Wojna domowa na Ukrainie 5.03.2016r.- 381 dzień od nowego rozejmu.


 

Po wczorajszy spotkaniu w ramach XXV posiedzenia komitetu konsultacyjnego prezydentów Polski i Ukrainy miała miejsce konferencja prasowa, gdzie jedno z pytań dotyczyło czwartkowej wypowiedzi szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude’a Junckera, który oświadczył, że „Ukraina z pewnością nie zostanie członkiem Unii w ciągu najbliższych 20-25 lat”.

 

Pytanie to spowodowało lekką konsternację u przewodniczących posiedzeniu komitetu konsultacyjnego- Krzysztofa Szczerskiego i Konstantina Jelisiejewa.

Szczerski skomentował słowa Junckera mówiąc, że „deklaracje polityczne wykraczające poza długość kadencji każdego polityka tracą na znaczeniu”.

Zaś Jelisiejew dodał, że słowa przewodniczącego KE odbiera jako chęć zmotywowania Ukrainy na drodze do integracji europejskiej.

Poza tym prezydencki minister Krzysztof Szczerski poinformował czego dotyczyły wczorajsze konsultacje i jakie tematy były tam poruszone.

A więc, jak już wcześniej informowałem, podczas posiedzenia omawiano m.in. kwestie szczytu NATO w Warszawie i inicjatywę prezydenta Andrzeja Dudy, by podczas szczytu odbyło się posiedzenie Rady NATO-Ukraina na szczeblu głów państw. „Ukraina będzie obecna podczas szczytu NATO w Warszawie i chcemy, by ta obecność była istotna i by to posiedzenie rady miało istotne znaczenie dla gwarancji bezpieczeństwa i stabilności w tej części Europy” – zaznaczył Szczerski.

Szczerski odniósł się także do wewnętrznej sytuacji na Ukrainie, twierdząc, że „na Ukrainie mamy do czynienia z agresją sąsiada, która łamie prawo międzynarodowe”. „Bez przywrócenia prawa międzynarodowego na terytorium Ukrainy, czy pełnej terytorialnej integralności Ukrainy – mówimy tu nie tylko o Donbasie, wschodniej Ukrainie, ale także o Krymie – nie ma pokoju, gwarancji pokoju dla Europy”. Dodał, że Polska jest obecnie aktywnym obserwatorem porozumień mińskich, a realne budowanie stabilności wymaga działania wszystkich aktorów w regionie. Podczas wczorajszego spotkania strona polska  wyraziła zaniepokojenie brakiem pełnego wdrożenia porozumień mińskich.

Tematem poruszanym podczas konsultacji była także ochrona zewnętrznej granicy UE. Ta kwestia jest „tematem numer jeden w polityce europejskiej”– powiedział Szczerski zapewniając przy tym, że granica polsko-ukraińska jest dzisiaj „granicą otwartą, ale i bezpieczną”. „Wszystkie dotychczasowe próby – a były takie – nielegalnego przekroczenia granicy przez osoby, które można by podejrzewać o zamiary niewłaściwe na terytorium UE, wspólnie przez Polskę i Ukrainę były powstrzymane”.

Według opinii wyrażonej przez Krzysztofa Szczerskiego,  współpraca pomiędzy Ukrainą a polską Strażą Graniczną i Frontex’em może stać się modelem wspólnej pracy z krajami zewnętrznymi na rzecz bezpieczeństwa granicy. „Chcemy, by to był bardzo istotny wkład i Ukrainy, i Polski w politykę europejską dzisiaj, w dyskusję o warunkach ochrony zewnętrznych granic zewnętrznych UE”.  Podkreślił przy tym, że Polska jest adwokatem europejskiego wyboru Ukrainy. „Chcemy, by Ukraina została objęta jak najszybciej reżimem bezwizowym”. Według Szczerskiego, stanowi to dopełnienie wyboru Ukrainy i powinno być częścią europejskiego planu dla tego państwa. „Europa nie może zamykać dla Ukrainy swoich drzwi. Ukraina jest krajem europejskim, europejski wybór Ukrainy był świadomym wyborem” – zadeklarował na koniec swojego wystąpienia dla mediów prezydencki minister Krzysztof Szczerski.

Dodał jeszcze na podsumowanie efektów wczorajszego spotkania, że rozmowy dotyczyły także wkładu Polski w reformy wewnętrzne Ukrainy, a więc: decentralizacji, dostosowaniu do wymogów europejskich prawa i praktyki w obszarze ochrony środowiska, kompleksowego programu pomocy biznesowej, dialogu społecznego i historycznego oraz wymiany młodzieży. Zapowiedział, że szykuje się bardzo intensywny rok kontaktów na najwyższym szczeblu między Polską i Ukrainą.

Wystąpienie przedstawiciela ukraińskiej delegacji Konstantina Jelisiejewa było krótsze.

Podziękował on polskim politykom za wspieranie niezależności, jedności terytorialnej Ukrainy oraz za utrzymanie przez polski rząd sankcji wobec Rosji aż do pełnego wypełnienia porozumień mińskich. „Nasze spotkanie pokazało, że niezależna i jednolita Ukraina jest gwarancją niezależnej, potężnej Polski i bezpiecznej Europy”

Poinformował również, że przedstawił stronie polskiej ukraiński plan dotyczący tego, co należy spełnić, aby zapewnić odpowiednie warunki dla przeprowadzenia wyborów na wschodzie Ukrainy. „Dopóki misja OBWE nie będzie dopuszczana przez Rosjan na tereny okupowane i niekontrolowane punkty granicy, ciężko jest mówić o jakichkolwiek wyborach. Dlatego pierwszym warunkiem jest bezpieczeństwo” – zaznaczył Jelisiejew.

Na zakończenie dodał, że strona ukraińska po lipcowym szczycie NATO oczekuje konkretnych propozycji wspierania ambicji euroatlantyckich Ukrainy.

Jak  poinformowano na konferencji prasowej po polsko-ukraińskich konsultacjach, poruszono również na nich temat ostatniego spotkania szefów dyplomacji krajów „kwartetu normandzkiego” w Paryżu, ale nie podano do jakich wniosków doszli w tej sprawie strony uczestniczące w piątkowych rozmowach komitetu konsultacyjnego.

Oceniając wyniki wczorajszego spotkania prezydenckiego komitetu konsultacyjnego, można powiedzieć, że nie wniosły one w stosunki polsko-ukraińskie nic nowego, a więc jego wymiar był raczej propagandowy, mający na celu podkreślenie w jak bliskich relacjach jest obecna ekipa prezydencka Andrzeja Dudy z jego odpowiednikiem po stronie ukraińskiej.

Trzymanie się zaś sztywno wytyczonej roli jaką przyjęły polskie władze wobec Ukrainy, stanowią tylko dowód na całkowity brak koncepcji wobec zmieniającej się obecnie dynamicznie sytuacji wokół tego kraju.

Jedynym konkretem jest to, że polskie władze- nadal pod pretekstem nierealizowania porozumień mińskich, za co obarczają oczywiście Rosję- będą twardo stały na stanowisku przedłużania wobec niej sankcji.

Polska również, wg. koncepcji prezydenta Andrzeja Dudy, ma nadal zajmować pozycję adwokata Ukrainy wobec partnerów z UE i NATO. W tym pierwszym polskie władze dążą do tego aby Ukraina została objęta jak najszybciej reżymem  bezwizowym, zaś w odniesieniu do problemu  NATO, dążyć będzie się do tego, żeby Ukraina była obecna podczas lipcowego szczytu Paktu w Warszawie.

Jak widać kancelaria prezydenta Andrzeja Dudy, zatraciła poczucie skali swoich skromnych możliwości, zachowując się tak jakby to Polska była głównym rozgrywającym- tak w strukturach państw członkowskich UE jak i w kierownictwie NATO. Taka oderwana od rzeczywistości megalomańska postawa wywołuje tylko wśród liderów największych państw UE zażenowanie ośmieszając jednocześnie nasz kraj wobec unijnych partnerów. Efekt tego będzie taki, że ze zdaniem Polski przestaną się tam w ogóle liczyć uznając nasz kraj za niepoważny i dalszą jej izolację przy podejmowaniu najważniejszych decyzji.

Jeśli zaś o to właśnie chodziło prezydentowi Andrzejowi Dudzie, to zadanie to wykonał na piątkę z dużym plusem, wyznaczając w ten sposób Polsce pozycje na antypodach polityki europejskiej.

Jak sądzę, jedynym sensem tego typu spotkań prezydenckiego komitetu konsultacyjnego, powinny stanowić sprawy techniczne dotyczące stosunków na linii polsko-ukraińskiej oraz wyjaśnienie zagadnień historycznych z naciskiem na akcent przyznania się przez stronę ukraińską do popełnienia zbrodni na polskich mieszkańcach Kresów Wschodnich i godne upamiętnienie ich miejsc kaźni.

Niestety, ale poza problemem ochrony naszej granicy, która jest zewnętrzną granicą UE, żadne inne tematy techniczne oraz dotyczące problemów wzajemnych stosunków historycznych nie zostały wczoraj poruszone.

Taka zaś sytuacja bardzo źle wróży w relacjach z Ukrainą polskim żywotnym interesom w przyszłości.

***

Na tym kończąc ten wstęp, przechodzę teraz do relacji z kolejnego dnia wojny domowej na Ukrainie.

W dniu wczorajszym nadal utrzymywał się podwyższony stan napięcia militarnego w Donbasie.

Szczególnie intensywne działania ukraińskie wojsko podejmowało w rejonie zachodnich i północnych przedmieść Doniecka oraz w okolicy Gorłówki.

I tak ostrzał terytorium znajdujący się pod kontrolą sił powstańczych ukraińskie wojsko rozpoczęło w okolicach Doniecka już późnym wieczorem, kiedy to przy użyciu granatników i broni ręcznej prowadzono ogień w kierunku dzielnicy Oktjabrskiej  i na linii miejscowości Krasnogorowka- Staromichaiłowka

 

Później jeszcze raz  w nocy, pomiędzy godzinami 22:00, a 23:30 ukraińskie wojsko z kierunku miejscowości Piaski, przy użyciu moździerzy kaliber 82 mm i ręcznej broni maszynowej ostrzelało teren przyległy do serwisu „Volvo-Centrum”. Tam też w kierunku pozycji powstańczych strzelali ukraińscy snajperzy.

W okolicach Gorłówki, tym razem było stosunkowo spokojnie tylko w godzinach 21:00-22:00 ukraińscy żołnierze wystrzelili kilka salw z moździerzy kaliber 82 mm w kierunku przedmieść Zieleznoj Bałki oraz na teren pomiędzy Gorłówką a Swiatłodarskiem. Z kierunku Nowogorodska wystrzelono kilka serii z ciężkiego karabinu maszynowego, zaś w rejon miejscowości Zajcewo przeprowadzono sześciominutowy ostrzał z moździerzy kaliber 82 mm.

Na odcinku frontu ługańskiego, ukraińskie wojsko przeprowadziło dwa ostrzały przy użyciu kierowanych pocisków przeciwpancernych, automatycznych wyrzutni granatów i granatników. Ostrzelane tam zostały obrzeża wsi Troiczkoje i Mariewki.

Łącznie w dniu wczorajszym ukraińskie wojsko 160 razy prowadziło ostrzał w kierunku terenów znajdujących się pod kontrolą powstańców.

Natomiast wg.komunikatu przekazanego przez służby prasowe ukraińskiego dowództwa wojskowego sił ATO, w ciągu ostatniej doby, do dnia dzisiejszego do godziny 06:00, zarejestrowano fakt 50-krotnego ostrzału pozycji ukraińskich wojsk, z tego 42 razy w rejonie Doniecka, w okolicy Mariupola 6 razy i 2 razy w pobliżu Ługańskoje.

I tak, ostrzał przy użyciu moździerzy różnych kalibrów, miał być przeprowadzony w okolicy Zajcewa i Czermalika oraz Krasnogorowki, Majorska i Starognatowki.

Miały też być atakowane ukraińskie pozycje przy wsparciu ognia granatników i karabinów maszynowych w pobliżu Awiejewki, Piasków, Ługańskoje, Zajcewa, majorska, Troiczkoje, Popasnej i Bogusławskiego.

***

Jak powiedział dziś na konferencji prasowej przewodniczący Rady Ludowej DRL Denis Puszilin, rozmowy „kwartetu normandzkiego” w Paryżu nie przyniosły żadnych znaczących efektów, ale pomimo to władze DRL nadal będą dążyć do kompromisu. Obecnie zaś, priorytetem jest przeprowadzenie wyborów na terenie DRL, co będzie możliwe po znalezieniu wspólnego stanowiska w tej sprawie w kwestii reformy ukraińskiej konstytucji. Ta kwestia będzie szczególnie poruszana podczas następnej tury spotkań grupy kontaktowej, która jest zaplanowana na 9 i 10 marca w Mińsku.

Na swojej stronie na Facebooku lider „Partii Radykalnej” Oleg Liaszko poinformował, że wczorajszej nocy uczestniczył w spotkaniu w z prezydentem Petro Poroszenko, którego tematem była sprawa powołania nowego rządu koalicyjnego. Propozycje są obecnie następujące: przemodelowanie rządu, albo co gorsze, powołanie rządu reformatorskiego pod kierunkiem Leszka Balcerowicza.

Liaszko uważa, że jedyną drogą obecnie jest dobrowolne podanie się do dymisji premiera Arsenija Jaceniuka i wzięcie odpowiedzialności przez prezydenta Petro Poroszenkę, za powołanie nowego rządu.

Na koniec kilka zdjęć:

Wczoraj w Doniecku miało miejsce oficjalne rozpoczęcie działalności operatora telefonii komórkowej „Feniks”.

Kijów- zakład produkcji wojskowej „Majak” opuściła pierwsza partia 12 sztuk nowych moździerzy kaliber 120 mm M120-15 „Mołot”. Moździerze te opracowane na zlecenie ukraińskiego MON mają być lepsze od dotychczas używanych moździerzy produkowanych jeszcze w czasach ZSRR.

I jeszcze kilka aktualnych filmów:

***

Pozdrawiam.

Reklamy

89 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 5.03.2016r.- 381 dzień od nowego rozejmu.

 1. Na Ukrainie objawił się kolejny „bojownik z korupcja”, tym razem jest nim były szef SBU Naliwajczenko, który rozpoczał organizowanie „ruchu antykorupcyjnego” (podobnie jak gubernator Odessy Saakaszwili). Dzisiaj w Kijowie odbył się kongres nowego ruchu w którym wzięli udział przedstawiciele róznych organizacji z całej Ukrainy, „weterani ATO”, przedstawiciele organizacji międzynarodowych. Poparcia ma udzielić także Julia Tymoszenko ze swoją partią ‚Batkiwszczyna”. Naliwajczenko oskarżył „otoczenie” Poroszenki o korupcję i zapowiedział przygotowanie do wcześniejszych wyborów parlamentarnych;
  http://ua-vestnik.com/politika/nalivajchenko-sobiraet-storonnikov-k-chemu-gotovitsya-eks-glava-sbu.html
  Ps. Pojawił się kolejny gracz przy stoliku „łajdackiego pokera” w którym stawka jest to co pozostało z Ukrainy…
  >http://previews.123rf.com/images/pzaxe/pzaxe1004/pzaxe100400178/6828814-Horrible-cardsharper-in-a-mask-the-skull-sitting-at-the-table-Stock-Photo.jpg

  Polubione przez 3 ludzi

 2. ‚Ukraińscy patrioci” zwołują kolejny „majdan” w Kijowie, tym razem w obronie „heroiny samostijnej’ Sawczenko. Akcja ma się odbyć 8 marca, własciciele sklepów, biura firm i siedziby banków powinny zawczasu zadbać o wzmocnienie ochrony oraz zabezpieczenie witryn i drzwi wejściowych, najlepiej pancernymi płytami…
  http://znaj.ua/news/politics/39307/savchenko-dopomozhe-lishe-svitovij-rezonans-aktivist.html

  Polubione przez 3 ludzi

 3. „Cichaczem” w nocy, z aresztu śledczego wypuszczono „rosyjską ochotniczkę” Anastazję Leonową, którą zatrzymano w Kijowie podczas akcji SBU przeciwko bandzie banderowskiego watażki „Leśnika” Olega Mużczila
  http://ua.korrespondent.net/ukraine/3638829-sbu-rosiianku-z-azova-vnochi-vypustiat-z-sizo
  Dla przypomnienia, „Leśnika” i jego bandę oskarżano o „zamachy terrorystyczne” oraz o to że są AGENTAMI ROSYJSKICH SPECSŁUŻB (!?), dlatego więc jak można jedną z „agentek” wypuszczać na wolność?! KTOŚ TU CHYBA ŁŻE W ŻYWE OCZY I CHYBA TO JEST SBU (co na to „redaktorzy” Kacewicz i Sakiewicz?)…

  Polubione przez 3 ludzi

 4. Były lider ‚Prawego Sektora” Dmytro Jarosz w wywiadzie dla ukraińskiego kanału ‚112.ua” przyznał że zimą 2014 roku wśród ‚aktywistów” na kijowskim Majdanie znajdowali się LUDZIE Z BRONIĄ, ale jednocześnie dodał ze „mieli oni zakaz użycia jej przeciwko funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa”…
  http://ua.korrespondent.net/ukraine/3638888-yarosh-pidtverdyv-naiavnist-zbroi-na-maidani
  I tak „sypie się” kolejna LEGENDA o kijowskim Majdanie, czyli o „bezbronnych majdaniarzach do których strzelał krwiożerczy Berkut”…

  Polubione przez 3 ludzi

 5. Według rosyjskich portali informacyjnych USA (dokładnie US Navy) przekazało 267 tys. dolarów na remont jednej ze szkół w obwodzie lwowskim w pobliżu poligonu wojskowego w Jaworowie, gdzie mają być „zakwaterowani” członkowie Sonderkommando „Azov”;
  https://russian.rt.com/article/152201
  Dla przypomnienia to sami Amerykanie (w tym kongresmeni) zwracali uwagę na powiazania członków Sonderkommando ‚Azov” (oficjalnie PUŁK MSW UKRAINY „AZOW”) z ruchami neonazistowskimi;
  http://www.bloombergview.com/articles/2015-06-12/ukraine-s-neo-nazis-won-t-get-u-s-money

  Polubione przez 3 ludzi

 6. Szef MSW Ukrainy Awakow w wywiadzie stwierdził ze Ilia Kiwa obecnie naczelnik wydziału d/s zwalczania narkotyków ukraińskiej policji zostanie poddany kolejnej ‚weryfikacji”;
  http://www.hromadske.tv/society/avakov-kiva-proide-pereatestatsiyu-koli-vinikne-ne/
  Dla przypomnienia, Kiwa to były członek ‚Prawego Sektora’, „weteran ATO” (w składzie tzw. batalionu „Połtawszczyzna”), a także osoba ze zdiagnozowaną SCHIZOFRENIĄ, która przyznała się publicznie że zażywała narkotyki, a która ostatnio ‚zasłynęła” z występu w programie „na żywo” w który pokazywano jak przygotowuje się tzw. twarde narkotyki…

  Polubione przez 2 ludzi

 7. Na „dobranoc” kilka linków:

  Banderowskie ścierwa ostrzeliwują Noworosję pociskami z podpisami:
  http://vk.com/brusek?w=wall274493429_32043%2Fall
  .http://cs633416.vk.me/v633416741/16a1c/Uy1LoPHH_Pk.jpg
  .http://cs633118.vk.me/v633118080/17908/QtQ9CdzfOzI.jpg
  .http://cs628321.vk.me/v628321444/31744/mYh4wg-htHs.jpg

  Z marzeń zostało malowanie patriotyczne:
  .http://cs7001.vk.me/v7001473/1bfd9/74TBD_IcGUc.jpg

  POLECAM!
  .https://youtu.be/g3QkWXe8C_Y
  !!!ШОК!!! Украинцы- Хотят в Европу, а получили- обрезанный болт в попу.

  Humanitarna pomoc dla Kijowa!
  .http://cs543105.vk.me/v543105224/a852/rMZLM1nQ6j8.jpg

  Koniec dekomunizacji? Okazało się że na to by zmieniać choćby nazwy ulic potrzebne są pieniądze! Dienieg niet! Leninów niet! Leniny na ulicach zostaną! No, chyba że Jewropa sypnie groszem?
  http://rusvesna.su/news/1457171721

  A Jewropa zatrudnia egzorcystów od ukrainśtwa!
  .http://cs631921.vk.me/v631921607/1658b/n5xMReQUKmw.jpg

  Zwycięstwo! Nakryto dwa tajne kasyna w Kijowie!
  http://nahnews.org/608221-sbu-razoblachila-v-kieve-dva-podpolnyx-kazino/

  .http://cs633616.vk.me/v633616420/1598e/vYBl6ni-jN4.jpg
  Janukowicz wróć! Juz nie ma co żreć!

  Dziewczyny armii LNR – polecam!:
  .https://youtu.be/a9tv_5ZpoXA

  Masowe represje w strefie okupowanej Donbasu nasilają się!
  Глава ДНР Александр Захарченко сообщил о том, что украинские оккупанты „закрыли” город Авдеевку, массовые репрессии продолжаются в Константиновке и других захваченных хунтой городах Донбасса. .https://youtu.be/fTe8_p2ki64

  Skandal i wstyd! Zatrzymanemu na chwilę obywatelowi Polski za znieszczenie pomnika generała Czernichowskiego są w Olsztynie zadecydował że wypłaci się odszkodowanie!
  http://www.tvc.ru/news/show/id/87932

  Podobno Wujo Sam ulitował się nad Krainą a raczej jej biednymi oligarchami i kapnie kroplówką w wysokości 250 mln usd
  http://vk.com/brusek?w=wall274493429_32032%2Fall

  Waszczykowski jedzie na Białoruś i nawet ma zamiar spotkać się z Polakami?
  http://www.kresy.pl/wydarzenia,polityka?zobacz/waszczykowski-spotka-sie-na-bialorusi-takze-z-miejscowymi-polakami

  Dobranoc!

  Polubione przez 2 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.