Wojna domowa na Ukrainie 27.11.2016r.- 641 dzień od nowego rozejmu.


„Rewolucja godności” w Kijowie.

 

„Ten pochówek, tak późny, ale tak znaczący, jest dzisiaj dla nas wielkim przesłaniem o współpracy naszych narodów, o współpracy naszych państw, o zdolności wspólnego przeciwstawiania się każdemu najeźdźcy, każdemu wrogowi, który chciałby zniszczyć pokojowe życie Ukrainy, zniszczyć pokojowe życie Polski”- powiedział szef MON  Antoni Macierewicz, który wziął w piątek 25 listopada br. udział w uroczystym pochówku 27 polskich żołnierzy poległych w rejonie Lwowa w 1939 roku.

 

Tak więc pochówek 25 żołnierzy WP poległych w rejonie Lwowa na początku września 1939 roku jest wg. Macierewicza „przesłaniem o współpracy naszych narodów (…) w przeciwstawianiu się każdemu najeźdźcy, każdemu wrogowi, który chciałby zniszczyć pokojowe życie Ukrainy, zniszczyć pokojowe życie Polski”

Czyli, że zgodnie z nowożytną interpretacją historii przedstawioną nad grobami polskich żołnierzy obrońców polskiego Lwowa, istniała wtedy jakaś mityczna Ukraina, której obywatele wspólnie z Polakami podjęli współpracę obu państw, czyli Polski i Ukrainy.

Nie wiem co się kluje w głowie tego gentlemana i jaki myśli tam w niej się kołaczą, ale jak wiadomo Ukrainy w tedy i przez długie następne dziesięciolecia nie istniała. Gdyż uzyskała niepodległość dzięki decyzji podjętej przez pierwszego i jednocześnie ostatniego prezydenta FSRR a następnie pierwszego prezydenta Federacji Rosyjskiej, towarzysza Borysa Jelcyna (1)w grudniu 1991 roku (2).

Natomiast jeśli chodzi o tą owocną „współpracę” pomiędzy mniejszością ukraińską zamieszkującą tereny II RP, to wystarczy wspomnieć o „bohaterze” współczesnej Ukrainy Stepanie Banderze (3), który będąc obywatelem II RP, na początku lat 30-tych ubiegłego wieku założona przez niego organizacja bojowa Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) (4) wzmogło działalność terrorystyczną, a zwłaszcza terror indywidualny. Charakterystyczne dla doboru celów zamachów było to, że ofiarami padali w dużej mierze Ukraińcy i Polacy szukający porozumienia polsko-ukraińskiego, m.in. Tadeusz Hołówko (5) i Iwan Babij (6).

Pewnie według Macierewicza również do tej „owocnej współpracy” należała dywersja OUN ww wrześniu  1939 roku prowadzona w celu osłabienia polskich sił na zapleczu frontu głównego (7). A może również zabicie na początku września 1939 roku przez Ukraińców około około 6 – 8 tysięcy Polaków. Ofiarami wtedy byli zarówno zamieszkali tutaj sąsiedzi Polacy, żołnierze Wojska Polskiego usiłujący przedostać się za granicę bądź powracający do swoich domów po rozbiciu ich oddziałów, jak i cywilni uciekinierzy z Polski centralnej, których pod okupacją sowiecką znalazło się ponad pół miliona, głównie kobiet i dzieci.

Był to skutek roznieconego nacjonalizmu ukraińskiego, ale także „zwykłej” zachłanności ukraińskich chłopów rabujących Polakom dobytek. Zarówno z przyzwoleniem „swobody 3 dni” danym przez wkraczających Sowietów, jak i bez tego przyzwolenia, w warunkach anarchii w miażdżonym i deptanym przez dwóch agresorów Państwie Polskim. W poczuciu bezkarności znajdowały ujście najciemniejsze instynkty mordu, gwałtu i grabieży.

Ponad 10 tysięcy Polaków stała się ofiarą wkraczających wojsk sowieckich, zabitych żołnierzy, policjantów i osób cywilnych oraz rozstrzelanych oficerów po wzięciu do niewoli, często przy współudziale Ukraińców i czasami Żydów (8).

Nie wspominając tu o czystkach etnicznych dokonywanych na mniejszości polskiej żyjącej w granicach wschodnich rubieży II RP, począwszy od 1943 roku, kiedy to ofiarami okropnych, niewyobrażalnych zbrodni mogło paść z rąk dzikiej ukraińskiej tłuszczy nawet 250 tysięcy naszych Rodaków.

I to są wg. wykładni Macierewicza dowody „współpracy naszych państw”, szczególnie z dzisiejszą Ukrainą gloryfikującą oficjalnie zbrodniarzy i twórców zbrodniczej idei. A więc państwa, które nie tylko nie wyciągnęło wniosków z własnej historii, ale nawet nie usiłuje Nas poprosić o wybaczenie dokonanych na Polakach zbrodni (9) i (10) oraz (11) i (12).

Powracając zaś do piątkowej uroczystości z udziałem Macierewicza, to uroczystość w Mościskach rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym pw. Narodzenia Jana Chrzciciela. Bezpośrednio po zakończeniu nabożeństwa, trumny ze szczątkami zostały złożone w grobie na miejscowym cmentarzu.

W pogrzebie odnalezionych szczątków żołnierzy Wojska Polskiego, udział wzięli przedstawiciele ukraińskich i polskich władz państwowych, posłowie oraz prezes IPN Jarosław Szarek. Uroczystościom towarzyszyła asysta honorowa Sił Zbrojnych RP. Odczytano też list wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego, przygotowany specjalnie na tę okoliczność.

Pogrzeb został zorganizowany przez Fundację „Wolność i Demokracja” oraz Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej w Mościskach, przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP we Lwowie oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które sfinansowało uroczystości, za godziwą kasę wydartą pod przymusem z naszych kieszeni.

Na koniec tego wstępu zamieszczam całe przemówienie szefa MON wygłoszone 25 listopada br. w Mościskach:

 

Szanowne Duchowieństwo,

Panie Ministrze,

Panie Generale,

Panie Gubernatorze,

Panie Merze,

Przedstawiciele najwyższych władz Ukrainy,

Parlamentarzyści Rzeczpospolitej Polskiej,

Panie Prezesie Instytutu Pamięci Narodowej,

Wszyscy przedstawiciele władz samorządowych, miejskich i państwowych Rzeczpospolitej,

Panie i Panowie, oficerowie,

Żołnierze Rzeczpospolitej Polskiej, żołnierze Ukrainy!

Dzisiaj, w obecności tak wielu obywateli Mościsk, których serdecznie witam, chowamy bohaterskich obrońców tej ziemi, Mościsk, Jaworowa, Lwowa, żołnierzy, różnych wiar chrześcijańskich, ale jednej Rzeczpospolitej, Rzeczpospolitej Polskiej. Żołnierzy, którzy bohatersko przeciwstawili się niemieckiemu najazdowi hitlerowskiemu, a gdy padali w obronie tej ziemi, wiedzieli już, że w plecy uderzył cios ze strony najeźdźcy sowieckiego.

Dzisiaj, po blisko 80 latach, chowając ich na tej ziemi, mamy świadomość, że w ich trudzie i walce, w ich żołnierskim losie, w ich bohaterstwie, odnajdujemy symbol poświęcenia, ale także symbol wysiłku i rzucenia na stos swojego życia dla tego, co dla naszych narodów najważniejsze. Dla niepodległości, dla wolności, dla możliwości układania losu swojego według własnych praw. Ten pochówek – tak późny, ale tak znaczący – jest dzisiaj dla nas wielkim przesłaniem o współpracy naszych narodów, o współpracy naszych państw, o zdolności wspólnego przeciwstawiania się każdemu najeźdźcy, każdemu wrogowi, który chciałby zniszczyć pokojowe życie Ukrainy, zniszczyć pokojowe życie Polski.

Bo ich ofiara, tak niezwykła, ich ofiara tak bohaterska, ich ofiara pamiętana przez dziesięciolecia przez mieszkańców polskich tych ziem, ale pamiętana także tak szeroko, jak szeroko rozbrzmiewa mowa polska i mowa ukraińska, bo byli to z pochodzenia Polacy, Huculi, Ukraińcy. Ta ofiara rzeczywiście nie poszła na marne. Ta ofiara dzisiaj łączy nas stojących nad tym grobem, świadomych, iż trud żołnierski, wysiłek i bohaterstwo żołnierza są fundamentem niepodległości. Ale także, że potrafią łączyć te narody, które niepodległość i wolność umiłowały ponad wszystko.

Dlatego stajemy tutaj dzisiaj z pochylonymi głowami, dlatego dzisiaj przed Wami Żołnierze 49 Pułku Wołyńskiego Strzelców chylą się dzisiaj sztandary biało-czerwone Rzeczpospolitej Polskiej, ale chylą się też sztandary państwa ukraińskiego, bo zasłużyliście na to. Zasłużyliście na wieczną cześć i chwałę.

Chwała bohaterom!”

http://www.mon.gov.pl/aktualnosci/artykul/najnowsze/wizyta-szefa-mon-na-ukrainie-e2016-11-25/

 

 1.    https://pl.wikipedia.org/wiki/Borys_Jelcyn,

      2.    https://pl.wikipedia.org/wiki/Ukraina,

3.    https://pl.wikipedia.org/wiki/Stepan_Bandera,

4.    https://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_Ukrai%C5%84skich_Nacjonalist%C3%B3w,

5.    https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Ho%C5%82%C3%B3wko,

6.     https://pl.wikipedia.org/wiki/Iwan_Babij,

7.     https://pl.wikipedia.org/wiki/Dywersja_OUN_w_1939_roku,

8.    http://www.kresy.pl/kresopedia,historia,ii-wojna-swiatowa?zobacz/ukrainska-rebelia-w-kresach-we-wrzesniu-1939-r,

9.    https://pl.wikipedia.org/wiki/Rze%C5%BA_wo%C5%82y%C5%84ska,

10.   http://dziennik.artystyczny-margines.pl/zestawienie-362-metod-tortur-stosowanych-przez-upa-na-polakach/,

11.   http://www.kresy.pl/kresopedia,historia,ii-wojna-swiatowa?zobacz/zbrodnie-upa-w-bieszczadach,

12.   http://www.stankiewicze.com/ludobojstwo/zaglada_kresow.html.

***

Na tym kończąc ten wstęp, przechodzę teraz do relacji z kolejnego dnia wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

W ciągu poprzedniej doby nastąpił wzrost wrogich działań podejmowanych przez ukraińskich żołnierzy w ramach prowadzonej tzw. operacji antyterrorystycznej (ATO) w Donbasie.

I tak, od godziny 18:00 do około 01:00, ukraińskie wojsko przy użyciu ciężkiej artylerii kaliber 152 i 122 mm, moździerzy kaliber 120 i 82 mm oraz opancerzonych wozów bojowych, granatników i ręcznych karabinów maszynowych, przeprowadzili ostrzał w rejonie wsi Trudowski i Aleksandrówki na zachodnich obrzeżach Doniecka, Żabiczewa i okolic „Volvo-Center” na obrzeżach donieckiego lotniska, Spartakusa i Zajcewa na północ od Gorłówki oraz Sachanki i Leninskoje na południowym odcinku frontu, na wschód od Mariupola w nowoazowskim obwodzie.

Łącznie na ostrzeliwane tereny DRL spadło ponad 260 pocisków ciężkiej artylerii i moździerzy.

Natomiast na odcinku ługańskim frontu, ukraińscy żołnierze około godziny 13:330 przy użyciu karabinów maszynowych, ostrzelali z kierunku Świetłodarska rejon wsi Łozowej.

Poniżej, tradycyjnie już, zamieszczam relację za ostatnią dobę sporządzoną przez służbę prasową ukraińskiego dowództwa prowadzącego tzw. operację antyterrorystyczną (ATO) w Donbasie:

 

Na zakończenie tego wątku jeszcze krótka relacja filmowa dokumentująca skutki wczorajszego ostrzału przez ukraińskich żołnierzy zachodnich przedmieść Doniecka:

 

***

 

 

Na koniec kilka zdjęć:

Wiktoria Zawierucha- ukraińska patriotka i „demokratka” z batalionu „Ajdar”. Ciekawe czy M. Gosiewska pili piwo hajlując po następne pięć butelek?

 

 

I jeszcze kilka aktualnych filmów:

***

Pozdrawiam.

Reklamy

46 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 27.11.2016r.- 641 dzień od nowego rozejmu.

 1. Na Ukrainie były obchodzone uroczystości upamiętnienia ofiar Wielkiego Głodu w latach 1932-33 (sobota).
  Z okazji Dnia Pamięci Ofiar Wielkiego Głodu zabrał głos prezydent Ukrainy. W przemowie stwierdził, ze gdyby w tamtych latach Ukraina była niepodległym państwem, do głodu by nie doszło.
  Szef państwa zapowiedział również, że ukraińska dyplomacja będzie kontynuowała wysiłki na rzecz uznania Wielkiego Głodu za ludobójstwo w krajach, które dotychczas tego nie zrobiły.
  http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1697096,Ukraina-wspomina-ofiary-Wielkiego-Glodu

  Polubione przez 6 ludzi

  • Witam,

   Linkowałem chyba rok temu doskonałe materiały świadczące o tym, że tak zwany „głód na Ukrainie” jest mitem i wymysłem Zachodu by ukryć sprawę faktycznego głodu jaki miał miejsce w tym czasie w USA. Vide „Grona Gniewu”…
   W wyniku suszy panującej w USA zmarło wtedy od kilku do kilkunastu milionów osób…

   Co ciekawe, Ukry twierdzą ze największy „głód” panował na terenach ówczesnej Polski – co jest kompletną bzdurą. Dane radzieckie mówią o okresie „trudności zaopatrzeniowych” związanych z tzw. „rozkułaczniem” ale na terenach na wschód od obecnej Ukrainy, obejmującej między innymi Kubań…

   Polubione przez 9 ludzi

   • Czytałem i pamiętam, to, że jednak głód na terenach Rosji (czy to carskiej czy to ZSRR) występował cyklicznie jest faktem. Gdy następowały po sobie kilka lat nieurodzajów i do tego dochodziły zniszczenia wojenne to ZAWSZE dochodziło do klęski głodu. Po prostu produkowano za mało żywności by zaspokoić potrzeby wszystkich mieszkańców.
    Co ciekawe według wielu badaczy tematu ( w tym Ukraińców) więcej osób zginęło z głodu w latach 1921–1923 i 1946-47 niż w czasie „Hołodomoru”. Jednak to własnie ofiary „Hołodomoru” są czczone ,a o reszcie jakoś się nie wspomina.

    Polubione przez 9 ludzi

    • Pewnie masz racie.
     Ja tylko wtrącę moje trzy grosze.
     Moja pierwsza teściowa była Ukrainką i pochodziła z obłasti czerkaskiej ze wsi Zwinigorodka.
     Znaleźli ją jako dziecko kilkuletnie wygłodzoną zemdloną na polu buraków.
     Przyjęło ją małżeństwo bezdzietne milicjanta i jego żony.
     Służby mundurowe miały swoje stołówki.
     Był to taki czas kiedy stołówka z obiadami była w sowchozie a każdy posiadacz ziemi który ją oddał dobrowolnie do sowchozu mógł całą rodzinę tam żywić.
     Donosicielstwo było w tamtych czasach tak masowe jak i dzisiaj tylko skutki były jego bardzo przerażające.
     Gaspodin pokazywał gdzie jego sąsiad schował worek z ziarnem i vice versa.
     Ta moja teściowa jeździła tam na Ukrainę i odwiedzała swoje obie matki z wielkim szacunkiem!
     A ja tej mojej pierwszej teściowej mimo, że była bardzo wścibska i dokuczliwa dziękuję i ślę pokłony za to że urodziła taką ślicznotkę którą ja jej zwinąłem i poślubiłem.

     Polubione przez 1 osoba

    • Dlatego że Hołodomor wystąpił w czasach pokoju, w dodatku za rządów Stalina, a nie bezpośrednio po działaniach wojennych. Ciekawe że dokładnie w tym samym czasie w Polsce miały miejsce wielki bunty i strajki chłopskie.

     Polubione przez 1 osoba

 2. Prezes zarządu „Ukrzaliznyci” Wojciech Balczun wezwał do debaty publicznej w sprawie podwyższenia taryf na przejazdy kolejowe.
  Prezes Kolei Państwowych przedstawił twarde stanowisko, chce publicznej debaty w świetle kamer-tak by zakulisowo nikt nie mógł przeszkodzić w planach modernizacji.
  Jak przekonywał Pan Balczun podwyższenie opłat jest ekonomicznie wskazane ( inflacja i konieczność znalezienia środków na zakup sprzętu).
  http://wschodnik.pl/ukraina/item/8929-balczun-potwierdzil-ze-ukrzaliznycia-podniesie-ceny-biletow.html

  Polubione przez 5 ludzi

 3. I kolejny news od Pana Balczuna

  Prezes „Ukrzaliznyci” zaznaczył, że reforma kolei, szczególnie tak dużej, wymaga czasu, a biorąc pod uwagę „skalę patologii, która w świecie zachodnim jest nie do pomyślenia”, proces ten może trwać wiele lat.
  http://wschodnik.pl/ukraina/item/8925-ukraina-musi-uzbroic-sie-w-cierpliwosc-by-przeprowadzic-systemowe-reformy-w-branzy-kolejowej-balczun.html
  Komentarz: Ataków na Balczuna jest cała masa, głównie z powodu tego ,że niszczy schematy korupcyjne w firmie i karze za złodziejstwo. Ciekawe czy zdesperowani oligarchowie nie zechcą podesłać do Pana Balczuna „seryjnego samobójcę”

  Polubione przez 7 ludzi

 4. Remont dróg w obwodzie lwowskim i wołyńskim za środki z kredytu od Rzeczypospolitej Polskiej pozwoli zwiększyć ruch towarowy, a także napływ turystów.
  Mechanizm realizacji tego projektu jest jednak dopiero opracowywany. Poinformowała o tym Wschodnik.pl służba prasowa Państwowej Agencji Dróg Ukrainy (Ukrawtodor).
  http://wschodnik.pl/ukraina/item/8922-ukraina-ma-nadzieje-zwiekszyc-ruch-towarowy-dzieki-remontowi-drogi-na-granicy-z-polska.html
  Komentarz: Środki maja również zostać przeznaczone na remont trasy będącej odnoga „Via Carpatia”. Za własne środki Polska tworzy sobie konkurencję.

  Polubione przez 8 ludzi

 5. Witam w ten passkudny ranek przedpołudniowy /u mnie/ i z tradycyjnym podziękowaniem dorzucam kilka linków…

  Zacznijmy od mema na temat tego „po co skakały skakuny na majdanie”
  .https://pp.vk.me/c626828/v626828499/375b7/frmFODrtDII.jpg
  plus
  .https://pp.vk.me/c604730/v604730612/13f05/7C57RxNtDsg.jpg

  W związku ze śmiercią Fidela ukry dostają orgazmu, zapominając, że Kuba ratowała i leczyła po Czarnobylu około 30 tysięcy dzieci z terenów głównie Ukrainy /cześć z terenu obecnej Białorusi i FR/.
  .http://rusvesna.su/news/1480226833

  Fidelowi poświęcam: /tej wersji nie widziałem…/

  Inti-Illimani – El pueblo unido jamás será vencido, de 1974, subtitulado al inglés
  .http://grey-croco.livejournal.com/1747989.html

  plus
  .https://youtu.be/vgE11M0tSMM

  Mem o „Rybaku” z pewnego statku…
  .https://pp.vk.me/c637629/v637629575/1d13c/tJrBl77Rq-0.jpg
  Wiesz, podejdź do Szojgu a on jutro cie wyśle na „Kuźniecowa”. Na razie będziesz kucharzem…

  Przypomnienie tego co mówił inny banderowiec o nazwisku Bujak
  .http://wiadomosci.onet.pl/kraj/bujak-byloby-fantastycznie-gdyby-polscy-zolnierze-walczyli-w-donbasie/nzj6n

  Pomoc mieszkańców Krymu dla Doniecka
  .https://youtu.be/LzOsZOgmm9A

  Pan Władimir Olejnik, szef „komitetu ratowania Ukriany” informuje, że zarówno do sadów europejskich jak i do sądu Federacji zostały skierowane wnioski o uznanie istniejącej władzy w Kijowie za nielegalną. Co ciekawe /słuchałem wywiadu z nim na Rossija24/ – rosyjskie sądy mogą wydawać wyroki nie tylko na wniosek obywateli Federacji ale obywateli innych państw…
  http://ukraina.ru/news/20161124/1017880392.html

  Przerywnik dla miłośników Pani Marii Zacharowej – pojawiły sie jej zdjęcia ślubne. Slub był w Nowym Jorku kilkanaście lat temu…..

  Podobno dziadek Dżamilew /”szef” tak zwanych „krymskich Tatarów” na Upadlinie/ stał się przeciwnikiem SBU i Krainy w zamian za wypuszczenie przez władze rosyjskie jego syna który odbywał karę wieloletniego więzienia za zabójstwo

  Stanisław Michałkiewicz bije na trwogę. Ogromna ilość broni trafia z UPAdliny do Polski
  http://www.fondsk.ru/news/2016/11/24/novoe-kosovo-poljaki-ispytyvajut-strah-pered-ukrainskimi-terroristami-43103.html

  W Moskwie społeczeństwo nie pozwoliło wyświetlać ukraińcom wilmu o „głodzie”
  http://rusvesna.su/news/1480225391

  Typowe dla ukrów – odmówiono pomocy „ATOwcowi” – inwalidzie. „Po co jechałeś na wojnę”?
  http://rusvesna.su/news/1480241879
  .https://youtu.be/dLkn_SDmGmc

  Na granicy z Krymem odsłonieto pomnik banderowców z „ATO”
  http://rusvesna.su/news/1480225046

  Podobno ukry przygotowują prowokację w której mają wziąć udział „polscy dziennikarze”
  http://rusvesna.su/news/1480240422

  Pozdrawiam,

  Polubione przez 8 ludzi

  • „Stanisław Michałkiewicz bije na trwogę. Ogromna ilość broni trafia z UPAdliny do Polski”- a co ten pan robił przez poprzedni rok?

   Czyżby „razwiedka” spętała mu ręce i nie pozwoliła o tym pisać?

   Pozdrawiam.

   Polubione przez 3 ludzi

 6. Fitch obniżył rating PJSC CB PrivatBank’s (Privat) ( największy komercyjny bank Ukrainy) i Banku Pivdennyi’s (PB) ( 15-sty pod względem wielkości) do CCC ( możliwa niewypłacalność).
  To duży cios dla systemu bankowego Ukrainy. Dalsze zawirowania w sektorze i kolejne upadki banków mogą zachwiać całą gospodarka kraju. Już teraz sytuacja nie jest różowa (pozostało na rynku 100 banków z blisko 200 przed kryzysem) jednak upadek gigantów spowodowałby zapewne osłabienie hrywny jak i upadek wielu prywatnych firm.
  http://www.reuters.com/article/idUSFit981403
  http://bank.com.ua/en/
  https://pl.wikipedia.org/wiki/PrivatBank

  Na osłodę Ukrainie Fitch podwyższył rating Kijowa (miasto) do B- (stabilny), czyli miasto będzie w stanie spłacić swoje zobowiązania.

  Polubione przez 6 ludzi

  • CCC to jest właściwie katastrofa. Ale może to być wstęp do przejęcia banków ukraińskich przez ich zachodnich przyjaciół. Na początek wstrzyma się wypłaty, a potem giganci wykupią masę upadłościową, pozostawiając oczywiście klientów na lodzie. Nigdzie nie zarabia się tak dobrze, jak w kraju o rozsypującej się gospodarce.

   Polubione przez 6 ludzi

 7. Witam!
  Dziś w FR obchodzony jest Dzień Wojsk Piechoty Morskiej i chyba w związku z tym dniem ukrów pod Mariupolem zaczęło Coś atakować z morza 🙂
  Twierdzą,że ostrzeliwują ich ludzie w czarnych mundurach i nieznaną im dotychczas amunicją!!
  http://dnr-news.com/dnr/37329-tsn-pod-mariupolem-lyudi-v-chernom-obstrelivayut-boycov-vsu-neizvestnymi-boepripasami.html
  Chyba chłopcy zdrowo popili i mają zwidy?….a może to i ”Czornyje Buszłaty”?
  .https://youtu.be/HK69saPRBIc
  Pozdrawiam!

  Polubione przez 3 ludzi

 8. Spośród wszystkich instytucji na Ukrainie największym zaufaniem ludności cieszą się Kościoły. Z opublikowanego w tych dniach sondażu wynika, że Kościołom ufa 76,2 procent obywateli Ukrainy, a nie ufa im 12,6 proc. W sondażu nie pytano o wyznanie.
  Na drugim miejscu – z dużą różnicą głosów – znaleźli się wolontariusze, których obdarza największym zaufaniem ponad połowa ankietowanych (51,4 proc.), a na trzecim – wojsko (45,8 proc.)
  Zaufanie do rządu zadeklarowało 18,9 proc. pytanych, do prezydenta Petro Poroszenki – 13,7 proc., a do policji – 10,4 proc. Ponad trzy czwarte respondentów (78 proc.)nie ufa ukraińskim mediom.

  http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,28291,ukraina-ludzie-ufaja-przede-wszystkim-kosciolom.html

  Polubione przez 4 ludzi

 9. OSTRZEŻENIE! Dla wszystkich „lewicowców”, nie dajcie się nabrać na tzw. partię RAZEM, czyli „sektę” niejakiego Adriana (Aarona) Zandberga!
  >https://www.facebook.com/partia.zmiana/videos/vb.350858821772625/611471319044706/?type=3&theater
  „W dniu wczorajszym Partia Razem i tzw. Fundacja Wolna Syria organizowały w istocie antysyryjską pikietę przed… Konsulatem Wizowym Ambasady Federacji Rosyjskiej”…

  Polubione przez 5 ludzi

 10. Służba konsularna UPAdliny przypomina że w przypadku „bezwizowego rezimu” obywatele Krainy dalej nie będa mogli pracować w krajach Unii
  .https://youtu.be/PANDrwzuo5Y
  http://www.politnavigator.net/my-pochemu-to-zabyvaem-chto-rabochie-vizy-v-es-ostanutsya-mid-ukrainy.html

  O tym jak lasy Krainy otrzymają „bezwizowy rezim” do Unii
  http://kp.ua/economics/558906-chem-obernetsia-dlia-ukrayny-otmena-moratoryia-na-eksport-lesa

  Niejaki Timczuk „Bez Strat” panikuje że „Rosja przygotowuje atak od strony Białorusi”
  http://rusvesna.su/news/1480248482

  Na szczęście na BIałoruś nie dotarła jeszcze „demokracja”
  .https://pp.vk.me/c637125/v637125037/1e6ef/nhj_4Y1DWJM.jpg
  https://vk.com/brusek?w=wall274493429_56836%2Fall

  W Charkowie pobito „aktywistę majdanowego”
  http://politobzor.net/show-114155-v-harkove-izbit-ocherednoy-aktivist-evromaydana.html
  .https://pp.vk.me/c837333/v837333245/d10e/8dzVNBmjJMk.jpg

  Saakaszwili przygotowuje swój majdan?
  .https://youtu.be/gxnONlf3dPA
  Очередной «майдан» от Саакашвили — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
  http://rusvesna.su/news/1480247461
  http://nahnews.org/971693-saakashvili-poobeshhal-rade-poslednyuyu-zimu-i-zaklejmil-lgunov/

  Bez kropki o banderowcach

  „Война в лесах” 2 часть: деяния банды Шухевича док. фильм

  .https://pp.vk.me/c604626/v604626103/1fabb/m6uhzjgxhNk.jpg
  Łózko Poroszenki i ci co go bronią…

  Krwawa Julka o tym ile Poroszenko zarabia na wojnie domowej

  Polubione przez 3 ludzi

 11. Nawiązując do wiernopoddańczego hołdu niejakiego feldmarszała Antona, wobec ukraińskich banderowców,należy zwrócić uwagę na to ,ze odbyło się to w obecności prezesa IPN-u p.Szarka,a to znaczy, że temu panu została wytyczona droga i kierunek postępowania, w stosunkach z IPN-em banderowskim !! Pozdrawiam .

  Polubione przez 6 ludzi

 12. Artykuł z „Newsweeka” o nowej biblografii Petra Poroszenki.
  Kilka smaczków z wywiadu:
  – Poroszenko nie zwalcza struktur oligarchicznych na Ukrainie.
  -Sakaszwili moze budować partie kontre dla Poroszenki tylko po to by zabrać głosy „pięknej Julii” i razem ze swoim przyjacielem Pietrem rzadzic kolejna kadencję Ukrainą.
  http://www.newsweek.pl/swiat/polityka/ukraina-kim-jest-petro-poroszenko-prezydent-ukrainy-,artykuly,401113,1.html

  Polubione przez 4 ludzi

 13. Dość długi artykuł z defence24 o „turkish Stream”. Autor jest przeciwnikiem powstania kolejnego rurociagu po dnie Morza Czarnego i tym samym osłabieniu ekonomicznym Ukrainy.
  Niemniej nawet osoby, które nie lubia tego typu narrację powinny przeczytać artykuł ze względu na podane liczby. Jak zauważa autor-budowa Turkish Stream jest realna, a w przypadku powstania tylko odnogi do Turcji ( co jest właściwie pewne) 14 mld m3 gazu mniej będzie transferowane mniej przez Ukrainę.
  http://www.energetyka24.com/497672,gazowa-kurtyna-symbol-nowej-zimnej-wojny-rosji-z-zachodem-analiza

  Polubione przez 4 ludzi

 14. Tymczasem trwają problemy ukraińsjuej zbrojeniowki. W OFICJALNYM komunikacie można przeczytać, że z powdu mniejszych niz zakładano zamowień ze strony rzadu aż 49 ze 105 przedsiebiorstw skupionych „Ukroboronpromie” przynosi straty.
  Ponadto dwie fabryki mają już niedługo wysyłac pracowników na bezpłatne urlopy-chodzi o
  Zhytomyr Armored Plant , Lviv Armored Plant. Obie fabryki produkują i remontują cięzki sprzęt-czołgi i pojazdy pancerne.
  http://ukroboronprom.com.ua/en/media/nedofinansuvannya-armiyi-ukrayiny-ne-daye-ukroboronpromu-pratsyuvaty-na-maksymum.html

  Polubione przez 4 ludzi

 15. Witam,

  Z cyklu – mieszkańcy Donbasu sami się ostrzeliwują i jeszcze podrzucają łuski na pozycje bandersynów
  .https://pp.vk.me/c636927/v636927158/4383d/OLbVCsfYsRU.jpg

  Z cyklu „nie ma faszyzmu na UPAdlinie”
  .https://pp.vk.me/c836539/v836539367/fa52/OC0lv6FzWxM.jpg

  Artykuł o tym kto jest prawdziwym „tubylcem” w krajach „Pribałtyki”
  .http://allpravda.info/kto-v-pribaltike-korennoy-5892.html

  Film z Olkusza gdzie nasi rodacy uczcili pamięć leżących na cmentarzu wojennym żołnierzy radzieckich
  .https://youtu.be/uq4qdX35UAA
  Поляки провели беспрецедентную акцию памяти советских воинов
  Событие произошло в городе Олькуш, где захоронены 1113 красноармейцев

  W wielu miastach Krainy odbyły się „flesz-moby” polegające na śpiewaniu chóralnym rosyjskich piosenek
  https://vk.com/video-124527468_456239379
  “Смуглянка-молдаванка“ Одесса, ЖД вокзал. 27.11.2016
  .https://youtu.be/bE3468tYodg

  .https://youtu.be/iqjGFbqB3V8
  Харьков. Вокзал. «Старый клён» – Из к/ф „Девчата”

  .https://youtu.be/Ch34Kr7nN7Y
  Флеш-моб на вокзале в Запорожье. Весна на Заречной улице

  Moskwa:
  .https://youtu.be/WdmytzKqpwU
  В Москве на Киевском вокзале 50 человек спели хором «Распрягайте, хлопцы, коней»

  Pozdrawiam!

  Polubione przez 2 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.