 4. Jeszcze w sprawie zatrzymania wczoraj przez Stanisława Krasnowa członka tzw. obywatelskiego korpusu ‚Azow” i batalionu OUN, który był także jednym z „liderów” tzw. blokady Krymu. Przed budynkiem SBU w którym ma byc przetrzymywany odbyła się wczoraj pikieta „ukraińskich patriotów’, która ma zostać powtórzona dzisiaj;
  http://korrespondent.net/ukraine/3635972-kuratora-blokady-kryma-zaderzhaly-za-vzryvchatku#1

  Polubione przez 4 ludzi

  • Jeszcze dno powinni płytkami wyłozyć i byłoby git! Tylko że chyba nie wszystkie śrubki dokręcone bo na sznureczkach się trzyma… A może zostawili sznurki aby schły na nich gacie po praniu albo ostrzeliwaniu tych pozycji przez Powstańców?

   Polubione przez 2 ludzi

  • A ja pochwalę,
   to chyba pierwszy raz, gdy widzę jak zwykli żołnierze zadbali o funkcjonalność i czystość pozycji. Na wszystkich innych zdjęciach gdzie stacjonowała UA widać tylko syf i byle jakość.
   A tu? Czyściutko, zadbane ,prawie dobry okop.
   To, ze energię na stworzenie tejże konstrukcji można byłoby spożytkować na coś innego ( choćby odbudowa domów zniszczonych w ramach ATO) to już inna sprawa. Widać ,że żołnierzom tam stacjonującym CHCIAŁO się poprawić swój byt.
   Może , powtarzam może, kilku takich „pracusiów” po powrocie z wojny nadal będzie miało na tyle energii, że będzie działać dla dobra własnej małej ojczyzny i będzie walczyć o dobre jutro swej rodziny i bliskich. Może tę energię wykorzystają by zrobić coś dobrego, bo jesli zabraknie tych „kilku” pracusiów co jeszcze CHCE się pracować o lepsze jutro, choćby po to by nie tonąć w błocie jak ci 4000 „bojców” na poligonie to na Ukrainie zostaną tylko starzy, schorowani, dzieci, banderowcy, oligarchowie, pijaki, złodzieje i panie lekkich obyczajów. A z takich sąsiadów ( nie mówię tu o osobach starszych i dzieciach) nie chciałbym .

   Polubione przez 5 ludzi

 5. Hecy z deklaracjami finansowymi składanymi przez deputowanych Rady Najwyższej Ukrainy ciąg dalszy. Po Julii Tymoszenko przyszedł czas na Barucha Blachera (alias Borisława Berezę) który jak zauważył jeden z ukraińskich portali zadeklarował za 2015 rok dochód w wysokości 76 509 hrywien, natomiast członkowie jego rodziny (również uwzglednieni w deklaracji) otrzymali pond 4 miliony hrywien m.in. w prezentach oraz wygranych…
  >http://ic.pics.livejournal.com/marquart/5976251/88486/88486_original.jpg

  Polubione przez 5 ludzi

 6. W strefie ATO bez ofiar. 25 lutego na terenie obwodu donieckiego znajdującym się pod kontrola Kijowa, na minę wjechała ciężarówka, jeden „bojec ATO” miał zginąć, a drugi dostać się do „niewoli”. Poinformował o tym dzisiaj „złotousty” Łysenko, rzecznik Administracji Prezydenta Ukrainy d/s ATO;
  http://112.ua/ato/v-zone-ato-gruzovik-podorvalsya-na-fugase-odin-voennyy-pogib-eshhe-odin-popal-v-plen-295049.html

  Polubione przez 4 ludzi

 7. SZPIEGOMANII na Ukrainie ciąg dalszy. Kolejna afera w związku z aresztowaniem „azowca” oraz „bojca” tzw. batalionu OUN Stanisława Krasnowa. Przedstawiciel SBU poinformował ze Krasnow w 2014 roku miał „kontakt z rosyjskimi służbami specjalnymii”…
  http://112.ua/kriminal/krasnov-s-2014-goda-nahodilsya-na-svyazi-so-specsluzhbami-rossii-rukovodstvo-azova-ne-znalo-o-ego-namereniyah-tkachuk-295093.html
  Rozwiązać Sonderkommando ‚Azov” oraz tzw. ukraińskie bataliony ochotnicze SIEDLISKA „AGENTÓW KREMLA”1

  Polubione przez 4 ludzi

  • „We współczesnej Polsce niemal nie ma miejsca na rzetelną wiedzę historyczną”- może i tak, ale idąc dalej tym tokiem rozumowania:

   We współczesnej Polsce nie ma miejsca na wiele rzeczy, natomiast na przekór temu jest za wiele miejsca na inne rzeczy.

   Pozdrawiam.

   Polubione przez 6 ludzi

 8. Powraca sprawa „amerykańskiego biznesmena ukraińskiego pochodzenia” Marka Pasławskiego ps „Franco”, który zaciągnął się do tzw. batalionu ochotniczego „Donbas” (dowodzonego wówczas przez „Semena Semenczenkę”) i który zginął w niejasnych okolicznościach w tzw. kotle iłowajskim. Okazuje się że Pasławski „działał” także na kijowskim Majdanie, co potwierdzają upublicznione własnie zdjęcia oraz że jeszcze w USA przeszedł przeszkolenie w „elitarnym” 75 Pułk US Army „Rangers”. „Biznesmen” jego mać…
  http://www.facenews.ua/news/2016/310236/
  https://pl.wikipedia.org/wiki/75_Pu%C5%82k_US_Army_Rangers
  Dla przypomnienia „amerykański biznesmen” Pasłwski był krewniakiem jednego z liderów OUN, Mykoły Łebedzia;
  http://www.globalresearch.ca/us-military-integrates-ukraine-forces-washington-dispatches-senior-military-advisors-to-donbass/5399845?print=1
  http://www.topix.com/forum/world/ukraine/TPMUB50R0NRJ7MI71
  https://deeppoliticsforum.com/forums/showthread.php?13163-US-NATO-War-on-Russia/page35
  Oraz o podejrzanych okolicznościach śmierci Pasławskiego o która obwiniano m.in. „marszała” Semenczenkę;
  http://made-inussr.livejournal.com/61723.html

  Polubione przez 2 ludzi

 9. Z cyklu TO NIE JEST KRAJ DLA NORMALNYCH LUDZI. Szef Departamentu MSW Ukrainy d/s zwalczania narkotyków Ilia Kiwa (który ma stwierdzona schizofrenie) podczas prowadzonego przez siebie programu przygotowywał narkotyki…
  http://vesti-ukr.com/kiev/137990-glavnyj-borec-s-narkoprestupnostju-ukrainy-prigotovil-narkotiki-v-prjamom-jefire
  DAĆ IM WIĘCEJ NASZEJ KASIORY ŻEBY KIWA MÓGŁ PRZYGOTOWAĆ WIĘCEJ „TOWARU”!

  Polubione przez 3 ludzi

 10. Artykuł o ekspansji rosyjskiego kapitału w systemie bankowym Ukrainy, który pomimo oficjalnych zakazów i „rzucania kłód pod nogi” zwiększa ciągle swój udział w ukraińskim sektorze bankowym, na chwilę obecną ma on juz sięgać ok 40 %. Dlaczego tak się dzieje, „Działania rosyjskich banków pokazują, że Władimir Putin nie zamierza porzucić Ukrainy. Wręcz przeciwnie, ma zamiar zwiększyć tam swoją „obecność”, stopniowo wypierając swoich europejskich i amerykańskich „partnerów”…
  http://politrussia.com/ekonomika/ukrainskaya-bankovskaya-sistema-978/

  Polubione przez 4 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.