Wojna domowa na Ukrainie 15.04.2016r.-419 dzień od nowego rozejmu.


Awdiejewka- amerykańskie samochody opancerzone „Humvee” na wyposażeniu ukraińskiej 25 brygady powietrzno-desantowej.

Tak jak było zapowiadane wcześniej, ukraiński parlament przyjął wczoraj dymisję z funkcji premiera Arsenija Jaceniuka, który nie czekając na głosowania opuścił Wierchowną Radę mówiąc, że to dzięki jego rządom „Ukraina stała się silniejsza”.

A więc w czwartek dobiegła epoka rządów Arsenija Jaceniuka a rozpoczęła się era rządów dotychczasowego przewodniczącego Wierchownej Rady- Wołodymyra Hrojsmana.

Wołodymyr Hrojsman urodził się w 1978 roku w Winnicy w rodzinie żydowskiej, osiadłej w mieście od sześciu pokoleń. Jego ojciec, Borys (ur. 1946) był inżynierem, pracował w lokalnych zakładach radioelektronicznych, a od 1990 roku jest przedsiębiorcą; matka była nauczycielką.

Dwa lata później, mając szesnaście lat, wszedł do  kierownictwa firmy „Junost”, kontrolującej największy bazar w mieście, która należała do jego ojca.

Następnie do 2005 roku, pracował w różnych firmach, kiedy to zakończył działalność biznesową.  Do tego czasu był właścicielem lub współwłaścicielem ośmiu przedsiębiorstw o znaczeniu lokalnym (w tym bazaru, cementowni i wytwórni asfaltu). Po 2005 roku firmy te są kontrolowane przez członków jego rodziny (głównie ojca oraz prawdopodobnie żonę i brata). Hrojsman twierdzi, że od objęcia stanowiska mera nie zajmował się działalnością biznesową, jednak rodzina mogła wywierać wpływ na podejmowane przez niego decyzje i odnosić z nich korzyści.

W 2003 roku ukończył studia prawnicze na Międzyregionalnej Akademii Zarządzania Personelem, w 2010 roku – studia w zakresie zarządzania regionalnego na Narodowej Akademii Kierownictwa Państwowego przy Prezydencie Ukrainy.

W latach 2002–2005 radny miasta Winnicy, następnie p.o. mera, a w latach 2006–2014 mer Winnicy. Jako mer zdobył zaufanie obecnego prezydenta Ukrainy, Petra Poroszenki, właściciela zakładów cukierniczych w Winnicy.

W lutym 2014 roku, prawdopodobnie z inicjatywy Poroszenki, powołany został na stanowisko pierwszego wicepremiera oraz ministra rozwoju regionalnego w rządzie Arsenija Jaceniuka. Do jego obowiązków należały też m.in. działania „kryzysowe” (np. stał on na czele państwowej komisji ds. zbadania katastrofy Boeinga 777 w Donbasie w lipcu 2014 roku). Był  głównym przedstawicielem prezydenta Poroszenki w rządzie. W tym też czasie wstąpił do „Bloku Petra Poroszenki”.

W październiku 2014 roku zdobył mandat parlamentarny z listy „Bloku Petra Poroszenki” i – raczej nieoczekiwanie, gdyż był uważany za kandydata na następcę Jaceniuka – ustąpił z rządu, by 27 listopada 2014 roku objąć kierownictwo Wierchownej Rady. Także na tym stanowisku był przede wszystkim wykonawcą woli Petro Poroszenki.

Otwarcie deklaruje on narodowość żydowską, z niektórych jego wypowiedzi wynika jednak, że nie jest religijny. Jego żona, Ołena jest Ukrainką. Hrojsmanowie mają troje dzieci.

Po wczorajszych głosowaniach w Wierchownej Radzie jej nowym przewodniczącym został wybrany Andrij Parubij z „Frontu Ludowego”, którego liderem jest zdymisjonowany premier Arsenij Jaceniuk, natomiast nowym pierwszym zastępcą została Irina Heraszczenko z „Bloku Poroszenki”.

Jeśli chodzi o zmiany w składzie rządu, to doszło w nim do istotnych przetasowań. I tak: wszyscy  wicepremierzy oraz wielu ministrów zostało wymienionych. Pierwszym wicepremierem został mianowany Stephan Kubiw z „Bloku Petra Poroszenki”, który wcześniej był szefem Narodowego Banku Ukrainy oraz osiem lat prezesował „Kredobankowi” należącemu do grupy PKO BP.

Na wniosek prezydenta Poroszenki ministrowie MON i Spraw Zagranicznych pozostali bez zmian, czyli Stephan Półtorak i Pawło Klimkin.

Skład rządu jest owocem kompromisu: są w nim zarówno bliscy współpracownicy Jaceniuka (Arsen Awakow jako minister spraw wewnętrznych, Pawło Petrenko jako minister sprawiedliwości), jak i Petra Poroszenki- np. pozostawienie Jurij Steca jako ministra polityki informacyjnej oraz mianowanie  Aleksandra Daniluka jako ministra finansów- pełniącego dotychczas funkcję zastępcy szefa Administracji Prezydenta, który zastąpił wysoko ocenianą przez Zachód Natalię Jaresko, skonfliktowaną z Hrojsmanem.

Summa summarum formowanie nowej koalicji i rządu okazało się trudniejsze, niż przewidywano, a w toku tych rokowań prezydent Petro Poroszenko zagroził nawet przedterminowym rozwiązaniem parlamentu, co skutkowałoby wyborami w połowie czerwca. O ile porozumienie o równowadze wpływów w nowym gabinecie między „Blokiem Petra Poroszenki” a partią Jaceniuka „Frontem Ludowym” osiągnięto dość szybko, to nieoczekiwaną przeszkodą stał się spór między Poroszenką a Hrojsmanem, który nie chciał obecności w rządzie wiceprzewodniczącego Administracji Prezydenta, Witalija Kowalczuka, a także chciał obsadzić kilka resortów swoimi współpracownikami. Ostatecznie Hrojsman przeforsował swe postulaty.

Pomimo tej pozornej niezależności od Poroszenki nowo-mianowanego premiera Wołodymyra Hrojsmana jego wybór oznacza przejęcie de facto całości odpowiedzialności politycznej za państwo przez prezydenta. Jednak poparcie dla nowego rządu jest kruche.

Za nominacją Hrojsmana zagłosowało tylko 206 spośród 227 posłów dwupartyjnej koalicji – szczególnie niechętna nowemu premierowi jest formalnie wchodząca w skład frakcji prezydenckiej grupa deputowanych, jednoznacznie formułujących hasła proeuropejskie i antykorupcyjne- m.in. Mustafa Najem i Serhij Leszczenko, którzy uważają, że nowy premier jest nadmiernie zależny od prezydenta, co źle rokuje dalszemu procesowi reform.

Sprawa kruchego poparcia dla rządu Hrojsmana jest o tyle istotna, że uzyskał on większość parlamentarną tylko dzięki będącym formalnie w opozycji frakcjom oligarchicznym i deputowanym poza-frakcyjnym, w większości związanym przed rokiem 2014 z Wiktorem Janukowyczem. Będą oni głównym zapleczem głosów dla de facto mniejszościowej koalicji, co oznaczać  będzie konieczność ustępstw ze strony Poroszenki wobec ich interesów biznesowych,w efekcie źle rokując procesowi reform. Można więc oczekiwać, że wpływ grup oligarchicznych na państwo nie osłabnie, a może wzrosnąć. Przebieg debaty w dniu powołania nowego rządu wskazuje, że „Partia Radykalna” oraz „Batkiwszczyna” będą w zdecydowanej opozycji wobec niego, licząc na przedterminowe wybory parlamentarne. Jeśli zaś chodzi o ugrupowanie mera Lwowa- Andrija Sadowego- „Samopomoc”, to będzie ono głosowało według własnych priorytetów politycznych, a więc jego poparcie jest niepewne.

Dlatego też, wczorajsze zakończenie kryzysu rządowego nie usuwa jego głównych przyczyn. Nie należy więc sądzić, że proces reformowania kraju istotnie przyspieszy, a poziom prac ustawodawczych ulegnie teraz znaczącej poprawie. Jednak perspektywa przyśpieszonych wyborów parlamentarnych została tymczasowo oddalona. Z drugiej strony w razie ponownego paraliżu parlamentu znacznie silniejsze niż dotychczas będą oczekiwania i postulaty, by razem z przedterminowymi wyborami parlamentarnymi odbyły się przedterminowe wybory prezydenckie.

Tak więc wydaje się, że rząd Hrojsmana jest tylko rządem tymczasowym, po którym muszą nastąpić na Ukrainie znacznie głębsze zmiany lub państwo ulegnie całkowitemu demontażowi.

Na koniec jeszcze skład nowego rządu:

Первый вице-премьер – министр экономического развития – Степан Кубив,
Вице-премьер министр – Владимир Кихтион,
Вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции – Иванна Климпуш-Цинцадзе,
Вице-премьер – Павел Розенко,
Вице-премьер Вячеслав Кириленко,
Вице-премьер-министр – министр ЖКХ Геннадий Зубко,
Министр финансов – Александр Данилюк,
Министр Кабмина – Александр Саенко,
Министр обороны – Степан Полторак,
Министр иностранных дел Павел Климкин,
Министр внутренних дел – Арсен Аваков,
Министр юстиции – Павел Петренко,
Министр социальной политики Андрей Рева,
Министр экологии и природных ресурсов – Остап Семерак,
Министр агрополитики – Тарас Кутовой,
Министр информполитики – Юрий Стець,
Министр образования и науки Лилия Гриневич,
Министр молодежи и спорта – Игорь Жданов,
Министр культуры – Евгений Нищук,
Министр инфраструктуры – Владимир Омельян,
Министр по вопросам оккупированных территорий и временно перемещенных лиц – Вадим Черныш,
Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик

***

Na tym kończąc ten wstęp, przechodzę teraz do relacji z kolejnego dnia wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

Nadal wczoraj na linii frontu widoczny był wysoki poziom aktywności wojsk ukraińskich.

I tak już około godziny 17:00 słychać było odgłosy walk prowadzonych przy użyciu moździerzy, automatycznych wyrzutni granatów i broni ręcznej dochodzące z rejonu miejscowości Staromichaiłowka-Krasnogorowka-Trudowska. Tak samo słyszalna była praca broni lekkiej w rejonie miejscowości Piaski.

Kolejny już dzień, ukraińskie wojsko prowadziło ostrzał punktu kontrolnego znajdującego się w pobliżu miejscowości Jasinowata na drodze łączącej Donieck z Gorłówką. Ostrzal przy użyciu ciężkiej artylerii kaliber 122 mm oraz moździerzy kaliber 120 i 82 mm, ukraińskie wojsko prowadziło tam między godzinami 21:30 a 23:00.

Poza tym w rejonie frontu ługańskiego ukraińskie wojsko przeprowadziło wczoraj ostrzał przy użyciu automatycznej wyrzutni granatów okolic wsi Kalinowo. W wyniku tego ostrzału zginęło 4 a rannych zostało kolejnych 3 członków Milicji narodowej ŁRL.

Na tym samym odcinku frontu ukraińskie wojsko z kierunku miejscowości Popasnaja i Katerinowka  przy użyciu moździerzy kaliber 120 mm i wyrzutni pocisków przeciwpancernych ostrzelało teren wsi Mołodzieżnoje.

Ostrzał z automatycznych wyrzutni granatów przeprowadzono także z kierunku wsi Krimskoje w rejonie miejscowości Frunze.

Na koniec jeszcze komunikat służby prasowej ukraińskiego dowództwa wojskowego sił ATO w Donbasie na temat sytuacji na froncie w ciągu ostatniej doby:

***

Na koniec kilka zdjęć:

Śnieżne- ćwiczenia załóg ratunkowych w likwidacji sytuacji nadzwyczajnych zorganizowane przez Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych DRL.

 

I jeszcze kilka aktualnych filmów:

***

Pozdrawiam.

Reklamy

89 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 15.04.2016r.-419 dzień od nowego rozejmu.

 1. Na dobranoc takie OT z Łoneta z cyklu „A to Polska właśnie”

  Warto zapoznać się z historią obiektu lub chociaż poczytać komentarze – tam jest też o tym.
  http://wiadomosci.onet.pl/kraj/ministerstwo-skarbu-panstwa-chce-wydzierzawic-posiadlosc-nad-morzem-czarnym/vffr6e

  ~z-k do ~Maciek: Jak ktoś kiedyś objawi co do kogo w Polsce należy to się tylko zdziwisz jak niewiele nam zostało. Obiekt w Warnie dostali przed wojną od króla polscy lekarze za udział w opanowaniu zarazy w Bułgarii. Za PRL przejął to rząd na wczasy dla R-ki. Teraz R-ka (której podobno nie ma) może sobie wybrać ze światowej listy dowolną klinike na leczenie, uczelnię dla dzieci, a także dowolny obiekt na wypoczynek a podatnicy zapłacą. Zatem stary obiekt w Warnie już okrągłostołowym dostojnikom nie jest potrzebny. Na tej samej zasadzie zlikwidowano wszystkie ośrodki URM z Arłamowem włącznie. zwiń

  ~fdfd do ~Zdziwiona: Ten teren należy do Polski od dawna. Został podarowany Polsce w zamian za pomoc po trzęsieniu ziemi. I niestety teraz jest dalej od plaży. Wybudowano przed nim następny budynek, w linii prostej jest 30 metrów, ale trzeba iść dalej. Kiedyś było 30 metrów, w zasadzie 10 metrów od bramy do plaży.

  ~Jezus Akbar Hare Kriszna : Kościół to dostanie za symboliczną złotówkę i otworzy tam ośrodek uzdrowiskowo-odchudzający dla zmęczonych ciężką pracą biskupów.

  Polubione przez 2 ludzi

 2. Nowy Minister Ekologii i Zasobów Naturalnych Ukrainy Ostap Semerak chce przeprowadzać w tzw. strefie wykluczenia wokól elektrowni w Czarnobylu „eksperymenty techniczne i badania naukowe”. Co to mają być za eksperymenty i badania nie podał, ale przypomniał że odchodzący ze stanowiska premiera Jaceniuk, chciał z tzw. strefy wykluczenia’ stworzyć „obszar atrakcyjny dla inwestorów”…
  http://nahnews.org/705479-kakie-eksperimenty-zadumal-provodit-novyj-ministr-ekologii-v-chernobyle/

  Polubione przez 3 ludzi

 3. Gra o tron – nie wszystko chyba było?
  .https://pp.vk.me/c633131/v633131060/22f0e/1kLiCgMtu8Q.jpg
  .https://pp.vk.me/c633131/v633131060/22efa/jXN89qjXP64.jpg
  .https://pp.vk.me/c633131/v633131060/22f06/CQFZw_ZSne0.jpg
  .https://pp.vk.me/c633131/v633131060/22ef9/6dMX1EI_FcU.jpg

  To było ale nie wszyscy widzieli – „Aramis”
  .https://youtu.be/ZjybJHZpiN8

  Денис Сомов (Арамис)
  15.04.1980 – 11.02.2015
  Zdjęcia Grahama w linku
  https://vk.com/feed?w=wall262707630_249411

  „Polska pokazuje Rosji” Ciekawe podejście do tematu…
  https://arhano.ru/articles/polsha-pokazyvaet-rossii-primer-kak-nuzhno-otnositsya-k-svoemu-razedinennomu-narodu

  Szarij:
  http://sharij.net/51796
  США умалчивают, что Украина игнорирует Венский документ, – МИД РФ

  Waszykowskiemu już odbiło zupełnie!
  Глава МИД Польши: Россия – это экзистенциальная угроза для мира
  http://www.novorosinform.org/news/id/51129

  „Ukrainy nie da się wyleczyć” – zupełnie jak Waszczykowskiego
  http://antifashist.com/item/korotchenko-ukraina-obrechena-i-lechit-ee-kak-i-parubiya-bespolezno.html#ixzz45uboTW3H

  Dziś w Wiedniu spotkanie OBWE
  .https://youtu.be/l9s4gfTunNs

  Dlaczego ukry zamkneły przejscie graniczne w Stanicy Ługańskiej?
  .https://youtu.be/l9s4gfTunNs
  Военнослужащий Народной милиции ЛНР, блогер Сергей Василеский (Ватник) рассказал свою версию мотивов побудивших украинские власти закрыть последний пункт пропуска между Украиной и Луганской и Донецкой республиками в станице Луганская.
  http://anna-news.info/node/56691

  .https://pp.vk.me/c543105/v543105580/17d02/nMYH0gYjZYQ.jpg
  🙂

  Polubione przez 2 ludzi

 4. Na dobranoc nie mogło zabraknąc kolejnego błazna z „Cyrku zwanego Ukrainą”, czyli gubernatora Odessy Saakaszwilego, który ogłosił nie mniej ni więcej że odwołanie Jaceniuka ze stanowiska premiera to…skutek jego działań, czyli walki z korupcją…
  http://nahnews.org/706157-saakashvili-uveren-chto-yacenyuk-otstavilsya-iz-za-nego/
  Ps. I tak się „kijowska sfora” rzuciła na „krolika” i każdy szarpie w swoją stronę…

  Polubione przez 1 osoba

 5. Jest SUKCES! U-kraina zwiekszyła wyręb lasów w Karpatach!
  .https://pp.vk.me/c633131/v633131060/22f1e/J7hn5id-VzE.jpg
  Оказывается экономика Украины успешно развивается после Майдана. Особенно преуспели в вырубке леса в Карпатах. Это только официальные данные…
  Ну так: на сопылочки и трэмбиты

  Rosjanie odtajnili kolejna partie archiwów dotyczacych UPA
  https://vk.com/feed?w=wall219718347_42588
  .https://pp.vk.me/c615727/v615727393/729f/MWUAsCfgI-Q.jpg
  .https://pp.vk.me/c615727/v615727393/72ad/gSQz22r3L0E.jpg
  .https://pp.vk.me/c615727/v615727393/72b4/JuX3IYV95mE.jpg
  .https://pp.vk.me/c615727/v615727393/72a6/CcO2OGBWT_c.jpg

  Na dobranoc…
  .https://vimeo.com/162183431

  Polubione przez 2 ludzi

  • „U-kraina zwiekszyła wyręb lasów w Karpatach!”
   Przypomniał mi się stary dowcip.
   Jest konkurs drwali. Jeden zdecydowanie wygrywa.
   Dziennikarze pytają, gdzie się tego nauczył i gdzie trenował?
   – W Puszczy Sahara.
   – Jak to? Przecież tam jest pustynia!
   – Tera już pustynia.
   I tym optymistycznym akcentem, żegnam Państwa życząc dobrej nocy.

   Polubione przez 4 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.