Wojna domowa na Ukrainie 18.10.2016r.- 601 dzień od nowego rozejmu.


Budynek rosyjskiego poselstwa- zabawy w Kijowie.

„W związku z nieprawdziwymi informacjami przedstawionymi przez ‚Gazetę Wyborczą’ („GW”), a dotyczącymi powiązań byłego senatora Alfonse`a D`Amato z ministrem Antonim Macierewiczem i Polską Grupą Zbrojeniową   prezentujemy oświadczenie dementujące te oskarżenia”– napisano na oficjalnej stronie MON-u w internecie.

Poniżej zamieszczam tą „niezależną” ekspertyzę ws. nieprawdziwych publikacji zamieszczonych kilka dni wcześniej w „GW”:

THE HUMAN RESOURCE PARTNERSHIP, L.L.C.

38th East 37th Street
Suite 1
New York, NY 10016

William D. Cassidy, III, Ph.D.
Senior Partner

13 października, 2016

Do wszystkich zainteresowanych:

7 października 2016 roku poproszono mnie o przeprowadzenie niezależnego dochodzenia w sprawie twierdzeń „Gazety Wyborczej” dotyczących Alfonsa M. D’Amato. Moim zadaniem było ustalenie prawdziwości bądź fałszywości zarzutów i zbadanie związanych ze sprawą okoliczności. W ramach prowadzonego dochodzenia dokonałem przeglądu dokumentów i sklasyfikowanych materiałów, postawiłem pytania osobom mającym coś wspólnego z rzeczoną sprawą i podjąłem inne merytoryczne środki. Poniżej zamieszczam wyniki moich ustaleń.

Co do moich kwalifikacji zawodowych – jestem doradcą licznych międzynarodowych korporacji tudzież organizacji niedochodowych i członkiem wielu organów zarządzających spółkami kapitałowymi. Pełnię funkcję starszego wspólnika (Senior Partner) w firmie zajmującej się doradztwem usługowym w dziedzinie zasobów ludzkich – The Human Resource Partnership. Jako specjalista w sprawach strategii zarządzania byłem członkiem zespołu prowadzącego kampanię gubernatora stanu New Jersey. Posiadam tytuł doktora w dziedzinie teorii organizacji.

Były senator Alfonse D’Amato i jego firma Park Strategies zostały zaangażowane przez Polską Grupę Zbrojeniową w ramach starań o pomoc w przygotowaniu warszawskiego szczytu Organizacji Sojuszu Północnoatlantyckiego w roku 2016. Zlecono im szeroko zakrojone zadania, za którą to pracę otrzymali rozsądne, uzgodnione wcześniej wynagrodzenie. Zostało to w sposób właściwy zgłoszone w amerykańskim Departamencie Sprawiedliwości.

Nie ma zasadnych przesłanek do formułowania zarzutów wobec strony internetowej Friends of Poland (Przyjaciele Polski). Portal Friends of Poland nie posiadał osobowości prawnej, a więc nie można traktować go jako organizacji. Strona Friends of Poland była po prostu portalem informacyjnym zainteresowanym tworzeniem atmosfery otwartości w odniesieniu do pracy senatora D’Amato i firmy Park Strategies na rzecz wsparcia Szczytu w Warszawie w roku 2016.

Co więcej, ani senator D’Amato, ani Park Strategies nigdy nie doradzali Polskiej Grupie Zbrojeniowej i rządowi polskiemu w kwestii zakupów sprzętu wojskowego. Senator D’Amato był absolutnie niezaangażowany w tego rodzaju sprawy dotyczące Polski. Stąd też nigdy nie było żadnego konfliktu interesów.

Po zbadaniu zarzutów i innych związanych ze sprawą okoliczności uznałem, że twierdzenia „Gazety Wyborczej” są fałszywe i bezpodstawne. Co więcej, stwierdziłem, że dziennik ten nie jest wiarygodnym źródłem informacji w odniesieniu do tematów związanych z moim dochodzeniem.

Z poważaniem,
William D. Cassidy, III”

No cóż z pozoru sprawę wyjaśniono przy zachowaniu wszystkich reguł koszerności, ale czy tak naprawdę?

Aby rozwiązać ten dylemat trzeba się jej przyjrzeć z bliska.

Dlatego też, na początek należy się zapoznać z tekstem opublikowanym 1 października br. w „GW”, a dotyczącym tej skandalicznej sprawy:

http://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,20772396,alfonse-d-amato-nowojorsko-smolenski-lacznik-macierewicza.html

W tekście tym już na samym jego początku autor po stwierdzeniu, że „Antoni Macierewicz i Alfonse D’Amato wspólnie prezesują organizacji ‚Frends of Polen'”, zadaje dwa niewygodne pytania:

„Czy nie jest konfliktem interesów, że D’Amato lobbuje na rzecz firm przemysłu lotniczego, a szef MON decyduje o zakupach dla polskich sił powietrznych?

Czy Macierewicz wie o powiązaniach D’Amato z mafijnymi rodzinami Gambino, Genovese i Lucchese?”

Oczywiście poza zamieszczonym na wstępie opublikowanym przez MON wyjaśnieniu nic więcej, od rzecznika prasowego resortu obrony, nie można się dowiedzieć. Nie ma temu tematowi poświęconej żadnej konferencji prasowej, żadne też wiodące media nie drążą głębiej tej sprawy dociekając prawdy, nie zamieszczają również materiałów śledztw redaktorskich.

Boją się, czy też jest jakaś zmowa milczenia zawarta pomiędzy rządem PiS, amerykańskim konglomeratem przemysłu obronnego i mediami?

Nie ważne jak jest, bo informacje te są ogólnodostępne, tylko nierozpowszechniane publicznie. A więc przechodząc do rzeczy: pomimo braku właściwego zainteresowania się przez wiodące media tym tematem, sprawa nie jest wcale skomplikowana, bo to, że były senator z Nowego Jorku, Alfonse D’Amato zajmuje się obecnie lobbingiem na rzecz amerykańskiego przemysłu obronnego jest oczywiste i nie podlega żadnej dyskusji.

W tym miejscu przypomnę, że D’Amato po zakończeniu kariery politycznej w amerykańskim Senacie, gdzie był m.in. członkiem podkomisji decydującej o przeznaczeniu środków finansowych na zaopatrzenie armii, w 1999 roku założył firmę doradczo-lobbingową „Park Strategies”. Firma ta od tego czasu świadczy usługi dla amerykańskich potentatów przemysłu lotniczego, w tym dla koncernu „Lockheed Martin”, którego spółka zależna „Sikorsky Aircraft Corporation” produkuje śmigłowce„Black Hawk” i składa je również w PZL „Mielec”.

W efekcie 18 kwietnia br. firma amerykańskiego lobbysty podpisała z Polską Grupą Zbrojeniową (PGZ) kontrakt, który ze strony PGZ parafowali 20 kwietnia Arkadiusz Siwko i Radosław Obolewski (ówczesny członek zarządu PGZ, mąż właścicielki apteki, w której pracował niegdyś Bartłomiej Misiewicz).

Według tej umowy, która będzie obowiązywać przez rok, „Park Strategies” ma  reprezentować PGZ przed Kongresem i rządem Stanów Zjednoczonych. PGZ zaś za tą usługę płaci  „Park Strategies”, a więc Alfonso D’Amato, 15 tys. dolarów (około 58,5 tys. zł) miesięcznie. Zgodziła się również zwrócić amerykańskiej firmie wszelkie koszty poniesione w związku ze świadczeniem usług „nie ograniczając się do transportu, zakwaterowania i posiłków”. Gdy wydatki przekroczą 5 tys. dolarów, będą musiały je zatwierdzić władze PGZ.

A więc w sumie firmie „Park Strategies” PGZ, zagwarantowała wypłacę co najmniej 20 tys. dolarów miesięcznie, za „reprezentowanie PGZ przed Kongresem i rządem Stanów Zjednoczony”. I wszystko byłoby lega artis, gdyby nie to, że firma D’Amato jednocześnie lobbuje dla amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego w tym dla firmy „Lockheed Martin” właściciela firmy składającej helikoptery „Black Hawk” w Mielcu.

W efekcie tego układu: Oct 10 Mielec gmina, Polska

. w : w tym roku pierwsze śmigłowce Black Hawk dla wojsk specjalnych.

Tak więc, w tym miejscu warto się zastanowić, dla kogo tak naprawdę pracuje D’Amato i jaką rolę w jego biznesie odgrywa Antoni Macierewicz?

Natomiast pokrętne tłumaczenia, że:

Co więcej, ani senator D’Amato, ani Park Strategies nigdy nie doradzali Polskiej Grupie Zbrojeniowej i rządowi polskiemu w kwestii zakupów sprzętu wojskowego. Senator D’Amato był absolutnie niezaangażowany w tego rodzaju sprawy dotyczące Polski. Stąd też nigdy nie było żadnego konfliktu interesów”- jest zwykłą i bardzo ordynarną kreacją rzeczywistości (czyli wpieraniem nam , że czarne jest białe i na odwrót. Nota bene warto zapytać się szefa MON ile kierowany przez niego resort zapłacił za ten  dokument sprokurowany przez Williama D. Cassidy’ego z „THE HUMAN RESOURCE PARTNERSHIP” (HRP”), bo jak powszechnie wiadomo za takie dokumenty jankesi każą sobie bardzo słono płacić) nie mającą z nią nic wspólnego.

Kolejną sprawą jest to, odniesienie się przez autora raportu Williama D. Cassidy’ego z „HRP”, do kwestii bulwersującej sprawy wspólnego prezesowania amerykańskiej organizacji „Friends of Polen” przez Antoniego Macierewicza i Alfonso D’Amato z niedawnym bliskim współpracownikiem szefa MON Edmundem Jannigerem w tle.

Otóż, w momencie pisania przez autora tekstu w „GW” o skandalicznych powiązaniach szefa MON z amerykańskim lobbystą D’Amato, czego m.in. dowodem jest wspólne prezesowanie w organizacji „Friends of Polen”, internetowa strona stowarzyszenia, na której uwieczniono ten fakt, nagle znikła, a zamiast niej pokazał się komunikat.  Czyli zatarto ślady, które oczywiście są przy odrobinie wysiłku, do odtworzenia. I zapewne może do tego kiedyś dojść.

Przy tym temacie poruszona została również w raporcie „HRP” sprawa w jakim celu została powołana organizacja „Friends of Poland” i po co m.in. MON podpisał umowę z firmą Alfonso D’Amato:

Strona Friends of Poland była po prostu portalem informacyjnym zainteresowanym tworzeniem atmosfery otwartości w odniesieniu do pracy senatora D’Amato i firmy Park Strategies na rzecz wsparcia Szczytu w Warszawie w roku 2016″

A więc, jak widzimy z tego „raportu”, firma Alfonso D’Amato zajmować się miała wpieraniem Szczytu NATO w Warszawie w lipcu br. No i wszystko jest ok!, tylko w jakim celu z firmą tą podpisano umowę na rok? Czyli jeszcze przez osiem miesięcy po zakończeniu Szczytu w Warszawie „Park Strategies” będzie pobierał jeszcze, nie wiadomo za co, niemalże 80 tys. złotych miesięcznie, co kosztować nas będzie łącznie ponad pół miliona złotych.

Niezły gest dziada, co szczodrze nieswoim się dzieli!

Na koniec tego wstępu zamieszczam jeszcze treść, przetłumaczonej z języka angielskiego, „listy zadań” dołączonej do umowy „Park Strategies” podpisanej z PGZ:

” 1.    Promowanie rozumienia i wsparcia w USA dla Polski i podkreślenie znaczenia wsparcia dla polskiego rządu i polskiego przemysłu wojskowego w zakresie bezpieczeństwa, włączając w to polski przewidywany wzrost zobowiązań finansowych w NATO”,

2.   „Udział w wywiadach medialnych dla zaprezentowania pozytywnej natury Polsko-amerykańskich bilateralnych relacji, w szczególności związanych z obronnością Wschodniej Europy.”,

3.    „Wykorzystanie przekazów medialnych do zaprezentowania punktu widzenia nowego polskiego rządu oraz polskiej gospodarki.”,

4.    „Kontakt z członkami Kongresu, Polskim Kołem w Kongresie i kluczowym personelem w Kongresie w komisjach obrony i spraw zagranicznych, aby krzewić uznanie dla Polsko-amerykańskich relacji. Edukowanie członków Kongresu na temat potrzeb wsparcia Polski w strategicznych inicjatywach, włączając w to rozszerzanie krytycznych obiektów obrony NATO.”,

5.    „Zaangażowanie amerykańskiego środowiska obronnego i przemysłu do promocji pełniejszej współpracy w sprawach militarnych, szczególnie z polskim przemysłem”,

6.    „Organizowanie spotkań z amerykańskimi, skoncentrowanymi na międzynarodowej współpracy organizacjami, takimi jak CSIS, Atlantic Council i Council on Foreign Relations, etc., dla stworzenia możliwości pozytywnego dialogu pomiędzy polsko-amerykańskimi partnerami.”,

7.    „Wsparcie i udział w szczycie NATO w lipcu w Warszawie.”

http://www.parkstrategies.com/,

http://www.friendsofpoland.org/,

https://twitter.com/edmundjanniger?lang=en,

http://vod.tvp.pl/24774988/26042016.

***

Na tym kończąc ten wstęp, przechodzę teraz do relacji z kolejnego dnia wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

W ciągu minionej doby, wzdłuż linii frontu w Donbasie,  nadal utrzymywało się podwyższone napięcie militarne spowodowane kontynuowaniem przez stronę ukraińską terytorium Republik, prowokacjami zbrojnymi i atakami na pozycje sił powstańczych.

I tak, w rejonie terenu donieckiego lotniska, od godziny 20:30 do 00:30 ukraińscy żołnierze przy użyciu moździerzy kaliber 120 i 82 mm prowadzili tam intensywny ostrzał.

Łącznie w tym rejonie spadło około 52 pocisków moździerzowych. Poza bronią moździerzową, w użyciu były także opancerzone wozy bojowe, granatniki i karabiny maszynowe.

Po ostatnich przerwach w dopływie energii elektrycznej, w rejonie Sachanki, spowodowanych licznymi uszkodzeniami linii przesyłowych w wyniku ukraińskiego ostrzału artyleryjskiego, dziś nad ranem przywrócono tam zasilanie prądem.

Natomiast na ługańskim odcinku frontu, ukraińskie wojsko pięć razy przeprowadziło ostrzał terenu znajdującego się pod kontrolą Milicji Ludowej ŁRL. I tak z kierunku Popasnej przy użyciu armat kaliber 122 mm, ukraińscy żołnierze ostrzelali miejscowość Pierwonajsk, gdzie w wyniku tego uszkodzone zostały cztery garaże znajdujące się tam przy Fabrycznym Zaułku . Poza tym ostrzelane też zostały okolice Kalinowa, Zołotoje, Sokolników i pomnika Kniazia Igora znajdującego się koło mostu na drodze Ługańsk-Stanica Ługańska.

W wyniku braku odpowiedniej koordynacji wymiany w rejonie Artiemowska koło Gorłówki żołnierzy z ukraińskiego 54 batalionu 24 brygady zmechanizowanej doszło tam do wzajemnej chaotycznej i przypadkowej wymiany ognia, w wyniku czego dwóch żołnierzy ukraińskich zginęło, a czterech innych zostało rannych. Oczywiście dowództwo ATO sprawę wyciszyło.

Poniżej jeszcze raport dobowy sporządzony przez biuro prasowe ukraińskiego dowództwa wojskowego prowadzącego w Donbasie tzw. operację antyterrorystyczną (ATO) przeciwko rosyjskojęzycznej ludności cywilnej:

Na koniec tego wątku, jeszcze krótka relacja filmowa, z ostrzeliwanej przez ukraińskich żołnierzy miejscowości Wodianoje:

***

Rzecznik MON DRL Eduard Basurin powiedział wczoraj, że pomimo zamachu na Arsena Pawłowa ps. „Motorola” Doniecka Republika Ludowa będzie przestrzegać umowy pokojowej podpisanej w Mińsku na początku zeszłego roku.

Natomiast wg. decyzji podjętych przez władze wojskowe DRL, pogrzeb Arsena Pawłowa, ze wszystkimi honorami przewidzianymi dla bohatera Republiki, odbędzie się w środę.

***

Na koniec kilka aktualnych filmów:

***

Pozdrawiam.

Reklamy

118 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 18.10.2016r.- 601 dzień od nowego rozejmu.

 1. Wyrastająca na czołową „opozycjonistkę” Ukrainy ‚Jula” Tymoszenko podczas swojego wystąpienia w ukraińskim parlamencie, oskarżyła szefową Narodowego Banku Ukrainy Walerie Gontariewą o „prowadzenie od 2 lat celowej polityki, która doprowadziła do wyniszczenia małej i średniej przedsiębiorczości na Ukrainie oraz do zubożenia mieszkańców Ukrainy”;
  https://info-leaks.ru/archives/13354

  Polubione przez 6 ludzi

 2. Ratyfikacja układu o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą napotyka na powazne problemy, miał stwierdzić według rosyjskiego portalu wysoki rangą urzędnik UE w przeddzień szczytu UE w dniach 20-21 października który odbędzie się w Brukseli. Z kolei premier Holandii Mark Rutte poinformował że omówione zostaną „dalsze kroki w sprawie ratyfikacji traktatu, ale nie należy spodziewać się żadnych decyzji”;
  https://ria.ru/world/20161018/1479493227.html

  Polubione przez 4 ludzi

 3. Kolejne OT – ze strony TASS.

  Dygresja: rosyjskie portale publikują nie tylko wiadomości polityczne, ale ogromną ilość niesamowicie interesujących wiadomości z różnych dziedzin. Z wielkim zainteresowaniem zawsze odwiedzam te strony tym bardziej, że nie publikuje się wiadomości głupawych czy niepotwierdzonych.
  Na polskojęzycznych portalach dominują natomiast informacje o celebrytach i reklamy.

  Jednym z ciekawych tematów jest „Makieta Rosja”. Makieta powstaje dla amerykańskiego projektu „Wrota Gullivera”, którego celem jest zebranie miniaturowych makiet różnych krajów i stworzenie „portretu” naszej planety. Wystawa zostanie otwarta w Nowym Jorku w 2017 r.
  Cała Federacja Rosji zostanie przedstawiona na powierzchni 40 m kw.
  Reportaż pokazuje proces tworzenia makiety oraz już gotowe fragmenty. Warto obejrzeć zdjęcia.

  http://tass.ru/spec/russia_layout

  Polubione przez 5 ludzi

 4. Ukraińska policja w kolejnych opałach. W samym Kijowie brakuje tysiąca policjantów. Powodem niedoborów kadrowych jest spadek chętnych do służby w tej formacji, na początku formowania policji na Ukrainie było 10 chętnych na jedno miejsce, a teraz w porywach 2,5, mniejsze niż obiecywano zarobki, zamiast ośmiu tysięcy cztery do pięciu tysięcy hrywien, a także braki sprzętowe, miedzy innymi w radiowozach, który zdążyli juz rozbić sami policjanci. Jak skarżą sie pełniący służbę funkcjonariusze, pracują od rana do wieczora po siedem dni w tygodniu i jeszcze nie dają rady…
  http://vesti-ukr.com/kiev/205522-politsija-kieva

  Polubione przez 3 ludzi

 5. .https://pp.vk.me/c638116/v638116338/6848/RH-wwkpKQAE.jpg
  Produkcja energii elektrycznej na UPAdlinie – jak zawsze jest to wskaxnik rozwoju gospodarczego… Tu mamy… Niedorozwój…

  Pod dom Motoroli ludzie przynosza kwiaty
  .https://youtu.be/6254GE-xUMk

  Info od Pana Dawida odnośnie uroczystości pogrzebowych:

  Otrzymałem informację odnosnie jutrzejszych ceremonii pożegnalnych Motorolli. Utrudnienia w stopniu wybitnym…. a nawet nie wiem, czy otrzymałem odpowiednią akredytację.
  Główne uroczystości odbędą się w teatrze. Maksymalny czas pracy ekipy: 5 minut.
  Materiałami „będą się dzielic”, ale kto z kim i jak- tego już nie powiedziano.

  Praca na cmentarzu zabroniona (popieram).
  Przypominają się czasy świąt majowych na które również trzeba było specjalne pozwolenia ( a i tak 70% pracowało bez nich) dzięki, którym można było- nic nie można było. Chyba, że się było pajacem z rosyjskiej telewizji, wtedy przepisy się rozstępują.

  Podobno FB i Instagram dostały prikaz likwidować posty dotyczące Motoroli
  https://cont.ws/post/403685?_utl_t=vk

  Próba odpowiedzi na pytanie – co jutro ustali „normandzka czwórka”?
  http://riafan.ru/565530-maski-sbrosheny-o-chem-mogut-dogovoritsya-putin-i-lidery-normandskoi-chetverki

  hehe – budżet UPAdliny obliczono na przyszły rok w wysokości 960 mld grzywien ale chyba im brakuje 54 mld…
  Ale chyba i na 906 mld tez chyba nie ma „pokrycia”
  http://vognebroda.net/byudzhet-ukrainy-na-2017-god-predusmatrivaet-finansirovanie-tolko-poloviny-potrebnostey-strany

  WWP na zjeździe organizacji zrzeszających małe i srednie firmy
  .https://youtu.be/sA2HTXu9vOw
  #Владимир_Путин принял участие в съезде общероссийской общественной организации «Деловая Россия», приуроченном к 15‑летию организации.

  O końcu kraju o tymczasowej nazwie „Ukraina”
  .https://youtu.be/lf4D4ZNCJEo

  Polubione przez 5 ludzi

 6. Zimno spowodowało zamknięcie szkół w Mikołajewie
  http://vognebroda.net/holod-zakryl-nikolaevskie-shkoly
  В сообщении, в частности, сказано: «Теплогенерирующие компании до сих пор не получили лимиты газа на проведение отопительного сезона, его начало отсрочено на неопределенный период. В связи с этим принято распоряжение городского головы о приостановке учебного процесса в школах».
  Городские власти не могут гарантировать соблюдение температурных норм в школьном здании. Сообщалось также, что городской совет рекомендовал родителям дошкольников воздержаться по возможности от приведения детей в детские сады. В городских больницах и родильных домах города для поддержания необходимой температуры задействованы электронагревательные приборы.

  Jeszcze link o tym jak jest z gazem. Ukry liczą na ciepłą zimę
  http://odnarodyna.org/content/ukraina-gaza-malo-vsya-nadezhda-na-tepluyu-zimu
  .http://odnarodyna.org/sites/default/files/2016/nk17101602.png
  .http://odnarodyna.org/sites/default/files/2016/nk17101603.png

  Polubione przez 5 ludzi

 7. http://film.onet.pl/wiadomosci/wolyn-przewodniczacy-ukrainskiego-parlamentu-apeluje-do-polskich-politykow/ge3g5r
  klękną nasi szmaciarze na kolana przed „jedyną prawdą” upadliny? był „nasz ” duduś na premierze Wołynia? Kur.wa na smoleńsk w pierwszym rzędzie, marionetka. Zapewne nasi politykierzy nic na temat rzezi wołyńskiej nie pisną bo to szkodzi naszym „braciom” UPAdlińcom , ich własna historia , nie rozliczona , rozłoży ich jak padlinę

  Polubione przez 4 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.