Wojna domowa na Ukrainie 12.10.2016r.- 595 dzień od nowego rozejmu.


 

Złota donbaska jesień w Zajcewie.

 

Afera z zerwanym przez polską stronę przetargiem na zakup 50 francuskich helikopterów Caracal dla polskiego wojska zatacza coraz szersze kręgi.

Otóż, wbrew buńczucznym zapowiedzią przedstawicieli polskiej strony rządowej, że za zerwanie pertraktacji dotyczących zakupu helikopterów Caracal, firma „Airbus Helicopters” nie będzie się miała prawa domagać żadnego odszkodowania, bo wszystko zostało załatwione lege artis.

Niestety, ale okazało się dosłownie kilka dni po tych zapewnieniach, że jednak „Airbus Group” będzie się takowego odszkodowania domagać.

O tej nieprzyjemnej dla polskich podatników sprawie poinformował wczoraj w swoim oficjalnym oświadczeniu dyrektor generalny „Airbus Group” Tom Enders.

Według dyrektora Toma Endersa „Airbus naprawdę chciał inwestować w Polsce i chcieliśmy przyczynić się do stworzenia konkurencyjnego przemysłu lotniczego i kosmicznego w tym kraju. Jednak rząd polski zatrzasnął nam drzwi przed nosem. Bierzemy to pod uwagę”. W tej sytuacji nie pozostało nic innego jak tylko „staranie się o odszkodowanie”, gdyż „Airbus miesiącami był zwodzony przez obecny polski rząd”.

Do tego oświadczenia dyrektora Toma Endersa odniósł się  wiceminister rozwoju Radosław Domagalski-Łabędzki podkreślając, że to grupa „Airbus Helicopters” pierwsza wystąpiła do strony rządowej z propozycją ustalenia terminów zakończenia rozmów. Zapewnił, że polski zespół negocjacyjny wykazał maksimum dobrej woli, maksimum chęci kompromisu, analizując ze szczegółami propozycje „Airbus Helicopters”, które – jak dodał – „dotyczyły zobowiązań offsetowych i nie miały żadnego związku z umową dostawy”.
Według opinii Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego:
Te zobowiązania niestety prowadziły do maksymalizowania korzyści strony francuskiej. Istotą offsetu jest zabezpieczenie interesu ekonomicznego państwa polskiego i bezpieczeństwa państwa polskiego, a nie maksymalizowanie korzyści zagranicznego dostawcy. Bardzo wyraźnie i wielokrotnie podkreślałem w rozmowach z prezesami grupy Airbus, że kryterium interesu ekonomicznego Polski jest bezwzględnym priorytetem w procesie negocjacji. Z przykrością stwierdzam, że propozycje, niektóre z tych propozycji, naszych partnerów z grupy ‚Airbus Helicopters’ nie tylko nie prowadziły do zabezpieczenia interesu i bezpieczeństwa państwa polskiego, ale wręcz przeciwnie, stwarzały istotne ryzyko dla jego bezpieczeństwa i to niestety w odniesieniu do zakładów w Łodzi. Co było dla nas szczególnie nieprzyjemną niespodzianką„.
Dodał przy tym , że Airbus swoją „ofertę, propozycję, przedstawia jako korzystną ekonomicznie”. „Ale to strona rządowa precyzuje, co jest interesem ekonomicznym państwa polskiego i wielokrotnie podkreślała, co jest kwestią priorytetów dla strony rządowej. Naprawdę ubolewam, że te nasze uwagi, sugestie i propozycje nie zostały wzięte pod uwagę przez stronę francuską”.
Wiceminister Domagalski-Łąbędzki zaprzeczył również, by Polska przeciągała negocjacje:
„Strona rządowa nie zerwała procesu negocjacji, tylko zakończyła ten proces w momencie, w którym uzyskaliśmy absolutną pewność, że kontynuowanie dalszych rozmów z grupą ‚Airbus Helicopters’ jest bezprzedmiotowe”
Wyjaśnił przy tym, że rok to wystarczająco długi okres, by upewnić się, że wszystkie możliwości uzyskania kompromisu z naszymi partnerami zostały wyczerpane„. „Zakończenie takiego procesu negocjacji nie trwa jeden czy dwa dni. To jest pewien proces, który poprzedzało uzgodnienie pewnej agendy czy harmonogramu końcowych rozmów, czy ustalenia protokołu rozbieżności z grupą ‚Airbus Helicopters’ (…) Strona polska dopełniła wszelkich niezbędnych starań do tego, żeby upewnić się, czy grupa Airbus jest gotowa spełnić oczekiwania strony polskiej. Niestety w ostatnim etapie nie dostaliśmy żadnych nowych propozycji, które w jakikolwiek sposób zmierzałyby do pozytywnego rozstrzygnięcia tych negocjacji – powiedział wiceminister rozwoju.
Zapewnił również, że strona rządowa uprzedzała „Airbus Helicopters”, że brak pozytywnego odniesienia się do przekazanych oczekiwań będzie skutkować zakończeniem rozmów:

Grupa Airbus miała odpowiedni czas do tego, aby przeanalizować jeszcze raz swoją ofertę, uznać część lub całość zobowiązań offsetowych, którą proponowała strona polska z bardzo obszernej listy„.

Wcześniej, tak jak wspomniałem o tym wyżej, do problemu możliwych kar umownych związanych z zakończeniem negocjacji na śmigłowce Caracal odniósł się wicepremier Mateusz Morawiecki, który stwierdził, że „nie sądzi, by groziły nam kary z powodu zamknięcia negocjacji. Każdy etap negocjacji dokładnie dokumentowaliśmy. Miałem nadzieję, że negocjacje zakończą się pozytywnie, ale ich proces przebiegał tak, a nie inaczej. Jesteśmy przekonani, że byliśmy fair wobec naszych partnerów”.

To tyle wyjaśnień ze strony przedstawicieli polskich władz. Aby jednak zachować jakąś równowagę, która umożliwi wyrobienie sobie samodzielnej opinii, na czym ta skandaliczna sytuacja polega i czym ewentualnie może się zakończyć, zamieszczam w całości list otwarty opublikowany wczoraj przez zarząd francuskiej firmy „Airbus Helikopters”:

„List otwarty do Prezesa Rady Ministrów RP Warszawa, 11 października 2016 roku:

W świetle ostatnich oświadczeń dotyczących przetargu na pozyskanie śmigłowca wielozadaniowego dla Polski, Airbus Helicopters czuje się w obowiązku, by odeprzeć szereg wprowadzających w błąd zarzutów publikowanych przez polskie media. Jesteśmy przekonani, że Polacy i Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej zasługują na pełną wiedzę o postępowaniu przetargowym, w który Airbus Helicopters i Airbus Group były w pełni zaangażowane w ciągu ostatnich czterech lat.

Decyzja o zerwaniu negocjacji offsetowych została podjęta jednostronnie przez polskie Ministerstwo Rozwoju 4 października 2016 r. W uzasadnieniu decyzji podano, że propozycja offsetowa Airbus Helicopters rzekomo nie zabezpieczała podstawowego interesu bezpieczeństwa Polski.

W kwietniu 2015 r. Polska wybrała ofertę Airbus Helicopters w związku z modernizacją swojej floty śmigłowców wielozadaniowych. Oferta obejmowała zarówno dostawę śmigłowców H225M Caracal jak i powiązaną z nią ofertę offsetową (w zakresie współpracy przemysłowej w Polsce). Oferta Airbus Helicopters została wybrana jako jedyna w pełni zgodna z rygorystycznymi wymogami Ministerstwa Obrony Narodowej i uwzględniała transfer zaawansowanych technologii uznanych za niezbędne dla zapewnienia ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa Polski.

Airbus Helicopters zdecydowanie zaprzecza zarzutom rozpowszechnianym przez media, jakoby prowadził negocjacje w złej wierze. 30 września 2016 r., tj. cztery dni przed decyzją Ministerstwa Rozwoju, na prośbę Ministerstwa Obrony Narodowej Airbus Helicopters zgodził się przedłużyć termin związania ofertą do 30 listopada 2016 r. Pomimo powolnego tempa negocjacji prowadzonych przez Ministerstwo Rozwoju od września 2015 r., Airbus Helicopters nieustannie pozostawał w pełni zaangażowany w osiągnięcie porozumienia z Polską:

 1.   Wartość naszej oferty offsetowej wygenerowałaby większe korzyści gospodarcze w Polsce niż przychody, które przypadłyby Airbus Helicopters w ramach umowy na dostawę śmigłowców.
 2.  Ambicją Airbus Group było stworzenie w Polsce 6000 miejsc pracy, z czego program Airbus Helicopters doprowadziłby do stworzenia 3800 miejsc pracy, w tym bezpośrednio 1250, głównie w Łodzi, Radomiu i Dęblinie. 3.   W piśmie z 3 października 2016 r., Airbus Helicopters poczynił nowe ustępstwa w celu osiągnięcia porozumienia, w najlepszym interesie obu stron.

Airbus Helicopters jest rozczarowany decyzją Ministerstwa Rozwoju i chciałby rzetelnie poinformować o treści swojej oferty offsetowej.

Wartość offsetu:

 1.   Airbus Helicopters potwierdza, że zaoferował kontrakt offsetowy o wartości przekraczającej cenę netto dostawy 50 śmigłowców Caracal, która została ustalona w wysokości 10,8 mld zł. To byłby rzeczywisty koszt dla Polski, a realny obrót dla Airbus Helicopters.
 2.  Ministerstwo Rozwoju postawiło wymóg kompensaty poprzez offset nie tylko ceny netto dostawy, ale również dodatkowych 23% odpowiadających kwocie polskiego podatku VAT, który pozostałby w Polsce, co doprowadziło do łącznej wartości offsetu w wysokości 13,4 mld zł.
 3.  Pomimo że kompensacja podatku VAT poprzez offset nie jest standardową praktyką, Airbus Helicopters zgodził się na dokonanie kompensaty do wartości brutto umowy dostawy.

Zapewnienie ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej:

 1.   Oferta Airbus Helicopters uwzględniała między innymi 45 wymogów transferu technologii określonych przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Rozwoju w postępowaniu jako służące ochronie podstawowych strategicznych interesów bezpieczeństwa Państwa Polskiego.
 2.  Nasza oferta offsetowa zapewniłaby co najmniej 30 lat działalności polskim spółkom państwowym w ramach wielu projektów przemysłowych zapewniających ochronę podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa, m.in.:

– Polskie zakłady produkcji śmigłowców – na rynek polski i na rynki eksportowe.

– Pełne zdolności obsługi, napraw i remontów w Polsce śmigłowców.

– Transfer kodów źródłowych i udzielenie licencji wraz z przyznaniem praw do modernizacji śmigłowców i ich systemów.

 1.   Nasza oferta offsetowa przewidywała bezpośredni udział 28 liczących się międzynarodowych spółek lotniczych, które zapewniłyby transfer technologii i know-how do polskiego przemysłu.
 2.  Nasza oferta offsetowa przekształciłaby Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. (WZL-1), państwową spółkę należącą do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., obecnie zajmującą się obsługą rosyjskich śmigłowców starej generacji, w światowej klasy przemysłowe centrum śmigłowcowe dysponujące zdolnościami obejmującymi: linię produkcji śmigłowców, produkcję systemów, obsługę, remonty i modernizację, na potrzeby zarówno rynku polskiego, jak i międzynarodowego.

Linia produkcyjna w WZL-1:

 1.   W swojej ofercie Airbus Helicopters zgodził się na utworzenie wraz z WZL-1 jedynego w Polsce państwowego zakładu produkcji śmigłowców, w którym Polska posiadałaby 90 proc. udziałów.
 2.   Airbus Helicopters zaoferował linię produkcyjną H225M Caracal, identyczną pod względem możliwości jak w istniejącym zakładzie we Francji. Pozwoliłoby to na produkcję śmigłowców zarówno na rynek krajowy, jak i rynki eksportowe. Zakład miałby potencjał rozwoju z myślą o produkcji innych typów śmigłowców w przyszłości. Nasza oferta zawierała zobowiązanie do dostaw śmigłowców wyprodukowanych w WZL-1 na eksport. Porównywanie tego projektu do „lakierni” całkowicie wprowadza w błąd opinię publiczną.
 3.    Częścią naszej oferty była produkcja minimum 50 kompletnych śmigłowców H225 w Polsce. Biorąc pod uwagę czas potrzebny do transferu technologii do Polski oraz uwzględniając pilne potrzeby operacyjne Sił Zbrojnych RP, pierwsza partia śmigłowców byłaby zmontowana we Francji, przez polskich pracowników WZL-1. To zapewniłoby odpowiedni transfer umiejętności, know-how i technologii do Polski.

Nowe projekty żądane przez Ministerstwo Rozwoju:

 1.   Airbus Helicopters przedstawił Polsce kompleksową ofertę zabezpieczającą interes bezpieczeństwa państwa, zgodnie z regulacjami w zakresie offsetu.
 2.   Oprócz linii produkcyjnej śmigłowców Caracal, która zostałaby utworzona w Łodzi, Airbus Helicopters zaoferował Polsce zbudowanie dodatkowego, nowego zakładu produkcyjnego, w którym powstawałyby złożone elementy wirników i przekładni dla pełnej gamy obecnych i przyszłych produktów Airbus Helicopters. Początkowo inwestycja ta opiewałaby na 370 mln zł. Przez 10 lat wygenerowałaby obroty na poziomie 1,7 mld zł, a przez następne lata roczne obroty przekroczyłyby 200 mln zł. Ten imponujący projekt z oferty offsetowej został odrzucony przez Ministerstwo Rozwoju.
 3.   W sierpniu 2016 r. Ministerstwo Rozwoju wprowadziło nowe wymagania. Airbus Helicopters potwierdził, że włączenie do oferty niektórych z tych projektów nie było możliwe, w szczególności z uwagi na niezgodność z regulacjami Unii Europejskiej obowiązującymi w przetargu.

Padło wiele stwierdzeń dotyczących zdolności pozostałych konkurentów do lepszego służenia interesowi Polski. Airbus Helicopters chciałby się odnieść do tych kwestii w następujący sposób:

 1.    W Polsce nie ma żadnej wytwórni śmigłowców należącej do Skarbu Państwa. Każdy z istniejących zakładów jest w pełni własnością swojej zagranicznej spółki-matki, i jest pochodną różnych strategii przemysłowych. PZL Świdnik należy do Leonardo, a PZL Mielec – do Sikorsky / Lockheed Martin. Airbus Helicopters byłby pierwszą i jedyną spółką śmigłowcową, która uwzględniłaby ambicje polskiego rządu dotyczące rozwoju państwowych zdolności wytwórczych w obszarze śmigłowców.
 2.     Każdy z oferentów w tym przetargu wziął udział w tym samym, wymagającym postępowaniu trwającym prawie trzy lata, obejmującym etap zapytania o informacje, rundy negocjacji technicznych oraz zaproszenie do składania ofert. Dwaj pozostali konkurenci nie złożyli ofert spełniających wymagania.
 3.     Wbrew działaniom w sferze komunikacji firm Sikorsky / Lockheed Martin i Leonardo od momentu wybrania śmigłowca Caracal, Airbus Helicopters jako jedyny podjął wysiłek konieczny do wypełnienia wszystkich wymagań Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Rozwoju.
 4.    Jedynie oferta Airbus Helicopters wiązała się z dodatkowym zatrudnieniem i zaawansowanymi technologiami, w pełni wspierając rozwój polskiego przemysłu należącego do Skarbu Państwa i zabezpieczając znaczący wzrost jego przyszłego potencjału biznesowego na najbliższe dekady.

Airbus Helicopters jest gotów dostarczyć wszelkie dodatkowe informacje niezbędne do wyjaśnienia jakichkolwiek wątpliwości czy błędów interpretacyjnych dotyczących treści swojej oferty.

Podpisane: Guillaume Faury, Prezes Airbus Helicopters

*

Jako komentarz, po zapoznaniu się z treścią tego listu, muszę stwierdzić, że niestety wersje podawane przez obie strony różnią się od siebie w znacznym stopniu, tzn. że któraś ze stron- mówiąc delikatnie: mocno konfabuluje tworząc fikcyjną rzeczywistość dla uzasadnienia propagandowego wobec podjętych przez siebie w atmosferze skandalu politycznych decyzji. Która zaś jest to strona, to zapewne wyjaśni się po zapadnięciu wyroku sądowego w tej sprawie.

Przypomnę tylko, że podobna sprawa dotycząca firmy „Eureko” nakręcona przez ludzi wywodzących się dokładnie z tej samej formacji politycznej zakończyła się tym, że każdy Polak ze swojej kieszeni musiał zapłacić 1000 zł tytułem odszkodowania.

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Ugoda-PZU-z-Eureko-Polska-rozdaje-pieniadze-2023636.html

https://pl.wikipedia.org/wiki/Powszechny_Zak%C5%82ad_Ubezpiecze%C5%84

Teraz przekręt jest kilka razy większy, więc nie będzie to już 1000 ale jak sądzę 3000 lub 5000 złotych haraczu nałożonego na każdego z nas.

Czy stać jest nas na to, aby wyrzucać ciężko zarobione pieniądze w błoto?

Otóż, ten problem tych co są aktualnie przy korycie władzy, nie interesuje- oni tylko robią co do nich należy.

http://www.airbushelicopters.com/website/en/press/Open-letter-to-the-Polish-Prime-Minister_2028.html,

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/10/11/97002-20161011FILWWW00069-caracal-airbus-helicopters-ecrit-a-la-pologne.php,

http://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/0211380377207-helicopteres-furieux-contre-la-pologne-airbus-contre-attaque-2034158.php,

http://tempsreel.nouvelobs.com/economie/20161011.REU9159/airbus-helicopters-riposte-apres-l-annulation-du-marche-polonais.html,

http://www.ouest-france.fr/europe/pologne/caracal-airbus-helicopters-ecrit-au-premier-ministre-polonais-4550624,

https://www.aerobuzz.fr/helicoptere/airbus-helicopters-dupe-pologne/,

https://francais.rt.com/economie/27442-pologne-airbus-helicoptere,

http://newsroom.salon24.pl/731366,airbus-group-chce-odszkodowania-po-komisji-ws-caracali,

http://fakty.interia.pl/polska/news-sprawa-caracali-airbus-group-chce-odszkodowania-od-polski,nId,2288839,

 

***

Na tym kończąc ten stanowczo przydługi tym razem wstęp, przechodzę teraz do relacji z kolejnego dnia wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

W ciągu ostatniej doby nadal w wyniku konsekwencji dalszego wzrostu aktywności zbrojnej strony ukraińskiej sił ATO, sytuacja wzdłuż linii styku uległa dalszemu pogorszeniu.

I tak, jeszcze przed południem ukraińscy żołnierze, przy użyciu moździerzy kaliber 120 mm, ponownie przeprowadzili ostrzał wsi Leninskoje na wschód od Mariupola. W ciągu tego ostrzału spadło tam około 50 pocisków kaliber 120 mm.

Następnie ostrzelana została miejscowość Zajcewo, gdzie w w wyniku tego uszkodzono dom jednorodzinny znajdujący się przy ulicy Obruczewa nr. 4.

Po za tym ostrzał ukraińscy żołnierze prowadzili w kierunku dzielnicy Piotrowskiej w Doniecku, gdzie leżąca na jej obrzeżach wieś Trudowska znalazła się pod bezpośrednim ogniem artyleryjskim. Tam również został uszkodzony bezpośrednim trafieniem pocisku artyleryjskiego budynek znajdujący się przy ulicy Jamał oraz domy leżace w granicach dzielnicy Piotrowskiej znajdujące się przy ulicy Urożnej nr. 17.19 i 23, ulicy Amu-Darii nr. 42, ulicy Finalnej nr. 15 i Pawłowskiego nr. 19A.

Łącznie ukraińskie wojsko wystrzeliło w kierunku terenu znajdującego się pod kontrolą sił zbrojnych DRL 332 pociski z ciężkiej artylerii i moździerzy.

Ostrzał, wymiana ogni i walki, toczyły się w następujących miejscach: donieckie lotnisko, północne obrzeża Gorłówki, w rejonie Makiejewki i Awidiejewki, Krasnogorowki, Marinki oraz Szirokino i Wodjannoje.

Poniżej jeszcze komunikat za ostatnią dobę dotyczący sytuacji wzdłuż linii styku sporządzony przez biuro prasowe ukraińskiego dowództwa wojskowego biorącego udział w tzw. operacji antyterrorystycznej (ATO) w Donbasie (oficjalna strona ATO na Facebooku nadal jest zablokowana przez hakerów):

Na koniec tego wątku jeszcze krótka relacja filmowa dokumentująca skutki wczorajszego ostrzału wsi Sachanki:

***

Jak powiedział szef ługańskiej dyplomacji (ŁRL) Władysław Dajno: „jest nadzieja na to, że w dniu 13 października br. ukraińskie wojska rozpoczną proces wycofywania się ze Stanicy Ługańskiej”.

*

Egipski kanał telewizyjny „SIS TV” podał wczoraj informację, że francuskie helikopterowce „Mistral” zakupione przez egipskiego miliardera Nassef Onsi Sawirisa zostaną przekazane Rosji za symboliczną cenę 1 dolara.

http://www.congoflash.com/le-caire-revendra-les-mistral-a-la-russie/,

https://en.wikipedia.org/wiki/Nassef_Sawiri,

https://en.wikipedia.org/wiki/Sawiris_family.

***

Na koniec kilka zdjęć:

Donieck, ćwiczenia w cywilnym odparciu interwencji międzynarodowych sił zbrojnych.

Zajcewo- dzieci żyjące na pierwszej linii frontu.

 

I jeszcze kilka aktualnych filmów:

***

Pozdrawiam.

Reklamy

122 uwagi do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 12.10.2016r.- 595 dzień od nowego rozejmu.

 1. W nawiązaniu do tego co pisał @kozaczek powyżej. Ceny żywności na Ukrainie we wrześniu wzrosły o prawie 2% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a siła nabywcza konsumentów spadła o prawie jedną czwartą (m.in przez wzrost opłat za media). Eksperci przewidują ze ceny będa rosły w dalszym ciągu, a dla przypomnienia, zostały”uwolnione” dopiero 1 października;
  http://www.from-ua.com/news/388660-ceni-rastut-ukrainci-budut-videt-myaso-tolko-po-prazdnikam.html

  Polubione przez 5 ludzi

 2. Prezydent Rosji odbył rozmowę telefoniczną z Kanclerz Niemiec oraz Prezydentem Francji w trakcie której miano omówić sytuację na Ukrainie oraz w Syrii. Rozmowa odbyła sie z inicjatywy strony niemieckiej, a w jej trakcie Prezydent Rosji podkreślił, że nie ma alternatywy dla porozumień z Mińska (tzw. Mińsk 2) jako podstawy do rozwiązania kryzysu na Ukrainie. Przywódcy Rosji, Niemiec i Francji zgodzili się także że należy zintensyfikować konsultacje w różnych formatach. Omówiono również sytuację w Syrii i zwrócono uwagę na znaczenie koordynacji wysiłków w walce z zagrożeniem terrorystycznym;
  https://www.gazeta.ru/politics/news/2016/10/12/n_9212579.shtml
  Podobno w tym samym czasie „generalissimus” Poroszenko omawiała z wiceprezydentem USA Bidenem sprawę przedłużenia sankcji wobec Rosji;
  https://russian.rt.com/article/325771-poroshenko-obsudil-s-baidenom-prodlenie-sankcii-protiv
  ps. „A oni tam bez ze mnie! Już ja im dam”…
  >https://wtf.jpg.wtf/f2/12/1474827379-f21278e093e2e92b41b7e11fa9174ac8.jpeg

  Polubione przez 4 ludzi

 3. Według ukraińskiego ekologa Władimira Borejko sytuacja w ukraińskich Karpatach w związku z niekontrolowanym wyrębem lasów jest dramatyczna. Wycięto już niemal 2,5 miliona hektarów lasu (tylko według danych oficjalnych) co prowadzi do erozji i coraz częstszych powodzi w tym rejonie. Jak stwierdził ekolog w połowie XX wieku powodzie w Karpatach zdarzały sie raz na 10 lat, a teraz jest ich po kilka w roku;
  http://www.politnavigator.net/v-karpatakh-lopnul-mochevojj-puzyr-evropy.html

  Polubione przez 4 ludzi

 4. By żyło się lepiej (oczywiście tylko wybranym). W związku z wprowadzeniem na Ukrainie tzw. deklaracji elektronicznej i wprowadzonym wymogiem wpisywania w nich przez ukraińskich urzędników i parlamentarzystów wszystkich swoich dochodów i wydatków, okazało sie że jeden z parlamentarzystów z frakcji „Front Ludowy” (Jaceniuka) wydał ostatnio na zakup ubrań 609 tysięcy hrywien (ok 23 tys. dolarów);
  http://infokava.com/lang-uk/47408-deputat-ygor-kotvyckyy-zadeklaryroval-pokupku-odezhdy-na-609-tys-grn.html
  http://ua.korrespondent.net/ukraine/3756859-nardep-kotvytskyi-zadeklaruvav-odiah-na-pivmiliona

  Polubione przez 3 ludzi

 5. Podobno widziano polskich najemników w strefie frontowej:

  Popov: US snipers’ arrival in Donbass means war – Fort Russ

  On October 10th, similar information was released by the Lugansk People’s Republic. According to the official spokesperson of the People’s Militia of the Lugansk People’s Republic, Andrey Marochko, Kiev is sending foreign mercenaries to the frontline in Donbass. In Marochko’s words, “In the area of the residential area of Popasnaya in the respective operational zone of the UAF’s 59th separate motorized brigade, a company of Polish mercenaries has arrived whose task is carrying out acts of sabotage on the territory of our republic.”

  The DPR and LPR’s intelligence has released similar statements before. My friends and partners from the Donbass republics’ military circles have told me more than once in private conversations about the evermore ambitious forms of the participation of Western soldiers in the Donbass conflict. They speak most often of all about Polish mercenaries from private military companies, but have also noted the presence of American mercenaries and even regular servicemen.

  Jeśli to prawda, że tych 100 przyjechało mordować, to niech te polskojęzyczne ścierwa zdychają jak najdłużej w męczarniach…

  Polubione przez 2 ludzi

  • Takie plotki powtarzają się co jakiś czas. Jeśli któregoś z nich Siły Zbrojne Noworosji wezmą do niewoli , to wtedy będzie dowód ostateczny , a i mam nadzieje, że tym faktem podzielą się z opinią publiczną. 🙂

   Polubione przez 4 ludzi

 6. ,,Jako komentarz, po zapoznaniu się z treścią tego listu, muszę stwierdzić, że niestety wersje podawane przez obie strony różnią się od siebie w znacznym stopniu, tzn. że któraś ze stron- mówiąc delikatnie: mocno konfabuluje tworząc fikcyjną rzeczywistość dla uzasadnienia propagandowego wobec podjętych przez siebie w atmosferze skandalu politycznych decyzji. Która zaś jest to strona, to zapewne wyjaśni się po zapadnięciu wyroku sądowego w tej sprawie. ” – cytat z dzisiejszego wstępniaka.

  Ja sądzę , że na wyrok sądowy nie trzeba czekać. Wystarczy upublicznić umowę polsko – francuską i dokumenty z rozmów offsetowych. Tam pisze czarno na biały, co kto proponował i każdy sam wyrobi sobie zdanie kto w tej sprawie konfabuluje. 🙂 Już pisałem niedawno , że w tej sprawie mam większe zaufanie do strony francuskiej niż polskiego rządu.

  Polubione przez 2 ludzi

 7. Tymczasem premier Ukrainy Hrojsman podczas swojej wizyty w Zaprożu podczas publicznego przemówienia zapewniał ze państwowe zapomogi (czyli tzw. subsydia) otrzmają wszyscy obywatele Ukrainy którzy ich potrzebują, czyli ci których nie stać na opłacenie mediów. W samym tylko Zaporożu z „subsydiów” korzysta 24 tysięce rodzin;
  http://iz.com.ua/zaporoje/108219-v-zaporozhe-subsidii-poluchat-vse-kto-v-nih-nuzhdaetsya.html
  Ps. Zdjęcie jak „za dawnych sowieckich czasów”, „Gensek” Hrojsman przemawia…

  Polubione przez 4 ludzi

 8. „Zabójcza wóda” już w Kijowie? W stolicy Ukrainy zlikwidowano nielegalną rozlewnię „podrobionego etanolu”, który miał być podobno używany do produkcji „podrobionych lekarstw”. Zabezpieczono m.in 2 tony mieszaniny wodno-spirytusowej, a także zatrzymano cztery osoby zajmujace się „produkcją”;
  http://strana.ua/news/35808-v-kieve-nashli-ceh-v-kotorom-razlivali-falshivyj-medicinskij-spirt.html

  Polubione przez 4 ludzi

 9. WItam z wieczora….

  Ukraińscy terroryści próbuja zdobyć Kominternowo. Według Basurina pod Kominternowo przybyli terroryści z Azowa oraz 100 tak zwanych „polskich najemników”
  https://eadaily.com/ru/news/2016/10/12/vsu-pytayutsya-zahvatit-kominternovo-na-yuge-dnr-idet-boy

  Podobno zginęło 15 zagranicznych najemników (z Polski i Gruzji)
  http://nahnews.org/943347-prestupnaya-ataka-vsu-pogibli-15-naemnikov-pri-popytke-proryva-oborony-dnr/

  Mapka
  .https://pp.vk.me/c638926/v638926575/56bf/IjQoluwWjtU.jpg

  Ukraińskie punkty wymiany walut mają problem – w związku z nowymi banknotami FR z Sewastopolem…
  .http://www.politnavigator.net/ukrainskie-punkty-obmena-valyut-popali-v-slozhnoe-polozhenie-iz-za-kupyur-s-sevastopolem.html

  Niektórzy, co trzeźwiej myślący nawołują do nie wprowadzania wiz dla Rosjan bo wszyscy obywatele uciekną i przyjma rosyjskie obywatelstwo. Dodaje ze mityczny „bezwiz” do Jewropy bedzie bez mozliwości wykonywania tam pracy…
  http://www.politnavigator.net/udar-po-mificheskojj-kartine-mira-v-golovakh-ukrainskikh-yastrebov.html

  W strefie okupowanej ukry rozjechały pojazdem gasienicowym spacerującą parę…
  https://vk.com/brusek?w=wall274493429_53360%2Fall

  O wojnie Awakowa z Hollandem z Firtaszem w tle
  http://nahnews.org/942945-vojna-avakova-s-ollandom-ili-kak-firtash-razoblachil-podzhigatelej-intera/

  Firtasz prosi by zapamiętać jego słowa: „nie ma nacji która będzie bardziej nienawidzieć USA jak ukraińcy”
  http://infopolk.ru/1/H/item/firtash-prosit-popomnit-ego-slova-i-ne-budet-nacii-kotoraya-nenavidit-ameriku-silnee-chem-ukraincy.html#851e8031-d0d3-98bf-ba35-7d3358dee3c8

  Jeszcze raz o MH17 w którym lecieli martwi pasażerowie
  http://xn—-8sbeyckrgcbzinq9j.ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B2-%D1%81%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BC-%D0%B1%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5-%D0%BC%D0%BD17-%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2/

  Polubione przez 4 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.