Wojna domowa na Ukrainie 9.10.2016r.- 592 dzień od nowego rozejmu.


„Będziemy dążyli do jak najszybszego rozwiązania tego problemu z punktu widzenia potrzeb armii polskiej i polskiego przemysłu zbrojeniowego, dążąc do zawarcia umów, które pozwolą jak najszybciej wyposażyć polską armię w niezbędne helikoptery wielozadaniowe”- powiedział na wczorajszej konferencji prasowej szef MON Antoni Macierewicz.

W sobotę, w  siedzibie MON w Warszawie,  odbyła się wspólna konferencja prasowa ministra Antoniego Macierewicza, sekretarza stanu w MON Bartosza Kownackiego oraz podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego, która w całości poświęcona została omówieniu zerwania negocjacji z francuską firmą „Airbus Helicopters” dotyczących zakupu od niej helikopterów dla polskich sił zbrojnych.

Jak zapewnił na wczorajszej konferencji szef MON Antoni Macierewicz:

Będziemy dążyli do jak najszybszego rozwiązania tego problemu z punktu widzenia potrzeb armii polskiej i polskiego przemysłu zbrojeniowego, dążąc do zawarcia umów, które pozwolą jak najszybciej wyposażyć polską armię w niezbędne helikoptery wielozadaniowe. I sprawić, by polski przemysł mógł korzystać z nowych technologii”.

Szef MON poinformował również, że wszystkie podmioty biorące udział w postępowaniu na zakup śmigłowców wielozadaniowych były świadome, że aby doszło do zawarcia porozumienia, jest konieczne zgoda Polski na warunki offsetu, co było podkreślane we wszystkich rozmowach dyplomatycznych. Chodzi o to, ze offset ma być stałą częścią kontraktu i bez niego kontrakt nie może być podpisany. Jednak, jak się w trakcie negocjacji okazało, oferta offsetowa wg. Antoniego Macierewicza, przedstawiona przez francuskiego partnera okazała się niewystarczająca dla zabezpieczenia interesu ekonomicznego i bezpieczeństwa państwa polskiego.

Dlatego też, jak powiedział szef MON:  „… w żadnym wymiarze ta obecna sytuacja nie odbije się negatywnie na polskich zdolnościach obronnych. Tak czy inaczej, szybko będziemy dążyli do pozyskania niezbędnej liczby helikopterów. Zwłaszcza nie odbije się negatywnie na perspektywie przemysłowej i zatrudnieniowej w jakimkolwiek polskim zakładzie, a w szczególności w zakładach lotniczych WZL-1 w Łodzi”.

Natomiast wiceminister obrony Bartosz Kownacki zwrócił uwagę na to, że „…wielokrotnie podkreślaliśmy, że zależy nam na czasie i na dostarczeniu sprawnych śmigłowców. Strona francuska informowała nas jednak o tym, że może mieć problemy z dostarczeniem w ustalonym terminie tychże śmigłowców. Nie mogliśmy zatem w nieskończoność przedłużać  postępowania, jeżeli nie było szans na znalezienie porozumienia”

Wiceminister Kownacki zapewnił również, „że żaden zakład w Polsce ze względu na obecną sytuację nie poniesie uszczerbku. W każdym przypadku zawsze będziemy brali pod uwagę interes bezpieczeństwa i interes ekonomiczny państwa polskiego, natomiast firma ‚Airbus Helicopters’ i inne firmy francuskie są zaproszone do udziału w przyszłych przetargach”.

Ze swej strony wiceminister Ministerstwa Rozwoju (MR) Radosław Domagalski-Łabędzki przypomniał, że negocjacje offsetowe prowadzone przez MR trwały prawie rok i nie jest prawdą, że „Airbus Helicopters” dowiedział się z mediów o zamknięciu negocjacji.

„Rozbieżności w negocjacjach były bardzo poważne i trzeba było zamknąć negocjacje, bo nie było praktycznie szans na uzyskanie kompromisu” – wyjaśnił minister Radosław Domagalski-Łabędzki.

W związku z tą bulwersującą sprawą  Ministerstwa Rozwoju wydało ze swej strony „Oświadczenie”:

„Polska uznaje za zakończone negocjacje umowy offsetowej z ‚Airbus Helicopters’ związanej z kontraktem na zakup śmigłowców wielozadaniowych ‚Caracal’ dla polskiej armii. Rozmowy nie zostały zerwane przez żadną ze stron.  Wysokość kontraktu to ok. 13,5 mld zł. Co najmniej tyle samo powinna wynieść wartość zobowiązań offsetowych, spełniających cele określone w ustawie offsetowej.

W trakcie trwających od roku negocjacji, strona polska wykazała pełną otwartość i gotowość do wypracowania rozwiązań możliwych do zaakceptowania przez obie strony. Dla polskiego rządu absolutnym priorytetem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i zapewnienie warunków do rozwoju polskiego przemysłu obronnego. Było to podstawowym wyznacznikiem konsekwentnych działań rządowego zespołu negocjacyjnego i determinowało jego postawę podczas rozmów.

Odpowiedzialność za spawy dotyczące bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, w sytuacji gdy rozbieżności w stanowiskach negocjacyjnych obu stron (bez złej woli żadnej z nich) uniemożliwiały osiągnięcie kompromisu, prowadziła do uznania, że kontynuowanie rozmów jest bezprzedmiotowe. Konsekwencją było zatem zakończenie – nie zerwanie – rokowań.

Strona polska była bardzo elastyczna i wykazała pełną otwartość i gotowość do wypracowania rozwiązań, które będą możliwe do zaakceptowania przez obie strony. Analizowaliśmy bardzo starannie wszystkie propozycje zobowiązań offsetowych składanych przez ‚Airbus Helicopters’. Nie spełniały one jednak kryterium interesu ekonomicznego. Strona polska przedkładała również wiele swoich propozycji, które nie zostały przyjęte przez kontrahenta.

Negocjacje umowy offsetowej rozpoczęły się 30 września 2015 r. po rozstrzygnięciu przez Ministerstwo Obrony Narodowej przetargu na dostawę śmigłowców wielozadaniowych dla polskiej armii”. 

Negocjacje umowy offsetowej rozpoczęły się 30 września ub.r. a więc tuż w przeddzień przejęcia rządu przez PiS. Zawarcie tej umowy było warunkiem podpisania kontraktu o dostawie wiropłatów. W kwietniu 2015 r. MON w przetargu na 50 wielozadaniowych śmigłowców do końcowego etapu zakwalifikowało śmigłowiec H225M (wcześniejsze oznaczenie EC725) „Caracal” produkcji „Airbus Helicopters” (poprzednio „Eurocopter”).

Przypomnę, że w razie wygranej w przetargu ogłoszonym przez MR na rzecz MON  „Airbus Helicopters” zapowiadał w ramach offsetu montaż wiropłatów w Polsce i uruchomienie linii produkcyjnej w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr. 1 w Łodzi, francuska firma deklarowała, że zamówienia będą związane nie tylko z kontraktem na śmigłowce wielozadaniowe dla polskiej armii.

Poza tym „Airbus Helicopers” posiada zakłady naprawcze na warszawskim Okęciu.

Decyzja o wybraniu do dalszych pertraktacji oferty firmy „Airbus Helicopers” w momencie przejęcia władzy przez PiS, zaczęła u polskiego kontrahenta budzić sprzeciw, ale nie tylko bo i również związki zawodowe działające w zakładach, których oferty zostały odrzucone, a więc „PZL Mielec” należących do amerykańskiej korporacji „Sikorsky” z maszyną „Black Hawk” i „PZL Świdnik” będących własnością „AgustaWestland” (obecnie „Leonardo Helicopters”) proponujących maszynę „AW149”. Świdnik pozwał też Inspektorat Uzbrojenia MON i wniósł o zamknięcie postępowania bez wyboru oferty. W maju sąd pierwszej instancji oddalił pozew.

Wraz z działaniami podejmowanymi przez PiS-owski rząd, ze swej strony partia PiS zawiadomiła prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przy przetargu, argumentując, że wymagania mogły preferować maszynę europejskiego koncernu. Posłowie PiS apelowali, by z podpisaniem umowy wstrzymać się do sformowania nowego rządu. Podobne stanowisko zajął SLD. Zastrzeżenia wyrażał również już na początku swojej kadencji prezydent Andrzej Duda.

Antoni Macierewicz również zaraz po przyjęciu stanowiska szefa resortu MON podjął decyzję o przeglądzie postępowań dotyczących zakupów, w tym na śmigłowce. Resort miał sprawdzić, czy postępowania nie należy powtórzyć.

No i właśnie efektem tych zmasowanych działań PiS i jego rządu oraz prezydenta, jest ta sytuacja do jakiej doprowadzono. A więc, zerwania dalszych pertraktacji przez stronę polską, czego konsekwencją jest gwałtowne ochłodzenie stosunków z Francją i znaczną częścią krajów UE.

Zaczęło też się straszenie francuskiego kontrahenta przez wiceministra obrony Bartosza Kownackiego, który niedawno przekonywał dziennikarzy, o tym że Polska będzie zabiegać o rekompensatę od koncernu zbrojeniowego. „Mam wrażenie, że Airbus od początku negocjował w złej wierze i nie chciał zrealizować tego offsetu na warunkach, które wcześniej deklarował”.

Oby tylko nie okazało się- nie dociekając kto ma rację w szykującym się sporze, bo liczy się jego efekt końcowy- podobnie jak to miało miejsce wcześniej z holenderską firmą „Eureko”, kiedy to w wyniku porozumienia o ugodzie i deinwestycji zawartego pod koniec 2009 roku, wypłacono jej 7,65 miliarda złotych (około 1000 zł zrzutki od każdego obywatela III RP).

Przypomnę, że wtedy decyzję o sprzedaży akcji polskiego największego ubezpieczyciela „PZU” holenderskiej spółce podjął rząd Jerzego Buzka w 1999 r. Konsorcjum „Eureko” i  „Banku Millennium” otrzymało wtedy 30% akcji ubezpieczyciela. Aneks do umowy prywatyzacyjnej zawarty w 2000 r. przewidywał sprzedaż „Eureko” kolejnych 21% akcji, dając Holendrom pakiet większościowy, czego jednak Skarb Państwa nie zrealizował, gdy pod koniec 2001 roku premierem został Leszek Miller, który  uznał, że Skarb Państwa nie może się pozbawiać kontroli nad „PZU” i zlecił ministrowi skarbu Wiesławowi Kaczmarkowi odstąpienie od umowy dodatkowej z „Eureko”.

W odpowiedzi na to, „Eureko” złożyło skargę do Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego w Londynie, który w 2005 r. rozstrzygnął spór na niekorzyść Polski.

Czyli, że przy kontrakcie na zakup helikopterów przez MON, o wartości około 13,5 mld złotych, może będzie trzeba już zarezerwować kolejne 13,5 mld na zapłacenie odszkodowania za zerwanie kontraktu?

Tak więc wybór helikoptera dla polskiego wojska rozpoczyna się od nowa – będzie kolejny przetarg Z tą różnicą, że tym razem kontrolę nad wyborem oferty przejmie MON:

„Kontynuacja procesu wyboru śmigłowca dla polskiej armii spoczywa teraz na ministerstwie obrony narodowej”– poinformował  wiceminister resortu obrony Bartosz Kownacki zapowiadając już kolejny przetarg, ale o terminie i szczegółach nie chce jeszcze mówić.

Najpierw muszą zrobić rozeznanie, który kontrahent zaoferuje więcej.

A koszty- tak materialne jak i na utracie wizerunku jako solidnego partnera- jakie poniesie Polska, i tak zapłacić będzie musiało społeczeństwo.

***

Na tym kończąc ten wstęp, przechodzę teraz do relacji z kolejnego dnia wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

W ciągu ostatniej doby sytuacja wzdłuż linii styku uległa znacznemu pogorszeniu.

I tak,

W tej części frontu, walki i ostrzał pozycji sił powstańczych trwał, na wschodnim przedpolu Awdiejewki, Nowogorodsak, Światłodarska, Troiczkoje i Popasnej, Szirokina i Sachanki, w której w wyniku ukraińskiego ostrzału przy użyciu moździerzy zostało rannych cywilów oraz uszkodzone jest dziesięć domów jednorodzinnych. Łącznie w Sachance spadło około 20 pocisków moździerzowych.

Natomiast na odcinku frontu ługańskiego od około 23:05 ukraińscy żołnierze przy użyciu samobieżnych haubic ASC 2C-3 „Akacja” ostrzelali miejscowość Stachanow, gdzie spadło 6 pocisków kaliber 152 mm, uszkadzając tam 3 domy przy ulicy Mariupolskiej.

Poza tym, ukraińscy żołnierze przy użyciu moździerzy kaliber 120 i 82 mm oraz automatycznych wyrzutni granatów (AGS-17) i broni ręcznej, przeprowadzili ostrzał pozycji Milicji Ludowej ŁRL w rejonie Kalinowa i Kalinowa-Borszczeiewatoje.

Na koniec tego wątku jeszcze krótka relacja filmowa z dzielnicy Oktriabskiej w Doniecku:

Oraz ze Staromichajłowki, leżącej na zachodnich obrzeżach Doniecka:

***

Na koniec kilka zdjęć:

Donieck Filharmonia narodowa im, Sergiusza Prokofiewa- występ moskiewskiej śpiewaczki operowej, Jewgeniję Awdiejewę.

Wczoraj w Doniecku odbyły się zawody w trójboju pod hasłem „Siła Republiki”.

Donieck- zawody w biegach młodzieży na orientację.

I jeszcze kilka aktualnych filmów:

***

***

Pozdrawiam.

Reklamy

136 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 9.10.2016r.- 592 dzień od nowego rozejmu.

 1. Minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow o obecnych stosunkach rosyjsko – amerykańskich, USA podejmuje działania, które zagrażają interesom i bezpieczeństwu Rosji. Moskwa długo okazywała „strategiczną cierpliwość” w stosunku do kroków podejmowanych przez Waszyngton, ale teraz nadszedł czas, aby uznać, że w stosunkach pomiędzy obu krajami doszło do fundamentalnej zmiany…
  https://ria.ru/politics/20161009/1478821388.html

  Polubione przez 3 ludzi

 2. Tymczasem w „wyzwolonym” Charkowie „Klub miłosników Sonderkommando Azov”, czyli tzw. Korpus Obywatelski ‚Azow” zabrał się za blokowanie stacji benzynowych. Zablokowano dwie stacje benzynowe należące do firmy „Николь”, jako powód swoich działań „aktywiści” podali że firmy nie posiada wymaganych prawem dokumentów na prowadzenie swojej działalności;
  http://kharkov.dozor.ua/news/obwestvo/1186157.html
  Ps. Co ciekawe na stronie oficjalnej Sonderkommando „Azov” gdzie znajduje się „deklaracja” czym ma się zajmować tzw. Korpus Obywatelski ‚Azow”, nie ma ani słowa na temat „sprawdzania prawdziwości dokumentów firm”, czy tez ‚akcji blokowania firm, przedsiębiorstw, czy tez urzędów’…
  >https://vk.com/batalion.azov?w=page-72444174_49694092

  Polubione przez 3 ludzi

 3. Nawiązując do sprawy Caracali. Warunki przetargu są utajnione, kulisy negocjacji nieznane. Ale cała sprawa wydaje się wyjątkowo śmierdzącą aferą od samego początku. Przekonująca analiza dla zainteresowanych jeszcze z początku 2015 r. pod linkami
  http://www.mpolska24.pl/post/8677/jak-kupujemy-najdrozsze-smiglowce-swiata-liczby-i-fakty-cz-1
  http://www.mpolska24.pl/post/8680/jak-kupujemy-najdrozsze-smiglowce-swiata-liczby-i-fakty-cz-2

  Polubione przez 5 ludzi

  • Skoro pan twierdzi – jak i dzisiejszy Polski rząd – że sprawa śmierdzi i jest aferą , to kiedy należy spodziewać się zarzutów prokuratorskich dla osób odpowiedzialnych za tą aferę?? Skoro poprzedni rząd i urzędnicy dopuścili się przestępstw, a tym samym działania na szkodę interesu publicznego , to udowodnienie tego przed sądem nie powinno być problemem. 🙂 Od roku słyszę o skandalu i aferze, a nikt w tej sprawie nie prowadzi postepowania, nikomu nie przedstawiono zarzutów?? Ciekawe czemu??

   🙂 Karty na stół panowie z PiS-u. Jesteście mistrzami w oczernianiu innych i publicznych kłamstwach, a jak przychodzi do pokazania dowodów na rzekome przestępstwa , to głowę chowacie w piasek.

   Z Caracalami jest jak z ostatnia wypowiedzią Macierewicza odnośnie wniosku strony Rosyjskiej , do pseudo komisji Macierewicza o nowe dokumenty w sprawie katastrofy smoleńskiej. Okazało się to zwykłym publicznym kłamstwem , jak zawsze zresztą.

   W sprawie kontraktu na śmigłowce mam większe zaufanie do Francuzów niż do Polskiego Rządu, który ciągle pokazuje , że jest niewiarygodny. Tak samo, jak mam większe zaufanie w sprawie Smoleńska do MAK-u i Rosyjskiego Ambasadora , niż do pseudo komisji Berczyńskiego.
   I pytanie publiczne do Berczyńskiego:
   Kiedy pan spotka się z Panią Anodiną , bo spotkanie było ponoć pilne, ale po jej zgodzie na nie, już nie widzę takiego pospiechu ze strony polskiej?? Ciekawe czemu?? 🙂

   Pozdrawiam państwa, którzy uczestniczyli w ciekawej dyskusji odnośnie zakupy śmigłowców, wasze uwagi były cenne, choć nie zawsz odnosiły się do merytorycznej strony tematu. Pozostaję nadal przy swoim zdaniu , że zakup francuskich śmigłowców był dobrym posunięciem. Szkoda , że Polska armia nie otrzyma dobrego sprzętu który służył by nam przez kolejne kilkanaście lat.

   Tyle ode mnie na ten ciekawy i jakże mi bliski temat. 🙂

   Polubione przez 2 ludzi

 4. Kolejny zwyrodnialec który opuścił ukraińskie więzienie dzięki tzw. prawu Sawczenki się prawdopodobnie „przypomniał’. W Nikopolu (obwód dniepropietrowski) w parku odkryto zwłoki uduszonej kobiety, takiego samego makabrycznego odkrycia miano dokonać w mieście także kilka tygodni wcześniej;
  http://nikopolnews.net/proisshestviya/v-nikopole-obnaruzhen-vtoroj-za-mesyats-trup-zadushennoj-zhenshchiny
  Ps,. Dla przypomnienia, filmik ze sklepu w jednej z „cichych spokojnych miejscowości” pod Kijowem…
  >https://twitter.com/ValLisitsa/status/785164208514199552

  Polubione przez 4 ludzi

 5. Sportowy news :

  http://sport.interia.pl/tylko-u-nas/video,vId,2163756

  Agnieszka Radwańska wygrała z Johanną Kontą w finale w Pekinie. Skrót meczu

  Gratulację dla naszej tenisistki. 🙂 Gratuluję tez kolejnego zwycięstwa w Lidze Mistrzów piłkarzy ręcznych drużynie Vive Tauronu Kielce. 🙂

  http://eurosport.onet.pl/pilka-reczna/liga-mistrzow-pilkarzy-recznych/lm-pilkarzy-recznych-trwa-zwycieski-marsz-vive-tauronu-kielce/mpvh32

  🙂 Udany weekend sportowy miałem.

  Polubione przez 4 ludzi

 6. Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy, czyli dyplomatoł Klimkin nie wykluczył wprowadzenia bardziej rygorystycznych działań antyrosyjskich niż tylko wprowadzenie wiz dla obywateli Rosji;
  https://russian.rt.com/article/325199-glava-mid-ukrainy-ne-isklyuchil-vvedeniya-protiv
  Ps. Polecam poczytać sobie komentarze pod artykułem, Rosjanie po prostu padli na kolana…ze śmiechu 🙂
  „Это писдетс! Русская экономика
  колапснет без укропридурков!”…

  Polubione przez 4 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.