Wojna domowa na Ukrainie 10.08.2016r.- 536 dzień od nowego rozejmu.


W odpowiedzi na maciarewiczowko-pisowkie  Sturmabteilungen (czyli przekładając na nasze zmilitaryzowane oddziały Obrony Terytorialnej) rosyjski prezydent Władymir Putin powołał oddziały Gwardii Narodowej.

W dekrecie z kwietnia tego roku Władymir Putin, powołując Federalnej Służby Gwardii Narodowej (FSGN), zapoczątkował największe przemeblowanie rosyjskich struktur siłowych od 2003 roku. Zmiana ta nie oznacza utworzenia jeszcze jednej formacji zmilitaryzowanej, tylko powstanie spójnego systemu ochrony wewnętrznej

Dekret o FSGN wyjmuje z kompetencji MSW wojska wewnętrzne tego ministerstwa oraz takie formacje, jak OMON (Mobilne Oddziały Specjalnego Przeznaczenia) służący do tłumienia masowych niepokojów społecznych i SOBR  (Specjalne Oddziały Szybkiego Reagowania) powołane do walki ze zorganizowaną przestępczością i terroryzmem. Ponadto w gestię gwardii przechodzi przedsiębiorstwo ochronne MSW świadczące nieodpłatne usługi instytucjom i koncernom rządowym oraz odpłatne wszelkim innym zainteresowanym. W sumie daje to liczbę 430 tys. uzbrojonych żołnierzy i funkcjonariuszy wraz ze sprzętem zmechanizowanym, pancernym, artylerią i lotnictwem wsparcia, w jakie wyposażone były dotychczasowe wojska wewnętrzne.

Gwardia przejąć ma  także od MSW licencjonowanie broni palnej oraz działalności ochronnej, a tym samym kontrolę nad CZOP-ami, czyli prywatnymi firmami ochroniarskimi. A to podnosi faktyczną liczebność nowego systemu bezpieczeństwa, bowiem w CZOP-ach pracują kolejne trzy miliony uzbrojonych Rosjan. Jeśli dodać do tego nadzór Gwardii nad organizacjami kombatantów licznych wojen imperium i współczesnej Rosji, od Afganistanu aż po Donbas, liczba aktywnych i rezerwowych obrońców Kremla wychodzi na pułap czterech milionów osób. Zatem gwardia będzie formacją militarną, czterokrotnie większą niż oficjalne siły zbrojne.

Jak twierdzą rosyjscy eksperci, tylko byłe wojska wewnętrzne MSW stanowią jakościowy ekwiwalent sił lądowych, bowiem ich żołnierze tylko w nieznacznym procencie są rekrutowani z poboru, a zdecydowaną większość (ok. 90 proc.) stanowią żołnierze zawodowi. Są znacznie lepiej wyszkoleni i zmotywowani niż ich armijni koledzy, a przede wszystkim znacznie lepiej opłacani.

Zakładając, że cele powołania przez urzędującego obecnie na czele resortu Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza o powołaniu polskiego Wojska Obrony Terytorialnej są podobne jak utworzonej w Rosji Gwardii Narodowej, to skuteczność, ilość wojska i jego wyposażenie oraz (jak na razie) kompetencje są nieporównywalne.

Warto na koniec zastanowić się nad problemem, czy powołanie przez rosyjskiego prezydenta Gwardii Narodowej jest odpowiedzią na podobną inicjatywę szefa MON Antoniego Macierewicza, czy są to działania zupełnie od siebie niezależne?

Otóż formacje zbrojnie mające za zadanie obronę wewnętrzną państwa, nie są formacjami ofensywnymi. A więc mogą być wykorzystane do obrony własnego kraju jak i również w przypadku powstania sytuacji nadzwyczajnych takich jak np. zagrożenie spokoju społecznego w wyniku zamieszek, klęsk żywiołowych, czy też w szeroko rozumianym pojęciu przeciwdziałania wojnie hybrydowej i terroryzmowi.

W tym też rozumieniu zachodzi niebezpieczeństwo wykorzystania tych zmilitaryzowanych oddziałów w celach służących nie krajowi, ale obronie interesów danej grupy rządowej np. wobec swoich przeciwników politycznych czy też niezadowolonemu z rządów społeczeństwu.

Summa summarum,  tego typu jednostki obrony wewnętrznej służą wyłącznie do działań prowadzonych wewnątrz kraju, a więc  Macierewicz nie może ich tworzyć przeciwko Rosji, tak samo decyzje podejmowane w tym zakresie przez Rosję, nie są odpowiedzią na działania Macierewicza.

To są zupełnie niezależne od siebie dwa różne aspekty sprawy, które tylko przypadkowo (albo i nie) zbiegły się w jednym czasie.

Tak więc raczej można się bardziej spodziewać, że formacje takie będą wykorzystywane wyłącznie wewnątrz kraju, bo takie są ich zadania statutowe, wyszkolenie oraz uzbrojenie i przynależność terytorialna poszczególnych jednostek GN/OT, niż w celach ofensywnych. Natomiast w przypadku prowadzenia działań wojennych będą terytorialnie wspierać, na zapleczu, działania regularnych oddziałów różnych rodzajów sił zbrojnych.

W świetle powyższego decyzja Władymira Putina o powołaniu Gwardii narodowej wydaje się w pełni uzasadniona, natomiast z tego samego punktu odniesienia decyzja szefa polskiego MON, całkowicie nie. Wynika do z realnego zagrożenia agresywną polityką paktu NATO wobec Rosji i osaczania jej, zaś Polska nie ma żadnych zagrożeń zewnętrznych, tylko ewentualnie wewnętrzne. I wzt. nad tym należałoby się zastanowić: w jakim celu OT została powołana przez ministra Macierewicza?

A już najbardziej zagadkowa jest nie ujawniona koncepcja jej dalszego rozwoju, która nie wiadomo do jakiego ostatecznego celu ma prowadzić.

Jak sądzę, najprostszym wytłumaczeniem powołania WOT przez Antoniego Macierewicza jest ochrona interesów i bezpieczeństwa grupy sprawującej władzę przed spodziewanym buntem społecznym, który enigmatycznie określany jest przez nią mianem „wojny hybrydowej”. Tak więc obecnie nie będzie prowadziło się działań zbrojnych wobec zbuntowanego społeczeństwa tylko przeciwko „zielonym ludzikom” i „terrorystom”.

Na koniec jeszcze chciałbym, w świetle powyższego, zwrócić uwagę, że publikowanie w polskojęzycznych mediach alarmistycznych tekstów na temat tego jakoby Putin powołał Gwardię Narodową w odpowiedzi na działania Macierewicza, który ze swej strony rozpoczął proces odtwarzania Wojsk Obrony Terytorialnej, jest zwykła manipulacją, wpisującą się w retorykę prowadzonej obecnie propagandy wojennej. W tym przypadku mającej na celu pokazanie Putina jako dającego się sprowokować tyrana, a z drugiej strony jak bardzo działania podejmowane przez Macierewicza zaogniają stosunki polsko-rosyjskie. Oczywiście działania Macierewicza są prowokacyjne wobec Rosji i pogarszają relacje sąsiedzkie z tym krajem, ale w przypadku akurat tworzenia WOT, zarzut taki jest chybiony i ma na uwadze przysłonięcie prawdziwych celów przyświecających powołaniu tej formacji zmilitaryzowanej.

http://www.fakt.pl/facet/militaria/putin-powoluje-swoja-gwardie-w-ktorej-bedzie-340-zolnierzy/1754gvd

http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2016-04-06/rosja-gwardia-narodowa-czyli-armia-wewnetrzna-wkracza-do-gry

http://www.defence24.pl/341619,rosja-stworzyla-gwardie-narodowa

http://niezalezna.pl/84361-putin-tworzy-gwardie-narodowa-jej-szpicle-beda-dzialac-takze-poza-rosja

http://niezalezna.pl/84442-50-tysiecy-obroncow-ojczyzny-trzy-pierwsze-brygady-juz-za-kilka-miesiecy

http://www.defence24.pl/356641,rusza-budowa-obrony-terytorialnej-przelom-czy-pierwszy-krok-4-punkty

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojska_obrony_terytorialnej

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sturmabteilung

***

Na tym kończąc ten wstęp, przechodzę teraz do relacji z kolejnego dnia wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

W dniu wczorajszym ukraińscy żołnierze nadal prowadzili działania militarne przeciwko ludności zbuntowanego Donbasu.

I tak przy użyciu ciężkiej broni artyleryjskiej kaliber 122 mm, w godzinach od 21:00 do 02:00, Ukraińcy ostrzeliwali zachodnie obrzeża Doniecka, przemysłową dzielnicę w Jasinowatej oraz kilka miejscowości na południowym odcinku frontu: Komiternowo, Leńinsk i Sachankę. Łącznie na teren kontrolowany przez władze DRL spadło 76 pocisków kaliber 122 mm. W wyniku tego ostrzału została uszkodzona magistrala gazowa we wsi Trudowska odcinając dopływ gazu do dziesięciu gospodarstw domowych.

Poza tym ukraińscy żołnierze prowadzili także ostrzał przy użyciu moździerzy kaliber 120 i 82 mm. Łącznie w rejonie miejscowości Dokuczajewsk, Wasilewka, Zajcewa, Krasny Partizan, Gołmy i Sachanki, wystrzelono około 261 pocisków moździerzowych.

Walki trwały w rejonie przedpola wschodniego Awdiejewki, w okolicy Sachanki, na linii miejscowści Lebiedyńsk-Talakiwka oraz pod Swietłodarskiem.

Wczoraj w wyniku ostrzału przeprowadzonego przez ukraińskich żołnierzy z 10 samodzielnej brygady górskiej zginęło w dzielnicy Piotrowskiej doniecka dwoje cywilów:  60-letni  Majdienko Dmitrij i 55-letni Igor Glyzin.

Godzinę później, około 18:00, ukraiński snajper rozpoczął ostrzał punktu kontrolnego na drodze w okolicy Aleksandrówki, na zachód od Doniecka. Na szczęście nie było ofiar wśród ludzi.

Do podobnego zdarzenia doszło w rejonie punktu kontrolnego „Majorsk”, gdzie w wyniku ostrzału został uszkodzony samochód cywilny.

Natomiast w godzinach między 11:00, a 12:00, ukraińscy żołnierze prowadzili ostrzał z Żowanki w kierunku brygady remontującej sieć energetyczną doprowadzającą prąd do Gorłówki.

W związku z kolejnymi ofiarami śmiertelnymi spowodowanymi ostrzałem z kierunku pozycji ATO, przedstawiciel MON DRL Eduard Basurin przestrzegł, że milicja ludowa będzie podejmowała odpowiednie środki w odpowiedzi na takie zbrodnicze akcje.

Basurin zaapelował też do OBWE i innych międzynarodowych organizacji obrony prawa człowieka, aby w końcu doprowadziły do wstrzymania ostrzału terenu republiki donieckiej.

Na koniec tego wątku film dokumentujący przedwczorajszy ostrzał przez ukraińskich żołnierzy Stachanowa:

***

Deputowany ukraińskiej Wierchownej Rady, Anton Geraszczenko powiedział, że w najbliższym czasie nie należy się spodziewać rosyjskiego ataku na Ukrainę. Ujawnił też koncepcję strategii Putina, która wg. niego ma polegać na tym, że nastąpi transakcja Krym za Donbas, a więc Donbas zostaje na powrót przyłączony do Ukrainy, a za to Ukraina zrzeka się po wsze czasy prawa do Krymu (!?!).

Nie wiem co temu człowiekowi chodzi po głowie, ale Ukraina nigdy nie miała żadnych praw do Krymu, a jeśli chodzi o Donbas, to jego mieszkańcy zadecydują czy będą chcieli nadal żyć w granicach Ukrainy, czy też poza nimi.

A więc jak zwykle wielki „autorytet” ukraiński dzieli na niedźwiedziu skórę.

Na koniec kilka zdjęć:

Stachanow- skutki przedwczorajszego ostrzału przez ukraińskich żołnierzy.

I jeszcze kilka aktualnych filmów:

***

 

Pozdrawiam.

Reklamy

100 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 10.08.2016r.- 536 dzień od nowego rozejmu.

 1. Skandal w Akademii Morskiej Ukrainy w Odessie, z uczelni z powodu ‚niezdyscyplinowania, skłonności do kłamstwa oraz prostackiego zachowania” wyrzucony został jeden z ukraińskich kadetów z Krymu, który odmówił złożenia przysięgi na wiernośc Rosji, przez co na Ukrainie okrzykniety został „herojem”. Był także jednym z trzech ukraińskich kadetów których wysłano na ‚ekskluzywne” szkolenie do Wielkiej Brytanii;
  http://ru.tsn.ua/ukrayina/nahimovca-iz-kryma-kotoryy-otkazalsya-prisyagat-rossii-vygnali-s-odesskoy-morskoy-akademii-688235.html
  Świniołak zawsze świniołakiem zostanie, choćby nie wiadomo jak go „tresować” i „przyuczać”…

  Polubione przez 2 ludzi

 2. Żydobanderuch Matwiej Ganapolski w listopadzie zeszłego roku miał podczas udzielonego przez siebie wywiadu w stacji „NewsOne” opowiadać że Rosja nie potrzebnie trudzi sie przy budowie mostu łączącego Krym z terytorium, gdyż i tak zostanie on zniszczony „rękami ukraińskich patriotów-dywersantów”;
  http://www.politnavigator.net/pozdno-otpiratsya-terakty-v-krymu-anonsiroval-ganapolskijj-na-ukrainskom-tv.html

  Polubione przez 2 ludzi

  • O tym jak bardzo nas nie lubią przekonałem się będąc w tym roku we Francji na nartach 🙂 popiliśmy razem, pośpiewaliśmy i pobawiliśmy się setnie pomimo że byli to młodzi ludzie. Co nieco wiedzieli o złych relacjach z Polakami ale to raczej jak stwierdzili na poziomie rządowym, natomiast u nich nie ma tak wrogiej propagandy i szczucia przeciwko nam jak u nas. Była tam również grupa naszych „przyjaciół” z Litwy i mało co brakowało a francuska żandarmeria by nas rozdzielała. Co smutniejsze ta propaganda wrogości udziela się nawet dzieciom, które bawiąc się na podwórku krzyczały „zabić ruskiego”, a z nich wyrosną kiedyś dorośli ludzie.

   Polubione przez 7 ludzi

 3. w pozamainstreamowej prasie niemieckiej są opowieści o atakach na Krym. Miała to być grupa terrorystyczna, która została przechwycona oraz ostrzał wojsk rosyjskich na granicy z Krymem, w którym zginąło dwóch rosyjskich żołnierzy.

  Polubione przez 3 ludzi

  • No to niech się „ruskie” dalej cackają z banderlandem. Jak już pozwalają bezkarnie UPAińcom rosyjskich żołnierzy mordować, to b. krucho musi być z Federacją, że tylko jej „czekanie na Trumpa” zostało.
   Na szwabskim Łonecie chyba wczoraj ktoś wkleił fotografię cmentarza żołnierzy rosyjskich ubitych przez UPAińców, tuż przy granicy z UPAiną.

   Polubione przez 2 ludzi

 4. Tymczasem trwa „dyplomatyczna ofensywa” Rosji w rejonie „syryjskiego kotła”. Prezydent Putin spotkał się na Kremlu z prezydentem Armenii, z którym rozmawiał m.in. o swoich rozmowach z prezydentem Azerbejdżanu. „Armenia jest dla nas strategicznym partnerem w regionie Południowego Kaukazu” – podkreślił Prezydent Rosji;
  https://rg.ru/2016/08/10/putin-rasskazal-sargsianu-o-besede-s-alievym-v-baku.html

  Polubione przez 2 ludzi

 5. Witam i żegnam mówiąc dobranoc – choć wieści są niepokojące…

  Pojawiał się informacja o strzelaninie na przejściu granicznym:
  http://vk.com/feed?w=wall-108222294_100559
  СРОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ: Пользователи соцсетей сообщают о перестрелке на погранпереходе между Белгородской и Харьковской областями

  В соцсетях сообщают о перестрелке в районе КПП «Гоптовка» между Белгородской областью России и Харьковской областью Украины.

  «22:20. Харьковская обл. Перестрелка в районе с. Гоптовка (переход Харьковская — Белгородская обл.)», — говорится в сообщении.

  Также об этом сообщает сайт dnr24.com.
  http://dnr24.com/main/23729-soobschenie-ot-opolcheniya.html
  http://rusvesna.su/news/1470859297

  Tymczasem Pan Pogrebiński twierdzi że wydarzenia na Krymie świadczą że władze / Poroszenko/ straciły kontrolę nad siłami zbrojnymi / bandami/
  http://vk.com/brusek?w=wall274493429_47566%2Fall

  Inni piszą że atak terrorystów na Krym to przestepstwo międzynarodowe
  http://ria.ru/world/20160810/1474049907.html

  ukraińska bezczelność
  .http://cs626430.vk.me/v626430959/229f3/v943f0d-G-g.jpg

  Polubione przez 2 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.