Wojna domowa na Ukrainie 1.10.2016r. – 584 dzień od nowego rozejmu.


 

„Wiem, że ze strony USA jest jak największa gotowość i determinacja, żeby ich wojska – zarówno te w ramach ciężkiej brygady, która będzie stacjonować na terenie Polski, jak i te, które będą w bojowej grupie batalionowej i będą współdziałać z innymi wojskami natowskimi – jak najszybciej rozpoczęły rozmieszczenie na terenie Polski” – oświadczył Antoni Macierewicz po powrocie z dwudniowej wizyty w USA do Polski.

Program wizyty szefa MON w Stanach Zjednoczonych był bardzo napięty, i tak: jeszcze w czwartek, (29 września br.) minister Antoni Macierewicz spotkał się w Waszyngtonie z Johnem Lenczowskim, założycielem i prezesem Institute of World Politics oraz z Wessem Mitchellem, prezesem Center for European Policy Analysis.

Następnie w Missile Defence Agency (MDA)odbyło się spotkanie z wiceadmirałem Jamesem Syringiem, dyrektorem MDA. Rozmowy dotyczyły prac nad rozlokowaniem w Polsce elementów tarczy antyrakietowej i budowy bazy w Redzikowie. Poruszono także tematy zabezpieczenia i sposobów funkcjonowania poszczególnych elementów amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej, ze szczególnym uwzględnieniem systemu Patriot.

W dalszej części dnia, minister spotkał się z senatorem Johnem McCainem, przewodniczącym senackiej komisji ds. sił zbrojnych. Rozmowa dotyczyła głównie sytuacji na Ukrainie i możliwości jej zmiany w przyszłości, rozmieszczenia sił wysuniętej obecności NATO w Polsce i państwach bałtyckich, wojny w Syrii i ryzyka pojawienia się kolejnej fali migrantów. Obaj rozmówcy zgodzili się, że polityka Władymira Putina doprowadziła świat do największych napięć i najwyższego poziomu zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego od czasów zakończenia II wojny światowej.
Po południu w Nowym Jorku, Antoni Macierewicz złożył kwiaty na grobie płk. Ignacego Matuszewskiego i mjr. Henryka Floyara-Rajchmana oraz odwiedził nowojorski Instytut Piłsudskiego.

W piątek,  minister obrony narodowej Antoni Macierewicz spotkał się w Nowym Jorku z przedstawicielami Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej:

  „Nie ma słów podziękowania za tę pracę, jaką wykonaliście.  Najwyższy czas, żeby Polska zwróciła Wam chociaż w najdrobniejszej części to, co zrobiliście przez te dziesiątki lat dla Polski. (…) Dzięki temu, co tutaj zrobiliście, ile pamiątek i bogactwa tu zgromadziliście, świadczycie o polskim patriotyzmie.  (…) To bogactwo wymaga opieki i wsparcia. Trzeba pokazać je światu i obiecuję, że zrobimy wszystko, aby tak się stało. Jestem ogromnie wzruszony i wiem, że Polska Wam tego nie zapomni” – powiedział tam szef MON.

Dodam, że żadna z instytucji i organizacji, gdzie gościem był szef MON Antoni Macierewicz, nie odnotowała jego wizyty, uznając ją widocznie za mało ważną 🙂

Ostatnim punktem programu w USA, był udział szefa resortu obrony w konferencji na temat bezpieczeństwa organizowanej na Rutgers University w Nowym Brunszwiku. Podczas swojego wystąpienia szef MON wygłosił wykład, w którym odniósł się do uzgodnień, które zapadły na szczycie NATO w Warszawie, a które mają istotne znaczenie dla wzmocnienia nie tylko bezpieczeństwa Polski, ale całej flanki wschodniej, całego NATO. Minister podkreślał konieczność patrzenia na bezpieczeństwo przez pryzmat wielu płaszczyzn. Jak zaznaczył minister, aby zapewnić bezpieczeństwo, trzeba  „ponosić wysiłek we własnym  kraju, a także podejmować działania wspólnie z sojusznikami w celu przeciwdziałania zagrożeniom”.

Podczas tego spotkania Antoni Macierewicz wygłosił tam główne swoje przemówienie na konferencji na temat bezpieczeństwa narodowego.

Szef MON scharakteryzował najważniejsze zagrożenia, w których obliczu stoi Polska i świat. Zaliczył do nich m.in. ekstremizm islamski, rosyjską agresję oraz ekspansywną politykę Chin. Zwrócił też uwagę na pogorszenie sytuacji bezpieczeństwa na flance wschodniej.

Mówił o agresji Rosji na Ukrainę oraz niedawnym ataku bombowym wojsk Putina w Syrii. Wskazał na falę terroryzmu, z którym musiały się w ostatnim czasie zmagać Francja, Belgia i Niemcy. Zwrócił także uwagę na zagrożenia płynące z kryzysu związanego z falą imigracji, zalewającej przede wszystkim Stary Kontynent.

Powracając do znanej książki „Zderzenie cywilizacji” Samuela Huntingtona, przekonywał, że „zderzenie cywilizacji” staje się rzeczywistością.

Apelował o obronę systemu wartości europejskich, związanych z chrześcijaństwem. Podkreślił potrzebę zwiększenia wydatków na obronność i wywiązywania się z podjętych zobowiązań, a także aktywności i wsparcia terytoriów znajdujących się poza granicami NATO: „trzeba walczyć z wspólnym wrogiem, który zna nasze słabości”– domagał się Macierewicz.

Ponad to zasugerował, aby zastanowić się, czy katastrofa smoleńska, inwazja na Ukrainę czy też wojna w Gruzji nie są kolejnymi etapami dłuższego procesu. Zapowiedź utworzenia przez prezydenta Putina ministerstwa bezpieczeństwa państwowego traktował jako powrót do czasów KGB.

W tym kontekście ocenił, że dla wielu ludzi w Europie Środkowej i Wschodniej Ameryka jest wciąż symbolem wolności.

Szef MON mówił o polskiej drodze do wolności. Przypominał też o wysiłkach krajów Międzymorza oraz Grupy Wyszehradzkiej zmierzających do wzmocnienia regionu.

Podsumowując swoją wizytę w USA Antoni Macierewicz mówił m.in. o spotkaniu z agencji obrony przeciwrakietowej, której przewodniczy wiceadmirał James Syring. Nie chciał ujawniać szczegółów, ale określił je jako bardzo ważne”.

Jak dodał, na spotkaniu z przewodniczącym komisji ds. sił zbrojnych w amerykańskim Senacie Johnem McCainem podejmowane były inne kwestie:

„W zasadzie podczas dwóch spotkań rozmawialiśmy o sytuacji związanej z ich pracą w bazie w Radzikowie, w której Polska uczestniczy, i całym systemie antyrakietowym, skuteczności jego działania i wszystkim, co się z tym wiąże. Polska jest bardzo w to zaangażowana i będziemy w to zaangażowani, będziemy dotrzymywali naszych zobowiązań, bardzo jesteśmy tym zainteresowani” – powiedział Antoni  Macierewicz podczas konferencji dla prasy po sympozjum na Uniwersytecie w New Jersey.

Szef MON zapewniał przy tej okazji o wsparciu dla polskich zamierzeń i wysiłków na rzecz obrony rakietowej oraz obecności USA i NATO na wschodniej flance. Wyraził przy tym wdzięczność dla senatora McCaina za jego wysiłki w tych sprawach

Tą wizytę w sympozjum zorganizowanym przez Uniwersytet Stanowy Rutgersa w New Brunswick w stanie New Jersey, tym razem zauważyła i odnotowała- jak zwykle trzymająca rękę na pulsie, niezastąpiona niezależna.plhttp://niezalezna.pl/86765-minister-macierewicz-w-usa.

Wcześniej, przed wizytą Macierewicza w USA, wysłał on tam swojego przedstawiciela- podsekretarza stanu Tomasza Szatkowskiego, aby on jeszcze w środę (28.09 br.) wziął udział Forum organizowanym w Waszyngtonie przez Center for European Policy Analysis (CEPA) pod hasłem Saving the West: Priorities and Principles.”

Na Forum tym, gdzie poza przedstawicielem Polski uczestniczyli również mówcy z Czech, Litwy i Węgier, Tomasz Szatkowski list przesłanie od polskiego ministra MON Antoniego Macierewicza:

Tematy, które będziemy omawiać podczas 8. Forum CEPA zawsze były dla mnie ważne: czy to nasza współpraca regionalna ze szczególnym przykładem Grupy Wyszehradzkiej, zagrożenie ze strony Rosji, dezinformacja oraz demokracja i zachodnie wartości. We wprowadzeniu do programu naszej konferencji napisali Państwo, że Zachód stoi przed bezprecedensową serią wyzwań, wliczając ekstremizm islamski, rosyjski rewanżyzm, militarną ekspansję Chin, wzrost rywali gospodarczych na południu oraz wewnętrzną stagnację gospodarczą i przesilenia polityczne. To zdanie brzmi bardzo ‚huntingtońsko’, można je krótko podsumować jako ‚Zachód i reszta’. A tak się składa, że taki jest tytuł jednego z rozdziałów jego słynnego ‚Zderzenia cywilizacji’. Sama książka, przez jednych chwalona, krytykowana przez innych, powinna być przedmiotem starannych badań. Jeśli spojrzeć na to, co wydarzyło się na Majdanie w 2013 roku i na to, co się dzieje się do tej pory na Ukrainie zaatakowanej przez Rosję – to jest to zderzenie cywilizacji. Zachodnie aspiracje ukraińskiego społeczeństwa zostały skonfrontowane z brutalną siłą i wschodnią dyktaturą. Jeśli widzimy zawirowania społeczne w Europie Zachodniej związane z falą terroryzmu i kryzysu migracji – to jest to zderzenie cywilizacji. Jeżeli Center for European Policy Analysis organizuje forum zatytułowane ‚Ocalanie Zachodu – priorytety i zasady’, które pokrywa się z innym tytułem rozdziału w pracy Huntingtona ‚Postępujacy zmierzch Zachodu’, to wyraźnie wskazuje, że żyjemy w czasach, w których zderzenie cywilizacji staje rzeczywistością (…) W lipcu tego roku, podczas szczytu NATO w Warszawie, zrobiliśmy ważny krok na rzecz ochrony Europy i Zachodu poprzez ustanowienie wzmocnionej wysuniętej obecności na Wschodzie. Wkrótce będziemy wdrażać te decyzje i znacznie zwiększymy siłę naszego odstraszania. (…) Musimy być gotowi do walki w każdej chwili i wszędzie, w tym także w nowych obszarach, takich jak wojna cybernetyczna i informacyjna. Jak to ujął polityk brytyjski Lord Courtney of Penwith: ceną wolności jest wieczna czujność (…) dziś również Ukraina toczy wojnę w obronie cywilizacji zachodniej. W Gruzji nie ma dziś wojny, ale już w 2008 roku kraj ten stracił znaczną część swojego terytorium z powodu wyborów politycznych. Prowadzona wojna z barbarzyńskim państwem islamskim i  wysiłki na rzecz ustabilizowania sytuacji na Bliskim Wschodzie, aby zatrzymać wielkie migracje, jest również częścią tej walki. To samo odnosi się do Afganistanu. Jak widać,  musimy pozostać aktywni, również poza naszymi granicami (…) Mówiąc o ostatnich dwóch zagrożeniach związanych z terroryzmem islamskim i dżihadem, musimy poważnie przemyśleć rolę Rosji w tym zakresie. Najnowsze barbarzyńskie bombardowania Aleppo mogą tylko jeszcze bardziej zdestabilizować region i sprawiają, że katastrofa humanitarna w Syrii będzie jeszcze większa. (…) Wobec powyższego, myślę, że powinniśmy zadać sobie kolejne pytanie: czy jest możliwe, że Rosja obecnie wpływa lub może nawet tworzy radykalny islamski terroryzm i dżihadyzm? Odpowiedź na to pytanie może być fundamentalne dla przetrwania naszej cywilizacji”

W liście swym Macierewicz odniósł się także do sytuacji w Europie, a w szczególności do wzrostu ekstremalnych sił w Europie, zarówno prawicowych jak i lewicowych. Zwrócił uwagę przy tym, że wiele z nich powstało z powodu niepożądanych  zjawisk ekonomicznych i społecznych, które miały miejsce w ostatnich latach. To one stworzyły sytuację, w której wiele osób poczuło się oszukanych przez polityków i elity finansowe, które zubożały w czasie, kiedy wokół powstały wielkie fortuny lub po prostu poczuli, że ich interesy nie były reprezentowane w życiu politycznym. Jest to bardzo niebezpieczny mechanizm, który z czasem może prowadzić do wzrostu radykalizmu.  Dziś Europa Środkowo-Wschodnia, a w szczególności V4 (Grupa Wyszehradzka) może zaoferować unikalne doświadczenie w tej materii.  Stanowimy część Zachodu, a przy tym jesteśmy jeszcze bardzo mocno tradycyjnymi społeczeństwami. Ostatnio w Krynicy, premier Węgier Viktor Orban i przewodniczący rządzącej w Polsce partii Prawo i Sprawiedliwość Jarosław Kaczyński oświadczyli, że kraje Europy Środkowej powinny odbudować tę tradycyjną kulturę europejską.

Na zakończenie swego listu szef MON odniósł się do problemu wojskowej współpracy regionalnej:

Współpracujemy ściśle także z naszymi przyjaciółmi z trzech państw bałtyckich i Rumunii, w tym ponosząc wspólne wysiłki na rzecz budowy wzmocnionej wysuniętej obecności NATO na wschodniej flance. W związku z tym wspieramy Kanadę jako państwo ramowe na Łotwie i wzajemnie wspieramy się kontyngentami wojskowymi z Rumunią. Uczestniczymy także aktywnie w misjach Air Policing wspierających państw bałtyckie i właśnie zaczęliśmy udzielać takiego samego wsparcia Rumunii i Bułgarii. W maju tego roku, ministrowie  obrony  Grupy Wyszehradzkiej podpisali wspólną deklarację, która określa ramy współpracy wojskowej Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Jeden z zapisów przewiduje rotacyjną obecność sił zbrojnych V4 w krajach bałtyckich. (…) Cieszę się zatem, że na Forum tak dużo uwagi zostanie poświęcone Grupie Wyszehradzkiej. Jestem przekonany, że w działaniach na rzecz obrony cywilizacji Zachodu nasze cztery państwa, Republika Czech, Polska, Węgry i Słowacja, a także pozostałe kraje regionu, mogą odegrać wielką rolę

No to chyba już wiadomo co mu chodzi po głowie, a jak będzie to się dopiero okaże 🙂

 

https://www.iwp.edu/

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Institute_of_World_Politics

http://cepa.org/home

https://web.facebook.com/Center-for-European-Policy-Analysis-CEPA-306376806078617/?_rdr

https://en.wikipedia.org/wiki/Center_for_European_Policy_Analysis

https://www.mda.mil/

https://en.wikipedia.org/wiki/Missile_Defense_Agency

http://www.pilsudski.org/portal/pl/

https://en.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Pi%C5%82sudski_Institute_of_America

http://pava-swap.org/

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stowarzyszenie_Weteran%C3%B3w_Armii_Polskiej_w_Ameryce

https://twitter.com/MON_GOV_PL?ref_src=twsrc%5Etfw

***

Na tym kończąc ten bardzo przydługi- tym razem-wstęp, przechodzę teraz do relacji z kolejnego dnia wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

W dniu wczorajszym pomimo rozpoczęcia wycofywania sił i sprzętu w trzech miejscach pilotażowych frontu, ukraińscy żołnierze nadal nie przestrzegają warunków zawieszenia broni.

I tak, przy użyciu ciężkiej artylerii kaliber 122 mm oraz czołgów, wozów bojowych, moździerzy, granatników i ręcznych karabinów maszynowych,  ukraińscy żołnierze przeprowadzili w godzinach nocnych ostrzał dzielnicy przemysłowej na zachodnich obrzeżach miejscowości Jasiniowata. Łącznie podczas tego ostrzału spadło tam około 14 pocisków 122 mm.

Poza tym z rejonu donieckiego lotniska w nocy słychać było dość silne wybuchy i odgłosy toczących się tam walk. W rejonie miejscowości Szirokino doszło do wymiany ognia, poza bronią ręczną w użyciu był również moździerze kaliber 120 mm.

W pobliżu zachodnich obrzeży Jasinowatej toczyły się walki i dochodziło do wymiany ognia. Podobnie sytuacja wyglądała w rejonie mostu łączącego drogę z Ługańska do Stanicy Ługańskiej.

I jeszcze raport dobowy sporządzony przez biuro prasowe ukraińskiego dowództwa wojskowego prowadzącego tzw operację antyterrorystyczną (ATO) przeciwko ludności rosyjsko języcznej w Donbasie:

Na koniec tego wątku jeszcze krótka relacja filmowa z miejscowości Szirokino, leżącego na wschód od Mariupola:

I z ługańskiego odcina frontu:

***

 

Na koniec kilka zdjęć:

W Doniecku pod pomnikiem „Wyzwolicieli Donbasu” miała miejsce wczoraj przysięga na wierność ludzi Donbasu złożona przez kadetów Akademii Spraw Wewnętrznych DRL.

I jeszcze kilka aktualnych filmów:

***

 

Pozdrawiam.

Reklamy

109 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 1.10.2016r. – 584 dzień od nowego rozejmu.

  • To już pewnego rodzaju tradycja, kibice (nie mylić z kibolami) rożnych polskich drużyn cyklicznie pomagają naszym rodakom ze wschodu, nie tylko z Ukrainy. Całym sercem wspieram takie inicjatywy, jednak zastanawia mnie jedno.
   Czy naprawdę artykuły pierwszej potrzeby powinni dla rodaków ze wschodu powinni dostarczać wolontariusze z naszego kraju, a nie władze ,które nominalnie zarządzają tym terytorium?
   A jeśli te wyżej wspomniane władze nie pomagają, to dlaczego „NASZ” rząd zamiast wspierania pro-banderowskich ugrupowań, nie przekaże część środków na pomoc kresowiakom?

   Polubione przez 4 ludzi

 1. Zurab Alasania, ukraiński dziennikarz gruzińskiego pochodzenia i dyrektor Narodowej Telekompanii Ukrainy (NTKU), w wywiadzie udzielonym ukraińskiemu portalowi, wytłumaczył dlaczego konkurs Eurowizji-2017 odbedzie się ostatecznie w Kijowie, a nie w proponowanych wcześniej Charkowie, Dnieprze czy Odessie. Według niego władze Ukrainy (czyli Poroszenko) prócz Kijowa, nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa wykonawcom i widzom konkursu, czyli faktycznie mają kontroli nad tym co dzieje się w tych miastach;
  http://www.politnavigator.net/poroshenko-uzhe-ne-kontroliruet-odessu-dnepropetrovsk-i-kharkov.html

  Polubione przez 4 ludzi

 2. Już nie tylko Henzel

  http://wiadomosci.onet.pl/swiat/donbas-ksztalci-pelnowartosciowego-obywatela/51s8t9

  I oczywiście komentarze:

  ~Józek : Panie Kaszuwara, jedź pan do szkoły w Bartoszycach, gdzie dzieci uczą się z podręcznika „Bandera i ja” przysłanego z Ukrainy dla nauki ukraińskich dzieci mieszkających w Polsce. Tam przeczytaj pan , jak Ukraińcy plują na Polskę i implantują to plucie w Polsce. A nasze władze ani mru-mru. Nasze władze w tym czasie krytykują ludzi w Donbasie, którzy nie chcą, aby rządzili niemi banderowcy. To moze zamienimy od razu nasz kraj w Banderstan?

  ~Oktawia : Doniecka Republika Ludowa chyba nie miała innego wyboru, jak wprowadzenie własnego systemu szkolnictwa i wpajanie swoim dzieciom innych wartości, niż wpajane są dzieciom na obecnej Ukrainie. Uważam, że wpajanie kłamstw ukraińskim dzieciom na temat Bandery, Suchewycza i UPA wyrządzi im ogromną krzywdę i w przyszłości podważy zaufanie do do własnej historii. Nie da się ukryć prawdy o ludobójstwie dokonanym przez tych „bohaterów” w latach czterdziestych. Jeśli nawet Polska przemilczy albo zakłamie ten temat, to świat o tym pamięta istnieje bardzo dużo książek (nie tylko w Polsce) na ten temat pisanych bezpośrednio po wojnie i młodzi Ukraińcy prędzej czy później będą musieli zderzyć się z prawdą.

  ~Oktawia : ” …..Dziś jego (Lenina) pomnik nadal stoi w samym centrum Doniecka…..”. I co z tego? Stoi, bo to ich historia. Można byłoby niepokoić się, gdyby teraz zaczęli stawiać pomniki Lenina. Ten „wiecznie żywy” Lenin, co tam stoi, rewolucji im już nie zrobi, ustroju nie zmieni, więc niech sobie nadal stoi. Gdyby tak przed wiekami likwidowano pomniki z przeszłości, to dziś nie oglądalibyśmy piramid egipskich.

  Polubione przez 5 ludzi

 3. Witam przed północą. Nie doczytałem jeszcze co Państwo wpisali i zakładam że się nie powtarzam zbytnio…

  Na dobranoc kilka linków:

  Taka infografika dotyczaca „Mińska-2”
  .https://ria.ru/infografika/20160211/1368705178.html

  Colonel o dzisiejszych walkach o bombardowaniu DNR z mapką i filmami
  http://colonelcassad.livejournal.com/2987681.html

  Colonel o sytuacji w DNR i LNR
  http://colonelcassad.livejournal.com/2987229.html

  W DNR informują że podobno ukry nie dostały rozkazu by się wycofać zgodnie z umową
  : https://russian.rt.com/article/323800

  Ukraińscy terroryści bombardowali LNR nawet w czasie wizysty szefa misji OBWE
  http://nahnews.org/936113-siloviki-obstrelivali-lnr-dazhe-vo-vremya-vizita-zamglavy-obse/

  I jeszcze ciekawy jego tekst o siłach zbrojnych ukrów
  http://colonelcassad.livejournal.com/2987371.html

  O zbrodni w Babim Jarze
  http://antifashist.com/item/babij-yar-v-letopisyah-oun-evreev-kaznili-ukrainskie-policai-luchshie-syny-svoego-naroda.html

  Świadek tragedii opowiada:
  Михайло Сидько, очевидець трагедії, про загибель своєї сім’ї в Бабиному Яру .https://www.youtube.com/watch?v=GCpx5DufrOs у Шустера в программе. Бандерье в ауте.

  Ilość gwałtów na UPAdlinie wzrosła w ciągu roku o 80%
  http://www.politnavigator.net/chislo-iznasilovanijj-na-ukraine-za-god-vyroslo-na-80.html

  O Gustliku z linkami na fragmenty „Czterech Pancernych”
  https://vk.com/brusek?w=wall274493429_52413%2Fall

  „Strat nie ma”. DO Charkowa przywieźli kolejną partię rannych
  http://nahnews.org/935840-poter-net-v-xarkov-privezli-shesteryx-postradavshix-bojcov-ato/

  O tranzycie gazu przez UPAdłą. KONIEC marzeń!
  http://antifashist.com/item/tranzitnyj-potencial-ukrainy-rekviem-po-mechte.html

  Trawają prace nad obejściem Krainy przez rosyjską kolej
  .https://youtu.be/SScV0wC8vyM
  .https://youtu.be/EYH4YSmtT7M

  O książkach które rząd UPAdliny przysyła do szkół w Polsce. Trwa banderyzacja Polski!
  https://ria.ru/accents/20160928/1478055926.html
  https://vk.com/feed?w=wall-94269450_301768

  .https://youtu.be/gMH5Iaw15iU
  Украинский эксперт-школьник предлагает отключить России газ. У нас тоже все

  W Belgii pokazano zdjęcia z Donbasu
  .https://youtu.be/UdLk48sRHXo

  70 lat temu zakończył prace Trybunał Norymberski
  https://ria.ru/analytics/20161001/1478241611.html

  Trochę wcześniej i plus jeden dzień było Monachium…
  http://foto-history.livejournal.com/9918223.html?utm_source=vksharing&utm_medium=social

  DOBRANOC!

  Polubione przez 4 ludzi

 4. Kolejny „polski” BANDEROFIL się ujawnił, czyli niejaki prezes „Fundacji Wolność i Demokracja” Robert Czyżewski;
  http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/prezes-fundacji-wolnosc-i-demokracja-moze-polacy-powinni-odpuscic-ws-pomnikow-bandery-video
  I jeszcze jedno, wielokrotnie na tym portalu ostrzegaliśmy przed tzw. portalem „Kresy24” i jego „krecią” , proukraińską (a właściwie probanderowską) postawą;
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Kresy24.pl
  Cytat „Kresy24.pl – portal informacyjny prowadzony przez organizację pozarządową „Fundacja Wolność i Demokracja””…

  Polubione przez 3 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.