AdNovum

Wojna domowa na Ukrainie 5.06.2016r.-470 dzień od nowego rozejmu.


Według ukraińskich źródeł, ten okręt podwodny wchodzi w skład sił zbrojnych floty morskiej Noworosji.

No i jeszcze szpionom ukraińskim udało się sfotografować z bliska „zielonych ludzików” w Doniecku.

Na wszystkich poligonach w kraju trwają ostatnie przygotowania do największego ćwiczenia międzynarodowego Anakonda16. Weźmie w nich udział 31 tysięcy żołnierzy z 19 krajów NATO oraz z 5 państw w ramach programu „Partnerstwo dla Pokoju”.

6 czerwca (poniedziałek) odbędzie się ceremonia rozpoczęcia ćwiczenia Anakonda-16.
 Anakonda-16 to największe w nowożytnej historii ćwiczenie Sił Zbrojnych RP. Z uwagi na jego rozmach nie mogłoby się ono odbyć bez udziału logistyków. Na toruński poligon dotarli już wszyscy ćwiczący żołnierze z 10 Brygady Logistycznej.

 

Informacje o ćwiczeniach Anakonda-16.
 
KIEROWNICTWO ĆWICZENIA:
DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH,

US ARMY EUROPE (USAREUR),

DOWÓDZTWO GENERALNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH,

POŁĄCZONE DOWÓDZTWO WOJSK LĄDOWYCH NATO W IZMIRZE (LANDCOM),

WIELONARODOWY KORPUS PÓŁNOC – WSCHÓD (MNC-NE).

KIEROWNIK ĆWICZENIA:

 gen. broni Marek Tomaszycki- dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA ĆWICZENIA

gen, brygady Sławomir Wojciechowski- zastępca dowódcy operacyjnego rodzajów sił zbrojnych.

KIEROWNIK ĆWICZENIA DS. WOJSK KOALICYJNYCH

gen. broni Frederic Benjamin (Ben) Hodges- dowódca wojsk lądowych w Europie.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA ĆWICZENIA DO DZIAŁAŃ TAKTYCZNYCH I OGNIOWYCH

gen. broni Mirosław Różański- dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych.

***

ANAKONDA-16 jest szóstą edycją ćwiczenia, trzecią w wymiarze międzynarodowym z udziałem przedstawicieli sił zbrojnych 24 państw sojuszniczych i partnerskich. Ćwiczenie jest najważniejszym przedsięwzięciem szkoleniowym SZ RP w 2016 r i prowadzone będzie w dniach 07-17 czerwca br.

Celem ćwiczenia jest zgrywanie narodowych i koalicyjnych dowództw oraz pododdziałów w ramach połączonej operacji obronnej w warunkach zagrożeń hybrydowych. Dodatkowym aspektem podlegającym weryfikacji i sprawdzaniu jest funkcjonowanie systemu i procedury realizacji zadań w ramach funkcji państwa gospodarza.

Ćwiczenie ANKODNA-16 powiązane będzie z realizacją szeregu krajowych przedsięwzięć szkoleniowych, z których ważnym elementem będzie Regionalne Ćwiczenie Obronne. Złożoność ćwiczenia ANAKODNA-16 wyraża się realizacją w jego ramach szeregu ćwiczeń Sił Powietrznych, Wojsk Specjalnych i Żandarmerii Wojskowej oraz ćwiczeń z zakresu reagowania kryzysowego. Na rozmach ćwiczenia mają wpływ także przedsięwzięcia szkoleniowe Sojuszu odbywające się w tej części Europy. Najważniejsze to: ćwiczenie SWIFT RESPONSE dotyczące międzykontynentalnego przerzutu strategiczny sił USA do Polski oraz SABRE STRIKE obejmujące przemieszczenie sił USA do krajów bałtyckich i prowadzenie operacji na ich terytorium. ANAKONDA-16 bezpośrednio poprzedzona będzie ćwiczeniem BRILIANT JUMP, będącym najistotniejszym w tym roku sprawdzianem Połączonych Sił Zadaniowych Bardzo Wysokiej Gotowości – VJTF (tak zwanej Szpicy NATO. Siły hiszpańskiego korpusu NATO, stanowiące trzon lądowego komponentu Szpicy NATO, zostaną przemieszczone do Polski i po zakończeniu ćwiczenia wezmą udział w ANAKONDZIE-16 jako siły międzynarodowe. Również w terminie ANAKONDY-16, Flota Uderzeniowa NATO przeprowadzi odrębne ćwiczenie sił morskich BALTOPS na akwenie Morza Bałtyckiego.

Przyjęty scenariusz ANAKONDY-16 jest narzędziem umożliwiającym sprawdzenie reakcji ćwiczących na całe spektrum wyzwań zidentyfikowanych w trwających współcześnie konfliktach, w tym odpowiedzi na zagrożenie hybrydowe. Pododdziały będą realizować szereg zadań, do których należą przede wszystkim: integracja taktyczna dowództw i wojsk w układzie międzynarodowym, kierowanie ogniem broni połączonych, ewakuacja medyczna, likwidacja skutków użycia broni masowego rażenia, realizacja zadań państwa-gospodarza oraz przemieszczenie i ruch wojsk na dużą odległość. W czasie ćwiczenia nastąpi również przekazania zadań między wybranymi stanowiskami dowodzenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i elementami struktur dowodzenia NATO. Mobilny element dowodzenia Dowództwa Komponentu Lądowego NATO przejmie zadania od Polskiego Dowództwa Komponentu Lądowego, a większość sił lądowych przejmie w podporządkowanie Wielonarodowy Korpus Północ-Wschód.

Ćwiczenie realizowane będzie w 7 głównych lokalizacjach w międzynarodowej strukturze dowodzenia. W czterech komponentach: lądowym, powietrznym, morskim i wojsk specjalnych, ćwiczyć będzie 31 000 żołnierzy, w tym ok. 12 000 żołnierzy polskich. Zaangażowane zasoby sprzętowe to 3000 różnego rodzaju pojazdów, 105 statków powietrznych oraz 12 okrętów marynarki wojennej.

W wymiarze międzynarodowym w ćwiczeniu ANAKONDA-16 udział wezmą żołnierze z dziewiętnastu państw członkowskich NATO i pięciu państw Partnerstwa dla Pokoju oraz dwóch elementów sojuszniczych struktur dowodzenia.

W ramach transparentności działań SZ RP i budowania środków zaufania ćwiczenie ANAKONDA-16 zostało zgłoszone do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).

Ćwiczenie pk. ANAKONDA-16 prowadzone jest w cyklu dwuletnim przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. We wcześniejszych edycjach w latach: 2006, 2008, 2010, 2012, 2014 wzięło udział blisko 50 tys. żołnierzy.

Wybrane epizody w ramach ćwiczenia Anakonda-16:

6 czerwca

uroczyste otwarcie ćwiczenia w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie,

7 czerwca

blisko 2 tysiące spadochroniarzy z Polski, USA i Wielkiej Brytanii przeprowadzi operację powietrzno-desantową w okolicach Torunia

8 czerwca

wielonarodowy batalion inżynieryjny wybuduje przeprawę na rzece Wisła, którą pokona ponad 300 pojazdów w drodze do krajów bałtyckich (w ramach ćwiczenia SABER STRIKE), miejscowość Chełmno

9 czerwca

ćwiczenia pododdziałów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej połączone ze strzelaniami na poligonie w Ustce

10 czerwca

pod osłoną ciemności polskie i amerykańscy wojska aeromobilne przeprowadzą szturm z wykorzystaniem 35 śmigłowców,

11 czerwca

pododdziały wojsk chemicznych oraz medyczne będą przeciwdziałać zagrożeniom związanym z użyciem broni masowego rażenia oraz prowadzić ewakuację brytyjski batalion wykona marsz pokonując przeprawę zbudowaną na rzece Odra w Białej Górze / k. Krosna Odrzańskiego

13 czerwca

wielonarodowy batalion inżynieryjny zaprezentuje swoje zdolności m. Chełmno

14 czerwca

Dzień Obserwatora w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie (uczestniczy korpus dyplomatyczny),

15 czerwca

po przekazaniu odpowiedzialności dla innej jednostki batalion zmotoryzowany wykona marsz pokonując przeprawę na Wiśle w okolicach Chełmna

16 czerwca

Dzień Dostojnych Gości w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim Pomorskie – Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko

17 czerwca

Ceremonia zakończenia ćwiczenia w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, gdzie będzie suty poczęstunek dla zaproszonych gości i dowództwa ćwiczeń.

 

http://anakonda.do.wp.mil.pl/pl/2.html

Tak przedstawia się sprawa rozpoczynających się już jutro ćwiczeń ANAKONDA-16 w wersji oficjalnej.

A co na to społeczność lokalna mieszkająca w terenach gdzie te ćwiczenia mają się odbywać?

TORUŃ:

Anakonda ma odbić ich most.

Choć zasadnicze ćwiczenia w Toruniu odbędą się we wtorek i środę, 7 i 8 czerwca, to już w poniedziałek, 6 czerwca, zaczną zjeżdżać wojska koalicji.

Tysiące żołnierzy, głównie polskich i amerykańskich, zjedzie do Torunia na ćwiczenia wojsk NATO pod nazwą Anakonda 16. Trzeba się liczyć z utrudnieniami w ruchu w mieście, ale zrekompensuje to widowiskowa akcja desantowa na nowym moście.

Pod tym miastem saperzy z Polski, Holandii i Wielkiej Brytanii w ciągu godziny zbudują most pontonowy przez Wisłę.

W czasie ćwiczeń przeprowadzonych zostanie kilka zrzutów spadochronowych nad toruńskim poligonem. Główny odbędzie się we wtorek, 7 czerwca, w godzinach 15-17.30. Zrzuty będą wykonywane z ponad 30 samolotów. Poza 2 tysiącami żołnierzy zrzucony zostanie także sprzęt bojowy – w tym haubice, pojazdy i tony zaopatrzenia. Jeszcze ciekawiej będzie nazajutrz, w środę, 8 czerwca.

Batalion nad Wisłą

„16. Batalion Powietrznodesantowy z Krakowa zajmie most gen. Elżbiety Zawackiej” – mówi prezydent Zaleski i dodaje, że przeprawa nie ucierpi podczas ćwiczeń.

Żołnierze zajmą most w godzinach 8.30-13. Siły NATO będą miały za cel odbicie obiektu po to, by mogły się przez niego przeprawić kolumny pancerne wojsk amerykańskich ze „strykerami”, czyli wozami opancerzonymi.

Aby można było przeprowadzić ćwiczenia na moście, konieczne będzie jego całkowite zamknięcie. W związku z tym wprowadzone zostaną czasowe zmiany w organizacji ruchu i objazdy.

Tranzyt skierowany zostanie na kilka godzin na autostradę A1. O zmianach kierowcy będą informowani poprzez stosowne oznakowanie, w tym interaktywne tablice informacyjne.

W samym Toruniu zmotoryzowani będą kierowani objazdem przez most im. Józefa Piłsudskiego.

„Poza zamknięciem mostu w zasadzie nic się nie zmieni”– mówi Marcin Kowallek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta.  „Utrzymane zostaną wszystkie zakazy, w tym zakaz wjazdu dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18 ton”.

W związku z zamknięciem mostu rondo na skrzyżowaniu ulicy Łódzkiej i trasy mostowej będzie otwarte, ale już dojazd w kierunku przeprawy – w kierunku ulicy Rypińskiej – będzie możliwy tylko częściowo. Dojedziemy tędy tylko do znajdujących się w tym rejonie posesji. Z kolei na placu Daszyńskiego zamknięty zostanie wjazd na most, a także tunel w kierunku ulicy Wschodniej.

Zamknięcie mostu wymusi zmianę tras linii autobusowych linii nr 19, 29 i 44. Objazdy wyznaczone zostały przez ulice w centrum miasta i stary most.

Ale co tam, że na dwa dni przez wiele godzin życie mieszkańców kilkuset-tysięcznego miasta i jego zachodnich przedmieść zostanie sparaliżowane, najważniejsze jest wojenne widowisko.

Wojenne widowisko

Utrudnienia spowodowane ćwiczeniami ma osłodzić wyjątkowe widowisko na moście. Będzie je można podziwiać z punktów widokowych.

Michał Zaleski, prezydent Torunia:
„Przez te dni nasze miasto stanie się punktem zainteresowania wszystkich zajmujących się teatrem wojny na świecie”– mówi prezydent Zaleski. „Kilkutysięczny desant, zajęcie mostu to na pewno wydarzenia warte obejrzenia, nie tylko przez zainteresowanych wojskowością, ale przez każdego„.

Dla widzów zostaną stworzone specjalne punkty – na dachu schronu, na wysokości stacji paliw Statoil przy Szosie Lubickiej, na wale wzdłuż ulicy Winnej oraz w odległości 250 m od tego wału.

http://nowosci.com.pl/355997,CWICZENIA-NATO-W-TORUNIU-Anakonda-odbije-nasz-most.html

CHEŁMNO KOMUNIKAT:

Szanowni Mieszkańcy Chełmna

W związku z realizacją epizodów ćwiczenia taktycznego z wojskami pk. ANAKONDA – 16, informujemy o możliwości wystąpienia utrudnień w ruchu drogowym w następujących terminach:
08 czerwca 2016 r., w godzinach 03:00 – 11:00
13 czerwca 2016 r., w godzinach 07:00 – 14:00
15 czerwca 2016 r., w godzinach 07:00 – 15:00

W dniach 08 i 15 czerwca odcinek drogi wojewódzkiej nr 245, GRUCZNO (zjazd z drogi krajowej nr 5) – KOSOWO – NIEDŹWIEDŹ – CHEŁMNO – (ul. Powiśle – lewy i prawy brzeg Wisły, ul. Nad Groblą – do skrzyżowania z drogą krajową nr 91), zostanie wyłączony z ruchu drogowego, z wyjątkiem ruchu lokalnego (docelowego) mieszkańców. Dopuszcza się również przerwy w lokalnym ruchu drogowym wymuszone sprawnym i bezpiecznym przemieszczeniem pojazdów wojskowych.

Dnia 13 czerwca 2016 r., w godzinach 07:00 – 14:00 ul. Powiśle oraz ul. Nad Groblą w Chełmnie zostaną całkowicie zamknięte dla ruchu publicznego.
W dniach 05-17.06.2016 r. utrudnienia w ruchu mogą wystąpić również w następujących lokalizacjach: ul. Kilińskiego, Łąkowa, Panieńska, Ogrodowa od gen. Jastrzębskiego oraz alternatywnie Danielewskiego i Toruńska.

Prosimy o wyrozumiałość oraz zwiększenie uwagi w związku z przemieszczeniem się znacznych ilości sprzętu wojskowego.

Ponadto informuję, że kierowanie ruchem na podanym odcinku prowadzić będzie Policja, Straż Miejska Chełmna, Żandarmeria Wojskowa oraz międzynarodowe pododdziały regulacji ruchu. Wszystkie przedstawione działania zostały uzgodnione z zarządcami dróg. Prosimy o stosowanie sie do poleceń funkcjonariuszy i żołnierzy kierujących ruchem.

BURMISTRZ CHEŁMNA
Mariusz Kędzierski

http://chelmno.com.pl/2016/utrudnienia-w-ruchu-podczas-cwiczen-anakonda-16/

USTKA:

http://www.gospodarkamorska.pl/article_thumb2/54148/780/520/1/anakonda.jpg?c=0,0,1024,683

W bieżącym tygodniu (30 maja – 3 czerwca), okręty 8. Flotylli Obrony Wybrzeża realizują zadania na morzu. Jest to ostatni etap przygotowań przed największym ćwiczeniem Polskich Sił Zbrojnych – ANAKONDA 16, które rozpocznie się w następnym tygodniu.

15 okrętów i jednostek pomocniczych 8. Flotylli Obrony Wybrzeża (zarówno ze Świnoujścia jak i z Gdyni), realizuje szkolenie na morzu według programu szkolenia do zadań O-2 oraz Z-1. Wśród przedsięwzięć realizowanych przez jednostki znajdują się m. in. pomiary pól magnetycznych kadłubów oraz pomiary batymetryczne dna morskiego. Okręty wykonywały zadania artyleryjskie, minowe i trałowe. Zabezpieczały także od strony morza strzelania rakietowe, które odbywały się na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce.

http://www.gospodarkamorska.pl/MW,Sluzby-Morskie/przygotowania-sil-8fow-do-cwiczenia-anakonda-16.html

RAJCZA:

Ćwiczenia „Anakonda 2016” – test syren

W dnia  od 7 do 9 czerwca będą organizowane ćwiczenia alarmowe. W ramach treningu emitowany będzie – dźwięk modułowy trwający trzy minuty – oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający odwołanie alarmu.

Całość informacji w załączeniu.

http://www.rajcza.pl/post/cwiczenia-anakonda-2016-test-syren,972.html

ŚLEMIEŃ:

http://www.slemien.pl/aktualnosci/400-cwiczenia-anakonda-16.html

RACIBORZ:

W dniach 7 – 9 czerwca Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenie „Anakonda 16”. Podczas ćwiczeń mogą zostać uruchomione syreny alarmowe.

Elementami przedsięwzięcia są epizody dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

Podczas ćwiczeń odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego mogą zostać uruchomione syreny alarmowe na zagrożonym terenie.

W ramach treningu emitowany będzie – dźwięk modulowany trwający trzy minuty – oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający odwołanie alarmu.”

Zgodnie z założeniami organizatora, pomimo całodobowego trybu ćwiczenia syreny nie będą uruchamiane w godzinach nocnych.

http://www.raciborz.com.pl/cwiczenia-anakonda-16-niebawem-w-raciborzu,46389.html

RYDUŁTOWY:

W DNIACH 7-9 czerwca 2016r. (termin zapasowy 10 czerwca) Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenie „Anakonda 16”, gdzie w trybie całodobowym odbędą się epizody RENEGADE – SAREX 16/I dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. Ośrodki Dowodzenia i Naprowadzania (ODN) będą emitować sygnały zgodne z trasą przelotu podejrzanego statku. Podczas ćwiczenia odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania podczas którego może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu.

http://www.rydultowy.pl/aktualnosc-582-test_systemu_ostrzegania_ludnosci_w.html

GMINA GIERAŁTOWICE:

http://gieraltowice.pl/3764/regionalne-cwiczenia-obronne-anakonda-16.html

GRÓJEC:

Jeden z naszych Czytelników poinformował nas o trwających właśnie przygotowaniach do ćwiczeń.

Bardzo prawdopodobnie, iż pod Grójcem zostanie rozlokowana jednostka radio-telegraficzna.

Worów to nie jedyne miejsce ćwiczeń wojsk NATO w powiecie grójeckim. Żołnierze będą też ćwiczyć w Nowym Mieście nad Pilicą.

http://www.grojec24.net/news-cwiczenia-nato-pod-grojcem,2690.html

GMINA OBROWO:

2016-06-04

Informujemy, że w dniach 7-9 czerwca br.(rezerwowy termin 10 czerwca) na terenie całego kraju odbędzie się całodobowe ćwiczenie ANAKONDA 16, w ramach którego w trybie całodobowym odbędą się epizody RENEGADE- SAREX 16/I.
Elementami przedsięwzięcia są zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. W związku z powyższym w tych dniach na terenie Gminy Obrowo mogą zostać uruchomione syreny alarmowe o sygnale modulowanym trzyminutowym oznaczającym wystąpienie zagrożenia, po pewnym czasie wystąpi sygnał ciągły również trzyminutowy oznaczający odwołanie alarmu. W/w dźwięki syren mogą również być emitowane w nocy.
W przypadku wystąpienia  prawdziwego zagrożenia należy zachować spokój , włączyć lokalną stację radiową lub telewizyjną nasłuchując komunikatów i postępując  zgodnie z  zawartymi tam poleceniami.  Proszę na bieżąco informować swoich bliskich, znajomych o usłyszeniu alarm.

http://obrowo.pl/cwiczenia-anakonda-16,2,pl,news,2,0,184.html

 

GMINA LUBOMIA:

http://lubomia.idcom-web.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/94021/krajowe_cwiczenia_anakonda_16

POŁCZYN ZDRÓJ:

Uprzejmie informuje, że w dniach 7-9 czerwca  br. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje ćwiczenie Anakonda 16. Jednym z elementów ćwiczenia jest epizod dotyczący naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek powietrzny.

Podczas ćwiczenia  wykorzystane zostaną systemy alarmowania ludności w wyżej wymienionych terminach, w tym  nadany zostanie sygnał alarmowy za pomocą  syreny dotyczący zagrożenia z powietrza.

OGŁOSZENIE ALARMU – dźwięk modulowany trwający trzy minuty oraz ODWOŁANIE ALARMU – dźwięk ciągły trwający trzy minuty.

http://www.polczyn-zdroj.pl/trening-systemu-alarmowania-i-ostrzegania-ludnosci-podczas-cwiczenia-anakonda-16/

LUBLIN:

 Legia Akademicka z Lublina jedzie na ćwiczenia wojskowe Anakonda 2016.

Zadanie nie jest łatwe. Lubelski pluton ma chronić sztab dowodzenia brygady zmechanizowanej.

– Jednostka będzie doskonalić swoje umiejętności na poligonie w Orzyszu, a nasz pluton ma za zadanie organizację i obsadzenie zewnętrznego pierścienia ochrony. Jako jedyna organizacja proobronna będziemy uczestniczyć przez tydzień w Anakondzie 2016 – mówi sierż. Damian Duda, rzecznik Legii Akademickiej.

Legia od dawna przygotowała się do tej operacji. – W skład naszego plutonu wchodzą członkowie oddziałów terenowych z UMCS, Lubelskiej Formacji Wilków, Jednostki Strzeleckiej Świdnik, XIV LO w Lublinie oraz ZS 3 Puławy – dodaje sierżant Duda (z tych Dudów?– dopisek mój).

Nie jest tajemnicą, że udział Legii Akademickiej i innych organizacji proobronnych w Anakondzie 2016, to przygotowanie do ról, jakie przewiduje dla nich koncepcja mającej powstać Obrony Terytorialnej. Na miejscu lubelski pluton otrzyma od wojska pojazdy oraz broń na ostrą amunicję.

Pluton zaprezentuje się już dziś o godz. 14 na dziedzińcu Zamku Lubelskiego. – Podczas uroczystości oficjalnie powołany zostanie Odział Terenowy LA UMCS – dodaje rzecznik. Legioniści wyruszą do Orzysza na Mazurach w niedzielę rano.

Fajne wakacje będą miały koleżanki i koledzy z LA z Lublina. Ciekawe czy udział w ćwiczeniach Anakonda 2016 zwalnia od udziału w sesji egzaminacyjnej?- komentarz mój.

http://www.dziennikwschodni.pl/lublin/legia-akademicka-z-lublina-jedzie-na-cwiczenia-wojskowe-anakonda-2016,n,1000181479.html

http://www.gazetawroclawska.pl/wiadomosci/a/anakonda-obce-wojska-cwicza-na-dolnym-slasku,10066012/

Czy jest taki drugi kraj na świecie, który zgodziłby się na przeprowadzenie na podobną skalę ćwiczeń wojskowych obcych sił zbrojnych?

No chyba, że Polska jest już traktowana jako kraj frontowy i wzt. prawa ludności do normalnego i spokojnego życia zostały zawieszone (tak jak już w części Konstytucja i prawa człowieka) w Polsce pod rządami PiS?

***

Na tym kończąc ten wstęp, przechodzę teraz do relacji z kolejnego dnia wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

U nas przygotowują się do rozpoczęcia wojny a w Donbasie do jej zakończenia.

Dzień wczorajszy był już drugim z kolei dniem, w ciągu którego nastąpiło dalsze uspokojenie sytuacji militarnej na linii frontu.

Pomimo tego ukraińscy żołnierze przeprowadzili w późnych godzinach nocnych (od 22:00 do 24:00) sporadyczny ostrzał przy użyciu moździerzy kaliber 120 i 82 mm celów znajdujących się na terytorium DRL w rejonie następujących miejscowości: obrzeża Doniecka, Jasinowata, Dokuczajewsk, Sachanka, Staromichajłowka, oraz punkt kontrolny Jasinowata.

Ostrzał prowadzony był z kierunku miejscowości: Awdiejewki, Nowotroiczk, Szirokina, Krasnogorowki i z szybu wentylacyjnego kopalni „Butowka”.

Komunikat biura prasowego ukraińskiego dowództwa wojskowego operacji ATO w Donbasie był za ostatnią dobę również lakoniczny i bardzo krótki:

Jak widać przegrana przez Kijów wojna w Donbasie wymusza szukanie przez jego zagranicznych mocodawców nowych punktów zapalnych.

I nie muszą się one koniecznie znajdywać na Ukrainie.

Na koniec tego wątku dwa krótkie dokumenty filmowe pokazujące życie mieszkańców wsi Aleksandrowki, która znajduje się w strefie buforowej w pobliżu linii frontu:

***

Prokuratura Generalna Ukrainy (PGU) wszczęła postępowanie karne wobec deputowanego Wierchownej Rady z ramienia „Bloku Petro Poroszenki” Aleksieja Gonczarenki.

PGU prowadzi swoje działania śledcze na podstawie z 2 części 110 i 161 artykułów Kodeksu Karnego Ukrainy:

„Sprawa toczy się o promowanie przez Gonczarenkę idei ‚ruskiego porządku’ w Odessie, spotykania się z opiekunami z FSB i prowadzenia wywrotowej anty-ukraińskiej działalności w ogóle”– wyjaśnił na swojej stronie w internecie na Facebooku deputowany z frakcji „Partii Radykalnej” Andriej Łozowoj.

https://web.facebook.com/Andriy.Lozovyi?_rdr

***

Na koniec kilka zdjęć:

Donieck dzielnica Kujbyszewska- jedna z restauracji zaprosiła dzieci z Domu Dziecka nr. 1 „Teremok” do wzięcia udziału w lekcji gotowania. Najsmaczniejsze były pizze wykonane w całości przez przyszłych donieckich kucharzy 🙂

Ukraińskie linie obrony i punkty oporu na odcinku Donieck-Gorłówka.

I jeszcze kilka aktualnych filmów:

 

Poniżej aktualne wieści z frontu:

***

Pozdrawiam.

Reklamy

109 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 5.06.2016r.-470 dzień od nowego rozejmu.

 1. Z życia ‚pomajdanowych elit” na Ukrainie, Aleksander Borowik deputowany rady miejskiej Odessy (onegdaj „wyniesiony” z sali obrad podobnie jak Jaceniuk), protegowany gubernatora Saakaszwilego, który wspierał go w wyborach na burmistrza miasta, zaprzeczył jakoby zawarł „małżeństwo ze swoim partnerem”. Stwierdził także że wbrew doniesieniom niektórych mediów, nie zamierza w najbliższym czasie „wyjść za mąż”…
  http://nahnews.org/791834-borovik-zaveril-chto-zamuzh-ne-vyxodil/

  Polubione przez 2 ludzi

 2. Na dobranoc lub dzień dobry – info jakie natrafiłem na temat Motoroli
  https://cont.ws/post/286878
  http://vk.com/brusek?w=wall274493429_40988%2Fall
  Моторола получил ранение – стали известны подробности

  Командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» вооруженных сил провозглашенной Донецкой народной республики Арсений Павлов (позывной „Моторола”) получил свое осколочное ранение в результате учений. Об этом порталу «Русская весна» сообщил военный корреспондент Сергей Макаренко. По его словам, причин для беспокойства нет.

  Как только информация о ранении Арсения Павлова (Моторолы) распространилась в СМИ, украинские патриоты возрадовались, уверяет журналист – видимо надеялись на менее благоприятный исход. Но после телефонного разговора с командиром «Спарты» Макаренко поспешил расстроить «национально озабоченных украинцев» – ничего серьезного не произошло, волноваться не стоит.

  «Причин для беспокойства нет. Пусть упоротые выдыхают», — добавил военкор.

  Напомним, ранее появилась информация, что Арсения Павлова экстренно доставили на операцию в Санкт-Петербург. У Моторолы диагностировали осколочное ранение левого глаза.

  W zasadzie to żadna informacja ale innej „niet”. Powtarza się że „ranne oko” i że kontuzja w wyniku „cwiczeń”.

  Polubione przez 2 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.

%d blogerów lubi to: