Wojna domowa na Ukrainie 18.08.2016r.- 540 dzień od nowego rozejmu.


„Kiedy Polska zawiesiła mały ruch graniczny, strona ukraińska nie wystąpiła z zawieszeniem umowy, a strona rosyjska – tak. Podczas szczytu NATO strona rosyjska wypowiadała się agresywnie wobec Polski. Obwód królewiecki jest zmilitaryzowany, ostatnio zmienił się gubernator. Jest to człowiek z bliskiego otoczenia prezydenta Rosji, mówi się o nim ‚były ochroniarz Putina,”– szef MSWiA Mariusz Błaszczak wyjaśnił przyczyny nieprzywrócenia małego ruchu granicznego po między obwodem kaliningradzkim a Polską.

Według innej interpretacji przyczyny podawanej przez przedstawicieli MSWiA braku odwieszenie małego ruchu granicznego (MRG) z obwodem kaliningradzkim jest, jak to dyplomatycznie ujął wiceminister tego resortu Jarosław Zieliński mówiąc, że „nie ustały dotychczas obawy związane z naszym bezpieczeństwem”. Myśl tą rozwinął sam szef MSWiA Mariusz Błaszczak, który zapytany przez dziennikarzy o to, czy i kiedy będzie możliwe przywrócenie MRG z obwodem kaliningradzkim odpowiedział:

Wtedy, kiedy ustąpią te przyczyny, które są związane z bezpieczeństwem państwa polskiego. Wtedy możemy powrócić do małego ruchu granicznego

Dodał również, że ważna w tej sprawie jest reakcja drugiej strony:

Jest ona taka symboliczna, bo kiedy wstrzymaliśmy mały ruch graniczny na granicy z Ukrainą, to strona ukraińska nie wstrzymała tego ruchu, w sensie takim, że nie wydała takiej samej deklaracji. Strona rosyjska tak. Wszyscy doskonale pamiętamy te pogróżki, które były kierowane w stosunku do państw Sojuszu Północnoatlantyckiego wtedy, kiedy w Warszawie Sojusz podjął decyzję o tym, że na terenie Polski i krajów nadbałtyckich będą stacjonowały wojska amerykańskie” – uzasadniał Błaszczak.

„Kiedy mamy do wyboru sprawę dotyczącą bezpieczeństwa i korzyści gospodarczych, to jednak wybieramy bezpieczeństwo” – podkreślił zatroskany o nasze bezpieczeństwo minister Błaszczak.

Czyli wg. niego jak i rządu, MRG z obwodem kaliningradzkim „zagraża bezpieczeństwu państwa polskiego”. Co tylko dowodzi słabości państwa polskiego, jeśli ruch przygraniczny zagraża jego bezpieczeństwu.

Przypomnę, że MRG z Rosją i Ukrainą został zawieszony w dniu 4 lipca br. pod pretekstem odbywającego się szczytu NATO w Warszawie i Światowych Dni Młodzieży (ŚDM).

Oczywiście, po ustaniu zagrożeń wynikających z odbywających się dwóch ważnych imprez międzynarodowych w Polsce, MRG powinien zostać jak najszybciej przywrócony. I przywrócono go, ale tylko z Ukrainą, pogarszając tym samym stosunki z Rosją.

Tak więc tak szumnie zapowiadany- niecałe pięć lat temu- sukces polskiej dyplomacji po nawiązaniu ściślejszej współpracy z FR, co m.in. miało się objawiać wprowadzeniem MRG z obwodem kaliningradzkim, dziś przemienił się w  sromotną klęskę, szczególnie dla ludności zamieszkującej strefę przygraniczną.

W związku z rozwojem tak niekorzystnej dla regionu sytuacji,  zaniepokojony tym marszałek pomorski Mieczysław Struk wysłał w piątek pismo do szefów MSWiA oraz MSZ ws. ponownego przywrócenia małego ruchu granicznego z obwodem kaliningradzkim.:

„Z wielkim zdziwieniem i niepokojem przyjąłem decyzję o przedłużeniu zawieszenia małego ruchu granicznego z obwodem kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Decyzja ta była zaskoczeniem zarówno dla Samorządów Województw: Pomorskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego, jak i lokalnych samorządów obu regionów – objętych małym ruchem granicznym (…) Mamy dobrze rozwijające się lotnisko w Szymanach, w 2018 r. odbędą się Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w Rosji w tym także w Kaliningradzie, mówiło się, że można tutaj stworzyć hotelowo-gastronomiczną bazę dla gości z całej Europy. Na pewno blokowanie ruchu granicznego nie sprzyja perspektywom rozwoju gospodarczego, handlowego i turystycznego” – napisał w przekazanym mediom liście do obu ministrów marszałek pomorski.

List do szefa MSWiA z pytaniem o możliwość jak najszybszego uruchomienia małego ruchu z Rosją wysłał też marszałek warmińsko-mazurski Gustaw Brzezin.

Dodam, że w podobnym tonie wypowiada się marszałek pomorski Mieczysław Struk. Jego zdaniem znaczenie małego ruchu granicznego dla gospodarki Pomorza jest „nie do przecenienia”:

„Tylko w 2015 roku Rosjanie wydali ok. 286 mln zł w regionach objętych umową o małym ruchu granicznym”

W odpowiedzi na te listy i opinię szef MSWiA publicznie odpowiedział, że „jest zdziwiony postawą marszałka województwa pomorskiego, bo zdaje się, że wie, na pewno wie o tym, że w 2008 roku to Rosja Putina napadła na Gruzję, stosunkowo niedawno Rosja Putina napadła na Ukrainę, anektowała Krym, wciąż toczy się wojna w Donbasie. Taka jest postawa Rosji, a więc tu chodzi o względy bezpieczeństwa” 

Problem więc jest w tym, że marszałek województwa pomorskiego ma zupełnie inne informacje na temat sytuacji na Ukrainie i jeśli chodzi o Krym, bo jak wiadomo Krym sam się przyłączył,  po referendum ogłoszonym na ten temat, do Rosji, zaś jeśli chodzi o tą „wojnę w Donbasie” to nawet same władze w Kijowie oficjalnie zaprzeczają że tam jest jakaś wojna. Oczywiście trwa operacja antyterrorystyczna, przeciwko lokalnym terrorystom, którymi są co prawda wszyscy mieszkańcy tego regionu, ale wojny żadnej nie ma.

Albo więc Mariusz Błaszczak konfabuluje, uzasadniając wrogą politykę wobec Rosji prowadzoną przez jego ugrupowanie jakąś fikcyjną rzeczywistością, albo też odznacza się bardzo słabym poziomem wiedzy w tym temacie i wyjątkowo złą wolą. Bo prawda jest taka, że rząd PiS prowadzi wszelkimi możliwymi sposobami wobec Rosji bezpardonową wojnę i tak też jest to odbierane przez władze tego kraju i międzynarodową opinię publiczną.

Czego dowodzi również opinia wyrażona przez Katję Apanową- rosyjską dziennikarkę z Kaliningradu, która  w korespondencji z Polski napisała, że:

„To, że przywrócono ruch z Ukrainą, a z Kaliningradem nie…, to jest przykre. Czyli wcale nie chodziło o szczyt NATO i bezpieczeństwo papieża. Mam nadzieję, że to nie jest ostateczna decyzja. Przecież ruch bezwizowy to był projekt apolityczny, coś dla zwykłych ludzi”.

Ponadto Katja Apanowa zwróciła uwagę  na to, że przygraniczne regiony Polski więcej stracą niż obwód kaliningradzki.

„Po pierwsze, gdy spadł kurs rubla, wyjazdy na zakupy przestały być tak korzystne . Po drugie, wielu mieszkańców obwodu poza ‚kartoczkami’ małego ruchu granicznego ma także polskie wizy, dla nich granica się nie zamknęła. Po trzecie, branża turystyczna w obwodzie w ogóle tego nie poczuje, bo Polacy z zezwoleniami małego ruchu prawie w ogóle nie docierali do Kaliningradu, gdyż ich podróż kończyła się na przygranicznej stacji benzynowej. I to właśnie ci ludzie, którzy przez ostatnie cztery lata żyli z wyjazdów na rosyjskie stacje benzynowe, są teraz w najgorszej sytuacji”

I w tym jest właśnie istota całego problemu, że po pierwsze swoją decyzją o wstrzymaniu MRG, pod pretekstem szczytu NATO i ŚDM, z obwodem kaliningradzkim i nie przywróceniu go jak to ma miejsce wobec Ukrainy, polskie władze udowodniły swoją prawdziwą postawę wobec Rosji.

Dodać należy przy tym, że interes lokalnej społeczności wcale ich przy tym nie interesuje, bo najważniejsze są realizowane fobie polityczne rządzącego ugrupowania, czyli prezesa PiS i najbliższego jego otoczenia, czyli wojenka z Rosją, wpuszczenie obcych wojsk na naszą ziemię, budowa tarczy antyrakietowej skierowana przeciwko zagrożeniu irańskiemu oraz „dobra zmiana” jaką mają być liczne inicjatywy wyrzucania pieniędzy w błoto w postaci programów „+500” i zwiększenia bezpieczeństwa naszego kraju, co jak na razie objawia się organizowaniem bardzo kosztownych ćwiczeń, prowadzeniem równie kosztownych misji polskiego wojska za granicą- oczywiście w imię obcych interesów, jak i podwyżkami dla żołnierzy, a w przyszłości także zapowiedzianymi już potężnymi wydatkami na „modernizację” polskich sił zbrojnych.

I będzie ten program systematycznie wdrażany w życie, po mimo tego czy my go w tej postaci oczekiwaliśmy i chcemy.

http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/370893,sikorski-w-moskwie-podpisze-w-moskwie-umowe-o-malym-ruchu-granicznym.html

https://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/maly_ruch_graniczny/

https://www.wprost.pl/tylko-u-nas/532030/Polsko-rosyjska-wojna-handlowa-Przy-granicy-traca-wszyscy.html

***

Na tym kończąc ten wstęp, przechodzę teraz do relacji z kolejnego dnia wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

W dniu wczorajszym i w nocy sytuacja wzdłuż linii frontu w Donbasie nie uległa zmianie i nadal dochodziło tam do licznych naruszeń zawieszenia broni zawartych w umowie podpisanej w Mińsku. Praktycznie umowa ta przestała już funkcjonować i spełniać pokładane w niej nadzieje.

I tak, w godzinach pomiędzy 20:00, a 03:00, ukraińscy żołnierze przy użyciu ciężkiej artylerii kaliber 152 i 122 mm prowadzili ostrzał Jasinowatej i jej najbliższych okolic, w tym wsi Mineralnoje, Jakowlewki i dzielnicy przemysłowej. Przy użyciu tej samej broni ostrzelany został również Dokuczajewsk i jego okolice, Aleksandrówka na zachodnich obrzeżach Doniecka, dzielnica Piotrowska  i Jelienowka na południe od Doniecka. Łącznie w ostrzeliwanym rejonie spadło 113 pocisków kaliber 152 i 122 mm.

Poza użyciem haubic 152 i 122 mm, ukraińscy żołnierze do ostrzału terenów republiki donieckiej używali opancerzonych wozów bojowych, moździerzy kaliber 120 i 82 mm, granatników i ręcznej broni maszynowej.

Poza tym ostrzelane jeszcze zostały przy użyciu moździerzy kaliber 120 i 82 mm oraz broni lekkiej następujące miejscowości: Wasilewka koło Jasinowatej, Signalnoje koło Dokuczajewska i Zajcewo na północnych obrzeżach Gorłówki.

W Granitnoje na południowym odcinku frontu przedwczoraj wybuchł należący do ukraińskich sił zbrojnych duży magazyn z amunicją. Jak na razie nie ma informacji o stratach i ofiarach w sile żywej.

Ponadto ukraińskie wojsko ponownie uaktywniło się w rejonie frontu ługańskiego w wielu miejscach prowadząc tam ostrzał terytorium ŁRL oraz pozycji obronnych sił powstańczych, dochodziło tam również do walk.

I tak, w godzinach nocnych, ukraińscy żołnierze przy użyciu artylerii kaliber 152 mm ostrzelali miejscowość Stachanow, w wyniku czego na ulicy Kierczeńskiej nr. 43 została uszkodzona rura gazowa i linia energetyczna, zaś na tej samej ulicy pod nr. 35 został uszkodzony dom jednorodzinny. Linia energetyczna uszkodzona została również na skrzyżowaniu ulic Kerczeńskiej z Degtjariewa. Nie ma ofiar wśród ludności cywilnej.

Poza tym, ostrzelany został przy użyciu moździerzy kaliber 120 mm, rakiet przeciwpancernych i automatycznych wyrzutni granatów, rejon Pierwomajska i Kalinowa, zaś w rejonie pomnika Księcia Igora z kierunku Stanicy Ługańskiej ukraińscy żołnierze przeprowadzili z moździerzy kaliber 82 mm. Tu też nie odnotowano ofiar wśród ludności cywilnej.

Poniżej filmy przedstawiające skutki ostrzału prowadzonego przez ukraińską artylerię w rejonie dzielnicy Kirowskiej w Doniecku w nocy z 16 na 17 sierpnia oraz sutki ostrzału artyleryjskiego Dokuczajewska:

I jeszcze na koniec tego wątku krótki materiał filmowy na temat ostrzelania w nocy z 16 na 17 sierpnia przy użyciu rakiet „Grad” okolic Telmanowa:

 

***

 

Na koniec kilka aktualnych filmów:

***

 

 

Pozdrawiam.

Reklamy

118 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 18.08.2016r.- 540 dzień od nowego rozejmu.

 1. Jak „generalissimus” Poroszenko ‚walczy z państwem – agresorem’, czyli z Rosją;

  „W przeciągu 8 ostatnich miesiecy otwarto 14 nowych sklepów „Roshen”
  9-krotnie zwiększyły się zyski „Roshen”
  O 85 % zwiększyły się aktywa banku „generalissimusa” Poroszenki (Międzynarodowy Bank Inwestycyjny, MBI)
  500 ton cukierków na dobę, produkuje fabryka w rosyjskim Lipecku, która zatrudnia również 1500 Rosjan”…
  >https://www.youtube.com/watch?v=LGOwhDL7IHM

  Polubione przez 4 ludzi

 2. Kolejny sukces DRL dotyczy alpinizmu. Alpiniści z Gorłówki zdobyli Pik Lenina w Pamirze, umieszczając na szczycie m.in. flagę Republiki i Gorłówki.
  Nie jest to pierwsza flaga Republiki umieszczona na szczytach świata. Od czasu powstania Republiki alpiniści DRL zdobyli wiele szczytów na różnych kontynentach – Elbrus, Aconcagua, Kazbek w Gruzji, gdzie jednemu z bezimiennych szczytów nadano nazwę DRL.

  http://dan-news.info/obschestvo/gorlovskie-alpinisty-vodruzili-flag-dnr-na-odnu-iz-vysochajshix-tochek-byvshego-sssr-pik-lenina.html

  Polubione przez 3 ludzi

 3. Witam z doskoku i przyznaję ze nie czytałem co wyżej więc nic nie wklejam by sie nie powtarzać, ale zakładam że tego nie było?

  .https://pp.vk.me/c630517/v630517617/4b3aa/Vcg0OPmc7As.jpg

  .https://youtu.be/VHHCA-XkLF0
  Military Escalations in Ukraine

  Mapka:
  .https://pp.vk.me/c636517/v636517128/22c3f/A_l5bciOTas.jpg

  .http://cigr.net/glavnoe/26645-lenta-voennyh-sobytiy-v-novorossii-za-18082016.html
  Лента военных событий в Новороссии за 18.08.2016

  По мнению отставного аналитика польской разведывательной службы, украинское государство находится под угрозой краха.
  Dalej:
  https://vk.com/brusek?w=wall274493429_48389%2Fall

  Stare, ale warte przypomnienia! Czyli perełka fotograficzna!
  http://dawidhudziec.flog.pl/wpis/10220395/bogowie-wojny#w

  Mem bez komentarza
  .https://pp.vk.me/c628521/v628521426/490df/87WYN-n5-AM.jpg

  tak jak i to:
  .https://pp.vk.me/c629520/v629520196/13589/-dIJcPZmBF0.jpg

  Dobranoc!

  Polubione przez 1 osoba

 4. Holandia szykuje się do zniesienia sankcji przeciwko Rosji. Partia Wolności pod przywództwem Geerta Wildersa (trzecia siła polityczna w państwie) przygotowuje w Holandii referendum w sprawie opuszczenia UE, podobnie jak wcześniej Wlk. Brytania. Według Wildersa gdy Holandia opuści UE konieczna będzie poprawa stosunków z Rosją, w szczególności zniesienia antyrosyjskich sankcji (gospodarczych). Jak podkreślił również, to nie Bruksela powinna dyktować z jakim krajem można nawiązywać stosunki dyplomatyczne i gospodarcze , a z jakim nie oraz że „Przywrócenie związków z Rosja to priorytet dla kraju kupieckiego, jakim zawsze była Holandia”;
  http://izvestia.ru/news/627824

  Polubione przez 1 osoba

 5. Trwa samodestrukcja ukraińskiej gospodarki. Dzięki „sukcesowi” w postaci odcięcia sie od dostaw rosyjskiego gazu padają kolejne ukraińskie przedsiębiorstwa w Odessie. Tym razem spółka „Odessagaz”, zajmująca sie projektowaniem, budową i eksploatacją systemów zaopatrzenia w gaz w Odessie i obwodzie odeskim, ogłosiła że w związku ze spadkiem z zatrzymaniem produkcji w Zakładach Przyportowych w Odessie i nieplanowanym spadkiem transportu gazu ziemnego na terenie obwodu o 80%, znalazła się w „niezwykle trudnej sytuacji finansowej” i została zmuszona wysłać swoich pracowników na urlopy na czas nieokreślony;
  http://odgaz.odessa.ua/attention

  Polubione przez 3 ludzi

 6. Kolejny cios dla ukraińskiej gospodarki, tym razem dla rolnictwa. Ukraińscy inspektorzy służb sanitarnych którzy skontrolowali znajdujące się na Ukrainie uprawy jęczmienia, soi oraz kukurydzy (z których zbiory miały być sprzedawane do chin) stwierdzili ze są one zainfekowane chorobami i nie mogą zostać wyeksportowane do Chin. Jak stwierdzono w wydanym komunikacie, zaistniała sytuacja może doprowadzić do załamania się całego eksportu ukraińskiej kukurydzy nie tylko do Chin, ale także do innych państw azjatyckich;
  http://fdlx.com/business-ukraine/63716-ukrainskaya-kukuruza-zarazhena-zapreshhennymi-v-kitae-karantinnymi-zabolevaniyami.html

  Polubione przez 2 ludzi

 7. 17 sierpnia w Moskwie liderowi „opozycyjnej rosyjskiej” partii PARNAS Michaiłowi Kasjanowowi wręczono „symboliczną ukraińską wizę”;
  >https://www.youtube.com/watch?v=imD9hnxSL8E
  Akcja ma związek z „inicjatywą” partii PARNAS która chcąc prowadzic kampanię wyborcza na Krymie, zwróciła sie do władz w Kijowie (uznając tym samym że Krym jest w dalszym ciągu częścią Ukrainy) o wydanie jej członkom ukraińskich wiz. Co ciekawe władze w Kijowie nie wyszły na przeciw „rosyjskim liberastom” i zakazały im prowadzenia kampanii wyborczej na Krymie…
  http://ru.krymr.com/a/news/27931983.html
  Aj waj, co za kraj…
  >http://im8.kommersant.ru/Issues.photo/DAILY/2015/018/KMO_145100_00068_2_t218_213845.jpg

  Polubione przez 2 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.