Wojna domowa na ukrainie 22.06.2016r.-487 dzień od nowego rozejmu.


Nawet osobisty doping na stadionie w  Marsylii prezydenta Ukrainy Petro Porosznki nie na wiele się zdał bo polska drużyna piłkarska rozgromiła drużynę ukraińską wynikiem 1:0.

„Nie szukamy konfrontacji z Rosją. Zimna wojna jest historią. Chcemy, aby tak było nadal. Działania, które podejmujemy, są defensywne i adekwatne” – oświadczył Jens Stoltenberg.

„Silna obrona, silne odstraszanie i zwartość NATO to najlepsze sposoby na zapobieżenie konfliktowi” – podkreślił Sekretarz  Generalny NATO Jens Stoltenberg, zapewniając, że sojusz północnoatlantycki równocześnie zabiega o polityczny dialog z Rosją.

Zaznaczył przy tym, że planowane wysłanie na flankę wschodnią czterech batalionów należy traktować jako „ograniczoną obecność wojskową”.

„Nie wysyłamy ich, by sprowokować konflikt, lecz by do niego nie dopuścić”– powiedział Jens Stoltenberg.

Działania sojuszu NATO „odpowiedzią na zachowanie Rosjan”.

„Nikt nie mówił o takiej obecności we wschodniej części Sojuszu, zanim Rosja nie zaanektowała nielegalnie Krymu i nie zdestabilizowała sytuacji, stosując militarną przemoc wobec Ukrainy” – uzasadnił Sekretarz Generalny NATO.

Jens Stoltenberg dodał, że kroki podejmowane przez Sojusz są „umiarkowane, odpowiedzialne i transparentne„, a więc jakiekolwiek „retorsje rosyjskie byłyby nieuzasadnione”.

Jego zdaniem uzgodnione działania nie naruszają porozumienia NATO-Rosja z 1997 roku. Natomiast zarzucił Rosji, że to ona złamała postanowienia tej umowy.

„Jedną z fundamentalnych zasad aktu założycielskiego jest poszanowanie suwerenności i terytorialnej integralności wszystkich państw. Rosja nie uszanowała terytorialnej integralności ani Gruzji, ani Ukrainy” – uzasadnił swoją opinię Jens Stoltenberg.

Zwrócił przy tym uwagę, że NATO jest „wspólnotą wartości, która opiera się na demokracji, wolności i praworządności”.

A jak ta „wspólnotą wartości, która opiera się na demokracji, wolności i praworządności” wygląda można przekonać się choćby po nie tak dawnej interwencji NATO w Jugosławii, w czasie której tylko w wyniku nalotów NATO na Serbię w 1999 roku zostało zabitych 2.000 osób (w tym prawie 90 dzieci) a około 6.000 zostało rannych.

Oprócz tych skutków, widzialnych i namacalnych, są również skutki niewidoczne.

Otóż w maju 1999 roku ONZ ukrył przed opinią publiczną raport Senegalczyka Bakary Kante, szefa pierwszej misji UNEP (United Nations Environment Programme) zajmującej się skutkami bombardowań Jugosławii dla środowiska naturalnego.

Powodem, dla którego NATO rozpoczęło misję militarną wobec Serbii było rzekome zapobieżenie katastrofy humanitarnej spowodowanej przez serbskie siły bezpieczeństwa w trakcie walk z uzbrojonymi Albańczykami (w opinii mediów zachodnich- bojownikami o wolność), tzn. separatystami i terrorystami mordującymi Serbów oraz pokojowo nastawionych rodaków w Kosowie i Metochii (pełna nazwa tej południowej serbskiej prowincji). Agresja militarna z udziałem 19 państw NATO trwała 78 dni – do 10 czerwca 1999 roku.

NATO rozpoczęło naloty przy użyciu ponad 450 samolotów, a pod koniec akcji w bombardowaniach brało udział około 1.200 maszyn. Dowódcy polityczni i wojskowy Sojuszu uważali, że Jugosławia skapituluje już po kilku dniach. Nie osiągając zamierzonego celu, NATO zwiększyło liczbę samolotów i ilość nalotów w celu zniszczenia zdolności bojowych Wojska Jugosławii (WJ) i zdemoralizowania mieszkańców. Dlatego też pod koniec bombardowań nasiliły się „przypadkowe” ataki na cele cywilne, nazywane przez oficjeli NATO skutkami ubocznymi.

Wykonano ponad 2.300 nalotów, których celem były setki obiektów. Zużyto około 28.000 jednostek amunicji i wystrzelono ponad 1.000 pocisków manewrujących „Tomahawk”. W czasie bombardowań zniszczono lub uszkodzono 25.000 obiektów, z czego ponad 1.000 cywilnych. Bombardowano obiekty przemysłowe (78), energetyczne (45), mosty, radio i TV przekaźniki, drogi i trakcje kolejowe, lotniska… Po stronie serbskiej zginęło około tysiąca żołnierzy i policjantów. Straty w cywilach wynosiły około 2.000 zabitych (w tym prawie 90 dzieci) i około 6.000 rannych.

Dopóki NATO na wszystkie strony rozgłaszał o swojej „interwencji humanitarnej”, wspominany na początku raport Senegalczyka Bakary Kante, szefa pierwszej misji UNEP– zajmującej się skutkami bombardowań Jugosławii dla środowiska naturalnego- mówił o katastrofie humanitarnej – ekologicznej będącej precedensem w historii Europy.

Raport ten dotyczył skutków użycia przez wojsko amerykańskiego do bombardowań Serii amunicji zawierającej ze zubożonym uranem. Według dostępnych informacji, NATO używało tego rodzaju amunicji zarówno w atakach na cele wojskowe, jak i cywilne, najczęściej na obszarze Kosowa oraz na południowym wschodzie Serbii.

Kante w swoim raporcie podkreśla, że użycie tego rodzaju amunicji wywołuje zgubne skutki dla ludzi, ponieważ oprócz ciężkich obrażeń fizycznych powoduje skażenie radiologiczne, tj. rakotwórcze. Radiologiczne i chemiczne skażenie „nie odróżnia” personel wojskowy używający pociski, cele, tereny, niewinnych cywilów, środki masowego przekazu, grupy wysłane, by udzielić różnego rodzaju pomocy, a skażenie nie zatrzymuje się przed szlabanami państwowymi i nie jest czasowo ograniczone. „Okres połowicznego rozpadu zubożonego uranu wynosi 4,5 miliardów lat” – stwierdza się w raporcie.

W ocenzurowanym raporcie stwierdza się również, że bombardowania NATO miały miejsce w czasie wysiewu roślin uprawnych o największym znaczeniu dla mieszkańców – kukurydzy, słonecznika, soi, buraków cukrowych i warzyw. Zrzucony zubożony uran wpłynął na jakość powietrza, gleby, wody, co wywoła zarówno długoterminowe, jak i krótkoterminowe skutki dla łańcucha pokarmowego.
Według amerykańskiego niezależnego dziennikarza Roberta Jamesa Parsonsa, dyrektor generalny UNEP Niemiec Klaus Töpfer, nakazał ukryć raport przed międzynarodową opinią publiczną.

Organizacja MTP (Military Toxic Project) domagała się od rządu USA zdjęcia klauzuli tajności z dokumentów o użyciu podczas bombardowań amunicji ze zubożonym uranem. Ta organizacja pozarządowa obliczyła, po otrzymaniu wymaganej dokumentacji 30 stycznia 2000 roku, że w czasie bombardowań zrzucono na Jugosławię 9,45 ton odpadu jądrowego.

Druga grupa z organizacji BTF (Balcan Task Force) wysłana przez UNEP do sporządzenia nowego raportu o skutkach bombardowań zubożonym uranem, na czele z Finem Peka Havisto, ujawniła w swoim raporcie, że na Jugosławię zrzucano „brudny” uran. Przez BTF przeprowadzona analiza 340 próbek gleby, wody itd. wykazała obecność cząsteczek transuranowych, takich jak U-236, jak również ślady plutonu. Obecność plutonu potwierdzono w dwóch laboratoriach – szwedzkim i szwajcarskim.

Głośno zrobiło się dopiero w 2001 roku, kiedy to na leukemię zmarło 7 Wochów, 5 Belgów, 2 Holendrów, 2 Hiszpanów, 1 Portugalczyk i 1 Czech. Wszyscy służyli w ramach kontyngentu NATO w Kosowie. Oprócz tego, leukemię stwierdzono u 30 żołnierzy włoskich, 8 Hiszpańskich, 4 Francuzów i 4 Belgów. Specjalna komisja ONZ potwierdziła, że wszyscy oni znajdowali się na terenie będącym wcześniej pod ostrzałem amerykańskiej amunicji ze zubożonym uranem. Do 2007 roku we Włoszech zmarło na raka 45 byłych żołnierzy z kontyngentu NATO w Kosowie.

W odniesieniu zaś do bombardowanej ludności cywilnej- prezes serbskiego Stowarzyszenia do Walki z Rakiem i autor książki „Zbrodnia w czasach wojny, ludobójstwo w czasach pokoju” prof. Slobodan Čikarić uważa, że na skutek zrzucenia na Serbię przynajmniej 10 ton zubożonego uranu zwiększyła się ilość zachorowań na raka wśród ludności cywilnej. Serbskie badania pokazały, że w okresie 2001 – 2008 liczba nowych zachorowań na raka zwiększała się o 2%, żeby w 2009 r., w porównaniu z 2008 r. była większa o 6%, a w 2010, w porównaniu z 2008 o 10%. Uważa on, że w 2014 roku liczba zachorowań wzrośnie do 40.000.

Od 2001 do 2010 roku liczba zachorowań na leukemię i chłoniaka zwiększyła się o 110%, a śmiertelność na te choroby o 180%. To znaczy, że rocznie notujemy wzrost zachorowań o 11%, a wzrost śmiertelności o 12% – dodaje Czikarić.

Onkolog prof. Miodrag Djordjević ostrzega, że po 2020 roku można spodziewać się 70.000 nowych zachorowań rocznie, z czego 40.000 chorych umrze pomimo leczenia. Warto przypomnieć, że NATO już kilka lat przed 1999 roku wykorzystywało amunicję ze zubożonym uranem na Bałkanach. Śmiercionośny uran był używany także podczas nalotów na serbską część Bośni i Hercegowiny w 1995 roku. Ze zbombardowanej wtedy miejscowości Hadżici do miejscowości Bratunac przesiedlono 3.500 Serbów. Z tej liczby w ciągu tylko 5 lat zmarło na raka aż 1.112 osób.

NATO przyznało się do użycia tego rodzaju amunicji, lecz cały czas utrzymuje, że zubożony uran jest nieszkodliwy i dlatego dekontaminacja skażonych terenów w Bośni i Serbii, która według szacunku Komisji ONZ z 2011 r. kosztowałaby kilka miliardów dolarów, nie jest potrzebna. Naukowcy w Serbii zadają sobie jeszcze jedno pytanie:

Czy katastrofa ekologiczna wywołana bombardowaniami była skutkiem ubocznym lub celem samym w sobie?

Tak więc już choćby na wykazanym wyżej przykładzie wojny z Jugosławią, w którą zaangażował się sojusz NATO, możemy się przekonać jak wygląda w praktyce ta „wspólnota wartości, która opiera się na demokracji, wolności i praworządności” paktu militarnego NATO.

Następnym dowodem na działania „praworządne” NATO jest choćby i to, że siły NATO nie mając zgody Rady Bezpieczeństwa ONZ na prowadzenie operacji militarnej na terenie Jugosławii jednak do niej doprowadziły. Uzasadnieniem dla tak rażącego złamania prawa międzynarodowego było powołanie się na dwa zapisy Karty Narodów Zjednoczonych, tj, art.2 p.4 i art.51. Tylko, że problem polega na tym, iż samo ONZ nie przyjęło takiej interpretacji i nie wydało zgody na działania wobec Jugosławii. W związku z tym mówi się, że operacja NATO „była nielegalna, ale legitymizowana”.

To określenie do złudzenia przypomina obecnie stosowaną narrację propagandową uzasadniającą podejmowanych w stosunku do Rosji posunięć militarnych, kiedy to twierdzi się, że „nie jest prowadzona żadna konfrontacja tylko działania wobec niej są defensywne”.

Fakty zaś wyglądają w ten sposób, że działania NATO wobec Jugosławii były nielegalne i zamiast uchronić przez negatywnymi skutkami wojny domowej ludność cywilną same do nich doprowadziły potęgując jeszcze bardziej problemy natury humanitarnej. Podobnie jest obecnie jeśli chodzi o Ukrainę, kiedy to kraje należące do NATO doprowadziły do obalenia tamtejszych legalnych władz, wywołując w ten sposób chaos i zaostrzenie sytuacji międzynarodowej, pogłębiając ją prowadzoną wojną ekonomiczną z Rosją, dzisiaj zaś rozpaczliwie krzyczą, że muszą same się bronić za pomocą odstraszania zagrożone agresywną polityką Rosji i pod tym pretekstem ściągają swoje wojska pod rosyjskie granice.

Czy więc ktoś pomny na doświadczenia jugosłowiańskie (i nie tylko) może uwierzyć w szczerość intencji Sekretarza Generalnego NATO o tym jakoby „sojusz NATO nie chciał konfrontacji z Rosją”?

Oraz i w takie twierdzenie, że „jedną z fundamentalnych zasad aktu założycielskiego jest poszanowanie suwerenności i terytorialnej integralności wszystkich państw” czemu właśnie ewidentnie NATO zaprzeczyło naruszając suwerenność i integralność terytorialną Jugosławii.

Tak więc zarzut, że „NATO wymachuje szabelką w kierunku Rosji” jest jak najbardziej słuszny, który zresztą potwierdza bardzo często i przy każdej możliwej okazji (a nawet i bez niej)- jastrząb nad jastrzębie- wśród szefów MON krajów członkowskich NATO, Antoni Macierewicz.

 

Myśl Polska, nr 19-20 (11-18.05.2014)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Operacja_Allied_Force

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozpad_Jugos%C5%82awii

http://www.nowastrategia.org.pl/operacja-reagowania-kryzysowego-nato-pod-kryptonimem-allied-force/

http://monde-diplomatique.pl/LMD37/index.php?id=0

***

Na tym kończąc ten wstęp, przechodzę teraz do relacji z kolejnego dnia wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

W ciągu ostatnich kilku dni sytuacja w pobliżu linii frontu w Donbasie ustabilizowała się na średnim poziomie natężenia działań militarnych.

I tak w dniu wczorajszym ukraińskie wojsko przy użyciu moździerzy kaliber 120 i 82 mm wystrzeliło łącznie na teren kontrolowany przez władze DRL 192 pociski.

Ostrzał prowadzony był głównie w godzinach nocnych pomiędzy 22:00 a 03:50 i objął obrzeża Gorłówki, w tym ponownie rejon wsi Zajcewo i rejon kopalń „Gagarina” i „6/7” oraz okolice Doniecka, a więc Żabiczewo i wschodnie przedpole Awdiejewki. A także Jasinowatą, Mineralnyje, Jelenowkę i Szirokino.

Poza tym doszło do wymiany ognia i lokalnych walk w rejonie Awdiejewki, Marinki, północnych obrzeży Gorłówki i Majorska oraz w Szirokino.

Ze swej strony służba prasowa ukraińskiego dowództwa wojskowego prowadzącego w Donbasie operację ATO wydała za ostatnią dobę komunikat, w którym poinformowano o wzroście incydentów zbrojnych sprowokowanych przez stronę prorosyjską:

Natomiast w internecie opublikowano dzisiaj informację o tym , że w wyniku ostatnich walk pod Awdiejewką zginęło 5 ukraińskich żołnierzy a 4 zostało rannych, zaś w rejonie punktu kontrolnego Jasinowata zostało rannych kolejnych 2 ukraińskich żołnierzy.

W tym samym czasie strona powstańcza nie zgłaszała żadnych strat po swojej stronie.

Na zakończenie tego wątku krótkie dwie relacje filmowe z Zajcewa k/Gorłówki:

***

Dekretem głowy DRL Aleksandra Zacharczenki wyznaczono nowy termin wyborów do władz samorządowych w republice na 24 lipca 2016 roku;

W Krywogorodzie ukraińska SB znalazła w lesie oto takie zabawki:

 

Na koniec kilka aktualnych filmów:

***

***

 

Pozdrawiam.

Reklamy

144 uwagi do wpisu “Wojna domowa na ukrainie 22.06.2016r.-487 dzień od nowego rozejmu.

 1. Zdrada! Na zdradę Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (PACE) pożalił się jeden z członków ukraińskiej delegacji z frakcji „Front Ludowy’, który napisał że „Europa sprzedała Ukrainę”, a w samym Zgromadzeniu Parlamentarnym istnieje silne „lobby prorosyjskie” które torpeduje wszystkie inicjatywy ukraińskie;
  http://obozrevatel.com/politics/70163-evropa-nas-prodala-v-ukrainskoj-delegatsii-vyistupili-protiv-chlenstva-v-pase.htm

  Polubione przez 4 ludzi

 2. No i doigrała się. Na oficjalnej stronie internetowej Prezydenta Ukrainy pojawiła się petycja nawołująca do tego by pozbawić Nadieżdę Sawczenko nadanego jej tytułu „Bohatera Ukrainy”. Petycja miała pojawić się po tym jak Sawczenko zapowiedziała ze chce przeprowadzić rozmowy z ‚separatystami” z Doniecka i Ługańska;
  http://nahnews.org/821253-doprygalas-poroshenko-potrebovali-lishit-savchenko-zvaniya-geroya-ukrainy/

  Polubione przez 5 ludzi

 3. Skandal w Kijowie? Dzisiaj w Kijowie miało dojść do spotkania „generalissimusa” Poroszenki z Sekretarza Stanu USA Victoria Nuland, jednak Poroszenko nie pojawił się, a w jego zastępstwie wystąpił wiceszef jego administracji. Nuland ma spotkać się także z członkami rządu oraz przedstawicielami frakcji parlamentarnych. Celem jej wizyty w Kijowie jest omówienie realizacji porozumień z Mińska, następnie ma udać się do Moskwy gdzie spotka się z doradca prezydenta Rosji Władysławem Surkowem;
  http://www.dialog.ua/news/89538_1466599424

  Polubione przez 4 ludzi

 4. Sad Arbitrażowy w Sztokholmie odrzucił pozew Litwy przeciwko rosyjskiemu ‚Gazpromowi” opiewający na 1,4 mld euro. Tyle bowiem według Litwinów miały wynosić „nadpłaty” za dostarczony przez rosyjski koncern gaz. Według sądu w Sztokholmie nie doszło do naruszenia żadnych umów przez rosyjski koncern. Minister Energetyki Litwy stwierdził ze jego kraj jest rozczarowany takim wyrokiem;
  http://www.rbc.ru/business/22/06/2016/576a8e869a79475568802bc5
  Ps. Karzełki sprowadzone na glebę…

  Polubione przez 5 ludzi

 5. News sportowy :

  Węgry – Portugalia 3 – 3 . 🙂 Brawo Węgrzy. Zwycięzca meczu Polska – Szwajcaria , zagra ze zwycięzcą meczu Portugalia – Chorwacja. 🙂 🙂 Ogólnie drabinka turniejowa , dla Chorwatów wymarzona.

  Polubione przez 4 ludzi

 6. „Generalissimus” Poroszenko już chyba trochę wytrzeźwiał bo podobno odbył telefoniczną rozmowę z kanclerz Merkel w sprawie postępów (a raczej ich braku) w wypełnianiu porozumień z Mińska;
  http://112.ua/politika/poroshenko-po-telefonu-obsudil-s-merkel-vypolnenie-minskih-soglasheniy-i-prodlenie-antirossiyskih-sankciy-320292.html
  Ps. Dla przypomnienia „generalissimus” nie pojawił się dzisiaj na spotkaniu z SAMĄ Victorią Nuland która „zaszczyciła” dzisiaj Kijów…

  Polubione przez 6 ludzi

 7. Artykuł o obecnym przestępczym półświatku Ukrainy, gdzie (O ZGROZO!) możemy wyczytać że „zamknięto przestępcom dostęp do Donbasu”(На Донбасс вход закрыт), gdzie miejscowe władze (czyli republik noworosyjskich) zrobiły „porządek” z nielegalnymi „biznesami”, a przestępcy z terytorium znajdujących się pod kontrolą Kijowa nie mogą pomóc „pobratymcom” z Donbasu „ponieważ ich władza nie działa na terenach kontrolowanych przez separatystów” (на сепаратистских территориях их власть не действует);
  http://strana.ua/articles/rassledovania/18729-vorovskoj-pasyans-kieva.html

  Polubione przez 7 ludzi

 8. Lider Republiki Donieckiej Aleksander Zacharczenko podczas dzisiejszej „gorącej linii” (w internecie) z mieszkańcami Kijowa, określił obecne władze w Kijowie jako „Bezpośrednich spadkobiercami niemieckich nazistów”;
  http://www.politnavigator.net/zakharchenko-nyneshnie-praviteli-kieva-pryamye-nasledniki-germanskikh-nacistov.html
  Stwierdził także że nowa Ukraina powinna być konfederacją stworzoną „oddolnie” na zasadach dobrowolności przez mieszkańców poszczególnych regionów w drodze referendów. Według niego taka Ukraina byłaby faktycznie państwem powołanym przez własnych mieszkańców, a nie jak obecna tworem stworzonym dzięki decyzji innych państw;
  http://www.politnavigator.net/zakharchenko-pereuchrezhdenie-konfederativnojj-ukrainy-budet-proiskhodit-snizu.html

  Polubione przez 5 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.