Wojna domowa na Ukrainie 28.11.2016r.- 642 dzień od nowego rozejmu.


 

Jak wiadomo formacja PiS rządzi już ponad rok, w związku z tym miała miejsce w zeszły wtorek (15 listopada br.) w  Kancelarii Premiera Rady Ministrów impreza propagandowa pod hasłem „Dobry Rok”.

 

A więc zrozumiałe jest, że po „Dobrej Zmianie”, musi być i „Dobry Rok”, bo jakże mogłoby być inaczej?

O dobrej zmianie, tak premier Beata Szydło, jak i szef MON, wielokrotnie mieli okazję aby nam o tym przypomnieć.

A co zatem w tym „Dobrym Roku”,  szczególnie w dziedzinie zapowiadanego podniesienia bezpieczeństwa naszego kraju, takiego dobrego zaszło, że aż trzeba było się tym pochwalić?

Otóż wg. premier Beaty Szydło Polska wreszcie może czuć się bezpiecznie, polska armia jest modernizowana, odbudowywana i wzmacniana”.

Umożliwił to bardzo ważny Szczyt NATO w lipcu br. w Warszawie, na którym miały zapaść przełomowe decyzje, co do obronności Polski”.

Dodała, również, żePolska, jako lojalny członek międzynarodowych sojuszów, jest zobowiązana do tego, by wypełniać deklaracje, które wcześniej składaliśmy i zabiegać o to, aby bezpieczeństwo Polski łączyło się z bezpieczeństwem Europy i świata”

Później w zakresie bezpieczeństwa zewnętrznego Polski głos zabrał, najbardziej zainteresowany tym tematem, szef MON Antoni Macierewicz, mówiąc, że priorytetem, który mi przyświecał i przyświeca nadal jest rozbudowa armii, rozbudowa sił zbrojnych i ich unowocześnienie. W tej dziedzinie przede wszystkim zostały zdjęte bariery, które uniemożliwiały rozwój polskiej armii. Wyeliminowano 12-letnią barierę dla żołnierzy szeregowych, którzy nie mogli służyć w wojsku po przekroczeniu dwunastego roku służby w armii, a  także zniesiono ilościowe limity, które były nałożone na możliwości awansowe podoficerów i oficerów. Nie przyjmowano, mimo iż było ich bardzo wielu, do tego żeby służyć, żeby kształcić się na wyższych uczelniach. Trzeba było też zdjąć limity przyjęć na kursy oficerskie. To były bariery nałożone na wojsko, aby nie mogło się ono rozwijać (…) W tym roku polska armia, siły operacyjne, wzrosną o blisko 5000 żołnierzy. A jeżeli doliczyć do tego także tworzone właśnie Wojska Obrony Terytorialnej kraju, to będzie ponad 8000 żołnierzy. Wojska Obrony Terytorialnej, piąty rodzaj sił zbrojnych, to jedno z największych zadań związane z rozwojem polskiej armii. Powołano już dowództwo obrony wojsk terytorialnych. Do końca bieżącego roku utworzone zostaną trzy brygady na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, o łącznym stanie osobowym w tym roku 3500 żołnierzy i oficerów. To oznacza, że spośród 10 000 ochotników, którzy już się zgłosili do WOT, większość zostanie włączonych do tych sił w roku przyszłym, gdy WOT osiągną ponad 18 000 żołnierzy, tak żeby w roku 2019 było ich 53 000.  To jest piąty rodzaj sił zbrojnych podległy bezpośrednio ministrowi obrony narodowej, ale dowódcę, oczywiście zgodnie z zasadą hierarchiczności armii i polską Konstytucją, mianuje Prezydent RP”

A więc w przeciągu zaledwie półtorej miesiąca ma się dokonać to czego MON, pod nadzorem Antoniego Macierewicza, nie dokonał w ciągu całego roku, a więc siły operacyjne mają jeszcze wzrosnąć o 5000 żołnierzy, a WOT osiągnie stan osobowy w wysokości 3500 żołnierzy. Czyli w sumie siły zbrojne mają powiększyć się do końca tego roku o około 8500 żołnierzy. Jak widać plan bardzo ambitny, kiedy to- jak dotąd- nie udało się go zrealizować powołując tylko, wg słów Macierewicza „dowództwo obrony wojsk terytorialnych”.

A więc jak na razie jest już dowództwo obrony wojsk terytorialnych, czyli, że WOT może się czuć bezpiecznie (o ile wreszcie powstanie) zaś my- nie!

Kolejnym sukcesem wg. szefa MON jest to, że rozwój polskiej armii, jej umocnienie nie byłoby możliwe, gdybyśmy nie uregulowali spraw społecznych w armii. To wymagało uruchomienia podwyżek dla pracowników cywilnych w wojsku, którzy od 8 lat nie dostawali żadnej podwyżki. Zarówno oni, jak i żołnierze  zostali objęci podwyżkami w wysokości od 300 do 400 zł”.

A więc poza powołaniem „dowództwa ochrony wojsk terytorialnych, kolejnym sukcesem, wg. szefa MON było „uruchomienia podwyżek dla pracowników cywilnych w wojsku” w efekcie, którymi „ oni, jak i żołnierze  zostali objęci podwyżkami w wysokości od 300 do 400 zł”.

Następnie, jak powiedział szef MON, zachwalając „Dobry Rok” w temacie bezpieczeństwa zewnętrznego kraju:

„Niesłychanie istotnym zadaniem jest modernizacja techniczna armii. W tym celu, w tym roku zostało podpisanych ponad 100 umów. Będzie to pierwszy rok, od 8 lat, kiedy w pełni zostaną wykorzystane finanse, jakie społeczeństwo, poprzez budżet przeznaczyło na wojsko. Jeszcze w tym roku chcemy podpisać najważniejszy kontrakt, jaki jest przed nami, związany z bezpieczeństwem antyrakietowym, chcemy podpisać kontrakt na obronę powietrzną „Wisła”. Strona amerykańska zgodziła się, co jest bezprecedensowe i stanowi nowy wyznacznik w kontraktach zagranicznych, by ponad 50% produkcji przy tym kontrakcie było kierowane i realizowane w polskich zakładach pracy (…)  najważniejsze zamówienia zostały skierowane do fabryk zatrudniających Polaków, do fabryk w Polsce.  Jeśli chodzi o śmigłowce, przetarg, który został otwarty, jest otwarty także dla zakładów w Mielcu, Świdniku, choć zgłosiły się także firmy zagraniczne. Wszystkie mają równe prawa, ale liczymy na to, że polskie zakłady będą mogły nam te śmigłowce dostarczyć.  Szef resortu przypomniał o najważniejszych programach modernizacyjnych realizowanych w Siłach Zbrojnych (…)  Pociski ‚Jassm’ to najnowocześniejsza broń, która sprawia, że Polska naprawdę nie musi tylko biernie czekać na atak, ale będzie zdolna do skutecznej obrony. ‚Regina’ i armato-haubica ‚Krab’ oraz rakiety ‚Piorun’ i uruchomienie projektu ‚Krab’, do którego dotychczas nie było pocisków. Ta produkcja pocisków w tym roku się zaczyna (…)Istotnym elementem, choć oczywiście w sferze  obronnej nie najistotniejszym, ale trzeba go przywołać, bo przez lata nie był on możliwy do zrealizowania, jest finalizacja przetargu na samoloty do przewozu najważniejszych osób w państwie. Już w sierpniu 2017r. pierwszy samolot zostanie dostarczony, a drugi w listopadzie/grudniu przyszłego roku”

A więc, jak widzimy poza podpisaniem umów, albo sugerowaniem, że takie umowy zostaną wkrótce podpisane,  w rzeczywistości nie zostało do tej pory rozstrzygnięte zamówienie dla polskich Sił Zbrojnych dotyczące zaopatrzenia ich w 50 śmigłowców oraz elektroniczne systemy zarządzania polem walki, zaś zamiast zwiększenia nakładów na szkolenia i zakup sprzętu zafundowano kadrze oficerskiej i pracownikom cywilnym Sił Zbrojnych wysokie podwyżki.

Jak wiadomo, w tym roku zaczęła obowiązywać ustawa podnosząca wydatki ponoszone na obronność z 1,95 % do 2% PKB, w związku z czym na modernizację armii przewidziano około 10 mld złotych. Jednak (wg. gen Waldemara Skrzypczaka), nie ma już w tym roku szans na realizację zakupów o wartości około 3 mld złotych, a więc niemalże 30% budżetu przeznaczonego na modernizację Sił Zbrojnych.

Oczywiście lista niezrealizowanych inwestycji jest długa, zaś do końca roku aby je wdrożyć pozostał praktycznie jeden miesiąc.

W odpowiedzi na to szef MON uważa, że:

Nie byłoby możliwości budowy silnej armii, nie byłoby możliwości zagwarantowania bezpieczeństwa narodowego, gdyby nie odbudowa patriotyzmu, gdyby nie odbudowa tradycji narodowej, tradycji niepodległościowej. Wielką uwagę resort przykłada do tradycji Żołnierzy Niezłomnych, tych którzy o niepodległość Polski nigdy nie zaprzestali walki. Imiona żołnierzy, nazwy bitew, które wygrywali będą obecne w strukturze polskiej armii i tradycji Wojska Polskiego. Zostały zreformowane także wyższe szkoły wojskowe. Przede wszystkim dawna Akademia Obrony Narodowej przekształcona w nowoczesną Akademię Sztuki Wojennej oraz szkoły we Wrocławiu i Dęblinie, gdzie są nowi rektorzy. Ważną inicjatywą, za którą dziękuję panu premierowi Glińskiemu, jest posadowienie na terenie Cytadeli Muzeum Historii Polski oraz Muzeum Wojska Polskiego. Liczymy, że już wkrótce te budynki staną”.

A więc zamiast nowoczesnego sprzętu wojskowego, modernizacji polskich Sił Zbrojnych, bezpieczeństwo narodowe zostanie zbudowane wg. strategii opracowanej przez Antoniego Macierewicza: na patriotyzmie, tradycji narodowej (o czym mogliśmy się dowiedzieć jak to wygląda na piątkowych uroczystościach pochówku żołnierzy polskich walczących i poległych ww wrześniu  1939 roku pod Mościskami),  tradycji niepodległościowej, przekształcenia wyższych uczelni wojskowych, budowy nowych muzeów i nadawania imion żołnierzy oraz nazw tych nielicznych wygranych przez polskie wojsko bitew, a także dzięki podwyżką uposażeń dla kadry i pracowników cywilnych wojska oraz zakupu najdroższego na świecie odrzutowca dla VIP-ów, czyli amerykańskiego samolotu „Gulfstream”.

A więc, tak naprawdę poza propagandą sukcesu i promowania własnej osoby, Antoni Macierewicz wraz z premier Beatą Szydło, nie zaoferował nam nic konkretnego, co pozwoliłoby aby Polacy w ciągu tego minionego „Dobrego Roku” mogli choć o drobinę poczuć się bezpieczniejsi niż w ciągu tych poprzednich „złych lat”.

 

***

Na tym kończąc ten wstęp, przechodzę teraz do relacji z kolejnego dnia wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

W ciągu minionej doby ponownie sytuacja militarna wzdłuż linii styku w Donbasie zaostrzyła się.

I tak, w godzinach pomiędzy 18:00, a 02:30, ukraińscy żołnierze przy użyciu ciężkiej artylerii kaliber 152 i 122 mm oraz moździerzy kaliber 120 i 82 mm, a także opancerzonych wozów bojowych, granatników i ręcznych karabinów maszynowych, przeprowadzili ostrzał w rejonie wsi Aleksandrówka i Trudowskij na zachodnich obrzeżach Doniecka, dzielnicy przemysłowej w Jasinowatej, Szirokoj Bałki koło Gorłówki oraz punktu kontrolnego „Majorsk”, okolic Dokuczajewska oraz Komiternowa, Leninska i Sachanki, gdzie w wyniku tego zostało tam uszkodzonych pięć budynków: kotłownia, remizy strażackiej, centrum rekreacji i dwa  budynki stołówki publicznej.

Łącznie w ciągu minionej doby na ostrzeliwane miejscowości spadło około 258 pocisków ciężkiej artylerii i moździerzy.

Poza tym, ukraińscy  żołnierze sześciokrotnie ostrzeliwali pozycje obronne sił Milicji Ludowej na ługańskim odcinku frontu.

A więc ostrzelane zostały przy użyciu ciężkich karabinów maszynowych, granatników, automatycznych wyrzutni granatów, wyrzutni pocisków przeciwpancernych i broni ręcznej,  okolice wsi Żiełtoje. Przy użyciu ręcznych karabinów maszynowych okolice wsi Żiełobok i Donieckij. Oraz przy użyciu automatycznych granatników i broni ręcznej okolice pomnika Kniazia Igora koło mostu łączącego drogę z Ługańska do Stanicy Ługańskiej, zaś przy użyciu karabinów maszynowych wieś Kalinowo.

Poniżej jeszcze, tradycyjnie już, komunikat dobowy przekazany przez służby prasowe ukraińskiego dowództwa wojskowego prowadzącego tzw. operację antyterrorystyczną (ATO) w Donbasie:

 

Na koniec tego wątku jeszcze krótka relacja filmowa z punktu kontrolnego „Szczastie”:

Oraz filmu pokazującego skutki ukraińskiego ostrzału Staromichajłowki:

 

***

 

 

Na koniec kilka zdjęć:

W celu uniknięcia niekontrolowanego przejęcia władzy przez siły skrajnie nacjonalistyczne, uruchomiono na Ukrainie wariant drugi rewolty kontrolowanej przez ukraińskich oligarchów i amerykańskie służby specjalne, czyli projekt „Micheil Saakaszwili”.

http://www.rferl.org/a/ukraine-saakashvili-rally-kyiv-/28142323.html

 

I jeszcze kilka aktualnych filmów:

 

 

***

 

Pozdrawiam.

Reklamy

40 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 28.11.2016r.- 642 dzień od nowego rozejmu.

 1. Witam i dziekuję za „podnoszacy na duchu” wstępniak! 🙂 jesteśmy silni- zwarci – gotowi i nie oddamy nawet guzika! Poczułem się nareszcie bezpiecznie! 😀

  Nie wiem czy był ten film o tym jak banderowcy znów nie chcą się wycofać ze Stanicy Ługańskiej – co od kilku tygodni solennie obiecują
  .https://youtu.be/ubVx79hvsnQ

  Przestępcy wojenni – odcinek 39
  http://real-info.info/ukraine/voennye-prestupniki-vsu-ne-zabudem-ne-prostim-chast-39

  Cerkiew świętego Poroszenki. Chodzi o to, że Poroszenka w pałacu prezydenckim ma kaplicę w której jest malunek przedstawiający jego rodzinkę jako świetych w strojach rzymskich patrycjuszy
  http://antifashist.com/item/cerkov-svyatogo-petro-volonter-pokazal-ikony-s-izobrazheniem-svyatogo-semejstva-poroshenko.html
  http://strana.ua/news/42531-poro.html
  .http://strana.ua/pub/a/f/6/f66d32e3d9a9c7264f270564a5ad97be.jpg
  .https://pp.vk.me/c636829/v636829485/3dc0d/OgcpJHCswg0.jpg

  Film o ukraińcach walczących w Czeczenii. Co ciekawe, przed wojnami czeczeńskimi ten teren zamieszkiwało bardzo duzo Rosjan i Ukraińców. Tysiące zostały zamordowane, kolejne tysiące / głównie kobiet/ wziete do niewoli i sprzedane. Ale ukry wysyłały do Czeczenii ochotników którzy walczyli wraz z terrorystami przeciwko „Moskalom”
  .https://youtu.be/v3ClDQ0aVnE

  Trudne chwile w Mariupolu. Handlowcy mają problemy bo mieszkańcy Donbasu nie przyjeżdżają na zakupy…
  .https://youtu.be/nktjKtNUnB8
  http://dnr-news.com/dnr/37343-torgovaya-otrasl-mariupolya-perezhivaet-trudnye-vremena-iz-za-otsutstviya-pokupateley-iz-dnr.html

  Czarny piatek w Chersoniu. Zamiast obniżek wszystko podrożało
  http://nahnews.org/972038-chyornaya-pyatnica-v-xersone-vmesto-skidok-magaziny-podnyali-ceny/
  .https://youtu.be/RfCobLqRKAk

  O tym jak się dobrze żyje po majdanie ukraińskim oligarchom
  http://politvesti.com/?p=21522

  Władze Krainy na U proponują Europie handelek: „bezwiz” w zamian za przyjęcie setek tysięcy kolonistów
  http://www.novorosinform.org/news/63723

  W Mińsku ma się odbyć kolejna runda rozmów. Mieszkańców Donbasu to nie interesuje – bo maja na głowie inne zmartwienia (ogrzać się, kupic cos do jedzenia) – i nie pojmują tego – jak i po co trwają trzeci rok te rozmowy? W linku statystyka ciekawa
  https://www.novorosinform.org/articles/7921
  .https://www.novorosinform.org/userfiles/images/gr26111601.jpg

  Z archiwum. Tragedia pod Korsuniem – banderowskie ścierwa zatrzymały autobusy i mordowały pasażerów. Było to jedną z przyczyn powstania na Donbasie i odłączenia się Krymu. Dodam, że w tym okresie tak samo banderowcy zatrzymywali autobusy z Polski, kazali wysiadać, klekać, całować swe obuwie i krzyczeć „sława ukrainie”. Ofiar śmiertelnych na szczęście nie było…
  .https://youtu.be/4MaMYG6SFO8

  Ukry poinformowały LNR (poprzez grupę kontaktową) o przerwaniu dostaw wody od 1 grudnia
  http://dnr-news.com/dnr/37344-kiev-cherez-kontaktnuyu-gruppu-proinformiroval-lnr-ob-otklyuchenii-vody-s-1-dekabrya.html

  SBU prowadzi „czyszczenie” Geniczewska z „prorosyjskich elementów”
  http://nahnews.org/971992-zhuravko-sbu-provodit-chistki-v-genicheske-xvatayut-vsex-nesoglasnyx/

  Prasa kijowska twierdzi, że ukry są w stanie „wyzwolić” Dokuczajewsk w ciagu 2 godzin
  http://dnr-news.com/dnr/37345-dokuchaevsk-okruzhen-i-mozhet-byt-zahvachen-za-2-chasa-ukrainskie-smi.html

  Ukry znów marzą o wstąpieniu do NATO
  http://nahnews.org/971990-byt-tebe-chlenom-kak-pakistan-chto-svetit-ukraine-s-nato/

  Stenogram rozmowy Bidena i Poroszenki
  http://colonelcassad.livejournal.com/3097357.html

  Mapa świata. Jakie mają długi poszczególne kraje…
  .https://pp.vk.me/c638322/v638322983/eb76/zpw9COUcl34.jpg
  .https://pp.vk.me/c638322/v638322983/eb7e/4fgBRAWo-Hs.jpg

  Jako bonus – Petersburg z drona filmowany
  .https://youtu.be/5IjXzjfzMlk

  Plus klip – Okudżawa po polsku…
  .https://youtu.be/S-MOsuDj-W8

  Pozdrawiam

  Polubione przez 7 ludzi

 2. Jak ja „lubię” tego naszego „Świętego Antoniego”, oraz te jego wypowiedzi w stylu. „że Polska naprawdę nie musi tylko biernie czekać na atak, ale będzie zdolna do skutecznej obrony”, przy użyciu JASSM-ów, oczywiście bez „biernego czekania” na atak „państwa agresora”.

  Polubione przez 4 ludzi

  • A „Twardy”, „Kraby”, „Homary”, „Krewetki”, 5 helikopterów ratownictwa morskiego, 1 brygada ciężkich czołgów amerykańskich i batalion piechoty zmotoryzowanej NATO oraz żołnierze nowego rodzaju sił zbrojnych, czyli WOT, to co- nie liczą się?

   Jak widzę Antoni nas obroni, a reszta się nie liczy. Więc aby do wiosny 🙂

   Pozdrawiam.

   Polubione przez 4 ludzi

   • Akurat osobiście jestem zdania, że to dobrze ,że Polska wydaje część z środków na artylerię samobieżną w tym „Kraby”. Na pewno jest to lepszy wydatek niż na przykład pompowaniem kolejnych dziesiątek milionów złotych w „Ślązaka”.
    http://www.defence24.pl/499242,slazak-20-miesiecy-po-terminie-opozniona-przebudowa-korwety-na-patrolowiec
    Jeszcze lepiej, gdyby ZAMIAST tarczy antyrakietowej-która jest strasznie droga i….nie obroni Polski przed atakiem rakietowym FR ( o ile ten kraj chciałby nas zaatakować) wydać te środki na bardziej potrzebne dla wojska zakupy.
    Polskiej Armia ma na składzie przestarzale transportery opancerzone BWP-1, warto byłoby je wymienić lub przynajmniej gruntownie zmodernizować.
    Armia pozbywa się wyrzutni „Grad”, czym zamierzają zastąpić wycofany sprzęt tego wszyscy święci nie wiedzą. Przepłaciliśmy (jako naród) za samoloty treningowe.
    Moim skromnym zdaniem brakuje WIZJI i celu w jakim powinna iść modernizacja armii.
    Czy Polska ma być krajem ,który ma wspierać „hegemona” w wojenkach na drugim krańcu świata ( armia-korpus ekspedycyjny: samoloty transportowe, śmigłowce, specjalistyczne pojazdy, transportery opancerzone )? czy też służyć do obrony granic ( więcej artylerii, czołgów, broni ppancernej, dronów).
    Ze względów finansowych obu założeń nie da się jednocześnie zrealizować. trzeba będzie wybrać,a ewentualna próba pogodzenia obu doktryn spowoduje kompletny chaos i to, że polska armia nie będzie mogła wykonać ŻADNEGO z tych dwóch zadań.

    Polubione przez 7 ludzi

    • „Ze względów finansowych obu założeń nie da się jednocześnie zrealizować. trzeba będzie wybrać,a ewentualna próba pogodzenia obu doktryn spowoduje kompletny chaos i to, że polska armia nie będzie mogła wykonać ŻADNEGO z tych dwóch zadań”- no właśnie o to chodzi.

     Czy pan Antoni nie wprowadza w polskie Siły Zbrojne chaosu, który będzie nas kosztował znaczne środki wyciągnięte z kieszeni płacących podatki, a które to będą topieniem pieniędzy w błoto.

     Należałoby się jednocześnie zapytać na czym tak naprawę p. Antoni się zna, bo jak udowodniłem wczoraj w relacji, że nawet w swoim wyuczonym zawodzie jest dębową nogą od stołu.

     Pozdrawiam.

     Polubione przez 6 ludzi

   • Nie miałbym nic przeciwko, gdyby trafił pod sąd ukraiński. A najlepiej aby go Donbas osądził i powiesił jak zdrajcę.
    Przez niego zginęło tysiące niewinnych ludzi, bo nie potrafił zostać ze swym narodem jak prezydent Syrii, tylko podkulił ogon i zwiał do Rosji. Swołocz taka sama, jak poroszenko i reszta bandy. Teraz pławi się w luksusach zagrabionych przy ucieczce z Kijowa, a na Donbasie ludzie od dwóch lat żyją pod ostrzałem. I on ma jeszcze czelność zabierać głos w sprawie Ukrainy?
    Putin sam powinien go powiesić.

    Polubione przez 1 osoba

    • Byłbym ostrożny z wysyłaniem kogokolwiek pod ukraiński sąd, który ma tyle wspólnego z prawem i sprawiedliwością co PiS.
     Proces, w którym Janukowicz jest w tej chwili świadkiem dotyczy pięciu Berkutowców oskarżonych o zabójstwa na Majdanie. Chyba wszyscy wiedzą jaki będzie wyrok. I tym sposobem sprawa zostanie w majestacie prawa zamknięta ku zadowoleniu wszystkich zainteresowanych zarówno na Ukrainie, jak i poza nią.

     Polubione przez 4 ludzi

 3. Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek powołał pełnomocnika do spraw współpracy z Ukrainą. Został nim dr hab. Włodzimierz Osadczy prof. KUL.

  Do zadań pełnomocnika należy:

  -współpraca z podmiotami publicznymi i niepublicznymi, w tym przedstawicielstwami dyplomatycznymi Ukrainy, przedstawicielami władz lokalnych oraz rządowych Polski i Ukrainy, w zakresie spraw społeczno-gospodarczych oraz kulturalnych;

  -inicjowanie kontaktów oraz koordynacja współpracy z przedstawicielami strony ukraińskiej;
  opracowywanie propozycji rozwiązań mających na celu zacieśnianie współpracy polsko-ukraińskiej na terenie województwa lubelskiego;

  -podejmowanie inicjatyw popularyzujących Ukrainę i dobrosąsiedzkie relacje
  ze stroną ukraińską wśród mieszkańców województwa lubelskiego;

  -analizowanie i ocena sytuacji społeczno-gospodarczej na Ukrainie i bieżące informowanie Wojewody Lubelskiego o wynikach analiz i ocen;

  -opracowywanie informacji i analiz dotyczących współpracy na terenie województwa lubelskiego z przedstawicielami strony ukraińskiej oraz przedstawianie ich Wojewodzie Lubelskiemu.
  https://roztocze.net/pelnomocnik-do-spraw-wspolpracy-z-ukraina/

  Polubione przez 4 ludzi

 4. W Kijowie oszuści wpadli na niecodzienny pomysł.
  Przestępcy wynajmują pomieszczenie w którym otwierają kantor wymiany walut, dają ogłoszenie w internecie i czekają na klienta z dużą sumą gotówki. Później znikają z pieniędzmi przez inne drzwi, dach (pomieszczenie okazuje się być przechodnie).
  https://kyiv.npu.gov.ua/uk/publish/article/327493
  Komentarz: Jak przyznaje Narodowy Bank Ukrainy obrót dewizami poza systemem bankowym jest, uwaga 16 razy wyższy. mieszkańcy Ukrainy chętniej korzystają z usług małych kantorów , gdyż w ten sposób unikają opodatkowania, a także z powodu lepszego kursu wymiany walut.

  Polubione przez 4 ludzi

 5. Dowód na to, że na Ukrainie upada gospodarka…

  W Wywiadzie dla wschodnik.pl ekspert próbuje przekonać, że napływ taniej siły roboczej z Ukrainy to dla Polski i naszego sąsiada dobrodziejstwo.
  cytat:
  „Dla Ukrainy jest to ogólnie rzecz biorąc pozytywny czynnik. Dla wielu ludzi nie ma pracy na terytorium Ukrainy. Ponieważ w kraju aktywnie zamykane są przedsiębiorstwa i »zwija się« biznes, w tym przypadku polski rynek pracy ratuje nas od nadmiernego bezrobocia”, – uważa Ochrymenko, dodając, że takie tendencje utrzymają się w ciągu najbliższych pięciu lat.
  http://wschodnik.pl/ukraina/item/8932-ekonomista-przewiduje-ze-w-ciagu-najblizszych-pieciu-lat-coraz-wiecej-ukraincow-bedzie-wyjezdzac-za-granice.html

  Polubione przez 3 ludzi

 6. W dniach 5-12 listopada 2016 r. grupa nauczycieli Zespołu Szkół im. Macieja Rataja z Gościna pod przewodnictwem dyrektor Haliny Schulz–Tkacz oraz wicestarosty kołobrzeskiego Heleny Rudzis – Gruchały uczestniczyła w wyjeździe na Ukrainę. Celem delegacji było podpisanie porozumienia o współpracy oraz kontynuacja wymiany ze Szkołą Ogólnokształcącą nr 1 im. Iwana Franki w Drohobyczu.
  http://www.miastokolobrzeg.pl/szkola/13608-goscino-wspolpracuje-z-ukraina.html

  Polubione przez 2 ludzi

 7. Premier Węgier, Viktor Orban, podjął decyzję o zniesieniu długoterminowych wiz dla Ukraińców
  Premier Węgier spotkał się ze swoim ukraińskim odpowiednikiem – Wołodymyrem Hrojsmanem. – Po trzech trudnych latach, w czasie których Ukraina walczyła w imię europejskich wartości, pomoc dla tego kraju jest naszym moralnym obowiązkiem. Ukraina chce się integrować z Zachodem, dlatego nie można blokować tego procesu – powiedział Orban po spotkaniu.
  http://telewizjarepublika.pl/wegry-znosza-oplaty-za-wizy-dla-ukraincow-to-nasz-moralny-obowiazek,41222.html

  Polubione przez 2 ludzi

 8. Według strony ukraińskiej przyjazd na Krym delegacji z Turcji to „ściema”. Żadna RZĄDOWA delegacja nie pojawiła się na Krymie, a Turcja nadal jest stronnikiem Ukrainy i stoi na stanowisku, że Krym należny do „Kijowa”.
  http://www.stopfake.org/en/fake-turkish-delegation-arrives-in-crimea/
  Komentarz: O ile rzeczywiście rosyjska prasa zagalopowała się i wyolbrzymiła znaczenie tego spotkania biznesowego, to po lekturze kilkunastu innych „fake story” ( z tego samego źródła) bardzo się zawiodłem. Większość to niestety odwracanie kota ogonem- choćby na przykład to, że według autorów po Majdanie Ukraińcom NIE żyje się gorzej, czy tez rosyjskie sankcje NIE szkodzą ukraińskiej gospodarce, albo to, że bez węgla z Donbasu Ukraina MOŻE przetrwać zimę.
  Reszta „newsów” to takie polityczne kłótnie- interpretacja słów jakiś dyplomatów w zależności od strony postrzegana inaczej.

  Polubione przez 3 ludzi

   • Podobno rosyjskie media-polskie wydanie sputnika mówi o przyjeździe polityków i biznesmenów z Turcji.
    Jak już wspomniałem historia o tureckiej delegacji jest najbliższa do zakwalifikowania jako „fake”. Newsy ekonomiczne i gospodarcze to czysta porażka – na informację ,że węgla może nie starczyć na okres zimowy odpowiadają ,że to „fake” ,bo… w przyszłym roku mają się zwiększyć wydobycie węgla na Ukrainie. Na to, ze Ukraina nie cierpi z powodu rosyjskich kontrsankcji źródło mówi, że ukraińscy przedsiębiorcy dzięki temu szukają nowych rynków zbytu i stawiają na innowacje-podobnie jak nasi sadownicy…
    I tak można wymieniać i wymieniać, ale po co jak jest każdy widzi, jakby było tak dobrze to z tego wspaniałego kraju ludzie nie uciekaliby milionami i to gdzie do Polski, która nie jest (niestety chociaż mam nadzieję ,że kiedyś będzie) potęgą gospodarczą.

    Polubione przez 5 ludzi

 9. Beatrycze Żydło twierdzi, że „teraz W KOŃCU(sic!) Polacy mogą czuć się bezpiecznie.
  Beatrycze Żydło konfabuluje!!!
  Jestem ponad czterdziestoletnim Polakiem, i jeszcze nigdy, jak obecnie, nie czułem się tak ZAGROŻONY WOJNĄ!!!
  To Beatrycze Żydło i jej kibucowa „partia” Psychopatia i Skurwysyństwo szczególnie ujada w kierunku Rosji, SZCZUJĄC do wojny!!! Beatrycze Żydło chyba zapomniała, że podżegaczy wojennych czeka tylko KS…
  Całe szczęście, że Beatrycze Żydło i jej kundlem na czele z wściekłym nadjordańskim psem Kalksztajnem, na razie „tylko” ujadają, jak ten wiejski mały kundel.
  Gorzej będzie, gdy w imię, tego pustynnego „bezpieczeństwa Polaków”, zaczną te ścierwa KĄSAĆ!!! Np. na granicy z Okręgiem Kaliningradzkim…
  Można być wówczas pewnym, że Rosyjski niedźwiedź zasadzi koczowniczemu kundlowi takie kopa, że ten się nie pozbiera…
  Tyle, że to nie zaboli Beatrycze Żydło i jej talmudycznej, polskojęzyczne,j mafii.
  Kopa zarobią Polacy, którzy (według Beatrycze Żydło) „JESZCZE NIGDY NIE BYLI TAK BEZPIECZNI”!!!

  Polubienie

 10. Denis Puszylin jako szef międzywydziałowego komitetu ds. akredytacji misji humanitarnych poinformował, że postanowienie o cofnięciu akredytacji czeskiej organizacji «People in need» podjęto jednogłośnie.
  O przyczynach już pisałam, dodam więc tylko informację przekazaną dziś przez Puszylina.
  Za szczególnie oburzający fakt uważa on wizytę jednego z kierowników organizacji w batalionie „Azow” i zaproszenie dowódcy batalionu (A.Bileckiego) do Europarlamentu celem udziału w konferencji prasowej na temat „Rosyjskiej okupacji Donbasu”.
  „Komitet nie mógł dłużej przymykać oczy na zachowanie przedstawicieli organizacji humanitarnej, nawet biorąc pod uwagę pomoc przekazaną Republice.”

  http://dan-news.info/politics/pushilin-rasskazal-o-prichinax-lisheniya-akkreditacii-v-dnr-cheshskoj-organizacii-chelovek-v-bede.html

  Polubione przez 3 ludzi

 11. Witam i pozdrawiam.
  Ja dzisiaj z OT, ale wydaje mi się, że w sumie związanym z „ogólnym klimatem”. Najwyżej Szef usunie:

  Ciekawostka z frontu szachowego. W pojedynku o mistrzostwo świata FIDE między Magnusem Carlsenem a Sergiejem Karjakinem remis 6:6. Oczywiście mecz ma luźny związek z geopolityką, ale jak się czyta takie dyrdymały – na stronie skąd inąd szacownej instytucji jaką powinien być Polski Związek Szachowy – to ręce opadają:
  „Karjakin jeszcze do grudnia 2009 r. reprezentował barwy Ukrainy. Po tym czasie zmienił obywatelstwo na rosyjskie i reprezentuje Rosję na arenie międzynarodowej. Uchodzi on za zwolennika prezydenta Władimira Putina. Jak wiemy, stosunki między Rosją i państwami NATO, w tym Norwegią, są bardzo napięte. Co rusz dochodzi do incydentów na granicy rosyjsko-norweskiej. Mecz ten nabiera zatem dodatkowego posmaku politycznego. Mało tego, Carlsen obawia się nawet ataku rosyjskich hakerów na swoje komputerowe bazy przygotowań i w związku z tym wynajął informatyków z Microsoftu do obrony debiutowych tajemnic!”
  http://pzszach.pl/2016/11/24/mecz-o-mistrzostwo-swiata-carlsen-karjakin/

  Ale do sedna… Kilkadziesiąt minut temu skończyła się ostatnia z 12 regulaminowych partii a jutro tie break.
  Wygląda to następująco:
  1. Najpierw cztery „rapidy”. Partie, w których każdy zawodnik ma po 25 min czasu. Jeśli to nie rozstrzygnie…
  2. 2x „blitz”. Każdy gracz ma w takiej partii 5 minut. Jeśli to nie wyłoni zwycięzcy – kolejne dwie parte „blitza”. I tak dalej, aż ktoś wygra. W sumie przewidzianych jest maksymalnie 5 takich kolejek (partia-rewanż). Jeśli i to nie skończy sprawy…
  3. Armageddon – lub jeśli ktoś woli „sudden death game”. Najpierw losowanie. Wygrywający wybiera kolor. Czarne są uprzywilejowane bo wygrywają nawet przy nierozstrzygniętej partii. Białe musza wygrać, żeby zostać zwycięzcą. Żeby nieco zrównoważyć szanse, czarne mają tylko 4 minuty czasu na grę natomiast białe – 5 minut. Oj będzie się jutro działo 🙂
  Dla zainteresowanych. Tu można śledzić pojedynek online:
  https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/carlsen-karjakin-world-chess-championship-2016/1/1/12

  Polubione przez 3 ludzi

 12. I jeszcze jeden „njus” (być może już był) BANDYTA, ZŁODZIEJ I DEGENERAT (CZYLI TZW. UKRAIŃSKI PATRIOTA) były herszt banderowskiej UNA-UNSO, czyli Dmytro Korczynskij miał oficjalnie zwrócić sie do władz w Kijowie o „przyznawanie azylu politycznego syryjskim bojownikom” z Al-Nusry (czyli tzw. syryjskiej Al-Kaidy) oraz tzw. państwa islamskiego, ktorzy według tego hałyczyńskiego dziada „walczą z jarzmem imperializmu rosyjskiego”…
  http://www.schweizmagazin.ch/nachrichten/ausland/28786-Ukraine-Terroristen-sollen-Asyl-erhalten.html
  Ps. Powinien podać swoją BRUDNĄ UNURZANĄ WE KRWI BANDEROWSKĄ ŁAPĘ, niejakiemu „lewicowcowi” Adrianowi (vel Aaronowi) Zandbergowi, który też „walczy z imperializmem rosyjskim”…

  Polubione przez 4 ludzi

 13. Jeszcze ciekawa wiadomość zza Oceanu. Na „giełdzie nazwisk” możliwych kandydatów na stanowisko Sekretarza Stanu USA pojawiło się nazwisko republikańskiego (paleokonserwatysty) kongresmana z Kalifornii Dany Rohrabachera, który miedzy innymi opowiadał się za prawem mieszkańców do przeprowadzenia referendum i odłączenia się od Krymu, a także sprzeciwiał sie udzielaniu pomocy finansowej Ukrainie („Rohrabacher supported the right of Crimea to secede from Ukraine and join Russia in 2014. On March 6, 2014, he was one of 23 members of the House of Representatives to vote against a $1 billion loan guarantee to support the new government of Ukraine.[82] In the March 11, 2014, House of Representatives vote (402 voting yes; 7 opposed) to condemn Russia for violating Ukraine’s sovereignty, Rohrabacher voted „present.” Commenting on the issue, he stated, „Starting with our own American Revolution, groups of people have declared themselves, rightfully, to be under a different government or a government of their choosing. People forget that’s what our Declaration of Independence is all about.” He also said, „The sanctions are an abomination of hypocrisy. This is ridiculous: What we were doing with the violence and military action we took to secure the Kosovars’ right to self-determination was far more destructive and had far more loss of life than what Putin’s done trying to ensure the people of Crimea are not cut off from what they would choose as their destiny with Russia”;
  http://www.breitbart.com/california/2016/11/26/rep-dana-rohrabacher-says-trump-admin-considering-him-for-secretary-of-state/
  https://en.wikipedia.org/wiki/Dana_Rohrabacher
  Ps. W Kijowie znowu nie będą mogli spać…

  Polubione przez 4 ludzi

 14. Z „dobranocką” kilka linków…

  Polonica:

  Podobno „Wsieci” ma dostęp do „jakichś tajnych informacji” o katastrofie pod Smoleńskiem
  .https://ria.ru/world/20161128/1482355194.html

  Katolicy ze Smoleńska żądają zwrotu kościoła zamienionego na salę koncertową
  http://polska-kaliningrad.ru/home/10-newsfrompoland/7207-katoliki-smolenska-trebuyut-vernut-tserkov-kotoruyu-prevratyat-v-kontsertnyj-zal

  Polski poeta w Kaliningradzie
  http://polska-kaliningrad.ru/home/10-newsfrompoland/7208-polskij-poet-i-pisatel-yatsek-denel-v-kaliningrade

  Współpraca Kaliningradu i Elbląga
  http://polska-kaliningrad.ru/home/10-newsfrompoland/7202-kaliningrad-i-elblong-budut-sotrudnichat-v-modernizatsi-parka-aschmanna-i-parka-dolinka

  PKP wyremontuje linie kolejową wiodącą do Kaliningradu
  http://polska-kaliningrad.ru/home/10-newsfrompoland/7204-polskie-zheleznye-dorogi-otremontiruyut-liniyu-vedushchuyu-k-granitse-s-rossiej

  „Nasz Rycho” Czarnecki twierdzi, że w Europie istnieje „Partia Przyjaciół Rosji”. Kurcze – zapisał bym się!
  http://polska-kaliningrad.ru/home/10-newsfrompoland/7205-zam-glavy-evroparlamenta-v-evrope-sushchestvuet-partiya-druzej-rossii

  Dalej „Jewropa”. W Bułgarii trwa bunt w obozie kolonistów
  http://antifashist.com/item/podavlen-bunt-duplet-migrantov-v-bolgarskom-lagere-harmanli-est-postradavshie.html

  W Rzymie odbyła się manifestacja popierajaca Donbas
  .https://youtu.be/darVQPl8uDY

  W Estonii tragedia narodowa. Estończycy są „ruscy”!
  https://cont.ws/post/442681

  UPAdlina

  ВСУ отправляют снаряды „Града” жителям Донбасса со словами „получайте, москали”
  https://novorosinform.org/video/1302
  .https://youtu.be/oB3PKSLD3Ow

  Linkowałem, że OBWE nie może się doliczyć prawie setki cięzkiego sprzetu jaki ukraińcy wywieźli z miejsc dyslokacji na tyłach. Teraz OBW zauważa ze ukry dalej zwożą „technikę” do strefy przyfrontowej
  https://vk.com/brusek?w=wall274493429_56926%2Fall

  Ale generalnie to OBWE dalej ciagle nie wie kto i skąd strzela

  Graham Phillips
  today at 12:59 pm
  Я пишу статью о ОБСЕ. Очень интересно, когда они могут сказать, что обстрелы пришли из «ДЛНР территории», они громко говорят, что – как и в Мариуполе, 2015. Но, когда это с территории ВСУ? Просто дать направление, вообще не сказать кто там.

  http://www.osce.org/ukraine-smm/283191
  .https://www.kyivpost.com/article/content/war-against-ukraine/osce-mission-report-mariupol-shelled-from-rebel-controlled-territory-378402.html

  W Kijowie pojawiły się „karmniki” dla uciekinierów z Donbasu
  http://dnr-news.com/dnr/37365-v-kieve-otkryli-kormushki-dlya-bezhencev-iz-donbassa.html
  .https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p180x540/15170769_1226798824081614_7926932685138194642_n.jpg?oh=74f7cdc9f00e6f3f6c98fa504d94da3f&oe=58BC17F7

  Kijów ukrywa straty osobowe na Donbasie by nie płacić odszkodowań rodzinom
  http://dnr24.com/main/25754-kiev-skryvaet-poteri-v-donbasse-chtoby-ne-vyplachivat-kompensacii-semyam-pogibshih-voennosluzhaschih.html

  NacBank Ukrainy przyznaje że w przyszłym roku czeka ich niewypłacalność (= „finansowa niestabilność” – tak to nazywają)
  http://dnr-news.com/dnr/37377-nacbank-ukrainy-strane-v-2017-godu-grozit-finansovaya-nestabilnost.html

  Miedwiedczuk twierdzi, że Europa zamknie szczelnie granice przed ukraińcami bo obawiać się zaczyna „ukraińskiego radykalizmu”
  http://dnr-news.com/dnr/37374-medvedchuk-es-nameren-zakryt-granicy-opasayas-radikalizma-na-ukraine.html

  Zabytki Donbasu
  .https://youtu.be/_-QbrAkIyWA

  Federacja.
  Prezydent podpisał „ukaz” dotyczący żołnierzy jacy wstąpili do armii po przyłaczeniu Krymu. Będą honorowane wszystkie ukraińskie dokumenty i „zasługi”, nawet jak ich się chwilowo nie da potwierdzić „na papierze”. Chodzi o przeciwdziałanie takim sytuacjom jaka miała miejsce, gdy dwóch wojskowych z Krymu próbowało zdobyć swoje dokumenty dotyczace wykształcenia od Ukrów a banderowska bezpieka ich porwała…
  .https://youtu.be/RLreUwYfrfY

  Wieczorne OT dla majsterkowiczów. Przydomowa hydroelektrownia

  Wieczorny mem na dobranoc
  .https://pp.vk.me/c637820/v637820906/1e0c6/qATqZcMIA-c.jpg

  And / und – nowy klip grupy Leningrad
  .https://youtu.be/BYlm5w_d8Kc

  Plus o karpackim lesie co wyjechał za granicę. Zostały się śmieci…
  Карпатский лес уехал по безвизу, оставив на память мусор
  .https://pp.vk.me/c636221/v636221347/3f00b/bIqcwpL2tq4.jpg
  .https://pp.vk.me/c636221/v636221161/32b28/TaIFCwgmrww.jpg

  Polubione przez 1 osoba

Możliwość komentowania jest wyłączona.